Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
ACTIVE SI PASIVE


ACTIVE SI PASIVE


ACTIVE SI PASIVE

D.p. v juridic- activul este alcatuit din:- bunuri reale si creante

- pasivul este alcatuit din capitaluri proprii si datorii

D.p.v economic - activul este alcatuit din active de investitii, de exploatare( stocuri, creante, entitati)

- pasivul este alcatuit din capitaluri si datorii

D.p.v financiar: - activul este alcatuit din active durabile- stocuri, active realizabile, active disponibile

- pasivul este alcatuit din capitaluri permanente si datorii

ACTIV  PASIV1.active imobilizate  1. Capitaluri proprii

a) imobilizari necorporale a) capital

b) imobilizari corporale( tangibile) b) rezerve

c) imobilizari financiare c) rezultatul exercitiului

2. active circulante  d) alte capitaluri proprii

a) stocuri in productie  2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

b) creante  3. Datorii

c) disponibilitati  a) imprumuturi si datorii financiare

b) alte datorii

ACTIVE

1. ACTIVE IMOBILIZATE( FIXE)

Cuprind toate acele valori economice de investitii a caror perioada de utilitate este mai mare de 1 an. Ele alcatuiesc mijloacele de actiune ale intreprinderii si se caracterizeaza prin durabilitate indelungata si participare repetata la circuitul economic.

A. IMOBILIZARI NECORPORALE SAU INTANGIBILE cuprind toate acele valori economice de investitii care imbraca forma de bunuri materiale concrete.

Ele sunt reprezentate de :

cheltuieli de constituire

cheltuieli de cercetare-dezvoltare

concesiuni

brevete

licente

marci de fabrica

fondul comercial

Cheltuielile de constituire cuprind:

cheltuieli cu infiintarea, dezvoltarea si fuziunea unitatilor patrimoniului cum ar fi

taxele si alte cheltuieli de inregistrari si . . . ..

cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni

cheltuieli de prospectare a pietei

cheltuieli de publicitate

Aceste cheltuieli se amortizeaza in maximum 5 ani.

Cheltuieli de cercetare- dezvoltare - cuprind resursele economice alocate pentru

achizitionarea de tehnologii noi, realizarea de produse noi si pentru investitii. Se amortizeaza in max 5 ani.

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabricatie si alte drepturi similare cuprind totate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea dreptului de exploatare a unui bun sau serviciu.

Fondul comercial cuprinde cheltuielile efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activ al intrprinderii( clientilor). Cresterea fondului comercial se amortizeaza pe toata durata in care acesta genereaza unitati de valoare intrprinderii cumparatoare.

B.IMOBILIZARI CORPORALE ( TANGIBILE)Cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata si se gasesc sub forma de terenuri si

mijloace fixe alcatuite din cladiri, masini, instalatii de lucru, utilaje, aparatura si instalatii de masura, mijloace de transport, unelte, dispozitive, mobilier, aparatura de birotica, animale, plantatii.

Imobilizarile corporale isi pierd in timp valoarea ca urmare a uzurii determinata de utilizarea lor si ca urmare a actiunii agentilor naturali si progresului tehnic.

Constatarea contabila a pierderii de valoare suferite de imobilizarile corporale cu exceptia terenurilor si includerea ei in costuri poarta denumirea de amortizare.

Terenurile nu se amortizeaza.

  1. IMOBILIZARI FINANCIARE

cuprind valorile financiare investite de intreprinderi in patrimoniul altor societati sub forma titlurilor de valoare, creantelor datorate participantilor si alte imobilzari financiare.

Titlurile de participare ( participatii)- sunt titluri de valoare sub forma de actiuni, parti

sociale investite de titularul patrimoniului in capitalul altor intreprinderi.

Detinerea acestor titluri permite exercitarea unei anumite influente sau a unui control in gestiunea societatii care a emis titlurile.

Amortizarea participatiilor se realizeaza sub forma de dividente distribuite din profitul obtinut de societatea care a emis titlurile de participare si din creantele atasate participatiilor.

sunt drepturi generate de operatiunea de acordare de imprumuturi pe consum mediu sau inregistrarea intreprinderilor asociate sau societatile cu care intreprinderea are o relatie de participare.

Alte imobilizari financiare cuprind in special depozitele pe termen lung sub forma

disponibilului in conturi bancare si sub forma disponibilitatilor acumulate pentru efectuarea unor plati importante prevazute in perioada urmatoare; ex. rambursarea unui imprumut din emisie de obligatiuni

2. ACTIVE CIRCULANTE( CURENTE)

Cuprind toate valorile economice sub forma stocurilor si a productiei in curs de executie, creantelor si disponibilitatilor banesti.

Din punct de vedere economico- financiar activele circulante se afla intr-o continua fluenta valorica, ele schimbindu-si forma materiala si utilitatea in cadrul circuitului economic al patrimoniului. De ex. in faza de aprovizionare activele circulante sub forma de bani se transforma in stocuri de materie prima si materiale iar in faza de productie stocurile de materie prima si materiale se consuma integral si rezulta stocuri de produse in curs de executie care dupa ultima operatiune de prelucrare devin produse finite care in faza de desfacere sunt vandute clientilor.

Caracteristica activelor circulante este faptul ca au o perioada de rotatie mai mica de un an.

a) Stocurile si productia in curs de executie

Sunt acele valori economice care prin,,,,,,,,,,,,,,,, si destinatia lor sunt folosite ca:

materii prime si materiale

produse in curs de executie

produse finite

semifabricate

marfuri

ambalaje

Ele intervin in ciclul de exploatare al unitatii patrimoniale fie pentru a fi consumate in primele faze de fabricatie ( materia prima si materiale) fie pentru a fi vandute ( marfuri si produse finite) fie in curs de executie dar au calitatea de productie neterminata.

Stocurile includ si mijloace fixe de natura obiectelor de inventar - centuri de protectie de lucru, imbracaminte speciala, modele matrite.

b) Creantele sau valori in curs de decontare

Sunt valori economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric ( o suma de bani) . Ex. pentru marfa vanduta clientilor echivalentul valoric consta intr-o suma de bani.

Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata urmand sa dea apoi echivalentul corespunzator se numeste debitor. Toti debitorii unitatii sub forma creantelor legate de vanzarea de bunuri, lucrari sau servicii sunt delimitati in clienti si valori asimilate.1.CLIENTII

Creantele fata de terti determinate de vanzarea pe credit a bunurilor materiale, a lucrarilor si serviciilor care fac obiectul activitatii intreprinderilor.

In cadrul acestei forme de vanzare , decontarea intre intreprindere si client intervine ulterior.

Valorile asimilate sunt sunt asimilate clientilor si creantelor privind efectele comerciale de primit. Acestea reprezinta titlurile de valoare negociabile care atesta existenta unei creante in cadrul relatiilor comerciale ce pot fi decontate imediat sau pe termen scurt ( polite, bilete la ordin), avansurile acordate furnizorilor in cadrul relatiilor comerciale, creantele generate de relatiile de relatiile de decontare cu personalul, bugetul statului si alte organisme publice, creantele privind decontarile in cadrul grupului pentru fondurile avansate direct sau indirect pe termen scurt de catre societate intreprinderilor asociate sau in relatii de participare.

  1. TITLURILE DE PLASAMENT SI DISPONIBILITATILE BANESTI

cuprind toate valorile economice care imbraca forma sau indeplineste functia de bani

se delimiteaza in :- titluri de plasament

-disponibilitati banesti

- alte valori financiare si de trezorerie

Titlurile de plasament sunt titluri de valoare achizitionate in vederea valorificarii unui castig pe termen scurt. Ele cuprind actiuni si obligatiuni dobindite pe termen scurt in vederea valorificarii unui castig sau unui plus de valoare in momentul vanzarii lor. Plusul de valoare se realizeaza prin diferenta dintre pretul de vanzare care va fi mai mare si pretul de cumparare ( actiuni proprii rascumparate, obligatiuni rascumparate).

Disponibilitatile banesti in lei sau devize se delimiteaza sub forma numerarului din casierie si depunerilor la banca in conturi curente sau de disponibil. Disponibilul in contul de la banca poate functiona la vedere sau la termen. Cel mai utilizat este contul curent in care se inregistreaza toate operatiunile banesti intre intreprinderi si banca. In situatia in care incasarile sunt mai mari decit platile soldul va reprezenta disponibilitatile banesti existente sau invers soldul exprima creditele acordate de banca.

Alte valori financiare sau de trezorerie se concretizeaza in : timbre fiscale si postale, tichete si bilete de calatorie, bilete de tratament si odihna.

PASIVE

CAPITALURI PROPRII- corespund finantarii proprii a bunurilor economice aflate in circuitul patrimonial al intreprinderii.

Ele se delimiteaza in:

a)     capitaluri

b)     rezerve

c)     rezultatele financiare

d)     alte capitaluri proprii

a) Capitalurile cuprind:- capitalul individual, capitalul social, primele de capital, deferenta din reevaluare.

- capitalul individual se constituie la infiintarea firmei fiind o conditie a existentei si a fuctionarii acesteia. Constituirea capitalului la intreprinderile individuale are loc pe calea aportului personal al proprietarului iar la societatile comerciale din aportul in numerar si/sau natura al asociatilor.

- capitalul social se diferentiaza in : capital subscris nevarsat care este capitalul pe care proprietarii firmei s-au angajat sa-l puna la dispozitia unitatii patrimoniale cu ocazia infiintarii acesteia si capitalul subscris si varsat - partea din capitalul subscris care a fost fizic depusa de catre proprietar la dispozitia unitatii patrimoniale.

- primele de capital - corespund capitalului aditional creat prin primele de emisiune, fuziune si aport in natura care sunt determinate de aporturi noi. In cadrul aporturilor noi primele de emisiune se creaza ca diferenta intre pretul de emisiune al acestor actiuni care este mai mare si valoarea nominala a actiunilor care este mai mica.

- diferentele din reevaluare sunt plusuri create prin reevaluarea imobilizarilor corporale si a celor financiare. Cu ocazia reevaluarii valoarea activului creste fata de valoarea contabila anterioara, crestera fiind considerata sigura si durabila. De ex. in urma reevaluarii valoarea activelor fixe corporale creste de la 50 la 60 unitati, diferenta de 10 reprezinta diferenta din reevaluare.

O data constituita diferenta din reevaluare sunt mentinute atita timp cat bunurile la care se refera nu au fost amortizate.

Pe masura amortizarii bunurilor plusul de valoare este utilizat total sau partial pentru cresterea capitalului social sau este transferat la alte rezerve.b) Rezervele - reprezinta profitul capitalizat in mod durabil de intreprindere pina la o decizie contrara a organelor competente.

Structural rezervele se impart in :

a)     legale

b)     statutare

c)     alte rezerve

a) - se constituie anual intr-o anumita proportie din profitul brut sau din primele legate de capital fiind destinate protejarii capitalului in cazul in care exercitiul financiar se incheie cu pierdere;

b) acele fonduri a caror constituire din profitul net este stipulata in statutul societatii sau prin clauze contractuale.

c) cuprind fondurile create din profitul net destinate finantarii partiale sau totale a noilor investitii in imobilizari corporale, acordare de dividente pentru rascumpararea propriilor actiuni in vederea reducerii de capital.

c) Rezultatele financiare- se concretizeaza in profit sau pierdere si rezulta ca urmare a diferentei dintre cheltuieli si venituri.

d) alte capitaluri proprii -alcatuite din - subventii pentru investitii, provizioane reglementate, fonduri cu scop determinat.

- subventiile pentru investitii vor fi obtinute de la buget fiind destinate achizitionarii sau crearii de active imobilizate( echipamente) sau de a finanta activitatea pe termen lung.

- provizioanele sunt fondurile create pe baza cheltuielilor fiind destinate acoperirii fluctuatiilor privind rata dobinzii, fluctuatiile de curs valutar si de preturi.

- fonduri cu scop determinat- au caracterul unor rezerve constituite cu scop a sustine financiar activitatea unitatii patrimoniale( alte fonduri) sau pentru stimularea angajatilor ( fond de participare la profit).

2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- sunt fonduri constituite la inchiderea exercitiului pe seama cheltuielilor pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este probabila sau pentru cheltuieli care devin posibile in perioada urmatoare.

Amortizarea pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru diverse situatii:- litigii, amenzi, penalitati, despagubiri.

3. DATORII

- sunt fondurile pentru care unitatea trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric cum ar fi : - credite contabile de la banci, imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, datorii create in cadrul relatiilor de decontare a unitati patrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice.

Persoana fata de care unitatea are obligatii banesti e denumita generic creditor.

Datoria functioneaza din momentul nasterii obligatiei fata de terti pana in momentul rambursarii in cazul creditelor si pana in momentul platilor in cazul datoriilor generate de relatiile de decontare.

Datoriile sunt:- financiare

- comerciale

- fiscale, salariale si sociale

- fata de asociati

Datoriile financiare - constituite din creditele primite de la banci si imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

Creditele cuprind: credite pe termen lung si mediu si credite pe termen scurt sau de trezorerie

Creditele sunt purtatoare de dobinda si garantate cu activul intreprinderii.

Datoriile comerciale- se creeaza in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru aprovizionarea cu bunuri materiale, executarea de lucrari si prezentarea de servicii.

Datoriile comerciale se delimiteaza in: furnizori, efecte de platit

Furnizorii reprezinta datoriile echivalente valoric ale bunurilor materiale, lucrarilor executate si serviciilor prestate de terti.

Efectele de platit sunt titluri de valoare care atesta obligatia de plata a intreprinderii in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii ( cambii, bilete la ordin).

Datoriile fiscale, salariale si sociale cuprind obligatiile din impozite si taxe fata de bugetul de stat cum ar fi :impozitul pe profit, TVA de Plata, impozitul pe cladiri, terenuri; salariile, alte drepturi asimilate datorate angajatilor precum si obligatiile privind asigurarile

( CAS ), sanatate, somaj( protectia sociala) precum si datoriile intermediare create in cadrul relatiilor de decontare cu angajatii prin retinere din salarii a contributiilor la fondul de sanatate, somaj, pensie suplimentara.

Datoriile fata de asociati sunt obligatiile fata de actionari si asociati pentru capitalul de rambursat, dividente de plata precum si datoriile in cadrul grupului privind fondurile puse la dispozitia intreprinderilor asociate sau la dispozitia intreprinderilor cu care societatea are relatii de participare.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate