Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
CONTRACTELE ADMINISTRATIVE - CONTRACTUL DE CONCESIUNE


CONTRACTELE ADMINISTRATIVE - CONTRACTUL DE CONCESIUNE


CONTRACTELE ADMINISTRATIVE - CONTRACTUL DE CONCESIUNE

Def: contr. adm. sunt acele contracte la care una din parti este o aut. a adm. pub, scopul acestuia este asigurarea functionarii unui serviciu public si careia i se aplica regimul de dr. public.

Caracteristicile contr. adm.

inegalitatea juridica intre parti;una dintre parti trebuie sa fie o autoritate publica sau un imputernicit al acesteia;

libertatea de vointa a autoritatii este limitata de lg;

scopul contr. adm. il constituie realizarea unui interes public;

contr. adm. se bucura de o interpretare extensiva in sensul primatului interesului public al administratiei contractante in fata interesului privat;

executarea punctuala a obligatiilor;

executarea personala a obligatiilor.

Desfiintarea contract. adm.

renuntarea unilaterala (este dr. adm. de a renunta )si de a lua masuri unilaterale in executarea contractelor;

2 componente - reglementara ( se impune de catre aut. adm. prin caietul de sarcini)

- conventionala ( clauzele care sunt rezultatele negocierilor)

Caracterele contract. adm.

partile;

obiectul: concesionarea serv. publice de inters local;

clauzele exorbitante (derogari de la dr. comun)

participarea directa a partilor contractante la realizarea serviciilor publice.

executarea contractelor adm;

regim juridic aplicabil

Contractele administrative sunt:

contract de achizitii publice;

contract de inchiriere de bunuri;

contracte de executare de lucrari;

contract d eprestari de servicii.

1. Contractul de concesiune

Def: reprezinta un mod de gestionare a unui serviciu public in care o autoritate publica insarcineaza prin contract o pers. particulara de a pune in functiune un serviciu public, sub supravegherea autoritatii, pe o anumita perioada de timp, pers. particulara asumandu-si aceasta sarcina in schimbul unei remuneratii.

Contr. de conces. cuprinde:

o conventie care consacra acordul partilor;

clauzele din caietul de sarcini, stabilite de aut. concedenta, si care sunt obligatorii ptr. concesionar;

sunt precizate in mod distinct categ. de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar;

va fi incheiat in conformitate cu lg. rom. indiferent de nationalitatea sau cetatenia concesionarului pe o durata ce nu va depasi 49 de ani de la data semnari.

Litigiile aparute ca urmare a executarii clauzelor contractuale se solutioneaza de catre instantele judecatoresi de dr. comun.

Incetarea C.C:

la expirarea duratei stabilite in c.c;

nerspectarii oblog. contractuale de catre parti;

disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului concesionat.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate