Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice in universitatea de medicina si farmacie


Desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice in universitatea de medicina si farmaciePROIECT


REGULAMENT DE DESFASURARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE IN

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA


- PARTEA INTAI -


REGULAMENT

AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PREPARATOR SI ASISTENT UNIVERSITAR LA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCAPrezentul regulament este in vigoare pentru concursul de ocupare a unui post de preparator sau asistent universitar la UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca.Regulamentul are la baza Legea privind Statutul Cadrului Didactic, Carta UMF, reglementarile Ministerului Educatiei si Cercetarii, hotararile Senatului si Biroului Senatului UMF.


1. PREVEDERI GENERALE

1)      In UMF "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, posturile didactice de preparator si asistent universitar sunt ocupate prin concurs

2)      Concursurile pentru ocuparea posturilor de preparator si asistent universitar sunt organizate de UMF "Iuliu Hatieganu" in concordanta cu strategia de dezvoltare a facultatilor si a universitatii

3)      Posturile sunt aprobate de Consiliul Facultatii si Senatul Universitatii, apoi sunt trimise spre publicare in "Monitorul Oficial" si ''Viata Medicala", pe siteul Universitatii si sunt afisate la sediul UMF.

4)      Inscrierea la concurs are loc in decurs de 30 de zile de la aparitia publicatiei de concurs in "Monitorul Oficial".

5)      Taxa de inscriere la concurs este prevazuta in regulamentele de taxe ale Universitatii.

6) Concursul se desfasoara si se finalizeaza, la nivelul comisiilor de concurs, in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea inscrierilor. Concursul se finalizeaza, la nivelul institutiei, in termen de cel mult 45 de zile de la depunerea raportului comisiei

7) Concursul respecta dreptul egalitatii de sanse a tuturor candidatilor.

8)      Incompatibilitati:

a. un cadru didactic nu poate participa la procesul de evaluare a unui candidat daca:

cele doua persoane sunt rude de gradul I, direct sau prin alianta;

cele doua persoane sunt contracandidate pentru ocuparea aceluiasi post;

intre cele doua persoane exista sau au existat conflicte aduse in fata instantei judecatoresti, a comisiei de etica a UMF sau a organelor de conducere ale universitatii

b. Cadrele didactice care, in urma alcatuirii comisiilor de examen, se afla in stare de incompatibilitate, sunt obligate sa anunte Decanatul facultatii despre acest lucru in termen de 72 ore de la discutarea comisiilor in Consiliul Facultatii.

c. Decanatul procedeaza la inlocuirea cadrului didactic incompatibil, in conformitate cu prevederile legale si cele ale regulamentului de fata.

d. In cazul in care seful de catedra se afla in stare de incompatibilitate, se aplica prevederile legale si Biroul de Consiliu desemneaza un inlocuitor al acestuia. In aceasta situatie, precum si in cazul in care un organ de conducere se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, se procedeaza in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

9) Candidatii se pot inscrie la concurs doar daca sunt respectate conditiile generale prevazute in prezentul regulament

10)  Concursul consta din doua probe:

a.       Proba scrisa - verificarea cunostintelor de specialitate

b.      Proba orala - alcatuita, la randul sau, din doua componente:

i. Examenul practic al cunostintelor de specialitate

ii. Proba didactica

11)  Intr-un an universitar, un cadru didactic poate promova o singura data.

12)  Anexele prezentului regulament reprezinta parte integranta din acesta.


2. COMISIILE DE CONCURS


1)      Comisiile de concurs pentru ambele probe (scrisa si orala), sunt propuse de Biroul de Consiliu, aprobate de Consiliul Facultatii si validate de Senat

2)      Alcatuirea comisiei de concurs pentru proba scrisa:

a.       Pentru posturile de preparator, proba scrisa este sustinuta din tematica de rezidentiat. Comisia este prezidata de catre decan sau de catre un prodecan.

b.      Pentru posturile de asistent universitar, ori de cate ori este posibil, proba scrisa este sustinuta, in comun, pe grupe de catedre cu aceeasi specialitate (medicina interna, chirurgie, obstetrica-ginecologie etc). Comisia este prezidata de catre un membru al Biroului Consiliului facultatii.

c.       Pentru catedrele care nu pot fi incluse in grupe, presedintele comisiei este seful catedrei sau un reprezentant al acestuia.

3) Comisia de concurs pentru proba orala este alcatuita din: un presedinte (seful catedrei sau un reprezentant al acestuia), 2 membri cu functie didactica de predare si un secretar

4) Desemnarea si aprobarea comisiiilor se realizeaza in perioada inscrierilor la concursul respectiv.

5) De fiecare data cand este posibil, sunt desemnate si functioneaza comisii de concurs distincte pentru proba scrisa si pentru proba orala

6) Comisia de concurs actioneaza in conformitate cu Instructiunile de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor de preparator si asistent universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca, care sunt parte integranta a acestui Regulament de concurs.


3. CONDITII GENERALE DE CONCURS

(1)   La concursul pentru posturile de preparator si asistent universitar la UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca se pot inscrie absolventi ai unor institutii de invatamant superior, corespunzator specialitatii solicitate in publicatia de concurs a postului respectiv

(2)   Candidatii vor indeplini urmatoarele conditii generale:

a. cetatenia romana

b. Cunoasterea a cel putin una din limbile engleza sau franceza, dovedita prin certificate cu valoare de atestare internationala (tip TOEFL, DALF, Cambridge) sau atestata in urma unui examen sustinut la catedra de limbi moderne a UMF, in aceasta situatie fiind necesara obtinerea unui punctaj de minimum 70% din punctajul maxim al examenului.

c. Incepand cu anul universitar 2011 - 2012 este necesara cunoasterea atestata a ambelor limbi de circulatie internationala (engleza si franceza)

(2)    Candidatii vor indeplini urmatoarele conditii generale privind activitatea profesionala:

a. Calificarea specifica si vechimea in specialitate, specifica postului

i. pentru disciplinele care nu au corespondent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii sunt necesare studii de licenta in conformitate cu continutul anexei 1

ii. Nu sunt necesare studii medicale sau farmaceutice pentru ocuparea unor posturi la catedrele Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Limbi Moderne.

b. Avizul Oficiului juridic al UMF, care certifica lipsa cazierului judiciar al candidatului

c. respectarea formalitatilor de inscriere la concurs

d. adeverinta medicala de la medici primari in specialitatile: Neurologie, Psihiatrie, O.R.L. prin care se atesta lipsa unor afectiuni incompatibile cu cariera didactica (hipoacuzie, dislexie, psihoze/manii)

e. indeplinirea cerintelor de pregatire pedagogica prevazute de legislatia in vigoare (Certificatul de pregatire pedagogica)

f. depunerea unui dosar complet de inscriere la concurs vizat de consilierul juridic al UMF

(3)    Dosarul incomplet nu este primit pentru inscriere la concurs.

(4)    Continutul dosarului nu poate fi modificat dupa depunerea lui la Prorectoratul didactic.

(5)    Candidatul, dupa luarea la cunostinta a conditiilor si regulamentului de concurs, este singur si pe deplin raspunzator de continutul dosarului sau de concurs


4. CERINTE SPECIFICE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PREPARATOR

(1)   Conditii de vechime: cel mult 3 ani de la absolvirea facultatii, in momentul inscrierii la concurs

(2)   Calificare profesionala: medic, farmacist, medic dentist sau alta specialitate, in conformitate cu prevederile anexei 1, licentiat al unei Universitati acreditate in conformitate cu cerintele postului scos la concurs. Candidatii absolventi ai unor studii de scurta durata vor face dovada absolvirii studiilor masterale, cu suma creditelor aferente studiilor de licenta si a creditelor obtinute prin studii masterale in valoare de cel putin 300 unitati de credit.

(3)   Conditii de calificare profesionala specifice fiecarei facultati

a.       Facultatea de Medicina - in functie de specificul postului

i. Cu pregatire medicala

1.      rezident in specialitatea corespunzatoare disciplinei la care concureaza, daca disciplina are echivalent in nomenclatorul de specialitati a Ministerului Sanatatii Publice

2.      licentiat in medicina, medicina dentara sau farmacie, in functie de continutul anexei 1, daca disciplina nu are corespondent in nomenclatorul de specialitati

ii. Fara pregatire medicala - studii de licenta in specialitatea postului si vechime cel mult 3 ani de la terminarea facultatii

b.      Facultatea de Medicina Dentara - in functie de specificul postului

i. La disciplinele Ortodontie si Chirurgie Maxilo - Faciala care au corespondent in nomenclatorul de specialitati a Ministerului Sanatatii Publice

1.      rezident in specialitatea disciplinei

2.      maximum 3 ani vechime de la terminarea facultatii

ii. La celelalte discipline

1.      absolvent al studiilor de licenta de medicina dentara

2.      maximum 3 ani vechime de la terminarea facultatii

c.       Facultatea de Farmacie

i. Studii de licenta de farmacie si

ii. vechime cel mult 3 ani de la terminarea facultatii

iii. studii de masterat in domeniul farmaceutic sau medical, pentru absolventii facultatilor unui alt profil decat medico-farmaceutic, la disciplinele unde pot concura si acesti absolventi

d.      Facultatea de Moase si Asistenta Medicala si

e.       Facultatea de Stiintele Sanatatii

i. Pentru posturile la care este solicitata incadrarea de absolventi ai facultatilor de medicina sau medicina dentara - se aplica prevederile 4.(3). a si b.

ii. Pentru posturile la care este solicitata incadrarea unor absolventi ai specializarilor proprii ale celor doua facultati:

1.      absolvirea studiilor de licenta in domeniul specific postului

2.      absolvirea studiilor masterale, cu suma creditelor aferente studiilor de licenta si a creditelor obtinute prin studii masterale in valoare de cel putin 300 unitati de credit si

3.      cel mult trei ani de absolvirea studiilor masterale, in momentul inscrierii la concurs


5. PROBE DE CONCURS OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PREPARATOR

(1)   Proba scrisa:

a.       toti candidatii pentru un grup de specialitati (chirurgie, medicina interna, medicina de laborator, stiinte farmaceutice, etc.) sustin o proba scrisa din tematica de rezidentiat.

b. pentru posturile la care se prezinta licentiaai ai altor facultati decat ale UMF, tematica va fi elaborata de catedre respectand profilul postului si al calificarii respectivilor candidati.

c. Nota minima de promovare a probei scrise este 7 (sapte)

(2)   Proba orala:

a. include o proba practica si o proba didactica

b. Tematica pentru aceste probe este propusa de catre conducerea fiecarei catedre in care sunt scoase posturi la concurs si este aprobata de Prorectoratul didactic

c.       Pentru posturile la care se prezinta licentiati ai altor facultati decat ale UMF, tematica va fi elaborata de catedre respectand profilul postului si al calificarii respectivilor candidati

(3) Pot fi recomandati pentru angajare doar candidatii care au obtinut media generala minimum 8(opt) cu conditia ca nota de la nici una dintre probe (scrisa, practica, didactica) sa nu fi fost mai mica de 7 (sapte).6. CERINTE SPECIFICE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR

Candidatii pentru ocuparea posturilor de asistent universitar vor indeplini urmatoarele cerinte de calificare profesionala si vechime:

6.1. Facultatea de Medicina - in relatie cu provenienta candidatului

a. Daca provine din invatamantul superior:

i. Preparator cu pregatire medicala, cu minimum 2 ani vechime in invatamantul superior. Pentru catedrele care au corespondent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii, candidatul trebuie sa fie rezident in specialitatea postului, calitate obtinuta prin concurs national.

ii. Preparator cu alta pregatire decat cea medicala (educatie fizica, limbi moderne, etc.): 2 ani vechime in invatamantul superior si cel putin 3 ani de la terminarea facultatii

b. Daca nu provine din invatamantul superior, in relatie cu necesitatea pregatirii medicale:

i. Cu pregatire medicala in specialitatea postului:

1. medic specialist sau

2. rezident in ultimul an si cu

3. 5 ani vechime in activitatea medicala

ii. Fara pregatire medicala

1. Minimum 5 ani de la obtinerea titului de master (in conformitate cu prevederile legale)

6.2. Facultatea de Medicina Dentara - in relatie cu provenienta candidatului

d.      Daca provine din invatamantul superior

i. Preparator cu pregatire medicala, cu 2 ani vechime in invatamantul superior si in ultimul an de rezidentiat in specialitatea Ortodontie. Pentru specialitatea Chirurgie Maxilo-faciala, rezident cu o vechime de minimum 3 ani in specialitatea postului

ii. Pentru disciplinele care nu au corespondent in reteaua Ministerului Sanatatii Publice, 2 ani vechime in invatamantul superior si 3 ani vechime de la terminarea facultatii

iii. Preparator cu alta pregatire decat cea medicala ( educatie fizica, limbi moderne, etc.) - 2 ani vechime in invatamantul superior si cel putin 3 ani de la terminarea facultatii

e. Daca nu provine din invatamantul superior

i. Medic specialist sau rezident in ultimul an, in specialitatea Ortodontie respectiv Chiurgie Maxilo - Faciala

ii. La disciplinele care nu au corespondent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii Publice, minimum 5 ani vechime in activitatea medicala

6.3. Facultatea de Farmacie - in relatie cu provenienta candidatului

a.         Daca provine din invatamantul superior - preparator cu vechime minima de 2 ani in invatamantul superior si 3 ani de la terminarea facultatii

b.         Pentru candidatii din afara invatamantului superior, minimum 5 ani vechime de la absolvirea facultatii

6.4. Facultatea de Moase si Asistenta Medicala si

6.5. Facultatea de Stiintele Sanatatii

i. Pentru posturile la care este solicitata incadrarea de absolventi ai facultatilor de medicina sau medicina dentara - se aplica prevederile 6.1. si 6.2.

ii. Pentru posturile la care este solicitata incadrarea unor absolventi ai specializarilor proprii ale celor doua facultati, in functie de provenienta candidatului:

4.         Daca provine din invatamantul superior - preparator cu vechime minima de 2 ani in invatamantul superior si 3 ani de la terminarea facultatii

5.         Pentru candidatii din afara invatamantului superior:

a.       absolvirea studiilor de licenta in domeniul specific postului

b.      cel putin cinci ani de absolvirea studiilor de licenta, in momentul inscrierii la concurs

c.       absolviriea studiilor masterale, cu suma creditelor aferente studiilor de licenta si a creditelor obtinute prin studii masterale in valoare de cel putin 300 unitati de credit

d.      calificarea profesionala de asistent / tehnician principal


7. PROBE DE CONCURS OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR

(1) Proba scrisa:

a.       Pentru posturile de asistent la specialitatile clinice, tematica este cea oficiala de specialitate.

b. Pentru catedrele care nu au corespondent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii precum si pentru posturile la care se prezinta licentiati ai altor facultati decat ale UMF, tematica va fi elaborata de catedre respectand profilul postului si al calificarii respectivilor candidati.

c. Nota minima de promovare a probei scrise este 7 (sapte)

(2) Proba orala:

a. include o proba practica si o proba didactica

b. Tematica pentru aceste probe este propusa de catre conducerea fiecarei catedre in care sunt scoase posturi la concurs si este aprobata de Prorectoratul didactic

c. Pentru posturile la care se prezinta licentiati ai altor facultati decat ale UMF, tematica va fi elaborata de catedre respectand profilul postului si al calificarii respectivilor candidati

d.      Pot fi recomandati pentru angajare doar candidatii care au obtinut media generala minimum 8(opt) cu conditia ca nota de la nici una dintre probe (scrisa, practica, didactica) sa nu fi fost mai mica de 7 (sapte).8. FINALIZAREA SI VALIDAREA CONCURSULUI. CONTESTATII


(1)   In urma desfasurarii probei orale, comisia de concurs formuleaza un raport final, conform modelului din anexa 2

(2)   Raportul final al comisiei de concurs se inainteaza Prorectoratului didactic.

(3)   Media minima de promovare a concursului este 8 (opt), fara ca vreuna dintre notele obtinute la probele de concurs sa fie mai mica de 7(sapte).

(4)   Rezultatele concursului pentru ocuparea postul de preparator si asistent univesitar sunt confirmate de catre Consiliul Facultatii si validate de catre Senatul UMF cu majoritate simpla a voturilor cadrelor didactice.

(5)   Contestarea rezultatelor la proba scrisa se face in conformitate cu prevederile alin. 9.2. (14) al instructiunilor de concurs.

(6)   Candidatii la concurs pot depune contestatii fata de decizia Consiliului Facultatii in termen de 10 zile de la emiterea ei. Contestatia se adreseaza Senatului.

(7)   Daca Senatul accepta contestatia cu majoritatea voturilor cadrelor didactice, dosarul respectiv se poate retrimite o singura data catre Consiliul Facultatii spre reanalizare.

(8)   Rezultatul votului Senatului poate fi contestat de catre un concurent o singura data intr-o sesiune de concurs. Contestatia se adreseaza Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.


9. INSTRUCTIUNI de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de preparator si asistent universitar la UMF"Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca.


9.1. Prevederi generale

(1) Concursul se desfasoara conform prezentelor instructiuni, in acord cu Legea Invatamantului, Statutul Personalului Didactic, Carta UMF, hotararile Biroului Senatului si ale Senatului UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca

(2)   Prezentele instructiuni sunt parte integranta a Regulamentului de concurs pentru ocuparea postului de preparator si asistent universitar

(3)   Desfasurarea concursului este organizata si supravegheata de catre Decanatul facultatii

(4)   Tematica de concurs este aprobata de Prorectoratul didactic.

(5)   Data, locul si ora desfasurarii concursului, hotarate de Rectorat, sunt facute publice prin afisare

(6)   Candidatii se vor prezenta la concurs avand asupra lor un act de identitate (carte de identitate, pasaport) valabil, plus instrumentele necesare desfasurarii propriu-zise a probei respective de concurs

(7)   Concursul consta din doua probe:

a.       Proba scrisa - verificarea cunostintelor de specialitate

b.      Proba orala - alcatuita, la randul sau, din doua componente:

i. Examenul practic al cunostintelor de specialitate

ii. Proba didactica


9.2. Proba scrisa

(1) Este prima proba de concurs, cu caracter eliminatoriu, nota minima de promovare fiind nota 7 (sapte).

(2) La disciplinele la care proba scrisa a concursului se desfasoara sub forma lucrarilor de tip redactional:

a. presedintele si secretarul comisiei primesc si preiau de la Prorectoratul didactic materialele de concurs, (teze, materiale, anexe).

b. Concurentii completeaza datele cerute pe prima pagina a caietului-teza de concurs, inclusiv cele din coltul superior drept, cu precautia ca aceste ultime date de identificare personala sa nu se imprime pe celelalte pagini din caiet.

c. Toate subiectele din tematica de concurs sunt scrise pe bilete, avand numarul de ordine identic cu cel de pe lista cu subiecte din tematica aprobata.

d. Primul candidat, in ordine alfabetica, extrage 10 bilete, care sunt imediat semnate pe verso de catre candidat si de catre presedintele comisiei de concurs. Subiectele nu sunt comunicate candidatilor.

e. Pentru fiecare dintre cele 10 subiecte mari extrase, comisia formuleaza cate 3 subiecte mai mici, astfel incat tratarea scrisa a acestora ( cate unu pentru fiecare subiect mare extras initial) sa fie realizabila in timpul de concurs.

f. Acelasi candidat extrage cate un subiect din cele trei formulate, pentru fiecare din cele 10 subiecte mari extrase initial. Cele 10 bilete astfel extrase devin subiectele finale ale probei si sunt semnate pe verso de catre candidat si de catre presedintele comisiei de concurs.

g. Continutul subiectelor este facut public tuturor candidatilor prin scrierea pe tabla din sala de concurs a numarului de ordine al biletului si al formularii subiectului tras la sorti.

h. Timpul efectiv de concurs se cronometreaza din momentul in care se termina scrierea celor 10 subiecte pe tabla

i. Subiectele se trateaza in ordinea data de numarul de ordine, in continuare, fara spatii libere intre subiecte

j. Nu se limiteaza numarul de pagini pentru tratarea subiectelor


(3) La disciplinele unde proba scrisa se desfasoara sub forma testelor cu intrebari cu raspunsuri multiple la alegere:

a.       se folosesc teze tip grila.

b.      Subiectele sunt oferite candidatilor sub forma unor caiete de concurs continand cel putin 120 de intrebari extrase aleator si formulate de comisia de concurs responsabila de desfasurarea probei scrise.

c.       Caietele de concurs sunt aduse de presedintele si secretarul comisiei de concurs impreuna cu tezele de tip grila, primite de la Rectorat cu o ora inaintea inceperii probei scrise.

d.      Caietele cu subiecte sunt inchise in plic sigilat, semnat de Rector si Presedintele comisiei de concurs.

e.       Candidatilor li se distribuie tezele tip grila, se completeaza datele cerute de formular pe prima pagina, inclusiv coltul din partea superioara dreapta, cu precautiile necesare pentru a nu se imprima cele scrise pe celelalte pagini ale tezei.

f.       Se distribuie apoi tuturor candidatilor caietele de concurs continand intrebarile de concurs.

g.      Se cronometreaza timpul de concurs din momentul in care s-a repartizat ultimul caiet de concurs.

h.      Raspunsurile corecte la intrebarile din caietul de concurs se marcheaza in teza de tip grila prin innegrirea completa a caroului sau carourilor corespunzatoare raspunsului corect, in dreptul numarului de ordine al intrebarii in cauza.

(4) Proba scrisa are durata de cel mult la trei ore.

(5) Frauda sau tentativa de frauda duc la eliminarea din concurs

(6) Daca pe parcursul desfasurarii concursului un candidat a gresit, a patat teza sau daca s-au produs alte evenimente ale caror consecinte ar putea fi interpretate drept semne distinctive, acel candidat are dreptul sa transcrie teza, dar trebuie sa se incadreze in timpul de concurs stabilit la inceputul probei scrise si sa predea teza initiala. Aceasta se anuleaza de catre presedintele comisiei si se sigileaza.

(7) La terminarea timpului de concurs se sisteaza completarea tezelor.

(8) Tezele se predau individual de catre fiecare concurent, semnand de predare in Catalogul de concurs care va fi intocmit de catre secretarul comisiei de la proba scrisa. Ciornele nu se semneaza si se predau la terminarea probei.

(9) Presedintii de concurs vor anunta candidatii despre data si locul deschiderii tezelor care au obtinut nota mai mica decat 7.

(10) Preluarea si transportul tezelor

a.    Toate tezele completate, atat cele valabile, cat si cele anulate, sunt semnate, in momentul preluarii, de catre presedintele comisiei de concurs in coltul superior drept al primei pagini, care se inchide prin lipire.

b.    Toate tezele, atat cele scrise, cat si cele necompletate (albe) sunt inchise intr-un plic, care se sigileaza prin lipire si este semnat de catre toti membrii comisiei de concurs.

c.    Plicul astfel sigilat este adus la Prorectoratul didactic de catre presedintele de comisie, insotit de un membru si secretarul comisiei de concurs.

d.   Plicul este predat la Prorectoratul didactic, secretarei responsabile cu concursul, sub semnatura celor trei cadre didactice sus-mentionate din comisia de concurs. De asemenea, se predau ciornele si alte materiale de concurs.e.    Caietele cu intrebarile de concurs pot fi pastrate de catre concurenti.

(11) Corectarea lucrarilor de tip redactional

a.       In termen de 24 ore de la incheierea probei scrise, presedintele comisiei depune la Prorectoratul didactic baremul de corectare. Baremul se afisaza la sediul catedrei pentru care a fost scos la concurs postul in cauza.

b.      corectarea se face in cladirea centrala UMF, conform baremului afisat.

c.       Presedintele, secretarul si cel putin inca un membru al comisiei de concurs primesc si predau sub semnatura tezele.

d.      Corectarea se face prin citirea fiecarei teze de catre secretarul comisiei.

e.       Toti membrii comisiei de concurs noteaza raspunsurile in concordanta cu baremul stabilit. Este preferabila corectarea unui subiect la toate tezele, apoi trecerea la urmatorul subiect.

f.       Notele acordate sunt intre 1 si 10 (se acorda un punct din oficiu, deci baremul de concurs se intocmeste pentru 9 puncte).

g.      Dupa corectarea fiecarui subiect, daca intre notele acordate nu exista diferenta mai mare de 1 punct, nota acordata de catre fiecare membru al comisiei se trece pe borderou si pe teza, la sfarsitul raspunsului scris la intrebarea respectiva.

h.      Daca exista diferenta mai mare de 1 punct intre notele acordate de membrii comisiei, se reia corectarea acelui subiect si se cauta stabilirea unei aprecieri unitare a membrilor comisiei.

i.        Greselile depistate, inclusiv tratarea superficiala a subiectelor, se depuncteaza conform aprecierii fiecarui membru al comisiei, sub coordonarea presedintelui acesteia.

j.        Nota finala acordata unei teze de tip redactional este egala cu media aritmetica a notelor acordate celor 10 subiecte de catre cei trei membri ai comisiei. Nota finala a fiecarui subiect este egala cu media notelor acordate pentru acel subiect de catre cei trei membri ai comisiei. Nota finala a tezei este media aritmetica a notelor subiectelor (suma celor zece note finale ale subiectelor, impartita la zece).

k.      Nota finala se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjiri.

(12) Corectarea tezelor tip grila

a.         se face in mod computerizat la Catedra de Informatica medicala

b.         are loc in prezenta intregii comisii de la proba scrisa si a candidatilor de la proba scrisa,

c.         are loc la data si ora anuntate candidatilor de presedintele comisiei, stabilita de comun acord cu echipa tehnica de corectare si anuntate, in prealabil, Prorectoratului didactic.

(13) Dupa terminarea corectarii tezelor, acele lucrari care au nota finala sub 7 vor fi deschise in prezenta tuturor candidatilor. Candidatii care nu au reusit sa obtina nota minima 7 (sapte) parasesc concursul. Tezele candidatilor ramasi in concurs raman secretizate pana la terminarea probei orale.

(14) Contestatiile fata de rezultatele probei scrise se depun in scris, la secretarul comisiei de concurs, in termen de cel mult 24 de ore de la deschiderea tezei si se rezolva in urmatoarele 24 de ore.

(15) Rezultatul examinarii contestatiilor se face public prin afisare, sub semnatura Rectorului, Prorectorului didactic si a presedintelui comisiei de concurs de la proba scrisa, in termenul prevazut pentru rezolvarea contestatiilor.


9.3. Proba orala

9.3.1. Prevederi generale

(1)     proba orala are loc la cel putin 24 de ore dupa incheierea probei scrise (inclusiv contestatiile si solutionarea lor)

(2)     daca exista mai multi candidati pentru ocuparea unui post, inainte de inceperea probei orale se trage la sorti ordinea intrarii in concurs la aceasta proba.

(3)     proba orala este publica, avand dreptul de a asista si concurentii care au sustinut deja aceasta proba.

(4)     Fiecare membru al comisiei noteaza, pe o foaie de hartie, pentru fiecare candidat: raspunsurile bune si cele gresite, alte observatii pozitive sau negative, nota acordata si motivarea ei daca este necesar. Notitele membrilor comisiei vor fi predate la Prorectorat de catre secretarul comisiei, la incheierea probei

(5)     Pentru fiecare concurent, nota finala de la proba orala este data de media notelor acordate de membrii comisiei de concurs.

(6)     Proba este promovata cu media minima 7 (sapte).

(7)     Discrepantele de notare intre membrii comisiei se rezolva in mod similar cu proba scrisa.

(8)     La terminarea probei orale de catre toti concurentii, acestora li se comunica notele obtinute.

(9)     Contestatiile se formuleaza verbal si se rezolva pe loc.

9.3.2. Proba practica - examenul practic al cunostintelor de specialitate (desfasurare orala)

9.3.2.1. Proba practica la DISCIPLINELE PRECLINICE

(1)   proba orala consta in expunerea unui subiect din tematica pentru proba scrisa

(2)   subiectul este tras la sorti, la inceputul desfasurarii probei, de catre primul concurent, in ordine alfabetica.

(3)   Subiectul trebuie sa fie diferit fata de cele 10 subiecte extrase la proba scrisa.

(4)   Daca subiectul extras este prea amplu, comisia are libertatea reformularii lui astfel incat sa poata fi expus in 20 de minute, dupa o perioada de gandire si pregatire a raspunsului de 20 minute.

(5)   Toti candidatii vor raspunde la acelasi subiect si vor utiliza cele 20 de minute de gandire.

(6)   Pana la comunicarea subiectului primului concurent, toti concurentii vor astepta intr-o incapere separata.

(7)   Pe durata pregatirii raspunsului de catre primul concurent, comisia de concurs pregateste baremul de apreciere a raspunsului, barem pe baza caruia va fi notat fiecare candidat.

(8)   La concursul pentru postul de PREPARATOR, proba orala poate consta numai din prezentarea orala a unui subiect teoretic

(9)   La concursul pentru postul de ASISTENT UNIVERSITAR, proba orala poate consta fie din prezentarea orala a unui subiect teoretic, fie din efectuarea unei probe tehnice (de laborator) corespunzatoare subiectului teoretic, in functie de specificul disciplinei si punctul de vedere al comisiei de concurs. Daca sunt mai multi concurenti pe un acelasi post, toti vor sustine proba orala in acelasi mod

9.3.2.2. Proba practica la DISCIPLINELE CLINICE

(1)  Proba orala a disciplinelor clinice consta in examinarea si prezentarea unui pacient cu patologie de profil.

(2)  Locul de desfasurare al probei este stabilit prin tragere la sorti in sala Senatului UMF, la data si ora anuntate concurentilor inca de la proba scrisa

(3)  Tragerea la sorti are loc cu ocazia deschiderii tezelor care au nota finala sub 7 daca nu exista contestatii, sau dupa alte 48 de ore daca exista contestatii

(4)  Ordinea intrarii in concurs la proba clinica este stabilita prin tragere la sorti inainte de inceperea probei.

(5)  Cate doi concurenti, in ordinea tragerii la sorti, vor examina si prezenta acelasi caz.

(6)  Daca numarul de concurenti este impar, ultimii trei candidati vor da examenul la acelasi caz

(7)  Intr-o zi sunt examinati cel mult 8-9 concurenti.

(8)  Cazurile de concurs sunt selectionate de comisia de concurs in dimineata aceleiasi zile, foile de observatie a acestor cazuri ramanand la comisie pana la terminarea probei

(9)  Fiecare pereche de concurenti intra in concurs tragand la sorti numarul foii de observatie a pacientului pe care il va examina si prezenta. Biletul tras la sorti este semnat pe verso de catre cei doi concurenti si presedintele comisiei de concurs.

(10)  Fiecare concurent are la dispozitie cate 20 de minute pentru:

a.       dialog cu bolnavul, examen obiectiv, solicitarea unor examinari de laborator si paraclinice;

b.      pregatirea expunerii

c.       expunerea cazului

(11)  Comisia asista si apreciaza dialogul medic-bolnav, efectuarea examenului clinic obiectiv, informarea asupra investigatiilor de laborator si paraclinice, apoi examinarea cazului

(12)  Inainte de a incepe expunerea cazului, concurentul inmaneaza comisiei un bilet semnat pe care scrie diagnosticul pe care l-a stabilit pentru cazul examinat. Acest bilet si eventualele notite utilizate de concurent la prezentarea cazului se pastreaza de catre comisia de concurs si se predau la Prorectoratul didactic de catre secretarul comisiei, la incheierea probei.

(13)  In timpul probei orale, comisia nu pune intrebari

(14)  Notele obtinute se anunta la sfarsitul zilei de concurs. Nota minima de promovare a probei este 7(sapte)

(15)  Contestatiile se formuleaza verbal direct catre comisie si se rezolva pe loc de catre aceasta.

9.3.3. Proba didactica (desfasurare orala)

(1)     Aceasta proba evalueaza aptitudinile didactice/pedagogice ale candidatilor si consta in conducerea unui stagiu, seminar sau a unei lucrari practice pe o durata de 20 de minute.

(2)     Capitolul din tematica de concurs din care se va alege subiectul probei didactice se comunica concurentilor cu 24 de ore inainte de sustinerea probei.

(3)     Subiectul se formuleaza inainte de inceperea probei si va fi acelasi pentru toti concurentii.

(4)     Se acorda 20 de minute pentru pregatirea expunerii.

(5)     Expunerea, ca si la proba orala, are caracter public, comisia de concurs jucand rolul grupei de studenti.

(6)     Notele se comunica la sfarsitul probei si se trec in borderoul de concurs.

(7)     Nota minima de promovare a probei este 7(sapte)

(8)     Contestatiile se formuleaza verbal direct catre comisie si se rezolva pe loc de catre aceasta.

9.4. Clasificarea concurentilor

(1)     Pentru fiecare candidat se calculeaza nota probei orale, care este egala cu media aritmetica a notelor de la proba teoretica si de la proba didactica

(2)     Dupa incheierea probei didactice, in prezenta tuturor concurentilor care au promovat proba scrisa, se deschid tezele

(3)     Nota finala a unui candidat este egala cu media aritmetica dintre nota de la proba scrisa si nota de la proba orala (Nota finala = nota de la scris + media de la oral, impartita la doi)

(4)     Media minima de promovare a concursului este media 8,00 (opt). Media se calculeaza cu doua zecimale fara rotunjire

(5)     Dupa alcatuirea clasamentului, se anunta concurentul/concurentii reusit/i.

(6)     La catederele unde sunt scoase la concurs mai multe posturi cu acelasi grad didactic, clasificarea candidatilor se face in mod global, posturile ocupandu-se in ordinea descrescatoare a mediilor finale, indiferent de postul pe care s-a facut inscrierea la concurs.

(7)     La medie egala, departajarea se face pe baza notei mai mari de la proba scrisa, iar daca si aceasta este egala se va sustine inca o proba scrisa de baraj intre concurentii respectivi.

(8)     Contestatiile fata de rezultatele finale ale concursului se depun la Registratura UMF in termen de 10 zile de la incheierea concursului. Conform legii, contestatia se solutioneaza in termen de cel mult 60 de zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor
- PARTEA A DOUA -


REGULAMENT

AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CADRU DIDACTIC DE PREDARE LA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

Prezentul Regulament se aplica la toate concursurile care au drept scop ocuparea unui post de cadru didactic de predare - sef lucrari/ lector, conferentiar sau profesor - la UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca.

Regulamentul de concurs are la baza Legea invatamantului, Legea privind Statutul personalului didactic, reglementarile Ministerului Educatiei si Cercetarii, Carta UMF, hotararile Senatului si Biroului Senatului UMF.


CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE

(1)   In UMF "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, posturile didactice de predare sunt ocupate prin concurs.

(2)   Concursurile pentru ocuparea posturilor de predare sunt organizate de UMF "Iuliu Hatieganu" in concordanta cu strategia de dezvoltare a facultatilor si a universitatii.

(3)   Posturile aprobate in Consiliul facultatii respective si in Senat sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, in ziarul "Viata Medicala", pe siteul Universitatii si sunt afisate la sediul UMF.

(4)   Inscrierea la concurs are loc in decurs de 30 de zile de la aparitia publicatiei de concurs in Monitorul Oficial.

(5)   Taxa de inscriere la concurs este prevazuta in regulamentele de taxe ale Universitatii.

(6)   Concursul se desfasoara si se finalizeaza, la nivelul comisiilor de concurs, in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea inscrierilor. Concursul se finalizeaza, la nivelul institutiei, in termen de cel mult 45 de zile de la depunerea raportului comisiei.

(7)   Concursul respecta dreptul egalitatii de sanse a tuturor candidatilor.

(8)   Incompatibilitati:

e. un cadru didactic nu poate participa la procesul de evaluare a unui candidat daca:

cele doua persoane sunt rude de gradul I, direct sau prin alianta;

cele doua persoane sunt contracandidate pentru ocuparea aceluiasi post;

intre cele doua persoane exista sau au existat conflicte aduse in fata instantei judecatoresti, a comisiei de etica a UMF sau a organelor de conducere ale universitatii

f. Cadrele didactice care, in urma alcatuirii comisiilor de examen, se afla in stare de incompatibilitate, sunt obligate sa anunte Decanatul facultatii asupra acestui lucru in termen de 72 ore de la discutarea comisiilor in Consiliul Facultatii.

g. Decanatul procedeaza la inlocuirea cadrului didactic incompatibil, in conformitate cu prevederile legale si cele ale regulamentului de fata.

h. In cazul in care seful de catedra se afla in stare de incompatibilitate, se aplica prevederile legale si Biroul de Consiliu desemneaza un inlocuitor al acestuia. In aceasta situatie, precum si in cazul in care un organ de conducere se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, se procedeaza in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(9)   Candidatii se pot inscrie la concurs doar daca sunt respectate conditiile generale prevazute in prezentul regulament

(10)               Evaluarea performantelor candidatilor se realizeaza pe baza unor criterii specifice fiecarui tip de post de predare. Criteriile de evaluare fac parte integranta din prezentul regulament

(11)               Intr-un an universitar, un cadru didactic poate promova o singura data.

(12)               Anexele prezentului regulament reprezinta parte integranta din acesta.CAPITOLUL II. COMISIILE DE CONCURS


(1)   Comisiile de concurs sunt propuse de Biroul de Consiliu, aprobate de Consiliul Facultatii si validate de catre Senatul UMF.

(2)   In cazul in care Senatul invalideaza o comisie, decanul propune, in aceeasi sedinta a Senatului, o noua componenta a comisiei, pana cand este identificata alcatuirea comisiei acceptabila de catre Senat.

(3) Comisiile de concurs sunt alcatuite dupa cum urmeaza:

a.       Pentru posturile de sef lucrari/lector:

i. un presedinte - seful catedrei sau reprezentant desemnat al acestuia,

ii. 3 membri specialisti in profilul postului si avand functie de predare

iii. presedintele comisiei trebuie sa aiba functie didactica cel putin egala celei scoasa la concurs.

iv. in comisie trebuie sa existe cel putin un conferentiar sau un profesor universitar

b.      Pentru posturile de conferentiar universitar:

i. un presedinte - decan sau reprezentant al acestuia, care are titulul didactic de profesor si este membru in Senatul UMF;

ii. 4 membri, dintre care cel putin 2 membri din afara UMF Cluj-Napoca, cu grad de conferentiar sau profesor universitar, in specialitatea postului sau in specialitati inrudite.

c.       Pentru postul de profesor universitar:

i. un presedinte - decan sau reprezentant al acestuia, care are titlul didactic de profesor si este membru in Senatul UMF;

ii. 4 membri, dintre care cel putin 2 membri din afara UMF Cluj-Napoca, cu grad didactic de profesor universitar in specialitatea postului sau in specialitati inrudite.

(4) Aprecierea candidatului la postul de sef de lucrari, conferentiar sau profesor se face prin punctaj, in baza unei grile adaptata specificului catedrei si aprobata de Senatul UMF

(5) Fiecare candidat la ocuparea unui post de predare sustine un interviu cu structurile de conducere academica, dupa cum urmeaza:

a. Candidatii pentru ocuparea postului de sef de lucrari sustin un interviu cu Biroul Consiliului facultatii, in prezenta unui prorector;

b. Candidatii pentru ocuparea unui post de conferentiar sau profesor universitar sustin un interviu cu Biroul Senatului si Biroul Consiliului facultatii, reunite.

(6) Interviul urmareste sa evalueze activitatea didactica, stiintifica (inclusiv vizibilitatea nationala si internationala pe care o confera candidatul, universitatii) si profesionala a candidatului. De asemenea, este evaluata implicarea candidatului in activitatile universitatii si viziunea acestuia asupra dezvoltarii academice.

(7) Concluzia interviului este formulata in scris, in termen de 48 ore de la desfasurarea interviului, de catre structura de conducere care a desfasurat interviul.

(8) Concluzia interviului este consultativa. Ea insoteste dosarul candidatului in procesul de evaluare. Concluzia se prezinta in sedintele Consiliului Facultatii si a Senatului, in momentul in care este discutat dosarul de concurs al candidatului.

(9) Fiecare membru al Comisiei de concurs trebuie sa isi exprime optiunea in favoarea sau impotriva ocuparii postului de catre candidatul inscris la concurs.

(10) In cazul in care, pentru ocuparea unui post, candideaza mai multi concurenti, fiecare membru al comisiei isi poate exprima optiunea favorabila doar pentru un singur candidat.

(11) Exprimarea optiunii membrilor comisiei se face printr-un referat scris, redactat pe un formular tipizat, furnizat de catre universitate (anexa 3).

(12) Presedintele comisiei de concurs intocmeste Raportul final al concursului (anexa 4).

(13) Concluzia finala a presedintelui de comisie nu poate fi discordanta fata de cele ale membrilor comisiei.

(14) Daca exista divergente de opinii intre presedinte si restul comisiei, acesta trebuie sa poarte discutii lamuritoare cu membrii comisiei, prealabile alcatuirii raportului final si inaintarii acestuia la Prorectoratul didactic.

(15) Raportul final al comisiei de concurs se inainteaza Prorectoratului didactic in intervalul mentionat in cap. 1, alin. (6).

(16) Raportul final al comisiei de concurs este prezentat de catre presedintele comisiei de concurs in sedinta Consiliului Facultatii

(17) Daca exista mai multi candidati pentru acelasi post de predare, in Consiliu se prezinta numai propunerea finala a Comisiei. Consiliul poate solicita, pentru informare si decizie justa, prezentarea in sinteza a dosarelor celorlalti candidati.


CAPITOLUL III. VALIDAREA REZULTATELOR

(1)   Concluziile raportului comisiei de concurs se aproba prin majoritatea voturilor cadrelor didactice membre ale Consiliului Facultatii (anexa 5).

(2)   Rezultatul final al concursului este validat prin majoritatea voturilor cadrelor didactice membre ale Senatului UMF (anexa 5).

(3)   Finalizarea concursului, la nivelul UMF, este obligatorie in intervalul prevazut in cap. 1, alin. (6).

(4)   Aprobarea rezultatelor concursului pentru posturile de sef de lucrari / lector se face de catre Consiliul Facultatii, iar validarea rezultatelor la nivel institutional este atributia Senatului UMF

(5)   Pentru posturile de conferentiar si profesor universitar este necesara confirmarea de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) de pe langa Ministerul Educatiei si Cercetarii si validarea numirii prin Ordin al Ministrului.


CAPITOLUL IV. CONTESTAREA REZULTATELOR


(1)   Candidatii pot contesta la Senatul UMF, respectiv la MECT, decizia Consiliului Facultatii, respectiv a Senatului.

(2)   Contestatia se depune, in scris, in termen de cel mult 10 zile de la adoptarea hotararii Consiliului, respectiv a Senatului. Contestatia se solutioneaza in termen de cel mult 60 de zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

(3)   Contestatia in legatura cu hotararea Consiliului poate fi acceptata cu majoritate de voturi in Senat.

(4)   In situatia descrisa la aliniatul (3), dosarul respectiv poate fi trimis o singura data catre Consiliul Facultatii spre reanalizare.

(5)   Rezultatul votului Senatului poate fi contestat la Ministerul Educatiei, de catre un candidat, o singura data intr-o sesiune de concurs.


CAPITOLUL V. CONDITII GENERALE DE CONCURS


(6)    La concursul pentru ocuparea posturilor de predare in UMF "Iuliu Hatieganu" se pot inscrie absolventi al unor institutii de invatamant superior, corespunzatoare specialitatii solicitate in publicatia de concurs a postului respectiv.

(7)    Candidatii vor indeplini urmatoarele conditii generale:

a. cetatenia Romana

b. Cunoasterea a cel putin una din limbile engleza sau franceza, dovedita prin certificate cu valoare de atestare internationala (tip TOEFL, DALF, Cambridge) sau atestata in urma unui examen sustinut la catedra de limbi moderne a UMF. In aceasta situatie este necesara obtinerea unui punctaj de minimum 70% din punctajul maxim al examenului.

c. Incepand cu anul universitar 2011 - 2012 este necesara cunoasterea atestata a ambelor limbi de circulatie internationala (engleza si franceza)

(8)    Candidatii vor indeplini urmatoarele conditii generale privind activitatea profesionala:

a. vechimea minima in specialitate, specifica postului

b. dovada activitatii de asistenta medicala/farmaceutica

c.       calificarea profesionala:

i. medic primar - pentru disciplinele care au echivalent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii

ii. pentru disciplinele care nu au corespondent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii sunt necesare studii de licenta in conformitate cu continutul anexei 1

iii. Nu sunt necesare studii medicale sau farmaceutice pentru ocuparea unor posturi la catedrele Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Limbi Moderne.

iv. Pentru ocuparea posturilor de predare (sef de lucrari, conferentiar sau profesor) la Facultatea de Farmacie sunt necesare:

1.      studii de licenta de farmacie la disciplinele unde pot concura doar farmacisti

2.      studii de farmacie (ca a doua facultate) sau de masterat in domeniul farmaceutic sau medical, pentru absolventii facultatilor unui alt profil decat medico-farmaceutic, la disciplinele unde pot concura si acesti absolventi

v. Cadrele didactice angajate ale UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, care nu intrunesc conditiile de mai sus, isi vor putea urma cariera academica in conformitate cu prevederile legale, iar dosarele de promovare la functiile de conferentiar respectiv profesor universitar vor fi inaintate spre evaluare comisiilor de specialitate din CNATDCU care se ocupa cu domeniul de licenta corespunzator studiilor universitare absolvite de cadrul didactic in cauza

d. dovada continuitatii in activitatea de profil in conformitate cu specificul postului (dovada din cartea de munca).

e. Avizul Oficiului juridic al UMF, care certifica lipsa cazierului judiciar al candidatului

f. respectarea formalitatilor de inscriere la concurs, inclusiv aprecieri de la locul/locurile de munca din ultimii cinci ani semnate de seful unitatii/unitatilor in care a lucrat candidatul

g. adeverinta medicala de la medici primari in specialitatile: Neurologie, Psihiatrie, O.R.L. prin care se atesta lipsa unor afectiuni incompatibile cu cariera didactica (hipoacuzie, dislexie, psihoze/manii)

h. indeplinirea cerintelor de pregatire pedagogica prevazute de legislatia in vigoare (Certificatul de pregatire pedagogica)

i. depunerea unui Dosar complet de inscriere la concurs vizat de consilierul juridic al UMF.

(9)    Dosarul fiecarui candidat va fi verificat si avizat de Biroul de Consiliu al fiecarei Facultati, care va face o certificare scrisa in legatura cu indeplinirea conditiilor de inscriere (anexa 6).
(10)          In alcatuirea listei de lucrari stiintifice se va avea in vedere faptul ca bazele de date internationale, relevante pentru domeniul medicina / stiintele vietii si aprobate ca atare de catre Senatul Universitatii sunt cele cuprinse in anexa 7.

(11)          Programele care atribuie granturi prin competitie sunt cuprinse in anexa 8.

(12)          Dosarul incomplet nu este primit pentru inscriere la concurs.

(13)          Continutul dosarului nu poate fi modificat dupa predarea lui la Prorectoratul didactic.

(14)          Candidatul este singur si pe deplin raspunzator de continutul dosarului sau de concurs.

(15) In cazul in care dosarul de concurs contine date false, care conduc la supraaprecierea eronata a candidatului, acesta este eliminat din concurs iar cazul este deferit spre analiza comisiei de etica a universitatii.


Capitolul VI. Conditii de inscriere si alcatuirea documentatiei de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari


VI. 1. Conditii de inscriere

VI.1.A. Conditii preliminare obligatorii care atesta calificarea

(1) Calificarea profesionala : medic primar sau farmacist sau cercetator principal gradul II in aceeasi specialitate cu cea a postului scos la concurs, cu exceptia disciplinelor pentru care aceasta prevedere nu se aplica;

a. pentru disciplinele care au echivalent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii, este necesar primariatul in specialitatea disciplinei;

b. pentru disciplinele care nu au echivalent in nomenclatorul de specialitati al Ministerului Sanatatii, este necesar titlul de medic, medic dentist sau farmacist.

c. disciplinele care nu impun calificare medico-farmaceutica sunt prezentate in anexa 1

(2) Calificarea stiintifica : doctor sau doctorand in stiinte medicale sau in stiinte farmaceutice;

(3) Calificarea didactica: pregatirea pedagogica conform legislatiei in vigoare (Certificatul de pregatire pedagogica)

VI.1.B. Conditii preliminare obligatorii de vechime

(1) Vechimea minima in specialitate :

(a) pentru candidatii care provin din invatamantul superior sau cercetare: vechime minima de 6 ani in specialitate sau ca si cercetator principal in acelasi profil cu al postului, sau 4 ani in cazul in care candidatul este doctor in stiinte

(b) pentru candidatii din afara invatamantului superior sau a cercetarii stiintifice, vechime minima 10 ani in specialitate, sau 8 ani daca detin si titlul de doctor;

(2) Vechimea minima in postul didactic de asistent

(a) Minimum 6 ani vechime in activitatea didactica - pentru candidatii care au functia de asistent sau cercetator principal gradul II, in specialitatea postului scos la concurs, sau minimum 4 ani pentru candidatii care au titlul de doctor in stiinte

VI.2. Evaluarea candidatului

VI.2.A. Evaluarea activitatii didactice

(1)   Evaluarea activitatii didactice este realizata prin coroborarea datelor obtinute din evaluarea:

a. Prelegerii publice;

b. Studentilor;

c. Colegilor;

d. Sefului de catedra;

e. Autoevaluare

(2)   Prelegerea publica:

a. Are durata de o ora

b. Se desfasoara sub forma unui curs la care asista

i. Toti membrii comisiei si

ii. studenti

c. La sfarsitul prelegerii studentii care au asistat completeaza un formular de evaluare

d.      Subiectul prelegerii se anunta candidatului/candidatilor de catre presedintele comisiei de concurs cu 48 de ore inainte de sustinere.

e. Cursul este notat de catre fiecare dintre membrii comisiei cu calificative (note de la 1-10)

f. Intre notele acordate de membrii comisiei nu poate exista diferenta mai mare de 1 (un) punct. In cazul in care apare o astfel de diferenta, ea este solutionata prin dialog intre membrii comisiei, cu medierea presedintelui comisiei.

g. Notele sunt mentionate in procesul verbal atasat raportului final

h. Alaturi de note, procesul verbal contine si observatiile membrilor comisiei.

(3)   Evaluarea din partea studentilor cuprinde:

a.       Evaluarea prelegerii publice si

b.      Informatiile furnizate de catre Prorectoratul de Evaluare, centralizate in urma evaluarii individuale a cadrelor didactice pe parcursul procesului didactic

(4)   Evaluarea colegiala si evaluarea din partea sefului de catedra sunt cuprinse intr-o caracterizare de la locul de munca, semnata atat de seful de colectiv cat si de membrii acestuia. Calificativul acordat trebuie sa fie "bine" sau "foarte bine".

(5)   Autoevaluarea activitatii didactice este formulata de candidat pe cel mult 1(una) pagina, cu referire succinta la propriile realizari academice pe care le considera relevante.


VI.2.B. Evaluarea activitatii stiintifice concretizata prin publicarea de lucrari de specialitate - criterii minime:

(1) Candidatul va dovedi, prin constiuirea unui dosar cu xerocopii ale lucrarilor stiintifice, indeplinirea urmatoarelor cerinte minime:

Minimum 5 (cinci) lucrari stiintifice publicate in extenso in reviste stiintifice de profil de interes larg (reviste internationale sau revistele nationale ale societatilor stiintifice sau ale universitatilor traditionale), indexate international sau cotate CNCSIS categoria A, B+, B sau C, dintre care:

(1)   Candidatul este prim autor la cel putin 2 (doua) lucrari;

(2)   Incepand cu anul universitar 2010 - 2011, se aplica cerinta conform careia, dintre cele doua lucrari de prim autor:

i. cel putin una este indexata intr-o baza de date internationala, conform anexei 7 a prezentului regulament;

ii. a doua este publicata intr-o revista cotata CNCSIS, categoria A, B+ sau B.

(2)     Comisia de concurs va aprecia valoarea lucrarilor prin prisma publicatiei in care au aparut.


VI.2.C. Evaluarea activitatii candidatului pe baza unui punctaj este realizata de catre fiecare membru al comisiei, in conformitate cu criteriile prezentate in anexa 9.

(1) Fiecare membru al comisiei completeaza, individual, si semneaza fisa de evaluare a candidatului prin punctaj.


VI.3. Alcatuirea documentatiei de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari


Documentatia aferenta concursului pentru ocuparea postului de sef de lucrari cuprinde

Dosarul de concurs si

Mapa cu lucrari ale candidatului


VI.3.A. Prevederi metodologice generale

(1)   Documentatia aferenta concursului pentru ocuparea postului de sef de lucrari se depune la secretariatul Prorectoratului Didactic.

(2)   Secretariatul Prorectoratului Didactic verifica corectitudinea intocmirii dosarului, existenta tuturor documentelor necesare si ordonarea lor conform cerintelor de prezentare a dosarului.

(3)   Secretariatul Prorectoratului Didactic inainteaza Decanatului Facultatii, pentru avizare, un exemplar din dosarul de concurs si mapa cu lucrari.

(4)   Dupa avizare, dosarul de concurs si mapa cu lucrari sunt returnate secretariatului Prorectoratului Didactic.

(5)   Dosarele avizate favorabil sunt trimise presedintelui comisiei, pentru evaluare.

(6)   Dosarele avizate negativ sunt returnate candidatilor. Un exemplar din dosarul de concurs avizat negativ este pastrat la Prorectoratul Didactic timp de un an, impreuna cu originalul avizului negativ al Biroului de Consiliu al facultatii.


6.3.B. Constituirea dosarului de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari

6.3.B.1. Prevederi metodologice specifice

(1)   Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari este constituit in doua exemplare de catre candidat

(2)   Dosarul este insotit de avizul Biroului de Consiliu al Facultatii prin care se certifica, in scris, indeplinirea conditiilor minime necesare pentru inscriere la concurs. Avizul este redactat pe un formular tipizat de evaluare - anexa 6.

(3)   Dosarul este insotit de catre o declaratie scrisa de mana, de catre candidat, prin care acesta isi asuma raspunderea ca nici una dintre lucrarile publicate nu contin elemente de plagiat si este de acord ca, in cazul dovedirii falsului in declaratii, sa fie eliminat din concurs si sa suporte consecintele prevazute de reglementarile universitare si legale aflate in vigoare - redactat dupa formularea din anexa 10 .

(4)   Continutul dosarului nu poate fi modificat dupa depunerea la Prorectoratul Didactic

(5)   Pe coperta dosarului se inscriu informatiile cuprinse in modelul din anexa 11


6.3.B.2. Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari cuprinde urmatoarele documente, in ordine:

1.      Avizul Biroului de Consiliu al Facultatii

2.      2 poze cm ale candidatului

3.      Opis

4.      Cererea de inscriere, conform modelului din anexa 12;

5.      Chitanta de achitare a taxei de concurs, conform regulamentelor, eliberata de casieria UMF;

6.      Declaratia de non-plagiat anexa 10

7. Lista de lucrari stiintifice publicate, alcatuita in conformitate cu instructiunile prezentate in anexa 13

8. Curriculum vitae al candidatului, alcatuit dupa modelul prezentat in anexa 14;

9. Adeverinta de salariat, cu avizul oficiului juridic privind lipsa cazierului judiciar;

10. Extras din Procesul-verbal al sedintei de Senat in care a fost aprobata derogarea de vechime, necesara inscrierii la concurs (daca este cazul);

11. Copii legalizate dupa:

a.       Diploma de doctor sau alte diplome si titluri stiintifice sau adeverinta de doctorand (in original)

b.      Diploma de licenta insotita de foaia matricola;

c.       Diploma de bacalaureat cu situatia scolara;

d.      Certificat de nastere;

e.       Certificat de casatorie (daca este cazul);

12. Copii dupa publicatiile de anuntare a concursului din:

a.       Monitorul Oficial al Romaniei;

b.      ziarul "Viata Medicala"

13. Adeverinta cu activitatea spitaliceasca (unde este cazul);

14. Adeverinta de confirmare in specialitate (copie);

15. Adeverinta de confirmare in primariat (copie) ;

16. Caracterizarea de la locul de munca

17. Cazierul judiciar al candidatului (pentru candidatii din afara UMF);

18. Certificatul de cunoastere a unei limbi de circulatie internationala (engleza sau franceza);

19. Documente care atesta pregatirea pedagogica conform legislatiei in vigoare;

20. Trei adeverinte medicale eliberate de 3 medici primari (in specialitatile neurologie, psihiatrie, ORL) prin care este atestata lipsa unor afectiuni incompatibile cu cariera didactica (hipoacuzie, dislexie, psihoze/ manii).


VI. 3. C. Constituirea mapei cu lucrari aferenta concursului pentru ocuparea postului de sef de lucrari

(1)   Mapa cu lucrari contine xerocopii ale lucrarilor stiintifice ale candidatului.

(2)   Lucrarile sunt depuse intr-un dosar cu sina sau biblioraft, in ordinea in care sunt prezentate in lista de lucrari. Teza de doctorat nu este inclusa intre lucrarile care trebuiesc atestate prin xerocopie.

(3)   In cazul in care candidatul este si autor de carte, cartile sunt depuse separat, in original. Contributiile sub forma unor capitole de carte sunt depuse in xerocopie, in mod similar articolelor stiintifice.

(4)   Mapa cu lucrari este alcatuita intr-un singur exemplar.

(5)   Mapa cu lucrari este predata impreuna cu dosarul de concurs la Prorectoratul Didactic

(6)   Dupa predarea mapei cu lucrari, continutul acesteia nu poate fi modificat.ANEXA nr. 1


Profilul studiilor de licenta care se califica pentru a concura in vederea ocuparii unui post de cadru didactic, la catedrele care nu au corespondent in nomenclatorul specialitatilor medicale / farmaceuticea

Facultatea

Catedra

Absolvent al studiilor universitare de licenta de:

Medicina, Medicina Dentara

Anatomie

medicina, medicina dentara

Biochimie

medicina, medicina dentara, farmacie

Biologie celulara si

Moleculara

medicina, medicina dentara, biologie

Fiziologie

medicina, medicina dentara

Biofizica

medicina, medicina dentara, farmacie

Fiziopatologie

medicina, medicina dentara

Histologie

medicina, medicina dentara

Microbiologie

medicina, medicina dentara

Psihologie

medicina, medicina dentara, psihologie

Istoria medicinei

medicina, medicina dentara, farmacie, istorie

Informatica

medicina, medicina dentara, informatica

Propedeutica stomatologica

medicina dentara

Materiale dentare

medicina dentara

Farmacie

Matematica - Informatica

farmacie, matematica, informatica

Fizica - Biofizica

farmacie, fizica

Botanica

farmacie, biologie

Chimie fizica

farmacie, chimie

Chimie anorganica

farmacie, chimie

Chimie organica

farmacie, chimie

Chimie analitica

farmacie, chimie


Nu necesita calificare medico-farmaceutica, personalul catedrelor: Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale, Limbi Moderne


ANEXA nr. 2

(model)

RAPORT FINAL AL COMISIEI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT UNIVERSITAR / PREPARATOR


Comisia de concurs pentru examinarea candidatilor in vederea ocuparii postului de asistent universitar / preparator*, la


Facultatea____________________, Catedra_____ _______ ______ _____________, pozitia_______,

numita prin hotararea Senatului UMF Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, nr. _______, din data de _________

si alcatuita din:

Presedinte:______ _______ ______ _______________

Membru:___________ ______ ____ _

Membru:___________ ______ ____ _

Secretar:___________ ______ ____ __

Constata urmatoarele:

la concurs s-au inscris urmatorii candidati:

1.

2.

3.


In urma desfasurarii, in conformitate cu instructiunile regulamentare, a probelor de concurs, candidatii au obtinut urmatoarele rezultate:


Nr. crt.

Candidat

Proba orala

Proba scrisa

Nota finala

Examen practic

Proba didactica

Media

1.2.3.

Comisia propune ca, in urma rezultatelor concursului:


Candidatul

Sa ocupe postul de

pozitia

1.2.PRESEDINTE:* - se bareaza ceea ce nu corespunde


ANEXA nr. 3
Referat

De apreciere a candidatului _____ _______ ______ _________, inscris in concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari, pozitia _____, la Catedra _______________, Facultatea_____________, UMF Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca.

Subsemnatul, ________________, in calitate de membru al comisiei de concurs, numit prin Ordinul nr _______ / _____ al Rectorului UMF Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, analizand activitatea candidatului sus-mentionat, apreciez urmatoarele:


A.       Activitatea didactica

i. Candidatul indeplineste conditiile minime necesare de calificare si vechime DA NU

ii. La locul de munca, aprecierea candidatului de catre colegi si sef este favorabila DA NU

iii. Evaluarea din partea studentilor este favorabila DA NU

iv. Apreciez prelegerea publica a candidatului cu nota ________________

v. Apreciez activitatea didactica a candidatului cu punctajul ___________ (intre 1 - 25)

vi. OBSERVATII__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

B.    Activitatea stiintifica

i. Candidatul indeplineste conditiile minime necesare in ceea ce priveste publicatiile DA NU

ii. Candidatul este autor de manuale sau carti de specialitate DA NU

iii. Candidatul are contributii cu capitole la manuale sau carti de specialitate DA NU

iv. Candidatul este director de grant / membru in colective ale unor granturi DA NU

v. Apreciez activitatea stiintifica a candidatului cu punctajul ___________ (intre 1 - 25)

vi. OBSERVATII__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

C. Activitatea profesionala

i. Candidatul indeplineste conditiile minime de calificare specifice postului DA NUii.


ANEXA nr. 4

- raport final al concursului - presedinte , cadru de predare

ANEXA NR. 5

Cvorumul si numarul de voturi necesare pentru aprobarea posturilor didactice in Consiliu si SenatStructura de conducere

Nr. total membri

Nr. membri cadre didactice

Cvorum

Nr. de voturi necesar pentru aprobarea posturilor didactice

Consiliu Facultatea Medicina


Consiliu Facultatea Medicina Dentara


Consiliu Facultatea Farmacie


Consiliu Facultatea Moase Asistenta Medicala

Consiliu Facultatea Stiinte pentru Sanatate

Senat
ANEXA NR. 6

Formular de evaluare si certificare a indeplinirii conditiilor minime de participare la concursul pentru ocuparea postului de

SEF DE LUCRARI

Candidat

Facultatea _________________, Catedra_____ _______ ______ ______, pozitia_______________

1. Cetatenia romana DA NU

2. Medic primar DA NU

3. Doctor in stiinte sau doctorand DA NU

4. Certificat de pregatire pedagogica DA NU

5. Vechimea minima in specialitate DA NU

6 ani asistent sau cercetator fara doctorat

4 ani asistent sau cercetator cu doctorat

10 ani fara doctorat / 8 ani cu doctorat daca provine din afara invatamantului / cercetarii

6. Vechimea minima in invatamant DA NU

6 ani asistent fara doctorat / 4 ani cu doctorat

7. Certificat de competenta lingvistica DA NU

8. Evaluare colegiala si a sefului cu concluzia "bine" sau "foarte bine" DA NU

9. Minimum 5 lucrari stiintifice publicate in extenso, in reviste cotate DA NU

international sau CNCSIS A, B+, B sau C

10. Dintre care candidatul este prim autor la cel putin doua lucrari DA NUPrin prezenta, Biroul Consiliului Facultatii certifica faptul ca SUNT / NU SUNT * indeplinite toate cerintele minime necesare pentru inscrierea candidatului evaluat la concursul pentru ocuparea postului de sef de lucrari.


DECAN__________ ______ ____ _

PRODECAN_____ _______ ______ _____________

PRODECAN_____ _______ ______ _____________

PRODECAN_____ _______ ______ _____________

SECRETAR STIINTIFIC___________________


* - se bareaza ceea ce nu corespunde


ANEXA NR. 7

Bazele de date internationale, relevante pentru domeniul medicina / stiintele vietii si aprobate ca atare de catre Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca, sunt:


i. ISI - Thomson Reuters

ii. Medline / Pubmed

iii. Embase

iv. Scopus

v. Biosis / Biological Abstracts

vi. International Pharmaceutical Abstracts

vii. ERIC : Educational Resources Information Center

viii. PsycINFO (Psychological Abstracts)

ix. Web of Knowledge / Web of Science

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Social Sciences Citation Index

3.      Arts & Humanities Citation Index

4.      Current Chemical reactions

5.      Index Chemicus


ANEXA NR. 8

Programele care atribuie granturi prin competitie

b.      Nationale:

i. PNCDI - PNII, componente: resurse umane, idei, capacitati, parteneriate, inovare

ii. CNCSIS

iii. CNFIS

iv. CEEX

v. Tineri doctoranzi (Bd, Td)

vi. Platforme interdisciplinare

vii. Programe PNCDI : BIOTECT, VIASAN, CALIST, MATNANTECH, AGRAL, MENER, RELANSIN, INFOSOC, CERES

c.       Internationale: Program Cadru 6, Cadru 7, eContentPlusPentru contractele de cercetare obtinute in afara programelor mentionate mai sus se vor prezenta informatii si dovezi despre competitia prin care a fost atribuit contractul. Acestea vor fi analizate si validate de catre biroul consiliului facultatii.ANEXA NR. 9

(sistem de evaluare - punctaj sef de lucrari)


ANEXA NR. 10

(declaratie tip de nonplagiat - model; se scrie de mana, de catre candidat)


Declaratie


Subsemnatul ____________, avand functia de ______________, la _________, ,identificat prin CI ______________, prin prezenta declar, pe proprie raspundere, ca nici una dintre lucrarile publicate de mine (articole sau carti) nu contin elemente de plagiat. Sunt de acord ca, in cazul dovedirii falsului in declaratii, sa fiu eliminat din concurs si sa suport consecintele prevazute de reglementarile universitare si legale aflate in vigoare.DataSemnatura


ANEXA NR. 11

(coperta dosarului de concurs, sef de lucrari)

UNIVERSITATEA __________ ______ ____ _____ _______ ______ _________

FACULTATEA__________ ______ ____ ____________

Catedra__________ ______ ____ _________________Postul__________ ______ ____ ___________Pozitia_________

Disciplina (ele) postului: __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____

Domeniul de doctorat __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____


DOSAR DE SEF DE LUCRARI


Numele si prenumele __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ANEXA NR. 12

(Model cerere de inscriere)

DOMNULE RECTOR,


Subsemnatul __________ ______ ____ ________ nascut la data de (ziua, luna, anul)_____ _______ ______ ______________ absolvent al facultatii

_____ _______ ______ ___________, sectia,_____ _______ ______ ________cu media______,

(gradul didactic sau de cercetare si locul de munca) _____ _______ ______ ____________


Nr. telefon:___________ ______ ____ _____ _______ ______ _____________

Va rog sa binevoiti a-mi aproba inscrierea la concursul pentru ocuparea postului

de_____ _______ ______ _________pozitia__________disciplinele___________________

la catedra__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______________

facultatea_____ _______ ______ ____________domeniul de doctorat__________________

Mentionez ca sunt doctor/doctorand din data de _____ _______ ______ _________,in domeniul de specialitate_____ _______ ______ ____________

Concursul a fost anuntat in Monitorul Oficial nr. _____________si publicat in ziarul "Viata Medicala " nr._____ _______ ______ ______Data________________


Semnatura__________________


Certificam legaliatea inscrierii la concurs CONSILIER JURIDIC


Data_______________Semnatura___________________

ANEXA NR. 13

(model alcatuire lista de lucrari stiintifice)LISTA DE LUCRARI


Candidat: _____ _______ ______ _______________, doctor din ________________, asistent din _____________


1. Teza de doctorat:


T1. autor, conducator stiintific (numele) - (titlul tezei) - Universitatea., sustinuta in (data)..., confirmata in (data) ... pentru specializarea .., atestata cu Diploma de doctor seria .. Nr. .nr. /data..


2. Carti /cursuri publicate in edituri recunoscute (Ca1, Ca2 etc.), indrumare publicate (I1, I2 etc.), capitole publicate in volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator functionale etc. (D1, D2 etc.), dupa caz, prin care se aduc contributii la dezvoltarea activitatilor didactice/profesionale in raport cu natura criteriului de evaluare TP2:


2.1. Carti / cursuri publicate in edituri recunoscute (Ca1, Ca2 etc.), care aduc contributii la dezvoltarea activitatilor didactice/profesionale in raport cu natura criteriului de evaluare TP2:


2.2. Capitole publicate in volume colective, capitole teoretice redactate, (D1, D2 etc.), prin care se aduc contributii la dezvoltarea activitatilor didactice/profesionale:


2.3. Compact discuri didactice, alte materiale didactice:3. Carti de specialitate publicate in edituri recunoscute (Cb1, Cb2 etc.), articole/studii publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscute (Ri, Ri2etc.), articole/studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute din tara si din strainatate (Vi1,Vi2 etc.), brevete de inventie (B1,B2 etc.), creatii artistice prezentate la manifestari recunoscute din tara si din strainatate (A1, A2 etc.), precum si alte lucrari similare - articole/studii publicate in reviste de specialitate de circulatie nationala recunoscute (Rn1, Rn2 etc.), articole/studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice nationale (Vn1,Vn2 etc.), lucrari prezentate la diferite seminarii/expozitii, inovatii etc. (E1, E2 etc.), dupa caz, prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :


3.1. Carti de specialitate publicate in edituri recunoscute (Cb1, Cb2 etc.), prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :


3.2. Capitole publicate in volume colective aparute in edituri recunoscute prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :


3.3. Articole/studii publicate in extenso in reviste de specialitate de circulatie internationala recunoscute (Ri, Ri2etc.), prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :


3.4. Articole / studii publicate in extenso in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute din tara si din strainatate (Vi1,Vi2 etc.), prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :3.5. Articole / studii publicate in extenso in reviste de specialitate de circulatie nationala recunoscute (Rn1, Rn2 etc.), prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :


3.6. Articole / studii publicate in extenso in volumele unor manifestari stiintifice nationale (Vn1,Vn2 etc.), prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :


3.7. Lucrari publicate in extenso, prin mijloace electronice, in strainatate si in tara, prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :


3.8. Lucrari publicate in rezumat in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute din tara si din strainatate, prin care se aduc contributii la dezvoltarea domeniului in raport cu natura criteriului de evaluare TP3 :4. Proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare, pe baza de contract / grant, obtinute prin competitie:Programul/Proiectul

Functia in proiect

Perioada:

Starea actuala


Candidat

..............


Cluj-Napoca,

Data.......


Nota

(1) Fiecare lucrare este prezentata, in limba in care a fost publicata/expusa, corespunzator structurii " I, II, III, IV, V, VI ", unde: I este indicativul( T1, T2 etc.; Ca1, Ca2 etc.; .), care se scrie "bold" la lucrarile realizate dupa acordarea ultimului titlu didactic/grad profesional(Ca1, I1 etc., dupa caz); II - autorii in ordinea din publicatie, cu scriere "bold" a candidatului; III - titlul, scris "italic"; IV - editura sau revista sau manifestarea si/sau alte elemente de localizare, dupa caz; V - intervalul de pagini din publicatie, respectiv, pp .-., numarul total de pagini, respectiv, . pg., sau alte date similare, dupa caz; VI - anul sau perioada de realizare, dupa caz. (2) In cadrul fiecarui grup de lucrari (Ca1, Ca2 etc.; I1, I2 etc. ; .), lucrarile sunt in ordine invers cronologica.ANEXA NR. 14

(model alcatuire CV)

CURRICULUM VITAE

Candidat: _____________, doctor din _______, asistent din ________


A. Date personale


1. Nume:

2. Prenume:

3. Data si locul nasterii:

4. Cetatenie:

5. Stare civila:

6. Studii:

Institutia
Perioada: de la (luna, anul) pana la (luna, anul)
Grade sau diplome obtinute
7. Titlul stiintific:

8. Experienta profesionala:

Perioada


Locul:

Institutia:

Functia:

9. Locul de munca actual si functia:

10 . Vechime la locul de munca actual:

11. Membru al asociatiilor profesionale:

12. Limbi straine cunoscute:

13. Alte competente:

14. Specializari si calificari:

15. Premii acordate drept recuoastere a rezultatelor activitatii profesionale / stiintifice:

16. Activitate redactionala

17. Participari la manifestari stiintifice

18. Cursuri postuniversitare urmate / sustinute

19. Activitate doctorala


B. Contributii stiintifice la prestigiul universitatii


Carti de specialitate publicate:

Capitole publicate in volume colective:

Articole publicate in extenso in reviste indexate in baze de date internationale:

Articole publicate in extenso in volumele unor manifestari internationale:

Articole publicate in extenso in reviste de circulatie nationala recunoscute:

Articole publicate in extenso in volumele unor manifestari nationale:

Articole publicate in extenso in mijloace electronice

Articole publicate in rezumat in volumele unor manifestari internationale

Granturi prin competitie:


C. Contributii didactice:


Carti/cursuri publicate

Capitole publicate in volume colective:

Compact discuri, alte materiale didactice:


D. Contributii profesionale:


Cluj-Napoca

Data_________


Semnatura

Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate