Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A JUDETULUI GIURGIU


PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A JUDETULUI GIURGIU

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A

JUDETULUI GIURGIU

Cap. 1(4). Principiile de guvernare

Activitatea Guvernului se desfasoara in consonanta cu urmatoarele principii:

1. Principiul atribuirii competentelor exclusiv in baza celor atribuite prin Constitutie si legile in vigoare.

2. Principiul egalitatii, nediscriminarii si garantarii drepturilor fundamentale.

3. Principiul respectarii dreptului fiecarui individ la munca decenta.

4. Principiul eficientei in normarea interventiei statului la nevoile reale pentru minimizarea costurilor si reducerea risipei.

5. Principiul subsidiaritatii pentru limitarea sferei decizionale a Guvernului la domeniile si problematicile care nu pot fi rezolvate mai eficient la nivel local.

6. Principiul proportionalitatii prin limitarea continutului si formei actiunilor guvernamentale la ceea ce este strict necesar pentru atingerea obiectivelor.

7. Principiul contributiei si al solidaritatii in promovarea progresului social.

8. Principiul transparentei fata de cetateni si fata de celelalte institutii ale statului, ale Uniunii Europene si fata de societatea civila.

Principiul integritatii actului de guvernare.

10. Principiul responsabilitatii Guvernului Romaniei in fata Parlamentului Romaniei si a celorlalte institutii abilitate ale statului, precum si in raport cu institutiile europene, conform tratatelor si angajamentelor Romaniei fata de UE.

Cap. 2(5). Educatie

Politicile si strategiile de asigurare a calitatii in sistemul national de invatamant din Romania vor fi permanent corelate cu orientarile si actiunile promovate la nivel european.

La nivelul judetului, prin conducerea si coordonarea intregii activitati de catre Inspectoratul Scolar Judetean, au fost stabilite prioritatile, obiectivele generale, obiectivele specifice si activitatile ce se vor desfasura in cadrul procesului de invatamant, astfel:

1. Promovarea pachetului legislativ pentru invatamantul preuniversitar

informarea periodica, ritmica, prompta si responsabila de catre ISJ a cadrelor didactice, elevilor, parintilor, reprezentantilor: mass-media, comunitatii locale prin organizarea de dezbateri, conferinte de presa, transmiterea de comunicate de presa.

2. Elaborarea si monitorizarea curriculumului si a standardelor de calitate pentru educatia timpurie

reorganizarea, in vederea eficientizarii, a activitatii de inspectie scolara, prin sistematizarea modului de raportare, feed-back si analize periodice urmate de programe imediate de masuri si actiune.

Formarea initiala si continua a personalului dedicat educatiei timpurii

introducerea, in cadrul formarii continue a personalului didactic, a unor seminarii destinate didacticii invatamantului prescolar, a documentelor continand curriculum-ul scris in bibliografia obligatorie.

4. Cuprinderea in educatia timpurie a peste 80% dintre copiii intre 3-5 ani

relansarea invatamantului prescolar prin cuprinderea unui numar cat mai mare de copii in gradinite, de la varste mici.

5. Introducerea unui curriculum scolar bazat pe compente

verificarea periodica a formarii competentelor de baza (abilitati de comunicare, scriere, citire, calcul matematic etc.); informarea personalului didactic privind noile abordari conceptuale ale curriculum-ului national;

introducerea in cadrul formarii continue a personalului didactic, a unor seminarii destinate didacticii disciplinelor, a documentelor continand curriculum-ul scris in bibliografia obligatorie, a comunicarii;

asigurarea accesului la Internet pentru fiecare unitate scolara cu personalitate juridica.

6. Dezvoltarea invatamantului din mediul rural

adecvarea investitiilor in educatie la nevoile si interesele identificate, in conditiile asigurarii sanselor egale privind accesul in sistemul de invatamant si calitatea actului educational, prin: fuzionarea scolilor mici pentru a permite o concentrare a investitiilor si prin aceasta, o reducere a costurilor de scolarizare;

constituirea unei clase a V-a cu elevi din mediul rural, capabili de performanta, cu posibilitati materiale reduse.

7. Educatia permanenta in vederea obtinerii unor calificari noi, a extinderii specializarii si prefectionarii

realizarea analizei de nevoi educationale ale elevilor si a intereselor parintilor acestora;

evaluarea privind cererea de pregatire profesionala in raport cu dezvoltarea pietei muncii si cu tendintele de dezvoltare economica;

dezvoltarea parteneriatelor intre Inspectoratul scolar, autoritatile publice locale si partenerii sociali in vederea crearii conditiilor optime de desfasurare a instruirii practice;

dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic prin proiecte Phare atat pentru infrastructura scolara, cat si pentru dezvoltarea institutionala.

Sustinerea copiilor si tinerilor capabili de performanta

sustinerea, stimularea, punerea in valoare a elevilor si tinerilor capabili de performante superioare prin programe si conditii specifice;

constituirea grupelor de excelenta si antrenarea elevilor selectionati in activitati specifice de performanta la nivelul disciplinelor in care exceleaza;

crearea unor parteneriate cu institutii interesate sa participe la punerea in practica a programului de instruire destinat elevilor capabili de performante.

9. Cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale si din grupuri vulnerabile in invatamantul special sau de masa

functionarea Centrului de resurse pentru educatia incluziva de la Scoala Speciala;

infiintarea Centrului judetean de resurse si asistenta educationala;

dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri in vederea initierii de proiecte in sprijinul asigurarii accesului fiecarui copil provenit din randul populatiei defavorizate la educatia de baza;

monitorizarea parcursurilor scolare ale copiilor cu cerinte educative speciale si acordarea de consultanta cadrelor care lucreaza cu acestea prin cabinetele de asistenta psiho-pedagogica.

10. Generalizarea Programului "A doua sansa" in zona Hotarele

extinderea Programului "A doua sansa" in zona Hotarele.

11. Generalizarea invatarii informatizate

asigurarea accesului la Internet pentru fiecare unitate scolara cu personalitate juridica;

formarea cadrelor didactice in vederea dobandirii competentelor de operare pe calculator.

12. Accelerarea descentralizarii in contextul asigurarii calitatii invatamantului

infiintarea de posturi de contabil la toate unitatile scolare cu personalitate juridica;

demersuri la primarii pentru numirea scolilor cu personalitate juridica ca ordonator tertiar de credite.

13. Eliminarea abandonului scolar din invatamantul obligatoriu

initierea de proiecte de parteneriat care sa vizeze diminuarea absenteismului scolar;

reducerea cu 10% a numarului de elevi care abandoneaza scoala.

14. Incurajarea continuarii studiilor astfel incat cel putin 85% dintre tineri sa fie absolventi de studii liceale

organizarea Targului de oferta educationala 2009;

derularea programelor sociale "Euro 200", "Bani de liceu".

15. Cresterea proportiei absolventilor in domeniile stiintelor exacte si al tehnologiei

cresterea numarului de locuri la clasa a IX-a din invatamantul liceal in domeniile stiintelor exacte si al tehnologiei;

16. Asigurarea coerentei procedurilor de evaluare si a examenelor pe baza standardelor nationale adecvate ciclurilor de invatamant

formarea cadrelor didactice in domeniul evaluarii pentru administrarea examenelor nationale.

17. Asigurarea serviciilor de consiliere si orientare scolara, profesionala si de asistenta psihopedagogica

cresterea cu 2 a numarului de cabinete de consiliere scolara;

18. Eliminarea violentelor din scoala si din jurul ei

asigurarea climatului de siguranta fizica si psihica a elevilor stabilirea de parteneriate cu Politia, Jandarmeria, Biserica si Consiliile locale.

19. Asigurarea educatiei complementare (educatie pentru sanatate si alimentatie sanatoasa, cultura, cultura civica, antreprenoriala si tehnologica, prin sport etc.)

prezentarea de materiale audio-vizuale, concursuri tematice, intalniri cu specialisti, campanii de promovare a sanatatii, a protectiei mediului inconjurator, editare de materiale de promovare si prezentare etc.;

organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, actiuni de voluntariat ale elevilor de liceu in centrele de plasament si in scolile speciale, cluburi de dezbateri, concursuri si tabere tematice, expozitii etc;

organizarea de cercuri tehnico-aplicative, artistice, stiintifice, concursuri si competitii, ateliere de lucru, expozitii, vizite si vizionari de spectacole;

organizarea de concursuri si tabere pe profiluri sportive, cercuri de educatie rutiera, jocuri, organizarea patrulelor scolare de circulatie intalniri cu personalitati din lumea sportului, jocuri etc.

20. Modernizarea formarii initiale, sustinerea formarii continue a cadrelor didactice si stabilirea de criterii relevante de evaluare a calitatii cadrelor didactice

formarea asigurarea dezvoltarii/formarii profesionale a personalului de indrumare si control si a cadrelor didactice din unitatile scolare.

21. Formarea initiala si continua a managerilor din sistemul de invatamant

participarea directorilor la cursuri de formare in domeniul managementului educational.

22. Dezvoltarea de campusuri scolare integrate pentru educatia de baza, complementara si continua

continuarea lucrarilor la campusurile scolar de la Liceul "Tudor Vianu" si Grupul Scolar "Udriste Nasturel" Hotarele.

23. Reabilitarea scolilor astfel incat toate unitatile de invatamant sa poata obtine autorizare sanitara pana la inceperea anului scolar 2010/2011

cresterea cu 5% a numarului de scoli care detin autorizatie sanitara.

24. Constructia de gradinite noi pentru cuprinderea integrala a copiilor de 3-6 ani

construirea unui local de gradinita in municipiul Giurgiu.

25. Reorganizarea retelei scolare si asigurarea transportului scolar

adecvarea investitiilor in educatie la nevoile si interesele identificate, in conditiile asigurarii sanselor egale privind accesul in sistemul de invatamant si calitatea actului educational, prin: fuzionarea scolilor mici pentru a permite o concentrare a investitiilor si prin aceasta, o reducere a costurilor de scolarizare;

finalizarea obiectivelor initiale din cadrul proiectului "Reabilitare scoli" si suplimentarea cu noi obiective;

atragerea de resurse extrabugetare pentru I.S.J si unitatile de invatamant.

La nivelul autoritatilor locale

Primaria Municipiului Giurgiu

Ø      Gradinita Program Normal nr. 6 - obiectiv nou - constructie cladire noua;

Ø      Gradinita PP nr. 5 - extindere;

Ø      Grup scolar Economic "Ion Barbu" - proiectare si executie;

Ø      Grup scolar naval Viceamiral "Ioan Balanescu" - punct termic nou, renovare;

Ø      Seminarul Teologic "Teoctist Patriarhul" - Internat:

- Reparatii subsol;

- Reparatii exterioare;

- Cantina: renovare interioara si instalatii apa - canal;

Ø      Colegiul National "Ion Maiorescu" - consolidare cladire;

Ø      Liceul "Tudor Vianu" - Campus scolar;

Ø      Scoala cu clasele I - VIII nr. 8 -continuare reabilitare tamplarie exterioara;

Ø      Gradinita PP nr.4;

Ø      Scoala cu clasele I - VIII nr. 5 -reabilitare cladire scoala si sala sport;

Ø      Scoala cu clasele I -VIII nr.10 -renovare si instalatie electrica;

Ø      Liceul Teoretic Nicolae Cartojan -invelitoare sarpanta;

Ø      Scoala cu clasele I-VIII nr.6 - invelitoare sarpanta;

Ø      Scoala de Arte si Meserii - invelitoare sarpanta.

Adunatii Copaceni

Ø      Extinderea, reabilitarea si dotarea corespunzatoare a scolilor si gradinitelor din comuna

Baneasa

Ø      Alimentarea cu apa la scolile din Pietrele, Meletie, Frasinu, Sf.Gheorghe

Ø      Incalzire centrala la toate scolile din com.Baneasa

Ø      Construirea a doua sali la Scoala nr.1 Baneasa

Ø      Construirea a doua gradinite Pietrele si Meletie

Bolintin Deal

Ø      Studiu de fezabilitate gradinita Bolintin Deal

Bolintin Vale

Ø      Extindere Scoala Generala Malu Spart.

Ø      Extindere Gradinita Bolintin Vale

Buturugeni

Ø      Realizarea unei constructii noi pentru scoala cu clasele I-VIII Buturugeni

Ø      Reabilitare scoala Padureni

Calugareni

Ø      Reabilitarea infrastructurii Grupului Scolar Agricol si scolilor generale din comuna, precum si finalizarea dotarii cu echipament adecvat

Clejani

Ø      Executarea de reparatii si igienizari la unitatile de invatamant

Colibasi

Ø      Acoperisuri si realizare imprejmuire la cele 2 scoli din comuna.

Ø      Igienizare scoli si asigurare combustibil pentru iarna

Crevedia Mare

Ø      Construire gradinita in sat Crevedia Mica

Ø      Extindere scoala cu clasele I-VIII Crevedia Mare

Daia

Ø      Consolidare Scoala generala cu clasele I-VIII Daita;

Ø      Lucrari de renovare si asigurare utilitati Scoala Daia.

Floresti Stoenesti

Ø            Reabilitarea scolilor generale din satele Floresti, Stoenesti si Palanca

Ø            Construire Gradinita sat Stoenesti

Gaujani

Ø      Reabilitarea salii de sport de la scoala Gaujani

Ø      Construirea unei gradinite in satul Pietrisu

Ghimpati

Ø      Asigurarea surselor de apa potabila, construirea de platforme betonate pentru gunoi si de alei betonate la scoli si gradinite

Ø      Construirea a 2 gradinite in localitatea Ghimpati si a uneia in localitatea Valea Plopilor

Gostinari

Ø      Realizarea sistemului de incalzire Scoala Mironesti si lucrari de modernizare

Ø      Realizarea gardurilor pentru scolile comunei

Gostinu

Ø      Sustinerea elevilor prin acordarea de burse

Gradinari

Ø      Construire scoala -gradinita 6 sali de clasa

Ø      Imprejmuire scolile cu cl. I-VIII satele Gradinari si Tantava

Greaca

Ø      Infiintare centru de ingrijire copii - cresa

Herasti

Ø            Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copii

Hotarele

Ø            Instalarea unei centrale termice si la Liceul "Udriste Nasturel"

Ø            Reabilitarea cladirilor 1 si 2 la scoala gen. cu cl. I-VIII

Ø            Reabilitarea grupurilor sanitare din unitatile scolare

Isvoarele

Ø            Repararea acoperisului scolii cu cl. I-VIII, alimentarea cu apa si dotarea cu grupuri sanitare

Joita

Ø      Achizitionare sisteme electronice paza si protectie pentru scolile generale Joita si Bacu

Ø      Amenajarea mansardei la scoala Joita

Ø      Construire sala sport la scoala Joita

Ø      Incalzire centrala scolile Joita

Ø      Construire gradinita Joita

Letca Noua

Ø            Reparatii si igienizare scoli

Malu

Ø            Amenajare baza sportiva scoala Malu

Ø            Executare proiect cresa cu program normal

Mihailesti

Ø            Construire scoala cl. I-IV Tufa

Ogrezeni

Ø            Modernizarea scolilor din comuna (imprejmuire incinta, sistem de supraveghere video)

Oinacu 

Ø      Realizarea incalzirii centrale la scoala si gradinita Oinacu

Ø      Incalzire centrala la Scoala Comasca si construirea unei Sali de Gradinita la sat Comasca

Ø      Construirea unei toalete la Scoala Branistea si Gradinita Branistea

Prundu

Ø      Incalzire centrala la scolile generale Prundu si Puieni.

Rasuceni

Ø      Centrala termica la scoala Rasuceni

Roata de Jos

Ø      Finalizarea procesului de reabilitare termica a scolilor

Ø      Racordarea la reteaua de gaze naturale a scolilor din comuna

Ø      Reabilitarea utilitatilor la sala de sport scoala Sadina

Ø      Dotarea gradinitelor cu mobilier si material didactic

Ø      Realizarea unei sali de sport la scoala Cartojani prin programul guvernamental "Sali de sport"

Ø      Amenajarea de spatii verzi in unitatile de invatamant

Sabareni

Ø      Construire gradinita Sabareni

Schitu

Ø      Alimentarea cu apa curenta la cele patru scoli

Ø      Imprejmuirea cu plasa de sarma la scoala Vlasin si scoala Bila

Ø      Construirea unei sali de clasa in satul Vlasin

Singureni

Ø      Reabilitare Scoala generala Singureni cuprinzand sala de sport

Ø      Construire gradinita

Slobozia

Ø      Lucrari de reabilitare la utilitati la Scoala cu clasele I-VIII Slobozia

Ø      Continuarea proiectului Gradinita de vara

Stanesti

Ø      Alimentare cu apa la gradinita din satul Stanesti

Stoenesti

Ø      Instalare centrala termica la scoala Stoenesti

Toporu

Ø      Reabilitare Scoala Tomulesti si gradinita

Varasti

Ø      Extindere si construire grup sanitar la gradinitele din satele Dobreni si Varasti

Ø      Constructie gradinite in satele Dobreni si Varasti

Ø      Prevenirea si controlul dependentei de droguri in scoli

Vinatorii Mici

Ø      Reabilitarea scolilor din comuna

Ø     Constructia unei gradinite in satul Vanatorii Mici

Vedea

Ø      Realizarea unui plan de stimulare a participarii scolare si reducere a abandonului scolar in randul populatiei romilor

Cap. 3(6). Sanatatea

Obiective de guvernare pentru perioada 2009 - 2013:

1. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, cresterea calitatii vietii in conditiile compatibilizarii sistemului sanitar romanesc cu cel din Uniunea Europeana.

Aprobarea strategiei nationale de dezvoltare a serviciilor sanitare pe o perioada de minimum 8 ani.

3. Cresterea graduala a resurselor alocate, pentru asigurarea unui sistem de sanatate

la nivel european.

4. Oferirea si garantarea accesului tuturor cetatenilor la servicii de sanatate de inalta calitate.

. Dezvoltarea programelor de preventie si de depistare precoce a bolilor.

Redresarea si dezvoltarea asistentei medicale din mediul rural.

7. Cresterea veniturilor salariale ale personalului din sistemul sanitar.

8. Participarea personalului sanitar la un program de educatie continua garantat de catre stat.

. Asigurarea transparentei in cheltuirea banilor publici.

Ca urmare, institutiilor implicate in sistemul sanitar ca reprezentante ale Ministerului Sanatatii in teritoriu, le revine rolul de a transpune in practica obiectivele majore.

La nivelul Directiei de Sanatate Publica, se va urmari:

1. Implementarea de programe nationale de sanatate la nivelul judetean care sa raspunda problemelor de sanatate publica prioritare si nevoilor grupurilor populationale vulnerabile

monitorizarea starii de sanatate prin :

analiza rapoartelor lunare ale medicilor de familie(catagrafierea persoanelor cu afectiuni cronice: HTA, insuficienta cadrdiaca, etc.), evidenta femeilor gravide si controlul periodic al acestora urmarind implementarea programelor nationale de sanatate atat de profilaxie cat si curative.

verificarea respectarii normativelor de catre medicii de familie.

monitorizarea respectarii indicatorilor de performanta ai unitatilor medicale cu paturi.

cresterea gradului de informare a populatiei prin activitati de informare-educare-comunicare privind adoptarea unui stil de viata sanatos;

actiuni de supraveghere a starii de sanatate a populatiei conform obiectivelor programelor nationale de sanatate, legislatiei nationale pentru supravegherea si controlul calitatii apei de la surse si din reteaua de distributie a judetului, pentru supravegherea si controlul alimentului, pentru supravegherea calitatii aerului, pentru supravegherea si controlul conditiilor igienico-sanitare din unitati sanitare, scoli, gradinite si licee;

asigurarea cu medicamente pentru prevenirea anemiei feriprive la nou-nascut si a carentelor de calciu la gravida conform obiectivelor Programului National de Profilaxie;

incheierea de contracte cu medicii de familie , privind imunizarile pentru persoanele incluse in subprogramul 1.1. Obiectiv 1 conform Ord. MSP 570/116/2007;

aprovizionarea ritmica cu lapte praf conform prevederilor Legii nr. 321/2001 si respectand bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat de Ministerul Sanatatii;

acreditarea Laboratorului de Microbiologie si Serologie al ASP Giurgiu conform SREN ISO CEI 17025/2001 pentru diagnosticul de infectie HIV si sifilis, activitate gestionata, monitorizata prin MS.

2. Cresterea calitatii actului medical prin angajarea de personal de specialitate in ramurile deficitare (endocrinologie, ATI, psihiatrie, medicina muncii, medici dentisti, radiologie si imagistica medicala, pediatrie, psiatrie-pediatrica, neurology pediatrica, boli infectioase, ORL, neonatologie si farmacisti) si dotarea unitatilor sanitare din subordine cu aparatura de specialitate (mamograf, tomograf, RMN)

integrarea serviciilor spitalicesti cu cele ambulatorii si transferarea ponderii activitatii spre segmentul ambulatoriu si medici de familie;

intarirea rolului DSP in supravegherea activitatii medicale prin controale mixte cu reprezentanti ai CJAS la cabinetele medicilor de familie, cabinetele medicilor specialisti din ambulatoriu, cabinetele medicilor dentisti si in unitatile sanitare cu paturi;

intarirea rolului DSP in supravegherea activitatii medicale prin controale mixte cu reprezentanti ai CJAS la cabinetele medicilor de familie, cabinetele medicilor specialisti din ambulatoriu, cabinetele medicilor dentisti si in unitatile sanitare cu paturi;

dezvoltarea retelei de asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari in localitatile izolate si cu deficit de personal medical precum si instruirea acestora in vederea acordarii asistentei comunitare;

intarirea rolului DSP prin incadrearea de medici in specialitati ca medicina muncii, sanatate publica si management, pediatrie, epidemiologie si farmacisti pentru aparatul propriu.

Identificarea, evaluarea, analiza si managementul riscului la adresa sanatatii publice

verificarea respectarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul sanatatii publice;

verificarea conformitatii cu prevederile normelor igienico-sanitare in vigoare:amplasamentelor, activitatilor, serviciilor, produselor, factorilor de mediu, de habitat, de munca si alimentelor;

  • depistarea factorilor de risc la adresa sanatatii publice, evaluarea si analiza riscurilor pentru sanatate, instituirea si/sau impunerea masurilor de eliminare sau supa caz, de diminuare a riscurilor.

Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu are ca obiective de indeplinit:

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, cresterea calitatii vietii in conditiile compatibilizarii sistemului sanitar romanesc cu cel din U.E.

derularea de programe nationale si dezvoltarea retelei serviciilor de sanatate pentru ameliorarea starii de sanatate a populatiei;

supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA;

supravegherea si controlul infectiilor TBC;

prevenirea si controlul in patologia oncologica;

supravegherea si controlul bolilor de nutritie (diabet);

prevenirea in patologia nefrologica si dializa.

Intensificarea activitatii de control si urmarire creante, concomitent cu asigurarea transparentei in reutilizarea fondurilor

armonizarea alocarii de fonduri cu nevoile concrete pentru bolile cornice care beneficiaza de gratuitate in tratamentul ambulatoriu (epilepsie, boala Parkinson, boala Alzheimer, diabet, angioplastie);

dezvoltarea bazei de date privind evidenta contribuabililor, persoane fizice;

cresterea numarului de controale efectuate in vederea stabilirii debitelor la FNUASS ale persoanelor fizice;

instiintarea periodica a persoanelor fizice cu privire la debitele restante la FNUASS;

intocmirea si transmiterea in termen a titlurilor executorii;

respectarea procedurilor de executare silita;

intensificarea activitatii de recuperare a creantelor la FNUASS.

Analiza derularii negocierilor si incheierii contractelor de furnizare servicii medico-farmaceutice si de dispozitive pe anul 2009 in functie de necesarul estimat, alocatiile bugetului de venituri si cheltuieli cf. clasificatiei precum si indicatorilor de morbiditate specifici

dezbateri in Consiliul de Administratie si in prezenta factorilor de decizie ai institutiilor implicate in derularea, realizarea si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei si stabilirea unor masuri necesare si concrete.

Oferirea si garantarea accesului tuturor cetatenilor la servicii medicale de sanatate de inalta calitate

incheierea de contracte cu centre de dignostic si laboratoare datate cu aparatura de ultima generatie.

Imbunatatirea accesului la serviciile medicale

popularizarea utilizarii liniei telefonice de tip TELVERDE gratuita, 0800800957-nr. ce poate fi accesat de orice locuitor al judetului Giurgiu de la un post telefonic fix, in scopul clarificarilor privitoare la serviciile medicale

Redresarea si dezvoltarea asistentei medicale din mediul rural

intarirea rolului centrelor de permanenta din mediul rural. Promovarea informatiilor referitoare la pachetul serviciilor de baza, pachetul minimal si asigurarea facultativa;

imbunatatirea comunicarii cu unitatile administrativ-teritoriale in vederea cunoasterii modului de aplicare a Legii 416 si a listelor cu persoanele beneficiare care au implicit si calitatea de asigurat;

monitorizarea activitatii medicilor de familie in vederea respectarii prevederilor Contractului Cadru privind acordarea asistentei medicale primare si efectuarea controlului medical preventiv in scopul cresterii accesibilitatii populatiei la serviciile furnizorilor conform Programului de Guvernare 2009-2012;

asigurarea pachetului minimal de servicii medicale pentru populatia neasigurata;

acordarea de retete gratuite pentru categoriile defavorizate:persoane cu handicap,vaduve de razboi,veterani de razboi ;

deschiderea de noi farmacii in mediul rural.

Asigurarea transparentei in cheltuirea banilor publici

stabilirea transparentei preturilor si a criteriilor de compensare in functie de eficacitate si eficienta ;

garantarea accesibilitatii la medicamentele compensate pentru toata perioada anului ;

compensarea in proportie de 90% din pretul de referinta a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri mici.

Consiliul Judetean Giurgiu

Ø      Dezvoltarea infrastructurii de sanatate

realizarea unei sarpante pe intreaga suprafata a teraselor cladirilor Spitalului Judetean;

realizarea unui punct termic.

La nivelul autoritatilor locale:

Calugareni

Ø      Consolidare si modernizare cladire dispensar uman in satul Branistari

Colibasi

Ø      Sprijinirea bunei functionari a dispensarului uman

Ghimpati

Ø      Sprijinirea bunei functionari a dispensarului uman

Ø      Acordarea de sprijin in vederea deschiderii unui punct farmaceutic si a unui cabinet medical in localitatea Valea Plopilor

Ø      Obtinerea de fonduri pentru reabilitarea Centrului de sanatate Ghimpati

Gogosari 

Ø      Modernizarea dispensarului uman sat Izvoru

Gostinu

Ø      Cabinet stomatologie

Ø      Farmacie umana si veterinara

Hotarele

Ø      Repararea acoperisului dispensarului uman Hotarele

Joita

Ø      Amenajarea unui dispensar uman cu cabinet stomatologic

Letca Noua

Ø      Intocmire/revizuirea dosarelor pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii si a alocatiei familiale prevazute de OUG 105/2003

Ø      Acordarea de burse scolare/medicale/sociale pentru elevii cu o situatie materiala precara

Ø      Acordarea de facilitati fiscale persoanelor cu handicap si altor persoane defavorizate

Ø      Reabilitarea si modernizarea cladirii dispensarului uman din comuna

Marsa

Ø      Construire dispensar uman

Oinacu 

Ø      Realizarea unui acoperis din sarpanta la dispensarul uman

Roata de Jos

Ø      Achizitionarea unui spatiu pentru amenajarea unei micropoliclinici

Slobozia

Ø      Reinfiintare punct farmaceutic

Stanesti

Ø      Amenajarea unor spatii pentru medicul de familie in satele Oncesti si Ghizdaru

Stoenesti

Ø      Reparatiila dispensarul veterinar al comunei

Valea Dragului

Ø      Amenajarea dispensarului uman

Vinatorii Mici

Ø      Infiintare cabinet medical in satele Poiana lui Stanga si Vanatorii Mici

Vedea

Ø      Realizarea unei campanii de promovare a sanatatii si igienei

Capitolul 4(7). Piata muncii
Pentru atingerea obiectivului de crestere a gradului de ocupare si scaderea ratei somajului prevazute in Programul de guvernare, precum si al formarii profesionale continue si al aplicarii masurilor stimulative de ocupare a fortei de munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca are in vedere realizarea urmatoarelor:
 1. Echilibrarea pietei muncii si reducerea deficitelor sectoriale

Ø      Realizarea unui grad de ocupare a locurilor de munca vacante prin efortul propriu al agentiei de minim 75 %.

Ø      Realizarea ratei de participare a somerilor in cursuri de formare profesionala (cu reprezentare echilibrata in fucntie de mediul de provenienta a somerilor urban / rural, nivel de studii si varsta) in procent de mimim 15%, in functie de cerintele de pe piata muncii.

Ø      Acordarea serviciilor specializate persoanelor in cautarea unui loc de munca prin:

informarea si consilierea profesionala;

medierea muncii;

formarea profesionala;

consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;

completarea veniturilor salariale ale angajatilor;

stimularea mobilitatii fortei de munca.

Ø      Organizarea burselor locurilor de munca:

bursa generala a locurilor de munca

bursa locurilor de munca pentru absolventii de invatamant.

Inspectoratul Teritorial de Munca are ca obiective prioritare :

 1. Controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, precum si la protectia salariatilor:
  • controale de fond si de sondaj la angajatorii care desfasoara activitati economice pe teritoriul judetului Giurgiu;

controale tip campanie privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale si a abaterilor de la respectarea normelor privind securitatea si sanatatea in munca in domenii cu incidenta majora: constructii, industria lemnului, industria textila, prestari servicii, industria alimentara si panificatie, comert, paza, jocuri de noroc;

solutionare operativa a sesizarilor si reclamatiilor cu privire la folosirea fortei de munca fara forme legale de angajare sau la nerespectarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca;

depistarea si sanctionarea cazurilor de abateri grave de la legislatia muncii.

Informarea si constientizarea angajatorilor si angajatilor asupra obligatiilor si drepturilor ce le revin potrivit prevederilor normelor europene transpuse in legislatia specifica domeniului de competenta al Inspectiei Muncii:

campanii de constientizare si control pe tema respectarii prevederilor directivelor europene, transpuse in legislatia nationala;

intruniri cu reprezentanti ai angajatorilor pe teme de interes general in vederea constientizarii si cresterii gradului de informare al acestora in privinta prevederilor directivelor europene, transpuse in legislatia nationala.

Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca 2009:

organizarea la nivel teritorial de simpozioane,mese rotunde, seminarii, etc.

Cap. 5(8). Asigurari sociale

In baza Programului de guvernare, la nivelul judetului Giurgiu, vor fi aplicate prevederile legale referitoare la accelerarea procesului de reforma in domeniul asistentei sociale, in conformitate cu nevoile actuale ale cetateanului si ale societatii romanesti.

Pentru anul 2009, Casa Judeteana de Pensii are in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

Eliminarea inechitatilor existente intre diferitele categorii de pensionari, functie

de anul inscrierii la pensie

Revizuirea pensiilor pe baza documentelor in completare depuse de pensionari, ulterior procesului de recalculare a pensiilor;

Recalcularea pensiilor pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in grupele I si a II-a de munca.

Asigurarea cadrului tehnic si operational pentru crearea arhivei electronice a dosarului de pensii

Implementarea fluxului de scanare a carnetelor de munca in vederea informatizarii istoricului perioadelor de asigurare.

Imbunatatirea puterii de cumparare a pensionarilor cu venituri mici

Introducerea pensiei sociale minima garantata.

Intarirea capacitatii institutionale

Ø      Perfectionarea profesionala

crearea unui corp al functionarilor publici de cariera, profesionist si

stabil

Programe postuniversitare de formare specializata in administratia publica, organizate prin Institutul National de Administratie sau alte institutii de invatamant din tara sau strainatate;

Programe prin care se urmareste dobandirea anumitor abilitati necesare indeplinirii cerintelor functiei/postului, cu durata de 45 - 80 ore.

ridicarea gradului de competenta, astfel incat, fiecare salariat sa contribuie la realizarea componentelor tehnice, functionale si financiare ale sistemului public de pensii

Programe de perfectionare a cunostintelor profesionale, cu durata de 5 - 7 zile, cu scoatere din activitate;

Programe de instruire profesionala a personalului, cu durata 1-3 zile/program, organizate la nivelul CNPAS sau al caselor teritoriale de pensii, pe domenii de activitate;

Stagii de adaptare profesionala la cerintele postului (programe de instruire profesionala) organizate de casele teritoriale de pensii, cu deosebire pentru debutanti si nou-angajati, cu durata de 10 zile (2 ore/zi) fara scoatere din activitate.

utilizarea corespunzatoare a noilor tehnologii informationale, in conformitate cu standardul european

Programe de instruire primara in informatica pentru obtinerea Certificatului European de Utilizare a Computerului, ECDL COMPLET, cu durata de 80 - 120 ore (15 - 20 zile);

Programe de specializare in informatica, cu durata de 1 - 5 saptamani, cu scoatere din activitate.

Ø      Cresterea eficientei in gestionarea procesului de depunere de catre angajatori a declaratiilor nominale privind obligatiile de plata catre bass

imbunatatirea procedurii de urmarire a respectarii, de catre angajatori, a prevederilor legale privind declararea obligatiilor catre BASS, in scopul evidentierii punctajelor medii lunare obtinute de asigurati si a determinarii corecte a obligatiilor de plata catre fondurile de pensii administrate privat, pentru asiguratii eligibili.

5. Cresterea gradului de vizibilitate a institutiei si definirea mai clara a identitatii sale

reflectarea, in plan teritorial, a actiunilor si preocuparilor Caselor Teritoriale de Pensii si imbunatatirea sistemului de comunicare cu beneficiarii si cu CNPAS.

Cap. 6(9). Familia, protectia copilului si egalitatea de sanse

In conformitate cu prevederile programului de guvernare 2009-2012, Directia de Munca si Protectie Sociala Giurgiu si-a propus urmatoarele obiective:

Ø      Colaborare cu partenerii sociali pentru promovarea dialogului social;

Ø      Monitorizarea agentilor economici care indeplinesc conditiile legale pentru inregistrarea contractelor colective de munca;

Ø      Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie si avizarea documentatiilor cu caracter tehnic, de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Ø      Monitorizarea aplicarii la nivelul judetului, a Legii privind venitul minim garantat si a ajutorului de incalzire a locuintei acordat beneficiarilor ajutorului social;

Ø      Sustinerea familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de risc social;

Ø      Gestionare corecta a fondurilor publice;

Ø      Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;

Ø      Autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adultilor;

Ø      Management performant in gestionarea functiei publice;

Ø      Asigurarea accesului liber la orice informatie de interes public

Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale

1. Acordarea de consultanta si indrumare metodologica, tuturor primariilor, privind acordarea prestatiilor familiale.

2. Acordarea de alocatii familiale si ajutoare, in vederea sustinerii financiare a familiei cu copii, a persoanelor cu venituri reduse, precum si asigurarea necesarului pentru acordarea unor drepturi persoanelor cu handicap:

Acordarea alocatiei de stat conform noilor reglementari;

Acordarea alocatiei complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala;

Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform noilor reglementari, si a alocatiei pentru copilul nou-nascut;

Acordarea sprijinului financiar la constituirea tinerelor familii si a trusoului pentru copiii nou-nascuti;

Acordarea alocatiei de plasament;

Acordarea alocatiei de hrana pentru persoanele infectate HIV, sau bolnave de SIDA;

Asigurarea necesarului privind acordarea de credite pentru DGASPC Giurgiu, in vederea platii unor drepturi pentru persoanele cu handicap;

Acordarea ajutoarelor de incalzire a locuintei pentru persoane si familii cu venituri reduse.

3. Gestionare corecta a fondurilor publice:

Auditarea periodica a activitatii institutiei;

Stabilirea corecta a drepturilor la prestatiile sociale;

Recuperarea sumelor incasate necuvenit;

Intocmirea corecta si transmiterea la termenele stabilite de MMFPS a executiilor si fundamentarilor pentru sumele corespunzatoare prestatiilor acordate

4. Management performant in gestionarea functiei publice:

Respectarea legislatiei privind reglementarea conduitei functionarilor publici;

Respectarea "principiului educatiei permanente" prin participarea functionarilor publici la cursuri de perfectionare.

5. Implementarea de noi sisteme informatice integrate in concordanta cu legislatia in vigoare (programul SAFIR).

6. Asigurarea accesului liber la orice informatie de interes public:

Reactualizarea periodica a punctului de informare - documentare si a site-ului institutiei;

Mediatizarea informatiilor de interes public prin intermediul mass-media locala (conferinte, comunicate si materiale de presa);

Punerea la dispozitie de informatii/formulare, pentru informarea corecta si la timp a cetateanului.

Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati prin Compartimentul Teritorial Giurgiu are in vedere urmatoarele obiective:

Ø      Imbunatatirea cunoasterii situatiei femeilor pe piata muncii

organizarea unei campanii de informare si promovare a accesului egal la formarea initiala si continua pentru femei si barbati, precum si prin promovarea principiului platii egale pentru munca de valoare egala.

Ø      Consilierea vietii de familie cu cea profesionala

organizarea de intalniri cu organizatiile patronale si sindicale pentru identificarea celor mai eficiente metode de a asigura un echilibru intre viata de familie si cea profesionala.

Ø      Stimularea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor la toate nivelurile procesului decizional

organizarea unei campanii de informare si de promovare de actiuni pozitive privind cresterea gradului de participare a femeilor la procesul decizional.

Ø      Spijinirea accesului egal al femeilor si barbatilor pe piata muncii

organizarea unei campanii de informare a femeilor si barbatilor privind drepturile egale pe piata muncii, precum si promovarea masurilor care permit flexibilizarea timpului de munca.

Ø      Implicarea barbatilor in promovarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati

realizarea unei campanii pentru cresterea gradului de constientizare a populatiei privind asumarea in mod egal a responsabilitatilor familiale.

Consiliul Judetean - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu:

1. Cresterea responsabilizarii comunitatilor locale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

acordarea de asistenta si sprijin consiliilor locale in vederea functionarii consiliilor comunitare consultative la nivelul tuturor unitatilor administrativ teritoriale din judet;

acordarea de asistenta si sprijin consiliilor locale in vederea infiintarii in cadrul acestora a compartimentelor de asistenta sociala acreditate conform legislatiei in vigoare;

acordarea de suport metodologic pentru a accesa fonduri europene care vizeaza domeniul asistentei sociale;

incheierea de parteneriate cu consiliile locale la nivelul tuturor unitatilor administrativ teritoriale din judetul Giurgiu, in vederea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale;

infiintarea de servicii de zi/consiliere la nivel local.

2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor destinate prevenirii si combaterii abuzului si exploatarii copilului

organizarea si functionarea serviciului "INTAKE";

atingerea obiectivelor Planului National de Actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor;

functionarea echipei intersectoriale in domeniul prevenirii exploatarii copilului prin munca la nivel judetean;

constituirea unor echipe intresectoriale in vederea prevenirii si combaterii abuzului, neglijarii si exploatarii copilului la nivelul comunitatilor locale.

3. Integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati

infiintarea de servicii de recuperare la nivelul comunitatilor locale;

colaborarea cu Inspectoratul Scolar Judetean Giurgiu in vederea integrarii copiilor cu dizabilitati in unitati de invatamant de masa;

infiintarea de servicii de consiliere, suport, terapie ocupationala etc;

campanii de mediatizare a problematicii copiilor cu dizabilitati.

4. Integrarea sociala a copiilor si tinerilor institutionalizati

asigurarea si respectarea standardelor de calitate pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta a copiilor si tinerilor asistati in serviciile de protectie de tip rezidential;

sprijinirea tinerilor care parasesc sistemul de protectie in vederea integrarii socioprofesionale (identificarea de locuri de munca, sprijin pentru accesul la o locuinta sociala, asigurarea de locuinte de tranzit);

campanii de mediatizare privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

promovarea adoptiei nationale prin campanii mass- media.

5. Specializarea personalului

participarea personalului la cursuri de formare/ perfectionare in functie de fondurile alocate pentru anul 2009;

accesarea de fonduri prin programele de interes national pentru formarea/ perfectionarea personalului;

stabilirea de parteneriate cu ONG-uri acreditate in formare de personal;

angajarea de personal cu studii superioare de specialitate (in special in cadrul serviciilor cu deficit de personal).

6. Promovarea parteneriatelor

sprijinirea si intarirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul social;

incheierea/reinnoirea parteneriatelor cu institutiile publice/private care au responsabilitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;

mediatizarea serviciilor / programelor destinate familiilor in situatie de risc (interviuri presa; distribuire pliante si brosuri).

7. Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite persoanelor adulte cu handicap in institutiile de tip rezidential din cadrul DGASPC Giurgiu

realizarea de lucrari de reabiltare si modernizare a infrastructurii serviciilor sociale;

depunerea proiectului "Inchiderea Complexului de Servicii Sociale Bolintin Vale" pe Programul de Incluziune Sociala;

asigurarea implementarii si respectarii standardelor de calitate in domeniu;

formarea personalului angajat si incadrarea de personal de specialitate.

8. Diversificarea serviciilor alternative la ingrijirea de tip rezidential

initierea de parteneriate in dezvoltarea de servicii de recuperare la nivelul comunitatilor locale;

infiintarea de ateliere protejate/ateliere ocupationale;

asigurarea de servicii de integrare profesionala pentru persoanelor cu dizabilitati.

9. Imbunatatirea si diversificarea serviciilor destinate protectiei persoanelor varstnice

reducerea capacitatii Centrului pentru persoane varstnice in vederea respectarii standardelor de calitate in domeniu;

schimbarea madatului centrului "Sfanta Maria" Oinacu din centru pentru copii in centru pentru persoane varstnice;

incheierea de parteneriate cu consiliile locale in vederea infiintarii de cluburi pentru petrecerea timpului liber de catre persoanele varstnice expuse riscului in vederea prevenirii marginalizarii acestora.

Promovarea imaginii institutiei

crearea unui SITE care sa ofere informatii privind serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C.Giurgiu;

elaborarea de materiale informative (pliante, afise).

11. Promovarea exemplelor de buna practica

organizarea unor intalniri cu D.G.A.S.P.C. -uri din tara avand ca scop prezentarea exemplelor de buna practica in activitatile de asistenta sociala in vederea insusirii unor metode si tehnici de interventie cat mai obiective si performante.

12. Desfasurarea de campanii de informare pe problematica HIV/SIDA in colaborare cu ONG -urile de profil.

tiparirea si distribuirea de materiale informative, organizarea de intalniri de diseminare a informatiilor cu elevi, cadre didactice, personal medical, membrii ai Consiliilor Comunitare Consultative.

Scoala speciala Giurgiu:

13. Educarea, ameliorarea si recuperarea dizabilitatilor elevilor ce frecventeaza cursurile scolilor publice si integratoare

identificarea copiilor cu CES, cu ajutorul cadrelor didactice si al personalului din scolile de masa;

campanie de informare si implicare a parintilor si elevilor cu CES, ca beneficiari a participarii la serviciile de integrare;

consilierea copiilor cu CES si a familiilor acestora.

14. Oferirea de asistenta si consiliere cadrelor didactice si parintilor elevilor dezavantajati, in vederea inlaturarii barierelor de comunicare si integrare socio-culturala

acordarea de sprijin, copiilor, prin implicarea comunitatii;

mediatizarea activitatiilor de integrare a elevilor cu CES;

dezvoltarea unor programe educationale la nivel comunitar;

consiliere si consultanta oferita cadrelor didactice si elevilor in vederea acceptarii si promovarii valorilor educatiei incluzive din perspectiva interculturala si a culturii diversitatii;

evaluarea rezultatelor programelor si generalizarea exemplelor de succes.

15. Educatia de tip "A doua sansa"-diminuarea abandonului scolar si integrarea sociala a copiilor si tinerilor din grupuri defavorizate in comunitate

asigurarea conditiilor de acces spre scoala prin dezvoltarea retelei de transport scolar;

implicarea mediatorilor scolari in activitati de voluntariat;

atragerea in sistem a profesorilor de limba rromani;

promovarea unor programe integrate de atragere si mentinere a elevilor din grupuri defavorizate in scoala;

organizarea conferintelor si seminariilor necesare schimbului de experienta.

16. Parteneriat social-promovarea si incurajarea colaborarii dintre unitatile educationale

sustinerea activitatilor didactice in colaborare cu elevi si cadre didactice din scolile de masa implicate;

organizarea conferintelor si seminariilor necesare schimbului de experienta;

sustinerea activitatilor didactice in colaborare cu elevi si cadre didactice din scolile de masa.

La nivelul autoritatilor locale

Primaria Municipiului Giurgiu:

Ø        Extinderea dezvoltarea si echiparea centrului de primire in regim de urgenta a persoanelor defavorizate (CPRUPD) din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Giurgiu"

Ø        Infiintarea unui Centru de zi pentru persoane varstnice la care sa aiba acces atat beneficiarii extinderii CPRUPD (40 de persoane varstnice), cat si persoane varstnice din municipiul Giurgiu care nu sunt cuprinse in sistemul rezidential, dar care isi arata disponibilitatea de a socializa cu persoane de aceeasi varsta;

Ø        Dezvoltarea unui sistem coerent si functional de prevenire a separarii copilului de familia sa, a abuzului asupra copilului, prevenirea abandonului scolar si explotarii economice;

Ø        Instruirea personalului DAS in vederea acordarii de prestatii/servicii sociale de calitate pentru toate categoriile de beneficiari;

Ø        Elaborarea unui Plan comunitar de servicii sociale la nivelul municipiului Giurgiu si promovarea lui printr-o campanie.

Roata de Jos

Ø        Construire de locuinte sociale (realizarea documentatiei)

Varasti

Ø            Identificarea si evaluarea situatiei familiilor si persoanelor aflate in nevoi in vedereea sprijinirii acestora prin acordarea de ajutoare financiare

Ø            Verificarea si evaluarea conditiilor de crestere si educare a copiilor dati in plasament

In vederea imbunatatirii actului decizional, Institutia Prefectului se va implica pentru asigurarea dreptului de a-si pastra si dezvolta liber exprimarea identitatii etnice pentru toti cetatenii apartinand minoritatilor nationale. Astfel, la nivelul judetului vor fi realizate urmatoarele actiuni:

Ø      Prelungirea protocoalelor de colaborare cu:

Consiliul Judetean Giurgiu;

Primaria Municipiului Giurgiu;

Serviciile publice deconcentrate;

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Giurgiu;

Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati- Compartimentul Teritorial Giurgiu;

Organizatii neguvernamentale din judet.

Ø      Cresterea calitatii vietii copilului in mediile defavorizate prin activitatea sustinuta a mediatorilor scolari si a mediatorilor sanitari;

Ø      Promovarea participarii active a femeii la luarea deciziei prin cresterea gradului de educare a copiilor si femeilor rome;

Ø      Diminuarea discriminarii etnice prin educarea in acest sens a copiilor majoritari;

Ø      Urmarirea realizarii Planurilor Locale de Actiune 2008-2010 pentru unitatile administrativ teritoriale din judetul Giurgiu;

Ø      Continuarea proiectului "Caravana fortei de munca" in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca;

Ø      Facilitarea insertiei pe piata muncii a femeilor aflate in situatii de marginalizare in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati-Compartimentul Teritorial Giurgiu.

Cap. 7(10). Tineret si sport

Pentru constructia unui sistem de securitate sociala activa pentru tineri, Directia Judeteana de Tineret Giurgiu isi propune realizarea urmatoarelor obiective:

Sustinerea actiunilor de tineret

Ø      Dezvoltarea si diversificarea ofertei de educatie nonformala pentru tineri

organizarea unor mese rotunde/seminarii cu tineri in vederea dobandirii de abilitati si cunostinte in domeniul managementului proiectelor de tineret.

Ø      Stimularea vietii asociative

organizarea unor intalniri tematice cu reprezentantii structurilor asociative pentru tineret.

Ø      Colaborarea cu administratia publica locala si cu institutiile publice locale

stabilirea de contacte si dezvoltarea de parteneriate cu institutii cu atributii si preocupari in domeniu in vederea realizarii Calendarului de proiecte proprii.

Ø      2 Mai -Ziua Nationala a Tineretului

organizarea si coordonarea activitatilor specific cu ocazia Zilei Nationale a Tineretului.

Ø      Marcarea evenimentului Noapte Alba

organizarea unor manifestari cultural -artistice,sportive,recreative si de timp liber,concursuri si manifestari demonstrative.

Ø      Sarbatorirea Zilei Nationale a Voluntariatului

organizarea unor manifestari cultural- artistice, recreative si de timp liber.

Facilitarea accesului tinerilor la informare, consiliere si consultanta

Ø      Promovarea serviciilor de informare consiliere si consultanta

campanii de informare in mediul urban si rural

Ø      Informarea si consiliere pentru tineri

acces gratuit la baza logistica a Centrului de Tineret / Centrului de Informare si Consiliere si la internet

activitati de consultanta

Ø      Constituirea bazei de date privind informatiile de interes pentru tineri

colaborarea si dezvoltarea de parteneriate cu institutiile administratiei publice locale si ONG;

actualizarea permanenta a bazei de date

Ø      Combaterea si prevenirea factorilor de risc

dezbateri,mese rotunde in prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, delicventa juvenila, violenta in viata publica, jocuri recreative, activitati cultural-artistice, proiectii video.

3. Programe recreative pentru copii si tineri

Ø      Organizarea si realizarea de tabere, excursii interne si internationale

colaborarea cu institutiile si unitatile din sistemul de invatamant;

popularizarea ofertelor turistice;

asigurarea realizarii programului de cuprindere a copiilor si tinerilor in tabere si excursii pe timpul vacantei cat si la sfarsit de saptamana;

realizarea instruirii insotitorului de grup cu toate responsabilitatile ce ii revin pe perioada cat insoteste grupul;

asigurarea trimiterii si primirii grupurilor de copii si tineri

In domeniul activitatii sportive obiectivele pentru anul 2009 ale Directiei Judetene pentru Sport sunt:

Ø      Organizarea si functionarea sistemului judetean de educatie fizica si sport

Continuarea procesului de constituire a asociatiilor sportive scolare;

Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si promovarea activitatilor sportive.

Ø      Educatia fizica si sportul scolar

Sustinerea protocolului de colaborare cu ISJ Giurgiu;

Utilizarea competitiilor sportive scolare ca sursa de selectie.

Ø      Sportul pentru Toti

Asigurarea derularii in plan judetean, a Programului "Sportul pentru Toti", colaborand in acest sens cu F.R.Sportul pentru Toti si Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Giurgiu;

Incheierea unor protocoale de parteneriat cu consilii locale, institutii publice, pentru organizarea unor activitati sportive de masa in mediul rural.

Ø      Sportul de performanta 

Sustinerea sportului de inalt nivel, a cluburilor care au sportivi angrenati in competitiile interne si internationale;

Sprijinirea financiara a sportivilor componenti ai loturilor nationale;

Organizarea si derularea Calendarului Sportiv Judetean;

Sprijinirea infiintarii asociatiilor judetene pe ramura de sport.

Ø      Valorile etice, combaterea violentei in sport

Organizarea activitatii de secretariat a Comisiei Judetene de Combatere a Violentei in Sport.

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu:

Ø      Pavilion cazare Tabara Stejarul- Padurea Balanoaia

Ø      Executie cabana din lemn p+1(4 bucati) Tabara Stejarul - Padurea Balanoaia

Ø      Constructii locuinte:

B-dul M. Viteazul - 44 ap.

Str. Caramidarii Vechi - 55 ap

B-dul CFR - bloc C8

Str. Petre Ghelmez nr. 6 - bloc C9

Ansamblu de locuinte Sos. Portului - 200 apartamente - Etapa I-120 apartamente

Locuinte sociale bloc 40 ap. Sos. Sloboziei zona Istru Municipiul Giurgiu

Bolintin Deal

Ø      Amenajare teren sport Bolintin Deal si constructie vestiare

Bulbucata:

Ø      Asigurarea de locuri de casa pentru tineri

Ø      Inceperea constructiei unui stadion

Clejani 

Ø      Baza sportiva multifunctionala

Comana

Ø      Construirea unui stadion comunal

Floresti-Stoenesti

Ø      Stadion comunal sat Floresti

Ø      Teren de sport sat Stoenesti

Ø      Teren de sport sat Palanca

Fratesti 

Ø            Construirea unei baze sportive in satul Remus

Ø            Realizarea a doua sali de sport in satele Fratesti si Remus

Ghimpati

Ø      Infiintare baza sportiva in localitatea Naipu

Ø      Construirea unei sali de sport in localitatea Ghimpati

Ø      Sprijinirea financiara a echipei de fotbal Unirea Ghimpati

Gostinu

Ø      Teren de sport -baza multifunctionala

Greaca

Ø      Baza sportiva multifunctionala

Ø      Realizare sala sport

Gradinari

Ø      Construirea unui stadion comunal

Herasti

Ø      Modernizare baza sportiva

Hotarele

Ø      Infiintarea a doua terenuri de fotbal

Isvoarele

Ø      Baza sportiva multifunctionala

Joita

Ø      Modernizare baza sportiva Malu Rosu

Letca Noua

Ø      Finalizarea documentatiei privind atibuirea de teren din domeniul privat al comunei tinerilor in vederea construirii de locuinte

Mihai Bravu

Ø      Baza sportiva multifunctionala

Ogrezeni

Ø      Baza sportiva multifunctionala

Prundu

Ø      Construirea unui stadion comunal

Putineiu

Ø      Construirea unei sali de sport

Roata de Jos

Ø            Modernizare teren de sport, amenajare tribune, utilitati

Slobozia

Ø      Finantarea echipei de fotbal a comunei

Ø      Organizarea de cursuri de formare profesionala pentru tineri in colaborare cu AJOFM Giurgiu

Stanesti

Ø      Amenajarea unui teren de sport in satul Oncesti

Toporu

Ø      Baza sportiva multifunctionala

Varasti

Ø      Construire teren de fotbal

Vedea

Ø            Baza sportiva multifunctionala

Ø            Construire sala sport

Cap. 8(11). Competitivitatea, mediul de afaceri si IMM-urile

La nivelul judetului, pentru anul 2009, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu isi propune realizarea urmatoarelor obiective:

Ø      Simpozioane, dezbateri, expuneri, pe teme de interes: pregatire manageriala si atragerea de investitii straine;

Ø      Asistenta de specialitate prin Centrul Teritorial de Informare, Consultanta si Instruire privind accesarea finantarii nerambursabile din fonduri ANIMMC;

Ø      Sub emblema Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu, mediatizarea participarii cu produse fabricate in judet, la targuri interne si internationale;

Ø      Initierea de misiuni economice in tari din UE pentru promovarea produselor romanesti si atragerea de investitii straine;

Ø      Proiect transfrontalier cu Bulgaria - Centrul Regional RO B6 pentru dezvoltarea agricola, in parteneriat Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alexandria;

Ø      Organizarea Topului firmelor pentru promovarea celor mai performante societati si a celor mai buni manageri.

S.C. Parc Tehnologic si Industrial Giurgiu Nord S.A. :

Ø      Repararea si modernizare hale industriale;

Ø      Inlocuire conducte ape industriale;

Ø      Retele electrice noi;

Ø      Retele de gaze in halele industriale;

Ø      Reparatie acoperis.

S.C. Dunapref S.A. GIURGIU:

Ø      Realizarea liniei tehnologice pentru executia de traverse din beton precomprimat cu prindere elastica PANDROL.

Obiectivele prioritare pentru anul 2009 ale S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A. sunt:

Ø      Terminal de transfer si manipulare marfuri generale si containerizate - bazin Veriga;

Ø      Realizare infrastructura Zona Libera Giurgiu (canalizarea si epurarea apelor uzate menajere, canalizarea apelor pluviale, realizare carosabil din beton cu imbracaminte asfaltica.

Cap. 9(13). Infrastructura de transport

Pentru anul 2009, la nivelul Consiliului Judetean Giurgiu, obiectivele sunt:

Ø      Continuarea lucrarilor de executie si finalizarea acestora:

Modernizarea DJ 412C, Ogrezeni (DJ 412A) - Podisoru - Bucsani (km 0+000 - 11+750)

Modernizare DJ 412B Sterea - DN 61 (km 12+550 - 15+550 - 3,0 km)

Modernizare DJ 503, Toporu- Satu Nou-limita judet Teleorman (km 28+000 - 35+900 - 7,9 km

Modernizare DJ 503A (km 24+215 - 27+215 - 3,0 km)

Ø      Intocmirea documentatiei tehnico-economice, asigurarea fondurilor necesare executiei lucrarilor, organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie lucrari, executie lucrari si finalizarea acestora pentru:

Modernizare DJ 504A Gogosari - Draghiceanu - Izvoru - - DJ 504 (km 9+300 - 17+500 - 8,2 km);

Reabilitare si modernizare DJ 412 Prundu (DN 41) - Colibasi - Campurelu - Dobreni (km 0+000 - 9+000; km 12+000 - 13+200; km 18+900 - 20+946 -

12,246 km);

Reabilitare si modernizare DJ 503 A, DJ 503 - Halta CFR Oncesti - Oncesti

( km 0+000 - 1+530 - 1,53 km);

Modernizare DJ 503Ghizdaru (km 7+550 - 7+900 - 0,35 km),

Covor bituminos subtire la rece DJ 401A Tantava - Mihai Voda - Palanca - Floresti Stoenesti (km 36+000 - 37+100; km 39+150 - 40+040;km 50+000 - 55+000 - 7,0 km);

Covor bituminos subtire la rece DJ 601 Crevedia Mare- Roata de Jos (km 31+000 + 34+650; km 36+150 + 37+200 - 4,7 km);

Covor bituminos DJ 503 A Oncesti - Radu Voda - Izvoarele (km 3+500 - 9+600; km 12+600 - 13+700- 7,2 km);

Covor bituminos DJ 507 Oinacu - Branistea ( km 9+000 - 11+600 - 2,6 km).

Ø      Executie pod din beton armat pe DJ 412C, peste Neajlov, la Bucsani (km 12+900)

Ø      Mentinerea intr-o stare tehnica corespunzatoare a podurilor judetene in vederea asigurarii sigurantei circulatiei rutiere (expetizarea podurilor judetene construite inainte de anul 1990)

Directia Judeteana de Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic Giurgiu

Ø      Asigurarea executarii lucrarilor aferente intretinerii drumurilor judetene in conditii de calitate

Actiuni de salubrizare

Colectarea prin procedee manual a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe drumurile

Judetene

Readucerea la profil a acostamentelor

Desfundarea manuala si curatirea santurilor

Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi,pamant, iarba

Pietruiri de drumuri

Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri

Actiuni de deszapezire

Curatirea zapezii de pe drumurile judetene si mentinerea in stare de functiune a acestora pe timp de polei sau inghet

Siguranta rutiera

Ø      Cresterea gradului de raspuns la solicitarile primarilor si consiliilor locale pentru desfasurarea unui trafic rutier in conditii normale de siguranta si confort

Marcaje rutiere longitudinale,simple sau duble, transversale si diverse,cu intreruperi sau continue,executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile

Montarea stalpilor pentru indicatoare,montarea indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatia rutiera

Ø      Realizarea unor lucrari noi de investitii cu documentatie aprobata

Lucrari de intretinere si reparatii drumuri judetene

Ø      Dotare cu utilaje de inalta performanta

Ø      Limitarea transporturilor ce depasesc limitele legale privind greutatile pe osii ale autovehicolelor prin eliberarea unor autorizatii special de transport pana la limita maxina admisa si sanctionarea celor ce depasesc aceste limite

Ø      Organizarea transportului public judetean de persoane si de marfuri

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu

Ø      Realizarea unui pasaj denivelat la intersectia cu calea ferata internationala Giurgiu Nord - Ruse si reabilitarea drumului de centura dintre pasaj si DN 5 Giurgiu - Bucuresti

Ø      Imbunatatirea infrastructurii de transport in Euroregiunea Ruse - Giurgiu

Ø      Drum de trafic greu ramura NV penitenciar -sos.Sloboziei -si drum P1-P2, municipiul Giurgiu

Ø      Imbunatatirea accesibilitatii Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu Coridorul 9 Pan - european de transport

Ø      Modernizare carosabil prin betonare, trotuare cu dale behaton, parcari, spatii verzi, iluminat si canalizare pluviala ans. bl. 240 ICMUG

Ø      Modernizare carosabil prin betonare, parcari, trotuare cu dale behaton, iluminat si canalizare pluviala ans. 502 Clopotari - zona sud

Ø      Modernizare carosabil prin betonare, parcari, trotuare cu dale behaton, iluminat si canalizare pluviala ans. 502 Clopotari - zona nord etapa 2 si 3

Ø      Modernizare prin asfaltare str.T. Vladimirescu

Ø      Modernizare prin asfaltare zona Teatrul de Vara-str. Garii

Ø      Modernizare carosabil prin betonare, parcari, trotuare cu dale behaton, iluminat si canalizare pluviala cartier Negru Voda, ans.bl. 24/511 si PT 72

Ø      Modernizare carosabil prin betonare, parcari si trotuare cu dale behaton cartier Oinac I, zona Tipografie

Ø      Modernizare carosabil prin betonare parcari, canalizare pluviala si trotuare cu dale behaton ans. Bl. 202/5D

Ø      Modernizare prin betonare si trotuare, canalizare menajera si pluviala Str. Berzei si Linistei

Ø      Modernizare prin asfaltare si trotuare cu dale behaton Str. Grasse

Ø      Modernizare prin asfaltare Str. Crinului si Str. 9 Mai

Ø      Modernizare prin semaforizare intersectia B-dul Mihai Viteazul - Str. 1 Decembrie 1918

Ø      Modernizare prin semaforizare intersectia B-dul Independentei - Str. Vlad Tepes - Str. Tabiei

Ø      Modernizare prin asfaltare si trotuare, canalizare menajera si pluviala str. Plevnei si strazi adiacente (Preda Buzescu, Linului, Victor Babes)

Ø      Modernizare prin asfaltare si trotuare, canalizare menajera si pluviala str. Plevnei si strazi adiacente (Preda Buzescu, Linului, Victor Babes)

Ø      Modernizare carosabil prin betonare si trotuare str Grivitei

Ø      Modernizare carosabil prin betonare si trotuare str. Aurel Vlaicu

Ø      Modernizare carosabil prin betonare si trotuare str. Albinelor

Adunatii Copaceni

Ø      Refacerea si imbunatatirea infrastructurii drumurilor comunale (fonduri europene)

Baneasa 

Ø      Pietruirea tuturor ulitelor

Ø      Asfaltarea drumului primarie-gara

Ø      Asfaltare drumuri comunale

Bolintin Deal 

Ø      Modernizare prin asfaltare a strazilor

Ø      Modernizare sistem rutier str. Pictor Grigorescu

Bolintin Vale

Ø      Modernizare drumuri orasenesti Bolintin Vale, Malu-Spart, Crivina, Suseni

Bulbucata

Ø      Asfaltarea drumurilor comunale

Ø      Continuarea lucrarilor de asfaltare la DC 139 pe distanta de 6,1 km

Buturugeni

Ø      Asfaltari strazi comunale

Bucsani

Ø      Modernizare drumuri comunale si ulite satesti 15 km

Ø      Reabilitarea podului peste Neajlov in satul Vadu Lat

Calugareni 

Ø      Asfaltare DC 107 Calugareni-Hulubesti

Ø      Asfaltarea ulitelor comunei

Clejani 

Ø      Continuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a drumurilor comunale

Ø      Inceperea constructiei la podul peste Neajlov intre satele Neajlovu si Podu Doamnei

Colibasi

Ø      Asfaltarea drumurilor comunale (15km)

Comana

Ø      Modernizare drum comunal (1 km in satul Comana si 5 km in satul Vlad Tepes)

Crevedia Mare

Ø      Modernizare drum comunal sat Sf. Gheorghe (DC 193) -limita teritoriu administrativ comuna Roata de Jos

Ø      Modernizare drumuri comunale

Daia

Ø      Asfaltare drumuri

Floresti-Stoenesti

Ø      Modernizarea ulitelor comunale prin asfaltare si pietruire

Ø      Modernizare DC 148

Ø      Pod peste raul Sabar in sat Palanca

Fratesti 

Ø      Asfaltarea drumurilor comunale neclasificate

Gradinari

Ø      Modernizare DC 130 Gradinari - Zorile 3,5 km

Ø      Modernizare DJ 412 Buturugeni-Zorile 4 km

Ø      Constructie podet sat Tantava 80 ml

Ghimpati 

Ø      Intretinerea permanenta a drumului asfaltat si a podului construit peste raul Calnistea in satul Naipu, aplicarea marcajului rutier si montarea de borne kilometrice

Ø      Intocmirea documentatiei in vederea modernizarii drumurilor comunale in asociere cu consiliile locale Letca Noua si Schitu

Ø      Modernizari de drumuri comunale si locale pe programul FEADR

Gogosari 

Ø      Modernizarea drumurilor si podetelor de interes local

Gostinari 

Ø      Pod rutier peste raul Arges la km 51+290 in comuna Gostinari

Ø      Intretinerea drumurilor nemodernizate

Greaca

Ø      Modernizare drumuri

Herasti 

Ø      Reabilitare drumuri si ulite satesti

Hotarele

Ø      Refacerea si pietruirea a 16 km de drumuri comunale

Isvoarele

Ø      Asfaltarea a 6,5 km drumuri comunale

Ø      Refacerea si pietruirea a 3 km de drumuri comunale

Izvoarele

Ø      Reabilitarea drumurilor de interes local din comuna

Ø      Modernizarea drumurilor comunale DC 109 si DC 112 care fac legatura intre Radu Voda - Dimitrie Cantemir si Valea Bujorului - Petru Rares

Joita

Ø      Reabilitari drumuri comunale

Ø      Modernizare DC 147

Ø      Dezvoltarea infrastructurii rurale prin construirea unui pod peste raul Ciorogarla si a

unui podet peste raul Dambovita

Letca Noua

Ø      Continuarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a DC 142 Letca Noaa-Letca Veche

Ø      Pietruirea -modernizarea ulitelor din cadrul satelor componente comunei Letca Noua.

Malu

Ø      Pietruire si asfaltare drumuri comunale

Marsa

Ø      Modernizare ulite si strazi

Ø      Refacere DJ 601

Mihai Bravu

Ø      Modernizarea drumurilor comunale

Mihailesti

Ø      Lucrari de constructii, de fundatii, imbracare drumuri oras Mihailesti

Ø      Pitruire si asfaltare drumuri Popesti, Novaci, Tufa

Ogrezeni

Ø      Modernizare drumuri comunale

Prundu

Ø      Asfaltare DC 99 si strada principala Puieni

Ø      Modernizare DJ 412

Ø      Realizarea de aliniamente si pavari pe aleile pietonale

Ø      Pietruiere drumuri comunale

Putineiu

Ø      Pietruire drumuri comunale

Rasuceni

Ø      Pietruire drumuri comunale

Roata de Jos

Ø      Asfaltarea a 2,7 km drum comunal

Ø      Asfaltarea a 25 km drumuri satesti, realizarea canalelor colectoare, a trotuarelor si pistelor pentru biciclisti

Schitu

Ø      Pietruirea ulitelor din satele comunei

Singureni

Ø      Pietruire DC 105 4 km

Ø      Pietruire drum comunal 5 km

Slobozia

Ø      Asfaltarea unui tronson de 700 metri drum comunal

Ø      Imbunatatirea transportului local in parteneriat cu primaria Giurgiu

Stanesti

Ø      Intocmirea documentatiei pentru pietruire drumuri in satele Balanu si Oncesti

Stoenesti

Ø      Reparatii pod Calniste

Ø      Amenajare si intretinere drum comunal la targul Calugareni

Ø      Reparatii si intretinere drumuri comunale

Toporu

Ø      Asfaltare strazi sat Toporu si Tomulesti -10 km.

Ø      Pietruire strazi Toporu -Tomulesti

Ulmi

Ø      Amenajarea si modernizarea sistemului de drumuri comunale

Valea Dragului

Ø      Asfaltarea trazilor comunale pe distanta de 10 km

Ø      Amenajarea santurilor aferente DJ 401 ce traverseaza comunape o distanta de 10 km si a celor comunale pe o distanta de 5 km

Varasti

Ø      Asfaltare drumuri comunale 2 km

Vedea

Ø            Modernizarea retelei de drumuri comunale

Cap. 10(14). Societatea informationala

Consiliul Judetean iti propune pentru anul 2009:

Ø      Cresterea gradului de acces al populatiei la serviciile publice informatizate la un nivel de 20%.

marirea suportului informatic pentru spatiul virtual unic de interactiune (portal) intre administratia publica, cetateni si mediul de afaceri;

cresterea eficientei serviciilor oferite (prin analiza monitorizarii si ajustarea lor) si asigurarea suportului pentru extindere (scalabilitate);

realizarea si implementarea de catre institutie a unor servicii publice electronice oferite cetatenilor, institutiilor si mediului de afaceri folosind potentialul oferit de TIC prin crearea unui portal la nivelul Centrului de afaceri transfrontalier, cu date ce vor fi folosite de cetateni si mediu de afaceri din regiunea Giurgiu -Ruse.

Directia Judeteana de Statistica

Programul Statistic Anual 2009 a fost fundamentat pe baza obiectivelor si actiunilor incluse in Programul Statistic National Multianual 2008-2010, elaborat de Institutul National de Statistica.

Activitatea DJS Giurgiu se va desfasura avand la baza PSA 2009 si "Graficul cercetarilor statistice infra-anuale 2009 si anuale 2008.

PSA 2009 este conceput ca un ansamblu coerent si logic structurat, de actiuni si masuri, fundamentat in concordanta cu "Strategia dezvoltarii sistemului statistic national" pe perioada 2008-2013.

S-au avut in vedere cateva obiective principale si anume:

Ø      Armonizarea, dezvoltarea si punerea in practica, in continuare, a 'limbajului statistic comun' al conceptelor, clasificarilor si metodologiilor. Printre actiunile cele mai importante in acest domeniu se numara punerea in aplicare a versiunii revizuite a nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE Rev.2;

Ø      Reducerea gradului de incarcare al repondentilor prin diversificarea surselor de date administrative si dezvoltarea metodelor de consolidare a datelor din surse statistice si surse administrative;

Ø      Extinderea colectarii electronice a datelor, precum si extinderea utilizarii acestui sistem pentru un numar mai mare de cercetari statistice. Furnizarea de catre repondenti a informatiilor, prin site-ul INS;

Ø      Extinderea utilizarii modulelor ad-hoc in anchetele comunitare, in cazuri specifice pentru a mari capacitatea de a raspunde noilor nevoi ale utilizatorilor;

Ø      Dezvoltarea si punerea in practica a unei baze de metadate, la care sa aiba acces utilizatorii si producatorii, asociind datele si metadatele pentru intregul ciclu de productie;

Ø      Promovarea unei utilizari mai extinse a internetului - nu doar pentru difuzarea catre utilizatorii finali, ci si pentru alte parti ale procesului de productie statistica;

Ø      Transpunerea in publicatii electronice a majoritatii publicatiilor din planul editorial, cu scopul de a regasi aceste publicatii intr-un singur loc, sub o singura forma, continand toate elementele unei publicatii.

Proiectele prioritare pentru anul 2009 sunt orientate catre:

Imbunatatirea si armonizarea statisticilor de intreprindere si productie in fiecare sector de activitate, in scopul crearii unei imagini coerente si realiste a fortelor care actioneaza in spatele cresterii economice si ocuparii; producerea statisticilor, in paralel, conform CAEN Rev.1 si CAEN Rev.2;

Pregatirea Recensamantului General Agricol 2010 si a Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2011;

Armonizarea si imbunatatirea calitatii conturilor nationale in domeniul indicatorilor macroeconomici;

O statistica de inalta calitate privind migratia. O atentie speciala va fi acordata migratiei internationale, populatiei rezidente. Concentrarea se va axa pe acuratete si comparabilitatea datelor statistice;

Imbunatatirea statisticilor din domeniul pietei muncii prin: producerea statisticilor, in paralel, conform CAEN Rev.1 si CAEN Rev.2 pentru asigurarea continuitatii si comparabilitatii datelor, precum si pentru respectarea cerintelor Eurostat; asigurarea informatiilor necesare elaborarii programelor si politicilor macroeconomice referitoare la dimensiunea monetara a ocuparii de catre Banca Centrala Europeana si Comisia Europeana, in vederea indeplinirii obiectivelor trasate prin strategia de la Lisabona; asigurarea informatiilor privind statisticile asupra salariilor, castigurilor salariale, timpului de lucru normal si remunerat, conform recomandarilor BIM; colectarea si producerea de informatii referitoare la castigurile salariale pentru statistici pe termen scurt, in conformitate cu ultimele regulamente europene in domeniu;

Asigurarea informatiilor referitoare la tranzitia tinerilor de la educatie la viata profesionala prin modulul ad-hoc la ancheta fortei de munca;

Obtinerea indicatorilor legati de incluziunea sociala, protectia sociala si conditiile de viata;

Imbunatatirea datelor din domeniul cercetarii si dezvoltarii, imbunatatirea datelor privind inovarea;

Indicatorii de dezvoltare durabila ce vor trebui in continuare imbunatatiti pentru o mai buna monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabila;

Conturile de mediu ca mijloc pentru monitorizarea dezvoltarii totale a strategiei tematice privind utilizarea sustenabila a resurselor naturale;

Acordarea unei atentii deosebite problemelor legate de sanatatea publica si in special pentru elaborarea unei metodologii nationale pentru calcularea si estimarea conturilor de sanatate;

Monitorizarea dezvoltarii legaturilor economice ale UE cu parteneri din intreaga lume, prin producerea unor statistici de comert international INTRASTAT, EXTRASTAT, investitii straine directe;

Implementarea totala a regulamentului asupra statisticii filialelor straine. Obtinerea si prelucrarea informatiilor necesare privind activitatea filialelor grupurilor straine in Romania, precum si a filialelor grupurilor romanesti in strainatate.

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu

Ø      Dezvoltarea sistemului de acces la resursele informationale privind UE;

Ø      Imbunatatirea si adaptarea continua a softului specializat pentru furnizarea de prestati/servicii sociale de calitate.

Cap. 11(15). Agricultura si dezvoltare rurala

In conformitate cu Programul de Guvernare, Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala Giurgiu va actiona pentru adaptarea politicilor agricole si de dezvoltare rurala la actualul stadiu de dezvoltare al mediului rural.

1. Asigurarea securitatii alimentare a tarii prin cresterea productiei agricole

Ø      Comasarea voluntara a terenurilor si a exploatarii lor eficiente

Intalniri cu micii producatori agricoli care practica o agricultura de subzistenta, in vederea comasarii terenurilor agricole in asociatii care sa permita crearea unor ferme comerciale;

Se vor elabora si se vor distribui materiale informative, prin intermediul reprezentantilor DADR, pentru incurajarea comasarii voluntarea terenurilor;

Monitorizarea activitatii de exploatare a intregii suprafete agricole a judetului; executarea lucrarilor de infiintare, intretinere si recoltare a culturilor agricole, din campaniile agricole de primavara, vara si toamna;

Ø      Specializarea productiei agricole pe tipuri de ferme

Consilierea persoanelor interesate de infiintarea exploatatiilor agricole si specializarea productiei in anumite sectoare: mecanizare, agroturism, industrie alimentara, protectia plantelor, pomicol, viticol, legumicol, floricol, vegetal, zootehnic;

Se vor organiza intalniri cu fermierii pentru informarea acestora in scopul specializarii productiei pe tipuri de ferme

Ø      Incurajarea extinderii si modernizarii exploatatiilor agricole

Specialistii DADR vor participa cu informari la intalnirile de lucru organizate la nivelul judetului Giurgiu, de catre institutiile judetene sau consiliile locale, cu diferite ocazii, inclusiv in cadrul unor sedinte avand ca punct distinct in ordinea de zi.

Ø      Incurajarea practicarii unei agriculturi ecologice

Identificarea potentialilor producatori investitori in agricultura ecologica;

Inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica si certificarea lor de catre MADR;

Se va populariza codul bunelor practici si conditiile agricole si de mediu GAEC;

Practicantii agriculturii ecologice vor fi indrumati in obtinerea de subventii pentru agricultura ecologica

Ø      Integrarea productiei vegetale cu cea animala pentru obtinerea unui spor de productie

Popularizarea avantajelor privind integrarea productiei vegetale cu cea animala si aplicarea tehnologiilor agricole performante

Ø      Control fitosanitar in conformitate cu normele stabilite cu autoritatile corespondente din U.E.

Se va realiza protectia impotriva introducerii si raspindirii

organismelor daunatoare de carantina in Romania, UE, in si din

tari terte prin :

inspectii la locul de productie;

ridicare probe pentru analize la L.C.C.F ;

eliberare Pasapoarte Fitosanitare ;

eliberare Certificate Fitosanitare;

monitorizarea teritoriului privind organismele de carantina vizate ;

prognozarea aparitiei si dezvoltarii organismelor daunatoare la plante si avertizarea producatorilor (emiterea si difuzarea avertizarilor);

inspectii la Fitofarmacii privind calitatea pesticidelor ;

controlul fitosanitar al plantelor si produselor vegetale in vederea determinarii reziduurilor de pesticide ;

2. Cresterea exportului de produse agroalimentare si echilibrarea balantei comerciale agricole

Ø      Sustinerea si promovarea produselor traditionale romanesti

Identificarea, promovarea produselor traditionale si intocmirea caietelor de sarcini ;

Atestarea produselor traditionale si inscrierea lor in ,,Registrul de atestare a produselor traditionale";

Identificarea produselor ce pot primi denumire de origine protejata (DOC) si a grupurilor de producatori care solicita aceasta;

Identificarea produselor ce pot primi denumire de produs cu Indicatie Geografica Protejata si a grupurilor de producatori ce solicita aceasta.

Ø      Sprijinirea asocierii producatorilor agricoli

Popularizarea actelor normative privind constituirea cooperativelor agricole, grupurilor de producatori, asociatiilor profesionale;

Sprijinirea producatorilor agricoli in intemeierea de forme asociative conform prevederilor legislative, L.566/2004,O.G. 26/2000;

Intocmirea documentatiilor conform legii;

3. Sustinerea financiara si fiscala a agriculturii prin programe multianuale

Ø      Absorbtia fondurilor europene prin proiecte cu cofinantare de la bugetul de stat de tip "Fermierul"si "Sapardul romanesc";

Consiliere si consultanta privind posibilitatea cofinantarii prin Programul "Fermierul" si "Sapardul romanesc';

Se vor difuza prin materiale informative (fluturase, caiete, ghiduri, afise) primite sau adaptate pentru a fi percepute de catre cei care lucreaza in domeniul agriculturii si vor fi transmise la primarii, prin specialistii agricoli de la centrele agricole catre potentialii beneficiari din intreg judetul.

Intocmire dosare proiecte;

Ø      Infiintarea fermelor agricole comerciale, realizarea proiectelor in agroturism, restructurarea fermelor de semi-subzistenta

Organizarea de sesiuni de informare si participarea cu personal calificat la activitati de informare desfasurate in parteneriat cu alte institutii (Institutia Prefectului, Camera de Comert si Industrie, APIA, OJPDRP,ect).

Ø      Aplicarea schemelor de sprijin financiar acordate sectorului agricol, reducerea accizei la motorina pentru lucrarile agricole

Informarea producatorilor agricoli cu ultimele noutati in materie de subventionare a agriculturii si de accesare a programelor de finantare;

Sprijinirea fermierilor in intocmirea documentatiei pentru a beneficia de sprijin financiar acordat sectorului agricol;

Popularizarea formelor de sprijin guvernamental si comunitar, legislatie, fonduri comunitare, sprijin financiar national.

Publicatii in presa locala ;

Emisiuni radio - TV.

4. Eficientizarea structurilor de piata agricole si agroalimentare

Ø      Incurajarea formarii grupurilor de producatori pentru facilitarea comertului organizat

Acordarea serviciilor de consiliere si consultanta pentru constituirea grupurilor de producatori;

Popularizarea formelor de sprijin financiar si a domeniilor in care se recomanda infiintarea de grupuri de producatori;

5. Accelerarea procesului de dezvoltare rurala

Ø      Accesarea fondurilor europene pentru refacerea si dezvoltarea infrastructurii de baza (drumuri, apa, canalizare, gestionare a deseurilor)

Promovarea Masurii 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale":

organizarea de conferinte, seminarii,;

elaborarea de materiale informative si distribuirea acestora (pliante, brosuri, ghiduri) catre primariile comunelor;

prezentari in cadrul unor intalniri organizate la nivelul institutiilor administratiei publice locale ("Reteaua multiplicatorilor de informatie"etc.);

difuzare de informatii prin intermediul mass-media.

Implementarea R.N.D.R in vederea promovari informatiilor, schimbului de idei privind masurile si finantarea in cadrul P.N.D.R;

Ø      Diversificarea activitatilor economice, altele decat cele agricole, si a serviciilor din mediul rural

Promovarea Masurii 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi";

organizarea de conferinte, seminarii;

elaborarea de materiale informative(pliante, brosuri) si distribuirea acestora catre primariile din judet;

expuneri in cadrul unor intalniri organizate de institutiile administratiei publice locale ("Reteaua multiplicatorilor de informatie"etc.);

difuzare prin intermediul mass-media;

consiliere la sediul DADR si consiliere on-line.

Ø      Construirea de spatii de depozitare (silozuri)

Popularizarea Masurii 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" si a Programului Fermierul pentru informarea potentialilor beneficiari care isi propun ca investitii sa realizeze construirea de spatii de depozitare;

Ø      Instalarea tinerilor fermieri in mediul rural

Promovarea Masurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri in mediul rural";

elaborarea de materiale informative (pliante, brosuri) si distribuirea acestora catre primariile din judet;

expuneri in cadrul unor intalniri organizate si prin mijloacele mass-media;

consiliere directa la sediul DADR si consiliere on-line.

Crearea unei baze cu tinerii fermieri din judetul Giurgiu care doresc sa se instaleze in mediul rural;

Ø      Stimularea activitatilor de turism specializat in mediul rural

Promovarea Masurii 313 "Incurajarea activitatilor turistice";

elaborarea de materiale informative (pliante, brosuri, etc.) si distribuirea acestora catre primariile din judet;

consiliere si consultanta oferita persoanelor interesate;

popularizarea prin intermediul mass-media

6. Modernizarea si extinderea sistemului de imbunatatiri funciare, adaptarea agriculturii la schimbarile climatice

Ø      Incurajarea formelor asociative ale utilizatorilor de apa, folosind potentialul hidroenergetic al zonei

Popularizarea avantajelor infiintarii Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigat, intensificarea actiunii de infiintare a OUAI, precum si sprijinirea producatorilor agricoli pentru intocmirea documentatiilor;

Ø      Folosirea mai eficienta a ingrasamintelor, pentru o utilizare rationala, incat sa se reduca impactul asupra mediului

Consultanta si consiliere privind modul si perioada optima de aplicare a ingrasamintelor cu respectarea codului de bune practici in agricultura.

Ø      Cresterea suprafetelor ocupate cu culturi energetice pentru valorificarea potentialului productiv al zonei

Popularizarea culturilor energetice ca o afacere de viitor si o sursa alternativa de energie nepoluanta.

Monitorizarea suprafetelor irigate si a punerii in functiune a sistemelor de irigatii pentru culturile agricole

Sustinerea cercetarii agricole si formarii profesionale

Ø      Formarea profesionala a beneficiarilor fondurilor europene, corespunzator activitatii pe care o desfasoara

Popularizarea Masurii 111 "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte"

elaborarea de materiale informative (pliante, brosuri, etc.) si distribuirea acestora catre primariile din judet;

consiliere si consultanta oferita persoanelor interesate;

popularizarea prin intermediul mass-media.

crearea unei baze de date cu posibili beneficiari;

Ø      Adaptarea agriculturii si asigurarea calitatii si trasabilitatii produselor, la normele de evidenta si standardele de conformitate comunitare

Controlul si verificarea agentilor economici din baza de date, pe domenii de activitate :

vitivinicol ;

legume - fructe ;

zootehnie si industrie alimentara ;

O.M.G si control fertilizanti;

Verificarea respectarii actelor normative;

Eliberarea certificatelor de conformitate cu standardele de calitate;

Prelevare probe si expedierea acestora catre laboratoarele specializate;

Verificari si testari;

Pentru Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Giurgiu, obiectivele majore sunt:

Sustinerea financiara si fiscala a agriculturii prin programe si bugete multianuale

Autorizarea platilor pentru cererile SAPS depuse pentru anul 2008

Primirea cererilor SAPS pentru anul 2009 :

completarea formularului de cerere de plata pe suprafata si delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/harti;

depunerea/primirea formularului de cerere completat si a materialului grafic cu parcelele agricole delimitate si inregistrarea cererii in Registrul manual de inregistrare a cererilor de plata pe suprafata

Realizarea bazei de date informatice in conformitate cu aplicatiile informatice si procedurile stabilite prin programele PHARE sau de catre organisme specializate ale UE privind cererile SAPS depuse pentru anul 2009;

Verificarea datelor inregistrate in Registrul electronic al fermelor pe anul 2009.

Controlul respectarii bunelor conditii agricole si de mediu in conformitate cu prevederile Ordinului 791/1381/2006 (GAEC 1) si introducere in sistem a rezultatelor controlului;

Pregatirea campaniei de control pe teren pentru anul 2009;

Verificarea datelor declarate de catre fermieri in cererile de sprijin, prin efectuarea de controale pe teren, in conformitate cu esantioanele de control;

Finalizarea controlului la fata locului pentru fermierii selectati in anul 2009;

Solutionarea observatiilor si contestatiilor formulate de catre fermieri in perioada iunie-octombrie;

Corectarea erorilor de identificare semnalate la fermele verificate;

Controlul respectarii bunelor conditii agricole si de mediu in conformitae cu prevederile legale (GAEC 1) Ordinului nr. 791/1381/2006;

Sprijinirea producatorilor agricoli din sectorul vegetal prin acordarea de subventii de la bugetul de stat :

sprijin financiar pentru functionarea grupurilor de producatori recunoscute

sprijin financiar pentru implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole ,EUREPGAP, in domeniul legumelor si fructelor

sprijin financiar pentru legumele cultivate in serele incalzite si pentru ciupercile cultivate in spatii climatizate;

sprijin financiar pentru legumele si fructele destinate prelucrarii industriale;

sprijin financiar pentru achizitionarea de ambalaje si alte materiale de reclama;

sprijin financiar pentru sustinerea energiei termice si electrice pentru culturile realizate in sere si solarii incalzite.

sprijin financiar pentru sectoarele tutun, hamei, cartofi, plante medicinale si aromatice, flori/plante dendrologice si ornamentale.

Sprijinirea producatorilor agricoli din sectorul zootehnic prin acordarea de subventii de la bugetul de stat:

imbunatatirea calitatii productiilor de carne prin sustinerea financiara a implementarii sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, de bovine si de ovine

imbunatatirea calitatii si a parametrilor de productie in cresterea efectivelor de porcine si pasari prin sustinerea productiei de carne de porc si pasare, pui broiler si a productiei de oua de consum;

imbunatatirea calitatii si a igienei laptelui de vaca destinat procesarii pentru atingerea standardelor de calitate din UE;

imbunatatirea calitatii productiei de miere prin sustinerea familiilor de albine;

sprijin financiar pentru sustinerea imbunatatirii calitatii productiei obtinute pe pajisti prin achizitionarea de seminte, fertilizanti si lucrari de sporire a potentialului de productie a solului.

Sprijinirea producatorilor agricoli din sectorul zootehnic prin plati nationale directe complementare, pentru specia bovine, ovine/caprine,

Realizarea de materiale informative, mediatizate prin presa locala, intalniri cu producatorii agricoli, reprezentantii unitatilor de procesare si persoane juridice carora li se adreseaza actele normative care fac obiectul activitatii APIA;

Eficientizarea structurilor de piata agricole si agroalimentare

Acordarea asistentei tehnice de specialitate producatorilor agricoli privind preluarea cerealelor la pret de interventie conform prevederilor regulamentelor UE in scopul restabilirii echilibrului financiar si reluarii productiei;

Acordarea ajutorului comunitar, pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate in institutiile scolare conf. ord 697/2007;

Acordarea ajutorului comunitar pentru grupurile de producatori si organizatiile de producatori recunoscute preliminar in sectorul legume - fructe;

Acordarea ajutorului comunitar pentru restructurarea/reconversia plantatiilor viticole.

Reforma administrativa a agriculturii

Perfectionarea profesionala a personalului, dezvoltarea capacitatii administrative si a sistemului IT:

sprijinirea personalului - functionarii publici de conducere si executie - in vederea participarii la cursuri de specializare, cursuri de formare profesionala in domeniul administratiei publice, prin forte proprii sau prin programele de perfectionare;

organizarea de instruiri la nivelul Centrului Judetean Giurgiu, privind activitatea institutiei;

instruirea personalului, in domeniul IT, prin participarea la cursuri de specializare

Instruirea si formarea personalului de la centrele locale ale Agentiei cu procedurile si instructiunile privind completarea si verificarea primara a dosarelor de inscriere in Registrul electronic al fermierilor si a dosarelor de solicitare plati directe:

aplicarea procedurilor transmise de compartimentele specializate ale APIA,

inscrierea fermierilor in Registrul electronic al fermierilor,

controlul electronic al datelor prevazute in documentatia de inscriere;

intocmirea rapoartelor de sinteza si transmiterea datelor centralizate in serverul bazei de date centrale.

Obiectivele Oficiului Judetean de Consultanta Agricola pentru anul 2009, sunt urmatoarele:

Asigurarea securitatii alimentare a tarii prin cresterea productiei agricole:

infiintarea de loturi demonstrative, atat in parteneriat cu firme din zona cat si de catre consultantii de la CLCA-uri impreuna cu fermierii din zonele de activitate;

asistenta tehnica permanenta pentru toate loturile demonstrative;

organizarea de actiuni de consultanta individuala si de grup: intalniri, simpozioane, seminarii, dezbateri, mese rotunde etc., cu diferite teme atat de specialitate agricola cat si legislatie sau alte teme de interes pentru fermieri (asigurari, sistemul de pensii, etc.);

organizarea de targuri, expozitii pe produse agricole, concursuri pe teme legate de agricultura si dezvoltare rurala;

organizarea targului ,,Zilele Agriculturii Giurgiuvene";

vizite si schimburi de experienta la fermieri din diverse localitati si zone agricole;

participarea la manifestari cu specific agricol organizate de alte judete, la care vor fi invitati fermieri si conducatori de exploatatii din Giurgiu in vederea evidentierii modelelor de succes;

stabilirea de raporturi de colaborare cu institutiile de cercetare agricole din judet si din afara judetului;

realizarea de actiuni radio si TV pentru popularizarea atat a activitatilor proprii cat si a problematicii specifice agriculturii;

realizarea fluxului informational prin: editarea, multiplicarea si distribuirea de pliante, articole, brosuri, filme si alte materiale , care sa cuprinda aspecte privind managementul exploatatiilor agricole, legislatia in agricultura si industria alimentara, prognoze agro-meteorologice, tehnologii de cultura si cresterea animalelor, protectia plantelor, animalelor si mediului inconjurator, valorificarea rationala a produselor agricole, elaborarea de proiecte model pentru diferite tipuri de exploatatii agricole, formarea unei baze de date privind firmele furnizoare de input-uri;

realizarea de casete, fotografii, diapozitive, multiplicarea si distribuirea acestora;

editarea ziarului OJCA Giurgiu ,, Agricultura Giurgiuveana";

pliante privind activitatea consultantei agricole giurgiuvene;

actualizarea bazei de date existenta, privind agricultura judetului Giurgiu in general si a localitatilor din raza de actiune a CLCA-urilor;

intocmirea de proiecte model si tehnologii cadru specifice zonei si difuzarea acestora la nivel local si national.

Eficientizarea structurilor de piata agricole si agroalimentare

popularizarea in zona a legislatiei la zi privind infiintarea grupurilor de producatori si a celorlalte forme asociative cu prezentarea rezultatelor a formelor deja infiintate;

specialistii consultanti vor sprijini metodologic infiintarea formelor de asociere;

managementul formelor asociative;

extinderea Retelei de Informatii Contabile Agricole (R.I.C.A.) pe teritoriul judetului Giurgiu ( colectarea si prelucrarea datelor).

Accelerarea procesului de dezvoltare rurala:

informarea producatorilor agricoli si a fermierilor prin toate mijloacele, asupra Politicii Agricole Comune, normelor europene privind agricultura, mediul, sanatatea si igiena, pentru principalele sectoare de productie (intalniri, simpozioane, dezbateri, mese rotunde);

publicarea in ziarul propriu a aspectelor legate de integrarea in Uniunea Europeana si consecintele integrarii pentru tara noastra si distribuirea ziarului in teritoriu;

alcatuirea de materiale informative si difuzarea lor in teritoriu prin diferite mijloace;

crearea unei baze de date privind potentialii beneficiari de fonduri europene si informarea acestora in legatura cu aceste fonduri. Se va infiinta si va functiona un registru cu cei ce solicita informatii in legatura cu accesarea de fonduri;

consiliere in vederea intocmirii de proiecte (prelucrarea ghidurilor de accesare cu cei interesati, analiza documentelor necesare intocmirii proiectului).

actiuni de promovare a campaniei de primire a cererilor SAPS pe localitati.

consiliere in intocmirea cererilor de sprijin pe suprafata pentru anul 2009.

intocmirea de proiecte pentru dezvoltarea fermei si accesarea de fonduri europene ( M121, M112, M141, M142).

Adaptarea agriculturii la schimbarile climatice:

organizarea de simpozioane, mese rotunde, intalniri, dezbateri pe teme de agricultura ecologica, cultivarea plantelor energetice, un nou viitor pentru fermieri, agricultura durabila si utilizarea biocombustibililor, folosirea mai eficienta a ingrasamintelor si pesticidelor, pentru a imbunatati gradul de utilizare a acestora si de a reduce impactul acestora asupra mediului.

Formarea profesionala continua a populatiei din mediul rural si perfectionarea cunostintelor specialistilor din agricultura:

organizarea de cursuri de pregatire profesionala pe meserii din domeniul agricol in functie de solicitari: agricultori in culturi vegetale si crescator de animale, lucrator in cultura plantelor, apicultor, piscicultor, pescar in ape interioare si de coasta, legumicultor, floricultor, pomicultor, mecanic agricol, tractorist, meserii in domeniul industriei alimentare;

continuarea autorizarii cursurilor de pregatire profesionala pentru agricultori;

organizarea de cursuri de instruire a producatorilor agricoli, dupa o tematica stabilita in functie de specificul fiecarei zone, de momentul actiunii, de cerintele beneficiarilor: noi elemente tehnologice, prevederi legislative, subventii, accesare de fonduri, programe MADR, PNDR, integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si consecintele acesteia pentru agricultura judetului, aspecte ale protectiei mediului si codul de bune practici in agricultura, managementul fermelor agricole, elemente de contabilitate, agricultura ecologica, cultivarea plantelor energetice, un nou viitor pentru fermieri, agricultura durabila si utilizarea biocombustibililor, masuri de agro-mediu, calitatea produselor si siguranta alimentara;

continuarea perfectionarii pregatirii profesionale a specialistilor si a consultantilor

Activitatea de irigatii si desecari se regaseste in obiectivele propuse a fi realizate de catre:

Unitatea Administrativa Giurgiu Vest:

Irigatii

Mentinerea in stare de functionare si exploatare a infrastructurii de irigatii de pe o suprafata de 71 031 ha .

Desecare

Mentinerea in stare de functionare a amenajarilor de desecare pe o suprafata de 60 828 ha .

Aparare impotriva inundatiilor la Dunare

Intretinerea si supravegherea permanenta a celor 35 Km de diguri de la Dunare.

Alimentare cu apa a SCUT GIURGIU

Livrarea apei industriale pentru realizarea agentului termic pe perioada de timp friguros.

Lucrari de investitii

Reabilitarea lucrarilor de desecare in incinta Vedea Pietrosani - (4 000 000 lei)

Modernizarea statiilor de desecare SPE Cama si SRP Maharu - (3 200 000 lei)

Unitatea Administrativa Giurgiu Est:

 1. Irigatii
  • Mentinerea in stare de functionare si exploatare a infrastructurii de irigatii de pe o   suprafata de 54395 ha jud Giurgiu;
  • Paza si supravegherea infrastructurii de pe o suprafata de 54395 ha;
  • Reactualizarea tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii ;
  • Incheierea contractelor pentru irigatii;
  • Asigurarea apei pentru OUAI Prundu Chirnogi pe suprafata contractata la irigat

de 5440ha.

 1. Desecare-drenaje

Mentinerea in stare de functionare si supravegherea permanenta a tuturor statiilor de pompare pentru desecare in vederea eliminarii excesului de umiditate de pe o suprafata de 24871 ha ;

Asigurarea conducerii apei pe canalele de desecare pentru evacuarea gravitationala catre emisari pe o suprafata de 4501 ha .

Aparare impotriva inundatiilor la dunare

Intretinerea si supravegherea permanenta a celor 39,7 km de diguri aflate pe teritoriul judetului, prin lucrari specifice (digul de la Dunare care apara incinta Gostinu Greaca Arges - judetul Giurgiu, respectiv localitatile Baneasa, Prundu si Greaca si digul care apara incinta Malu Rosu - Gostinu cu localitatile Gostinu, Oinacu, Branistea).

Obiectivele propuse spre realizare in anul 2009 de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor in domeniul apararii sanatatii animalelor si a sanatatii publice veterinare, sigurantei alimentelor de origine animala si non animala, protectiei si bunastarii animalelor si protectiei mediului:

Ø            Intarirea aplicarii cadrului legislativ specific administratiei nationale veterinare prin implementarea Programului National al Actiunilor Strategice in domeniul veterinar pentru anul 2009;

Ø            Angajarea de personal suplimentar in cadrul structurilor sanitare veterinare responsabile cu aplicarea aquis-ului comunitar in domeniul sanitar veterinar;

Ø            Continuarea formarii personalului din sistemul veterinar judetean prin implementarea Programului national de instruire veterinara, prin instruirea medicilor veterinari zonali si medicilor veterinari concesionari privind implementarea normelor veterinare specifice din domeniile de competenta veterinara;

Ø            Continuarea procesului de inregistrare si identificare a animalelor avand ca scop monitorizarea miscarii efectivelor de animale si sprijinirea crescatorilor de animale in obtinerea subventiilor;

Ø            Aplicarea masurilor de supraveghere si control a bolilor la animale, notificarea bolilor si finantarea eradicarii conform Ord. Nr. 77/2005;

Ø            Aplicarea Programului Strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice in Romania, prin vaccinarea de urgenta a porcinelor domestice si salbatice, reglementata de H.G. nr.96/2008

Obiectivele Programului:

Implementarea politicii de eradicare a bolii, cu utilizarea vaccinarii de urgenta;

Aplicarea rapida a masurilor adecvate si eficiente de combatere si eradicare

Inregistrarea, monitorizarea, procesarea si utilizarea datelor epidemiologicein relatie cu Pesta porcina clasica;

Monitorizarea corespunzatoare a efectivelor de porcine privind pesta porcina clasica

Ø            Supravegherea sanatatii animalelor - comertul cu animale vii, material seminal, ovule si embrioni, produse de origine animala - prin implementarea masurilor prevazute de reglementarile sanitare-veterinare privind unele boli din listele A si B a OIE conform Programului National Strategic de supraveghere pentru anul 2009,

Ø            Asigurarea protectiei sanatatii publice prin:

Continuarea aplicarii Programului National de Restructurare si Modernizare a unor unitati de industrie alimentara - SC LACTA SA si SC CARNIG SA Giurgiu;

Pachetul de igiena - Regulamentul CE nr 178/2002 ce stabileste principia si cerinte generale a legislatiei in domeniul alimentar; Regulamentul CE nr 852/2004 - igiena produselor alimentare; Regulamentul CE nr 853/2004 - norme de igiena ale produselor alimentare;

Conditiile de sanatate ce reglementeaza comertul Romaniei cu alte state din UE - directivele 92/118/CEE, 89/662/CEE si 90/425/CEE si cu tarile terte - directiva 90/425/CEE, regulamentul 798/2008;

Aplicarea Ordinului nr. 111/2008 privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala;

Implementarea sistemului integrat al managementului calitatii - siguranta alimentelor (HACCP) in unitatile de procesare a produselor de origine animala si non animala.

Ø            Supravegherea situatiei encefalopatiilor spongiforme transmisibile prin continuarea aplicarii prevederilor Ordinului 42/2005 si a Regulamentului 999/2002;

Ø            Continuarea aplicarii prevederilor Ord. ANSVSA nr 62/2007 privind protocoalele de testare si conditiile de autorizare a targurilor de animale, fermelor de carantina, centrelor de colectare, in cazul importurilor de animale din specia bovine si porcina;

Ø            Finalizarea proiectului "Sediu pentru DSVSA Giurgiu" care cuprinde sediul DSVSA, LSVSA, biobaza si incinerator - mansardarea cladirii si amenajarea de noi birouri pentru personalul DSVSA Giurgiu;

Ø            Eradicarea comercializarii animalelor, a produselor si subproduselor de origine animala in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar;

Ø            Acordarea de asistenta pentru realizarea concesionarii activitatii serviciilor publice de asistenta veterinara si de control al produselor de origine animala;

Ø            Compartimentul Siguranta Alimentelor va efectua in anul 2009 urmatoarele actiuni principale:

monitorizarea si evaluarea unitatilor de origine non-animala in vederea stabilirii gradului de respectare a prevederilor legislative sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor aliniate la normativele UE si stabilirea stadiului de implementare a sistemului de management al sigurantei alimentelor bazat pe principiul HACCP;

urmarirea trasabilitatii a produselor ce contin organisme modificate genetic prin verificari efectuate la cultivatorii si procesatorii de soia;

verificarea sigurantei alimentelor pentru produsele de origine non-animala la unitatile de procesare, depozitare si comercializare prin inspectii si analize de laborator conform planului strategic de supraveghere si control.

Pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prioritatile sunt:

 1. Accelerarea reformei funciare:
  • analizarea si validarea anexelor ce fac obiectul retrocedarii terenurilor agricole si forestiere;
  • intocmirea balantei terenurilor agricole, neagricole, extravilan si intravilan pe teritoriul administrativ al comunei;
  • validarea proceselor verbale de delimitare si planurilor de parcelare pe Legea nr. 247/2005 si legilor 18/1991 si 1/2000;
  • accelerarea punerii in posesie a titularilor ce fac obiectul retrocedarii si eliberarea titlurilor de proprietate.
 1. Accelerarea procesului de postprivatizare a fostelor I.A.S .-uri:

avizarea documentatiei societatilor cu capital de stat care au in

administrare teren agricol;

verificarea si receptia documentatiilor tehnice privind acordarea de numere cadastrale provizorii si intabularea drepturilor de proprietate;

avizarea, verificarea si receptia documentatiilor necesare realizarii studiului si proiectelor din domeniul constructiilor si amenajarii teritoriului solicitate de administratia publica centrala si locala pentru emiterea avizelor, certificatelor si autorizatiilor legale (PUG, PUZ, PUD);

receptia planurilor de incadrare in teritoriu si a planurilor de situatie necesare proiectelor pentru autorizarea lucrarilor de construire si desfiintare;

furnizarea de informatii, sinteze, copii dupa acte, planuri, harti,etc. necesare persoanelor fizice sau juridice interesate.

La nivelul Agentiei Domeniilor Statului, obiectivele prioritare sunt:
 1. Definitivarea retrocedarii terenurilor agricole conform Legii nr. 247/2005;
 2. Verificarea actelor doveditoare si a anexelor comisiilor locale pentru retrocedari pe Legea nr. 247/2005;
 3. Colaborarea cu Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru concesionarea activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national si a bunurilor imobile proprietate publica a statului;

Finalizarea actelor aditionale cu medicii veterinari (incheierea Proceselor verbale de preluare a dispensarelor veterinare, inclusiv deplasarea pe teren pentru verificarea gradul de utilizare a cladirilor);

 1. Urmarirea incasarii redeventei la datele scadente din contract (urmarirea in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a dosarelor pentru acordarea subventiilor);
 2. Inventarierea terenurilor agricole, impreuna cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 3. Finalizarea inventarierii terenurilor agricole aflate la societatile comerciale dupa fiecare retrocedare;
 4. Verificarea actelor pentru renta viagera si cresterea numarului de rentieri agricoli.

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor si-a propus realizarea urmatoarelor obiective:

1. Aplicarea metodologiei de inregistrare a agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor conform Ordinului MAPDR nr. 253/2002:

vizarea autorizatiilor de inregistrare a agentilor economici care solicita prelungirea activitatii pe anul 2009 (numar de autorizatii);

efectuarea inregistrarii de noi agenti economici conform Ordin MAPDR nr. 253/2002.

 1. Intarirea capacitatii institutionale (administrative) a Inspectoratulului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor:

instruirea personalului Inspectoratulului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor.

 1. Inspectia in camp a culturilor semincere declarate de agentii economici multiplicatori:

efectuarea inspectiilor in camp a culturilor semincere si emiterea documentelor conform normelor in vigoare (ha inspectate).

 1. Controlul si certificarea calitatii semintelor prin analize de laborator in vederea comercializarii semintelor:

controlul calitatii semintelor si materialului saditor pentru intern si emiterea documentelor legale la solicitarea agentilor economici prin analize de laborator in conformitate cu normele in vigoare(numar esantioane analizate).

Obiectivele urmarite pentru anul 2009 de catre Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Giurgiu sunt:

Atragerea unui numar cat mai mare de pescari sportivi si in special din randul tineretului, organizand concursuri sportive la nivel judetean si interjudetean;

Amenajarea de hranitori pentru o mai buna gospodarire a fondurilor de vanatoare, asigurand hrana suplimentara animalelor si asigurarea fondului propriu de nutreturi necesar acestora;

Amenajarea iazurilor, prin curatirea acestora de stuful uscat, intretinerea permanenta a digurilor, avandu-se in vedere pericolul prezentat de inundatii pe raza judetului Giurgiu;

Cultivarea terenurilor aflate in administrare cu cereale pentru furajarea pestelui si hrana animalelor de pe fondurile de vanatoare;

Organizarea de actiuni sportive pentru toate categoriile de varsta;

Imbunatatirea speciilor de peste din iazurile administrate;

Organizarea de actiuni cu organe de specialitate din cadrul altor institutii publice (Inspectoratul Judetean de Politie Giurgiu), in vederea asigurarii protectiei fondului cinegetic;

Efectuarea unor lucrari de modernizare la cabanele aflate in administrare;

Mediatizarea prin mijloace mass media a drepturilor si obligatiilor pescarilor si vanatorilor sportivi, a perioadelor legale de pescuit, pe specii de pesti si vanatoare pe categorii de pasari si animale.

Directia Silvica isi propune pentru anul curent:

Asigurarea regenerarii fondului forestier si crearea de arborete valoroase;

regenerari naturale - 182 ha;

impaduriri - 200 ha;

completari;

refaceri;

pregatirea integrala a terenului si a solului - 140 ha.

Evaluarea masei lemnoase destinata recoltarii;

punerea in valoare - 115 ha

Conducerea si ingrijirea arboretelor tinere in vederea promovarii speciilor valoroase si obtinerea unei structuri corespunzatoare;

total taieri de ingrijire - 1280 ha

Retrocedarea terenurilor forestiere conform legislatiei in vigoare si sprijirea detinatorilor de terenuri forestiere private in vederea gestionarii durabile a acestora;

Mentinerea integritatii fondului forestier administrat de directia silvica

Mentinerea starii de sanatate a padurilor;

Productia silvica (masa lemnoasa valorificata, produse vanatoresti, carne vanat) - cifra de afaceri - 15000000lei;

Investitii - 2850 total, din care:

fonduri bugetare + credite externe;

fonduri extrabugetare;

fonduri proprii.

Cresterea aportului valutar si asigurarea resurselor de venituri de unitati prin export - 60 mii euro;

Gospodarirea corespunzatoare a fondurilor de vanatoare.

Consiliul Judetean Giurgiu

Ø            Refacerea si dezvoltarea infrastructurii de baza respectiv, drumuri, apa, canalizare si gestionare a deseurilor

Studierea strategiilor si a planurilor de dezvoltare locala in vederea cunoasterii in amanunt a situatiei existente, a nevoilor comunitatilor in ceea ce priveste dezvoltarea economica, imbunatatirea conditiilor de viata si munca, cresterea nivelului de trai in toate localitatile judetului;

Impreuna cu organele administratiei publice locale (primari, consilieri), stabilirea unei liste de prioritati privind dezvoltarea infrastructurii de baza in fiecare localitate;

Identificarea si elaborarea de propuneri si proiecte eligibile pentru organele administratiei publice locale, asociatii microregionale, agenti economici, cu finantare din fonduri structurale pe baza prioritatilor stabilite, pentru domeniile Transport, Mediu, Dezvoltare Resurse Umane, Competitivitate Economica, Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Ø            Extinderea serviciilor medicale in mediul rural prin crearea de cabinete pentru medicii de familie si acordarea de stimulente pentru a se stabili in mediul rural

Impreuna cu organele administratiei publice locale (primarii, consilieri), identificarea localitatilor si a comunitatilor in care sunt deficitare serviciile medicale precum si deficitul in acoperirea cu specialisti a functiilor din cadrul institutiilor descentralizate in vederea crearii de facilitati pentru atragerea si stabilirea acestora in mediul rural;

Ø            Stimularea diversificarii activitatilor economice, altele decat cele agricole si a serviciilor din mediul rural

Sprijinirea organelor administratiei publice locale, asociatiilor microregionale sau agenti economici din mediul rural in intocmirea si implementarea proiectelor, intocmirea documentatiei necesare pentru atragerea fondurilor puse la dispozitie de Uniunea Europeana, stimularea activitatilor economice si a serviciilor in mediul rural;

Ø            Sustinerea construirii de spatii de depozitare (silozuri pentru produsele agricole

In urma analizelor efectuate impreuna cu organele administratiei locale se vor face propuneri de proiecte eligibile pentru construirea de astfel de spatii de depozitare acolo unde acestea sunt necesare;

Ø            Program pentru adaptarea fortei de munca si a administratiei publice locale la schimbarile actuale, pentru instruirea in meserii traditionale si servicii si modernizarea administratiei publice locale finantate din Fondul Social European

Vor fi elaborate propuneri de proiecte eligibile pentru adaptarea fortei de munca si a administratiei publice locale la schimbarile actuale, reconversie profesionala, valorificarea la maximum a potentialului local;

Crearea la nivelul Serviciului Dezvoltare Rurala a unei baze de date cat mai complete privind proiectele finalizate si cele aflate in desfasurare (stadiul lucrarilor, problemele cu care se confrunta, activitati necesare finalizarii proiectelor)

Ø            Program finantat conform H.G. nr. 577/1997

Alimentarea cu apa a

- comunei Putineiu, satele Putineiu, Hodivoaia si Vieru

- comunei Adunatii Copaceni, satele Adunatii Copaceni, Darasti Vlasca, Varlaam si Mogosesti (elaborarea documentatie tehnico-economica si inceperea executarii lucrarilor sunt in functie de asigurarea fondurilor de la M.D.R.L)

Imbracaminte bituminoasa pe DC 109, Valea Bujorului - Petru Rares - Naipu (km 0+000 - 5+560);

Imbracaminte bituminoasa pe DC 139, Bulbucata - Teisor - Facau - Gumeni - Banesti (km 0+000 - 2+000; km 3+000 - 6+100);

Imbracaminte bituminoasa pe DC 148, Floresti - Stoenesti - Palanca - Icoana - Poenari - Mosteni - Bolintin Deal (km 3+100 - 4+500 ;km 10+500 - 14+500; km 16+100 - 18+470);

Imbracaminte bituminoasa pe DC 116, Fratesti - Cetatea - Balanoaia (DN 5B) (km 1+000 - 3+500);

Modernizare DC 99, DN 41- Puieni km 0+000 + 1+500.

La nivelul autoritatilor locale:

Colibasi

Ø      Sprijinirea producatorilor agricoli in vederea constituirii grupurilor de producatori si pentru obtinerea de subventii

Crevedia Mare

Ø      Realizarea planurilor parcelare la nivel de comuna si punerea in posesie a persoanelor indreptatite

Ghimpati 

Ø      Intocmirea documentatiei si depunerea cererii de finatare pentru proiectul pe Asociatia de dezvoltare intercomunitara targ comunal"

Izvoarele

Ø      Intocmirea planurilor parcelare la nivel de comuna

Ø      Sprijinirea producatorilor agricoli in vederea constituirii grupurilor de producatori si pentru obtinerea de subventii si achizitionarea de utilaje agricole

Ø      Atragerea de investitori romani si straini pe raza comunei in vederea relansarii unor traditii in cultivarea terenurilor si cresterea animalelor

Varasti

Ø      Sprijinirea producatorilor agricoli in vederea constituirii grupurilor de producatori si pentru obtinerea de subventii si achizitionarea de utilaje agricole

Ø      Acordarea sprijinului pentru fermele de subsistenta

Ø      Popularizarea actelor normative care privesc agricultura si alimentatia

Cap. 12(16). Politica de dezvoltare regionala

Inspectoratul Judetean in Constructii are ca obiectiv principal pentru anul 2009:

Ø      Exercitarea controlului statului in conformitate cu atributiile si competentele legale in domeniul calitatii constructiilor la toti factorii implicati in conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, prin:

urmarirea realizarii exigentelor de calitate ale constructiilor la investitori, cercetatori, proiectanti, verificatori de proiecte, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti, proprietari, utilizatori, responsabili tehnici, autoritati publice;

inspectii planificate la toate obiectivele de investitii aflate in diferite faze de executie, in special la lucrarile executate cu bani publici (lucrari de infrastructura, modernizari drumuri nationale, judetene, comunale, alimentari cu apa, canalizari, hale industriale, sali de sport, scoli, sedii institutii, infiintari distributie gaze naturale, locuinte, s.a.);

verificarea respectarii reglementarilor in vigoare privind organizarea si functionarea statiilor de betoane, balastierelor, carierelor, statiilor de mixture asfaltice;

inspectii la constructiile existente pentru reducerea riscului seismic prin dispunerea proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor sa efectueze expertize tehnice;

verificarea reglementarilor referitoare la receptia constructiilor, intocmirea, pastrarea si completarea Cartii tehnice a constructiilor;

verificarea calitatii materialelor de constructii la producatori si la furnizori;

rezolvarea, potrivit competentelor, a sesizarilor persoanelor fizice si juridice cu privire la incalcarea prevederilor legale si a reglementarilor tehnice in vigoare;

emiterea de acorduri pentru interventii asupra constructiilor existente ;

verificarea, la organele de specialitate ale administratiei publice locale, legalitatii emiterii autorizatiilor de construire, conform reglementarilor in vigoare.

Consiliul Judetean Giurgiu

Ø            Intensificarea cooperarii transfrontaliere la nivelul regiunilor si stimularea dezvoltarii unor proiecte interregionale prin accesarea fondurilor europene

Dezvoltarea retelei de cooperare transfrontaliera

Corelarea politicilor de dezvoltare regionala la nivelul regiunii Giurgiu-Ruse

Intocmirea de documentatii in vederea accesarii programelor transfrontaliere

Acordarea de asistenta tehnica consiliilor locale in vederea accesarii fondurilor structurale.

Intalniri transfrontaliere in cadrul Euroregiunii Danubius

Organizare de workshop-uri Ro-Bg la Giurgiu

In cadrul Programului " Cooperare transfrontaliera Romania si Bulgaria, PHARE CBC 2006 sunt in derulare 3 proiecte:

- "Dezvoltarea afacerilor - fundamentul dezvoltarii regionale"

- "Studiu privind fenomenele naturale distructive din judetul

Giurgiu: perceptia populatiei si solutii alternative de preintampinarea dezastrelor, in special a inundatiilor din regiunea transfrontaliera Giurgiu - Ruse"

-"Viitorul dezvoltarii locale - turismul in zona de granita"

Derularea proiectului " Centru de Afaceri Transfrontalier Danubius" in cadrul Programului Phare CBC 2005;

In cadrul Pogramului Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria este in implementare proiectul "Managementul gestiunii drumurilor in regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse - O strategie de success".

Ø            Dezvoltarea resursei umane si punerea in valoare a potentialului de cooperare cu sectorul privat si cu sistemul educational

Intocmirea de documentatii tehnice (ST, PT, DDE) in vederea accesarii programelor operationale

Implementarea proiectului " M.E.S.A.J."- managementul eficient al serviciilor administrative in judetul Giurgiu prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Capacitatii Administrative".

Ø            Atragerea de fonduri interne si externe in vederea dezvoltarii infrastructurii judetene

Depunerea in cadrul POR a doua proiecte ce vizeaza modernizarea si reabilitarea infrastructurii, proiecte ce au in vedere 70 km drumuri judetene.

Ø            Dezvoltarea si modernizarea satelor

Intocmirea planurilor de dezvoltare locala pe localitati si integrarea acestora in planurile de dezvoltare realizate la nivel judetean;

Intocmirea Planurilor de amenajare a teritoriului localitatilor judetului - 51 localitati;

Reactualizarea Planurilor urbanistice ale localitatilor - 30 localitati;

Corelarea planurilor de amenajare a teritoriului in profil rural cu proiectele de dezvoltare a serviciilor legate de agricultura, a serviciilor publice, precum si a utilitatilor publice;

Evaluarea economica a zonelor rurale periferice si a celor defavorizate natural pentru intocmirea planurilor de dezvoltare rurala;

Proiecte tip pentru constructii care sa contina elemente de arhitectura traditional locala.

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu:

Ø      Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Giurgiu

Ø      Modernizare retea de apa, canalizare menajera si pluviala, betonare si trotuare Intr. Toporasi si Intr. Mereni

Ø      Realizare proiecte tehnice pentru investitiile propuse prin Strategia de alimentare cu energie termica a municipiului Giurgiu in vederea accesarii de fonduri europene.

Ø      Panouri solare pentru locuinte sociale, in municipiul Giurgiu - Zona Istru

Ø      Imbunatatire conditii de locuit - modernizare Puncte Termice PT 11, 16,18, 33,34,51,52,53,54,63,64,72, Zona Istru

Ø      Modernizare Puncte Termice str. M. Sadoveanu, V. Alexandri, Salciei

Ø      Modernizare Puncte Termice si retele termice zona Steaua Dunarii si str. Dunarii

Ø      Modernizare PT Ateneul N. Balanescu

Ø      Modernizare Puncte Termice zona Liceul Economic (blocuri vechi)

Ø      Utilitati la salile de sport de la Sc. Generala nr. 4 si 2 - Alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, retele termice

Ø      Masuratori topo - cadastrale

Ø      Actualizare Plan Urbanistic General - Elaborare studii fundamentale de specialitate

Adunatii Copaceni

Ø      Construire sediu Primarie;

Ø      Inceperea realizarii retelei de alimentare cu apa (studiul de fezabilitate realizat)

Ø      Inceperea constructiei retelei de canalizare si a statiei de epurare si tratare a apelor reziduale (fonduri europene)

Ø      Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public si montarea de posturi de transformare

Ø      Amenajare si dotare spatii verzi, centre de joaca recreere pentru copii

Baneasa

Ø      Alimentarea cu apa,canalizare

Ø      Inlocuire retea electrica in satele Baneasa si Pietrele

Ø      Construirea unui salon de festivitati

Bolintin Deal 

Ø      Amenajare parc comunal

Ø      Modernizare sistem rutier strazi

Ø      Canalizare

Bolintin Vale

Ø      Amenajare parc central, trotuare (centrul orasului)

Ø      Modernizare retea dsitributie apa rece, apa calda oras Bolintin Vale

Ø      Amenajari parcari oras Bolintin-Vale

Bucsani

Ø      Canalizare pentru satele Vadu Lat, Bucsani si Podisor

Ø      Extindere retea gaze naturale in satele Bucsani si Vadu Lat

Ø      Extindere alimentare cu apa in satele Uiesti, Goleasca, Obedeni, Anghelesti

Ø      Modernizare retea iluminat public 30 km

Bulbucata

Ø      Proiect privind introducerea retelei de gaze naturale in comuna Bulbucata

Ø      Construirea unei sali de sedinta la primarie si a altor utilitati

Ø      Amenajarea albiei raului Neajlov pe raza comunei

Ø      Infiintarea islazlui comunal in satul Velea si reinsamantarea in satele Bulbucata si Teisori

Ø      Constrirea unui parc de agrement pe raza comunei

Ø      Amenajarea targului "Floarea Teiului"

Buturugeni

Ø      Sistem de canalizare si statie de epurare

Ø      Extinderea alimentarii cu apa in satele Posta si Padureni

Clejani 

Ø      Reactualizarea Planului Urbanistic General

Ø      Infiintarea serviciului de salubritate comunala

Colibasi

Ø          Alimentare cu apa potabila

Ø      Refacerea retelei de iluminat public (inlocuirea unor stalpi si montarea lampilor fluorescente)

Comana

Ø      Intocmirea de proiecte cu scopul de infrumusetare a comunei

Ø      Construirea unui -Centru de zi -in satul Budeni pentru copii proveniti din familiile cu probleme

Ø      Construirea unui - Centru de zi -in satul Comana pentru persoanele care necesita ajutor social

Ø      Alimentare cu apa si canalizare a satului Vlad Tepes

Cosoba 

Ø      Introducere gaze naturale

Ø      Dezmembrare PUG, personalizare si actualizare pentru comuna Cosoba

Ø      Amenajarea spatiului pentru desfacerea de produse de larg consum

Crevedia Mare

Ø      Alimentare cu apa, statie epurare in toate localitatile comunei

Ø      Realizarea nomenclatorului stradal in comuna

Daia 

Ø      Alimentare cu apa 

Ø      Canalizare

Ø      Reabilitara si modernizarea iluminatului public la nivelul comunei

Ø      Extindere primarie

Floresti-Stoenesti

Ø      Infiintare retea publica de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare

Ø      Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale

Ø      Reabilitarea iluminatului public

Ø      Infiintare parcuri in satele Floresti, Stoenesti si Palanca

Ø      Reactualizarea Planului Urbanistic General

Fratesti:

Ø      Alimentare cu apa a comunei Fratesti;

Ø      Canalizare si statie de epurare

Ø      Reabilitare si extindere iluminat public

Ø      Distributie gaze in comuna Fratesti

Ø      Amenajare parc sat Fratesti

Gaujani

Ø      Alimentare cu apa, canalizare si statie epurare

Gradinari 

Ø      Proiect integrat de constructie retea de canalizare ape uzate, modernizarea drumuri stradale si extindere retea apa potabila

Ø      Reparatii si extindere retea iluminat public

Greaca 

Ø      Sistem de alimentare cu apa

Ghimpati

Ø      Finalizarea lucrarilor de alimentare cu apa la obiectivul nr. 2 Copaciu-Naipu

Ø      Punerea in executie a proiectului pentru canalizare menajera in localitatea Ghimpati

Ø      Alimentarea cu gaze a comunei -atragerea de investitori straini

Gostinari

Ø      Alimentarea cu apa, canalizare, epurare in satele Mironesti si Gostinari

Ø      Extinderea retelei de iluminat public

Ø      Amenajarea santurilor si podetelor

Ø      Realizarea lucrarilor de modernizare si gospodarire a comunei (indicatoare rutiere, banci, cabine statii autobuz, etc.)

Ø      Realizarea lucrarilor de izolatie exterioara si dotarea cu tamplarie si termopan, incalzire centrala a sediului consiliului local

Gostinu

Ø      Reparatii si extindere sediu primarie

Ø      Amenajarea Parcului Eroilor

Gogosari 

Ø      Extinderea retelei de de alimentare cu apa in sat Gogosari

Ø      Infiintarea unui parc cu locuri de joaca pentru copii

Greaca 

Ø      Sistem de alimentare cu apa

Herasti 

Ø      Infiintare distributie gaze naturale

Ø      Sistem de alimentae cu apa, canalizare

Ø      Asigurare utilitati -apa si incalzire centrala la sediul primariei

Ø      Montarea unui post de transformare in comuna

Hotarele

Ø      Incheierea contractelor pentru alimentare cu apa, canalizare si alimentarea cu gaze a localitatii

Ø      Infiintarea unei piete agroalimentare

Ø      Reparare acoperis primarie

Ø      Extinderea iuminatului public

Ø      Infiintarea unei balastiere

Isvoarele

Ø      Alimentare cu apa potabila

Ø      Extindere iluminat public

Ø      Definitivare PUG

Ø      Infiintarea unei balastiere pe raul Arges

Ø      Infiintarea unei piete agroalimentare in comuna

Izvoarele

Ø      Construirea unui sediu nou pentru primarie

Ø      Realizarea proiectului de canalizare

Joita

Ø      Retea alimentare apa potabila si menajera, canalizare

Ø      Reactualizare si finalizare PUG

Ø      Extindere sediu si dotari primarie

Letca Noua

Ø      Alimentarea cu apa potabila a satului Milcovatu

Ø      Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Letca Noua si Milcovatu

Ø      Renovarea si extinderea sediului primariei

Ø      Retea canalizare

Malu

Ø      Executare proiect alimnetare cu apa si canalizare cu fonduri FEADR

Ø      Executare trotuare din beton in comuna

Ø      Constructie primarie

Marsa

Ø      Extindere retea de alimentare cu apa a comunei

Ø      Modernizare imobil Primarie, curte si anexe

Ø      Retea de gaze

Mihai Bravu 

Ø      Canalizare

Mihailesti

Ø      Utilitati bloc 122

Ø      Utilitati bloc 205

Ø      Extindere retea de gaze naturale Popesti -Novaci

Ø      Program asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor in sectorul apa

Ø      Reabilitare iluminat public oras Mihailesti

Ø      Extindere retele publice de energie electrica cu posturi de transformare

Ogrezeni

Ø      Realizarea proiectului pentru noul sediu al primariei

Ø      Retea de alimentare cu apa si canalizare

Oinacu

Ø      Continuarea racordarilor la apa potabila in satele Oinacu si Branistea

Ø      Realizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea retelei de apa potabila in sat Comasca

Putineiu

Ø      Alimentare cu apa si canalizare in toate satele componente

Ø      Reabilitare si modernizare la reteaua de iluminat public

Prundu

Ø      Reparatii si modernizare imobil primarie

Rasuceni

Ø      Forarea unui put de mare adancime

Roata de Jos

Ø      Realizarea documentatiei pentru extinderea retelei de distributie apa si pentru statia de epurare

Ø      Punerea in functiune a retelei de distributiei gaze naturale

Ø      Actualizarea P.U.G. al comunei

Ø      Realizarea documentatiei pentru amenajarea si autorizarea targului comunal

Schitu

Ø      Executarea de reparatii, modernizari la institutiile publice

Ø      Inceperea lucrarilor pentru alimentarea cu apa

Singureni

Ø      Extindere cladire primarie

Ø      Extindere iluminat public cartier romi

Slobozia

Ø      Continuarea proiectului "Sanatate prin apa curata" care cuprinde reabilitarea retelei de alimentare cu apa si realizarea de canalizare si statie de epurare pana in 2010

Stanesti

Ø      Intocmirea documentatiei pentru proiectul de alimentare cu apa a satelor Stanesti si Balanu

Ø      Reamenajarea cladirii fostului camin cultural din satul Oncesti si transformarea acesteia intr-un camin de batrani

Stoenesti

Ø      Instalare centrala termica primarie

Toporu

Ø      Alimentare cu apa potabila Toporu si Tomulesti

Ø      Canalizare tomulesti 10 km

Ø      Reabilitare iluminat public

Ø      Reabilitare primarie Tomulesti

Ø      Reabilitare trotuare pietonale Toporu + Tomulesti

Ulmi

Ø      Alimentarea cu apa si canalizare

Ø     Alimentarea cu gaze naturale in toate satele comunei

Ø     Reabilitarea retelei de iluminat public

Valea Dragului

Ø      Infiintarea unui parc in centrul localitatii unde va fi amplasat si un monument istoric

Varasti

Ø      Alimentare cu apa sat Varasti si sat Dobreni

Ø      Canalizare si statie de epurare in comuna Varasti

Ø      Introducerea retelei de gaze naturale in comuna

Ø      Dotarea cu mobilier a cladirii noi a primariei si achizitionarea a 4 calculatoare

Ø      Modernizare, dotare, constructie hala si utilitati la Targul Dobreni

Vinatorii Mici

Ø      Imprejmuire sediu primarie

Ø      Realizare proiect de amenajare parc Spitalul de pneumoftiziologie Izvoru

Ø      Realizarea nomenclatorului de strazi al comunei

Ø      Realizarea planurilor de parcelare la nivel de comuna in proportie de 85%

Vedea

Ø      Extinderea retelei de alimentae cu apa si a sistemului de canalizare

Ø      Informatizarea Primariei si achizitionarea de calculatoare si mobilier

Ø      Modernizarea iluminatului public

Ø      Efectuarea unor santuri din beton pentru scurgerea apelor pluviale

Cap. 13(17). Turism

Pentru realizarea unui turism atractiv la nivel judetean, Consiliul judetean are in vedere:

Ø            Crearea unei infrastructuri turistice solide la nivelul comunitatilor rurale din judetul Giurgiu

Identificarea obiectivelor si atractiilor turistice din fiecare zona a judetului Giurgiu ( comune , sate) sub toate formele sale : ecoturism , religios , turism de weekend, etc.

Stabilirea prioritatilor privind amenajarea , reamenajarea unor obiective turistice si a infrastructurii aferente acestora , a spatiilor de cazare si divertisment avand drept scop promovarea de proiecte cu finantare U.E

Ø            Valorificarea potentialului turistic existent deja, indeosebi Parcul Natural Comana si Biserica Letca Noua cat si alte obiective turistice

Promovarea tuturor formelor de turism prin tiparirea de brosuri informative

Intocmirea unei harti turistice a judetului Giurgiu si a unui registru de evidenta, care sa cuprinda toate valorile culturale , istorice, turistice si naturale

Conservarea traditiilor si obiceiurilor locale precum si revigorarea unor mestesuguri care in timp au fost abandonate , organizarea de festivaluri si targuri

La nivelul autoritatilor locale 

Primaria Municipiului Giurgiu:

Ø      Amenajare lac Prietenia in zona de agrement parc Steaua Dunarii din municipiul Giurgiu - etapa I

Comana

Ø      Realizarea unui plan urbanistic care sa puna in valoare potentialul turistic al satului Comana

Cap. 14(19). Protectia mediului inconjurator

Pentru asigurarea prosperitatii si calitatii vietii este necesar sa traim intr-un mediu sanatos, de aceea obiectivele majore ale politicii de mediu sunt acelea de aliniere la cerintele acquis-ului comunitar, de implementare a angajamentelor luate de Romania privind capitolul 22, de eficientizare a masurilor de monitorizare, a calitatii factorilor de mediu in zonele urbane si rurale.

Pentru Agentia pentru Protectia Mediului, obiectivele prioritare la nivelul judetului, pentru anul 2009, sunt urmatoarele:

Indeplinirea masurilor din Planul de masuri prioritare pentru anul 2009 - capitolul 22 - Mediu, la nivelul judetului Giurgiu

Monitorizarea si raportarea in termen a stadiului indeplinirii planului de masuri prioritare pentru anul 2009 - capitolul 22 - Mediu, la nivel judetean;

Integrarea politicilor de mediu in politicile sectoriale, regionale, nationale la nivelul judetului Giurgiu

Revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu al judetului Giurgiu;

Monitorizarea stadiului de implementare a Planului National/Regional/Local de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM/PRAM/PLAM);

Actualizarea si monitorizarea portofoliului de proiecte de mediu al judetului Giurgiu;

3. Sprijinirea potentialilor beneficiari si colaborarea cu ceilalti factori interesati in vederea obtinerii finantarii/ derularii proiectelor de mediu

Sprijinirea potentialilor beneficiari pentru accesarea de fonduri in cadrul programelor initiate de Ministerul Mediului

Informarea potentialilor beneficiari in legatura cu oportunitatile de finantare a proiectelor de mediu.

Cresterea gradului de informare a publicului interesat cu privire la strategiile / programele / planurile de actiune/ proiectele de mediu 

Informarea opiniei publice in legatura cu strategiile, programele, planurile de actiune si proiectele de mediu din judetul Gurgiu prin mass-media locala;

Elaborarea materialelor promotionale si informative cu privire la proiectele, planurile si programele de mediu din judetul Giurgiu;

Asigurarea pentru public a bazei de date specifice compartimentului.

Mentinerea/ imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin asigurarea monitorizarii si supravegherii factorilor de mediu

Urmarirea calitatii aerului prin sistemul comun de monitorizare a calitatii aerului din zona de granita romano-bulgara de pe Dunarea de Jos, precum si informarea publicului, a autoritatilor centrale si locale in cazul depasirii pragurilor de alerta;

Extinderea retelei de monitorizare a calitatii aerului prin punerea in functiune a celor 4 statii automate de monitorizare a calitatii aerului obtinuta in proiectul "Extinderea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului;

Monitorizarea emisiilor atmosferice;

Monitorizarea radioactivitatii aerului (emisiei gamma) prin utilizarea aparaturii obtinute prin proiectul PHARE 'Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare a radioactivitatii mediului';

Monitorizarea nivelului zgomotului urban in zonele cu trafic intens;

Monitorizarea stadiului implementarii masurilor din cadrul programului de gestionare a calitatii aerului "Dezvoltarea unui Program de Management al Calitatii Aerului pentru zona de granita romano-bulgara, in bazinul Dunarii de jos";

Realizarea inventarului de emisii pentru anul 2008 la nivelul judetului Giurgiu;

Urmarirea realizarii masurilor din programul de reducere a emisiilor de oxizi, pulberi, dioxid de sulf si de azot la instalatiile mari de ardere;

Inventarierea obiectivelor supuse Directivei COV solventi;

Urmarirea respectarii incadrarii si reducerii poluarii cu compusi organici volatili - COV, conform directivelor europene.

Promovarea si monitorizarea masurilor de ameliorare a mediului urban

Sprijinirea programului de imbunatatire a calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitati;

Respectarea legislatiei de mediu si impunerea monitorizarii sistematice a proiectelor si activitatilor reglementate;

Actiuni de informare/ constientizare pentru promovarea politicilor de mediu specifice mediului urban.

Monitorizarea utilizarii substantelor chimice periculoase in vederea limitarii efectelor negative asupra mediului

Inventarierea obiectivelor supuse Directivei Seveso;

Monitorizarea respectarii conditiilor de functionare la obiectivele supuse directivei SEVESO;

Realizarea inventarului agentilor economici care comercializeaza sau utilizeaza substante/preparate care distrug stratul de ozon.

Implementarea politicilor de reducere a gazelor cu efect de sera

Promovarea producerii de energie ieftina si nepoluanta din surse regenerabile

Inventarierea si autorizarea agentilor economici privind emisiile de gaze cu efect de sera

Intarirea capacitatii institutionale a APM Giurgiu

Cresterea exigentei in procesul de reglementare a activitatilor economice si sociale

Participarea personalului existent la cursuri de perfectionare

Continuarea demersurilor pentru acreditarea laboratorului

Imbunatatirea managementului deseurilor la nivel de judet

Urmarirea inchiderii si reabilitarii spatiilor de depozitare deseuri din zona rurala;

Realizarea raportului anual privind ambalajele;

Constientizarea populatiei si agentilor economici privind valorificarea deseurilor

Asigurarea unui management durabil al resurselor naturale si conservarea Biodiversitatii

Emiterea avizului Natura 2000, a deciziei cu privire la proiect sau plan, dupa caz, precum si a declaratiei autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000;

Autorizarea agentilor economici si persoanelor fizice pentru activitatile de recoltare, capturare si/sau achizitie, detinere si comercializare a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica;

Emiterea unor puncte de vedere privind eliberarea actelor de reglementare pentru activitatile care urmeaza a se desfasura in vecinatatea sau interiorul unor arii protejate

Cresterea gradului de transparenta in relatia cu cetatenii

Actiuni directe cu factorii interesati (dezbateri publice, sesiuni de informare);

Organizarea unui sondaj de opinie privind transparenta in relatia cu clientii;

Elaborarea raspunsurilor la petitii, solicitari;

Actualizarea paginii APM Giurgiu - www.apmgr.ro

Informarea publicului cu privire la solicitarile actelor de reglementare, decizii de continuare a procedurilor de reglementare si modalitatea de consultare a documentatiilor sau de exprimare a obsevatiilor referitoare la acestea prin publicarea de anunturi pe pagina agentiei.

Cresterea gradului de educatie ecologica a populatiei judetului Giurgiu

Promovarea in randul populatiei judetului a principiului dezvoltarii durabile,

Campanii de informare /constientizare la nivelul populatiei scolare privind importanta protejarii mediului si promovarea unui mediu curat;

Colaborarea cu mass media pentru o corecta informare a publicului.

Participarea si colaborarea la nivel european si international la implementarea politicilor de mediu

Consolidarea relatiilor romano-bulgare in domeniul protectiei mediului prin schimbul de informatii asupra starii mediului intre cele doua autoritati de protectia mediului si promovarea unor politici si programe comune;

Participarea la evenimente internationale

Pentru anul 2009 Garda de Mediu isi propune ca obiective:

Cresterea calitatii vietii si a mediului in comunitatile umane:

Controlul modului de respectare a prevederilor legislatiei in domeniul protectiei mediului , aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare ;

Urmarirea realizarii investitiilor de mediu in derulare si impunerea realizarii de investitii noi prin controlele efectuate la agentii economici;

Verificarea respectarii de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei privind asigurarea spatiului verde pe cap de locuitor,

Verificarea agentilor economici poluatori si potentiali poluatori ai aerului in vederea impunerii respectarii legislatiei de mediu in domeniul calitatii aerului , respectiv a legislatiei ce transpune Directivele privind calitatea aerului Ex.:Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatiile mari de ardere, Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service,etc;

Verificarea agentilor economici poluatori si potentiali poluatori ai apelor in vederea impunerii respectarii legislatiei de mediu in domeniul calitatii apei , respectiv a legislatiei ce transpune Directivele privind calitatea apei. Ex: Directiva nr. 76/464/CEE si "directivele fiice"referitoare la poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii; Directiva 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole;

Verificarea modului de colectare selectiva si valorificarea de catre agentii economici, personele fizice si consiliile locale a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje , conform prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, amendata prin Directiva 2004/12/EC.

Reducerea decalajului existent fata de alte state membre ale UE , cat si intre regiunile de dezvoltare cu privire la infrastructura de mediu:

Urmarirea realizarii investitiilor de mediu din fonduri PHARE, ISPA, SAPARD, etc (in special realizarea retelelor de alimentare cu apa potabila, a retelelor de canalizare, a statiilor de epurare);

3. Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor

Incurajarea utilizarii ingrasamintelor naturale si reducerea folosirii pesticidelor;

Controlul in domeniul utilizarii si trasabilitatii organismelor modificate genetic si a pesticidelor;

Verificarea agentilor economici care intra sub incidenta HG 804/ 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

4. Conservarea biodiversitatii si a patrimoniului natural; valorificarea potentialului turistic si economic in conformitate cu planurile de management adecvate.

Verificarea respectarii regimului ariilor naturale protejate din judetul Giurgiu

5. Introducerea principiilor dezvoltarii durabile in sistemul educational si sustinerea cercetarii aplicate in tehnologii curate

Incheierea de parteneriate educationale cu scolile din judetul Giurgiu, in vederea familiarizarii copiilor cu normele elementare de protectia mediului precum si formarea unor deprinderi de protejare a mediului.

6. Cresterea gradului de transparenta a institutiilor de mediu in relatia cu cetatenii

Mediatizarea unor probleme de protectia mediului existente la nivelul judetului Giurgiu in scopul de a proteja nu doar mediul ci si sanatatea umana de efectul daunator al acestora

7. Limitarea efectelor negative ale shimbarilor climatice

Verificarea agentilor implicati in emisiile de gaze cu efect de sera, impunerea si urmarirea realizarii lucrarilor de investitii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Utilizarea efecienta a resurselor naturale si minerale; apropierea treptata de nivelul mediu de performanta al tarilor UE

Verificarea legalitatii functionarii balastierelor din judetul Giurgiu.

Principalele prioritati pentru anul 2009, la nivelul Sistemului de Gospodarire a Apelor Giurgiu sunt:

Realizarea principalilor indicatori planificati privind activitatile de gospodarire a apelor :

volume de lucrari pentru exploatarea si intretinerea lucrarilor de gospodarire a apelor

volume de cheltuieli;

activitati privind monitoringul calitativ al apei;

fundamentarea contractarii de catre utilizatori a serviciilor de gospodarire a apelor;

folosirea, protectia apelor si urmarirea realizarii prevederilor abonamentului;

avizarea si autorizarea folosintelor de apa (puncte de vedere, notificari, autorizatii);

inspectia apelor;

elaborarea programelor de gospodarire a apelor si a sintezelor bazinale privind folosirea si protectia resurselor de apa;

hidrologie;

alte activitati de gospodarire a apelor.

  1. Obiective de investitii in curs de derulare :

acumularea Ogrezeni - judetul Giurgiu- valoarea propusa pentru

anul 2009: 10 milioane lei;

marirea gradului de siguranta in exploatare a acumularii Mihailesti: 6,344.727 milioane lei;

  1. Obiective de investitii in curs de derulare :

amenajare rau Arges pentru aparare impotriva inundatiilor in zona

localitatilor Podu Popa Nae - Gaiseni - judetul Giurgiu: 4,163.864 lei

regularizare rau Ciorogarla - tronson aval nod hidrotehnic

Brezoaiele, zona localitatii Joita - jud.Giurgiu, Dambovita, Ilfov: 7,0 milioane lei ;

amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti - baraj Ogrezeni

in vederea stabilizarii albiei, jud.Arges, Dambovita, Giurgiu: 15 milioane lei;

amenajare Rau Arges pe sectorul de baraj Ogrezeni - baraj

Mihailesti pentru stabilizare talveg si reabilitare priza Arges - Ilfovat - Judet Giurgiu: 10,0 milioane lei;

regularizare rau Arges intre comunele Crevedia Mare si Calugareni - jud. Giurgiu: 1,543.373 milioane lei.

Studii de fezabilitate propuse de SGA Giurgiu pentru 2008 in bazinul hidrografic Arges - Vedea :

indiguire rau Calnistea com. Schitu, jud.Giurgiu - 35.000 lei;

reabilitare ecologica rau Valea Mamina, judetele Ilfov si Giurgiu - 60.000 lei;

aparare de mal Fluviul Dunarea km 476 comuna Gostinu jud. Giurgiu - 55.000 lei;

regularizare rau Glavacioc si rau Milcovat in zona localitatilor Letca Noua si Ghimpati - jud.Giurgiu - 45.000 lei;

studiu de inundabilitate - rau Arges acumularea Mihailesti in cazul avarierii digului mal stang - jud. Giurgiu si Ilfov: 65.000 lei;

cresterea gradului de siguranta in exploatare a prizei Jilava - rau

Sabar - jud. Ilfov: 40.000 lei.

Accesul la surse sigure de alimentare cu apa potabila:

contributie la intocmirea proiectelor si emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor pentru sistemele de alimentare cu apa, canalizari, statii de epurare, reabilitare si/sau modernizare statii de tratare si retele de distributie a apei potabile la nivelul localitatilor din judetul Giurgiu pentru calificarea acestora in vederea absorbirii fondurilor comunitare in concordanta cu angajamentele rezultate din procesul de negocieri al cap.22 Mediu.

Limitarea efectelor negative ale substantelor chimice periculoase:

contributie la elaborarea/respectarea de catre agentii economici a planurilor de masuri privind eliminarea/reducerea substantelor prioritar/prioritar periculoase - listele I si II - Directiva 76/464/EEC. Transmiterea datelor de monitorizare a substantelor prioritar/prioritar periculoase din receptori (ape de suprafata).

Capacitatea institutionala:

cresterea calitatii serviciilor, in domeniul gospodaririi apelor, oferite de slariatii SGA Giurgiu si scurtarea timpului de realizare a acestora in vederea reducerii birocratiei si maririi eficientei in promovarea unor obiective socio-economice si de protectie a mediului;

marirea numarului indicatorilor fizico-chimici in cadrul atestatului laboratorului de calitate al apei al Sistemului de Gospodarire a Apelor Giurgiu de catre RENAR;

formare profesionala - organizarea de cursuri de perfectionare profesionala formala si nonformala in vederea realizarii unui management integrat si performant al apelor.

Managementul durabil al resurselor naturale si conservarea

biodiversitatii:

contributie la elaborarea palnului de management al bazinului hidrografic Arges, de catre Directia Apelor Arges Vedea Pitesti;

sustinerea proiectelor privind conservarea biodiversitatii si emiterea actelor de reglementare in domeniul gospodaririi apelor.

Utilizarea eficienta a resurselor naturale:

reducerea volumelor de apa prelevate din sursele de apa de suprafata si subterane prin extinderea sistemului de monitorizare a consumului de apa si cresterea gradului de recirculare in industrie.

Prevenirea si eliminarea efectelor calamitatilor naturale pentru

cresterea gradului de siguranta a cetatenilor:

gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;

intocmirea planurilor de aparare impotriva inundatiilor al judetului Giurgiu, al SGA Giurgiu si contributie la intocmirea planurilor locale de aparare impotriva inundatiilor;

colaborarea intrajudeteana pentru promovarea unor proiecte regionale - colaborarea in efectuarea demersurilor pentru urgentarea inceperii executiei unor lucrari (ex: regularizare rau Cirogarla, amenajarea raului Arges pe sectorul baraj Golesti - baraj Ogrezeni in vederea stabilizarii talvegului);

contributie la intocmirea proiectelor ( decatre administratia locala) pe linie de aparare impotriva inundatiilor la nivelul localitatilor din judetul Giurgiu;

imbunatatirea sistemului informational la nivelul autoritatilor adminisratiei publice locale si realizarea a 11 centre de interventie in caz de inundatii prin implementarea sistemului WATMAN, program derulat prin Ministerul Mediului.

Educatie

continuarea actiunilor de educatie civica ( in special in randul copiilor) pentru pastrarea apelor curate, apa fiind o mostenire pentru generatiile viitoare care trebuie pastrata, protejata si aparata.

Consiliul Judetean Giurgiu

Ø      Cresterea calitatii vietii si a mediului in comunitatile umane

Construirea unui depozit ecologic pentru deseuri menajere pe raza localitatii Fratesti

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu

Ø      Continuarea extinderii colectarii deseurilor in municipiul Giurgiu

Ø      Cresterea suprafetelor spatiilor verzi din Municipiul Giurgiu

Adunatii Copaceni

Ø      Inchiderea platformelor de gunoi existente pe raza comunei

Baneasa

Ø      Infiintare statie epurare

Bucsani

Ø      Infiintare statie epurare

Bulbucata

Ø      Desfiintarea gropilor de gunoi de pe raza comunei si reintroducerea terenurilor in circuitul agricol

Calugareni 

Ø      Implementarea managementului deseurilor si salubrizarea localitatii

Colibasi

Ø      Desfiintarea gropilor de gunoi, amenajarea santurilor si podetelor

Crevedia Mare

Ø      Imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in comuna

Daia

Ø      Infiintare statie epurare ape uzate.

Floresti-Stoenesti

Ø      Desfiintarea spatiilor de depozitare a deseurilor menajere de pe raza comunei

Fratesti

Ø      Realizare platforme de transfer deseuri menajere si achizitionare utilaje

Ø      Inchiderea gropilor de deseuri menajere

Gaujani

Ø      Infiintare statie epurare

Gradinari 

Ø      Inchiderea gropii de gunoi din comuna

Ø      Amenajare parc de agrement Zorile-Gradinari 4 ha

Ø      Constructie statie de epurare ape uzate

Ghimpati

Ø      Monitorizarea implementarii planului de gestionare a deseurilor pentru perioada 2009-2013

Ø      Infiintarea unei retele de canalizare si epurare a apelor uzate menajere in localitatile,Ghimpati,Copaciu si Naipu.

Ø      Implementarea proiectului,,Imbunatatirea mediului prin crearea de spatii verzi in comuna Ghimpati"- intocmire documentatie in vederea depunerii cererii de finantare

Gogosari 

Ø      Infiintarea unui sistem de colectare si gestionare a deseurilor

Gostinari

Ø      Realizarea de spatii verzi

Ø      Gestionarea corespunzatoare a deseurilor

Gostinu

Ø      Inchiderea gropilor de deseuri menajere

Ø      Salubrizarea localitatii

Greaca

Ø      Realizarea de spatii verzi, amenajare parc

Ø      Sistem de colectare a apelor uzate si statie de epurare

Ø      Infiintare statie de epurare

Ø      Inchiderea gropii de gunoi sat Zorile- punct Valea Mare

Hotarele

Ø      Incheierea contractelor pentru statie de epurare

Ø      Decolmatarea canalelor de colectare a apelor pluviale

Isvoarele

Ø      Infiintare parc

Izvoarele

Ø      Respectarea planului local de gestionare a deseurilor

Ø      Construirea unui put sec in localitatea Izvoarele

Ø      Desfiintarea depozitelor de deseuri neautorizate si transportul acestora in locuri special amenajate

Ø      Intretienerea santurilor si rigolelor

Ø      Amenajarea de spatii verzi si spatii de joaca

Ø      Realizarea proiectului pentru statia de epurare

Joita:

Ø      Decolmatarea si indiguirea raului Ciorogarla

Ø      Infiintare statie de epurare

Letca Noua

Ø      Infiintare statie de epurare

Malu

Ø      Infiintare a 2 ha padure si spatii verzi

Marsa

Ø      Sapare, decolmatare si dalare cu panouri de beton a canalelor principale de scurgere a apei 

Ø      Extindere spatii verzi, parc de agrement

Mihai Bravu

Ø      Infiintare statie de epurare ape uzate

Ogrezeni

Ø      Infiintare statie de epurare

Oinacu

Ø      Infiintarea statiei de epurare si canalizare in cele 3 sate Oinacu, Branistea si Comasca

Putineiu

Ø      Infiintare statie de epurare ape uzate

Prundu

Ø      Realizarea de spatii verzi si locuri de joaca pentru copii

Roata de Jos

Ø      Realizarea documentatiei pentru statia de epurare a apei

Ø      Amenajarea unui parc

Singureni

Ø      Amenajarea gropilor de gunoi din satele componente

Slobozia

Ø      Desfiintarea gropii de gunoi

Ø      Obtinerea de fonduri europene pentru crearea de spatii verzi

Stanesti

Ø      Intocmirea documentatiei pentru statie de epurare

Toporu

Ø      Amenajare parc sat Tomulesti

Ø      Desfiintat platforme de gunoi si dotarea populatiei cu pubele

Ø      Extindere spatii verzi

Valea Dragului

Ø      Inchiderea gropilor de gunoi

Varasti

Ø      Desfiintarea depozitelor de deseuri neautorizate si depozitarea acestor deseuri in locuri special amenajate

Ø      Intretinerea curateniei in jurul gropilor de gunoi din satele Varasti, Obedeni si Dobreni

Ø      Construirea unui parc nou

Ø      Intretinerea santurilor, rigolelor si trotuarelor

Vinatorii Mici

Ø      Implementarea managementului integrat al deseurilor la nivel de comuna

Vedea 

Ø      Crearea unui parc de joaca pentru copii

Cap. 15(20). Politica fiscal - bugetara

Pentru anul 2009, Directia Generala a Finantelor Publice Giurgiu are in vedere continuarea actiunilor menite sa sprijine obiectivul de consolidare a stabilitatii macroeconomice, prin:

Ø       Cresterea gradului de conformare voluntara

Imbunatatirea serviciilor de comunicare externa, avand ca subiect legislatia fiscala din activitatea de asistenta a contribuabililor

Solutionarea in termenul legal a solicitarilor de informatii din partea contribuabililor, iar raspunsurile organelor fiscale sa contina informatie simpla, concisa si clara.

Cuprinderea in Planul anual de pregatire profesionala a intregului personal, prin rotatie, cu atributii incidente activitatii de asistenta pentru contribuabili, prin actiuni lunare de instruire la nivelul DGFP Giurgiu a organelor fiscale teritoriale.

Organizarea de campanii de informare, inclusiv prin mediatizarea cu privire la posibilitatile de informare a contribuabililor pe cale electronica prin intermediul portalului ANAF si la existenta unei baze de date permanent actualizate ce contine diverse intrebari si raspunsuri cu caracter fiscal.

Imbunatatirea actelor de comunicare interna, ca modalitate de ajustare la noile atitudini care au fost provocate de dinamica mediului economic, socio-politic, cultural, etc. si stimulare a atitudinilor fata de schimbare.

Dezvoltarea canalelor de informare publica si functionala a functionarilor DGFP Giurgiu, AMAVS-A, prin utilizarea si a unor modalitati electronice de informare-comunicare intranet,

Consilierea si instruirea angajatilor cu privire la responsabilitatile lor de comunicare, atat in relatiile functionale de la nivelul aparatului propriu, cat si de la nivelul organelor fiscale teritoriale pe filiera de metodologie si administrare a veniturilor statului.

Ø       Cresterea volumului veniturilor bugetare

Cresterea conformarii voluntare a contribuabililor la plata obligatiilor declarate

Asistenta fiscala de calitate pentru impulsionarea contribuabililor in vederea conformarii la plata obligatiilor fiscale si perceperea impozitului ca datorie civica;

Indrumarea organelor fiscale teritoriale in vederea imbunatatirii activitatii desfasurate in cadrul compartimentelor de evidenta pe platitor in sensul supravegherii stricte a obligatiilor declarate si neachitate la scadenta;

Aplicarea procedurilor de atentionare a debitorilor in legatura cu necesitatea achitarii integrale si in termen a obligatiilor declarate si in legatura cu consecientele ce decurg din nerespectarea acestui fapt.

Impulsionarea activitatii organelor fiscale teritoriale in sensul aplicarii operative si eficiente a masurilor de executare silita

Comunicarea masiva catre banci a adreselor de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor din conturile bancare ale debitorilor, precum si a adreselor de infiintare a popririi pe veniturile debitorilor ( la terti);

Aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea debitorilor, precum si declansarea ori continuarea procedurii de valorificarea a bunurilor respective;

Identificarea tuturor contribuabililor care indeplinesc conditiile legale pentru initierea actiunilor de deschidere a procedurilor de reorganizare judiciara si faliment, potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Intensificarea activitatii de inscriere a creantelor bugetului general consolidat pentru care s-au emis titluri executorii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, avand ca scop realizarea publicitatii, stabilirea ordinii de preferinta fata de ceilalti creditori cu garantii reale mobiliare, precum si accelerarea colectarii veniturilor bugetare.

Intarirea capacitatii de analiza a nivelului de conformare a platitorilor de taxe si impozitelor

Utilizarea instrumentelor statistice comunicate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala privind gradul de conformare in functie de marimea contribuabililor, a sectorului economic, etc. Si pe categorii de impozite, taxe si contributii;

Utilizarea metodei de estimare a evitarii platii pe diferite categorii de contribuabili si pe categorii de impozite, taxe si contributii;

Implementarea noilor politici ale ANAF necesare pentru cresterea conformarii voluntare si reducerii evaziunii fiscale.

Ø      Combaterea si tinerea sub control a fenomenului de evaziune fiscala

Promovarea si utilizarea de metode si mijloace moderne in masura sa conduca la realizarea unor relatii parteneriat, intre administratia fiscala si contribuabili;

Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi controlati dupa criterii bine stabilite, prin orientarea activitatii, in principal, catre contribuabilii unde au fost identificate tendinte accentuate spre evaziune fiscal;

Intensificarea actiunilor mixte, (in colaborare) cu alte organe cu atributii de control;

Transmiterea catre Serviciul Central de Legaturi din cadrul MFP de informatii si date necesare gestionarii activitatii de cooperare administrativa intre ANAF si administratiile fiscale ale statelor membre ale UE.

Ø     Imbunatatirea sistemului de rambursare a TVA si diminuarea fraudelor in domeniul rambursarii TVA.

Intarirea controlului fiscal pentru contribuabilii care prezinta risc ridicat la rambursarea TVA;

Raspunsuri la solicitarile conreibuabililor de verificare in sistemul VIES, a valabilitatii codurilor de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si a datelor de identificare ale contribuabililor din alte State Membre;

Solicitarea din partea compartimentelor de inspectie fiscala destinate altor state membre ale UE, pentru verificarea unor tranzactii intracomunitare ale contribuabililor romani si transmiterea catre Serviciul Central de Legaturi;

Diminuarea ponderii fraudelor la rambursarea TVA in totalul rambursarii

Ø     Asigura aplicarea legislatiei in vigoare de operatorii economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc in vederea cresterii eficientei politiii fiscale

Urmareste respectarea de catre operatorii economici a prevederilor HG nr. 251/1999 cu modificarile si completarile ulterioare privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc

Verificarea faptica a indeplinirii conditiilor legale in vederea autorizarii de catre autoritatea competenta ca organizatori de jocuri de noroc si a obligatiilor organizatorilor de jocuri de noroc ce decurg dupa obtinerea de catre acestia a licentelor de exploatare a jocurilor de noroc;

Verificarea obligatiilor organizatorilor de jocuri de noroc ce decurg dupa obtinerea de catre acestia a licentelor de exploatare a jocurilor de noroc.

Ø      Asigura aplicarea legislatiei in vigoare de operatorii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronic fiscale in vederea cresterii eficientei politiii fiscale

Urmareste respectarea de catre operatorii economici a prevederilor OUG nr. 28/1999 republicata si HG nr. 479/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul AMEF si asigura eliberarea numarului de ordine atribuit de AMFP in vederea fiscalizarii acestora

Primeste si verifica cererile si documentatiile aferente obtinerii numarului de ordine atribuit de AMFP de la oparatorii economici care solicita;

Verificarea respectarii prevederilor legale la operatorii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale

Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Giurgiu, are ca obiective urmatoarele :

Ø      Combaterea fraudei comerciale si a traficului ilicit de marfuri atat in domeniul

operatiunilor vamale , cat si al accizelor:

Intarirea capabilitatii operationale a personalului D.J.A.O.V. Giurgiu, pentru a raspunde efectiv la cresterea criminalitatii transfrontaliere, prin introducerea sistemelor si metodelor de lucru, care sa permita dirijarea controalelor spre domeniile care prezinta cel mai inalt risc.

Folosirea in cadrul institutiei a unor sisteme de analiza / evaluare a riscului si a tehnicilor de control selectiv;

Intensificarea supravegherii si controalelor vamale, cu Echipajele mobile, in diverse locatii din judetul Giurgiu;

Intensificarea controalelor privind supravegherea activitatii operatorilor economici din judetul nostru, care deruleaza operatiuni cu produse accizabile, efectuate prin compartimentele de specialitate din cadrul institutiei;

Ø      Combaterea contrafacerii, pirateriei si a traficului ilicit cu specii CITES ( flora si fauna salbatica pe cale de disparitie);

Efectuarea de controale la autovehiculele care vin din tari terte sau membre UE, in vederea stoparii pirateriei si contrafacerii , inainte ca marfurile respective sa ajunga pe piata locala;

Cresterea cooperarii dintre institutia noastra si detinatorii drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;

Imbunatatirea metodei de control pentru aplicarea legislatiei comunitare in domeniul proprietatii intelectuale si industriale;

Ø      Intensificarea relatiilor de colaborare cu alte institutii din judetul Giurgiu, care desfasoara activitati de control la nivelul judetului : Garda Financiara, Directia Generala a Finantelor Publice, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera, Inspectoratul Judetean al Politiei, Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor

Mentinerea Protocoalelor incheiate de institutia noastra;

Desfasurarea de actiuni comune cu scopul de a verifica aplicarea legislatiei din domeniul accizelor, de catre operatorii economici de pe raza judetului Giurgiu;

Ø      Implementarea imediata a noilor norme prevazute in reglementarile vamale si fiscale, care urmeaza sa fie aplicate incepand cu anul 2009;

Aplicarea imediata a noilor norme prevazute in reglementarile vamale nou aparute;

Ø      Cresterea transparentei si integritatii in cadrul D.J.A.O.V. Giurgiu prin extinderea utilizarii de catre operatorii economici a facilitatii oferite de sistemul informatic

Implementarea aplicatiei informatice NSEA - Autorizari

Folosirea noilor aplicatii informatice, imediat ce acestea au fost implementate in sistem

Ø      Cresterea nivelului de pregatire profesionala a lucratorilor din institutie, in concordanta cu noile cerinte europene in domeniul vamal;

Desfasurarea pregatirii profesionale continue, la nivel local;

Participarea functionarilor la cursurile de formare profesionala in diverse domenii, organizate la nivel national de alte institutii sau ministere

Ø      Masuri pentru eliminarea efectelor negative ale crizei economice si financiare ;

La nivelul autoritatilor locale se va urmari:

Calugareni

Ø      Cresterea eficacitatii administrarii fiscale prin incasarile impozitelor si taxelor locale

Comana, Clejani

Ø      Acordarea de facilitati fiscale pentru investitorii ce solicita acest lucru in limite legale

Ghimpati

Ø      Promovarea parteneriatului public-privat in vederea realizarii proiectelor publice.

Ø      Simplificarea modului de administrare a impozitelor si taxelor in beneficiul contribuabilului.

Letca Noua

Ø        Acordarea de facilitati fiscale persoanelor cu grad I de handicap, veteranilor de razboi, vaduvelor acestora, nevazatorilor

Cap. 16(21). Protectia consumatorului

In concordanta cu obiectivele de guvernare, si anume stimularea capacitatii de autoprotectie individuala si asociativa a consumatorilor si eficientizarea activitatii in materie de protectie directa si indirecta a consumatorilor, la nivelul Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorului, prioritare sunt:

Ø      Controale tematice pe grupe de produse, alimentare, nealimentare si prestari servicii catre populatie; 

Ø      Actiuni de control pentru depistarea si retragerea de pe piata a produselor alimentare, nealimentare si serviciilor care prezinta risc asupra sanatatii consumatorilor;

Ø      Actiuni de control pentru retragerea de pe piata a produselor pirat si contrafacute;

Ø      Orientarea activitatilor de supraveghere a pietei, intr-o mai mare masura, pe controlul aspectelor de siguranta a produselor alimentare si nealimentare;

Ø      Stabilirea de tematici comune de control cu celelalte organisme de control abilitate ; 

Ø      Asigurarea functionarii sistemului rapid de informatii RAPEX privind produsele nealimentare cu risc grav si imediat;

Ø      Actiuni in cadrul programului de evaluare a securitatii produselor prin prelevari de probe si efectuarea de incercari in laboratoarele acreditate sau agreate;

Ø      Actiuni de supraveghere a modului de derulare a Programului guvernamental "Lapte-Corn" conform OUG 96/2002 modificata si completata ulterior - inclusiv prin cercetare reclamatii, actiuni periodice de monitorizare in scoli si gradinite;

Ø      Cercetarea si rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor primite de la consumatori (direct de la persoane fizice sau prin TELCONS-ANPC);

Ø      Initierea unor campanii de educare si informare a cetatenilor asupra drepturilor pe care le au in calitate de consumatori, in vederea asigurarii dreptului acestora de a fi informati asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, de a fi educati in calitatea lor de consumatori, precum si de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor;

Ø      Actiuni de consiliere a agentilor economici in vederea cunoasterii si aplicarii corecte a legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor, premisa esentiala pentru un comportament corect in relatiile cu consumatorii;

Ø      Actiuni de consiliere a consumatorilor realizate atat individual (cu ocazia primirii unor sesizari si reclamatii), cat si colectiv (prin participarea inspectorilor Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor la orele de dirigentie in invatamantul gimnazial si liceal);

Ø      Participarea la emisiuni radio, posturi de televiziune locale si furnizarea de informatii cu caracter educativ in mass media locala;

Ø      Asigurarea functionarii sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje(SRAAF) privind produsele cu risc grav si imediat;

Ø      Extinderea cooperarii si dialogului cu societatea civila si cu institutiile statului cu atributii in domeniul protejarii vietii, sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor;

Ø      Asigurarea de sprijin si consultanta reprezentantilor societatii civile care doresc sa se constituie in asociatii ale consumatorilor.

Biroul Judeten de Metrologie Legala

Ø      Verificari metrologice asupra mijloacelor de masurat supuse controlului metrologic legal aflate pe raza judetului.

Ø      Evaluarea si autorizarea laboratoarelor agentilor economici la cerere ;

Ø      Evaluare si avizarea activitatilor de metrologie si a mijloacelor de masurare ;

Ø      Supravegherea si controlul produselor preambalate;

Ø      Supravegherea masurarilor si legalitatea mijloacelor de masurare care sunt utilizate de agenti economici si persoane fizice prin:

prelevare de probe si masurari comparative.

expertize metrologice

Ø      Elaborarea si executare propunerilor programelor de executie bugetara,precum si urmarirea stadiului de executie al lucrarilor de investitii si reparatii ;

Ø      Realizarea controalelor tematice privind urmatoarele categorii de mijloace de masurare :

masurari efectuate in cadrul unor tranzactii comerciale

masurari efectuate asupra unor marimi ce afecteaza interesele cetatenilor

masurari effectuate asupra unor marimi ce afecteaza sanatatea si siguranta populatiei

masurari care privesc produsele si marfurile care se livreaza si se vand populatiei

alte masuri din domeniile care pot afecta sanatatea si securitatea persoanelor si protectia mediului.

Ø      Executarea verificarilor tehnice a mijloacelor de joc la cererea agentilor economici.

Cap. 17(22). Reforma administratiei publice

Dezvoltarea democratiei reclama instituirea unei noi relatii intre cetateni si administratie, cresterea si intarirea rolului autoritatilor locale si reconsiderarea parteneriatului cu societatea civila. Avand ca scop promovarea unei societati moderne si solidare, deservita de o administratie apropiata de cetateni, reforma administratiei publice trebuie sa se ridice la standardele europene.

Necesitatea reformei este determinata, atat de factori interni (management, probleme sociale si economice) cat si de factori externi (internationalizarea si dezvoltarea rapida a tehnologiei informatiei).

Obiectivele majore care stau la baza reformei administratiei publice, conform Programului de guvernare sunt :

Ø            Continuarea reformei in administratia publica bazata pe cresterea autonomiei colectivitatilor locale prin realizarea atat a autonomiei decizionale, cat si a celei financiare si patrimoniale, concomitent cu declansarea reala a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiaritatii.

Ø            Restructurarea profunda a administratiei publice centrale si locale, urmarindu-se realizarea unui model organizational eficient al structurilor administrative, in paralel cu reducerea drastica a cheltuielilor publice.

Ø            Reducerea birocratiei si eficientizarea serviciilor publice.

In ceea ce priveste descentralizarea administrativa, acesta se va desfasura avand in vedere, la nivel local:

descentralizarea serviciilor publice;

descentralizarea, la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, a competentelor privind organizarea si functionarea retelelor scolare si numirea/eliberarea din functie a directorilor, iar la nivelul unitatilor de invatamant a celor referitoare la managementul resurselor umane;

finantarea cheltuielilor curente ale scolilor se va realiza in functie de standarde de cost per elev, acoperite integral de la bugetul de stat;

transferarea catre autoritatile locale a competentelor privind managementul spitalelor comunale, orasenesti, municipale, respectiv judetene.

consolidarea rolului autoritatilor locale prin infiintarea politiei locale, cu competente inclusiv in domeniul circulatiei pe drumurile publice din interiorul localitatilor.

descentralizarea institutiilor de cultura ramase in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si ai caror beneficiari sunt cu preponderenta comunitatile locale.

imbunatatirea cadrului de finantare si monitorizare a serviciilor sociale deja descentralizate, prin stabilirea de standarde de cost si de calitate.

La nivelul descentralizarii financiare:

accesarea, de catre autoritatile publice locale , a resurselor financiare constituite la nivel central (Fond unic national de dezvoltare )

implimentarea reglementarilor privind procedurile de monitorizare si raportare a utilizarii fondurilor alocate in corelatie cu indicatorii asumati pentru fiecare program/proiect si penalizarea beneficiarilor care nu au respectat prevederile alocarilor;

cresterea autonomiei financiare a unitatilor administrativ-teritoriale prin cresterea si asigurarea stabilitatii resurselor financiare proprii ale acestora prin:

acordarea dreptului autoritatilor locale de a modifica nivelul impozitelor si taxelor locale in functie de necesitatile locale si gradul de suportabilitate al populatiei;

calcularea valorii impozabile a cladirilor si terenurilor din intravilanul localitatilor prin raportarea la valoarea de piata a acestora, acolo unde acestea sunt vadit mai mari decat cele care sunt stabilite prin formula actuala de calcul;

revizuirea cotelor defalcate din impozitul pe venit in functie de noile competente transferate autoritatilor locale in cursul procesului de descentralizare;

alocarea integrala la bugetele locale a sumelor provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice, intocmai ca in cazul celor provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice;

dimensionarea sumelor defalcate pentru finantarea serviciilor descentralizate in functie de standarde de cost per beneficiar/unitate de masura, mai ales in invatamant, servicii sociale, sanatate si intretinerea drumurilor publice;

Referitor la capitolul gestionarii resurselor umane:

implementarea legii sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici si a reglementarilor similare pentru personalul contractual, functionarii publici cu statut special, cadrele didactice si personalul sanitar.

implementarea modalitatii de remunerare a alesilor locali in relatie cu statutul de demnitar al acestora.

dezvoltarea si implementarea unui sistem de recrutare, evaluare si promovare bazat pe merit si competenta in functia publica, in vederea cresterii eficientei functionarilor publici in prestarea serviciilor publice.

formarea continua a functionarilor publici din administratia publica centrala si locala in vederea cresterii performantelor profesionale.

ameliorarea imaginii functiei publice, prin cresterea transparentei actului administrativ si luarea unor masuri anticoruptie mai ferme, vizibile pentru opinia publica

In ceea ce priveste eficientizarea achizitiilor publice se are in vedere implementarea la nivel local a legislatiei modificate privind achizitiile publice.

Cresterea transparentei si eficientei actului administrativ se va realiza prin:

cresterea transparentei in procesul de formulare si implementare a politicilor publice si institutionalizarea participarii structurilor asociative ale autoritatilor publice locale la actul de guvernare,

calitatea si legitimitatea politicilor publice vor fi asigurate prin consultarea cetatenilor si societatii civile in faza de conceptie, elaborare si implementare a politicilor publice.

aplicarea procedurile de lucru in administratie prin completarea/restructurarea cadrului legislativ existent cu Codul de proceduri administrative si Codul administrativ.

introducerea unui sistem de indicatori de monitorizare si evaluare a furnizarii serviciilor publice si functionarii tuturor institutiilor din administratia locala, inclusiv gestiunea resurselor umane si executia bugetara.

introducerea standardelor de calitate pentru serviciile publice.

reducerea birocratiei, reducerea costurilor de functionare a sistemului administratiei publice si extinderea accesului cetatenilor la informatiile publice de interes national si local si servicii electronice prin implementarea sistemelor de guvernare electronica (informatizarea administratiei publice locale).

Ø      Realizarea unor sondaje de opinie pentru monitorizarea satisfactiei cetatenilor in legatura cu activitatea Institutiei Prefectului.

Directia Judeteana a Arhivelor Nationale

Ø      Managementul activitatii directiei:

asigurarea cunoasterii de catre creatori a noii legislatii arhivistice prin publicarea unor informari in presa locala, realizarea unor reportaje la tv. locale, trimiterea unor circulare informative la creatorii si detinatorii de arhiva etc.;

reprezentarea institutiei in raporturile cu cetatenii, cu alte institutii, cu mass-media locale.

Ø            Completarea bazei documentare prin preluari de arhiva de la creatorii si detinatorii de documente

Ø            Prelucrarea bazei documentare proprii

Ø            Evidenta fondurilor si colectiilor din depozitele Directiei Judetene a Arhivelor Nationale

Ø            Diversificarea si perfectionarea formelor de folosire a informatiilor din documente in scopuri stiintifice

Organizarea de simpozioane si expozitii:

"24 ianuarie 1859 - documente inedite in arhivele giurgiuvene"

"Colectivizarea din Vlasca"

Ø      Indrumarea, controlul si acordarea asistentei de specialitate in scopul aplicarii corespunzatoare a legislatiei arhivistice la creatorii si detinatorii de documente;

Organizarea si desfasurarea instruirilor individuale cu personal responsabil cu arhiva la creatorii si detinatorii de documente,

Verificarea nomenclatoarelor arhivistice si a lucrarilor de selectionare inaintate de creatorii si detinatorii de arhiva

Actualizarea prognozei de preluare a documentelor de la creatorii si/sau detinatorii de arhiva

Actualizarea evidentelor pe linia creatorilor si/sau detinatorilor de arhiva: dosarele creatorilor, fisa "Situatia fondului" la creatori, registrul de evidenta a actiunilor de control

Ø      Asigurarea pastrarii, conservarii si restaurarii documentelor din depozitele proprii;

Ø      Crearea si dezvoltarea sisatemului informatic al Directiei Judetene a Arhivelor Nationale Giurgiu;

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu

Ø      Recertificarea ISO 9001/2008

Ø      Asigurarea furnizarii serviciilor publice electronice moderne cetatenilor si administratiilor publice locale la nivelul municipiului Giurgiu

Ø      Completare si actualizare harta GIS

Calugareni

Ø      Cresterea gradului de transparenta in relatia cu cetatenii

Ghimpati

Ø      In domeniul ordinii publice: consolidarea rolului autoritatilor locale prin infiintarea politiei locale, cu componente inclusive in domeniul circulatiei pe drumurile publice din interiorul localitatilor.

Ø      In domeniul sanatatii publice: transferarea catre autoritatile locale a competentelor privind managementul spitalelor comunale

Varasti

Ø      Formarea personalului din sistemul de asistenta sociala din cadrul primariei prin participarea la cursurile de perfectionare

Cap. 18(23). Justitie si politici anticoruptie

In concordanta cu obiectivele cuprinse in Programul de guvernare privind obtinerea de rezultate impotriva coruptiei, Garda Financiara, si-a propus ca activitati si proceduri de realizare a obiectivelor pentru anul 2009 urmatoarele:

Ø      Actiuni specifice de control la agentii economici care incalca legislatia financiar-fiscala, vamala, contabila, si repetat se sustrag de la plata obligatiilor fiscale , savarsind acte de contrabanda si evaziune fiscala.

In acest sens se va urmari:

autenticitatea documentelor de provenienta a bunurilor, inregistrarea acestora in evidenta contabila, constituirea si evidentierea obligatiilor fiscale datorate bugetului statului;

realitatea declararii materiei impozabile de catre agentii economici, in vederea evitarii subevaluarii veniturilor sau a folosirii altor cai de sustragere de la plata impozitului datorat;

respectarea de catre agentii economici a reglementarilor privind organizarea evidentei patrimoniului, veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare, conducerea corecta si la timp a evidentei contabile;

respectarea reglementarilor fiscale in domeniul vamal, declararea reala a valorilor si a bunurilor la trecerea frontierei in scopul achitarii taxelor si obligatiilor fiscale aferente;

respectarea normelor legale privind operatiunile valutare;

dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale si respectarea prevederilor privind utilizarea acestor aparate;

respectarea prevederilor legale referitoare la regimul compensarilor;

modul de derulare a operatiunilor cu numerar si inregistrarea acestora in documente justificative, registrele de casa si contabilitate;

stabilirea de intalniri periodice cu principalii agenti economici din domeniul alcoolului, produselor petroliere, cafelei, tutunului, etc. in vederea cunoasterii problemelor cu care se confrunta, prezentarii noilor acte normative;

respectarea, de catre persoanele fizice autorizate si de persoanele juridice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, a prevederilor OG nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor;

controlul asupra concesiunilor urmarind, in special respectarea prevederilor referitoare la indeplinirea obligatiilor cuprinse in contractul de concesiune, respectiv, daca redeventele au fost virate la bugetul de stat in termenul legal;

actiuni de control pe linia prevenirii si combaterii spalarii banilor sau/si finantarii actelor de terorism, conform prevederilor Legii nr. 656/2002, modificata si completata prin Legea nr. 36/2006.

Ø      Actiuni specifice de control in scopul realizarii veniturilor statului, cresterea aportului Garzii Financiare sectia Giurgiu in descoperirea, prevenirea, combaterea si stoparea evaziunii fiscale. Directionarea activitatilor de control asupra agentilor economici platitori de accize (produsele din tutun, cafea, alcool, produsele petroliere).

Ø      Actiuni de control asupra mijloacelor de transport pe arterele de circulatie, in targuri, oboare, piete privind:

legalitatea documentelor de insotire ale bunurilor si marfurilor supuse controlului, provenieinta legala a acestora;

respectarea prevederilor legale privind transportul intern si international de marfuri si persoane;

respectarea prevederilor legale privind modul de desfasurare si impozitare a activitatii de taximetrie auto, de catre persoanele autorizate sa desfasoare astfel de activitati;

legalitatea desfasurarii activitatilor comerciale privind desfacerea produselor in pietele agroalimentare, verificarea modului in care   s-au eliberat, obtinut si folosit certificatele de producator.

Ø      Actiuni de control dispuse de Ministerul Finantelor Publice si Garda Financiara - Comisariatul General, privind :

exploatarea, gestionarea, prelucrarea si comercializarea masei lemnoase;

verificarea legalitatii achizitionarii, prelucrarii si comercializarii materialelor refolosibile si a deseurilor neferoase;

gestionarea si folosirea fondurilor banesti de catre centrele de plasament, institutii de invatamant special si unitati pentru asistenta sociala patronate de asociatii sau fundatii specializate in adoptii de copii;

legalitatea autorizarii si functionarii institutiilor de invatamant superior, constituirea, inregistrarea si virarea la bugetul statului a taxelor legale;

activitatea de lichidare sau administrare judiciara la societatile comerciale care se lichideaza (in faliment);

activitatea desfasurata in domeniul asistentei de sanatate (spitale) si farmacii;

activitatea 'Zonelor libere' si a operatiunilor de leasing;

agentii economici care desfasoara activitati de schimb valutar in numerar;

dotarea agentilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale.

Ø      Alte actiuni cu caracter specific in domeniul sanitar - veterinar, medical, agricol, constructii, precum si la solicitarea altor sectii ale Garzii financiare (controale incrucisate), controale dispuse de Garda Financiara centrala si altele, dispuse pe plan local de catre Institutia Prefectului, Parchet, Politie, etc.

Ø      Actiuni de control specifice la agentii economici care organizeaza si exploateaza jocuri de noroc tip casino, urmarindu-se respectarea prevederilor legale in domeniu, precum si cele prevazute in Regulamentele proprii de organizare, regimul de autorizare, respectarea conditiilor din licentele de exploatare.

Ø      Realizarea unui dialog permanent cu structurile locale ale Ministerului Finantelor Publice precum si cu alte organe de control cu atributii similare Garzii Financiare.

Ø      Mediatizarea principalelor activitati desfasurate si a rezultatelor obtinute.

Ø      Dezvoltarea de relatii operationale pe baza de protocol cu structurile specifice ale Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si alte institutii cu atributiuni in domeniul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale.

Cap. 19(24). Ordine publica si siguranta cetateanului

Avand ca obiective cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni, combaterea infractionalitatii, a terorismului si criminalitatii trnasfrontaliere, combaterea graficului si consumului de droguri, restructurarea si modernizarea sistemului de ordine si siguranta publica, la nivelul judetean, in acest sens se vor desfasura urmatoarele actiuni:

Astfel, Inspectoratul Judetean de Politie Giurgiu are pentru anul 2009 urmatoarele obiective:

Prevenirea si combaterea criminalitatii pe teritoriul judetului Giurgiu, cresterea gradului de siguranta al cetateanului prin mentinerea ordinii si sigurantei publice.

Ø            informarea Institutiei Prefectului, autoritatilor locale, membrii ai comunitatii, organizatii neguvernamentale, alte institutii descentralizate cu privire la evolutia criminalitatii si masurile de prevenire si combaterea prin:

programe de instruire si implicarea cetatenilor in activitati de prevenire ;

intalniri cu minori si tineri, derularea unor actiuni educative;

derularea unor actiuni educativ-preventive pe diferite domenii;

intocmirea de informari privind situatia operativa de pe teritoriul judetului si inaintarea acestora catre Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, Parchet si Judecatorie

Ø      instruirea agentilor de proximitate si siguranta publica de la Politia municipiului Giurgiu, politia oras Mihailesti, politia oras Bolintin Vale, in vederea imbunatatirii colaborarii cu asociatiile de locatari pentru adoptarea unor masuri concrete de autoprotectie ;

Ø      perfectionarea sistemului integrat de prevenire si combatere a criminalitatii stradale;

Ø      identificarea minorilor aflati in situatii de risc si sesizarea organelor abilitate pentru a dispune masuri de asistenta si protectie avan in vedere derularea proiectului de security marcheting "Abandonati pe termen limitat";

Ø      cunoasterea si monitorizarea familiilor cu potential criminogen ridicat in special in cazuri de violenta intrafamiliala si desfasurarea unor activitati specifice de eliminare a starilor conflictuale;

Ø      identificarea liderilor informali si a celor care au influenta in comunitate in vederea colaborarii eficiente cu acestea in special pentru rezolvarea unor probleme sociale ale rromilor;

Ø      organizarea de actiuni specifice pentru depistarea traficantilor si consumatorilor de droguri, a proxenetilor, prostituatelor si cersetorilor;

Ø      organizarea si executarea de patrulari intercomunale pe raza localitatilor rurale, organizarea de patrule mixte politie-jandarmi si politie-politie de frontiera;

Ø      preluarea apelurilor cetatenilor si eficientizarea interventiei la evenimentele sesizate prin S.N.U.A.U. 112.

2. Initierea si consolidarea unor structuri de parteneriat si cooperare intre Politie, administratia judeteana si locala, alte unitati descentralizate (A.N.I.F, S.C.Electrica, S.N.Petrom, Inspectoratul Scolar etc )

Ø      identificarea masurilor tehnice necesare securizarii obiectivelor de interes national sau a celor care prezinta grad ridicat de risc (magistrale-petroliere, electrice, feroviare, comunicatii care sa vina in completarea actiunilor specifice intreprinse de politie pentru protectia acestora;

Ø      determinarea autoritatilor publice locale pentru infiintarea pazei localitatilor;

Ø      intarirea dispozitivelor de siguranta publica in zona unitatilor de invatamant cu efective din subunitatile de interventie ale jandarmeriei si politiei comunitare precum si dispunerea acestora in functie de evolutia situatiei operative;

Ø      asigurarea prezentei zilnice a unui politist de proximitate si a ofiterilor din compartimentul de prevenire in unitatile de invatamant pentru consilierea si pregatirea antiinfractionala a elevilor si cadrelor didactice;

Ø      colaborarea cu specialisti ai Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, pentru identificarea celor care produc si comercializarea in mod ilegal diverse produse necorespunzatoare din punct de vedere calitativ, ori in alte locuri decat cele stabilite prin lege, afectandu-se grav sanatatea consumatorilor;

Ø      realizarea de actiuni impreuna cu reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare Giurgiu, in vederea prevenirii si combaterii furturilor de animale si a comercializarii ilegale a carnii si produselor din carne, in scopul respectarii dispozitiilor H.G. 984/2005;

Ø      intarirea cooperarii cu A.T.O.P. in vederea ridicarii gradului de eficienta a serviciului politienesc in slujba cetateanului si consolidarea relatiilor de parteneriat cu populatia.

3. Combaterea fraudei si a coruptiei

Ø      contracararea si diminuarea activitatilor care implica acte de coruptie;

Ø      contracararea activitatilor ilegale a retelelor de traficanti calificati , care faciliteaza intrarea in tara a unor mari cantitati de marfuri, eludand taxele vamale;

Ø      organizarea de activitati specifice de control, pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea faptelor savarsite cu ocazia importului si comercializarii de produse alimentare si nealimentare care poarta marci contrafacute.

4. Reconstructia institutionala

Ø      continuarea activitatilor de imbunatatire a conditiilor de lucru si primirea publicului la un numar de 9 posturi de politie comunale;

Ø      reorganizarea zonelor si a dispozitivelor de ordine si siguranta publica, in raport cu situatia operativa si dirijarea elementelor de dispozitiv in locurile, zonele si mediile cu risc criminogen ridicat .

5. Cresterea sigurantei rutiere pe drumurile publice - reducerea nivelului de victimizare a populatiei prin accidente de circulatie rutiera

Ø            analiza zilnica a situatiei operative si optimizarea modului de actiune a efectivelor in functie de evolutia acesteia si modificarile conjuncturale ale traficului;

Ø            organizarea si executarea de actiuni sistematice si tematice de impunere a legii, urmarindu-se combaterea cu fermitate a principalelor cauze generatoare ale accidentelor, in principal indisciplina pietonilor si nerespectarea regimului de viteza legal stabilit;

Ø            combaterea infractionalitatii in transporturile rutiere, comerciale, de marfuri si persoane, prin controale mixte executate in baza de planurilor comune de actiune, cu reprezentantii A.R.R., R.A.R. si Companiei de Autostrazi si Drumuri Nationale;

Ø            identificarea zonelor cu risc ridicat de victimizare rutiera si informarea Administratiei Publice Locale, pentru luarea masurilor de eliminare a acestora;

Ø            verificarea permanenta a starii de viabilitatea a retelei drumurilor nationale si a semnalarii rutiere aferente si sanctionarea prompta a factorilor responsabili de neajunsurilor constatate;

Ø            intensificarea activitatilor preventive in mediul rural, desfasurate de efectivele politiei de ordine publica pentru identificarea si determinarea detinatorilor de tractoare, remorci, carute sau biciclete de a nu mai folosi drumul national si de a avea montare materiale reflectorizante adecvate unei semnalari optice corespunzatoare;

Ø            atragerea mass-media in prezentarea activitatilor si actiunilor preventive organizate, precum si la campaniile educationale desfasurate in scopul prevenirii implicarii participantilor la trafic, in evenimente rutiere;

Ø            finalizarea implementarii sisemului de supraveghere video si punerea in functiune in municipiul Giurgiu, pe D.N. 5 Giurgiu-Bucuresti, D.N. 6, si D.N 5 C.

6. Impunerea unei conceptii moderne si eficinte de munca lucratorilor din Ministerul Internelor si Reformei Administrative, bazata pe parteneriatul cu comunitatea, in care acestia sunt reprezentanti ai statului dar actioneaza in folosul cetateanului:

Ø            incadrarea si promovarea personalului se va realiza exclusiv pe criteriul profesionalismului, competentei, abilitatii manageriale si eficientei;

Ø            asigurarea stabilitatii si continuitatii lucratorilor care realizeaza performante profesionale si indicatori de perfomanta superiori;

Ø            scoaterea la concurs si incadrarea posturilor vacante conform actelor normative si metodologiilor in vigoare, in functie de bugetul alocat de ordonatorul principal de credite pentru aceasta activitate;

Ø            excluderea din sistemul M.I.R.A. a personalului care nu se adapteaza criteriilor de eficienta si de conduita morala specifice institutiei;

Ø      angrenarea nemijlocita a cetatenilor la desfasurarea activitatilor specifice politiei.

7. Continuarea si dezvoltarea relatiilor I.P.J. Giurgiu, cu institutiile similare din Republica Bulgaria.

Ø            dezvoltarea relatiilor si realizarea de noi contacte de natura a contribui la schimbul de informatii si actiuni comune in domeniul combaterii faptelor circumscrise criminalitatii transfrontaliere;

Ø      realizarea de intalniri cu autoritatile de aplicare a legii din Republica Bulgaria pe diferite domenii de activitate si linii de munca, in scopul realizarii unui schimb operativ de informatii si actiuni comune;

Avand in vedere obiectivele Programului de Guvernare 2009-2012 si Strategia de dezvoltare a judetului Giurgiu pentru perioada 2008-2013, pentru anul 2009, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Vlasca" al judetului Giurgiu si-a propus urmatoarele obiective:

Ø      Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la situatiile de urgenta produse pe teritoriul judetului Giurgiu;

Ø      Informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiilor de urgenta;

Ø      Organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in domeniu;

Ø      Instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatii de urgenta;

Ø      Protectia prioritara a populatiei, protectia bunurilor materiale, valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;

Ø      Realizarea conditiilor necesare supravietuirii populatiei in situatii de urgenta;

Ø      Organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta si pentru reabilitarea utilitatilor publice afectate;

Ø      Organizarea si participarea la aplicatia internationala "Eu Danubius 2009

Ø      Asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor militare;

Ø      Constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice in situatii de urgenta sau de conflict armat.

Actiuni pentru realizarea obiectivelor:

Elaborarea si diseminarea reglementarilor specifice judetului si avizarea dispozitiilor in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale;

Organizarea si participarea la exercitiul International "Eu Danubius 2009";

Operationalizarea serviciilor de urgenta voluntare, din subordinea consiliilor locale, in vederea asigurarii dotarii cu utilaje si autospeciale de interventie pe tipuri de riscuri, precum si incadrarea corespunzatoare cu personal;

Implementarea unui proiect in cadrul programului operational transfrontalier pentru realizarea " Eficienta managementului situatiilor de urgenta ";

Realizarea legaturilor de comunicatii proprii, precum si a suportului informatic necesar optimizarii intregii activitati pentru Sistemul de management integrat pentru situatii de urgenta (SMISU);

Infiintarea unei noi subunitati in comuna Roata de Jos, a unei unitati in orasul Mihailesti si in comuna Prundu.

La nivelul autoritatilor locale:

Bolintin Deal

Ø            Modernizare sediu serviciu situatii de urgenta

Bulbucata

Ø          Inaltarea digului de aparare impotriva inundatiilor

Calugareni

Ø      Paza bunurilor si a valorilor de pe intreg teritoriu administrativ al comunei cu efective de jandarmi

Colibasi

Ø      Dotarea sistemului voluntar pentru situatii de urgenta

Crevedia Mare

Ø      Finalizarea proiectului "SOS - Salvati viata" privind dotarea sistemului voluntar pentru situatii de urgenta

Gostinari

Ø      Dotarea sistemului voluntar pentru situatii de urgenta

Ø      Realizarea sediului politiei comunitare

Slobozia

Ø      Procurarea de echipamente de interventie pentru voluntarii din cadrul SVSU

Stanesti

Ø      Dotarea sistemului voluntar pentru situatii de urgenta si instruirea personalului

Toporu

Ø      Dotarea sistemului voluntar pentru situatii de urgenta

La nivelul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Giurgiu, prioritatile sunt :

 1. Dezvoltarea unor atitudini si practici la nivelul intregii populatii aflata intr-o forma de invatamant, prin intermediul programelor scolare si de petrecere a timpului liber, in scopul adoptarii unui stil de viata sanatos, fara tutun, alcool si droguri:

dezvoltarea a 1-3 proiecte locale de prevenire a consumului de droguri realizate in mediul scolar in parteneriat cu structuri ale administratiei publice locale, organizatii neguvernamentale si mass-media.

formarea cadrelor didactice in domeniul educatiei pentru sanatate si specific in problematica consumului de droguri si a altor substante cu potential de dependenta.

dezvoltarea parteneriatelor public - privat in vederea desfasurarii de actiuni vizand reducerea consumului de droguri in randul adolescentilor si tinerilor.

desfasurarea unui proiect de informare-educare-comunicare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool.

dezvoltarea de activitati preventive punctuale in unitatile scolare.

desfasurarea de campanii de informare- educare- comunicare la nivel local pentru marcarea Zilei Mondiale fara Tutun.

desfasurarea de campanii de informare- educare- comunicare la niuvel local pentru marcarea Zilei Nationale fara Tutun.

 1. Initierea si dezvoltarea de programe adecvate in folosul comunitatilor locale, pentru consolidarea educatiei civice, culturale si spirituale, ce se constituie in alternativa de viata sanatoasa, cultivarea abstinentei la consumul de droguri, inclusiv alcool si tutun, incurajarea formarii unui climat social care sa impiedice stigmatizarea si marginalizarea persoanelor afectate de consumul de droguri:

dezvoltarea de catre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Giurgiu a unor masuri de informare a populatiei generale asupra riscurilor consumului de alcool.

 1. Crearea oportunitatilor si stimularea participarii mass-media la sustinerea, prin mijloace specifice, a programelor, proiectelor si campaniilor antidrog:

organizarea de catre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Giurgiu a unor intalniri periodice de informare a mass-media in legatura cu activitatile de prevenire a consumului de droguri.

 1. Extinderea programelor de educatie pentru promovarea unui stil de viata sanatos si pentru prevenirea consumului de droguri in randul tuturor persoanelor aflate in penitenciare:

desfasurarea unui proiect de prevenire a consumului de droguri in Penitenciarul Giurgiu.

activitati preventive cu privire la consumul de droguri si consecintele acestuia

elaborarea si distribuirea de materiale de informare, educare si constientizare.

Cap. 20(26). Afaceri europene

La nivelul Institutiei Prefectului - judetul Giurgiu, obiectivele principale pentru anul 2009 sunt:

Aducerea informatiilor legate de Fondurile europene mai aproape de nevoile si interesele potentialilor beneficiari din judetul Giurgiu:

elaborarea unui buletin informativ cu prezentarea licitatiilor deschise si a oportunitatilor de finantare;

realizarea si difuzarea de spoturi publicitare prin intermediul celor doua posturi locale de televiziune privind accesarea fondurilor europene de catre potentiali beneficiari;

publicarea in mass-media locala, a unor comunicate de presa care sa cuprinda informatii la zi cu privire la accesarea fondurilor structurale de catre potentiali beneficiari;

organizarea de intalniri ale retelei de multiplicatori de informatie europeana constituita la nivelul judetului Giurgiu;

publicarea pe site-ul institutiei a tuturor programelor finantate din fonduri structurale si de coeziune;

campanie de informare in mediul rural privind accesarea fondurilor structurale destinate agriculturii si dezvoltarii rurale;

campanie de informare in liceele judetului Giurgiu pentru accesarea de fonduri destinate invatamantului preuniversitar;

organizarea de actiuni informative cu agentii economici din judet, prilejuite de lansarea diferitelor programe finantate din fonduri structurale si de coeziune, destinate IMM-urilor;

acordarea de consultanta ONG-urilor interesate de atragerea de fonduri europene.

Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu

Promovarea Programului Operational Sectorial de Mediu (POS - M) 2007-2013:

pregatirea materialelor promotionale pentru diseminarea informatiilor referitoare la continutul POS Mediu;

informarea potentialilor beneficiari din judetul Giurgiu si a publicului interesat in legatura cu lansarea sesiunilor de depuneri de proiecte in cadrul POS Mediu.

Promovarea programului european "Life +

informarea potentialilor beneficiari din judetul Giurgiu si a publicului interesat in legatura cu lansarea sesiunilor de depuneri de proiecte in cadrul programului "Life +".

Promovarea Axei prioritare nr.2 "Protectia mediului" Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013:

informarea potentialilor beneficiari din judetul Giurgiu si a publicului interesat in legatura cu lansarea sesiunilor de depuneri de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013;

intarirea cooperarii transfrontaliere, in cadrul intalnirilor cu partea bulgara, pentru finantarea din instrumente structurale.

Promovarea transectoriala privind accesarea instrumentelor structurale in vederea finantarii proiectelor de mediu in cadrul celorlalte programe operationale:

identificarea domeniilor majore de interventie active din cadrul celorlalte programe operationale potential finantatoare pentru proiecte de mediu si elaborarea unor materiale cu caracter sintetic utile in orientarea la finantare;

informarea publicului in legatura cu oportunitatile de finantare a proiectelor de mediu in cadrul celorlalte programe operationale.

Incurajarea parteneriatelor pentru rezolvarea problemelor de mediu:

elaborarea de materiale promotionale pentru diseminarea informatiilor privind posibilitatile de cooperare pentru rezolvarea problemelor locale de mediu;

constientizare publica privind cooperarea la nivel european pentru imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;

informarea consiliilor locale interesate, in legatura cu posibilitatile de stabilire a parteneriatelor in cadrul proiectelor de mediu.

Inspectoratul Scolar Judetean

Cresterea initiativei scolilor din judet pentru realizarea de parteneriate in colaborare cu alte scoli europene, in vederea sporirii calitatii in educatie:

sesiune de informare privind Apelul National 2009 - oportunitati de finantare.

Extinderea mobilitatilor, a schimburilor de experienta si a parteneriatelor educationale, diseminarea exemplelor de buna practica:

consilierea si coordonarea initiatorilor de proiecte pe diverse linii de finantare. Avizarea si depunerea aplicatiilor la termenele stabilite;

reuniuni de proiect.

Extinderea participarii scolilor la programele comunitare finantate de Comisia Europeana prin Programul sectorial Comenius, Leonardo da Vinci:

consilierea si coordonarea initiatorilor de proiecte pe diverse linii de finantare (Comenius, Leonardo da Vinci);

depunerea aplicatiilor la termenele din calendar.

Formarea in domeniul programelor de cooperare europeana:

oportunitati de finantare - sesiune de informare privind cereri de propuneri de finantare de tip grant in cadrul POSDRU;

desfasurarea stagiilor de initiere in managementul de proiect;

formarea multiplicatorilor de informatie europeana din scoli, in colaborare cu Casa Corpului Didactic;

organizarea unor intalniri de lucru cu initiatori de parteneriate, bilaterale/multilaterale;

organizarea unor activitati de diseminare a exemplelor de buna practica la Inspectoratul Scolar Judetean sau la sedinta cu directorii.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Promovarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 la nivel

judetean, cu privire la fondurile europene pentru dezvoltare rurala, tipurile de

masuri ce pot beneficia de finantare si conditiile ce trebuie indeplinite:

conferinte, seminarii, dezbateri, prezentari organizate la nivel judetean, avand ca scop promovarea PNDR;

conferinte de presa organizate la sediul DADR Giurgiu;

elaborarea si redactarea de anunturi, comunicate de presa, articole in presa locala;

elaborare de materiale informative afisate la sediul DADR si la sediul primariilor din judet;

promovare directa prin intermediul pliantelor, brosurilor, ghidurilor distribuite potentialilor beneficiari;

Consilierea directa la sediul DADR si on-line a potentialilor beneficiari ai FEADR.

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu

Ø      Dezvoltarea/crearea de parteneriate public-private cu scopul obtinerii de finantare nerambursabila pentru satisfacerea nevoilor stringente ale comunitatii.

Cap. 21(27). Cultura si culte

In contextul obiectivului prioritar al societatii romanesti, acela al integrarii europene, cultura joaca un rol esential, fiind parghia de armonizare a valorilor locale si nationale la valorile europene. In acest sens este necesar sa se realizeze programe si proiecte culturale in care sa fie incurajate, implicate si promovate toate fortele creatoare ale judetului.

Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a judetului Giurgiu, are pentru anul 2009 o strategie manageriala care are la baza urmatoarele obiective:

I.           protejarea si promovarea patrimoniului local si national;

II.        protejarea si valorificarea identitatii culturale;

III.     promovarea diversitatii etnoculturale si religioase;

IV.      promovarea creativitatii si a creatiei artistice contemporane;

V.         apropierea creatiei culturale de comunitatile locale;

VI.      cresterea gradului de acces si participare la cultura;

VII.           dezvoltarea relatiilor culturale cu institutiile nationale si europene;

VIII.        identificarea si regandirea colaborarilor / partenerilor cu O.N.G.- urile, minoritatile etnice si religioase, partenerii privati si publici.

Avand in vedere atributiile specifice cat si ca urmare a nevoii stringente de diversificare/modernizare/ optimizare a calitatii serviciilor culturale necesare comunitatii locale giurgiuvene, Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National isi propune ca activitatii prioritare in anul 2009 urmatoarele:

1. Patrimoniul imobil/mobil

Ø      Programul National de Implementare a Sistemului Informational Geografic (GIS):

aplicarea Programului National de Implementare a Sistemului Informational Geografic (GIS) pentru protectia Patrimoniului Cultural National Imobil (Arheologie si Monumente Istorice), e-GISPAT in judetul Giurgiu.

Ø      Programul "Patrimoniul cultural vlascean. Descopera-i valoarea":

protejarea monumentelor istorice;

continuarea  activitatii de urmarire a starii de conservare a obiectivelor de patrimoniu;  

operatiuni specifice de verificare si actualizare a Listei Monumentelor Istorice;

continuarea activitatii de promovare a legislatiei privind protejarea monumentelor istorice;

elaborareafiselor de evidenta a monumentelor sidorice;

elaborarea si transmiterea catre proprietaria a obligatiilor de folosinta a monumentelor istorice;

identificarea surselor de finantare de la bugetul centralizat al statului, bugetele locale si din surse comunitare pentru restaurarea monumentelor istorice aflate in stare de colape si precolaps;

monitorizarea monumentelor in vederea identificarii si descoperirii interventiilor neautorizate;

inspectarea zonelor de protectie ale monumentelor istorice, in vederea identificarii de activitati de constructii neautorizate;

monitorizarea respectarii avizelor emese de catre ministerul de resort privind lucrarile la monumentele istorice, inclusiv a celor cuprinse in Planul National de Restaurare ;

elaborarea si fundamentarea documentatiilor pentru dosarele de avizare a interventiilor asupra monumentelor si in zona de protectie a acestora;

identificarea si realizarea documentatiilor  la imobile susceptibile de clasare; 

controlul emiterii certificatelor de descarcare de sarcina arheologica ;

controlul autorizatiilor de cercetare arheologica, sistematica si preventiva ;

controlul indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor prevazute de legea la Fondul Cultural National si al aplicarii timbrului monumentului istoric.

punerea in valoare a monumentelor istorice

atentionarea detinatorilor - autoritati publice, societati comerciale, persoane fizice - privind obligatia de a proteja bunul imobil detinut;

informarea detinatorilor de monumente istorice asupra drepturilor pe care le au pentru lucrarile de intretinere si restaurare a acestora reglementate de H.G. 610/2003 privind acordarea de credite pentru lucrari de restaurare, si H.G. 1430/2003 privind contributia statului la costurile de restaurare;

monitorzarea aplicarii de catre autoritatile publice locale a prevederilor privind semnalizarea monumentelor istorice

realizarea unor pliante si a unui album cu principalele monumente de importanta nationala si judeteana.

promovarea prin proiectul Viitorul Dezvoltarii Locale - Turismul in Zona de Granita, proiect implementat de catre Consiliul Judetean Giurgiu, in care DCCPCN Giurgiu este partener ascociat, a principalelor monumente istorice, care pot fi incluse intr-un program de dezvoltare al turismului.

protejarea patrimoniului mobil.

intensificarea activitatii de inventariere si clasare a patrimoniului cultural mobil in colaborare cu Serviciul de Investigatii Criminale, in baza protocolului incheiat intre D.C.C.P.C.N. GR si I.P.J. GR;   

constatarea starii de conservare si acordarea sprijinului pentru intocmirea fiselor analitice de evidenta a bunurilor culturale mobile din inventarul parohiilor din judet susceptibile de a fi clasate;

continuarea demersurilor de identificare persoanelor fizice care detin bunuri culturale pentru luarea in evidenta a acestora;

atentionarea detinatorilor - autoritati publice, societati comerciale, persoane fizice - privind obligatia de a proteja bunurile culturale detinute;

campanii in presa prin care se va urmari determinarea persoanele fizice detinatoare de bunuri culturale mobile sa le declare, prezentand beneficiile acestui demers;

controlul periodic al starii de conservare  si de asigurare a integritatii bunurilor culturale mobile, apartinand institutiilor publice specializate, institutiilor nespecializate, cultelor religioase, persoanelor juridice de drept privat si persoanelor fizice; 

evidenta si controlul unitatilor economice care comercializeaza bunuri de patrimoniu mobil;

expertizarea bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate, retinute fara certificat de export, la iesirea din tara;

declansarea procedurii de clasare din oficiu a bunurilor culturale mobile;

Ø      Realizarea unor protocoale si/sau planuri comune de actiune care sa aiba ca rezultat protejarea patrimoniului cultural giurgiuvean cu Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Giurgiu).

Ø      Seminar "Proiectarea pe monumente sau in zona de protectie":

in cadrul acestuia vor fi dezbatute modalitatile de protejare, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural.

Ø      Training "Prezentarea legislatiei privind protejarea patrimoniului imobil/mobil":

diseminarea normativelor privind continutul cadru al Legii 422/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare ale acestora si Legii  nr.182 / 2000 cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

Ø      Programul "Zilele Europene ale Patrimoniului":

organizarea de actiuni specifice zilelor europene ale patrimoniului.

2. Cultura, Culte, Arte, Programe:

Ø      Programul "Valori culturale vlascene":

stimularea vietii culturale in cadrul comunitatilor locale

In promovarea acestei directii de actiune se va colabora cu consiliile locale si Consiliul Judetean in vederea eficientizarii activitatii institutiilor publice de cultura din categoria asezamintelor culturale si institutiilor de spectacole si concerte, muzee, biblioteci aflate sub autoritatea acestora, prin :

urmarirea aplicarii prevederilor Ordonantei 26/2005 privind managementul institutiilor publice de cultura;

sprijinirea asezamintelor culturale in baza Ordonantei de Urgenta 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale in vederea constituirii in entitati institutionale independente si responsabile in satisfacerea necesitatilor culturale ale comunitatilor;

acordarea de asistenta de specialitate in vederea intocmirii programelor culturale necesare promovarii proiectelor de reabilitare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale;

atentionarea consiliilor locale privind necesitatea finantarii activitatii de referent cultural in comunele unde activitatea este suplinita de catre bibliotecar;

atentionarea consiliilor locale asupra necesitatii urmaririi si controlului activitatii culturale de la nivelul comunitatii;

continuarea activitatii de monitorizare a programelor tuturor categoriilor de institutii publice: asezaminte culturale, institutii de spectacole, muzee, biblioteci prin intalniri trimestriale, centralizarea programelor trimestriale si a sintezei activitatilor efectuate;

realuarea programelor de pregatire, perfectionare si atestare a referentilor culturali de la caminele culturale in cadrul cursurilor realizate de M.C.C.;

sprijinirea programelor si proiectelor in domeniul educatiei adultilor derulate de Centrul de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale;  

initierea pe langa asezamintele culturale comunale a unor programe de educatie culturala intergeneratii - batrani / tineri - de prezentare a istoriei locale si a veteranilor de razboi;

sprijinirea principalelor actiuni, programe si proiecte culturale de interes local, judetean si national realizate in perteneriat cu institutiile publice de cultura si ONG-uri cu activitate in domeniu.

completarea bazei de date privind viata culturala la sate cu urmatoarele informatii: asezaminte culturale, persoane de contact, actiuni culturale propuse spre realizare, informatii referitoare la patrimoniul imaterial specific zonei si masurile de conservare si valorificare a acestuia.

promovarea traditiilor si creatiei populare

initierea si sprijinirea unor cursuri formative sustinute de mesteri consacrati in arta traditionala: olarit, dogarit, impletituri rachita, papura, tesaturi, aflate in situatia disparitiei in spatiul cultural vlascean, pe langa caminele culturale, prin intermediul Scolii de Arta si Meserii;

promovarea si sustinerea doar a proiectelor, programelor si actiunilor care nu altereaza si nu fac rabat de la specificitatea traditiei locale;

identificarea si promovarea la manifestarile locale, judetene, nationale si internationale doar a creatorilor si interpretilor cu certe valori autentice;

continuarea sprijinirii organizarii programului cultural judetean "Ziua comunei", care, in comunitatile fara evenimente culturale, sa puna in valoare traditiile locale ramase nealterate;

identificarea unor solutii de promovare in programele de discoteca ale societatilor comerciale unde primeaza "folclorul nou suburban" a creatiilor muzicale folclorice care pastreaza specificul traditional.

organizarea, alaturi de Casa de Cultura a Politiei de Frontiera Giurgiu, a Festivalului Judetean de Folclor -"Memorial Mihai Ion",editiaa-III-a.

promovarea si dezvoltarea creatiei contemporane si sustinerea creatorilor

identificarea unor tineri talentati in arta scrisului din spatiul cultural vlascean;

sprijinirea editarii revistelor culturale locale;

sustinerea artelor vizuale;

descoperirea si promovarea publica a unor tineri artisti plastici in cadrul unor expozitii colective;

descoperirea tinerilor interpreti de muzica clasica, dans, teatru, jazz si muzica moderna si promovarea acestora in cadrul unor spectacole si in festivalurile interjudetene.

apropierea creatiei culturale fata de consumatorul de cultura;

asigurarea comunicarii inter - institutionale interactiva, a comunicarii si dialogului cu publicul direct si / sau intermediat de mass -media , in scopul adecvarii ofertei culturale, armonizarii propunerilor, proiectelor si programelor culturale ale diferitelor institutii culturale de profil, cu solicitarile si nevoile publicului.D.CC.P.C.N. va asigura mediatizarea/popularizarea pe pagina de net a institutiei, prin afisaj la avizier, precum si prin transmiterea directa a materialelor, a manifestarilor, actiunilor si activitatilor organizate de institutiile publice de cultura giurgiuvene (concursuri, expozitii, festivaluri).

Ø      Programul "Cultura si spiritualitate":

sprijinirea cultelor recunoscute de lege

continuarea dialogului interconfesional ;

identificarea  surselor de finantare la lucrarile de restaurare la bisericile monument si la constructia de noi lacasuri de cult;

sprijinirea realizarii documentatiilor pentru avizarile lucrarilor la obiectivele de cult - monumente istorice;

initierea unor activitati expozitionale pentru promovarea artei bisericesti in spatii publice laice cu adresabilitate tinerei generatii;

initierea si sustinerea programelor vizand turismul cultural religios;

promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritatilor;

initierea unor programe de constientizare si recunoastere a etniei careia apartin, parte componenta a marii familii europene;

identificarea si sprijinirea accesarii de catre primariile locale, caminele locale si ONG-uri a unor fonduri externe in vederea finantarii unor programe educativ-formative in principalele meserii si indeletniciri specifice etniei romilor

Ø      Dezvoltarea parteneriatului de tip public privat si central local:

regandirea pe baze realiste, concrete si eficiente a relatiilor de parteneriat cu institutii ale autoritatii publice locale si structurii civile din domeniul educatiei, O.N.G.- urilor, turismului si comertului, mass- media, etc.;

asigurarea comunicarii inter - institutionale interactiva, a comunicarii si dialogului cu publicul direct si / sau intermediat de mass -media, in scopul adecvarii ofertei culturale, armonizarii propunerilor, proiectelor si programelor culturale ale diferitelor institutii culturale de profil, cu solicitarile si nevoile publicului.

Ø      Noile instrumente de finantare in cultura.

Seminarii, training-uri, workschop-uri, privind noile instrumente de finantare in cultura.Prezentarile vor fi facute de catre reprezentanti ai A.F.C.N. si ai Agentiei de Dezvoltare Regionala - Muntenia Sud. Vor fi invitati sa participe toti operatorii culturali de drept public si privat.

Consiliul Judetean Giurgiu prin:

Biblioteca Judeteana I A. Bassarabescu

Ø      Continuarea procesului de informatizare si modernizare a serviciilor

Definitivarea retelei interne de calculatoare, postarea Catalogului online, introducerea mediului OPAC (evidenta cititorilor) si achizitionarea a 2 laptopuri pentru sustinerea actiunilor de promovare a lecturii.

Ø      Lansarea serviciului pentru nevazatori;

Ø      Achizitie de carte;

Ø      Concursul National de Creatie Literara "Petre Ghelmez", ed. a 7-a;

Ø      Ziua Cartii si a bibliotecarului;

Ø      Concursul de cunostinte generale despre Mihai Eminescu destinat elevilor de gimnaziu;

Ø      Salonul cartii editia a X-a;

Ø      Obtinerea unor granduri mici de la Fundatia IREX pentru modernizarea serviciilor de lectura in mediul rural;

Ø      Imbogatirea memoriei locale si a patrimoniului cultural giurgiuvean;

Ø      Actiuni culturale de promovare a lecturii si a marilor personalitati culturale nationale si universale;

Teatrul Valah

Ø      Sustinerea diversitatii culturale si artistice

Organizarea  Teatrului de strada ;

Organizarea  Scolii de teatru ;

Organizarea  Orei de teatru ;

Organizarea  Teatrului de proiecte ;

Targuri si expozitii de arta vizuala;

Lansari de carte;

Expozitii permanente de arta, de cultura traditionala moderna si contemporana;

Expozitie permanenta de vestimentatie, piese de epoca;

Premieri, piese de teatru;

Lansari evenimente muzicale, culturale, dansuri;

Simpozioane si cercuri pe diferite teme;

Sambata si duminica se vor prezenta spectacole in strada, in parcurile municipiului, actori renumiti vor incerca sa selecteze talente locale din randul tinerilor elevi prin Scoala de teatru;

Dezvoltarea atitudinilor si aptitudinilor fata de actul cultural-artistic prin organizarea de vizite ale tinerilor si cetatenilor la "Ora de teatru".

Ø      Punerea in scena a doua premiere in primul semestru si inca doua pentru festivalul international

Ø      Deplasari cu spectacole in judetele : Giurgiu, Ilfov, Ialomita, Buzau, Calarasi,

Dambovita si municipiul Bucuresti (Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia);

Ø      Prezentarea de spectacole in localitatile membre ale asociatiei "Euroregiunea Danubius"

Ø      Organizarea festivalului international al teatrelor din orasele dunarene, editia a 12-a;

Ø      Crearea posibilitatii functionarii institutiei de spectacole ca teatru de repertoriu, teatru de proiecte si teatru gazda (flexibilizarea eficacitatii si eficientei actului teatral);

Ø      Incurajarea institutiilor culturale din mediul rural si zone defavorizate;

Ø      Colaborari cu institutii sociale si culturale ale judetului si zone defavorizate.

Muzeul Judetean Tohari Antonescu

Ø      Organizarea expozitiei 'Tezaure pierdute, tezaure regasite';

Ø      'Targul mesterilor populari" editia a II-a;

Ø      Proiectul 'Pentru un viitor impreuna';

Ø      75 de ani de la fondarea Muzeului' (Zilele Muzeului T. Antonescu);

Ø      "Vlasca - file de istorie" - sesiune stiintifica.

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

Ø      Pastrarea si promovarea valorilor culturale precum si revitalizarea vietii culturale din judet

reluarea cursurilor de cusaturi traditionale tinute de referentii centrului in localitatile Vedea si Putineiu;

acordarea asistentei de specialitate asezamintelor culturale din judet;

sprijinirea alcatuirii unei baze de date la nivelul tuturor caminelor culturale din judet;

realizarea unor fise de creator in judet pentru inventarierea obiectelor de arta populara;

sprijinirea solistilor vocali si instrumentali in vederea participarii la diverse manifestari culturale din tara;

sprijinirea artistilor populari in vederea participarii la targul mesterilor populari;

realizarea de actiuni in parteneriate cu scoli din judet, in vederea promovarii obiceiurilor vlascene pe plan national;

realizarea de cursuri de tesaturi, cusaturi traditionale si arta lemnului in localitatile Oinacu, Comasca si Meletie de catre instructorii din cadrul serviciului "Scoala Populara de Arte si Meserii";

infiintarea unor ansambluri folclorice de copii si tineri care sa valorifice creatia folclorica locala in localitatile Oinacu, Putineiu, Prundu;

organizarea de spectacole in parteneriat cu Central Cultural Local "Ion Vinea" in localitatile din judet;

Ø            Sustinerea diversitatii culturale si artistice in cadrul Scolii Populare de Arte si Meserii

Spectacol "Eminescu in eternitate"

"Ziua Indragostitilor" - spectacol muzical coregrafic

"Dragobete" - spectacol muzical coregrafic

Martisoare muzicale - Spectacol pentru copii

"De ziua ta" -spectacol si expozitie de felicitari

Festivalul de muzica "Cercul copiilor"

Concurs "Sa pastram Planeta Pamant frumoasa pentru viitorul nostru" - Japonia

"Ghittarada" (X) - Concert de chitara

" Ziua Europei" - Expozitie de pictura

"Ziua copilului" - Spectacol de 1 Iunie

Concurs national de pictura "Icoana din sufletul copilului"

"Vine, vine Mos Craciun", serbare de Craciun

Ø            Stimularea vietii culturale si promovarea creatiilor artistice

"Sezatoarea" - Festival Judetean ce isi propune revitalizarea si valorificarea obiceiurilor de munca in perioada de iarna

Festival judetean de muzica religioasa ,,Lumina din Lumina"

Concurs judetean de pictura pentru copii ,,Hristos a Inviat!"

Festivalul obiceiurilor din perioada Pastelui

Calusul pe Vlasca" Festival Judetean

Pe Marginea Dunarii" Festival National de Folclor realizat in parteneriat cu Centrul Cultural Local "Ion Vinea";

Festivalul traditional al rromilor

Comori Vlascene"- festival concurs judetean cu participarea formatiilor din judet in vederea descoperirii si promovarii acestora

Festival Judetean de datini si obiceiuri Dupa datini colindam"

Ø            Promovarea valorilor culturii vlascene in circuitul cultural national

expozitii de arta fotografica cu tema ,,Satul romanesc de ieri si de astazi

Editarea unei colectii de colinde vlascene insotite de un C.D;

Realizarea unei brosuri cu tema "Portul popular din zona Vlasca";

Editarea monografiei localitatii Fratesti.

Directia Judeteana de Dezvoltare Rurala si Protectia Mediului

Ø            Oprirea procesului de degradare, restaurarea si protejarea patrimoniului cultural national la nivelul judetului Giurgiu;

Ø            Promovarea patrimoniului cultural judetean in cadrul turismului cultural national si international.

La nivelul autoritatilor locale:

Primaria Municipiului Giurgiu:

Ø      Consolidare, restaurare, amenajare si extindere Ateneul ,,Nicolae Balanescu"

Bolintin Deal

Ø      Lucrari de reabilitare si modernizare la caminul cultural Bolintin Deal

Bolintin Vale

Ø      Reparatii capitale Casa de cultura Bolintin-Vale

Ø      Reparatii capitale camin cultural Malu Spart

Bulbucata

Ø      Ridicarea in centrul comunei a unui monument al eroilor

Ø      Renovarea celor 3 biserici care sunt monumente

Comana

Ø      Lucrari de reabilitare la Caminul Cultural din satul Comana

Daia

Ø      Dotare interioara, amenajare curte si realizare gard camin cultural

Ø      Popularizarea Zilei comunei Daia-editia a III-a

Gaujani

Ø      Reabilitarea caminului cultural

Gradinari 

Ø      Extindere si autorizare cimitir sat Zorile

Ø      Lucrari de imprejmuire cimitir sat Gradinari

Ø      Lucrari de reparatii si consolidare biserica Gradinari

Ghimpati

Ø      Modernizare camine culturale Ghimpati si Naipu

Ø      Sprijinare bisericilor din localitatile Copaciu si Ghimpati in vederea obtinerii de fonduri pentru renovare

Gostinari

Ø      Reparatii la bisericile din satele Mironesti si Gostinari

Gostinu

Ø      Modernizarea bibliotecii comunale

Hotarele

Ø      Sarbatorirea Zilei comunei

Ø      Infiintarea unui camin cultural

Ø      Repararea bisericii nr. 1 din satul Hotarele

Isvoarele

Ø      Repararea bisricii Ciurari

Ø      Capela cult religios Taiusu

Izvoarele

Ø      Reabilitarea, modernizarea si utiliarea aferenta a asezamintelor culturale

Joita

Ø      Amenajare si intretinere cimitir local

Letca Noua

Ø      Modernizarea si reabilitarea Caminului cultural din Milcovatu

Marsa

Ø      Amenajare si intretinere cimitir local

Ø      Refacere pictura parohia Sf. Nicolae

Malu

Ø      Reparatii si renovare la caminul cultural

Mihai Bravu

Ø      Constructie asezamant cultural

Mihailesti

Ø      Constructie casa de cultura oras Mihailesti

Oinacu

Ø      Renovarea Caminului cultural Oinacu

Ø      Finalizarea lucrarilor la cimitirul Branistea

Prundu

Ø      Reparatii si modernizare camin cultural

Ø      Amenajarea monumentului eroilor

Roata de Jos

Ø      Amenajarea monumentelor eroilor

Ø      Amenajarea unui cimitir

Slobozia

Ø      Refacerea picturii interioare si amenajarea curtii bisericii

Stanesti

Ø      Refacerea acoperisului la caminul cultural din satul Stanesti

Varasti

Ø      Reparatii capitale, modernizare si dotare Camin Cultural

Vedea

Ø      Construirea unui camin cultural

Ø      Restaurarea picturilor la biserica "Sf. Pantelimon"

Vinatorii Mici

Ø      Realizarea unui monument al eroilor

Ø      Reabilitarea bisericilor din comuna

P R E F E C T,

Petre ROSU

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate