Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
» Standardizarea - Metode si procedee tehnologice


Standardizarea - Metode si procedee tehnologice
Inginerie electrica   

Metode si procedee tehnologice   

TEHNO 1

-Standardizarea-
Cuprins:

1) Notiuni de baza

2) Comentarea unui standard-SRCEI 61312-4

Noiembrie 2000 Indice de clasificare F56

PROTECTIA IMPOTRIVA IMPULSULUI ELECTROMAGNETIC GENERAT DE TRASNET

3) Activitatea de laborator

4) Concluzii-importanta

5) Bibliografie

Notiuni de baza

STANDARDIZARE

Activitate specifica prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potentiale, prevederi destinate unei utilizari comune si repetate, urmarind obtinerea unui grad optim de ordine intr-un context dat.

STANDARDIZARE NATIONALA

Standardizare care se desfasoara la nivelul unei anumite tari.

STANDARD

Document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care stabileste, pentru utilizari comune si repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activitati sau rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat.

STANDARD NATIONAL

Standard care este adoptat de un organism national de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.

STANDARD INTERNATIONAL

Standard care este adoptat de catre o organizatie internationala cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.

STANDARD EUROPEAN

Standard care este adoptat de catre o organizatie europeana cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.

ORGANISM DE STANDARDIZARE

Organism cu activitate de standardizare, recunoscut la nivel national, regional sau international, care are ca principala functie, in conformitate cu statutul lui, elaborarea si aprobarea sau adoptatrea de standarde care sunt puse la dispozitia publicului.

ORGANISM NATIONAL DE STANDARDIZARE

Organism de standardizare la nivel national, care este imputernicit sa devina membru national in organizatiile internationale si regionale de standardizare corespunzatoare.

PROGRAM DE STANDARDIZARE

Plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, continand lista de teme care fac obiectul lucrarilor sale de standardizare.

PROIECT DE STANDARD

Standard propus, in general disponibil pentru observatii, vot sau aprobare.

In 1927 Romania, prin Comitetul Electrotehnic Roman, devine cea de a-26-a tara membra a IEC (Comisia Electrotehnica Internationala).

De altfel, in perioada 1964-1967, presedinte al IEC a fost o mare personalitate a stiintei romanesti, academicianul Remus Radulet.

In 1928 ia fiinta Comisia de Standardizare.

Primele standarde cu caracter national au fost adoptate in 1937-1938 in cadrul AGIR - Asociatia Generala a Inginerilor din Romania.

In anul 1948 Comisiunea de Standardizare, devine primul organism national de standardizare.

Dupa o serie de reorganizari ale organismului national de standardizare (OSS Oficiul de Stat de Standardizare – 1953), in 1970 a luat fiinta Institutul Roman de Standardizare - IRS care a functionat pana in anul 1998.

Pana la aparitia Ordonantei 19/1992, standardele romane s-au numit standarde de stat – STAS – dupa aceasta poarta indicativul SR (standard roman).

Prin Ordonanta 39/1998 se pun bazele standardizarii voluntare in Romania. De la aceasta data, organismul national de standardizare este Asociatia de Standardizare din Romania - ASRO.

In prezent ASRO este membru cu drepturi depline la urmatoarele: Organizatii europene de standardizare

CEN - Comitetul European de Standardizare

CENELEC - Comitetul European de Standardizare pentru ElectrotehnicaOrganizatii internationale de standardizare

CEI - Comisia Electrotehnica Internationala

ISO - Organizatia Internationala de Standardizare

si membru observator la: Organizatia europeana de standardizare

ETSI - Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicatii

Comentarea unui standard

SR CEI 61312-4

Noiembrie 2000 Indice de clasificare F56

PROTECTIA IMPOTRIVA IMPULSULUI ELECTROMAGNETIC GENERAT DE TRASNET Partea 4 : Protectia echipamentelor in structurile existente

IDTCEI 61312-4:1998

Protection against lightning electromagnetic impulse-Part 4: Protection of equipment in existing structures

Protection contre l'impulsion électromagnétique générée par la foudre- Partie 4 : Protection des équipements dans les structures existantes

APROBARE

Aprobat de Presedintele ASRO la 23 noiembrie 2000

CORESPONDENTA

Prezentul standard este identic cu Standardul International CEI 61312-4:1998, Protectia impotriva impulsului electro¬magnetic generat de trasnet - Partea 4: Protectia echipamentelor in structurile existente

This standard is identical with the International Standard

CEI 61312-4:1998-09, Protection against lightning electro-

magnetic impulse - Part 4: Protection of equipment in existing

structures    wm

La présente norme est identique a la Norme Internationale CEI 61312-4:1998-09, Protection contre l'impulsion électro¬magnétique générée par la foudre - Partie 4: Protection des équipements dans les structures existantes

DESCRIPTORI :Structura, protectie, echipament electric

Domeniu de aplicare

Prezentul Raport Tehnic contine Indicatii pentru protectia echipamentelor de tehnologia informatiei (ETt) impotriva efectelor, impulsului electromagnetic generat de trasnet (IEMT) In structurile existente si include metodele corespunzatoare pentru structurile noi.

Referinta normative

Documentele normative urmatoare contin prevederi care. In urma referintei care a fost facuta, constituie dispozitii valabile pentru prezentul Raport Tehnic. In momentul publicatiei, editiile indicate erau In vigoare Orice document normativ este supus revizuirii si partie care Iau parte la acordurile bazate pe prezentul Raport Tehnic sunt invitate sa cerceteze posibilitatea aplicarii editiilor celor mai recente a documentelor normative indicate mai jos. Membri CEI si ISO detin catalogul Standardelor internationale In vigoare.

Protection of structures against lightning - Part 1: General principles

Protection of structures against lightning - Part 1-2: General principles- Guide B -Design, installation, maintenance and inspection ol lightning protection systems

Protection against lightning electromagnetic impuls - Part 1: General principles

Assessement ol rise ol damage due to lightning Amendment 1 (1996)

Electrical Installations ol buildings - Part 4: Protection lor safety - Section 444: Protection against electromagnetic Interference (EMI) In instaiatlons of buildings

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing end measurement technics-Section 5: Surge immunity test

Electromagnetic compatibility (EMC) ■ Part 4: Testing and measurement technics

Section 9: Pulse magnetic Held Immunity test. Basic EMC publication

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement technics-Section 10: Damped oscilatory magnetic field Immunity test. Basic EMC

publication

CEI 6i000-5-2/TR:i997. Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling

ITU-T : Recommendation K.21:1996, Resistibility of subscriber s terminal to overvoltages and overcurrents

LISTA VERIFICARILOR

Se recomanda ca aceasta lista sa fie utilizata impreuna cu CEI 61662, inclusiv amendamentul 1 (special elaborat pentru structurile care Incorporeaza sisteme electronice), pentru a stabili daca sunt necesare masuri de protectie pentru sistemele electronice si pentru a Identifica masurile de protectie cele mai eficace

pentru aceste echipamente.

Informatii suplimentare care nu sunt legate direct de CEI 61662, dar sunt utile la realizarea masurilor de protectie pentru asigurarea CEM sau din alte motive, sunt indicate In tabelul 4.

Punct

intrebari

CEI 61662 i

Alte documente

Suporturile metalice ale ferestrelor sunt legate la reteaua de echipotentializare ?

Materialul de executie al acoperisului este metalic 7Tipul schemei de alimentare este TN, TT sau IT ?

Cum este amplasat echipamentul electronic ?

CEI 61312-1,1.3.8

Unde sunt realizate legaturile conductoarelor de legare la pamant functionale ale echipamentului electronic cu reteaua de echipotentializare

Activitatatea de laborator

La laborator am consultata numeroase standarde si desene tehnice folosite de inginerul electrotehnist.

Dintre acestea putem aminti    STAS 11381/3-88(conductoare)

Desenele tehnice descriau diferite tipuri de arbori pt masini electrice.

Concluzii

Standardizarea BI reprezinta oportunitatea organizatiilor de a-si reduce costurile si de a obtine o recuperare mare a informatiilor ca si active. Forte multe organizatii mari au deja implementate standarde mai ales in infrastructura de stocare a datelor, de la baze de date si aplicatii ERP la aplicatii ETL si depozite de date.

Scaderea costurilor.

Costuri mai mici pentru achizitii software prin cumparari coordonate si achizitii procedurale

Costuri scazute de administrare si suport

Mai putin timp si bani cheltuiti pe evaluari de BI

Costuri mai mici pentru instruirea utilizatorilor

Recuperarea rapida a investitiilor pentru proiecte de BI

Mai mult control si mai putine date inconsistente

Securitate coordonata si centralizata pentru minimizarea accesului neautorizat la date

O garantie mai mare asupra acuratetii datelor pentru cei ce iau decizii

Usurinta in combinarea datelor operationale cu depozitul de date si cu informatiile financiare, in timp util.

Usurinta in distribuirea informatiilor importante intre diferite gruprui de uilizatori si catre clienti, parteneri si furnizori.

Aliniere cu strategia organizatiei.

Raspunsuri mai rapide la intrebarile utilizatorilor executivi

O comparatie usoara a informatiilor din diferite departamente pentru a obtine o singura vedere a adevarului.

Avantaj competitiv prin utilizarea mai buna a beneficiilor standardizarii BI

Bibliografie

www.asro.ro

https://www.businessobjects.ro/produs_detail.php?id=34

https://textil.stfi.de/download/sites/download_script.asp?filename=710_.pdf
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate