Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
AMPLIFICATOARE CU CUPLAJ RC


AMPLIFICATOARE CU CUPLAJ RC
AMPLIFICATOARE CU CUPLAJ RC

Frecvent, circuitele electronice se cupleazǎ intre ele printr-un condensator care blocheazǎ o eventualǎ componentǎ continuǎ a semnalului si lasǎ sǎ treacǎ numai componenta variabilǎ.


Etaj

E1 E2

- cuplaj RC (cuplaj prin condensator);

1. Amplificator inversor cu cuplaj RC

Un asemenea etaj, include un amplificator inversor cu AO si un condensator de cuplaj conectat la intrare.

Schema: R2 sursǎ pozitivǎ

 

  S-

  S+

 

 

 

 

  C R1


 

  ui uo


sursǎ negativǎ

Observatie 1 :

Deoarece componenta continuǎ a semnalului dupǎ condensator este nulǎ, atat semnalul de la intrarea inversorului cat si semnalul de iesire al acestuia, vor avea variatii in domeniul tensiunilor pozitive cat si negative. In aceastǎ situatie, AO trebuie alimentat de la douǎ surse, una pozitivǎ si cealaltǎ negativǎ.

Observatie 2 :

Prezenta condensatorului de cuplaj C, are ca dezavantaj faptul cǎ limiteazǎ banda de trecere la frecvente joase a amplificatorului. Aceasta inseamnǎ cǎ, pe mǎsurǎ ce scade frecventa, scade amplificarea etajului.

1.1. Influenta condensatorului de cuplaj

In lipsa condensatorului de cuplaj C, amplificarea inversorului este datǎ de relatia :

R2

R1

 


A = - (1) ;

- dacǎ se are in vedere si influenta lui C, relatia 1 devine :


1

jωC

  A(jω) = - = - = -

jωT1

1 + jωT1

  A(jω) = Au (2) ; T1=R1C ;

Pe baza relatiei 2 se poate afirma, pe de o parte cǎ amplificarea depinde de frecventǎ, pe de altǎ parte, deoarece amplificarea este o mǎrime complexǎ, adicǎ are un modul si o fazǎ, rezultǎ cǎ amplificatorul introduce si un defazaj intre tensiunea de iesire fatǎ de tensiunea de intrare.

Variatia modulului amplificǎrii cu frecventa, respectiv variatia defazajului introdus de amplificator cu frecventa, este ilustrat de asa numitele caracteristici de frecventǎ si anume : - amplificare frecventǎ |A(jω)| ;

- fazǎ frecventǎ arg(A(jω)) (argument);

Vor fi reprezentate in continuare, cele douǎ caracteristici de frecventǎ corespunzǎtoare reletiei 2. Deoarece o reprezentare exactǎ a acestor caracteristici este complicatǎ, se va face simplificarea cu ajutorul diagramelor BODE.

ωT1

√1 + (ωT1)2

 


|A(jω)| = |A|

Reprezentare se face de regulǎ in coordonate logaritmice.

|A(jω)| [dB] - decibelul - 20 log|A(jω)|

20 log|A(jω)| = 20 log|Au| + 20 log(ωT1) 20 log (√1 + (ωT1)2) ;


Avem trei termeni.   

+20dB/dec

|A(jω)| 3dB 1

  [dB]

20log Au


2 0.70720‌log ‌Au‌

+20dB/dec

1

T1

 

ω (logω)

-20dB/dec
reprezentarea exacta

20log(ωT1) reprezinta o variatie liniara cu log(ωT1);

T1

  Pentru ca al doilea termen sa fie 0, (log(1) = 0) : ωT1 = 1 ω = ;

Variatia intre doua frecvente : 10ω ω

decada (dec)

Pentru 10ω 20log(10 ωT1);

Pentru ω 20log(ωT1);

10 ωT1

ωT1

  Variatia la o decada :

20log(10ωT1) 20log(ωT1) = 20log    = 20log10 = 20dB/dec ; (log10 = 1);

Pentru termenul 3 : Bode se poate neglija unul din termenii de sub radical :

T1

 


Atata timp cat ωT1 < 1 ω < (log1 = 0) ;

T1

 


Cand ω > ωT1 > 1 ;

Caracteristica obtinuta, reflecta faptul ca amplificarea scade la frecvente joase. Mai mult decat atat, aceasta scadere se caracterizeaza printr-un parametru numit limita inferioara a benzii de trecere.

Din considerente aplicative, aceasta limita corespunde punctului de frangere a caracteristicii de frecventǎ.

T1

 


ωj = - ; ωj omega jos;

Observatie :

1

T1

 


Corespunzǎtor lui ω = , diferenta amplificǎrilor aferente reprezentǎrilor : exactǎ, respectiv aproximativǎ, este de 3 decibeli.

3 dB 0.707 Au.

CURS 4

30 Oct 2008

Caracteristica fazǎ frecventǎ

jωT1

1 + jωT1

 


AUg(jω) = AU (1) T1 = R1C1

| AUg(jω)| [dB] amplificare frecventǎ

Caracteristici de frecventǎ

Arg(AUg(jω)) fazǎ frecventǎ


  arg(AUg(jω)) 0.1ωj    10 ωj

 

ωj =

 

T1

 

 

 

 

2

 

 


  ω (logω)


reprezentarea exactǎ

 

  arctg (0) = 0; arctg (1) = ; arctg (∞) = ;

B

A

 


A + jB; modul : √A2 + B2 ; f = arctg - fazǎ

jωT1

1 + jωT1

 


arg (AUg(jω)) = arg (AU    ) = arg AU + (arg jωT1 arg(1 + jωT1) =

 


= 0 + - arctg(ωT1);


2. Amplificator cu cuplaj RC de la o singurǎ sursǎ

+Ec

2

 

+Ec

 

uo

 

ui

 

C2

 

C1 

R4

 

R3

 

R2

 

R1

 

s

 

 

 

 

 

 

  Schema de amplificare cu o singurǎ sursǎ de alimentare este importantǎ din punct de vedere aplicativ datoritǎ costului mai redus.

+Ec

 

+Ec

 

+Ec

2

 

+Ec

2

 
R3 = R4 uo


  t

+Ec

 
In lipsa semnalului    la iesire avem tot .

Observatie :

+Ec

 
Se constatǎ cǎ tensiunea la iesire variazǎ numai in domeniul tensiunilor pozitive, fapt ce permite alimentarea de la o singurǎ sursǎ (+Ec).

Amplitudinea maximǎ a semnalului la iesire nu poate depǎsi valoarea .

Rezistenta R4 din divizorul R3-R4, este decuplatǎ cu un condensator pentru a asigura un potential continuu, constant, la intrarea neinversoare.

3. Alte tipuri de amplificatoare cu cuplaj RC

 

 

 

 

R3

 
Cuplarea prin condensator poate fi implementatǎ si in cazul celorlalte tipuri de amplificatoare cu R

R2

uo

 

ui

 

C1

 

  R1

 

T1

 


T1 = C1R3 ; ωj = ; f j = ;

Exemplu :

R3 = 100 KΩ ; C1 = 10 μF ; f j = ? (frecventǎ jos);


ωj = = = = = 1


f j= = 0.16 Hz
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate

Electronica
Masina de curent alternativ
DIVIZOARE DE TENSIUNE
Electrician exploatare statii electrice in tura ( tura permanenta )
MODELUL MATEMATIC AL MASINII DE CURENT CONTINUU CU EXCITATIE INDEPENDENTA
Particularitati ale utilizarii variabilelor calitative intr-un model econometric
Aspecte generale ale masinii de curent continuu
Circuite secundare cu elemente inductive
Placa de achizitie PC-LPM-16
Traductoare mecanice cu plutitor
Ghid de utilizare in limba romana pentru - Monitoare CRT