Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Circuite cu excitatie sinusoidala care functioneaza la semnale mici


Circuite cu excitatie sinusoidala care functioneaza la semnale mici
CIRCUITE CU EXCITATIE SINUSOIDALA CARE FUNCTIONEAZA LA SEMNALE MICI SAU LA SEMNALE MARI

1. PROBLEME

1.1.) Sa se simuleze cu PSPICE urmatorul circuit:

Rb = 1MW ; Rc = 4kW; E1 = 5V; Vcc = 9V; e2 = E2 sin (wt);
TB: b Cje = 2pF; Cjc = 2pF; Vje = 0.6V; Vjc = 0.6V;

a) Sa se reprezinte grafic caracteristica de transfer in curent continuu Ve = f (Vi), unde

Vi , iar Ve este tensiunea pe rezistorul Rc.

b) Sa se faca analiza de curent alternativ la semnal mic a circuitului pentru E2=1.0 V si respectiv E2= 20.0 V. Sa se reprezinte grafic Ve=f (frecv) , frecventa variind decadic intre 0.1 Hz si 100Mhz. Sa se discute valabilitatea rezultatelor obtinute prin analiza de semnal mic pentru cele doua valori ale lui E2, timand seama de caracteristica determinate la punctul a).

2. INTERPRETAREA REZULTATELOR

La punctul a) al problemei, din analiza caracteristicii de transfer in curent continuu prezentata in figura 1, rezulta ca aceasta prezinta doua portiuni liniare distincte:

Fig. 1

prima portiune pentru si a doua portiune pentru . Acest rezultat se datoreaza faptului ca tranzistorul are caracteristici neliniare de intrare si de iesire atunci cand functioneaza la semnal mare. Prima portiune liniara a carcateristicii corespunde conditiilor de functionare la semnal mic.

La punctul b) al problemei in urma analizei in curent alternativ a circuitului rezulta pentru , fig. 2 si , fig. 3.

Fig. 2

Fig. 3

Se constata ca alura celor doua curbe este identica, curba din figura 3 reproducand la o alta scara curba din figura 2.

Luand in considerare caracteristica determinata la punctul a) rezulta ca rezultatul obtinut la punctul b) pentru nu este valabil, deoarece pentru circuitul functioneaza la semnal mare, deci modelul liniar la semnal mic nu este valabil.

3. INSTRUCTIUNI SPICE

Se vor utiliza urmatoarele linii:

a) descrierea tranzistorului bipolar:

Q<name> <c> <b> <e> [<subs>] <model>

<c> = nodul corespunzator colectorului

<b> = nodul corespunzator bazei

<e> = nodul corespunzator emitorului

<subs> = nodul corespunzator substratului (optional)

<model> = numele modelului

b) descrierea modelului tranzistorului bipolar :

.MODEL <name> <type> [<param>=<value> ]

<name>= numele modelului (declarat in linia de descriere a tranzistorului)

<type>=tipul modelului (pentru tranzistor bipolar este PNP sau NPN):

<param> = <value> - reprezinta setarea unor parametrii ai modelului.

Principalii parametri ai tranzistorului bipolar (modelul Gummel-Poon) sunt:

Parametru

IS

BF

RB

RE

RC

Nume

curent de saturatie

amplificarea

in curent b

rezistenta bazei

rezistenta emitorului

rezistenta colectorului

Unitate

de masura

A

-

WW

W

Valoare predefinita

1.0E-16

100

0

0

0

Parametru

Vje

Vjc

Cje

Cjc

Nume

tensiune de deschidere BE

tensiune de deschidere

BC

capacitatea BE

(jonctiune nepolarizata)

capacitatea BC

(jonctiune nepolarizata)

Unitate

de masura

V

V

F

F

Valoare predefinita

c) descrierea analizei in curent alternativ a circuitului echivalent de semnal mic:

.AC LIN OCT][DEC] <points> <start> <end>

[LIN][OCT][DEC] = variatia liniara, pe octave, sau decadica a frecventei;

<points> = numarul de puncte in intervalul considerat;

<start>, <end> = capetele intervalului de frecventa considerat;

Pentru sursele independente forma generala este:

V<name> <+node> <-node> AC <mag> [<phase>]

I<name> <+node> <-node> AC <mag> [<phase>]

<+node>, <-node> = nodurile pozitiv si negativ

AC <mag> [<phase>] = semnal de curent alternativ de tipul

x = <mag> * sin (2 pf t + phase), unde x este tensiune sau

curent si f este frecventa specificata in linia de comanda.AC
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate