Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» DEFINITIE, STRUCTURA PRIVIND CAPITALUL SOCIAL


DEFINITIE, STRUCTURA PRIVIND CAPITALUL SOCIAL
DEFINITIE, STRUCTURA PRIVIND CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social exprima contravaloarea bunurilor economice aduse de catre intreprinzator in momentul infiintarii agentului economic.

Agentii economici care functioneaza ca regii autonome isi formeaza capitalul social prin alocarea unei parti din fondurile aflate la dispozitia statului.In schimb, agentii economici organizati ca societati comerciale isi constituie capitalul social rin subscriere de aport de catre actionari sau asociati, in momentul infiintarii societatii comerciale.

La societatiile comerciale pe actiuni capitalul social este concretizat in actiuni.In schimb, la celelalte societati comerciale capitalul social este concretizat in parti sociale.
Subscrierea capitalului este operatiunea prin care subscriitorul declara si semneaza pentru suma de de bani si valoarea bunurilor cu care se angajeaza sa participe la constuituirea societatii comerciale.

Varsarea capitalului este operatiunea de punere la dispozitia societatii a aportului in natura subscris.

Constituirea societatii comerciale.Societatea comerciala in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contact de societate , iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. In acest caz se intocmeste statutul.

Contractul de societate si statultul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, sau denumit act constitutiv.

Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se ca pastra integral capitalul social subscris.

La societatiile cu raspundere limitata se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde capitalul social subscris si cel varsat.La constituire, capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.

Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.

Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90 000 Ron;

Valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0,1 Ron;

Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.

Capitalul social al unei societatii cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 Ron;si se vinde in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 Ron

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Legea nu precizeaza cat anume trebuie sa fie proportia aporturilor in numerar.

Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva a bunurilor catre societate.

Prin modificarile aduse de Ordonanta de urgenta nr.32/1997 legiuitorul a renuntat la stabilirea unei proportii maxime aporturilor in numerar si in natura in cazul societatilor cu raspundere limitata.

In societatea cu raspundere limitata care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

Trebuie amintita dispozitia legii potrivit careia societatea cu raspundere limitata care isi poate incepe activitatea numai dupa efectuarea varsamantului integral al capitalului social.

Marirea capitalului social .Capitalul social pe actiuni se poate mari, in principiu prin, doua modalitati:

emisiunea de noi actiuni,

majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

Si intr-un caz si in celalalt, majorarea de capital se face in schimbul unor noi aporturi si/sau natura ale actionarilor.

De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii, cu actiuni ale acesteia.

Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social pot fi incluse in rezerve si utilizate pentru majorarea capitalului social.

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizat prin incorporarea rezervelor , beneficiilor sau primelor de emisiune.

Hotararea adunarii extraordinare pentru marirea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

Marirea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare –subscriptie publica-, definita ca atare prin Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, este supusa acestei legi.Daca marirea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara, care a hotarat aceasta, va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acestor aporturi.

Aporturi in creante nu sunt admise.

Actiunile emise pentru marirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand celorlalti actionari, in proportie cu numarul actiunilor pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi subscrise public.

Dreptul de preferinta inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.

Hotararea adunarii generale privind marirea capitalului social are efect numai in masura incare a fost adusa la indeplinire in termen de un an da la data la care a fost luata.

Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui achitate, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii generale. In acelasi termen vor trebui achitate emise in schimbul aporturilor in natura.

Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

Societatea cu raspundere limitata isi va mari capitalul social, cu respectarea dispozitiilor privitoare la constituirea acestei societati.

Reducerea capitalului social. Capitalul social poate fi redus prin:

micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale,

reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale,

dobandirea proprilor actiuni urmata de anularea lor.

De asemenea, capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele efectuate,

restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalullui social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala,

alte procedee prevauute sau neinterzise de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care afost publicata in Monitorul Oficial.

Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital legal, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Dispozitiile privitoare la reducerea capitalului social, prevazute la societatile pe actiuni, se aplica si la societatile cu raspundere limitata.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate