Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Functia de evaluare si control


Functia de evaluare si control


Functia de evaluare si control

Functia de evaluare si control reuneste ansamblul activitatilor prin care se verifica performantele obtinute comparativ cu obiectivele stabilite in conformitate cu reglementarile juridice in vigoare si cu misiunea institutiei publice de a satisface interesul general cu respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Prin aceste activitati se urmareste:

evaluarea operativa si postoperativa a rezultatelorinstitutiei in ansamblu

a verigilor organizatorice

a fiecarui angajat

- identificarea abaterilor de la obiectivele stabilite

- normele si normativele in vigoare

- standardele existente

- evidentierea cauzelor si a devierilor

- adoptarea masurilor de corectie a dezechilibrelor

- mentinerea echilibrului dinamic.

Activitatea de control se concretizeaza in :

- verificarea modului in care se executa deciziile administrative ale functionarilor publici

- corectarea unor decizii in concordanta cu realitatile

- initierea unor decizii pentru solutionarea noilor probleme.

Un control eficient presupune respectarea unor cerinte:

sa se exercite continuu, permanent, operativ

sa fie preventiv si reglativ

sa fie flexibil, realist, obiectiv

sa aiba finalitate si caracter sanctionator

sa se realizeze de catre personal specializat care isi desfasoara activitatea in diferite compartimente de control intern pe categorii de deficiente

sa fie orientat in exclusivitate catre satisfacerea interesului general, public

In sistemul de control al institutiei publice functioneaza un algoritm birocratic bine pus la punct cu termene si responsabilitati[2] ce poate conduce la intarzieri in valorificarea actelor de control.

Are ca scop - realizarea atributiilor, a politicilor adoptate

- respectarea legalitatii si dispozitiilor conducerii

- furnizarea prompta a informatiilor necesare adoptarii deciziilor

Controlul exercitat in institutiile publice vizeaza cu prioritate:

verificarea legalitatii si oportunitatii deciziilor administrative

aprecierea modului de utilizare a mijloacelor juridice de care dispun

urmarirea gradului de indeplinire a misiunii autoritatilor administrative sub aspect cantitativ si calitativ

obtinerea informatiilor exacte necesare perfectionarii activitatii, a structurilor si cadrului legislativ

La nivel local, controlul se exercita de catre:

conducatorul institutiei publice

administratia publica locala care:

are obligatia fata de cetateni, ca utilizatori ai serviciilor publice, sa le asigure servicii de calitate la timp

realizeaza controlul serviciilor publice pe care le-a creat

trebuie sa efectueze un control general - ce vizeaza intreaga activitate, dar si ierarhic - in virtutea raporturilor de subordonare.

Asupra administratiei publice pe diferitele ei niveluri se exercita:

- control extern - ex. Parlamentul controleaza guvernul, Corpul de Control al Guvernului controleaza Prefectura, Prefectul controleaza hotararile Consiliilor judetene si locale, Consiliile judetene si locale controleaza activitatea Primarului si Presedintelui.

- control intern - prin directiile de specialitate si conducatorii lor

- este reglementat prin acte legislative si are ca obiective:

- indeplinirea atributiilor institutiei publice corespunzator misiunii cu maxima eficienta

- protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorilor, risipei sau fraudei

- respectarea legii, a reglementarilor si a deciziilor conducerii.

Controlul financiar preventiv in institutiile publice are un rol deosebit.

Vizeaza: - angajamentele legale si bugetare

- deschiderea si repartizarea de credite bugetare

- efectuarea de plati din fonduri publice

- efectuarea de incasari din fonduri publice

- alte tipuri de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor.

Prezinta doua forme:

- control financiar preventiv propriu efectuat de contabilul sef sau de persoane delegate de acesta

- control financiar preventiv delegat realizat de catre controlori financiari delegati de Ministerul Finantelor Publice.

Auditul intern - este activitatea ce consta in efectuarea de verificari, inspectii si analize ale sistemului propriu de control intern in scopul evaluarii obiective a masurii in care acesta asigura indeplinirea obiectivelor institutiei publice si utilizarea eficienta a resurselor.

Controlul precede auditul.

Auditul:

- presupune si adoptarea de masuri care sa conduca la imbunatatirea activitatii de control

- se organizeaza in mod independent sub forma unui compartiment specializat

- seful compartimentului de audit este subordonat direct conducatorului institutiei publice

In concluzie, functia de control incheie un ciclu al procesului de management si creeaza premisele unui nou ciclu, al eficientei si calitatii serviciilor publice.A. Androniceanu - op. cit., p. 42.

D. Rais, A Simionescu, T. Pendiuc - op.cit.,  p. 27.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate