Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Contabilitatea cheltuielilor institutiilor publice


Contabilitatea cheltuielilor institutiilor publice


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR INSTITUTIILOR PUBLICE

Cu ajutorul contului 410 "Cheltuielile institutiei" se tine evidenta cheltuielilor efectuate pentru executarea actiunilor cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli potrivit clasificatiei economice cum este acum denumit cadrul comun al clasificatiei bugetare ( consumuri de materiale, combustibil, plati pentru servicii prestate si lucrari executate, retributii cuvenite personalului, burse cuvenite specialistilor etc.)

Contul 410 "Cheltuielile institutiei" este un cont de activ.In debitul acestui cont se inregistreaza, in cursul anului, totalitatea cheltuielilor efectuate, iar in credit, la finele anului, inchiderea contului de cheltuieli prin contul de finantare.

Soldul contului inaintea operatiunilor de inchidere, de la sfarsitul anului, reprezinta cheltuielile efectuate in cursul anului.

Contul 410 "Cheltuielile institutiei" se debiteaza prin creditul conturilor:

105 "Disponibil al institutiei"

cu sumele platite din contul de disponibil, care prin natura lor se inregistreaza direct in contul de cheltuieli (ex: consumul de curent electric, apa, convorbiri telefonice)

13 "Casa"

cu sumele platite in numerar, care prin natura lor se inregistreaza direct in contul de cheltuieli;

212 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget"

la ordonatorii principali finantati din bugetele locale, cu totalul cheltuielilor institutiilor subordonate, preluate pe baza darii de seama contabile anuale;

la ordonatorii principali finantati din bugetele locale, cu totalul cheltuielilor institutiilor subordonate, preluate in evidenta ordonatorilor principali pe baza darii de seama contabile anuale;

220 "Debitori"

cu valoarea documentelor de cheltuieli depuse de personalul institutiei pentru justificarea avansurilor primite;

230 "Decontari cu personalul"

la finele lunii, cu totalul retributiilor brute, premiilor si altor drepturi cuvenite personalului, pe baza statului de retributii la finele lunii, cu totalul retributiilor brute, premiilor si altor drepturi cuvenite personalului, pe baza statului de retributii

Contul 410 "Cheltuielile institutiei" se crediteaza prin debitul conturilor:

212 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget"

la sfarsitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate in cursul anului, pentru inchiderea contului de cheltuieli bugetare. (Aceasta inregistrare se face numai dupa inchiderea cheltuielilor pentru totalul veniturilor proprii realizate - cont 510 - in cazul institutiilor publice care realizeaza astfel de venituri: 510 = 410 si apoi 212 = 410, cu diferenta de cheltuieli + soldul contului de disponibil neconsumat care se vireaza in contul finantelor, aceasta fiind regula de functionare a acestui cont 212, la care cheltuielile trebuie sa fie egale cu platile in mod obligatoriu);

415 "Cheltuieli pentru investitii in continuare"

La sfarsitul anului, cu cheltuielile efectuate, aferente investitiilor neterminate, care se continua si in anul urmator.

1. CONTABILITATEA FINANTARII SI A CHELTUIELILOR BUGETARE

Institutiile publice sunt finantate in fiecare an de la buget pe seama creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. In mod corespunzator caile de finantare a institutiilor de la buget sunt diferite in functie de subordonarea lor. Din punct de vedere al subordonarii exista institutii publice de subordonare centrala si institutii de subordonare locala. Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica se numesc ordonatori de credite. Conducatorii institutiilor publice de subordonare centrala (spre ex. ministerele) poarta numele de ordonatori de credite principali.

Deschiderea finantarii la nivelul ordonatorilor principali se realizeaza cu documentul numit cerere pentru deschiderea de credite. Aici sunt precizate natura si destinatia creditului solicitat, valoarea creditului si defalcarea acestuia pe structura clasificatiei bugetare. Pe verso se face o situatie centralizatoare in baza propunerilor de angajare de cheltuieli (Anexa 1)

Pentru alimentarea conturilor ordonatorilor secundari si tertiari de credite, ordonatorul principal elaboreaza dispozitia bugetara in care precizeaza destinatia creditului, contul de disponibil din care sumele vor fi efectiv alocate, valoarea finantarii si momentul incepand cu care se poate utiliza efectiv respectiva finantare.

In cazul institutiilor de subordonare centrala, acestea sunt finantate pe calea deschiderii de credite. De aceea, evidenta contabila a acestora are sarcina sa urmareasca atat creditele bugetare aprobate institutiilor publice de subordonare centrala, cat si modul in care

aceste credite sunt repartizate unitatilor din subordinea acestora. Conducatorii acestor unitati se numesc ordonatori secundari si tertiari.

Ordonatorii secundari de credite, aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale, cu respectarea dispozitiilor legale si repartizeaza credite bugetare aprobate pe unitati ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatorii tertiari de credite.

Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru nevoile unitatilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

Pentru inregistrarea creditelor bugetare aprobate, institutiile folosesc contul in afara bilantului 940 'Credite bugetare aprobate'. Acest cont tine evidenta creditelor bugetare aprobate de la buget trimestrial. In debitul contului se inregistreaza la inceputul fiecarui trimestru alocarile de credite pe baza repartizarii trimestriale, precum si suplimentarile efectuate in cursul trimestrului. In creditul contului se inregistreaza diminuarile sau anulari de credite efectuate in cursul trimestrului respectiv. Soldul contului la finele trimestrului sau la finele anului reprezinta valoarea creditelor bugetare aprobate pana la finele perioadei respective.

Spre deosebire de acest cont care reflecta volumul total de credite aprobat, ordonatorii principali si secundari organizeaza si evidenta creditelor deschise in vederea repartizarii lor institutiilor subordonate. Pentru aceasta se foloseste contul in afara bilantului 941 ' Credite deschise de repartizat'. Acest cont functioneaza in mod diferit pentru ordonatorii principali fata de cei secundari.

Astfel, pentru ordonatorii principali, in debitul contului se inregistreaza creditele deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor subordonati, precum si creditele retrase de la acestia, iar in creditul contului se inregistreaza sumele efectiv repartizate subordonatilor, precum si creditele retrase.

Pentru ordonatorii secundari, in debitul contului se inregistreaza sumele repartizate de ordonatorul principal spre a fi repartizate de acesta ordonatorului tertiar, precum si creditele retrase ordonatorului tertiar. in creditul contului se inregistreaza creditul repartizat ordonatorului tertiar, precum si creditele retrase de ordonatorul principal.

Creditele deschise de la buget pentru cheltuieli proprii sunt evidentiate in contabilitatea ordonatorilor principali, secundari si tertiari cu ajutorul contului 944 'Credite deschise pentru nevoi proprii'In debitul contului sunt evidentiate la nivelul ordonatorilor principali de credite creditele deschise pe baza cererii de deschidere, iar la ordonatorii secundari si tertiari creditele repartizate pe baza dispozitiei bugetare. In creditul contului sunt evidentiate creditele retrase sau anulate.

Cheltuielile constau pe de o parte in sume de bani platite sau de platit ca echivalent valoric al bunurilor materiale, lucrarilor executate si serviciilor achizitionate de la furnizori, sume datorate bugetului statului cu titlu de impozite si taxe si pe de alta parte constau in consumuri de bunuri materiale in scop productiv sau neproductive.

Toate conturile de cheltuieli sunt conturi de procese economice, au functie contabila de activ, se debiteaza in momentul efectuarii consumurilor sau al platilor, cu cheltuielile respective si se crediteaza pe parcursul perioadei, in conditiile prevazute de reglementari si cu sumele alocate la finalul perioadei, la rezultatul exercitiului.

Cu ajutorul conturilor din aceasta clasa, institutiile publice tin evidenta cheltuielilor din mijloace bugetare, din mijloacele activitatilor autofinantate si din fonduri cu destinatie speciala.

Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuielile privind stocurile, cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti, cheltuielile cu alte servicii executate de terti, cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, cele privind personalul, precum si alte cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile financiare includ pierderile din creante legate de participati, cheltuielile privind investitiile financiare cedate si alte cheltuieli financiare.

Cheltuielile extraordinare cuprind acele cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare (inundatii, incendii, cutremure etc.)

Cheltuielile cu amortizarile, provizioanele si ajustarea la inflatie contin acele cheltuieli de exploatare si financiare privind amortizarea si provizioanele si cele de ajustare la inflatie.

In cadrul cheltuielilor cu impozitul pe profit si alte impozite se inregistreaza cheltuielile cu impozitul pe profit curent sau amanat precum si cele ce nu se regasesc in elementele mentionate anterior.

Potrivit principiului independentei exercitiilor, operatiile care determina cheltuielile sunt inregistrate in momentul angajarii lor. Astfel, cheltuielile sunt inregistrate in faza de angajare si consum.

Dupa perioada de calculatie careia ii apartin, cheltuielile se grupeaza in:

cheltuieli curente: sunt considerate cheltuieli curente cheltuielile care privesc perioada curenta, fara a se tine seama de momentul platii elementelor ce se consuma (cheltuieli cu stocurile, cheltuielile privind valorile etc.);

cheltuieli inregistrate in avans; sunt acele cheltuieli care au fost efectuate in perioada curenta, dar care sunt aferente exercitiului financiar urmator;

cheltuieli ale perioadei curente ce urmeaza a se efectua si in viitor, pentru care se constituie provizioane.

Tipuri de inregistrari contabile:

  • inregistrarea consumului de stocuri

60 = 3

Cheltuieli privind stocurile  Conturi si productie in curs de executie

  • inregistrarea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terti

61 = %

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile   40 executate de terti Furnizori si conturile asimilate

51

Conturi la banci

53

Casa

  • inregistrarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (Exemplul 2) se fac in baza Ordonantarii (Anexa 3)

62 = %

Cheltuieli cu alte servicii   40 executate de terti Furnizori si conturi asimilate

51

Conturi la banci

53

Casa

  • inregistrarea cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsamant asimilate

635 = %

Cheltuieli cu alte impozite, taxe   446

si varsamant asimilate Alte impozite, taxe si varsaminte

447

Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate

  • inregistrarea cheltuielilor cu personalul ( Exemplul 1) se fac in baza Ordonantarii (Anexa 3)

641 = 421

Cheltuieli cu salariile personalului  Personal - salarii datorate

645 = 43

Cheltuieli privind asigurarile   Asigurari sociale, protectia sociala

si protectia sociala si conturi asimilate

  • inregistrarea cheltuielilor financiare

66 = %Cheltuieli financiare 26

Imobilizari financiare

50

Investitii financiare pe termen scurt

512

Conturi curente la banci

531

2. CONTABILITATEA FINANTARII ORDONATORILOR DE CREDITE DE LA BUGETUL DE STAT

Operatiunile caracteristice finantarii de la bugetul de stat pot fi delimitate in doua mari categorii:

- plati de casa efective;

- cheltuieli efective.

Platile de casa cuprind sumele pe care unitatile bancare le vireaza in contul altor unitati, pe baza de cecuri, respectiv ordine de plata primite de la institutiile de stat reprezentand contravaloarea serviciilor si produselor achizitionate de institutia publica. Institutiile finantate de la buget pot sa efectueze plati de casa dupa deschiderea sau repartizarea prealabila a creditelor bugetare aprobate de Ordonatorul principal de credite (MCC).

La nivelul acestei institutii se utilizeaza contul 700'Finantare de la buget privind anul curent'. In creditul contului se inregistreaza platile de casa pe masura aparitiei acestora. Se mai poate credita la sfarsitul anului, pentru inchidere, cu soldul sau debitor, in cazul in care cheltuielile efective depasesc platile nete de casa efectuate in timpul anului. In debitul contului se inregistreaza sumele restituite in timpul anului din platile nete de casa neutilizate integral, cu care se reconstituie creditele bugetare, iar la sfarsitul anului se inregistreaza soldul contului de cheltuieli bugetare si in acelasi timp soldul sau creditor in situatia in care platile nete de casa au depasit cheltuielile efective in timpul anului.

Cheltuielile efective sunt acea categorie de mijloace bugetare reprezentand consumuri de materiale, combustibil, salariile personalului, pretul de inregistrare al obiectelor de inventar si al unor mijloace fixe, procurate in executarea actiunilor aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli.

Operatiunile de mai sus vor fi inregistrate cu ajutorul contului 410 'Cheltuielile institutiei de la buget '. Acesta este un cont de activ. In debitul contului sunt inregistrate consumurile de materiale, salariile, premiile si alte drepturi cuvenite pe baza statelor de salarii, contributia la asigurarile sociale, impozitul pe salarii, etc. Cu ocazia inchiderii sale la sfarsitul anului contul de mai sus isi transfera soldul in debitul contului 700 'Finantare de la buget privind anul curent'

Incheierea executiei bugetului de stat se realizeaza astfel:

in situatia in care platile nete de casa sunt mai mari decat cheltuielile efective are loc inregistrarea:

= %

Finantare din bugetul

de stat Cheltuielile institutiei de la buget

Finantare din buget privind anii precedenti

  • in situatia in care platile nete de casa sunt mai mici decat cheltuielile efective are loc inregistrarea:

=

Finantare din buget privind

Finantare din bugetul anii precedenti

de stat

Cheltuielile institutiei de la buget

Prezint in cele ce urmeaza exemple de inregistrare ale operatiunilor prezentate mai sus:

  • inregistrarea platilor nete de casa reprezinta in acelasi timp cheltuieli efective;

= 700.01 1.000.000 lei

Cheltuielile institutiei Finantare din bugetulde la buget de stat

  • inregistrare achizitie carnete de numerar de la banca sau alte valori;

= 200.000 lei

Alte valori Finantare din bugetul de stat

inregistrarea sumelor platite furnizorului pentru prestari de servicii, executari de lucrari, livrari de materiale;

= 800.000 lei

Furnizori Finantare din bugetul de stat

inregistrarea contributiei la asigurari sociale;

410 = 250.000 lei

Cheltuielile institutiei   Decontari cu asigurarile sociale

inregistrarea salariilor conform statelor de plata;

410 = 1.000.000 lei

Cheltuielile institutiei Decontari cu salariatii

de la buget

  • inregistrarea ridicarilor de numerar de la banca;

13 = 500.000 lei

Casa Finantare din bugetul de stat

inchiderea contului de cheltuieli bugetare la sfarsitul anului;

= 2.250.000 lei

Finantare in bugetul de stat Cheltuielile institutiei de la buget

inchiderea contului de finantare bugetara la finele anului in situatia in care platile nete au fost mai mari decat cheltuielile efective;

250.000 lei

Finantare din bugetul de stat Finantare din buget privind anii precedenti

D C D C

1.000.000Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate