Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Navigatie


Index » inginerie » Navigatie
SUBIECTE LEGISLATIE MARITIMA


SUBIECTE LEGISLATIE MARITIMA
SUBIECTE    LEGISLATIE MARITIMA

Conventia Internationala MARPOL 73-78 . Responsabilitati ale comandantului navei privind poluarea,ambarcarea,debarcarea produselor petroliere . Registrul de evidenta a hidrocarburilor
Contractul de constructie al navei .Indatoririle comandantului pe timpul constructiei

navei.Relatii cu organul de autoritate tehnica si capitania portului

Organizarea echipajului pentru lucrari de intretinere

Abaterea disciplinara.Definitie.Cercetarea

MARPOL prezentare generala,conditii stabilite pentru deversarea legala a HC,zone speciale,restrictii si exonerari,exceptii

Rolul de echipaj.Elementele de care depinde modul de organizare a echipajului

Atributiunile comandantului navei in cazul producerii unui eveniment de navigatie,cercetarea la bord , cazul in care este implicata nava proprie si alta nava.Proceduri si responsabilitati.Reglementari legislative interne si internationale

Regimul juridic al canalelor de navigatie si fluviilor internationale.Reglementari interne si internationale

Instruirea pentru situatii de urgenta.Evitarea aparitiei situatiilor de rutina in problemele de    siguranta

Avarii la nava , incarcatura si instalatii portuare.Atributiunile si competentele comandantului de nava.Scrisori de protest.Relatii cu autoritatile.Proceduri

SOLAS - reglementari privind echipajul de siguranta.Echipaj de siguranta privind

traficul maritim

ISM - principalele prevederi privind controlul in alte state.Parti ale rolurilor navei in

problemele de siguranta

Accidente de navigatie.Cercetarea acestora cand nava se afla in ape nationale in

mare libera sau in apele altui stat.Atributii si responsabilitati ale comandantului

Expertiza navala.

IMO. Principalele domenii de activitate. conv STCW privind certificarea si testarea

echipajelor navei

Motivatia.Factorii motivationali.Ordine de satisfacere a cerintelor.Tipuri de

motivatie.Alegerea tipului de motiv

Acte normative interne privind obligatia de asistenta si salvare pe mare.Retributia

pentru asistenta si salvare ord guv 42/97

Codul Muncii.Reglementari privind contractul de munca,dreptul si obligatii ale angajatilor.Angajarea personalului. Contractul colectiv si individual. Desfacerea contractului de munca

Motivatia.Factorii motivationali.Ordine de satisfacere a cerintelor.Tipuri de motivatie.Necesitatea relatiilor interumane pozitive.Rolul conducatorului in mentinerea relatiilor

Reguli pentru nave in porturi , rade si in navigatie precum si la sosirea/plecarea

in/din port.reglementari legislative interne

Coliziuni maritime.Efectele juridice.Stabilirea raspunderilor.Proceduri de urmat.

Atributii si responsabilitatile comandantului navei.Abandonul maritim

Instruirea pentru activitatea de intretinere.Stabilirea planului de lucrari.Alcatuirea si

instruirea echipajului.Controlul si evaluarea

Avaria comuna.Definitie,caracteristici , cazuri de avarie comuna.Proceduri de urmat

, documente de incheiat.Responsabilitatile comandantului.

Indatoririle si responsabilitatile comandantului cu privire la conditiile de munca si

viata la bord.Relatiile cu echipajul , armatorul si SLN -reglementari interne si

internationale

Transformarea nevoilor de perfectionare in obiective de instruire.Transmiterea de

informatii si formarea de deprinderi

Organe portuare.Enumerare . Atributii , competenta si functionarea capitaniei de

port.Reglementari legislative interne 42/97

Asigurarea navei CASCO Definitie.Continutul contractului de asigurare.Clauze

contractuale.Constatarea si lichidarea daunelor

Tipuri de sedinte.Informari generale de analiza , organizare , instruire.

Caracteristicile fiecarui tip de sedinte

Reglementari cu privire la manevra,miscaera navei in port,rade.Legislatia in vigoare

SOLAS.Mijloace si dispozitive de salvare.Responsabilitatile Cdt cu privire la dotarea navei.Intretinerea mijloacelor de salvareCertificate.Documente si Jurnalul navei.Continut,valabilitate

D400 cu privire la ordinea si disciplina la bordul navei.Infractiuni specifice

Memorandumul de intelegere in problema controlului de stat in porturi    PSC.

Atributiuni,proceduri de control , organe de control , competente , retinerea navelor.Documente incheiate , masuri

Autoritatea formala si reala.Elementele pe care un conducator isi dobandeste autoritatea

Actele de bord.Eliberare , valabilitate , organele care le elibereaza,inspectii

Contractul de pilotaj.Responsabilitatile partilor.Exceptii.reglementari interne

Importanta informarii la timp-climat in cazul grupului

Reglementari legislative interne privind organizarea si ordonarea navigatiei.

Functionarea pilotajului in rada , in port , in zona petroliera a portului Constanta

Responsabilitatile comandantului navei privind semnarea actelor si documentelor de marfa.Scrisoarea de garantie.Obiect , intocmire.Parti interesate.Acceptare

Consecinte juridice.

Comportamentul de grup.Factori.Nivelul profesional si cultural.Modele culturale.Obiceiuri

RSB.Prevederi principale:Atributiunile personalului navigant si fisa postului.Rolurile navei.

SOLAS privind siguranta navigatiei.Cautare si salvare.Mesaje de pericol.Proceduri si responsabilitati.Documente si consecinte juridice

Rolurile navei.Cerinte conform ISM

Infractiuni contra ordinei si disciplinei la bord.Alte infractiuni prev de 42/97.Norme speciale de procedura

Organul de autoritate tehnica in domeniul maritim.Proceduri.Inspectii.Documente si acte de bord.Valabilitate. Prelungiri .Exceptii

Determinarea nivelului de perfectionare ca diferenta intre cerintele postului prevazute in fisa postului si competenta

Exercitarea activitatii de control si supraveghere a sigurantei navigatiei in apele nationale

Conventii internationale si reglementari interne - Dreptul marii Zona Contigua si platoul continental.Regim juridic.Drepturile si obligatiile statului riveran si a altor state

Grupuri formale si informale existente la bord.Lideri formali si informali.Modalitati de influentare a grupurilor informale neangajate la realizarea obiectivelor navei

Infractiuni contra sigurantei navigatiei pe apa.Reglementari interne.

Marea Teritoriala (MT).Definitie.Regim Juridic.Trecerea inofensiva a navelor prin MT.Dreptul de vizita si urmarire.Reglementari legislative interne si internationale.

Rolul exemplului personal al conducatorului in mentinerea unor relatii interumane pozitive.

Personalul navei civile.Personalul navigant.Imbarcarea/debarcarea personalului navigant de pe navele straine si romane.Drepturi si obligatii ale personalului navigant.Ierarhia la bord.Echipamente minime de siguranta.Atributii de stare civila

Regimul juridic al stramtorilor servind navigatiei internationale.Dreptul de trecere in tranzit.Obligatii si raspunderi. Trecerea inofensiva.Conv.Montreaux 1936

Conditii ce trebuie indeplinite de echipaj pentru exploatarea in bune conditiuni a navelor

Infractiuni de serviciu ale marinei civile.Prevederile codului penal roman

Avaria particulara.Definitie.Caracteristici.Clasificare.Responsabilitatile comandantului

Instruirea la bordul navei.Cerintele conv internationale privind instruirea la bord. STCW

Constatarea si sanctionarea contravenientilor.Procesul verbal de constatare (L32/68) Contraveniente specifice.Enumerarea.constatarea.Sanctionarea.Cai de atac.

Contractul de salvare.Obiect.Parti.Incheiere.Executie.Clauze contractuale.Reziliere.Consecinte juridice.

Instruirea pentru operatii de exploatare

Reglementari legislative privind incarcarea/descarcarea/transportul marfurilor periculoase.Codul IMDG.Tabela de segregare.Indatoriri si responsabilitati ale comandantului si echipajului privind siguranta navigatiei.

L 17/90 . Aplicarea jurisdictiei penale a Romaniei in apele nationale.Contraventii si sanctiuni

Instruirea practica.Metodele instruirii practice

Scoaterea epavelor din apele nationale.Regimul bunurilor gasite

MARPOL .    Cerinte privind dotarea.Documentatia necesara.Responsabilitatile comandantului.Aplicarea si respectarea acestor conventii

Organizarea echipajelor navei pentru asigurarea securitatii muncii.Prevenirea incendiilor si a altor situatii de urgenta.Rolurile de vitalitate

Inscrierea navelor.Transmiterea si stingerea drepturilor reale asupra navelor.Registrul matricol al navelor. Scoaterea din evidenta

Codul Vamal roman.Principalele reglementari.Infractiuni si contraventii.

Sanctionarea

Instruirea teoretica.Metode.

Operatiuni ce se efectueaza numai cu navele romanesti.HG 42

Cluburile de asigurare P & I.Contracte de asigurare.Riscuri asigurate.Relatiile cluburilor cu armatorul si Cdt de nava

Organizarea echipajului pe indatoriri in serviciul de cart si garda

Raportul privind evenimentele pe nava.Intocmire.Depunere.Autoritati competente   

Termen.Extindere

Reglementari si reguli interne .Prevenirea,combaterea si sanctionarea poluarii marine.RSB 134

Comunicarea orala , element esential al conducerii.Comunicarea prin sedinte.

Nave si categorii de nave.Nationalitatea navelor.Dreptul de a purta pavilion roman.Pavilion de complezenta

Marea Libera.Dreptul statului de pavilion in marea libera.Statutul juridic si de jurisdictie in caz de coliziune sau abordaj.Dreptul de urmarire in ML.Reglementari interne si internationale

Modalitatile de angajare a personalului.Avantaje si dezavantaje

ZEE . Definitie.Regim juridic.Drepturile statului riveran.Contraventii si sanctiuni

Cercetarea cazurilor de poluare marina.Autoritati competente.Proceduri.Procesul verbal de contraventie.Cai de atac

Sistemul de organizare al echipajelor.Caracteristici.Limite.Echipajul de siguranta

OG 42/97. Supravegherea si controlul navigatiei.Regimul de navigatie in apele interne.

STCW.Standardele personalului navigant.Brevetare.Organizarea serviciului cart-garda.Responsabilitatile cdt si ofiterului de cart -garda

Accesul in port si la nava.Ape interioare.Regimul juridic al zonei de frontiera.

Oprirea navelor.Retinerea si sechestrarea.Organe competente.Atributiunile armatorului si comandantului.Reglementari legislative interne si internationale

Conventia internationala asupra liniilor de incarcare.Responsabilitatile comandantului.Aspecte specifice pentru zona Marii Negre

Conditii de angajare.Factori.

Gestionarea bunurilor navei.Inventar.Subinventar.Registrul de evidenta.

Predare/primire gestiune.Acte.Responsabilitatile gestionarului.Reglementari legislative interne

SOLAS -prevederi principale.Incendiu si abandon.Actiuni pentru limitarea avariilor.Salvarea navei.

SOLAS -prevederi principale.Incendiu si abandon.Actiuni pentru limitarea avariilor.Salvarea navei.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate