Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
FACILITAREA ACCESULUI PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA DIN MEDIUL RURAL - ELABORAREA UNUI PROIECT PENTRU ACCESAREA FS/IS SPECIFIC


FACILITAREA ACCESULUI PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA DIN MEDIUL RURAL - ELABORAREA UNUI PROIECT PENTRU ACCESAREA FS/IS SPECIFIC


TEMA DE DISERTATIE

ELABORAREA UNUI PROIECT PENTRU ACCESAREA FS/IS SPECIFICMODUL:

"PARTENERIATUL SOCIAL IN DOMENIUL SERVICIILOR DE OCUPARE SI FORMARE"

TITLUL PROIECTULUI:

FACILITAREA ACCESULUI PE PIATA MUNCII

A PERSOANELOR AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA DIN MEDIUL RURAL

1.INTRODUCERE:

Consiliul Europei a stabilit la Lisabona o strategie de 10 ani pentru ca Europa sa devina "cea mai competitiva si dinamica economie din lume bazata pe cunoastere, capabila de dezvoltare economica durabila cu locuri de munca mai multe si mai bune si cu o coeziune sociala mai intensa".

Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane elaborata in cadrul Planului National de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, asigura pe de o parte continuitatea documentelor pragmatice nationale anterioare si pe de alta parte corespondenta cu orientarile strategice la nivel european si cerintele specifice legate de accesarea Fondului Social European post-aderare.

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a resurselor umane il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia pe piata muncii, prin asigurarea oportunitatilor egale de invitare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibila si incluzive care sa conduca pana in anul 2015 la integrarea durabila pe piata muncii a 900 mii persoane.

Atingerea obiectivului general al prioritatii nationale de dezvoltare "dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare, combaterea excluziunii sociale" se realizeaza prin actiuni grupate in 4 sub-prioritati:

 1. dezvoltarea capitalului uman
 2. promovarea ocuparii depline
 3. promovarea incluziunii sociale
 4. dezvoltarea capacitatii administrative si a bunei guvernari.

Masurile specifice pentru fiecare dintre cele 4 sub-prioritati au fost stabilite pe baza analizei situatiei identificate in Romania in acest domeniu si in concordanta cu liniile directoare integrate de dezvoltarea si ocupare 2005-2008:

 • educatia si formarea profesionala initiala si continua - plasate in contextul invatarii pe tot parcursul vietii;
 • dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive.

Totodata sunt prezentate si aspecte transversale privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila si societatea informationala.

Prioritatile si obiectivele stabilite prin "Strategia de Dezvoltare a resurselor umane" vor fi implementate prin Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane, care cuprinde domeniile de interventie finantate din fondul Social European.

In perioada 2007-2013 accesarea Fondului Social European pentru obiectivul "convergenta" va viza urmatoarele domenii de interventie:

 • cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor
 • cresterea accesului pe piata fortei de munca a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a persoanelor inactive, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si migrantilor
 • promovarea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii
 • reforma in domeniile ocuparii si incluziunii sociale prin promovarea dezvoltarii parteneriatelor la nivel national, regional si local
 • extinderea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman (educatie si formare profesionala)
 • intarirea capacitatii institutionale si a eficientei admninistratiei publice la nivel national. Regional si local in vederea implementarii reformelor

Judetul Satu Mare se situeaza in regiunea Nord Vest care in ansamblul ei se caracterizeaza printr-o evolutie ascendenta a dezvoltarii economice si care atrage dupa sine si imbunatatirea vietii sociale.

Restructurarile din economie care au afectat Romania incepand cu anul 1997 si-au lasat puternic amprenta pe piata muncii destabilizand dezvoltarea economica si care au creat dezechilibre imense intre cerere si oferta in regiune.

Declinul economic datorat restructurarilor masive din industrie care s-a simtit mai pregnant inainte de anul 2001 a determinat persoanele ramase fora locuri de munca sa "migreze" inspre mediul rural unde se practica o agricultura de subzistenta cu influente negative asupra nivelului de trai.

In acest context AJOFM Satu Mare si propune accesarea Fondului Social European prin elaborarea proiectului "facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural" in parteneriat, in vederea cresterii gradului de ocupare a acestor persoane.

Propunem implementarea proiectului in parteneriat cu Grup Scolar "Constantin Brancusi" Satu Mare,Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Satu Mare si Scoala Romana de Afaceri - filiala Satu Mare. Implementarea activitatilor proiectului se vor realiza in urmatoarele localitati: Mediesu Aurit si Turt.

Prin prezentul proiect ne propunem facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 200 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care realizeaza activitati in agricultura de subzistenta, prin acordarea serviciilor de informare,consiliere profesionala si mediere si cuprinderea unui numar de 84 persoane dintre acestia in cursuri de calificare in meseriile:lucrator in cultura plantelor,lucrator in tamplarie si zidar,pietrar,tencuitor, respectiv angajarea a cel putin 42 persoane (50%) dintre participantii la aceste cursuri.

Activitatile propuse in prezentul proiect corespund in totalitate dificultatilor cu care se confrunta persoanele din grupul tinta atunci cand se afla in cautarea unui loc de munca, oferind noi abilitati specifice acestora pentru a maximiza sansele de incadrare in munca si de pastrare a locului de munca obtinut.

Planul de actiuni stabilit in vederea realizarii obiectivelor propune un rol activ al beneficiarilor proiectului. Toate activitatile la care vor participa vor constitui un prilej de invatare si de autocunoastere, astfel incat sa fie cat mai bine pregatiti pentru integrarea in campul muncii.

Bugetul proiectului:

Total costuri eligibile ale proiectului

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

% din total costuri eligibile ale proiectului

EURO 41.614

EURO 37.452

Experienta pozitiva a echipei organizatiei noastre in acordarea unor astfel de servicii, asemanatoare ca finalitate, realizate in judetul Satu Mare, ne determina sa o multiplicam la nivelul unor comunitati rurale , acolo unde nevoia de astfel de programe este mult mai acuta. Replicand punctele tari a experientei acumulate pana in prezent si constientizand problemele cu care ne-am confruntat, putem oferi un model functional comunitatilor cu care vom lucra, si care va putea fi preluat de alte comunitati ce se confrunta cu aceleasi nevoi.

Prin multiplicarea modelului nostru vom asigura si la nivel national existenta unor modele de "best practice" privind serviciile de consiliere, mediere si formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau care realizeaza activitati in agricultura de subzistenta din mediul rural, pentru facilitarea accesului acestor grupuri la piata muncii.

Consideram ca proiectul de fata va asigura cresterea efectului pozitiv al programului de guvernare, mai precis al capitolului dedicat Protectiei sociale. Obiectivele sunt in concordanta si cu Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca atat pentru cresterea competitivitatii pe piata muncii cat si pentru cresterea in mod indirect a nivelului de trai.

Durata proiectului: 12 luni

2. Relevanta:

2.1 Prezentul proiect isi propune cresterea gradului de ocupare a fortei de munca a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din comunele Mediesu Aurit si Turt prin promovarea principiului egalitatii de sanse si prin activitati care sa sprijine insertia acestora pe piata muncii in judetul Satu Mare.

Ocuparea fortei de munca din mediul rural este o prioritate la nivel national asa cum este prevazut in Planul national de actiune in domeniul ocuparii PNAO - 2006,aprobat prin Hotararea de Guvern nr.970/26 iulie 2006.

De asemenea,combaterea efectelor somajului structural,rezultanta a procesului de restructurare a economiei prin aplicarea unui complex de masuri active si preventive adresate si persoanelor din mediul rural,cu accent pe promovarea programelor de formare profesionala,in concordanta cu cerintele pietei muncii,reprezinta o prioritate viitoare precizata clar in Strategia nationala pentru ocuparea fortei de munca,2004-2010 aprobata prin Hotararea de Guvern nr.1386/12.09.2004.

La nivelul Regiunii de Nord Vest,rata de ocupare a populatiei active a scazut de la 66.1% in 1997, la 50.9% in 2003. In parte, scaderea ratei de ocupare a populatiei active se datoreaza schimbarilor generate de restructurarile economice, care au facut ca unele specializari profesionale sa devina inutile, pe cand altele sa fie in mare cautare. Restructurarea economica si privatizarea firmelor mari, aflate in proprietatea statului au provocat o scadere dramatica a numarului de salariati, concomitent cu cresterea ocuparii in agricultura.

Tendintele recente arata o constanta a ocuparii in agricultura (38,3% in 1995 si 38,4%, in 2003 .

Romania prezinta inca cea mai ridicata pondere a populatiei ocupate in agricultura din

Europa,problema semnalata fiind prioritara atat la nivel regional si judetean, nu doar national.

Astfel,la nivelul judetului Satu Mare,46 % din populatie traieste in mediul rural (170,2 mii persoane din cca 370 mii locuitori),iar populatia ocupata in agricultura reprezinta  39,7% din total populatie activa (153 mii persoane),conform INS.

Localitatea Turt a fost o localitate preponderent miniera care s-a confruntat in perioada 1997 - 2006 cu restructurari economice ,periodice,prin disponibilizari colective masive,care au dus in final la inchiderea exploatarii miniere din aceasta localitate. Majoritatea persoanelor disponibilizate si-au gasit ca singura sursa de venit,agricultura de subzistenta si au facut in acelasi timp ca procentul celor care desfasoara activitati agricole de subzistenta sa ajunga la aproximativ 60% din populatia activa.

Comuna Mediesu Aurit se confrunta cu aceleasi probleme din punct de vedere al gradului de ocupare a populatiei in agricultura de subzistenta (aproximativ 55% din populatia activa a localitatii),doar ca persoanele care au ales aceasta solutie provin in marea lor majoritate din disponibilizarile colective rezultate ca urmare a restructurarilor economice la nivelul judetului.

De asemenea , majoritatea acestor persoane nu se inscriu si nici nu doresc sa fie luate in evidentele A.J.O.F.M. Satu Mare , ceea ce determina persistenta unui somaj ascuns in aceste comune.

Previziunile optimiste pentru viitorul apropiat in ceea ce priveste oferta de locuri de munca ca urmare a investitiilor care se prefigureaza a se realiza in aceste localitati si a solicitarilor pentru forta de munca calificata , care vin din partea unor angajatori,pe de o parte,si numarul mare de persoane neocupate dar si slab calificate pe de alta parte , conduc la necesitatea interventiei si implicarea A.J.O.F.M. Satu Mare si a altor parteneri in constientizarea acestor persoane asupra necesitatii dobandirii de noi competente avand ca rezultat integrarea lor pe piata muncii.

Care sunt problemele ce trebuie rezolvate si care sunt nevoile?

Populatia aflata in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care realizeaza activitati in agricultura de subzistenta, se confrunta cu urmatoarele probleme:

-lipsa unei calificari cerute pe piata muncii din judetul Satu Mare;

-existenta unui numar mare de persoane ramase fara loc de munca in urma disponibilizarilor colective din minerit avand calificari care nu se mai cauta (miner,vagonetar,artificier,etc.);

-reticenta persoanelor fata de reconversia profesionala.

Nevoile acestor persoane:

-informarea permanenta cu privire la posibilitatile de angajare si locurile de munca disponibile;

-dobandirea unei calificari cerute pe piata muncii;

-informare si consiliere profesionala privind masurile active de care pot beneficia gratuit acordate de A.J.O.F.M. Satu Mare in vederea integrarii pe piata muncii (prime de incadrare,venituri de completare,facilitati si subventii acordate angajatorilor)

Cine sunt actorii implicati (beneficiarii finali, grupurile tinta)?

Grupul tinta va fi constituit din 200 persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta , care locuiesc in comunele Mediesu Aurit si Turt , in varsta de munca , cu un nivel de educatie de minim 4 clase si apte pentru munca.

Beneficiarii finali vor fi persoanele din grupul tinta , absolventi ai cursurilor de calificare/recalificare organizate in cadrul proiectului , incadrate in munca , precum si familiile acestora.

De asemenea,beneficiari vor fi si angajatorii care vor incadra in munca persoane cu abilitati si cunostinte necesare locului de munca oferit.

Care sunt obiectivele si rezultatele asteptate?

Obiectivele:

1.Constientizarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care

realizeaza activitati in agricultura de subzistenta , in ceea ce priveste beneficiile obtinerii unei calificari

cerute pe piata muncii:

2.Acordarea serviciilor de informare,consiliere profesionala si mediere;

3.Organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare/recalificare in meserii cerute pe piata muncii;

Rezultate:

1.Informarea , consilierea si medierea a 200 persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care realizeaza activitati in agricultura de subzistenta;

2.Inscrierea la cursuri cerute pe piata muncii a 84 persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural;

3.Evaluarea finala a celor 84 cursanti si obtinerea de certificate de calificare recunoscute la nivel national pentru cel putin 78 absolventi ai acestor cursuri;

4.Incadrarea in munca a cel putin 42 absolventi ai cursurilor organizate in cadrul proiectului.

Care este valoarea adaugata a actiunii (ce aduce proiectul in plus fata de actiunile guvernului (la nivel central sau local) si fata de actiunile implementate de actorii non-publici)?

1.Rezultatele obtinute la finalul proiectului : un nivel crescut de informare si constientizare in randurile populatiei din mediul rural ,asupra beneficiilor dobandirii de noi competente profesionale cerute pe piata muncii;

2.Cresterea increderii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta ,in ceea ce priveste capacitatea A.J.O.F.M. si a furnizorilor de formare profesionala autorizati ,in conditiile legii,de a oferi servicii care conduc la facilitarea accesului pe piata muncii,ca urmare a rezultatelor obtinute la finele proiectului;

3.Oferirea serviciilor descrise in cadrul proiectului,direct comunitatilor din mediul rural , fara a mai fi nevoie de deplasarea grupului tinta la sediile agentiilor locale sau a punctelor de lucru ale A.J.O.F.M. Satu Mare.

3. Metodologie si Sustenabilitate:

Care sunt principalele activitati ale proiectului?

Principalele activitati propuse in cadrul acestui proiect sunt:

-intalnirea echipei de implementare a proiectului in vederea elaborarii regulilor interne pentru

derularea activitatilor;

-achizitionarea de echipamente,bunuri si inchirierea de spatii;

-selectarea grupului tinta:persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care

desfasoara activitati in agricultura de subzistenta (inregistrate sau nu in evidentele A.J.O.F.M. Satu

Mare);

-informarea,consilierea si medierea grupului tinta;

-organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala in meserii cerute pe piata muncii;

-medierea absolventilor cursurilor si incadrarea in munca pe locurile de munca existente;

-monitorizarea la locul de munca a persoanelor ocupate;

-monitorizarea si evaluarea interna a implementarii proiectului;

-auditul proiectului;

-mediatizarea proiectului.

Care vor fi principalii parteneri din implementare, care este durata relatiei cu acestia si cum vor fi acestia implicati in proiect?

Principalii parteneri in cadrul proiectului vor fi furnizorii de formare profesionala , autorizati in conditiile legii , in meseriile prevazute in cadrul proiectului : Grup Scolar "Constantin Brancusi" Satu Mare pentru meseria de "Lucrator in tamplarie" , Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Satu Mare pentru meseria de "Zidar,pietrar,tencuitor" si Scoala Romana de Afaceri-filiala Satu Mare pentru meseria "Lucrator in cultura plantelor".

Durata relatiei de parteneriat va fi de 12 luni.

Rolul si implicarea partenerilor in cadrul proiectului propus:

-intocmirea documentatiei pentru demararea cursurilor;

-organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare;

-organizarea examenului final;

-monitorizarea permanenta a desfasurarii cursurilor si a sustinerii examenului final in vederea obtinerii certificatelor de calificare a absolventilor.

Cum va dobandi acest proiect durabilitate?

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta , constientizate si informate in urma derularii acestui proiect si care nu au participat la cursurile organizate in cadrul proiectului,vor fi inregistrate in evidentele A.J.O.F.M. Satu Mare si vor putea beneficia in continuare de serviciile oferite de agentie:informare,consiliere,mediere si formare profesionala prin furnizori de formare profesionala selectati.

Angajatii A.J.O.F.M. Satu Mare vor continua activitatile de constientizare si informare in comunitatile rurale si dupa finalizarea proiectului,oferind aceste servicii tuturor persoanelor din mediul rural.

Va avea acesta efecte multiplicatoare?

Prin promovarea proiectului in mass-media a rezultatelor obtinute , vom asigura diseminarea acestor rezultate pe plan judetean si national si vom oferi comunitatilor locale din zonele rurale, modele de succes in ceea ce priveste accederea pe piata muncii in urma obtinerii de noi competente profesionale,lucru care duce la cresterea nivelului de trai .

Derularea proiectului va conduce la o mai buna cunoastere a tuturor nevoilor comunitatilor din zonele rurale,cunoastere care va duce la o planificare si implementare de masuri active care sa se finalizeze cu integrarea pe piata muncii a persoanelor din mediul rural si implicit scaderea ratei somajului la nivelul judetului Satu Mare.

4. Expertiza si capacitate operationala:

Care este experienta organizatiei dv. in managementul de proiect?

Solicitantul : A.J.O.F.M. Satu Mare a implementat proiecte de masuri active prin Programul de

Redistribuire a Fortei de Munca,cofinantat de Banca Mondiala,in vederea pregatirii somerilor pentru

revenirea pe piata muncii si cresterea oportunitatilor de angajare a personalului disponibilizat.

Care este experienta organizatiei si a partenerilor dv. in domeniul si aspectele carora proiectul se adreseaza?

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare,asigura,in conditiile legii,servicii de ocupare si formare profesionala a persoanelor fizice si juridice interesate incepand cu 01 ianuarie 1999.

Principalele servicii de ocupare si formare profesionala furnizate de A.J.O.F.M. sunt:

1.Servicii pentru persoane fizice:

-orientarea si consilierea persoanelor neincadrate in munca si a altor persoane,in vederea gasirii unui loc de munca;

-calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;

-reconversia profesionala a personalului din cadrul agentilor economici supusi restructurarii,in vederea prevenirii somajului;

-stimularea somerilor care se incadreaza in munca prin acordare de prime si venituri de completare;

-stabilirea si plata,potrivit legii,a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale.

2.Servicii pentru persoane juridice:

-medierea intre cererea si oferta de pe piata muncii;

-selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca vacante;

-acordarea de subventii si facilitati pentru angajatori;

-consultanta si asistenta pentru persoanele care doresc sa inceapa o afacere pe cont propriu.

Partenerii din cadrul proiectului sunt autorizati ,in conditiile legii,ca furnizori de formare profesionala astfel:

-Grup Scolar "Constantin Brancusi" Satu Mare-furnizor autorizat pentru meseria "Lucrator in tamplarie" din data de 04.10.2004 si a furnizat servicii de formare profesionala pentru un numar de 23 cursanti in aceasta meserie;

-Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Satu Mare furnizor autorizat pentru meseria "Zidar,pietrar,tencuitor" din data de 10.05.2004 si a furnizat servicii de formare profesionala pentru un numar de 224 cursanti in aceasta meserie;

-Scoala Romana de afaceri-filiala Satu Mare furnizor autorizat pentru meseria "Lucrator in cultura plantelor" din data de 23.04.2004 si a furnizat servicii de formare profesionala pentru un numar de 28 cursanti in aceasta meserie;

PROIECTUL

DESCRIERE

Titlul: FACILITAREA ACCESULUI PE PIATA MUNCII A PERSOANELOR AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA DIN MEDIUL RURAL

Localizare :Judetul SATU Mare,Regiune de NORD VEST,comunele:MEDIESU AURIT,TURT

Judet(e), regiune, oras(e)

Costul proiectului si suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

Total costuri eligibile ale proiectului

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

% din total costuri eligibile ale proiectului

EURO

37.452 EURO

NB: Procentul din totalul costurilor eligibile se calculeaza prin impartirea Sumei solicitate de la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in calitate de Autoritate Contractanta la Totalul costurilor eligibile si inmultirea rezultatului cu 100.

Rezumat

Maximum 1 pagina [1]

Durata proiectului

12 luni

Obiectivele proiectului

Obiectivul / obiectivele generale

Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta

Obiective specifice

Consilierea si calificarea in meserii solicitate pe piata muncii a persoanelor din mediul rural

Parteneri

1.Grup Scolar "Constantin Brancusi" Satu Mare

2.Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Satu Mare

3.Scoala Romana de Afaceri-filiala Satu Mare

Grupul (grupurile) tinta[2]

200 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta (comunele Mediesu Aurit-34 persoane si Turt-166 persoane)

Beneficiarii finali[3]

Comunitatile rurale din judetul Satu Mare care vor fi informate despre oportunitatile de pe piata fortei de munca

Familiile beneficiarilor directi

Rezultatele asteptate

a. Selectarea si inregistrarea in baza de date a A.J.O.F.M. Satu Mare a unui numar de 200 persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural;

B. Informarea si consilierea unui numar de 200 persoane din mediul rural;

C. Inscrierea si cuprinderea la cursuri de calificare/recalificare a unui numar de 84 persoane;

d.Obtinerea de certificate de calificare cu recunoastere nationala a unui numar de cel putin 78 persoane;

e. Incadrarea in munca a cel putin 42 de persoane din absolventii cursurilor de calificare/recalificare prin mediere;

F. Actiuni de promovare in mass-media pe toata perioada de implementare a proiectului.

Principalele activitati

-intalnirea echipei de implementare a proiectului in vederea elaborarii

regulilor interne pentru derularea activitatilor;

-achizitionarea de echipamente,bunuri si inchirierea de spatii;

-selectarea grupului tinta:persoane aflate in cautarea unui loc de munca

din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta

(inregistrate sau nu in evidentele A.J.O.F.M. Satu Mare);

-informarea si consilierea grupului tinta;

-organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala in meserii

cerute pe piata muncii;

-medierea absolventilor cursurilor si incadrarea in munca pe locurile de

munca existente;

-monitorizarea la locul de munca a persoanelor ocupate;

-monitorizarea si evaluarea interna a implementarii proiectului;

-auditul proiectului;

-mediatizarea proiectului.

Obiective

Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivul / obiectivele generale ale proiectului la care proiectul isi propune sa contribuie, precum si obiectivul specific caruia se adreseaza proiectul.

Obiectivele trebuie sa fie conforme cu cele din matricea logica a proiectului. Va rugam sa consultati Scurta Prezentare a Matricei Cadru Logic (Anexa C) si Glosarul de Termeni (Anexa L) pentru definirea corecta a obiectivelor generale si a obiectivului specific.

Obiectivul general al Planului national de actiune in domeniul ocuparii PNAO - 2006,il reprezinta promovarea adaptabilitatii si ocupabilitatii fortei de munca pe piata muncii iar ocuparea fortei de munca din mediul rural este o prioritate principala

Combaterea efectelor somajului structural,rezultanta a procesului de restructurare a economiei prin aplicarea unui complex de masuri active si preventive adresate si persoanelor din mediul rural,cu accent pe promovarea programelor de formare profesionala,in concordanta cu cerintele pietei muncii,reprezinta de asemenea o prioritate conform Strategiei nationale pentru ocuparea fortei de munca,2004-2010 .

La nivelul Regiunii de Nord Vest,rata de ocupare a populatiei active a scazut de la 66.1% in 1997, la 50.9% in 2003. In parte, scaderea ratei de ocupare a populatiei active se datoreaza schimbarilor generate de restructurarile economice, care a facut ca unele specializari profesionale sa devina inutile, pe cand altele sa fie in mare cautare. Restructurarea economica si privatizarea firmelor mari, aflate in proprietatea statului au provocat o scadere dramatica a numarului de salariati, concomitent cu cresterea ocuparii in agricultura.

Tendintele recente arata o constanta a ocuparii in agricultura (38,3% in 1995 si 38,4%, in 2003) iar Romania prezinta inca cea mai ridicata pondere a populatiei ocupate in agricultura din

Europa,problema semnalata fiind prioritara atat la nivel regional si judetean, nu doar national.

Astfel,la nivelul judetului Satu Mare,46 % din populatie traieste in mediul rural (170,2 mii persoane din cca 370 mii locuitori),iar populatia ocupata in agricultura reprezinta  39,7% din total populatie activa (153 mii persoane),conform INS.

Practicand agricultura de subzistenta in mediul rural,nivelul de trai al familiilor acestor persoane este scazut,aceasta populatie confruntandu-se cu dificultati mari de integrare pe piata muncii.

Proiectul propus prin obiectivul sau general "Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta",se integreaza in obiectivele si prioritatile Planului Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca,realizat in conformitate cu Strategia Europeana pentru Ocupare , avand drept scop consolidarea coeziunii sociale si teritoriale , raspunzand urmatorului obiectiv:insertia pe piata fortei de munca a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural.

Nivelul de ocupare din randul populatiei din mediul rural este scazut avand consecinte negative asupra situatiei sociale si economice din regiune.Din totalul de 11.622 persoane din mediul rural inregistrate la A.J.O.F.M. Satu Mare in 10 luni ale anului 2007,au fost incadrate in munca doar 4.131 persoane.

Prin implementarea acestui proiect,promovand oportunitatile de ocupare si deruland programele de formare profesionala,va creste numarul de persoane consiliate si calificate din comunitatile rurale si implicit numarul total de persoane incadrate in munca in judetul Satu Mare.

Scopul proiectului il constituie facilitarea accesului pe piata muncii si reducerea implicita a somajului pentru persoanele din mediul rural din judetul Satu Mare , prin derularea unor programe de informare,consiliere,mediere si formare profesionala.

Pentru atingerea acestui scop , avem in vedere urmatorul obiectiv specific:

-Consilierea si calificarea in meserii solicitate pe piata muncii a persoanelor din mediul rural.

Obiectivul specific va fi atins prin:

-inregistrarea persoanelor din mediul rural in baza de date a A.J.O,F.M. Satu Mare;

-constientizarea importantei alegerii unui traseu educational si profesional;

-elaborarea unor planuri individuale de actiune pe piata muncii;

-cresterea competentelor profesionale prin derularea cursurilor de formare profesionala;

-medierea intre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural si agentii economici in sprijinirea integrarii pe piata muncii;

-incadrarea in munca a cel putin 50% din persoanele calificate/recalificate.

Justificare

1.6.1 Proiectul propus se incadreaza in programele multianuale pentru coeziunea economica si sociala, prin proiecte de investitii in sectoare prioritare,in conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare 2004-2006,a Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2004-2010,a Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua 2005-2010,a Planului National pentru Ocuparea Fortei de Munca 2006 si a Planului regional de actiune pentru ocuparea fortei de munca 2006 (Regiunea NORD VEST)

Proiectul este relevant pentru toate cele trei obiective specifice ale programului,rezultatele

sale vizand rezultate specifice fiecarui obiectiv,contribuind astfel la atingerea scopului Programului Phare 2006-Coeziune Economica si Sociala-Dezvoltarea Resurselor Umane-Masuri Active pentru Ocuparea Fortei de Munca-program ce finanteaza proiecte ce sustin crestereaa ocuparii si adaptabilitatii fortei de munca .

De asemenea,proiectul se incadreaza in prioritatile schemei de finantare nerambursabila prin intensificarea masurilor active si preventive pentru ocuparea fortei de munca destinate somerilor cu accent pe persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau persoanele ocupate in agricultura cu venituri reduse precum si consolidarea parteneriatelor la nivel local pentru promovarea ocuparii fortei de munca si a incluziunii sociale.

1.6.2. Identificarea nevoilor si constrangerilor din regiunea tinta.

Judetul Satu Mare si in special comunele Mediesu Aurit si Turt,se numara printre cele mai afectate zone de restructurare industriala fara a se asigura alternative de ocupare pentru aceste zone.

Din pacate,lipsa de alternative la restructurarea industriala a generat somaj,saracie,migratiune spre alte zone ale tarii si chiar in alte state membre UE.

Numarul persoanelor din mediul rural aflate in evidentele A.J.O.F.M. Satu Mare in anul 2007 este de 11.622 persoane,in crestere cu 21 % fata de anul 2006 (9.613 persoane inregistrate).

Una din prioritatile politicii sociale din Satu Mare este integrarea persoanelor din mediul rural pe piata muncii.

Aceasta categorie a populatiei judetului se confrunta cu mari dificultati de integrare pe piata muncii datorita lipsei unei calificari precum si a necunoasterii facilitatlor existente care ii pot sprijini in ocuparea unui loc de munca.

Nivelul de ocupare in randul populatiei din mediul rural este scazut avand consecinte negative asupra situatiei sociale si economice din judet si din regiune.Din totalul de 11.622 persoane din mediul rural aflate in baza de date a A.J.O.F.M. Satu Mare,in anul 2007,doar 4.131. persoane si au gasit un loc de munca (35%).

Principala problema cu care se confrunta populatia din mediul rural este greutatea cu care se incadreaza in munca ,in principal datorita lispei unei calificari intr-o meserie ceruta pe piata muncii.

Proiectul isi propune cresterea adaptabilitatii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca la nivelul judetului Satu Mare precum si diminuarea disparitatilor economice si sociale.

Din activitatile desfasurate de A.J.O.F.M. Satu Mare si a pertenerilor din cadrul acestui proiect s-au constatat urmatoarele aspecte:

-o mare parte dintre persoanele din mediul rural,fara loc de munca,nu se prezinta sa se inregistreze ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca si astfel sa beneficieze de facilitatile existente;

-persoanele din mediul rural nu au calificarea si competentele profesionale in conformitate cu cerintele pietei muncii si de aceea au mari dificultati in ocuparea unui loc de munca;

-aceasta categorie de persoane nu este informata cu privire la facilitatile de care pot beneficia,in mod gratuit, in vederea ocuparii unui loc de munca.

Proiectul isi propune deplasari zilnice in comunitatile rurale-caravane de informare si constientizare-pentru a veni in intampinarea nevoilor persoanelor care nu au un loc de munca.

Descrierea grupului / grupurilor tinta si a beneficiarilor finali, precum si numarul estimat.

Grupul tinta este constituit din 200 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural,in varsta de munca si cu un nivel de educatie de minim 4 clase.

Selectarea acestui grup tinta se va realiza din baza de date a A.J.O.F.M. Satu Mare si din randul altor persoane din mediul rural ,fara loc de munca sau care desfasoara activitati agricole de subzistenta , fara nici o calificare sau cu calificari ce nu mai sunt cerute pe piata muncii..

Beneficiarii acestui proiect sunt cele 200 de persoane din mediul rural care vor beneficia de masurile active astfel:

-200 de persoane informate si consiliate ;

-84 de persoane cuprinse la cursuri de formare profesionala,astfel:14 persoane la curs de calificare in meseria "Lucrator in cultura plantelor",42 persoane la curs de calificare in meseria "Zidar,pietrar,tencuitor" si 28 persoane la curs de calificare in meseria "Lucrator in tamplarie";

- cel putin 42 de persoane ,absolvente ale cursurilor organizate vor fi incadrate in munca.

1.6.4. Motivele pentru selectarea grupului/grupurilor tinta si identificarea nevoilor si constrangerilor acestora. Cum va raspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor tinta si ale beneficiarilor finali?

La nivelul judetului Satu Mare,46 % din populatie traieste in mediul rural (170,2 mii persoane din cca 370 mii locuitori),iar populatia ocupata in agricultura reprezinta  39,7% din total populatie activa (153 mii persoane),conform INS.

Localitatea Turt a fost o localitate preponderent miniera care s-a confruntat in perioada 1997-2006 cu restructurari economice ,periodice,prin disponibilizari colective masive,care au dus in final la inchiderea exploatarii miniere din aceasta localitate.Majoritatea persoanelor disponibilizate si-au gasit ca singura sursa de venit,agricultura de subzistenta si au facut in acelasi timp ca procentul celor care desfasoara activitati agricole de subzistenta sa ajunga la aproxaimativ 60% din populatia activa.

Comuna Mediesu Aurit se confrunta cu aceleasi probleme din punct de vedere al gradului de ocupare a populatiei in agricultura de subzistenta )aproximativ 55% din populatia activa a localitatii),doar ca persoanele care au ales aceasta solutie provin in marea lor majoritate din disponibilizarile colective rezultate ca urmare a restructurarilor economice la nivelul judetului.

De asemenea majoritatea acestor persoane nu se inscriu si nici nu doresc sa fie luate in evidentele A.J.O.F.M. Satu Mare ceea ce determina persistenta unui somaj ascuns in aceste comune.

Previziunile optimiste pentru viitorul apropiat in ceea ce proveste oferta de locuri de munca ca urmare a investitiilor care se prefigureaza a se realiza in aceste localitati si a solicitarilor pentru forta de munca calificata care vin din partea unor angajatori,pe de o parte,si numarul mare de persoane neocupate dar si slab calificate conduc la necesitatea interventiei si implicarea AJOFM si a altor parteneri in constientizarea acestor persoane asupra necesitatii dobandirii de noi competente avand ca rezultat integrarea lor pe piata muncii.

Proiectul urmareste sa vina in intampinarea problemelor de comunicare intre institutia publica si persoanele din mediul rural prin deplasarea si oferirea de servicii de informare,consiliere,mediere si formare profesionala in mijlocul comunitatilor.

1.7. Descrierea detaliata a activitatilor

1.7.1. Intalnirea echipei de implementare a proiectului in vederea elaborarii regulilor interne pentru derularea activitatilor.

Descrierea activitatilor:

Activitatea va incepe dupa aprobarea Cererii de finantare si semnarea contractului de finantare la nivel regional si se va lucra in stransa legatura cu Organismul de Implementare a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Nord Vest-OIR POS DRU NORD VEST.

Se vor stabili termeni de referinta si proceduri de lucru,precum si fise de post pentru toti membrii UIP care vor fi validate prin decizii interne ale aplicantului.

Resurse:

Resurse umane:5 persoane din cadrul Echipei de Implementare a Proiectului

Resurse tehnice:1 birou echipat cu calculator personal,imprimanta,telefon,conexiune la Internet si corespunzator mobilat,situat in cladirea A.J.O.F.M. Satu Mare.

Resurse financiare: 0 .

Durata: 1 luna,incepand cu prima luna de implementare a proiectului.

1.7.2. Achizitionarea de echipamente,bunuri ,servicii si inchiriere spatii.

In vederea bunei desfasurari a activitatilor propuse in proiect se va organiza si desfasura activitatea de achizitionare a echipamentelor ,a materialelor consumabile ,a serviciilor medicale precum si inchirierea spatiilor necesare desfasurarii activitatii de informare,consiliere , mediere si formare profesionala in comunele Mediesu Aurit si Turt.

a.Achizitii de echipamente ,bunuri si servicii:

1.Lansare licitatie pentru achizitia de echipamente;

2.Selectie de furnizori de bunuri si servicii;

3.Negociere si semnare contracte de achizitii;

4.Achizitie echipamente,servicii si bunuri:laptop-3 buc.,xerox-1 buc.,imprimanta-1 buc.,materiale consumabile,servicii medicale pentru 84 persoane.

Aceasta subactivitate presupune studierea pietei de furnizori de echipamente,bunuri si servicii.Realizarea procedurii de achizitie se va face conform reglementarilor Ordonantei Guvernului nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servcii.

In urma evaluarii ofertelor de catre comisia de evaluare,nominalizata in acest sens de catre managerul de proiect,se vor transmite raspunsurile catre ofertanti,se vor solutiona eventualele contestatii si se va semna contractul de furnizare de echipamente .

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului;

Resurse tehnice:birou dotat cu echipamente necesare:calculator,imprimanta,telefon,fax,internet.

Resurse financiare: 7.000 Euro .

b. Inchirieri spatii:

1.Lansare licitatie pentru spatii in comunele Mediesu Aurit si Turt;

2.Selectie ofertanti de spatii;

3.Negociere si semnarea contractului de inchiriere;

Realizarea procedurii de inchiriere a spatiilor se va face conform reglementarilor Ordonantei Guvernului nr.34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servcii.

Aceste spatii sunt necesare desfasurarii urmatoarelor actiuni: informare,consiliere ,formare profesionala si mediere,in comunele Mediesu Aurit si Turt.

Aceasta activitate se va desfasura in prima luna de derulare a proiectului si presupune cheltuieli in valoare de 6.914 Euro.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului;

Resurse tehnice:birou dotat cu echipamente necesare:calculator,imprimanta,telefon,fax,internet.

Resurse financiare:6.914 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 13.914 Euro din bugetul proiectului.

Durata : 1 luna.

1.7.3.Selectarea grupului tinta.

Selectarea acestui grup tinta se va realiza din baza de date a A.J.O.F.M. Satu Mare si din randul altor persoane din mediul rural ,fara loc de munca sau care desfasoara activitati agricole de subzistenta , fara nici o calificare sau cu calificari ce nu mai sunt cerute pe piata muncii..

Grupul tinta va fi constituit din 200 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati agricole de subzistenta , in varsta de munca ,cu un nivel de educatie de minim 4 clase si apte de munca.

In acest sens,persoanele desemnate din cadrul echipei de proiect,se vor deplasa in cele doua comunitati rurale si vor organiza intalniri cu populatia din mediul rural .

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului;

Resurse tehnice:laptop,spatiile inchiriate,materiale consumabile.

Resurse financiare: 55 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 55 Euro din bugetul proiectului.

Durata : 1 luna.

1.7.4.Informare si consiliere .

Activitatea de informare are o importanta majora pentru succesul proiectului si va urmari in primul rand constientizarea persoanelor din grupul tinta asupra necesitatii participarii la masurile active de ocupare in vederea integrarii pe piata muncii.

Dupa ce materialele vor fi pregatite (fise individuale de consiliere,chestionare,planuri individuale de mediere,etc.),membrii echipei de implementare a proiectului,impreuna cu specialistii A.J.O.F.M. Satu Mare,se vor deplasa in cele doua comunitati rurale in vederea organizarii si desfasurarii seminariilor de informare si consiliere .

Pentru buna desfasurare a acestei activitati,grupul tinta va fi impartit astfel:Turt:10 grupe de cate 15 persoane si 1 grupa de 16 persoane,iar la Mediesu Aurit:2 grupe a cate 17 persoane.Acestea vor participa la seminarii de Job Club in cadrul carora se va explica:scopul proiectului si masurile prevazute a fi aplicate pentru integrarea lor pe piata muncii:

-furnizare de informatii privind locurile de munca vacante,

-structura locala a calificarilor cerute,

-oferta programului de formare profesionala,

-se va realiza evaluarea competentelor si a aptitudinilor profesionale,

-se va elabora traseul profesional,

-se vor preda tehnici de cautare a unui loc de munca,inclusiv pregatirea unor CV-uri,tehnici de prezentare la interviu.

Va fi intocmita fisa individuala de consiliere a fiecarei persoane si un Plan individual de mediere.

Un seminar va avea durata de 3 ore,iar o grupa trebuie sa participe la 3 seminarii.

Se vor constitui 13 grupe si se vor desfasura in total 39 de seminarii de Job Club.

Dupa seminariile de Job Club,grupul tinta va beneficia in continuare de serviciile de informare privind locurile de munca vacante existente la nivel local.

Oferta de locuri de munca vacante,actualizata permanent,va fi pusa la dispozitia persoanelor din grupul tinta,pe toata perioada desfasurarii proiectului.

La sfarsitul activitatii beneficiarii vor aprecia activitatea de informare si consiliere desfasurata,prin completarea unui chestionar de evaluare.

Dupa interpretarea chestionarelor,pe posturile locale de radio si tv precum si in presa locala vor fi prezentate materiale legate de stadiul proiectului,cum este privit proiectul,rezultatele asteptate si feed-back-ul din partea populatiei din mediul rural.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului;

Resurse tehnice:laptop,spatiile inchiriate,materiale consumabile.

Resurse financiare: 878 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 878 Euro din bugetul proiectului.

Durata 2 luni,incepand cu luna a doua pana la sfarsitul lunii a treia.

1.7.5. Formarea profesionala prin calificare si recalificare

Descriere:

Formarea profesionala a adultilor are ca principal obiectiv facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Derularea programului de formare profesionala prin desfasurarea cursurilor de calificare si recalificare are principalul rol in dezvoltarea competentelor profesionale a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural si a celor care desfasoara activitatati in agricultura de subzistenta ,in vederea cresterii sanselor de ocupare a unui loc de munca.

Persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural si a celor care desfasoara activitatati in agricultura de subzistenta,selectate pentru a participa la programele de formare profesionala (84 persoane),vor fi impartite in 6 grupe,a cate 14 persoane,dupa cum urmeaza:

-1 grupa a 14 persoane pentru curs de calificare/recalificare in meseria de "Lucrator in cultura plantelor" la Turt;

-3 grupe a 42 persoane pentru curs de calificare/recalificare in meseria de "Zidar,pietrar,tencuitor" la Turt;

-2 grupe a 28 persoane pentru curs de calificare/recalificare in meseria de "Lucrator in tamplarie" la Mediesu Aurit;

Partea teoretica a acestei activitati se va desfasura in cele doua spatii inchiriate di comunele Mediesu Aurit si Turt,dotate corespunzator cu tabla,mese,scaune pentru minim 28 persoane.

Pregatirea practica a cursantilor se va desfasura astfel:

-pentru meseria de "Lucrator in cultura plantelor"-se va realiza pe exploatiile agricole ale fermierilor din localitatea Turt;

-pentru meseria "Lucrator in tamplarie"-se va realiza in atelierele de lucru ale angajatorului din localitatea Mediesu Aurit;

-pentru meseria "Zidar,pietrar,tencuitor"-se va realiza la Serviciul Public de Interes Local din cadrul Primariei Turt.

a.Selectarea si inscrierea la cursurile de calificare/recalificare:

Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere care au ca scop :

-furnizarea de informatii privind piata muncii

-structura si evolutia locala a calificarilor cerute,

-evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale,

-dezvoltarea abilitatii si increderii in sine,

-instruirea in tehnici de cautare a unui loc de munca,inclusiv pregatirea unor CV-uri,tehnici de prezentare la interviu.

De asemenea,persoanele selectate pentru a participa la cursuri,vor efectua analize medicale la un furnizor de servicii medicale autorizat potrivit legii in medicina muncii.

Responsabilii de curs,numiti din partea partenerilor din cadrul proiectului,vor intocmi documentatia necesara demararii cursurilor de calificare/recalificare pentru cele 84 de persoane.

Aceasta documentatie va cuprinde:

-dosar de curs pentru fiecare participant;

-programa de pregatire profesionala pentru fiecare meserie in parte;

-suport de curs pentru fiecare meserie in parte,

catalogul cursantilor;

-condica de prezenta a lectorilor;

Echipa de implementare a proiectului impreuna cu lectorii ,vor stabili orarul de desfasurare a cursurilor.

Pentru intocmirea dosarului de curs ,participantii vor prezenta urmatoarele acte:

-cerere de inscriere la cursul de calificare/recalificare pentru meseria solicitata;

-recomandare din partea consilierului pentru cursul optat;

-act de identitate (original si copie);

-certificat de nastere  (original si copie);

-certificat de casatorie (original si copie);

-act de studii (original si copie);

-act medical din care sa rezulte starea sanatatii si ca sunt apti pentru exercitarea meseriei respective eliberat de furnizorul de servicii medicale selectat.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului,lectori;

Resurse tehnice:laptop,spatiile inchiriate,materiale consumabile.

Resurse financiare: 1.630 Euro din bugetul proiectului.

b.Intocmirea documentatiei necesare pentru fiecare curs organizat si derularea cursurilor de calificare/recalificare:

Responsabilii de curs,numiti din partea partenerilor din cadrul proiectului,vor intocmi documentatia necesara demararii cursurilor de calificare/recalificare pentru cele 84 de persoane.

Aceasta documentatie va cuprinde:

-dosar de curs pentru fiecare participant;

-planul si programa de pregatire teoretica si practica,respectand cerintele standardelor ocupationale si clasificarea ocupatiilor din Romania;

-suport de curs pentru fiecare meserie in parte,

-catalogul cursantilor in care este prevazuta durata si denumirea cursului,numele,prenumele si datele persoanelor cuprinse in programul de formare profesionala;

-condica de prezenta a lectorilor tinand seama de temele realizate conform programei de formare profesionala a meseriei respective;

-tabelul nominal cu lectorii;

-orarul de desfasurare a cursurilor;

-dispozitia semnata de catre Directorul executiv al A.J.O.F.M. Satu Mare,conform art.63 ali. (4) din Legea nr.76/2002 si din H.G.nr.377/2002 cu privire la data inceperii cursului,programul de formare profesionala,numarul de persoane inscrise,numarul de ore al programei,locatia de desfasurare si responsabilul de curs,precum si bugetul alocat programului de formare profesionala.

Aceasta dispozitie se emite pentru fiecare curs in parte.

Cursurile de calificare/recalificare se vor derula incepand cu luna a patra pana la sfarsitul lunii a zecea de implementare a proiectului.

Durata cursurilor de calificare/recalificare de nivel 1 (Lucrator in cultura plantelor si Lucrator in tamplarie) este conform programei de pregatire de 120 ore teorie si 240 ore practica ,iar pentru cursul de calificare/recalificare de nivel 2 (Zidar,pietrar,tencuitor) este de 240 ore teorie si 480 ore practica.

Cursurile se vor desfasura pe grupe formate conform metodologiei de lucru din maxim 28 persoane la pregatirea teoretica si maxim 14 persoane la pregatirea practica si vor respecta programa conform orarului stabilit.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului,lectori;

Resurse tehnice:spatiile inchiriate-sali de curs,laptop,xerox,materiale consumabile.

Resurse financiare: 23.202 Euro din bugetul proiectului.

c.Verificarea pregatirii participantilor la programele de formare profesionala:

Aceasta verificare se face pe intregul parcurs al pregatirii teoretice si al instruirii practice.

Verificarea pregatirii participantilor la programele de formare profesionala se face in functie de specificul pregatirii: examinari orale,lucrari scrise,lucrari grafice,proiecte,probe practice.Pe durata unui curs se fac cel putin doua verificari,rezultatele lor notandu-se cu note de la 1 la 10 si cu trecerea acestor note in catalogul cursantilor.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului,lectori;

Resurse tehnice:spatiile inchiriate-sali de curs,laptop,xerox,materiale consumabile.

Resurse financiare: 0.

d.Examenul de absolvire a cursurilor de calificare/recalificare:

Pentru examenul de absolvire trebuie sa se prezinte toti cursantii care au parcurs tematica prevazuta in programa de pregatire si care au fost declarati promovati.

Examenul de absolvire se sustine in fata comisiei de examinare formata conform Hotararii Consiliului National pentru Formarea Profesionala a Adultilor nr.52/28.11/2003 si consta intr-o proba teoretica si una practica.

Dupa incheierea examenului de absolvire se intocmeste un proces verbal care impreuna cu catalogul de la examenul de absolvire se trimit la secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare din cadrl Directiei de Munca,Familie si Egalitatii de Sanse Satu Mare pentru eliberarea certificatelor de absolvire.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului,lectori,comisia de examinare;

Resurse tehnice:spatiile inchiriate-sali de curs,laptop,xerox,materiale consumabile.

Resurse financiare:613 Euro din bugetul proiectului.

e.Eliberarea certificatelor de calificare:

Se face potrivit normelor stabilite de catre Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei,Cercetarii si Tineretului.

Certificatele de calificare sunt imprimate tip,cu regim special si se elibereaza numai pe baza datelor din registrul matricol,catalogului de examinare si procesului verbal al comisiei de examinare.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului;

Resurse tehnice:spatiile inchiriate-sali de curs,xerox.

Resurse financiare:0.

Total costuri activitate: 25.445 Euro din bugetul proiectului

Durata: 7 luni,incepand cu luna a patra de implementare a proiectului.

1.7.6. Medierea absolventilor cursurilor si incadrarea in munca pe locurile de munca existente.

Descriere:

Prin proiectul de fata ne propunem sa asiguram integrarea pe piata muncii a unui numar de cel putin 42 de absolventi ai cursurilor de calificare/recalificare.

a.Identificarea locurilor de munca vacante:

Identificarea locurilor de munca vacante se va face prin vizite la agentii economici din zonele respective,contacte telefonice si consultarea bazei de date a A.J.O.F.M. Satu Mare privind ofertele de locuri de munca vacante depuse de angajatori.Cu ocazia vizitelor la agentii economici,acestora li se vor distribui brosuri si pliante,aflate deja la dispozitia A.J.O.F.M. Satu Mare si care cuprind facilitatile si subventiile acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane din categoria celor vulnerabile pe piata muncii (absolventi ai institutiilor de invatamant,persoane peste 45 de ani sau unici sustinatori ai familiilor monoparentale,persoane cu handicap,persoane marginalizate social,persoane care mai au 3 ani pana la pensie).

Se va realiza o baza de date cu locurile de munca vacante pe meserii,cerinte si conditii legale impuse de angajatori,precum si adresele si datele de contact ale angajatorilor.

b.Medierea propriu-zisa:

Se va face o identificare a persoanelor cu un profil ocupational potrivit locurilor de munca oferite ,se vor elibera dispozitii de repartizare acestor persoane pe locurile de munca vacante depistate.

Se vor analiza instiintarile emise de angajatori in baza dispozitiilor de repartizare,obtinandu-se o situatie reala asupra gradului de ocupare a persoanelor.

Se vor solicita copii dupa contractele de munca incheiate intre angajatori si persoanele incadrate.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului;

Resurse tehnice:spatiile inchiriate-sali de curs,xerox.

Resurse financiare:30 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 30 Euro din bugetul proiectului

Durata: 1 luna,incepand cu luna a 11-a de implementare a proiectului.

7. Monitorizarea la locul de munca a persoanelor ocupate

Pentru o perioada de cel putin o luna dupa incadrarea in munca a beneficiarilor directi,vom continua comunicarea atat cu angajatorii cat si cu beneficiarii pentru a identifica eventualele probleme ce pot sa apara in acomodarea la noul loc de munca si adaptarea acestor persoane la specificul vietii profesionale.

Consideram ca este necesara descoperirea acestor probleme,daca acestea apar,cat mai repede cu putinta,pentru a maximiza ,pe cat posibil,mentinerea in campul muncii pe o perioada cat mai mare.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului;

Resurse tehnice:laptop,xerox,imprimanta.

Resurse financiare: 30 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 30 Euro din bugetul proiectului

Durata: 1 luna,incepand cu luna a 12-a de implementare a proiectului.

1.7.8. Monitorizarea si evaluarea interna a implementarii proiectului

Descriere:

Membrii echipei de implementare a proiectului vor monitoriza si vor evalua proiectul in fiecare etapa.

Monitorizarea se va face saptamanal,de catre membrii echipei,care sunt tehnic responsabili de implementarea proiectului.

Evaluarea interna se va face lunar,in cadrul unor intalniri organizate impreuna cu partenerii.

Resurse:

Resurse umane:echipa de implementare a proiectului,reprezentanti ai partenerilor;

Resurse tehnice:calculator,laptop,xerox,imprimanta.

Resurse financiare: 262 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 262 Euro din bugetul proiectului

Durata: 11 luni,incepand cu luna a 2-a de implementare a proiectului.

9. Auditul proiectului

Descriere:

Practic,auditorul de proiect se va declara in momentul semnarii contractului de finantare.

Auditarea proiectului va fi realizata conform normativelor in vigoare si va certifica conturile proiectului (venituri si cheltuieli) ca fiind corecte, reale si bazate pe documente justificative corespunzatoare precum si eligibilitatea cheltuielilor (faptul ca acestea au fost efectiv realizate in concordanta cu prevederile contractului de finantare nerambursabila).

Resurse:

Resurse umane:responsabilul financiar al proiectului;

Resurse tehnice:calculator,imprimanta,raportari tehnice si financiare.

Resurse financiare: 500 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 500 Euro din bugetul proiectului

Durata: 8 luni,incepand cu luna a 5-a de implementare a proiectului.

1.7.10. Mediatizarea proiectului

Descriere:

Pentru aceasta activitate trebuie sa stabilim partenerii media - ziare si posturi de radio locale, Alegerea partenerilor media va fi bazata pe asigurarea informarii pe scara larga a potentialilor beneficiari. Vom desfasura intalniri periodice de informare, pentru redactarea in comun cu partenerii ,a materialelor care vor aparea in diferitele media. Vom organiza o conferinta de presa la inceputul derularii proiectului pentru prezentarea scopului si a obiectivelor si o conferinta de presa finala pentru mediatizarea rezultatelor finale ale proiectului.

Resurse:

Resurse umane:responsabilul financiar al proiectului;

Resurse tehnice:calculator,imprimanta,raportari tehnice si financiare.

Resurse financiare: 500 Euro din bugetul proiectului.

Total costuri activitate: 500 Euro din bugetul proiectului

Durata: 11 luni,incepand cu luna a 2-a de implementare a proiectului.

.Metodologia

1.8.1.Metodelor de implementare si motivele pentru metodologia propusa

Implementarea proiectului se va asigura prin intermediul echipei de implementare a proiectului,alcatuita din persoane cu pregatire de specialitate corespunzatoare si experienta in ceea ce priveste managementul proiectului.

Metodologia de implementare se va axa pe managementul calitatii serviciului,duratei si costurilor efective.

Pentru asigurarea unui management eficient al proiectului,responsabilitatile revin echipei de implementare.

Echipa de implementare a proiectului va fi ajutata de reprezentanti ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare precum si de catre reprezentanti ai partenerilor -specialisti tehnici si economici-care vor aduce aportul lor pentru activitatile proiectului.

Proiectul va fi evaluat si sub aspectul performantei , respectiv masura in care a reusit sa realizeze ceea ce si-a propus.

Ca instrumente de evaluare se vor utiliza documente interne pentru evaluarea activitatilor planificate si a indicatorilor previzionati.

Aceste documente vor avea un sablon general in care se vor preciza toate tipurile de informatii care urmeaza a fi sintetizate si raportate (exemplu:pentru campania de informare:data si locatia desfasurarii evenimentului,numar de participanti,categoria din care fac parte,partener la proiect,descrierea evenimentului,teme dezbatute, solicitari din partea participantilor, etc.)

La finalul ptoiectului se va face o evaluare de impact , care va analiza:

-Masura in care proiectul a contribuit la atingerea scopului propus;

-Respectarea orarului de implementare si a bugetului proiectului;

-Efecte de multiplicare.

Ca instrumente de evaluare se vor utiliza:

-Planuri individuale de actiune;

-Indicatori de evaluare;

-Utilizarea chestionarelor;

-Analize ale activitatilor.

Indicatori cantitativi:

-Certificatele de calificare pentru cele 78 de persoane;

-Intocmirea planurilor individuale de actiune pentru 200 de persoane;

-Intocmirea fiselor individuale de consiliere pentru 200 de persoane;

-Emiterea dispozitiilor de repartizare pentru minim 42 de persoane.

Indicatori calitativi:

-Dezvoltarea competentelor profesionale pentru cele 78 persoane;

-Cresterea gradului de incredere a persoanelor din mediul rural in serviciile oferite de A.J.O.F.M. Satu Mare si furnizorii de formare profesionala autorizati .

1.8.2 Descrierea rolului si participarii a diferitilor actori (parteneri locali, grupuri tinta, autoritati locale etc.), precum si motivele pentru care le-au fost desemnat aceste roluri.

Parteneri:

1.Grup Scolar "Constantin Brancusi" Satu Mare,

2.Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Satu Mare ,

3.Scoala Romana de Afaceri - filiala Satu Mare

Rolul :parteneri

Sarcinile ce revin tuturor celor 3 parteneri pentru implementarea proiectului sunt urmatoarele:

-pregatirea documentatiei pentru demararea cursurilor de calificare/recalificare;

-organizarea si desfasurarea cursurilor de calificare/recalificare;

-organizarea si desfasurarea examenului final;

-obtinere,completarea si eliberarea certificatelor de calificare;

-promovarea proiectului in mass-media;

-asistenta in etapa de monitorizare si in etapa de diseminare a rezultatelor;

-sa indeplineasca orice alte sarcini pentru implementarea proiectului in partea care revine partenerilor.

1.8.3.Echipa propusa pentru implementarea proiectului este formata din:

-directorul de proiect

-managerul de implementare a proiectului

-responsabil financiar

-responsabil cu activitatea de informare,consiliere si mediere

-responsabil cursuri

1.8.4. Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

Principalele mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a proiectului sunt:

-sali de curs,

-suport de curs,

-materiale consumabile si rechizite,

-laptop-uri,

-imprimanta,

-copiator,

-suporturi de stocare electronica,

-telefon,

-fax.

1.9.Durata si planul de actiune

Durata proiectului va fi de 12 luni.

Planul de actiune pentru primul an de implementare trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a ilustra pregatirea si implementarea fiecarei activitati.

Anul  1

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

Luna 1

Organizatia care implementeaza

Infiintarea unitatii de implementare a proiectului si elaborarea regulilor interne pentru derularea activitatilor

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

Achizitionarea de echipamente,bunuri,servicii si inchirire spatii

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

Selectarea grupului tinta

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

Informarea si consilierea

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

Formarea profesionala prin calificare/recalificare-curs "Lucrator in cultura plantelor"

Scoala Romana de Afaceri-filiala Satu Mare

Formarea profesionala prin calificare/recalificare-curs "Lucrator in tamplarie"

Grup Scolar "Constantin Brancusi"Satu Mare

Formarea profesionala prin calificare/recalificare-curs "Zidar,pietrar,tencuitor"

Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Satu Mare

Medierea absolventilor cursurilor si incadrarea in munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

Monitorizarea locurilor de munca a persoanelor ocupate

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

Monitorizarea si evaluarea interna a implementarii proiectului

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

Auditul proiectului

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare

REZULTATE ASTEPTATE

Impactul asteptat asupra grupurilor tinta / beneficiarilor

Situatia grupurilor tinta / beneficiarilor:

Grupul tinta caruia I se adreseaza proiectul,respectiv persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural din comunele Mediesu Aurit si Turt,vor fi informate,consiliate si mediate,fiecarei persoane intocmindui-se fise individuale de consiliere si planuri de actiune individuale pe piata muncii.Se vor intocmi 200 de fise de consiliere si 200 de planuri individuale cuprinzand pasii care trebuie urmati pentru a se integra pe piata muncii.

Grupul tinta inregistrat in baza de date a A.J.O.F.M. Satu Mare va putea beneficia de facilitatile existente in vederea ocuparii unui loc de munca.

Pentru cele 84 de persoane care vor urma cursuri de calificare/recalificare,proiectul le va oferi oportunitatea obtinerii unei calificari si astfel li se va facilita mai usor accesul la un loc de munca.

Pentru persoanele care vor fi incadrate in munca,li se va imbunatati situatia sociala deoarece vor obtine un venit care ii va ajuta atat pe ei cat si familiile lor.

Pe termen lung se va reduce rata somajului in randurile populatiei din mediul rural.

Capacitatea tehnica si manageriala a grupurilor tinta sau a partenerilor, acolo unde este cazul.

Grupul tinta caruia I se adreseaza proiectul,respectiv persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural,vor beneficia de o campanie de informare si constientizare,cat si un program de consiliere si formare profesionala.

Aceasta ampla campanie de educare va duce la modificari comportamentale ale populatiei din mediul rural,rezultand schimbarea atitudinii acesteia in ceea ce priveste participarea la masurile active de ocupare,rezultand atat cresterea competentelor profesionale cat si o scadere a ratei somajului.Cele 200 de persoane selectate si consiliate isi vor dezvolta un plan de actiune individual pe piata muncii.

Pentru beneficiarii directi ai proiectului,un numar de 84 persoane,care vor urma cursuri de calificare/recalificare,din care minim 42 de persoane se vor incadra in munca,proiectul le va oferi oportunitatea de a le dezvolta competentele profesionale si de a accede mai usor la un loc de munca.

Conform prevederilor programului,solicitantul si partenerii sai vor respecta prevederile din Ghidul Practic pentru Programele Phare privind procedurile de achizitie,precum si metodologia de raportare si monitorizare stabilita in contractul de finantare.Exercitiul implementarii unui proiect atat de important ii va instrui ae reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare atat din punct de vedere tehnic,cat si financiar,pentru a atrage si a valorifica viitoarele fonduri structurale.Coordonarea diferitelor componente ale proiectului in scopul mentinerii unui raport echilibrat intre timp,cost si calitate,va fi realizat conform normelor,procedurilor si termenilor stabiliti de catre Uniunea Europeana pentru proiecte finantate prin linia de buget Phare.

Din acest punct de vedere,consideram ca partenerii implicati in proiect isi vor dezvolta abilitatile manageriale,folosind experienta castigata in scopul obtinerii si atragerii altor surse de finantare.

Realizari concrete

Evaluarea interna a proiectului se va realiza de catre echipa de implementare a proiectului pe doua componente: o componenta cantitativa si una calitativa.

Tinand cont de aceasta metodologie de evaluare,echipa de implementare va urmari obtinerea rezultatelor descrise succint in Matricea cadru logic atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ.

1.Rezultatele evaluate cantitativ asteptate prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

a.Selectarea si inregistrarea in baza de date a A.J.O.F.M. Satu Mare a unui numar de 200 persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural;

b.Informarea si consilierea unui numar de 200 persoane din mediul rural;

c.Inscrierea si cuprinderea la cursuri de calificare/recalificare a unui numar de 84 persoane;

d.Obtinerea de certificate de calificare cu recunoastere nationala a unui numar de cel putin 78 persoane;

e.Incadrarea in munca a cel putin 42 de persoane din absolventii cursurilor de calificare/recalificare.In acest sens se vor elibera dispozitii de repartizare si se va urmarii incheierea contractelor de munca intre angajatori si absolventii cursurilor;

f.Actiuni de promovare in mass-media pe toata perioada de implementare a proiectului.

Din punct de vedere calitativ sunt asteptate urmatoarele rezultate concrete:

1.Schimbarea atitudinii in ceea ce priveste participarea la masurile active de ocupare a fortei de munca a persoanelo din mediul rural;

2.Dezvoltarea competentelor profesionale prin desfasurarea programelor de formare profesionala;

3.Inregistrarea in baza de date a A.J.O.F.M. Satu Mare , dupa finalizarea proiectului si a altor persoane aflate in cautaqrea unui loc de munca din mediul rural,ca urmare a increderii pe care acestea au capatat-o ca urmare a exemplului dat de concetatenii lor,participanti la proiect si a rezultatelor pozitive obtinute.

Efecte multiplicatoare

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare,imreuna cu autoritatile publice locale din mediul rural,vor identifica si lua in evidenta persoane aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural si persoane care isi desfasoara activitatea in agricultura de subzistenta.Aceste actiuni se vor realiza prin deplasarea specialistilor A.J.O.F.M. in comunitatile rurale din judetul Satu Mare.Odata identificate si inregistrate,aceste persoane vor putea beneficia gratuit de toate serviciile pe care agentia le pune la dispozitie,in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002,respectiv mediere,informare si consiliere profesionala,formare profesionala,consultanta pentru inceperea unei activitati pe cont propriu.

Toate aceste actiuni se vor desfasura , cu prioritate , in acele comunitati unde se constata sau sunt previziuni ca oferta de forta de munca calificata nu face sau nu va face fata cererii de forta de munca sau in comunitatile in care se constata cereri din partea persoanelor neocupate sau ocupate in agricultura de subzistenta,pentru anumite masuri sau servicii oferite de A.J.O.F.M. Satu Mare.

Sustenabilitate/Durabilitate

Aspectul financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa terminarea proiectului?)

Dupa finlizarea proiectului,toate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural sau care desfasoara activitati in agricultura de subzistenta,care vor fi luate in evidenta A.J.O.F.M. Satu Mare,vor putea beneficia in mod gratuit de serviciile de mediere,informare si consiliere profesionala si consultanta pentru inceperea unei activitati pe cont propriu,din partea specialistilor A.J.O.F.M. ,iar cursurile de formare profesionala ,organizate de A.J.O.F.M. Satu Mare,precum si oricare alte cheltuieli necesare pentru furnizarea acestor servicii,vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Dupa finalizarea proiectului,partenerii - furnizori de servicii de formare profesionala,cu experienta dobandita prin derularea acestui proiect vor colabora si in continuare cu A.J.O.F.M. Satu Mare pentru realizarea unor actiuni comune in domeniul formarii profesionale.

Nivel institutional (Vor mai exista structurile care sa permita continuarea activitatilor, dupa terminarea finantarii? Va exista "proprietate" locala asupra realizarilor proiectului?)

Dupa finalizarea proiectului,partenerii - furnizori de servicii de formare profesionala,cu experienta dobandita prin derularea acestui proiect vor colabora si in continuare cu A.J.O.F.M. Satu Mare pentru realizarea unor actiuni comune in domeniul formarii profesionale, organizate in spatiile proprii si pentru alte categorii de persone neocupate.

Nivel de politici, unde este cazul (Care va fi impactul structural al proiectului - de exemplu: va conduce la imbunatatirea legislatiei, a codurilor de conduita, a metodelor etc.?)

Parteneriatul creat prin acest proiect va ajuta la cresterea calitativa a implementarii politicilor guvernului in teritoriu si va putea fi un exemplu de buna practica pentru agentiile de ocupare a fortei de munca si furnizori autorizati din alte judete.

DESCRIEREA SOLICITANTULUI

1.Cand a fost infiintata organizatia dumneavoastra si cand si-a inceput activitatea?

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare , institutie publica cu personalitate juridica, a fost infiintata cu data de 01 ianuarie 1999,sub denumirea de Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare Profesionala , in baza Legii nr.145/09.07.1998 privind infiintarea,organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala , iar in prezent, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare functioneaza in baza Legii nr.202/22.05.2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

2. Care sunt principalele activitati desfasurate de organizatia dumneavoastra in prezent ?

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare,asigura,in conditiile legii,servicii de ocupare si formare profesionala a persoanelor fizice si juridice interesate incepand cu 01 ianuarie 1999.

Principalele servicii de ocupare si formare profesionala furnizate de A.J.O.F.M. sunt:

1.Servicii pentru persoane fizice:

-orientarea si consilierea persoanelor neincadrate in munca si a altor persoane,in vederea gasirii unui loc de munca;

-calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;

-reconversia profesionala a personalului din cadrul agentilor economici supusu restructurarii,in vederea prevenirii somajului;

-stimularea somerilor care se incadreaza in munca prin acordare de prime si venituri de completare;

-stabilirea si plata,potrivit legii,a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale.

2.Servicii pentru persoane juridice:

-medierea intre cererea si oferta de pe piata muncii;

-selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca vacante;

-acordarea de subventii si facilitati pentru angajatori;

-consultanta si asistenta pentru persoanele care doresc sa inceapa o afacere pe cont propriu.

3. CAPACITATEA DE MANAGEMENT SI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

Experienta in proiecte similare

Solicitantul, A.J.O.F.M. Satu Mare, are experienta in implementarea unor proiecte similare, realizate in anii 1998 si 2001, proiecte finantate de Banca Mondiala .

Aceste proiecte au fost finalizate cu succes, chiar s-a depasit numarul persoanelor incadrate in munca, fata de indicele de plasare asumat initial, pe parcursul derularii acestor proiecte.

4. Resurse

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare este institutie publica finantata exclusiv de la Bugetul de Stat.

-anul 2007 - 25.304.703 lei-venituri la bugetul asigurarilor sociale pentru somaj;

-anul 2006 - 22.288.833 lei-venituri la bugetul asigurarilor sociale pentru somaj;

-anul 2005 - 21.848.999 lei-venituri la bugetul asigurarilor sociale pentru somaj;

Date financiare

An

Cifra de afaceri sau echivalentul

Veniturile nete sau echivalentul

Situatia financiara finala sau bugetul

Valoarea actiunilor sau echivalentul

Debite pe termen mediu si lung

Debite pe termen scurt (< 1 an)

Numarul de personal angajat cu norma intreaga si cu norma partiala, pe categorii (de exemplu, numarul de manageri de proiect, contabili etc.), indicand pozitia in organizatie

La aceasta data Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare are un numar de 39 salariati,dintre care 6 fiind posturi de conducere (din care 1 director de buget).Toti salariatii AJOFM Satu Mare sunt incadrati cu norma intreaga de lucru.

Dintre cei 40 salariati ,38 sunt functionari publici si o persoana este incadrata cu contract de munca conform Legii nr.53/2003.

Analizand structura personalului din punct de vedere al nivelului studiilor,27 salariati au studii superioare de lunga durata,2 salariati au studii superioare de scurta durata ,iar 10 salariati au studii medii.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare are in componenta o agentie locala si 4 puncte de lucru in judet.Agentia locala este situata in municipiul Satu Mare si are 6 salariati iar punctele de lucru sunt in localitatile: Carei (3 salariati),Negresti Oas (1 salariat),Tasnad (2 salariati) si Turt (1 salariat).

Echipamente si birouri

Echipa de implementare a proiectului are acces la echipamentele si dotarile AJOFM Satu Mare si anume:

-1 autoturism

-44 computere

-36 imprimante

-4 copiatoare

-5aparate video,5 televizoare

-1 scanner

-1 retroproiector

-birouri,scaune,mese,etajere,fisete.

CONCLUZII:

Proiectul propus va face parte din prevederile Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane axa prioritara 5 - promovarea masurilor active de ocupare, axa prin care vor fi sustinute masurile active de ocupare si se va urmari realizarea de programe integrate pentru pregatirea profesionala, ocupare si sprijin pentru persoanele din mediul rural, orientate sa reduca ocuparea in agricultura de subzistenta.

In urma implementarii proiectului vor fi informate si consiliate 200 de persoane, din care 84 persoane vor fi cuprinse in cursuri de formare profesionala cerute pe piata muncii. Minim 78 de persoane vor dobandi competente noi care vor contribui la accederea la un loc de munca, iar 42 de persoane vor fi incadrate si monitorizate la noile locuri de munca.

Masurile prevazute in proiect vor avea efecte asupra ratei somajului, a cresterii gradului de ocupare si cresterii nivelului de trai al familiilor beneficiarilor proiectului.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Plan National PNAO aprobat prin HG nr. 970/26.07.2006
 2. Strategia Nationala 2004-2010 aprobata prin HG nr. 1386/12.09.204
 3. Plan regional de actiune pentru accesul fortei de munca in conformitate cu Strategia Europeana pentru Ocupare
 4. Plan National de Dezvoltare 2004-2006
 5. Strategia pe termen scurt si mediu pentru formarea profesionala continua 2005-2010
 6. OG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica
 7. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca
 8. HG nr. 377/2002
 9. Hotararea Consiliului National pentru Formarea Adultilor nr, 52/2003
 10. Legea nr. 145/1998 privind organizarea si functionarea AJOFM
 11. Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea ANOFM
 12. Legea nr 53/2003 Codul Muncii
 13. Managementul serviciilor de Ocupare si Formare profesionala, vol. 2 - coordonator Cristache Ristea
 14. Legea nr. 188/1999 republicata privind statutul functionarilor publici
 15. Ghidul solicitantului privind accesarea Fondurilor Structurale Europene


Numarul de pagini mentionat este maxim, si poate fi redus in cazul acordarii unor finantari reduse ca suma.

"Grupuri tinta" sunt grupurile/entitatile care vor fi afectate pozitiv in mod direct de proiect, la nivelul scopului proiectului.

"Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia de pe urma proiectului pe termen lung, la nivelul societatii sau sectorului in ansamblu.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate