Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 068-05 "Aparate pentru masurarea rezistentei electrice"


NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 068-05 "Aparate pentru masurarea rezistentei electrice"


NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 068-05 "Aparate pentru masurarea rezistentei electrice"


Domeniu de aplicare

1 . 1 Prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice aplicabile aparatelor pentru masurarea rezistentei electrice utilizate pentru masurari efectuate de personalul din cadrul institutiilor publice si organismelor abilitate, in activitati de supraveghere a unor marimi importante pentru protectia muncii . Aceste mijloace de masurare, denumite in continuare "aparate de masurat", sunt:

- megohmmetre (aparate pentru masurarea rezistentei de izolatie a aparatelor si instalatiilor nealimentate)aparate pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant .

1 . 2 Pentru a putea fi introduse pe piata, puse in functiune sau utilizate in masurarile de interes public, aparatele de masurat prevazute la punctul 1 . 1 trebuie sa indeplineasca atat cerintele metrologice si tehnice prevazute in prezenta norma, cat si cerintele aplicabile din norma de metrologie legala NML 001-05 "Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal" . Aplicabilitatea cerintelor din normele mai sus mentionate rezulta din tabelele 3 si 4 .

1 . 3 Prezenta norma de metrologie legala nu se aplica ohmmetrelor analogice si digitale si puntilor de curent continuu pentru masurarea rezistentei electrice .

Terminologie

In sensul prezentei norme de metrologie legala, principalii termeni specifici sunt definiti dupa cum urmeaza :

2 . 1 eroare de functionare: eroare a unei caracteristici functionale obtinuta intr-un punct oarecare in conditii de functionare specificate .

NOTA - Eroarea de functionare are o valoare extrema (oricare ar fi semnul) la o combinatie a valorilor marimilor de influenta in interiorul domeniilor lor de functionare .

2 . 2  eroare relativa de functionare: eroare de functionare a aparatului de masurat exprimata in procente din valoarea conventionala .

2 . 3 tensiune de iesire (Ua): tensiune care exista intre bornele unui aparat de masurat in locul unde acest echipament furnizeaza sau poate furniza o energie electrica .

2 . 4 tensiune in circuit deschis (Uq): tensiune care exista intre bornele nealimentate ale unui aparat de masurat .

2 . 5 tensiune nominala de iesire (UN): tensiune minima pe care aparatul de masurat o debiteaza intre borne, cand acesta este incarcat la curentul nominal

2 . 6 curent nominal (In): curent al unui aparat de masurat in conditii nominale .

2 . 7 tensiune de masurare (Um): tensiune care exista la bornele de masurare in timpul masurarii .

NOTA - Pentru aparatele pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant, tensiunea de masurare se gaseste intre bornele E (ES) si S . (A se vedea indicarea bornelor conform 4 . 3 . 1)

2 . 8 tensiune perturbatoare de mod serie: tensiune exterioara care este suprapusa peste tensiunea de masurare .

2 . 9 rezistenta totala de legare la pamant (RA): rezistenta electrica intre borna principala de legare la pamant si pamant .

2 . 10 pamant: masa conductoare a pamantului al carui potential electric in fiecare punct este considerat, prin conventie, egal cu zero .

2 . 11 priza de pamant: o parte conductoare sau totalitatea partilor conductoare aflate in contact direct cu solul si care asigura o legatura electrica cu acesta .

2 . 12  priza de pamant auxiliara: priza de pamant suplimentara prin care trece curentul necesar masurarilor .

2 . 13  rezistenta a prizei de legare la pamant auxiliara (RH): rezistenta a unei prize suplimentare de pamant prin care trece curentul si care este necesara masurarilor .

2 . 14  sonda: priza de legare la pamant suplimentara utilizata ca o sonda care este folosita pentru prelevarea potentialului in cursul masurarilor .

2 . 15 rezistenta a sondei (RS): rezistenta a unei prize de pamant suplimentare utilizata ca o sonda pentru prelevarea potentialului in cursul masurarilor .

2 . 16 tensiune de atingere (Ut): tensiune care apare in cazul unui defect de izolatie, intre parti accesibile simultan .

Cerinte metrologice si tehnice

3 . 1 Cerinte metrologice si tehnice comune aparatelor pentru masurarea rezistentei electrice

3 . 1 . 1 Eroare maxima tolerata

Eroarea intrinseca nu trebuie sa depaseasca valoarea erorii maxime tolerate prevazute in documentatia tehnica .

Cu exceptia cazurilor in care documentatia tehnica prevede altceva, eroarea intrinseca trebuie determinata in urmatoarele conditii de referinta:

valoarea nominala a tensiunii de alimentare;

turatia nominala in cazul alimentarii de la generator manual;

temperatura de referinta 23 0C 2 0C;

pozitia de referinta conform indicatiilor producatorului .

3 . 1 . 2 Conditii specificate de functionare

Cu exceptia cazurilor in care documentatia tehnica prevede altceva, erorile de functionare trebuie sa fie determinate in urmatoarele conditii specificate:

domeniul de temperatura de la 0 0C pana la 35 0C;

pentru aparate de masurat portabile, 900 de la pozitia de referinta;

tensiunea de alimentare intre 85% si 110% din tensiunea nominala de alimentare in cazul alimentarii de la reteaua de distributie (daca este cazul);

pentru aparate de masurat alimentate de la baterii/acumulatore starea de incarcare a bateriilor/ acumulatoarelor trebuie sa fie conform prescriptiilor de la 3 . 1 . 3;

 pentru aparate de masurat alimentate de un generator manual: intervalul turatiei este stabilit de producator;

frecventa tensiunii de alimentare 1% (daca este cazul) .

3 . 1 . 3 Dispozitiv de control al bateriei

Pentru aparatele de masurat alimentate de baterii/acumulatoare, trebuie sa se poata determina daca starea de incarcare a bateriei/acumulatorului permite o masurare conform prescriptiilor .  Aceasta poate fi realizata automat in cursul masurarii sau printr-o masurare separata .  In timpul acestei incercari bateria/acumulatorul poate fi supus la o incarcare cel putin la fel de mare ca cea care i se aplica in timpul masurarii .

3 . 1 . 4 Borne

Bornele trebuie sa fie concepute astfel incat cablurile de masurare sa poata fi conectate in totala securitate la aparatul de masurat si ca o atingere involuntara cu partile active sa fie imposibila .

In acest caz, conductorul de protectie trebuie considerat ca o parte activa .

3 . 1 . 5 Izolatie

Aparatele de masurat trebuie sa aiba o izolatie dubla sau o izolatie intarita (clasa II) .

3 . 1 . 6 Rigiditate dielectrica

Izolatia aparatelor de masurat trebuie sa suporte aplicarea valorilor de tensiune specificate in standardul specific, fara a se produce strapungeri sau conturnari . Efectul Corona si alte fenomene similare nu sunt considerate strapungeri sau conturnari .

3 . 1 . 7 Grad de poluare

Aparatele de masurat trebuie sa fie concepute pentru un grad de poluare cel putin egal cu gradul de poluare 2 conform standardului specific .

3 . 1 . 8 Categorie de supratensiune

3 . 1 . 8 . 1 Aparatele de masurat trebuie sa fie concepute pentru o categorie de supratensiune cel putin egala cu categoria de supratensiune II .

3 . 1 . 8 . 2 Aparatele de masurat alimentate de la reteaua de distributie trebuie sa fie concepute pentru categoria de supratensiune III (conform standardului specific) .

3 . 1 . 9 Vibratii

Aparatele de masurat trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii de vibratii:

- directie:  trei planuri perpendiculare unul in raport cu altul;

- amplitudine:1 mm;

- frecventa:25 Hz;

- durata: 20 min .

3 . 1 . 10 Conditii de mediu

Producatorul trebuie sa specifice conditiile de mediu climatic, mecanic si electromagnetic in care este destinat sa functioneze si sa fie incercat aparatul, conform cerintei 2 . 1 . 3 din norma NML 001-05 "Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal" .

Cerinte metrologice si tehnice specifice megohmmetrelor

Sunt aplicabile urmatoarele cerinte, precum si cele enuntate la 3 . 1 .

3 . 2 . 1 Tensiunea de iesire trebuie sa fie o tensiune de curent continuu; in cazul unor eventuale componente de curent alternativ prezente in tensiunea de iesire, afisarea tensiunii nominale de iesire masurata la bornele unei rezistente de valoare UN W/V), nu trebuie sa difere cu mai mult de 10% din valoarea indicata, cand in paralel cu rezistenta de izolatie de masurat se conecteaza un condensator de 5 mF .

3 . 2 . 2 Cu exceptia cazurilor in care documentatia tehnica prevede altceva, tensiunea in circuit deschis nu trebuie sa depaseasca de 1,5 ori valoarea tensiunii nominale de iesire .

3 . 2 . 3 Curentul nominal trebuie sa fie cel putin 1 mA .

3 . 2 . 4 Eroarea relativa de functionare, B[%], determinata conform tabelului 1, nu trebuie sa depaseasca, in interiorul domeniului de masurare specificat sau indicat, 30 % din valoarea masurata considerata ca valoare conventionala .


Tabelul 1 - Calculul erorii de functionare a megohmmetrelor

Eroare intrinseca sau marime de influenta

Conditii de referinta sau domeniu de functionare specificat

Cod de identificare

Cerinte conform paragrafelor corespunzatoare

Eroare intrinseca

Conditii de referinta

A


Pozitie

Pozitie de referinta

E1


Tensiune de alimentare

La limite indicate de fabricant

E2


Temperatura

0 0C si 35 0C

E3


Eroare de functionare


A = eroare intrinseca

En = erori suplimentare

 3 . 2 . 5 Daca la bornele megohmmetrului se aplica accidental timp de 10 s tensiuni exterioare in curent continuu sau curent alternativ cu valori efective de pana la 120 % din valoarea tensiunii nominale de iesire cea mai mare din retea, aparatul nu trebuie sa se defecteze si sa puna in pericol securitatea utilizatorului .

Cerinte metrologice si tehnice specifice aparatelor pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant

Sunt aplicabile urmatoarele cerinte, precum si cele enuntate la 3 . 1 .

3 . 3 . 1 Tensiunea de iesire care exista intre bornele E si H (vezi 4 . 3 . 1) trebuie sa fie o tensiune in curent alternativ .

Frecventa si forma semnalului trebuie alese astfel incat perturbatiile electrice, in particular cele ale iesirilor instalatiilor care functioneaza la frecventa retelei de distributie, sa nu afecteze rezultatele masurarii in mod excesiv .

3 . 3 . 2 Producatorul trebuie sa mentioneze in instructiunile de functionare daca influenta tensiunilor perturbatoare in curent alternativ la frecventa industriala sau in curent continuu depaseste prescriptiile de la 3 . 3 . 3 .

3 . 3 . 3 Pe intreg domeniul de masurare eroarea relativa de functionare, B[%], determinata conform tabelului 2, nu trebuie sa fie mai mare de  30 % din valoarea masurata considerata ca valoare conventionala .

Eroarea de functionare trebuie sa fie aplicabila in conditiile specificate de functionare definite la 3 . 1 . 2 si in urmatoarele conditii:

- aplicarea unei tensiuni perturbatoare de mod serie cu frecventele retelei de 400 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 162/3 Hz sau o tensiune in curent continuu intre bornele E (ES) si S . Valoarea efectiva a tensiunii perturbatoare de mod serie trebuie sa fie de 3 V

 - rezistenta prizei auxiliare de pamant si a sondelor: de la 0 pana la 100 RA , dar 50 kW

- tensiunea retelei de distributie situata intre 85 % si 110 % din tensiunea nominala si frecventa intre 99 % si 101 % din frecventa nominala a retelei de distributie pentru aparatele de masurat alimentate de la retea si/sau pentru aparatele de masurat care sunt alimentate direct cu o parte din tensiunea de iesire a retelei


Tabelul 2 - Calculul erorii de functionare a aparatelor pentru masurarea rezistentei

de dispersie a prizelor de pamant

Eroare intrinseca sau marime de influenta

Conditii de referinta sau domeniu de functionare specificat

Cod de identificare

Cerinte conform paragrafelor corespunzatoare

Eroare intrinseca

Conditii de referinta

A


Pozitie

Pozitie de referinta

E1


Tensiune de alimentare

La limite indicate de fabricant

E2


Temperatura

0 0C si 35 0C

E3


Tensiune perturbatoare a modului serie

Aplicarea unei tensiuni perturbatoare de mod serie cu frecventele retelei de 400 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 162/3 Hz sau o tensiune in curent continuu intre bornele E (ES) si S . Valoarea efectiva a tensiunii perturbatoare de mod serie trebuie sa fie de 3 V

E4


Rezistenta a probelor si a prizelor auxiliare de pamant

De la 0 pana la 100 RA, dar 50 kW

E5


Frecventa a retelei*

De la 99 % pana la 101 % din frecventa nominala

E7


Tensiune a retelei*

De la 85 % pana la 110 % din tensiunea nominala

E8


Eroare de functionare


A = eroare intrinseca

En = erori suplimentare

 

* pentru aparatele de masurat alimentate de la retea si/sau pentru aparatele de masurat care sunt alimentate direct cu o parte din tensiunea de iesire a retelei


3 . 3 . 4 Aparatul de masurat trebuie sa fie capabil sa determine ca rezistentele maxime tolerate ale sondelor si ale prizelor auxiliare de pamant sunt depasite .

3 . 3 . 5 In timpul masurarilor, nu trebuie sa apara nici o tensiune de atingere periculoasa .

Aceasta se poate realiza printr-o conceptie adecvata a sursei tensiunii de iesire prin:

- limitarea valorii tensiunii de iesire in circuit deschis la o valoare efectiva de 50 V sau o valoare de varf de 70 V .

In cursul incercarilor realizate la echipamentele electrice din agricultura, tensiunea in circuit deschis poate sa nu depaseasca o valoare efectiva de 25 V sau o valoare de varf de 35 V .

- limitarea valorii efective (valoare de varf) a curentului de scurtcircuit la 3,5 mA (5 mA) cand valoarea tensiunii de 50 V (25 V) sau 70 V (35 V) este depasita .

3 . 3 . 6 Cand un aparat de masurat alimentat de la reteaua de distributie este conectat la 120 % din tensiunea nominala a retelei de distributie, utilizatorul nu trebuie sa fie expus la o tensiune care depaseste tensiunea tolerata de atingere si aparatul nu trebuie sa se deterioreze . Dispozitivele de protectie nu trebuie sa fie activate .

4 Inscriptionare si instructiuni de utilizare

4 . 1 Cerinte comune aparatelor pentru masurarea rezistentelor electrice

4 . 1 . 1 Inscriptionare

Aparatele pentru masurarea rezistentei electrice trebuie sa poarte urmatoarele informatii care trebuie sa fie usor lizibile si indelebile:

- tip de aparat;

- unitati de masura ale marimilor masurate;

- domenii de masurare;

- tip de siguranta fuzibila si curent nominal pentru sigurante fuzibile interschimbabile;

- tip de baterie/tip de acumulator si polaritate in locasul bateriilor;

- pentru aparatele de masurat alimentate de la reteaua de distributie, tensiunea nominala a retelei de distributie si simbolul corespunzator dublei protectii a izolatiei in conformitate cu standardul specific;

- numele sau marca producatorului;

- numarul modelului, numele sau un alt mijloc de a identifica aparatul (in interior sau in exterior);

- referinta la instructiunile de utilizare cu simbolul , conform standardului specific .

4 . 1 . 2 Instructiuni de utilizare

Instructiunile de utilizare trebuie sa contina urmatoarele detalii:

- scheme de conexiune;

- instructiuni pentru realizarea masurarilor;

- scurta descriere a principiului de masurare;

- scheme sau tabele care contin valori maxime tolerate indicate, tinand seama de tolerantele stabilite de producator (daca este necesar);

- tip de baterii/acumulatoare;

- informatii referitoare la curentul de sarcina, tensiunea de sarcina si durata de incarcare pentru acumulatore;

- durata de viata a bateriei/acumulatorului sau numar posibil de masurari;

- grad de protectie IP;

- orice indicatie speciala necesara .

4 . 2 Cerinte specifice megohmmetrelor

4 . 2 . 1 Inscriptionare

Pe langa inscriptionarile definite la 4 . 1 . 1, megohmmetrele trebuie sa poarte urmatoarele informatii:

tensiune nominala de iesire;

curent nominal .

4 . 2 . 2 Instructiuni de utilizare

In afara indicatiilor specificate la 4 . 1 . 2, instructiunile de utilizare trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:

o avertizare care sa indice ca masurarile nu trebuie sa se efectueze decat pe parti de instalatii sau aparate nealimentate;

o avertizare referitor la utilizarea corecta a generatorului manual, cand alimentarea este realizata cu ajutorul acestui aparat;

pentru megohmmetrele alimentate cu baterii sau acumulatoare, trebuie indicat numarul de masurari posibile .

4 . 3 Cerinte specifice aparatelor pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant4 . 3 . 1 Inscriptionare

Pe langa inscriptionarea definita la 4 . 1 . 1, aparatele pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant trebuie sa poarte urmatoarele informatii:

domeniul de masurare in interiorul caruia este aplicabila eroarea maxima de functionare;

frecventa tensiunii de iesire;

identificarea bornelor (daca este cazul):

E: borna a prizei de pamant

ES: borna a celei mai apropiate sonde de priza de pamant

S: borna a unei sonde

H: borna a prizei auxiliare de pamant .

4 . 3 . 2 Instructiuni de utilizare

In afara indicatiilor specificate la 4 . 1 . 2, instructiunile de utilizare trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:

domeniile de aplicare (de exemplu echipamente electrice din agricultura sau altele) ale aparatelelor destinate sa masoare rezistenta de legare la pamant;

daca este cazul, sa se mentioneze influenta tensiunilor perturbatoare de mod serie daca ele sunt mai mari decat valorile indicate in 3 . 3 . 3;

indicatii referitoare la buna functionare a generatorului manual (daca acesta este utilizat);

identificarea bornelor daca ele difera de 4 . 3 . 1 .

5 Atestarea legalitatii

5 . 1 Atestarea legalitatii unui aparat pentru masurarea rezistentei electrice se realizeaza numai dupa demonstrarea conformitatii acestuia cu cerintele metrologice si tehnice prevazute in tabelele 3 sau 4 .


Tabelul 3 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile megohmmetrelor

Nr . crt .

Cerinta metrologica sau tehnica

Punctul din norma de metrologie legala

Modalitati de control

Aprobare de model

Verificare metrologica

initiala

periodica


Eroare maxina tolerata

3 . 1 . 1 / NML 068-05

x

x

x


Dispozitiv de control al bateriei

3 . 1 . 3 / NML 068-05

x

x

x


Borne

3 . 1 . 4 / NML 068-05

x

x

x


Izolatie

3 . 1 . 5 / NML 068-05

x
Rigiditate dielectrica

3 . 1 . 6 / NML 068-05

x
Grad de poluare

3 . 1 . 7 / NML 068-05

x
Categorie de supratensiune

3 . 1 . 8 / NML 068-05

x
Vibratii

3 . 1 . 9 / NML 068-05

x
Conditii de mediu climatic

3 . 1 . 10 / NML 068-05

2 . 1 . 3 . 1 / NML 001-05

2 . 1 . 4 . 2 / NML 001-05

x
Conditii de mediu electromagnetic

3 . 1 . 10 / NML 068-05

2 . 1 . 3 . 3 / NML 001-05

x
Tensiune de iesire

3 . 2 . 1 / NML 068-05

x
Tensiune in circuit deschis

3 . 2 . 2 / NML 068-05

x
Curent nominal

3 . 2 . 3 / NML 068-05

x
Eroare relativa maxima de functionare

3 . 2 . 4 / NML 068-05

x
Supratensiune

/ NML 068-05

x
Inscriptionare, instructiuni de utilizare

4 . 1, 4 . 2 / NML 068-05x

x

x


Tabelul 4 - Cerinte metrologice si tehnice aplicabile aparatelor pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant

Nr . crt .

Cerinta metrologica sau tehnica

Punctul din norma de metrologie legala

Modalitati de control

Aprobare de model

Verificare metrologica

initiala

periodica


Eroare maxina tolerata

3 . 1 . 1 / NML 068-05

x

x

x


Dispozitiv de control al bateriei

3 . 1 . 3 / NML 068-05

x

x

x


Borne

3 . 1 . 4 / NML 068-05

x

x

x


Izolatie

3 . 1 . 5 / NML 068-05

x
Rigiditate dielectrica

3 . 1 . 6 / NML 068-05

x
Grad de poluare

3 . 1 . 7 / NML 068-05

x
Categorie de supratensiune

3 . 1 . 8 / NML 068-05

x
Vibratii

3 . 1 . 9 / NML 068-05

x
Conditii de mediu climatic

3 . 1 . 10 / NML 068-05

2 . 1 . 3 . 1 / NML 001-05

2 . 1 . 4 . 2 / NML 001-05

x
Conditii de mediu electromagnetic

3 . 1 . 10 / NML 068-05

2 . 1 . 3 . 3 / NML 001-05

x
Tensiune de iesire

3 . 3 . 1 / NML 068-05

x
Tensiune perturbatoare

3 . 3 . 2 / NML 068-05

x
Eroare relativa maxima de functionare

3 . 3 . 3 / NML 068-05

x
Rezistente maxime tolerate

3 . 3 . 4 / NML 068-05

x
Tensiune de atingere

/ NML 068-05

x
Supratensiune

/ NML 068-05

x*
Inscriptionare, instructiuni de utilizare

4 . 1, 4 . 3 / NML 068-05

x

x

x

*Evaluarea se efectueaza numai la aparatele alimentate din reteaua de distributie .

5 . 2 Atestarea legalitatii se realizeaza prin aplicarea marcajelor metrologice si eliberarea unor documente specifice (certificate de aprobare de model, buletine de verificare metrologica) .


Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate