Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - CAZUISTICA SI ORGANIZAREA UNEI SOCIETATI DE CONSULTANTA FISCALA


CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - CAZUISTICA SI ORGANIZAREA UNEI SOCIETATI DE CONSULTANTA FISCALA


 CAZUISTICA SI ORGANIZAREA UNEI SOCIETATI DE CONSULTANTA FISCALA

Capitolul 1 Sistemul fiscal

Componenta , elemente definitorii de recunoastere si aplicare a elementelor fiscale in practica afacerilor

Impozitele , taxele , contributiile , reprezinta fundamental si motivatia pe care este constituita fiscaliatea .

Sistemul fiscal reprezinta totalitatea impozitelor si taxelor realizate prin intermediul unui mecanism bazat pe tehnici , metode si instrumente specifice desfasurarii activitatii de urmarire si control cu ajutorul aparatului fiscal.

Obligatia persoanelor fizice si juridice de a contribui sub forma de impozite si taxe la constituirea fondurilor bugetare da nastere la ,, Creanta fiscala " pentru buget si ,, obligatie fiscala " pentru agentul economic .

Creanta fiscala inceteaza atunci cand obligatia fiscala a contribuabilului este achitata , compensata sau prescrisa .

Impunerea fiscala are urmatoarele caracteristici :

este obligatorie , in sensul ca este efect al legii , care precizeaza la cine se refera , in legatura cu ce se stabileste etc. Introducerea unei legi referitoare la impunere se poate face numai de organul legislativ national ( parlamentul ) sau de consiliile locale in limitele stabilite de parlament .

are titlu definitiv si nerambursabil , ceea ce inseamna ca plata impozitului / taxei a fost facuta conform legii , contribuabilul nu o poate reclama sau redobindi in nici un fel

este fara contraprestatie , ceea ce inseamna ca in schimbul platii impozitului / taxei nu se poate pretinde un serviciu imediat direct si echivalent .

Impunerea fiscala este o forma de constituire a unei parti din veniturile statului , caracterizata prin prelevarea conform legii a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice in vederea acoperirii cheltuielilor publice .

Obligatia fiscala de a vira impozite si taxe la bugetul public si la fondurile speciale extrabugetare revine persoanelor fizice si juridice , romane si straine , numite contribuabili .

Din punct de vedere fiscal persoanele juridice pot fi grupate in :

persoane juridice propriu zise : - cu activitate economica : regii autonome , societati comerciale , organizatii coperatiste ;

- fara scop lucrativ : institutii publice , organizatii sociale , asociatii de persoane fizice , fundatii ;

2 . unitati economice fara personalitate juridica ce pot fi :

- unitati economice apartinand unor persoane juridice ce pot fi sucursale , filiale , magazine , sectii ;

-asociatii in participatie .

3 . societati comerciale straine , reprezentate prin :

- societati comerciale straine - persoane juridice straine ;

-filiale ale societatilor comerciale straine .

Primele doua categorii de persoane juridice ( 1 si 2 ) au obligatia de a achita taxa pe valoare adaugata si accize , impozitul pe profit , impozitul pe dividende , impozitul pe cladiri , contributii la asigurari sociale , alte impozite si taxe :

asupra potentialului tehnic ( mijloace de transport , terenuri , cladiri )

asupra bunurilor achizitionate cu titlu oneros din import ( taxe vamale , accize );

asupra dreptului de inregistrare ( taxe de timbru , taxe de inregistrare )

Societatile comerciale straine au obligatia de a plati impozite pe unele venituri specifice realizate de nerezidenti , impozitul pe venitul reprezentantelor firmelor comerciale straine .

Sistemul fiscal are la baza trei componente :

a.       impozitele , taxele si contributiile ;

b.      mecanismul fiscal ;

c.       aparatul fiscal .

Menirea aparatului fiscal este , ca prin impunere , sa urmareasca incasarea veniturilor bugetare ale statului si sa combata evaziunea fiscala .

Obiectivele fundamentale ale fiscalitatii sunt realizate prin promovarea politicii financiare , economice si sociale . Prin politica financiara statul trebuie sa-si procure resursele financiare necesare realizarii functiilor statului . Acest obiectiv principal este realizat prin promovarea si respectarea principiilor fiscale . Volumul impozitelor poate spori printr-un numar mai mare de platitori , introducerea de noi impozite sau extinderea bazei de impozitare . Impozitul are un randament ridicat daca prezinta un caracter universal cu cote mici de impozitare astfel incat acesta sa nu reprezinte o povara pentru contribuabil .

Politica fiscala in domeniul economic urmareste dezvoltarea unor ramuri din economie prin parghii de influentare a cresterii productiei , dezvoltarii serviciilor si a agriculturii .

De asemeni dezvoltarea exportului si reducerea importului astfel incat sa se realizeze echilibrul balantei comerciale se inscrie ca un obiectiv prioritar cu consecinte favorabile pe ansamblul economiei nationale .

Limitarea importului se poate realiza prin taxe vamale mari si accize pentru anumite produse . Realizarea acestui obiectiv trebuie facuta in corelatie cu dezvoltarea sectorului productive pentru bunurile economice care sunt deficitare si se pot fabrica in tara noastra .

Astfel se pot crea noi locuri de munca . Acest lucru va avea consecinte favorabile asupra cresterii veniturilor impozabile asupra fortei de munca si implicit limitarea fondurilor financiare pentru protectia somerilor .

Incurajarea agentilor economici pentru a dezvolta anumite activitati se realizeaza prin scutiri de la plata impozitului pe profit sau reducerea anumitor sectoare pentru unele bunuri autohtone cu costuri ridicate , facilitate prin utilizarea unor amortizari accelerate in primul an de dobandire a capitalului fix ca active imobilizate .

Prin politica fiscala pe care statul o promoveaza , se urmaresc obiective de ordin social si chiar politic .Mecanismul fiscal urmareste acordarea de facilitate contribuabililor cu venituri relative mici , fiind scutiti de impozite pana la un anumit cuantum .Fiscalitatea intervine cu cote de impozitare foarte mari pentru limitarea consumului unor produse daunatoare sanatatii cum este alcoolul , tutunul si produsele din tutun .Realizarea eficienta a activitatii fiscale corelata cu un control financiar intern si extern contribuie la indeplinirea celui mai important obiectiv al politicii fiscale : un buget de venituri suficient de mare care sa elimine deficitul bugetar .

Volumul diferit al impozitului perceput , tinand seama de marimea venitului sau a averii , raspunde unor criterii de echitate si satisface functia sociala , ca trasatura a sistemului fiscal .

Obiectivele fundamentale ale fiscalitatii sunt :

promovarea politicii financiare , prin incasarea veniturilor fiscale , prin plati obligatorii si fara contraprestatii de catre contribuabili ; taxe , contributii si fonduri speciale ;

promovarea politicii economice , prin dezvoltarea activitatilor productive , care asigura perenitatea firmei , reduceri de impozite pentru activitatile de export ;

promovarea politicii sociale pentru persoanele dezavantajate , datorita veniturilor mici sau cu capacitate redusa de munca .

Politica fiscala este orientata

spre realizarea urmatoarelor functii ale sistemului fiscal :

1 . functia financiara este instrumentul prin care statul procura resursele necesare finantarii activitatilor de interes national .

2 . functia economica stimulativa , prin facilitati prevazute in sursele legislative si reglementare : reduceri de impozit pe profit , reinvestirea profitului net , scutiri de impozite pentru zonele declarate defavorizate .

3 .functia sociala , manifestata prin aceea ca sistemul fiscal trebuie sa favorizeze anumite categorii sociale .

4 . functia de control da posibilitatea statului prin intermediul sursei informationale a contabilitatii ,, sa valideze volumul corect al vanzarilor , costul de productie , contabilitatea cheltuielilor si veniturilor , a modului corect al bazelor de calcul pentru impozitul pe veniturile din salarii , taxa pe valoare adaugata , accize precum si plata acestora la termenele prevazute de lege .

5 . functia de echitate .Toti agentii economici , persoane juridice si fizice care desfasoara activitati economice in scopul obtinerii de profituri trebuie sa fie impozitate .

Nu se poate vorbi de un sistem fiscal perfect , dar el poate fi perfectat in concordanta cu dezvoltarea sectorului privat .Statul trebuie sa detina in proprietatea sa ramurile strategice ale economiei si cele de interes national:

Invatamantul si educatia , sanatatea , securitatea tarii si a individului , arta si cultura .


Fig.1 Principiile fiscalitatii .

Principiile fiscalitatii conform codului fiscal .

Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 in capitolul 2 la art. 3 bazeaza fiscalitatea pe urmatoarele principii :

a)      neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri , cu forma de proprietate , asigurand conditii egale investitorilor , capitalului roman si strain ;

b)      certitudinea impunerii , prin elaborarea de norme juridice clare , care san u conduca la interpretari arbitrare , iar termenele , modalitatea si sumele de plata sa fie précis stabilite pentru fiecare platitor ;

c)      echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice , prin impunerea diferita a veniturilor , in functie de marimea acestora ;

d)      eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal , astfel incat aceste prevederi san u conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice , in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii da catre acstea a unor decizii investitionale majore .

Indici de analiza.

Presiunea fiscala sau efortul fiscal reflecta, sub aspect monetar, randamentul impozitelor, iar sub aspect economic, redistribuirile de valoare prin care o parte a venitului creat in economia reala este scoasa de sub actiunea pietei. Pentru a aprecia amploarea redistribuirii analiza fiscala poate recurge la urmatorii indici:

Acestia reflecta proportia in care valoarea bruta creata in interiorul tarii este redistribuita

Acestia reflecta proportia in care valoarea bruta produsa de agentii nationali este redistribuita.

Acestia reflecta proportia in care valoarea neta creata in interiorul tarii este redistribuita.

Acestia reflecta proportia in care valoarea neta produsa de agentii nationali este redistribuita.

Acesta reflecta influenta asupra veniturilor repartizate factorilor de productie,

unde:

IPFD = indicele presiunii fiscale directe

IPFI = indicele presiunii fiscale indirecte

IPFG = indicele presiunii fiscale globale

Fid = fluxul impozitelor directe

Fii = fluxul impozitelor indirecte

i = nivelul administratiei publice finantate

i= 1, Bugetul federatiei (numai in statele de tip federal)

i = 2, Bugetul statului

i = 3, Bugetul fiecarei comunitati locale

i = 4, Total administratii locale

i = 5, Total administratii publice

Informatiile privind aceste fluxuri se iau din 'Contul de venit' al fiecarei adminis­tratii sau din bugetele administratiilor. Se au in vedere numai impozitele care finanteaza bugetele administratiei respective. Cuantumul este influentat cu impozitele transferate intre administratii conform prevederilor legale din fiecare tara (impozite care finanteaza direct sau indirect prin redistribuire diverse nivele ale administratiei publice). In tarile UE nu se elimina impozitele care finanteaza Bugetul Uniunii Europene.

Curba Laffer

Arthur Laffer a demonstrat, cu ajutorul unei curbe , Fig.2., ideea conform careia orice crestere a presiunii fiscale provoaca, de la un anumit nivel, o scadere a sumei prelevarilor obligatorii incasate de catre puterea publica.

Conform acestei curbe, suma prelevarilor obligatorii este reprezentata de o functie crescatoare a ratei presiunii fiscale, dar numai pana la un anumit nivel maximal care corespunde nivelului maxim al curbei, dupa care ese reprezentata de o functie descrescatoare a acestei rate, ea poate merge pana la anularea daca rata presiunii fiscale ar atinge nivelul teoretic de 100% ( in acest caz limita, orice activitate impozabila ar disparea). Aceasta se explica, in teoria lui Laffer, prin faptul ca niste prelevari obligatorii foarte mari duc la distrugerea masei impozabile.Se produc fenomene de rezistenta si se reduce efortul productiv care capata amploare, determinand in cele din urma scaderea sumei lor totale.


M Rata fiscalitatii

Fig.2. Reprezentarea grafica a curbei Laffer.

Laffer estimeaza ca atunci cand pragul maxim este depasit, urmand o diminuare a presiunii fiscale, aceasta este de natura a duce la cresterea randamentului prelevarilor obligatorii, in acest fel redinamizandu-se economia.

Curba lui Laffer ramane insa o reprezetare pur teoretica a faptelor prezentate, care nu permite identificarea in mod exact a marimii acestui prag M de impozitare, la care presiunea fiscala sa pota fi considerata excesiva. Acest prag este veritabil in functie de circumstantele teritoriale si economice, astfel incat o anumita tara se va situa in stanga sau in dreapta punctului M.

1.2 Principalele tipuri de impozite

Impozitele si taxele aplicate in orice oranduire sau etapa sunt eterogene atat din punct de vedere al particularitatilor de fond, cat si din punct de vedere al formei. Evolutia fiscala conduce la modificari in ce priveste categoriile de impozite si taxe, cuantumul si destinatia lor, precum si modul lor de asezare si percepere. Tinand seama de diversitatea de forme pe care le-au avut si le au impozitele si taxele in diferite etape ale dezvoltarii Romaniei, ela pot fi grupate in functie de mai multe criterii:

In functie de forma in care se obtin de catre stat, intalnim:

impozite in natura, avand forma prestatiilor sau darilor in natura, fiind specifice si frecvente in oranduirile sclavagista si feudala,

impozite pecuniare (in bani) care imbraca forma baneasca de percepere si care au fost aplicate in oranduirile sclavagista si feudala, dar devin preponderente in capitalism, o data cu extinderea relatiilor marfa-bani.

In functie de obiectul impunerii, impozitele si taxele pot fi divizate :

impozite si taxe pe avere, cum sunt impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri;

impozite si taxe pe venit, care se stabilesc si se percep asupra veniturilor contribuabililor, persoanelor fizice sau juridice, aceste impozite si taxe realizandu-se sub forma impozitului pe salarii , impozitul pe profit;

impozite sau taxe pe cheltuieli, pentru limitarea sau franarea unor cheltuieli, cum este, de exemplu, impozitul suplimentar pentru depasirea fondului destinat platii salariilor .

Dupa continut si forma se distinge cea mai importanta grupare a impozitelor si taxelor, atat din punst de vedere teoretic, cat si practic, asa cum se regasesc in toate lucrarile de specialitate si in legislatiile fiscale:

impozite directe care se stabilesc si se percep de la persoanele fizice sau juridice pentru veniturile sau bunurile prevazute de lege;

impozite indirecte, care se stabilesc asupra vanzarii de bunuri sau prestari de servicii (spectacole, operatii bancare, transport etc) sau executarii de lucrari, aceste impozite si taxe fiind incluse in pretul marfurilor, serviciilor sau lucrarilor, fiind suportate de consumatorii sau beneficiarii acestora, dupa caz, deci alte persoane fizice sau juridice decat subiectul impozabil.

La randul lor impozitele directe pot fi grupate, in functie de criteriile avute in vedere la stabilirea si perceperea lor, dupa cum urmeaza:

impozite reale, stabilite asupra unor obiecte materiale (case, terenuri, produse etc) care sunt denumite si obiective, deoarece se stabilesc asupra produsului, obiectului impozabil, fara a se tine seama de situatia persoanei contribuabilului;

impozite personale, care au in vedere, in principal, persoana contribuabilului, in conexiune cu veniturile sau averea sa.

Impozitele indirecte se categorisesc, in raport cu diferite caracteristici, in:

impozite sau taxe de consumatie, percepute asupra produselor si serviciilor de prima necesitate, care se adauga la pretul de vanzare. Unele sunt stabilite, de exemplu, la bauturi alcoolice, tutun, produselor petroliere, sare, chibrituri, zahar etc, si asupra unor servicii, mai ales locale, cum sunt serviciile hoteliere, transporturile in comun etc.

monopoluri fiscale.

Potrivit clasificatiei veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat si bugetelor locale, impozitele si taxele precum si celelalte venituri bugetare se prezinta ca structura in functie de modul de grupare, si anume: venituri curente si venituri de capital

Veniturile curente se divizeaza in venituri fiscale care cuprind impozite directe, impozite indirecte si venituri nefiscale.

In categoria impozitelor directe sunt cuprinse urmatoarele venituri bugetare mai importante: impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile agricole ale populatiei, impozitele pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si a altor persoane fizice independente si asociatii familiale, impozitul pe cladiri, taxa asupra mijloacelor de transport, taxele pe timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru.

Dintre impozitele indirecte cele mai importante sunt: accizele, TVA, taxele vamale, penalitati si majorari pentru veniturile nevarsate la termen.

Veniturile nefiscale cuprind, in principal, varsaminte din profitul net al regiilor autonome, varsaminte de la institutiile publice, cum sunt taxa de spitalizare, taxa de metrologie, taxe consulare etc si diverse venituri cum sunt amenzile, incasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget etc.

Veniturile de capital se refera la venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice si venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat si din vanzarea locuintelor din fondurile statului.

Aceasta grupare a impozitelor si taxelor se face potrivit clasificatiei bugetare, a veniturilor, ceea ce corespunde ordinii in care acestea sunt asezate in bugetul de stat si in bugetele locale.

1.3 Gestiunea fiscala a intreprinderii , convergente si divergente , intre contabilitate , audit si fiscalitate

Obiectul de studiu al Gestiunii fiscale il constituie analiza distorsiunilor sau abaterilor prin incompatibilitatea intre regula fiscala si contabila , convergentele dintre ele , precum si stabilirea , pe baza analizei lor , a strategiei , a riscului fiscal si eficientei fiscale a intreprinderii .

Prin Directiva IV- a a C.E.E. s-a stabilit interactivitatea intre dreptul contabil si dreptul fiscal . Aceasta este realizata prin Gestiunea Fiscala a intreprinderii .

Intreprinderea a fost mental orientata sa acorde mai multa atentie parametrului fiscal , aceasta se explica prin convergenta dintre fiscalitate

si aplicarea teoriei contabile in viata intreprinderii . Fiecare tranzactie economica de cele mai multe ori genereaza impozite . Din acest motiv trebuie sa se tina cont de numarul mare de reguli aplicabile , de evolutia lor constanta in timp si spatiu , de problemele de armonizare ale fiscalitatii cu contabilitatea .

Contabilitatea raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii valorilor economice separate patrimonial.

Entitatile patrimoniale au constituit spatiul de reprezentare si actiune al contabilitatii .

Unul din interesele informationale onorate de contabilitate , considerat de unii autori principal , este cel fiscal . Principiile fiscale urmaresc fie stimularea , fie inhibarea unor activitati .

Fiscalitatea are la baza dreptul contabil pentru a determina regimul de impozitare privind beneficiile , tva , impozitele si taxele locale , contributiile pentru asigurari sociale .

Contabilitatea , in cadrul obiectivelor de imagine fidela , are un rol esential in economie pentru a furniza situatii financiare .Aceste situatii prezinta credibilitate daca sunt :

inteligibile

relevante

corecte

comparabile in timp si spatiu .

Obiectivele fiscalitatii constau in calculul , perceperea , asezarea , urmarire platii impozitelor , taxelor si contributiilor datorate de unitatile economice ale statului .

Astfel trebuie respectate principalele mecanisme ale fiscalitatii fara ca profesionismul contabil sa se abata de la obiectivul fundamental al contabilitatii , obtinerea unei imagini fidele a patrimoniului , a situatiei financiare si a rezultatului .

Analizandu-se problematica concilierii dintre contabilitate si fiscalitate raporturile dintre acestea pot fi grupate in :

rapoturi integrate

raporturi neutrale

Raporturile integrate sunt raporturi de angajare , de cuplare a interesului contabil cu cel fiscal .

In sfera acestor raporturi se inscriu cu precadere trei probleme :

-impozitarea profitului

-amortizarea imobilizarilor

-evaluarea contabila a patrimoniului

Amortizarea impreuna cu rezultatul net definesc capacitatea de autofinantare a intreprinderii si orice miscare la nivelul amortizarii genereaza efecte inverse asupra impozitului pe profit .

Al doilea grup de raporturi intre contabilitate si fiscalitate este cel care are o determinare neutrala asupra contului de rezultate .

Informatia degajata de contabilitate este primordiala pentru fiscalitate .

Utilizarea informatiei contabile de fiscalitate se observa in calculul si

decontarea unui impozit , taxa sau contributie .

Raporturile neutrale nu afecteaza direct rentabilitatea firmei , ele apar in calculul impozitului pe dividende , impozitului pe salarii .

Abordand raporturile dintre contabilitate si fiscalitate , prin prisma celor doua interese putem considera ca intreprinderea este supusa unor presiuni si in acelasi timp transformari .

In aceste conditii , gestiunea fiscala a intreprinderii preluind rolul fiscal ,

trebuie sa incerce o armonizare a interesului fiscal cu interesul contabil astfel incat intreprinderea ca entitate patrimoniala sa beneficieze de rezultatele armonizarii .

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL

Conform normelor nationale de audit ,, o misiune de auditare a situatiilor financiare are ca obiectiv exprimarea de catre auditor a unei opinii potrivit careia situatiile financiare au fost stabilite in toate aspectele lor semnificative , conform unei referinte contabile identificate ".

Referintele contabile pot fi :

-normele contabilitatii internationale

-normele contabilitatii nationale

-alte referinte contabile bine precizate si recunoscute .

Definitia impune cateva precizari si anume :

procesul de audit , numit si misiune de audit , se deruleaza pe baza standardelor nationale sau internationale ;

auditorii sunt personae care dobandesc aceasta calitate in conditiile strict reglementate de legislatia in vigoare ;

entitatea auditata poate fi : o unitate patrimoniala ( societate comerciala , regie autonoma ) guvernul in ansamblu , ministere sau dupa caz , departamente ministeriale , programe , actiuni , tranzactii , operatiuni ;

analiza informatiilor in misiunea de audit se face pe baza unor procedee si tehnici recunoscute in domeniu , care furnizeaza auditorului probe de audit , pe baza carora el isi fundamenteaza opinia ;

evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute se efectueaza in conditiile existentei si luarii in consideratie a unor criterii de evaluare care au la baza norme contabile nationale sau internationale , principii sanatoase de management , respectiv buna practica manageriala recunoscuta de specialistii in domeniu .

Scopul activitatii auditorilor este acela de a restabili o incredere rezonabila intre producatori si utilizatori ai informatiei contabile .

Importanta auditului financiar contabil consta in sporirea credibilitatii informatiei din situatiile financiare , pentru viitoarele decizii ale utilizatorilor de informatii .

Capitolul 2 Organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala in Romania

Definirea activitatii de consultanta fiscala . Organizarea si atributiile Camerei Consultantilor Fiscali

Dezvoltarea semnificativa a mediului de afaceri din Romania , mai ales dupa aderarea la Uniunea Europeana , a impus pe piata romaneasca dezvoltarea activitatii de consultanta fiscala , ca activitate specializata , desfasurata in mod independent , ca un real sprijin in activitatea oricarei companii .

Activitatea de consultanta fiscala consta in :

a)      acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal ;

b)      acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe ;

c)      asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala

d)      asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;

e)      asistenta privind creantele bugetului general consolidat , cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;

f)        asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale , inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale ;

g)      realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti , organelor de cercetare penala , organelor fiscale sau a altor parti interesate ;

h)      asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale .

Camera Consultantilor Fiscali este organizatie profesionala de utilitate publica , persoana juridica fara scop lucrativ , se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare propriu ,

aprobat prin hotarare a Consiliului superior al Camerei .

Camera are in principal , urmatoarele atributii :

coordoneaza activitatea de consultanta fiscala ;

organizeaza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal ;

apara interesele profesionale ale tuturor membrilor ;

elaboreaza norme privind activitatea de consultanta fiscala ;

tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ;

organizeaza cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali ;

colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate ;

editeaza publicatii de specialitate ;

elaboreaza si aproba Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei ;

elaboreaza si aproba Normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali .

Oraganele de conducere ale Camerei sunt : Conferinta nationala , Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent al Consiliului superior .

Aparatul executiv al Camerei este format din :

secretarul general ;

Secretariatul general ;

Directia de invatamant ;

Directia de servicii pentru membrii ;

Directia de monitorizare , control si competenta profesionala ;

Directia de conduita si disciplina profesionala ;

Directia de servicii generale ;

Dierctia de relatii nationale si internationale . 

Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din :

taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala ;

taxa de inscriere in evidenta Camerei ;

cotizatiile membrilor Camerei ;

incasari din vanzarea publicatiilor proprii ;

donatii si sponsorizari ;

taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal ;

alte venituri realizate din amenzi sau activitati specifice Camerei .

Ministerul Finantelor Publice va urmari permanent ca statutul si reglementarile emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale si ca deciziile luate de oraganele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari . La solicitarea Camerei , ministrul poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului care sa faca parte din comisia de examinare .

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2008 AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI DIN ROMANIA

Ø      C.C.F. a devenit membra , cu titlu de observator , incepand cu luna septembrie 2008, a Confederatiei Fiscale Europene , urmand ca in anul 2009 sa devina membra cu drepturi depline ai acestei organizatii.

** C.C.F. are reprezentanti permanenti in urmatoarele structuri ale Confederatiei Fiscale Europene :

u    Comisia Fiscala - taxare directa , taxare indirecta

u    Comisia de afaceri profesionale

u    Consiliul Superior al C.F.E.

u    Adunarea Generala a C.F.E.

** Participa lunar la actiunile si dezbaterile organizate de C.F.E.

In comisiile de specialitate

Ø      Organizarea de catre C.C.F. in anul 2008 si trimestrul 1 2009 a patru seminarii internationale pe teme de fiscalitate :

Seminarul cu tema ,, Profesia de consultant fiscal in context european " desfasurat la Bucuresti in ziua de 04 noiembrie 2008

Seminarul cu tema ,,Planificare Fiscala Internationala "- abordare teoretica si practica , desfasurat la Bucuresti in ziua de 20 noiembrie 2008

Seminarul international Romania - Spania , desfasurat la Bucuresti in perioada 28-29 martie 2009 , organizat impreuna cu administratia fiscala spaniola ;

Seminarul international Romania - Germania , desfasurat la Bucuresti in perioada 04-05 aprilie 2009 , cu participarea unor specialisti in domeniul fiscal din Germania

Ø      C.C.F. a devenit membra a Uniunii Profesiilor Liberale

Ø      C.C.F. a devenit membra a urmatoarelor organizatii :

Comisia de dialog social

Comisia Fiscala Centrala - MFP

- Comisia de proceduri fiscale - ANAF

Ø      Membrii C.C.F :

PERSOANE FIZICE

TOTAL : - ACTIVI - 3339

- INACTIVI - 1237

PERSOANE JURIDICE , SOCIETATI COMERCIALE DE CONSULTANTA FISCALA

TOTAL : 337

Ø      Organizarea a doua sesiuni de examen de atribuire a calitatii de consultant fiscal in Bucuresti , dar si in alte doua centre - Cluj si Iasi

NUMAR MEMBRII NOI : 890

Ø      Pregatirea profesionala a fost organizata in sase centre zonale , respectiv :Bucuresti , Brasov , Constanta , Cluj , Craiova , Iasi si Timisoara

Ø     

numarul de ore de pregatire profesionala : 143.340

numar participanti consultanti fiscali : 14334

Teme noi abordate :

Preturi de transfer

Conventii de evitare a dublei impuneri

Regimul contestatiilor

Procedura insolventei

Procedura de arbitraj

Fonduri structurale

Spalarea banilor

Ø      Elaborarea normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti a organelor de cercetare penala , a organelor fiscale sau a altor parti interesate , prin Hotararea nr.13/2008 a Consiliului Superior al C.C.F.

Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Registrul Consultantilor fiscali

Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal candidatii , persoane fizice , trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

a)      sa fie licentiate ai unei facultati cu profil economic ;

b)      sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei , in una dintre urmatoarele activitati :

-elaborarea , avizarea , aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale ;

-servicii de administrare a legislatiei fiscale ;

-elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile ;

-activitate financiar contabila .

c) sa nu aiba antecedente penale ;

d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu ;

e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal .

Activitatea de consultanta fiscala poate fi desfasurata numai de persoanele inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala la sectiunea < persoane active > .

Carnetul profesional va fi vizat anual .

Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligata sa se inregistreze in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, in termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului. De asemenea, pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala este obligatorie asigurarea pentru raspunderea profesionala. Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala, societatile comerciale trebuie sa fie autorizate de Camera Consultantilor Fiscali. In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, societatile comerciale platesc o taxa in contul Camerei Consultantilor Fiscali.

Consultantii fiscali pot sa-si desfasoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia in societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala. Societatea comerciala trebuie sa aiba cel putin un asociat/actionar si administrator care sa aiba calitatea de consultant fiscal.

Statistica desfasurare examen

Sesiunea 04-05 octombrie 2008

Total candidati inscrisi la examen : din care = 735

Centru Bucuresti = 435

Centru Cluj  = 187

Centru Iasi = 110

- Total dosare aprobate : din care = 728

Centru Bucuresti = 431

Centru Cluj  = 187

Centru Iasi = 110

Total dosare respinse la inscriere : din care = 7

- Centru Bucuresti = 4

- Centru Cluj-Napoca = 3

- Centru Iasi = 0

Total cereri retragere de la examen : din care = 0

- Centru Bucuresti = 0

- Centru Cluj-Napoca = 0

- Centru Iasi = 0

- Nr. candidati repartizati in sali = 728

- Nr. candidati admisi la examen = 68

din care : - 80 - 85 puncte = 33

- 87,5 - 90 puncte = 11

- 92,5 - 95 puncte = 14

- 97,5 - 100 puncte = 10

- Nr. candidati respinsi la examen  = 613

- din care : - - 0 puncte = 0

- 2,5 - 27,5 puncte = 3 - - 30 - 57,5 puncte = 318

- 60 - 72,5 puncte = 246

- - 75 - 77,5 puncte = 46

- Nr. candidati eliminati din examen = 0

- Nr. candidati cu frauda la examen = 0

- Nr. candidati absenti la examen

Evaluarea consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul din statele membre al Uniunii Europene si al Spatiului Economic European

Persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care doreste sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania, independent sau in asociere, in mod permanent, va sustine examen pe baza unui interviu in fata Comisiei de evaluare a Camerei.

Comisia de evaluare va verifica in prealabil daca experienta dobandita in calitate de consultant fiscal este de natura sa acopere in tot sau in parte diferentele existente intre legislatia fiscala romaneasca si cea a statului membru de origine in care a fost obtinuta atestarea de consultant fiscal. Solicitantii trebuie sa depuna dovada dobandirii calitatii de consultant fiscal eliberata de statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, tradusa si legalizata. 

Pentru exercitarea activitatii de consultant fiscal sub forma de prestari servicii consultantul fiscal trebuie sa respecte conditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine , precum si legislatia romana privind profesia , in special cu privire la incompatibilitati si la secretul profesional .

Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta  fiscala

Membrii Camerei vor fi inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca membri active sau inactivi .

Registrul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea 1 , si va fi actualizat annual cu modificarile intervenite .

Consultantii fiscali vor depune o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la sectiunea < personae inactive > din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala .

REGISTRUL

consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala

CAP. 1
Consultanti fiscali persoane fizice

Subcap. A - Activi
Subcap. B - Inactivi
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
P - Perioada suspendarii
S - Sanctiuni disciplinare
D - Data incetarii

Nr.crt.

Nr./anul carnetului profesional

Numele, initiala tatalui, prenumele si anul nasterii

Localitatea de domiciliu

Numar de telefon/fax, adresa de e-mail

Alte date de identificare a persoanei

P

S

D

N - Nr./ CAP. 2
Societati comerciale de consultanta fiscala
Subcap. A - Active
Subcap. B - Inactive
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
data carnetului profesional
L - Localitatea de domiciliu
A - Alte date de identificare

Nr.crt.

Nr./data autorizatie

Denumirea societatii comerciale

Adresa de sediu (localitatea,str.,nr.,bl.,sc.,etaj, ap.,jud./sector)Numar tel/fax, Adresa de e-mail

Numele si prenumele asociatilor[1]/
actionarilor[2]/ administratorilor[3]/
alte persoane[4] care efectueaza consultanta fiscala in numele
societatii (*)

N

L

A

(*) La numele persoanelor care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii se va completa indicele corespunzator pentru asociati, actionari, administratori si salariati.

2.3 Perfectionarea profesionala continua , conditie sine-qua-non a prestarii de servicii de calitate

Pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali consta in insusirea tuturor noutatilor si modificarilor legislative in materie fiscala, atat in ceea ce priveste legislatia interna cat si in ceea ce priveste legislatia comunitara in domeniu, precum si a normelor deontologice ale profesiei de consultant fiscal.
In procesul de pregatire individuala permanenta consultantul fiscal este asistat de catre Directia de invatamant a Camerei consultantilor fiscali, care poate recomanda sau, dupa caz, poate furniza materialele de specialitate necesare pentru pregatirea profesionala si pentru informarea periodica.
Pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali se realizeaza in conformitate cu Programul de pregatire profesionala, elaborat de Directia de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat de Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

La elaborarea Programului de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali, Directia de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali va avea in vedere urmatoarele considerente
a) modificarile legislatiei fiscale;
b) propunerile consultantilor fiscali cu privire la domeniile de formare si temele de interes ce urmeaza a fi dezbatute;
c) propunerile specialistilor din Ministerul Economiei si Finantelor;
d) propunerile asociatiilor profesionale ;
e) evaluarea rezultatelor formarii profesionale din anii anteriori.

Programul de pregatire profesionala continua este structurat pe domenii de activitate si teme de pregatire profesionala si se aproba de conducerea Camerei la sfarsitul anului in curs pentru anul urmator.
Programul de pregatire profesionala continua va fi actualizat operativ in timpul anului, cu aprobarea conducerii Camerei, atunci cand apar cauze obiective sau cand exista noi teme prioritare de larg interes pentru consultantii fiscali.
Programul de pregatire profesionala continua se desfasoara, de regula, sub forma de cursuri, seminarii cu aplicatii practice, colocvii, mese rotunde sau sesiuni de dezbateri.
Domeniile de pregatire, tematica, durata/perioada, taxa de participare, locul si modul de organizare si desfasurare a cursurilor se stabilesc de catre Directia de invatamant a Camerei Consultantilor Fiscali si se fac publice in mod obligatoriu, dupa aprobare, tuturor consultantilor fiscali, in vederea formularii de catre acestia a optiunilor de participare

Camera Consultantilor Fiscali editeaza publicatii de specialitate, colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate, asigura suportul material auxiliar si informarea periodica a membrilor Camerei in scopul asigurarii imbunatatirii cunostintelor profesionale la standarde ridicate ale consultantilor fiscali.

Proceduri pentru agrearea societatilor comerciale
de consultanta fiscala organizatoare de cursuri
de pregatire profesionala pentru anul 2008

Conditii de agreare
Societatile care doresc sa organizeze in colaborare cu Camera programul de pregatire profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie societate de consultanta fiscala, inscrisa in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
b) sa aiba in obiectul de activitate codul CAEN care include organizarea de cursuri;
c) sa propuna lectori care sa indeplineasca cerintele tematice agreate de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali potrivit Programului de pregatire profesionala aferent anului 2008;
d) sa detina minima experienta in ceea ce priveste organizarea de cursuri;
e) sa aiba asigurate locul de desfasurare al cursului si dotarea logistica corespunzatoare cerintelor Camerei Consultantilor Fiscali;
f) sa nu aiba datorii restante fata de Camera Consultantilor Fiscali;
g) sa nu fi suportat sanctiuni disciplinare aplicate de Camera Consultantilor Fiscali din Romania sau de alte organisme profesionale.
h) sa accepte tariful unitar pe cursant stabilit de Camera Consultantilor Fiscali.

Programul de pregatire profesionala continua se desfasoara , de regula sub forma de cursuri , seminarii cu aplicatii practice , colocvii mese rotunde sau sesiuni de dezbateri .

Camera Consultantilor Fiscali editeaza publicatii de specialitate, colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate, asigura suportul material auxiliar si informarea periodica a membrilor Camerei in scopul asigurarii imbunatatirii cunostintelor profesionale la standarde ridicate ale consultantilor fiscali.

CAPITOLUL 3 Cazuistica unei societati de consultanta fiscala

3.1 Descrierea societatii

Denumirea societatii de consultanta fiscala : Expert Fisc Consult SRL

Nr. Autorizatie 177/2007 inscrisa la Camera Consultantilor Fiscali

Sediul social , localiatatea Bucuresti str.sos.Colentina nr . 45 sector 2

Cod Unic de inregistrare 22702407

Nr.de inregistrare la Registrul Comertului j 23/2978/2007

Capital social la 31dec.2008 1000 lei

Asociati , actionari , administratori :

Numele si prenumele Nr./An Calitatea

Partene Simona carnet profesional 3010/2007 Administrator- asociat unic

Persoane fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii :

Numele si prenumele  Nr./An Carnet profesional

Simion Valentina 2988/2007

Numar de angajati : 2

Cifra de afaceri din consultanta fiscala realizata in anul 2008

Total 150000 lei

Profit net 51201 lei

Calcul estimativ

Venituri annual :150000 lei

704 = 121 150000 lei

Cheltuieli 89046 lei

a)      taxa 0.5% din cifra de afaceri datorata Camerei Consultantilor Fiscali

150000 0.5 % = 750 lei

121 = 635 750 lei

b)      Cheltuieli cu materiale , telefon , diverse = 12000 lei

121 = 628 8000 lei

121 = 626 4000 lei

c)      Cheltuieli cu salariile

Brut  net

3550 lei  2490 lei

1400 lei 1014 lei

4950 lei  3504 lei

Anual 59400 lei 42048 lei

Lunar

641 = 421 4950 lei

421 = 4312 470 lei 9.5 % CAS salariat

421 = 4372 25 lei 0.5 % somaj

421 = 4314 272 lei 5.5 % sanatate

421 = 444 629 lei impozit salarii

6451 = 4311 1030 lei 20.8 % CAS societate

6452 = 4371 25 lei 0.5 % somaj societate

6453 = 4313 257 lei 5.2 % sanatate societate

635 = 4311.1 5 lei 0.1 % fond accidente

635 = 4314.1 42 lei 0.85 % fond concedii

635 = 4371.1 12 lei 0.25 % fond garantare

628 = 4311.2 37 lei 0.75 % commision ITM

Cheltuieli lunare salarii


641 4950
635 59

628 37

Anual 76296 lei

Anual societate

Venituri   = 150000 lei

Cheltuieli =750 + 12000 + 76296 = 89046 lei

Profit brut = 150000 - 89046 = 60954 lei

Impozit pe profit 16 % = 9753 lei

Profit net = 51201 lei

Activitatea SC Expert Fisc Consult SRL

In Monitorul Oficial nr . 429 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr.53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala , in baza careia au fost reglementate serviciile ce pot fi efectuate de o societate de consultanta fiscala .

Societatea Expert Fisc Consult SRL este autorizata pentru a oferi consultanta fiscala in urmatoarele domenii :

-Impozit pe profit , studii asupra optimizarii metodelor de amortizare fiscala , opinii asupra deducerii cheltuielilor , oportunitati de constituire a provizioanelor , studii de caz , ajutor la intocmirea declaratiei 101;

-Impozitul pe venitul microintreprinderilor privind modul de calcul ,

raportare , exceptii , depasirea plafonului cifrei de afaceri ;

-Taxa pe valoarea adaugata cu ajutorul in calcul , raportare cazuri speciale , achizitii intracomunitare , export , taxare inverse , importuri , determinare prorate , ajustarea tva in cazul bunurilor de capital , a modului de intocmire a decontului tva , declaratia 390 ,

declaratia 394 , a decontului special de tva ;

-Autorizatii accize , intocmire documentatii , calcul , exigibilitate ,

rambursari , reprezentare in relatia cu administratia financiara , intocmirea decontului de accize ;

-Impozitul pe venitul persoanelor fizice : modul de impunere a veniturilor din conventiile civile , veniturilor relizate in strainatate , venituri din activitati independente , venituri din salarii ;

- Asigurari sociale , in interpretarea legilor speciale ce reglementeaza contributia la asigurarile sociale , la asigurarile sociale de sanatate , la fondul de somaj .

- Impozite locale , asistenta acordata in relatia de determinare , calcul si raportare a taxelor la bugetul local ;

- Depunere declaratii , urmarind termenele si sanctiuni pentru nedepunerea acestora , reglari fise pe contribuabil ;

- Expertiza fiscala judiciara sau extrajudiciara la solicitarea persoanelor interesate . Acest domeniu acopera o paleta de servicii pornind de la contestarea unei amenzi primita de la autoritatea fiscala pana la sustinerea in instanta a cauzei unui contribuabil;

-Alte servicii specifice activitatii fiscale dintre care studii privind sistemele de impozitare din diverse state sau oportunitatea intre cota impozitului din tara si prevederile din conventia de evitare a dublei impuneri .

Modul de stabilire a tarifelor . Asumarea raspunderii .

Tarifele sunt negociate in functie de volumul de munca prestat , de complexitatea lucrarii , de modul de colaborare cu personalul clientului si de modul de asumare a raspunderii.

In general exista doua tipuri de tarife :

tarife lunare pentru servicii pe baza de abonament care cuprinde un numar de lucrari stabilit la contractare . Acest tip de abonament are un prêt fix stabilit la contractare nu se modifica pentru intreaga perioada de desfasurare a activitatii si nu este fluctuant in functie de volumul de munca lunar .

tarife orare pentru ora de consultatie .Acest tarif este determinat tinand cont de clientul nostru , societatile mici si

mijlocii

Din experienta consultantilor care lucreaza pentru aceasta societate

s-a pus adesea problema unde incepe si unde se termina responsabilitatea consultantului fata de client ,, il platesc dar daca din vina lui imi produce o paguba ".

Fiind o multitudine de situatii , in practica s-au gasit urmatoarele solutii privind asumarea raspunderii si a riscului pentru o paguba produsa .

Risc 100% consultant fiscal - consultantul fiscal raspunde integral pentru prejudiciul produs clientului ;

Risc 100% consultant - 50% client - eventuala paguba este suportata in proportii egale de ambele parti ;

Risc 0% consultant , responsabilitatile privind posibilele pierderi sunt in sarcina clientului .

Indiferent de solutia aleasa de client privind suportarea riscului societatea de consultanta poate garanta despagubire clientului printr-o asigurare de risc professional .

Responsabilitatea clientului fata de societatea de consultanta consta in prezentarea reala a situatiilor solicitate fara a fi incomplete sau avand scopul ducerii in eroare .

Responsabiliatea clientului fata de autoritatea fiscala sau pentru alte autoritati publice , a modului de tinere si conducere a evidentei contabile este cel prevazut de legislatia specifica si nu este in sarcina societatii de consultanta , responsabilitatea pentru continutul declaratiilor revine clientului ( prevedere expresa in actele normative ) , responsabiliatea societatii de consultanta constand in indrumarea aplicarii cu exactitate si corectitudine a legislatiei fiscale .

Alte posibile situatii particulare se prevad prin contractul semnat intre parti , ambele parti avand obligatia respectarii clauzelor contractuale .

3.2 Certificarea declaratiei 101 la S.C. Vek & Company srl ,

privind impozitul pe profit

Profitul impozabil se determina ca diferenta intre veniturile din livrari de bunuri , prestari de servicii , executari de lucrari si castiguri din orice sursa si cheltuielile effectuate pentru realizarea acestora , dintr-un an fiscal , la care se adauga sumele pentru care nu se admite deducerea si din care se scad sumele neimozabile .

Rezultat contabil = Venituri - cheltuieli

Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Reintegrari - Deduceri

Reintegrari = cheltuieli nedeductibile fiscal ( cheltuiala cu impozit pe profit )

Deduceri = venituri impozitate ( din dividende )

CONTUL 121. Profit si Pierdere

Contul 121 tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului .

Soldul creditor reprezinta profitul realizat (cheltuieli < venituri ) , iar soldul debitor pierderea realizata (cheltuieli > venituri )

Corespondente :

Evidentierea inchiderii conturilor de venit la sfarsitul lunii
2 . Evidentierea pierderilor din exercitiile curente care aufost repartizate in exercitiul urmator


3 . Evidentierea inchiderii conturilor de cheltuieli la sfarsitul lunii


601

698

4 . Pierderea din anii precedenti acoperita din profit in perioada curenta


5 . Evidentierea profitului net realizat in exercitiul precedent si repartizat


6 . Diminuarea profitului brut cu impozitul pe profit calculat


Contul 129 Repartizarea profitului

Tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent .

Este un cont de activ . Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului in curs .

Corespondente :

1 . Constituirea rezervelor din profitul realizat in exercitiul current


2 . Sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit , dividende , surse proprii de finantare


3 . Evidentierea profitului net realizat in exercitiul precedent si repartizat


4 . Acoperirea pierderilor din anii precedenti din profitul realizat pe anul in curs


S.C.Vek & Company SRL cu sediul in str. Maica Domnului nr.55 sector 2 a beneficiat de asistenta fiscala pe linia intocmirii declaratiei 101 privind impozitul pe profit , conform contractului de prestari servicii nr.121/15.09.2008 incheiat cu S.C. Expert Fisc Consult SRL cu sediul in sos. Colentina nr. 45 sector 2 .

Raport de activitate

S. C. Vek & Company SRL inregistrata la Registrul Comertului

J40/3832/1996 , activitate preponderenta cod caen 5610- Restaurante ( terasa ) , activiate secundara -Birotica.Copiere ,

cu doua puncte de lucru distincte , a obtinut o cifra de afaceri ( total venituri )la finele anului 2008 in valoare de 366680 lei , din care venituri terasa in valoare de 366608 lei si venituri din activitatea de birotica in valoare de 73 lei .

Cifra de afaceri a fost realizata cu precadere numai din venituri din exploatare , iar veniturile financiare si extraordinare au fost zero .

Din studiul repartizarii veniturilor in anul 2008 s-a constatat activitate economica cu un grad mic de incasari in trim. 1si trim.4 cifra de afaceri fiind realizata in proportie de 80% in trim 2 si 3.

Cheltuielile societatii sunt in suma de 389509 lei , cea mai mare pondere fiind detinuta de cheltuielile din exploatare .

Repartizarea cheltuielilor pentru anul fiscal 2008 , in comparatie cu veniturile realizate ramane aproximativ constanta lunar avand in vedere cheltuielile materiale , consumabile ,energie , apa si amortizarile , chirii , obervandu-se totusi o crestere a cheltuielilor in trim . II si III , constand in cheltuieli cu personalul , cheltuieli cu marfurile , taxele si contributiile catre bugetul de stat .

Conform bilantului contabil al societatii (vezi anexa 1) incheiat la data de 31 dec.2007 care prezinta pozitia financiara a societatii,

rezulta profit in suma de 54568 lei .

Activitatea desfasurata de societate in trim .I si II ale anului fiscal 2008 conform declaratiei trimestriale 100 ( vezi anexa 2 , anexa 3), privind obligatiile de plata la bugetul de stat indica un rezultat negativ al perioadei ianuarie - iunie , pierdere fiscala in suma de 5572 lei .

Conform bilantului semestrial la 30.06.2008 ( vezi anexa 4 ) la capitolul

,,Situatia activelor , datoriilor si capitalurilor proprii " , se observa majorarea activelor circulante de la suma de 22652 lei la suma de 71328 lei , ce consta in cresterea stocului de mafuri al terasei , o majorare a datoriilor de la suma de 66681 lei la suma de 114593 lei , rezultand un total active - datorii curente in suma de 60813 lei , comparativ cu 72442 lei la 01 ian. 2008 ; iar capitalul societatii nu s-a modificat .

Contul de Profit si Pierdere care reflecta performanta societatii , la 31iunie 2008 indica din total pierdere fiscala 5572 lei , 4450 lei din activitatea de exploatare si suma de 1122 lei pierdere financiara .

Date informative

Nu se constata plati restante catre furnizori si bugetul asigurarilor sociale .

In trim. III se constata o crestere a cifrei de afaceri , volumul vanzarilor a crescut , in conditiile in care cheltuielile societatii au ramas nemodificate , pe seama scaderii stocului de marfa inregistrat in activul aferent bilantului la 30 iunie 2008 .

La sfarsitul trim.III societatea a inregistrat profit in suma de 15151 lei , 2424 lei calculandu-se impozit pe profit datorat bugetului de stat , procent 16% ,suma de 2424 lei , mentionat in declaratia 100 (vezi anexa 5 ) .

La sept. 2008

Declararea impozitului pe profit

691 = 441 2424 lei

Achitarea impozitului pe profit declarat

441 = 5124 2424 lei

La finele anului 2008 performanta societatii oglindita in contul de profit si pierdere , indica pierdere fiscala in suma de 22828 lei , datorata diminuarii veniturilor societatii in trim. IV si a mentinerii constanta a cheltuielilor .

Impozitul pe profit datorat in trim. IV a fost inregistrat in declaratia 100 ( vezi anexa 6 ) , pierdere fiscala care a rezultat din pierderea din exploatare 20984 lei si pierdere financiara 1844 lei conform bilantului incheiat la 31 dec. 2008 ( anexa 7 ).

Inchiderea contului Profit - Pierdere la dec. 2008

121 = 691 2424 lei

Deoarece societatea a declarat impozit pe profit pentru anul de raportare 2008 prin formularul 100 ( anexa 5 ) , 2424 lei care a fost achitat in cursul anului 2008 , rezulta ca societatea are diferenta de impozit pe profit de recuperat in suma de 2424 lei .

Rezultatul din exploatare impreuna cu rezultatul financiar

( societatea nu are rezultat extraordinar) , au fost inregistrate in declaratia 101 ( anexa 8 ) , privind impozitul pe profit , prin care s-a definitivat exercitiul financiar pana la 15 febr.2009 .

Declaratiile au fost intocmite cu respectarea normelor metodologice ale Ministerului de Finante , obligatiile societatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale au fost corect determinate si virate in termene legale , contul de profit si pierdere reflecta in mod fidel veniturile , cheltuielile si rezultatul financiar al anului 2008 .

Bibliografie

Cucosel C.- 2005- Finantele intreprinderii .Aplicatii practice si studii de caz - Editura Risoprint -Cluj Napoca

Nistor I.,colectiv - 2003 -Finantele intreprinderii - Studii de caz - Editura Bucuresti

Toma M. - 2003 - Gestiune financiara de intreprindere - Editura economica Bucuresti

Stoian A. - 2003 - Contabilitate si gestiune fiscala - Editura ASE

Mosteanu R. - 2005 - Fiscalitate , Impozite si Taxe - Editura Universitara

Oprean I. - 1997 - Intocmirea si audierea bilantului contabil - Editura Intelcredo

Legea 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

Oronanta 53/2007 privind modificarea si completarea legii 71/2001 privind organizarea activitatii de consultanta fiscala

Legea 359 /2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice asociatiilor familiale si persoanelor juridice , inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice , cu modificarile si completarile ulterioare

Istrate C. - 2000 - Fiscalitate si Contabilitate in cadrul firmei Editura Polirom

Regementari Contabile pentru agenti economici - 2002 - Ministerul Finantelor Publice

Site-ul www.cameraconsultantilor.ro

Revista Consultant Fiscal nr.2 iulie 2008 editata de Camera Consultantilor Fiscali

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate