Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Contabilitatea impozitului pe profit


Contabilitatea impozitului pe profit


Contabilitatea impozitului pe profit

Din punctul de vedere contabil, impozitul pe profit (IP) reprezinta o datorie pe care o are de platit fata de bugetul statului societatiile comerciale care inregistreaza profit. In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate. Impozitul pe profit se calculeaza si inregistreaza trimestrial. Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Impozitul pe profit are la baza de calcul rezultatul impozabil, care se obtine prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal si deducerile fiscale.

Rezultatul brut (RB) =Veniturile totale (VT) - Chelt. totale (CT)Veniturile din punct de vedere conatbil pot fi grupate in:

venituri din exploatare

venituri financiare

venituri extraordinare

Venituri din exploatare: - v. din vanzarea de marfa

- v. din vanzarea productiei

- v. din productia stocata

- v. din productia imovilizata

- alte venituri din exploatare: v. din donatii, despagubiri, etc.

v. din active cedate

Venituri financiare: - v. din dobanzi

- v. din diferente de curs valutar

- v. din sconturile acordate

- v. din imobolizari financiare

- v. din investitii financiare pe termen scurt

- alte venituri financiare

Venituri extraordinare: - v. din expropriere

Cheltuielile din punct de vedere contabil pot fi grupate in:

cheltuieli din exploatare

cheltuieli financiare

cheltuieli extraordinare

Cheltuieli din exploatare: - ch. cu materii prime si materiale

- ch. cu personalul

- ch. cu serviciile prestate de terti

- ch. cu impozite si taxe

- alte ch. din exploatare: amenzi, penalitati, donatii

ch. cu activele cedate

Cheltuieli financiare:  - ch. cu dobanzile

- ch. privind investitiile financiare

- ch. din diferente de curs valutar

- ch. privind sconturile acordate

- pierderi din creante legate de participatii

RB = R.din eploatare(RE) + R.financiar(RF) + R.extraordinar(REx)

RE= V. din exploatare - Ch. din exploatare

RF = V. financiare - Ch. financiare

REx = V. extraordinare - Ch. Extraordinare

Rezultatul Net (RN) = RB - IP

Pentru a stabili IP se determina mai intai rezultetul impozabil (RI).

RI = RB + Ch. nedeductibile + Deducerile fiscale

Ch. nedeductibile sunt acele cheltuieli care nu se iau in considerare la calculul impozitului pe profit. Aceste sunt sunt:

amenzile, penalitatile, majoritatile de intarziere;

impozitul pe profit;

ch. de protocol care depasesc limitele legale ( 2%);

ch. de sponsorizare care depasesc limitele legale (5% din profitul brut);

ch. inregistrate in contabilitate care nu au documente justificative;

ch. utilizate pentru constituirea provizioanelor si rezervelor peste limitele legale;

ch. cu indemnizatia de deplasare in strainatate sau in tara care depasesc nivelul legal pentru institutiile publice;

perisabilitati care depasesc limitele legale;

si altele;

Deducerile fiscale reprezint venituri neimpozabile precum si alte elemente care diminueaza rezultatul fiscal. Aceste deduceri sunt:

sumele folosite pentru rezerva legala in limita de 5% din profitul brut anual pana cand rezervele ating 20% din capitalul social;

pierderile fiscale din anii precedenti ;

dividendele primita de la o alta persoana juridica din Romania,

si altele;

In determinarea rezultatului impozabil la sfarsitul trimestrului se parcurg urmatoarele etape:

 1. Determinarea rezultatului contabil cumulat:

RB cumulat = V cumulat - Ch.cumulat

 1. Satbilirea rezultatului impozabil cumulat la incepurul anului:

RI cumulat = R. contabil cumulat + Ch. nedeductibile - Deduceri fiscale -  Pierderi inregistrate in exercitiile financiare anterioare

 1. Calcularea impozitului pe profit:

IP = RI cumulat * cota de impozitare pe profit

 1. Determinarea impozitului pe profit aferent trimestrului pentru care se face calculul:

IP trim. = IP cumulat - IP datorat, cumulat la sfarsitul trimestrului precedent

Ex.: La sfarsitul trimestrului 1, pe baza inregistrarii in contabilitate, sa se stabileasca impozitul pe profit.

 • ch. cu marfurile este de 10000 lei;
 • ch. de sponsorizare 4000 lei;
 • ch. privind amenzile 1000 lei;
 • venituri din vanzarea marfurilor 20000 lei;
 • venituri din titluri de participare 5000 lei;
 • pierderea din anii precedenti este de 2000 lei.
 1. R contabil cumulat = VT - CT = 25000-15000 = 10000 lei
 2. RI cumulat = R cont. Cumulat - Ch. nedeductibile - Deduceri fiscale

Ch. neded. = Ch. cu amenda + Ch. cu sponsorizarea peste limita legala =1000+3500=45000lei

Ch. de sponsorizare : 10000*( 5/100) =500 lei Ch. deductibila

Ch de sponsorizare = 4000-500=3500 lei

RI cumulat = 10000+4500-2000= 12500 lei

 1. IP = RI cumulat * cota = 12500 * (16/100) =2000 lei

In trimestrul 2

  • veniturile din vanzarea de marfa sunt = 10000 lei;
  • ch. cu marfuri =5000 lei;

Sa se stabileasca impozutul pe trimestrul 2

 1. RB cumulat = 35000-20000=15000 lei
 2. RI cumulat = 15000+4500-2000=17500 lei
 3. IP = 17500* (16/100) =2800 lei
 4. IP trim 2 = 2800-2000= 800 lei

Impozitul pe profit datorat se determina pe baza declaratiei privind impozitul pe profit.

Inregistrarile specifice impozitului pe profit sunt:

- inregistrarea ch. cu impozit pe profit:  691 = 441 2000

- inregistrarea impozitului pe profit:  441 = 5121 2000

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate