Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelitAeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Navigatie


Index » inginerie » Navigatie
» Fisa postului - MARINAR


Fisa postului - MARINAR
Postul de lucru nr.5

MARINAR

Procesul de munca.


Punctul de lucru al marinarului se afla la Pontonul Dormitor “PD3239”care apartine ANIF RA Sucursala Teritoriala Moldova Sud.

Procesul de munca al marinarului consta in executarea unor lucrari de intretinere a pontonului conform sferei de atributiuni.

Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

Mijloace de productie.

-scule si materiale necesare intretinerii

-cabluri electrice

-panouri electrice

-butelie aragaz

-calorifere electrice

-scari metalice cu mana curenta

Sarcina de munca.

Sarcinile si atributiile marinarului sunt prevazute in fisa postului care cuprinde sfera de atributiuni pe postul de lucru.

Mediul de munca.

-temperatuta ridicata vara si scazuta iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii)

Factori de risc identificati

Factori de risc proprii mijloacelor de productie

Factori de risc mecanic

-alunecari

-rostogoliri

-cadere libera

Factori de risc electric

-electrocutare prin atingere directa

-electrocutare prin atingere indirecta

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta pet imp de iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii)

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Suprasolicitare fizica

-efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului

-efort dinamic datorat ridicarii un or sarcini mai grele

Factori de risc proprii lucratorului

Actiuni gresite

-cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare – alunecare

-cadere de la inaltime prin dezechilibrare

Omisiuni

Omiterea unor operatii care asigura propria securitate sau neutilizarea EIP din dotare.

LEGENDA Fig.1

F1.- Alunecare de piese,materiale ,etc.depozitate fara asigurarea stabilitatii

acestora.

F2.- Rostogolire materiale,recipiente de forma cilindrica ,neasigurate

impotriva deplasarii accidentale.

F3.- Cadere libera de piese,scule,materiale de la cotele superioare.

F4.- Electrocutare prin atingere directa ,cai de current neprotejate,panouri

electrice neasigurate.

F5.- Electrocutare prin atingere indirecta ,legare la instalatia de impamantare

defecta.

F6.- Temperatura ridicata vara.

F7.- Temperatura scazuta pe timp de iarna.

F8.- Calamitati naturale (trasnet,inundatii).

F9.- Efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului.

F10.-Efort dinamic datorita ridicarii unor sarcini mari grele.

F11.-Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare alunecare.

F12.-Caderi de la inaltime prin dezechilibrare.

F13.-Omiterea unor operatii care asigura propria securitate sau neutilizarea

EIP din dotare.

Interpretarea

rezultatelor evaluarii pentru

postul de lucru nr.5

Nivelul de risc global pentru postul de lucru nr.5este egal cu 2.76,valoare ce il incadreaza in categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de”Fisa de evaluare nr.5” din care se observa ca din totalul de 13 factori de risc identificati nici unul nu depaseste ca nivel partial de risc valoarea 3,ca urmare acest post de lucru nu necesita nominalizare de masuri propuse.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare,situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-38 % factori proprii mijloacelor de productie

% factori proprii mediului de munca

-15 % factori proprii sarcinii de munca

-23 % factori proprii lucratorului

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 53,85% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului(deces).

Postul de lucru nr.4

CONDUCATOR AUTO-RUTIERIST

Procesul de munca

Lucrari de intretinere si exploatare a mijlocului de transport.

Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

Mijloace de productie.

-scule si piese schimb necesare intretinerii

-mijloc de transport

-bara rigida pentru remorcare

Sarcina de munca.

Sarcinile si atributiile conducatorului auto sunt prevazute in fisa postului si de asemenea in codul rutier.

Mediul de munca

-temperatura ridicata vara.

-temperatura scazuta pe timp de iarna.

-calamitati naturale(inundatii,surpari de teren etc.)

Factori de risc identificati

Factori de risc proprii mijloacelor de productie

Factori de risc mecanic

-socuri excesive provocate de loviri

-rasturnari

-deplasare accidentala a mijlocului de transport.

-desprindere-proiectare de corpuri

Factori de risc termic

-arsuri provocate de flacarile provenite de la instalatia defecta,explozia

rezervorului etc.

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta pe timp de iarna

-calamitati naturale(inundatii,surpari de teren)

Factori de risc proprii sarcinii de munca

-efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei vicioase

-stres provocat de pericolul de accidentare

Factori de risc proprii lucratorului

Actiuni gresite

-manevra fara respectarea ordinii sau fara asigurarea conditiilor de securitate.

-devansari la executarea unor manevre.

-deplasare sau stationare in zone periculoase.

Omisiuni

Omiterea unor operatii care asigura propria securitate sau neutilizarea EIP din dotare.

LEGENDA Fig 1

F1.- Deplasare accidentala a mijlocului de transport.

F2.- Desprindere-proiectare de corpuri.

F3.- Rasturnarea mijlocului de transport.

F4.- Socuri excesive provocatre de loviri.

F5.- Arsuri provocate de flacarile provenite de la instalatia electrica

defecta,explozia rezervorului etc.

F6.- Temperatura ridicata vara.

F7.- Temperatura scazuta pe timp de iarna.

F8.- Calamitati naturale (trasnet,surpari de teren etc.).

F9.- Efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei vicioase.

F10.-Stress provocat de pericolul de accidentare.

F11.-Manevre fara respectarea ordinii sau fara asigurarea conditiilor de

securitate.

F12.-Devansari la executarea unor manevre.

F13.-Deplasarea sau stationarea in zone periculoase.

F14.-Omiterea unor operatii care asigura propria securitate sau neutilizarea

EIP din dotare.

Interpretarea

rezultatelor evaluarii pentru

postul de lucru nr.4

Nivelul de risc global pentru postul de lucru nr.4 este egal cu 3.47,valoare ce il incadreaza in categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de”Fisa de evaluare nr.4” din care se observa ca din totalul de 14 factori de risc identificati (fig.1) numai 5 depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3: 1 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare,iar ceilalti 4 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu.

Cei 5 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F4.-Socuri excesive provocatre de loviri. Np5

F3.-Rasturnarea mijlocului de transport. Np4

F5.-Arsuri provocate de flacarile provenite de la instalatia electrica Np4

defecta,explozia rezervorului etc. .

F11.-Manevre fara respectarea ordinii sau fara asigurarea conditiilor    Np4

securitate. .

F12.-Devansari la executarea unor manevre. Np4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situeaza in domeniul inacceptabil),sunt prezentate masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru nr.4

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare,situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-35 % factori proprii mijloacelor de productie

-21 % factori proprii mediului de munca

-14 % factori proprii sarcinii de munca

-28 % factori proprii lucratorului

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 71,43% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului(deces)

Postul de lucru nr.3

MUNCITOR NECALIFICAT

Procesul de munca

Lucrari de intretinere si exploatare la stavile si batardouri,supravegherea nivelulrilor apei din canale de irigatii sau desecare,lucrari de cosire a vegetatiei si destufizare pe canale.

Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

Mijloace de productie

-trusa scule si materiale

-motocositoare

-dispozitive de ierbicidare

-bazin aspiratie

-bazin refulare

-ierbicid

Sarcina de munca

Sarcinile si atributiile muncitorului necalificat sunt prevazute in fisa postului care cuprinde sfera de atributiuni pe postul de lucru.

Mediul de munca

-temperatura ridicata vara si scazuta iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii,surpari de teren)

Factori de risc identificati

Factori de risc proprii mijlocului de productie

Factori de risc mecanic

-suprafete sau contururi periculoase

-proiectare de corpuri sau particule

Factori de risc chimic

-substante toxice

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta pe timp de iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii,alunecari de teren)

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Suprasolicitare fizica

-efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului

Factori de risc proprii lucratorului

Actiuni gresite

-cadere de la inaltime prin dezechilibrare

-utilizarea gresita a mijloacelor de protectie

-stationari in zone periculoase

Omisiuni

Neutilizarea EIP din dotare.

LEGENDA Fig.1

F1.- Raniri datorate folosirii uneltelor care au suprafete sau contururi

periculoase.

F2.- Intoxicatii cauzate de produse toxice.

F3- Temperatura ridicata vara si scazuta iarna.

F4.- Calamitati naturale (trasnet,inundatii,alunecari de teren).

F5.- Efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului.

F6- Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime.

F7- Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie.

F8.- Stationari in zone periculoase (raza utilajelor terasiere,mijloacelor auto).

F9.- Neutilizarea echipamentului de protectie.

F10.-Neasigurarea locului de munca cu mijloace de semnalizare.

Interpretarea

rezultatelor evaluarii pentru

postul de lucru nr.3

Nivelul de risc global pentru postul de lucru nr.3 este egal cu 3.58,valoare ce il incadreaza in categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de”Fisa de evaluare nr.3” din care se observa ca din totalul de 10 factori de risc identificati 6 depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3:O incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare,iar ceilalti 6 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu.

Cei 6 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F4.-Calamitati naturale (trasnet,inundatii,alunecari de teren). Np4

F6-Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime. Np4

F7-Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie. Np4

F8.-Stationari in zone periculoase ) Np4

(raza utilajelor terasiere,mijloacelor auto)

F9.-Neutilizarea echipamentului de protectie. Np4

F10.-Neasigurarea postului de lucru cu mijloace de semnalizare. Np4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situeaza in domeniul inacceptabil),sunt necesare masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru nr.3.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare,situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-20 % factori proprii mijloacelor de productie

-20 % factori proprii mediului de munca

-10 % factori proprii sarcinii de munca

-50 % factori proprii lucratorului

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 60,00% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului(deces).

Postul de lucru nr.1

ELECTROMECANIC

Procesul de munca

Supravegherea,controlul,intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice si hidromecanice.

Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

Mijloace de productie.

-tablouri electrice

-intrerupatoare debrosabile

-electromotoare

-pompe pentru irigatii,amorsare,epuisment

-vane

-clapeti

-compensatori

-hidrofoare

-instalatii de ridicat

-truse de scule

-prize

-intrerupatoare

-bazin de aspiratie

-bazin refulare

-conducte metal

Sarcina de munca.

Sarcinile si atributiile electricianului-electromecanicului sunt prevazute in fisa postului care cuprinde sfera de atributiuni pe postul de lucru.

Mediul de munca

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta iarna

-nivel ridicat de zgomot datorita functionarii unor agregate de pompare

-curenti de aer datorita tirajului natural si al vantului

-calamitati naturale

Factori de risc identificati

Factori de risc proprii mijlocului de productie

Factori de risc mecanic

-organe de masini in miscare

-deplasari ale mijloacelor de transport

-rasturnare de piese

-cadere libera

-deviere de la traiectoria normala a maselor transportate cu instalatiile de ridicat

-balansul maselor transportate cu instalatiile de ridicat

-suprafete sau contururi periculoase

-recipiente sub presiune

Factori de risc termic

-flacari,flame provocate de arcul electric

Factori de risc electric

-electrocutare prin atingere directa

-electrocutare prin atingere indirecta

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta pe timp de iarna

-nivel ridicat de zgomot datorita functionarii unor agregate de pompare

-curenti de aer datorita tirajului natural si al vantului

-calamitati naturale

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Suprasolicitare fizica

-efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului

-efort dinamic datorat ridicarii unor sarcini mai grele

Suprasolicitare psihica

-decizii dificile in timp scurt

Factori de risc proprii lucratorului

Actiuni gresite

-asamblari-lipsa unor organe de asamblare la flanse,vane etc.

-nesincronizarea la lucru in echipa

-cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare – alunecare,impiedicare.

-cadere de la inaltime prin pasire in gol,in cuve,bazine aspiratie.

Omisiuni

Omiterea unor operatii sau neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare.

LEGENDA Fig.1

F1.- Organe de masini in miscare –prindere,antrenare de catre transmisii cu

cuplaje etc.

F2.- Deplasari ale mijloacelor de transport –lovire de catre mijlocul de

transport-acces la locul de munca cu mijloace auto.

F3.- Rasturnare de piese neasigurate..

F4.- Cadere libera de piese,scule etc.de la cotele superioare.

F5.- Deviere de la traiectoria normala a maselor transportate cu instalatii de

ridicat.

F6.- Balansul maselor transportate cu instalatii de ridicat.

F7. Suprafete sau contururi periculoase-contact direct al epidermei cu

suprafete taietoare,intepatoare.

F8.- Recipiente sub presiune(hidrofoare 30 mc.)

F9.- Flacari,flame la amorsarea accidentala a arcului electric.

F10.-Electrocutare prin atingere directa-conductori neizolati sau cu izolatia

imbatranita,cai de current nemarcate cu privire la absenta sau prezenta

tensiunii.

F11.-Electrocutare prin atingere indirecta –legaturi la instalatia de

impamantare deteriorate,corodate fara papuci de priza-izolatii strapunse

accidental.

F12.-Temperatura ridicata vara.

F13.-Temperatura scazuta pe timp de iarna.

F14.-Nivel ridicat de zgomot datorita functionarii unor agregate de pompare.

F15.-Curenti de aer datorita tirajului natural.

F16.-Calamitati naturale (trasnet,inundatii,seism).

F17.-Efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incomode in timpul lucrului.

F18.-Efort dinamic datorita ridicarii unor sarcini mari grele.

F19.-Decizii dificile in timp scurt.

F20.-Asamblari –lipsa unor organe de asamblare la flanse,vane etc.

F19.-Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare alunecare.

F21.-Nesincronizarea la lucru in echipa.

F22.-Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare,impiedecare.

F23.-Cadere de la inaltime prin pasire in gol,in cuve ,bazine de aspiratie .

F24.-Omiterea unor operatii sau neutilizarea mijloacelor de protectie din

dotare.

Interpretarea

rezultatelor evaluarii pentru

postul de lucru nr.1Nivelul de risc global pentru postul de lucru nr.1 este egal cu 3,06,valoare ce il incadreaza in categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de”Fisa de evaluare nr din care se observa ca din totalul de 24 factori de risc identificati (fig.1)numai 3 depasaesc ca nivel partial de risc valoarea 3:O incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare,iar ceilalti 3 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu .

Cei 3 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F10.-Electrocutare prin atingere directa-conductori neizolati sau cu    Np4

izolatia imbatranita,cai de current nemarcate cu privire la absenta sau

prezenta tensiunii.

F20.-Asamblari –lipsa unor organe de asamblare la flanse,vane etc. Np4

F24.-Omiterea unor operatii sau neutilizarea mijloacelor de protectie    Np4

din dotare.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc(care se situeaza in domeniul inacceptabil) sunt necesare masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru nr.1.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare,situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-45.83% factori proprii mijloacelor de productie

-20.83% factori proprii mediului de munca

-12.50% factori proprii sarcinii de munca

-20.83% factori proprii lucratorului

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 66.67% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului(deces sau invaliditate).

Postul de lucru nr.2

T E S A

Procesul de munca

Intocmirea diverselor lucrari de birou (tehnice-economice),controlul si supravegherea lucrarilor executate in teren,controlul periodic al personalului din subordine.

Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

Mijloace de productie.

-birou de lucru

-calculator PC

-calculator de birou

-scaun

-priza

-intrerupator

-lampi fluorescente

-mijloc de transport

-conducte metal

-agregate de pompare

-bazine aspiratie

-bazine refulare

Sarcina de munca.

Sarcinile si atributiile personalului TESA sunt prevazute in fisa postului care cuprinde sfera de atributii pe postul de lucru.

Mediul de munca

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii,surpari de teren)

Factori de risc identificati

Factori de risc proprii mijlocului de productie

Factori de risc mecanic

-organe de masini in miscare

-deplasari ale mijloacelor de transport

-cadere libera de piese,scule etc.de la cotele superioare

-proiectare de corpuri sau particule antrenate de fisurari accidentale

Factori de risc electric

-electrocutare prin atingere directa-conductori neizolati,cai de current neprotejate.

-electrocutare prin atingere indirecta-legaturi la instalatia de impamantare cu grad ridicat de coroziune.

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta pe timp de iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii)

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Suprasolicitare fizica

-efort static sustinut datorita unor pozitii de lucru vicioase.

Suprasolicitare psihica

-stres provocat de nerealizarea sarcinilor de serviciu

-solicitare psihica datorita unui ritm de munca mare

Factori de risc proprii lucratorului

Actiuni gresite

-cadere de la acelasi nivel prin alunecare,impiedicare.

-cadere de la inaltime prin pasire in gol,goluri mascate sau neacoperite.

-pornirea unor echipamente de munca intamplatoare fara a fi autorizat in acest scop.

-deplasari,stationari in zone periculoase,sub sarcina sau in vecinatatea utilajelor in miscare.

Omisiuni

Omiterea unor operatii care asigura propria securitate.

LEGENDA Fig.1

F1.- Organe de masini in miscare –prindere,antrenare de catre transmisii cu

cuplaje.

F2.- Deplasari ale mijloacelor de transport-lovire de catre mijlocul de

transport-acces la locul de munca cu mijloace auto.

F3.- Cadere libera de piese,scule etc.de la cotele superioare.

F4.- Proiectare de corpuri sau particule antrenate de fisurari accidentale.

F5.- Electrocutare prin atingere directa – conductori neizolati,cai de current

neprotejate.

F6.- Electrocutare prin atingere indirecta-legaturi la instalatia de

impamantare cu grad ridicat de coroziune.

F7.- Temperatura ridicata vara.

F8.- Temperatura scazuta pet imp de iarna.

F9.- Calamitati naturale(trasnet,seism,inundatii).

F10.- Efort static sustinut datorita unor pozitii de lucru vicioase.

F11.- Stress provocat de nerealizarea sarcinilor de serviciu.

F12.- Solicitare psihica datorita unui ritm de munca mare.

F13.- Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare,alunecare.

F14.- Cadere de la inaltime prin pasire in gol,goluri mascate sau neacoperite.

F15.-Pornirea unor echipamente de munca intamplatoare fara a fi autorizat

in acest scop.

F16.- Deplasari,stationari in zone periculoase,sub sarcina sau in vecinatetea

utilajelor in miscare.

F17.- Omiterea unor operatii care asigura propria securitate.

Interpretarea

rezultatelor evaluarii pentru

postul de lucru nr 2

Nivelul de risc global pentru postul de lucru nr.2 este egal cu 3,00,valoare ce il incadreaza in categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de”Fisa de evaluare nr.2 din care se observa ca din totalul de 17 factori de risc identificati (fig1.)numai 1 depasaste ca nivel partial de risc valoarea 3:O incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare,iar unul incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu .

Factorul de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil este:

F5.-Electrocutare prin atingere directa-conductori Np4

neizolati, cai de curent neprotejate.

Pentru diminuarea sau eliminarea acestui factor de risc(care se situeaza in domeniul inacceptabil) sunt necesare masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru nr.2.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare,situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-35.29% factori proprii mijloacelor de productie

-17.64% factori proprii mediului de munca

-17.64% factori proprii sarcinii de munca

-29.41% factori proprii lucratorului

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 64.70% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului(deces sau invaliditate).

Postul de lucru nr.6

ELECTRICIAN

Procesul de munca

Supravegherea,controlul,intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice.

Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

Mijloace de productie.

-tablouri electrice

-intrerupatoare debrosabile

-electromotoare

-pompe pentru irigatii,amorsare,epuisment

-vane

-clapeti

-compensatori

-hidrofoare

-instalatii de ridicat

-truse de scule

-prize

-intrerupatoare

-bazin de aspiratie

-bazin refulare

-conducte metal

Sarcina de munca.

Sarcinile si atributiile electricianului-electromecanicului sunt prevazute in fisa postului care cuprinde sfera de atributiuni pe postul de lucru.

Mediul de munca

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta iarna

-nivel ridicat de zgomot datorita functionarii unor agregate de pompare

-curenti de aer datorita tirajului natural si al vantului

-calamitati naturale

Factori de risc identificati

Factori de risc proprii mijlocului de productie

Factori de risc mecanic

-organe de masini in miscare

-deplasari ale mijloacelor de transport

-rasturnare de piese

-cadere libera

-deviere de la traiectoria normala a maselor transportate cu instalatiile de ridicat

-balansul maselor transportate cu instalatiile de ridicat

-suprafete sau contururi periculoase

-recipiente sub presiune

Factori de risc termic

-flacari,flame provocate de arcul electric

Factori de risc electric

-electrocutare prin atingere directa

-electrocutare prin atingere indirecta

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta pe timp de iarna-nivel ridicat de zgomot datorita functionarii unor agregate de pompare

-curenti de aer datorita tirajului natural si al vantului

-calamitati naturale

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Suprasolicitare fizica

-efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului

-efort dinamic datorat ridicarii unor sarcini mai grele

Suprasolicitare psihica

-decizii dificile in timp scurt

Factori de risc proprii lucratorului

Actiuni gresite

-asamblari-lipsa unor organe de asamblare la flanse,vane etc.

-nesincronizarea la lucru in echipa

-cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare – alunecare,impiedicare.

-cadere de la inaltime prin pasire in gol,in cuve,bazine aspiratie.

Omisiuni

Omiterea unor operatii sau neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare.

LEGENDA Fig.1

F1.- Organe de masini in miscare –prindere,antrenare de catre transmisii cu

cuplaje etc.

F2.- Deplasari ale mijloacelor de transport –lovire de catre mijlocul de

transport-acces la locul de munca cu mijloace auto.

F3.- Rasturnare de piese neasigurate..

F4.- Cadere libera de piese,scule etc.de la cotele superioare.

F5.- Deviere de la traiectoria normala a maselor transportate cu instalatii de

ridicat.

F6.- Balansul maselor transportate cu instalatii de ridicat.

F7. Suprafete sau contururi periculoase-contact direct al epidermei cu

suprafete taietoare,intepatoare.

F8.- Recipiente sub presiune(hidrofoare 30 mc.)

F9.- Flacari,flame la amorsarea accidentala a arcului electric.

F10.-Electrocutare prin atingere directa-conductori neizolati sau cu izolatia

imbatranita,cai de current nemarcate cu privire la absenta sau prezenta

tensiunii.

F11.-Electrocutare prin atingere indirecta –legaturi la instalatia de   

impamantare deteriorate,corodate fara papuci de priza-izolatii strapunse

accidental.

F12.-Temperatura ridicata vara.

F13.-Temperatura scazuta pe timp de iarna.

F14.-Nivel ridicat de zgomot datorita functionarii unor agregate de pompare.

F15.-Curenti de aer datorita tirajului natural.

F16.-Calamitati naturale (trasnet,inundatii,seism).

F17.-Efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incomode in timpul lucrului.

F18.-Efort dinamic datorita ridicarii unor sarcini mari grele.

F19.-Decizii dificile in timp scurt.

F20.-Asamblari –lipsa unor organe de asamblare la flanse,vane etc.

F19.-Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare alunecare.

F21.-Nesincronizarea la lucru in echipa.

F22.-Cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare,alunecare,impiedecare.

F23.-Cadere de la inaltime prin pasire in gol,in cuve ,bazine de aspiratie .

F24.-Omiterea unor operatii sau neutilizarea mijloacelor de protectie din

dotare.

Interpretarea

rezultatelor evaluarii pentru

postul de lucru nr.6

Nivelul de risc global pentru postul de lucru nr.6 este egal cu 3,06,valoare ce il incadreaza in categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de”Fisa de evaluare nr din care se observa ca din totalul de 24 factori de risc identificati (fig.1)numai 3 depasaesc ca nivel partial de risc valoarea 3:O incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare,iar ceilalti 3 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu .

Cei 3 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F10.-Electrocutare prin atingere directa-conductori neizolati sau cu    Np4

izolatia imbatranita,cai de current nemarcate cu privire la absenta sau

prezenta tensiunii.

F20.-Asamblari –lipsa unor organe de asamblare la flanse,vane etc. Np4

F24.-Omiterea unor operatii sau neutilizarea mijloacelor de protectie    Np4

din dotare.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc(care se situeaza in domeniul inacceptabil) sunt necesare masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru nr.1.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare,situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-45.83% factori proprii mijloacelor de productie

-20.83% factori proprii mediului de munca

-12.50% factori proprii sarcinii de munca

-20.83% factori proprii lucratorului

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 66.67% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului(deces sau invaliditate).

Postul de lucru nr.7

AGENT HIDRO

Procesul de munca

Lucrari de intretinere si exploatare la stavile si batardouri,supravegherea nivelulrilor apei din canale de irigatii sau desecare,lucrari de cosire a vegetatiei si destufizare pe canale.

Elementele componente ale sistemului de munca evaluat

Mijloace de productie

-trusa scule si materiale

-motocositoare

-dispozitive de ierbicidare

-bazin aspiratie

-bazin refulare

-ierbicid

Sarcina de munca

Sarcinile si atributiile muncitorului necalificat sunt prevazute in fisa postului care cuprinde sfera de atributiuni pe postul de lucru.

Mediul de munca

-temperatura ridicata vara si scazuta iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii,surpari de teren)

Factori de risc identificati

Factori de risc proprii mijlocului de productie

Factori de risc mecanic

-suprafete sau contururi periculoase

-proiectare de corpuri sau particule

Factori de risc chimic

-substante toxice

Factori de risc proprii mediului de munca

Factori de risc fizic

-temperatura ridicata vara

-temperatura scazuta pe timp de iarna

-calamitati naturale(trasnet,inundatii,alunecari de teren)

Factori de risc proprii sarcinii de munca

Suprasolicitare fizica

-efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului

Factori de risc proprii lucratorului

Actiuni gresite

-cadere de la inaltime prin dezechilibrare

-utilizarea gresita a mijloacelor de protectie

-stationari in zone periculoase

Omisiuni

Neutilizarea EIP din dotare.

LEGENDA Fig.1

F1.- Raniri datorate folosirii uneltelor care au suprafete sau contururi

periculoase.

F2.- Intoxicatii cauzate de produse toxice.

F3- Temperatura ridicata vara si scazuta iarna.

F4.- Calamitati naturale (trasnet,inundatii,alunecari de teren).

F5.- Efort fizic sustinut ca urmare a pozitiei incommode in timpul lucrului.

F6- Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime.

F7- Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie.

F8.- Stationari in zone periculoase (raza utilajelor terasiere,mijloacelor auto).

F9.- Neutilizarea echipamentului de protectie.

F10.-Neasigurarea locului de munca cu mijloace de semnalizare.

Interpretarea

rezultatelor evaluarii pentru

postul de lucru nr.7

Nivelul de risc global pentru postul de lucru nr.3 este egal cu 3.58,valoare ce il incadreaza in categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil.

Rezultatul este sustinut de”Fisa de evaluare nr.3” din care se observa ca din totalul de 10 factori de risc identificati 6 depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3:O incadrandu-se in categoria factorilor de risc maxim,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc foarte mare,O incadrandu-se in categoria factorilor de risc mare,iar ceilalti 6 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu.

Cei 6 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:

F4.-Calamitati naturale (trasnet,inundatii,alunecari de teren). Np4

F6-Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime. Np4

F7-Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie. Np4

F8.-Stationari in zone periculoase ) Np4

(raza utilajelor terasiere,mijloacelor auto)

F9.-Neutilizarea echipamentului de protectie. Np4

F10.-Neasigurarea postului de lucru cu mijloace de semnalizare. Np4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situeaza in domeniul inacceptabil),sunt necesare masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse pentru postul de lucru nr.3.

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare,situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

-20 % factori proprii mijloacelor de productie

-20 % factori proprii mediului de munca

-10 % factori proprii sarcinii de munca

-50 % factori proprii lucratorului

Din analiza fisei de evaluare se constata ca 60,00% dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra lucratorului(deces).


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate