Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Descrierea constructiei si mentionarea amenajarilor mecano - fizice de protectie existente


Descrierea constructiei si mentionarea amenajarilor mecano - fizice de protectie existente


S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa sediului social: . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. inreg. O.R.C. . . . / . . . . . ../ . . . . .

C.U.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel. . . . . . . . . ., fax . . . . . . . .

Nr. iesire . . . . / . . . . . . . .

CATRE

INSPECTORATUL JUDETEAN AL POLITIEI CONSTANTA

DIRECTIA POLITIEI DE ORDINE PUBLICASubsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , in calitate de reprezentant legal al S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., avind in cadrul societatii functia / calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., rog binevoiti a aviza executia lucrarii de instalare a unui sistem de: alarma impotriva efractiei / control acces / TV.C.I. la obiectivul nostru situat la adresa:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atasam prezentei cereri dosarul cu proiectul de executie a lucrarii, in vederea avizarii.

Reprezentant S.C. . . . . . . . . . . . . . .

(semnatura, stampila)

Descrierea constructiei

si mentionarea amenajarilor mecano - fizice de protectie existente

Beneficiarul obiectivului: S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa obiectivului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Componenta obiectivului: constructie / cladire cu curte / fractiune din spatiul interior al unei cladiri

Tipul constructiei: veche / noua / reamenajata

Structura cladirii: subsol + parter + . . . .. etaje

Structura de rezistenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peretii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imprejmuire (gard) exterioara existenta: DA / NU

Descriere imprejmuire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numarul de usi exterioare ale obiectivului: . . . ..

Descriere usi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numarul de ferestre exterioare: . . . ..

Descriere ferestre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grilaje metalice existente (amplasare): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte amenajari de protectie existente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte specificatii (personal de paza, ciini de paza, iluminatie ext. / int. pe timp de noapte etc.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROIECTUL SISTEMULUI DE ALARMA

PENTRU OBIECTIVUL APARTININD

S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESA OBIECTIVULUI:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROIECTANT:

S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel / fax: . . . . . . . . . . . . . . . .

GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Autorizatie I.G.P. - D.P.O.P.

nr. . . . .. / . . . .. din . . . . . . . ..

Datele tehnice de catalog
ale elementelor sistemului

Denumire reper

Tip

Date tehnice

Centrala alarma

Tastatura

Telecomanda

Sirena

Apelator tlf.

Comunicator GSM

Telefon GSM

Acumulator centrala alarma

Acumulator sirena

Buton / pedala panica

Contact magnetic

Detector de miscare

Detector de geam spart

Detector de fum

Camera TV

Monitor TV

Videorecorder

Multiplexor TV

Modul de asigurare a garantiei,

service-ului si interventiei la defectiuni

Garantia sistemului este . . . . luni de la data instalarii, dar nu mai mult de . . . . luni de la livrare.

Timpul de interventie, in cazul defectarii sistemului, este de 12 ore in localitate si 24 de ore in afara localitatii, de la ora primirii anuntului telefonic de la beneficiar.

In cazul manipularii / utilizarii gresite a sistemului de catre utilizator, ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, interventia pentru remediere va fi contracost.

In cazul interventiei unor persoane neautorizate in sistem, beneficiarul va pierde garantia.

Ulterior perioadei de garantie, interventia la defectiuni se va face doar pe baza unui contract de service incheiat intre instalator si beneficiar.

Locul de amplasare

a centralei de alarma si a tastaturilor / vizorului

Nr.
crt.

Denumire
reper

Denumirea spatiului

in care este amplasat

Inaltimea la care este amplasat

1

Unitate centrala

2

Tastatura 1

3

Tastatura 2

Pozitionarea reperelor mentionate in tabel este redata in schita de mai jos:


PROCES VERBAL

Anul . . . . , luna . . . . . .., ziua . . .., in localitatea . . . . . . . . . la sediul S.C. . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . .., nr. . . , tel. . . . . . . . ..

MM VATRA CORNEL, din cadrul I.P.J. Constanta, Serviciul Politiei de Ordine Publica.

Azi, data de mai sus, m-am deplasat la sediul S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,

unde, declinindu-mi calitatea si scopul sosirii si in prezenta numitilor . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

am procedat la efectuarea unui control privind structura sistemului de alarma propus a se instala la sediul S.C. . . . . . . . . . . . . . . . conform proiectului sistem alarma nr. . . . . / . . . . . . . . , inaintat la I.P.J. Constanta spre avizare, constatind urmatoarele:

Sediul S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . este amplasat la adresa susmentionata, intr-o cladire cu urmatoarea structura: subsol + parter + . . . .etaje.

Cladirea este construita din . . . . . . . . . . . . . . ., cu structura de rezistenta din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , si are o vechime de cca. . . . . ani.

Vecinatatile obiectivului:
- la NORD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- la SUD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- la EST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- la VEST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descrierea amenajarilor ext. ale cladirii: usi de acces, ferestre exterioare, gratii metalice etc.:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Structura sistemului de alarma:
- unitatea centrala tip . . . . . . . . . ., amplasata in . . . . . . . . . . . . . . . .
- tastatura de comanda, amplasata in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- sirena de tip interior / exterior, amplasata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- detectorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistemul este / nu este prevazut cu: comunicator / apelator pe linie telefonica fixa / in reteaua de telefonie mobila.

Obiectivul este / nu este asigurat cu personal de paza.

Obiectivul este / nu este monitorizat la sediul S.C. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avind in vedere aspectele constatate cu ocazia controlului, se impune luarea urmatoarelor masuri:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORGAN DE POLITIE REPREZENTANTI:

S.C. . . . . . . . . . . . . . .
S.C. . . . . . . . . . . . . . . ..

Structura sistemului

Categorie sistem: EFRACTIE / CONTROL ACCES / TVCI

Componenta:

Nr
crt

Denumire reper

Tip

Furnizor

Aviz certif.
calitate

Cantit.

1

Unitate centrala

2

Yala electronica

3

Tastatura

4

Telecomanda

5

Sirena

6

Apelator tlf.

7

Comunicator GSM

8

Telefon GSM

9

Acumulator unitate

10

Acumulator sirena

11

Buton / pedala panica

12

Contact magnetic

13

Detector de miscare

14

Detector de geam spart

15

Detector de incendiu

16

Cablu de semnal

17

Cablu de retea

18

Elemente marunte

19

Camera TV

20

Monitor TV

21

Videorecorder

22

Multiplexor TV

Descrierea zonelor protejate

PARTITIA 1

Nr.
crt.

Nr.
zona

Tip
zona

Cod
simbolizare

Detectori
pe zona

1

Intrare / iesire

2

Cu urmarire

3

Instantanee

4

24 ore

5

Intrare / iesire

6

Cu urmarire

7

Instantanee

8

24 ore

9

Generala

10

Perimetrala

11

Incendiu

12

Panica

PARTITIA 2

Nr.
crt.

Nr.
zona

Tip
zona

Cod
simbolizare

Detectori
pe zona

1

Intrare / iesire

2

Cu urmarire

3

Instantanee

4

24 ore

5

Intrare / iesire

6

Cu urmarire

7

Instantanee

8

24 ore

Numar coduri utilizator: . . . . .

Armarea / dezarmarea sistemului se face prin: tastatura / telecomanda

N

V

E

S

CM

+12VDC

contact

tamper NC

magnetic

tamper NC

NC relay

BP

C relay

BP

det.geam sp.

buton

GBD II/plus

panica

PHONE

--12V

PHONE

+12V

LINE

tamper NC

LINE

tamper NC

SIR

NC relay

AC ~

C relay

+12V

AC ~

PIR

GND

AUX +

MH-20N

TRIG

AUX --

TAMPER

YEL

alarm

TAMPER

GRN

alarm

Apelator tlf.

PGM 1

12 V

DA11

PGM 2

0 V

BELL +

tamper

IN1

BELL --

tamper

IN2

KEY

PIR

IN3

KEY

REFLEX

IN4

Z1

IN5

COM

tamp

IN6

Z2

tamp

IN7

Z3

12 V

COM

GND

LINE

Z4

LINE

SET

NO

GND

SET

NC

+12V

LINE

C

Line CA

LINE

PIR

Line CA

centrala

BRAVO201

alarma

TLF.GSM

VDC+

comunicator

GND

GSM-11T

tamper NC

tamper NC

+12V

GND

relay NC

TRIG

relay NC

sirena

PIR

SA-06

JAGUAR

det. fum

DF101-4AR

Nr

Consumator

Cantitate

Consum

Consum

Consum

Consum

crt

(denumire)

unitar / veghe

unitar / alarma

total / veghe

total / in alarma

(buc.)

mA

mA

mA

mA

Unitate centrala

Yala electronica

Tastatura

Sirena

Apelator tlf.

Comunic. GSM

Telefon GSM

Buton panica

Contact magn.

Det. miscare

Det. geam spart

Det. incendiu

Camera TV

Monitor TV

Videorecorder

Mixer TV

TOTALURI

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate