Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
STRATEGIA POLITIEI COMUNITARE PRIVIND REFORMA INSTITUTIONALA IN PERIOADA 20010 -20011


STRATEGIA POLITIEI COMUNITARE PRIVIND REFORMA INSTITUTIONALA IN PERIOADA 20010 -20011


STRATEGIA POLITIEI COMUNITARE PRIVIND REFORMA INSTITUTIONALA IN PERIOADA 20010 -20011

Strategii Publice privind dezvoltarea politiei comunitare

In scopul crearii unei institutii functionale, moderne, compatibile cu institutiile similare din tarile membre ale Uniunii Europene, obiectivul fundamental al consiliului local il reprezinta reorganizarea structurilor politiei comunitare in vederea cresterii capacitatii institutionale si a eficientei activitatilor desfasurate si restructurarea profunda a administratiei publice locale prin asigurarea coerentei si stabilitatii cadrului legislativ, descentralizarea serviciilor publice, consolidarea autonomiei administrative si financiare, asigurarea coerentei actului administrativ, perfectionarea managementului in politiei comunitare, asigurarea ordinii publice si sigurantei cetateanului. Strategia raspunde dublului imperativ al consolidarii democratiei in Romania si al integrarii tarii noastre in de frunte din Uniunea Europeana. Strategia genereaza noi modalitati de accelerare a transformarilor institutionale in administratia publica locala si sustine efortul de aprofundare a directiilor de modernizare convenite, inclusiv in plan operational al politiei comunitare, cu un plan de masuri cu scadente precise pe ani si trimestre.Conform analizei -diagnostic, au rezultat urmatoarele:

Principalele aspecte pozitive semnalate sunt:

De ordin general:

decizia guvernului de infiintarea a politiei locale "integrat" al cetateanului si comunitatii;

de adaptare a structurilor functionale la schimbarile si cerintele mediului socioeconomic, precum si obiectivele de permanenta integrare europeana si euroatlantica;

elaborarea actelor normative "H.C.L." in conformitate cu standardele Uniunii Europene si acquisul comunitar;

crearea acordului institutional pentru desfasurarea procesului de descentralizare administrativa si financiara;

transparenta in relatiile cu mass-media;

insusirea si utilizarea unor noi instrumente de management;

experienta in gestionarea programelor cu finantare externa;

relatii active cu institutii similare internationale.

In domeniul administratiei locale:

punerea in aplicare a unor programe prioritare in domeniul administratiei publice locale;

crearea de noi posibilitati de formare continua a personalului;

In domeniul ordinii si sigurantei publice:

modernizarea politiei comunitare si a altor unor structuri subordonate consiliului local;

lansarea programelor prioritare de actiune in domeniul ordinii si sigurantei publice;

crearea si operationalizarea de structuri specializate:

structuri organizatorice flexibile si dinamice;

posibilitati multiple de pregatire si perfectionare profesionala;

mediu de lucru bine organizat si disciplinat.

Obiectivele politiei comunitare referitoare la permanenta integrarea europeana

Contextul negocierilor

Pe parcursul anului 2010 politia comunitara isi propune continuarea intr-un mod sustinut a eforturilor in ceea ce priveste prioritatile de actiune din anul 2009.

In anul 2009 au fost continuate eforturile de accelerare a procesului de negociere, punandu-se accent pronuntat pe implementarea efectiva a legislatiei adoptate.

Au fost stabilite termene limita pentru realizarea obiectivelor propuse si au fost monitorizate permanent angajamentele asumate. De asemenea, au fost identificate si analizate modalitatile de rezolvare a unor probleme cheie, specifice acestui capitol de negociere, prin luarea unor decizii importante, inclusiv de ordin politic.

In acest context, marcat de decizii majore privind cursul permanent al integrarii europene a Romaniei, Guvernul Romaniei a decis elaborarea unui Plan de masuri prioritare pentru integrare, menit sa accelereze realizarea acelor masuri cu impact semnificativ asupra indeplinirii criteriilor UE si asupra ritmului procesului tehnic de negociere.

Programe de cooperare cu Uniunea Europeana

In contextul apartenentei Romaniei la Uniunea Europeana au rezultat importante angajamente pe care tara noastra si le-a asumat si pentru care in implementarea acestora a fost stabilit un calendar foarte exact. Pentru a sprijini eforturile partii romane in implementarea acestor angajamente politice, Comisia Europeana aloca prin programul Phare, fonduri substantiale care vizeaza in special activitati de adoptare a acquis-ului comunitar in legislatia nationala, constructia si consolidarea capacitatii institutiilor la nivelul administratiei centrale, precum si a autoritatilor locale, investitii rezultate din aplicarea acquis-ului comunitar. Fondurile Phare sunt adresate proiectelor de twinning, de servicii si achizitii.

Totodata, sunt in desfasurare urmatoarele programe:

Phare 2002

Achizitionarea de echipamente pentru aplicarea normelor legale privind circulatia rutiera

"Asistenta tehnica pentru implementarea legislatiei si politicii UE privind aspectele financiare si de siguranta in domeniul rutier si navigatiei pe caile interioare"

Obiectivul:Realizarea unui sistem de supraveghere video a traficului rutier si achizitionarea de etiloteste.

Beneficiarii: Directia politiei comunitare Brasov.

Pe parcursul anului 2009, Directia Politia Comunitara Brasov a participat, de asemenea, la derularea celor doua proiecte sustinute din fonduri europene: " Sistemul Integrat de Politie Comunitara pentru localitatile situate in zona metropolitana Brasov" si "Prevenirea Recidivei".

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate