Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Stabilirea populatiei santierului si a structurii sale


Stabilirea populatiei santierului si a structurii sale


Stabilirea populatiei santierului si a structurii sale

Populatia santierului reprezinta totalitatea personalului muncitor si o parte din membrii de familie care traiesc si muncesc in cadrul santierului.

  1. Structura dupa activitatea care o desfasoara personalul:

NC = personal muncitor din activitatea de constructii;

NI = personal muncitor din activitatea de instalatii;

NM = personal muncitor din activitatea de montaj utilaj si echipamente de constructii

NC = 1.11 = 85 muncitori 95 muncitori- se ia din graficul fortei de munca elaborat la metoda in lant

N1 = 0.3 85 muncitori 32 muncitori

NM = 0

  1. Structura dupa calificarea personalului:

N1 = Personal muncitor cu calificare superioara (categorie

N2 = Personal muncitor cu calificare medie si necalificati (categorie

N3 = Personal TESA

Pe baza datelor statistice s-au determinat urmatoarele ponderi:

N1 = 0.5 NC + 0.62 N1 + 0.71 NM

N2 = 0.4 NC + 0.2 N1 + 0.15 NM   

N3 = 0.1 NC + 0.18 N1 + 0.14 NM

N1 = 0.5 muncitori

N2 = 0.4 + 0.15 38 + 6,4 = 44,4 45 muncitori

N3 = 0.1 16 muncitori

NT0 = N1 + N2 + N3 = 68 + 45 + 16 = 129 muncitori

  1. Structurarea populatiei dupa domiciliu stabil:

NT1 = personal localnic NT1 = N11 + N21 + N31

NT2 = personal din imprejurimi NT2 = N12 + N22 + N32

NT3 = personal din alte localitati NT3 + NT4 = (N13 + N23 + N33)+( N11 + N21 + N31)

Se considera urmatoarele date:

Personal localnic 55%

Personal din imprejurimi 35%

Personal nelocalnic 10% : - familisti : -

-nefamilisti : 10%

N11 = 0.55 N1 = 0.55 37 muncitori

N12 = 0.3 N1 = 0.35 24 muncitori

N13 = 0

N14 = 0.1 N1 = 0.1 7 muncitori

N21 = 0.6 N2 = 0.55 24 muncitori

N22 = 0.3 N2 = 0.35 16 muncitori

N23 = 0

N24 = 0.1 N2 = 0.1 5 muncitori

N31 = 0.6 N3 = 0.55 9 muncitori

N32 = 0.3 N3 = 0.35 5 muncitori

N33 = 0

N34 = 0.1 N3 = 0.1 2 muncitori

NT1 = 37 + 24 + 7 = 68 muncitori

NT2 = 24 + 16 + 5 = 45 muncitori

NT3 = 0

NT4 = 9 + 5 + 2 = 16 muncitori

4. Structura personalului nelocalnic:

NT3 = personal familist NT3 = 0

NT4 = personal nefamilist NT4 = N14 + N24 + N34 = 7 + 5 + 2 = 14 muncitori

= N1 - (N11 + N12) = N13 + N14

= N2 - (N21 + N22) = N23 + N24

= N3 - (N31 + N32) = N33 + N34

= 0 + 7 = 7muncitori

= 0 + 5 = 5 muncitori

= 0 + 2 = 2 muncitori

Personalul localnic din imprejurimi se stabileste pa baza raportului de constatare realizat in zona de amplasare a santierului si in imprejurimi la Oficiile de munca din cadrul Consiliilor locale de pe langa primarii.

5. Populatia santierului

P = NT0 + Nmf = NT1 + NT2 +NT3 2.7 + NT4

P1 = NT1 = 68 muncitori

P2 = NT2 = 45 muncitori

P3 = NT3 = 0

P4 = NT4 = 16 muncitori

P = P1 + P2 + P3 + P4 = 68+ 45 + 0 + 16 = 129 muncitori

Se va intocmi urmatorul tabel centralizator privind structura populatiei santierului:

Tip personal

Numar persoane

Structura dupa domiciliu stabil

Localnici

Imprejurimi

(navetisti)

Nelocalnici

Familisti

Nefamilisti

Personal muncitor calificat (cu calificare superioara)

N1 = 68

N11 = 37

N12 = 24

N13 = 0

N14 = 7

Personal muncitor cu calificare medie si necalificati

(categorie

N2 = 45

N21 = 24

N22 = 16

N23 = 0

N24 = 5

Personal TESA tehnic, economic, social, administrativ

N3 = 16

N31 = 9

N32 = 5

N33 = 0

N34 = 2

Total

NT0 =129

NT1 = 70

NT2= 45

NT3 = 0

NT4 = 14

Membrii de familie

Nmf = 0

Nmf =

NT3=0

Populatie santier

P = 129

P1 = 70

P2 = 45

P3 = 0

P4 = 14

Constructii social administrative aferente organizarii de santier

Populatia santierului traieste si munceste in organizarea de santier, necesitand o serie de conditii privind desfasurarea muncii si a conditiilor de viata pe toata durata executiei lucrarilor.

Necesitatile social administrative se refera la :

Spatii de cazare

Alimentatie

Igiena si sanatate

Necesitati culturale

Necesitati tehnico-administrative

Cerinte specifice    

Organizarea de santier se desfasoara in trei faze in tara noastra si anume:

Instalarea santierului - dotari minime privind organizarea de santier pentru atacarea lucrarilor

Dezvoltarea santierului si a organizarii de santier

Lichidarea organizarii de santier

Organizarea de santier este decontata valoric la nivelul devizului general si propusa ca valoare si plan de organizare de santier in devizul oferta.

Necesitatile social administrative pentru populatia santierului sunt asigurate in urmatoarele maniere :

Constructii fixe cu caracter definitiv reprezentand baza tehnico materiala a unitatii de constructii

Constructii care fac parte din obiectivul de investitii si care sunt realizate prioritar, folosite pentru organizarea de santier eliberate si predate o data cu obiectivul

Inchirieri sau preluari de constructii de pe amplasamentul santierului

Obiecte de organizare de santier cu caracter mobil, demontabil si/sau transportabil

Constructii provizorii se executa si se demoleaza dupa terminarea lucrarilor

Proiectarea organizarii de santier din punct de vedere al necesitatilor trebuie sa ia in considerare la fiecare santier in parte disponibilitatile si conditiile specifice reale ale santierului si investitiei : amplasament, volumul lucrarilor ce urmeaza a fi executate , durata de executie a lucrarilor forta de munca disponibila si necesara, natura lucrarilor si conditiile de lucru.

Clasificarea constructiilor dupa functia si destinatia lor cuprinde :

pentru functii sociale : vestiare, dormitoare, grupuri sanitare, puncte de sanatate, cantine sau sali de mese

pentru functii tehnico-administrative si culturale : birou, cluburi, gradinite si chiar scoli in colonia muncitoreasca

pentru functii auxiliar anexe : magazii, chioscuri, gherete de paza, pichete PSI

Constructiile de organizare de santier pot fi realizate in urmatoarele feluri :

pe schelet de lemn, beton, metal cu panouri usoare de inchidere si de compartimentare

structura din pereti portanti

constructii din elemente spatiale prefabricate

constructii armonice

constructii gonflabile si pneumatice

vagoane mobile sau autovagoane

Dotarile pot fi :

asigurate pe baza de indici de suprafata pe unitatea de folosinta sau pe persoana : , unde : si = numarul de muncitori aferenti dotarii

ri = indice de suprafata [m2/persoana]

calibrate la un anumit numar de persoane

Stabilirea dotarilor social administrative pentru organizarea de santier:

NR. CRT.

Obiecte social administrative necesare

Obiect social administrative adoptate

Denumirea obiectului

U.F.

(prs)

Indice de suprafata

(m2/persoana)

Nr. persoane aferente

Suprafata necesara

(m2)

Tip obiect

Proiect tip

Unitate de folosinta

Numar bucati

Suprafata efectiva

Birouri

N3= 16

Container

2,435x6,065

4 6 pers

birouri

Vestiar

N1+N2 = 113

Container

2,435x6,065

persoane

Grup sanitar

N1+N2 = 113

Container

2,435x6,065

persoane

Closet

(N1+N2)/4 = 28,25

Closet 3 cabine

3,1x2.5

persoane

Dormitoare

NT4 = 14

Container

2,435x6,065

3 8 paturi

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate