Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Rezervoare de acumulare


Rezervoare de acumulare


Rezervoare de acumulare

Rezervoare de acumulare se prevad pentru :

- instalatii alimentare din retele exterioare cu functionare intermitenta;

- retele interioare sau exterioare a caror alimentare directa de la sursa cu cantitatile de necesare pentru acoperirea nevoilor menajere, tehnologice sau pentru stingerea incendiilor nu este posibila din punct de vedere tehnic sau nu este rationala din punct de vedere economic;- obiective speciale la care desfasurarea procesului tehnologic sau combaterea unui incendiu, trebuie neaparat asigurate si in caz de avarie a sursei de alimentare cu apa.

Capacitatea acestor rezervoare trebuie sa asigure o rezerva de apa pentru consum menajer, in scopuri tehnologice si de combatere a incendiului, calculata astfel:

Vrez = Vden + Vinc +Vcomp sau

Vrez = Vden+ Vav +Vcomp

in care

Vrez volumul total al rezervorului de acumulare, in metri cubi;

Vden volumul necesar ca urmare a denivelarii apei determinate de aspiratia apei in sorb, in metri cubi; acest volum se ia in considerare numai pentru rezervoare avand peste 2000m3;

Vinc volumul rezervei de stingere a incendiului calculat in metri cubi;

Vav volumul rezervei pentru consum menajer sau in scopuri tehnologice care sa asigure functionarea in caz de avarie la sursa;

Vcomp volumul de compensare ce trebuie acumulat pentru a se asigura functionarea rationala a instalatiei.

Volumul rezervei de incendiu se calculeaza cu relatia:

Vinc =Vi +Vcons -Va

in care

Vi volumul de apa necesar stingerii tuturor incendiilor simultane, in metri cubi; pentru centre populate, Vi se determina conform STAS 1343/1-77;

Vcons volumul de apa necesar asigurarii consumului de apa potabila sau industriala pe timp de incendiu, in metri cubi;

Va volumul minim de apa cu care rezervoarele pot fi alimentate in timpul incendiului, care se determina cu relatia:

Va = 3,6 TI * qa min

in care

TI durata teoretica a incendiului, in ore;

qa min debitul minim de alimentare pe timp de incendiu, determinat in sectiunile de control situate la intrarea apei in rezervoare, in litri pe secunda.

La determinarea rezervei de apa se au in vedere si urmatoarele conditii:

in cazul in care rezervoarele de inmagazinare sunt comune pentru apa potabila sau industriala si pentru stingerea incendiilor, la stabilirea capacitatii rezervoarelor se ia in considerare rezerva de incendiu sau rezerva de avarie, si anume cea mai mare dintre valorile acestor doua rezervoare;

in caz de functionare in regim de avarie se admite folosirea rezervei de incendiu, cu luarea masurilor tehnico-organizatorice prevazute in instructiunile de exploatare, necesare pentru functionarea cu restrictii a consumului in regim de avarie, remedierea operativa a avariei si intarirea masurilor de prevenire a incendiilor in zone afectate;

volumul rezervei pentru incendiu poate fi redus cu volumul Va numai in cazul cand alimentarea rezervorului de la sursa poate avea loc fara intrerupere, in conditiile de siguranta prevazute de prescriptii legale in vigoare, chiar in timpul incendiului;

instalatiile speciale de stingere a incendiilor trebuie sa aiba o rezerva proprie, care sa asigure functionarea lor in orice imprejurare, o perioada minima de :

*20 min. ,cu intreg debitul de calcul la : cladiri industriale monobloc, magazine , sali de spectacol cu o capacitate mai mare de 600 locuitori;

*10 min., cu debitul de cel putin 10 l/s la cladiri industriale sau civile, obisnuite.

Dimensiunea rezervei proprii pentru instalatii speciale conform celor de mai sus, se poate face numai daca, in intervalul de timp indicat, se asigura punerea in functiune a sursei de baza care trebuie sa asigure debitele de calcul necesare; in caz contrar, se dimensioneaza rezerva proprie, proportional cu debitele de calcul si timpul real de punere in functiune a sursei de baza;

capacitatea bazinelor descoperite de apa pentru incendiu se majoreaza cu cantitatea de apa care poate ingheta pe timp de iarna sau care sa se evaporare pe timp de vara;

cand alimentarea cu apa a rezervorului se face dintr-o retea exterioara existenta, care sa asigure debitul si presiunea necesara in caz de incendiu, dar care functioneaza cu intermitenta, se prevede un rezervor care sa asigure functionarea timp de 10 min. a hidrantilor si timp de 60 min., fie a hidrantilor interiori, fie a celor exteriori, instalatia dimensionandu-se la debitul cel mai mare;

rezerva de apa pentru alimentarea instalatiilor speciale poate fi pastrata impreuna cu cea a hidrantilor interiori si exteriori;

rezerva de apa pentru stingerea incendiilor poate fi pastrata impreuna cu cantitatile de apa necesare consumului menajer sau industrial cu respectarea normelor sanitare, luandu-se masuri ca sa impiedice folosirea rezervei de apa pentru incendiu in alte scopuri.

Volumul rezervei de avarie se determina , de la caz la caz , in functie de timpul necesar inlaturarii avariei , Tav si debitul de exploatare in conditii normale ,Qav , cu relatia : Vav =Tav ( Q'med orar - Q'a) in care

Tav este timpul de inlaturare in ore ;

Q'med orar este debitul mediu orar necesar functionarii instalatiei in regim de exploatare la avarie ,( cu restrictii ) , in metrii cubi pe ora ;

Q'a este debitul de apa de alimentare a rezervorului pe caile neavariate , ramase in functiune , in metrii cubi pe ora .

Rezerva de apa pentru compensarea consumului menajer sau in scopuri tehnologice se determina cu ajutorul unui bilant grafic sau analitic al cantitasilor de apa furnizate si consumate in instalatie , astfel incat cantitatea de apa acumulata sa fie minima si sa asigure functionarea instalatiei in conditiile impuse de la caz la caz .

Durata pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu , Tri , se ia conform tabelului urmator .

Refacerea rezervei de apa pentru stingerea incendiilor se face de regula , pe seama restrangerii consumului de apa pentru alte nevoi , precizandu-se masurile necesare a se lua in instructiunile de functionare a instalatiei .

Denumirea obiectivelor alimentate cu apa

Tri

H

Cladiri civile centre populate

24

Constructii si zone industriale cu constructii din categoriile de

pericol de incendiu :

A si B

C , avand Qni : > l/s

25 l/s

D si E , avand Qni : >25 l/s

25 l/s

24

24

36

36

48

Observatii:

Pentru obiective situate in zone in care sursele se apa au debite insuficiente sau situate la distante mari , proiectantul poate stabili , de la caz la caz , prelungirea duratei de refacere a rezervei de incendiu pana la maximum 72 ore , cu conditia de a justifica temeinic , prin proiect acest lucru .

Daca debitul sursei de alimentare este insuficient pentru refacerea rezervei de apa in timpul prevazut mai sus , se admite prelungirea timpului de refacere , marindu-se rezerva cu volumul de apa ce nu poate fi completat in timpul normat .

Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu , Qri , se determina cu relatia :

Qri = Vi / 3600 * Tri m3 / s

in care

Vi rezerva de apa pentru incendiu ;

Tri durata pentru refacerea rezervei de incendiu .

Rezerva de apa pentru incendiu Vi , se determina cu relatia:

Vi = 3,6 Tie [ ( 1/1000 ) * a * Qs orar maxim - (1/1000 ) * Qsi + a Qie ] + 0,006 a Qii * Tii m3

in care

Tie durata de calcul , in ore , a functionarii hidrantilor exteriori pentru combaterea incendiului , care pentru centre populate se ia de 3 ore ;

a coeficient adimensional a carui valoare se ia

a=0,7 pentru retelele de distributie care nu asigura la hidrantii exteriori presiunea necesara stingerii directe a incendiului ; aceasta presiune nu poate fi mai mica de 7 m H2O.;

a=1 pentru retelele care asigura la hidrantii exteriori presiunea necesara stingerii incendiului ;

Qs orar maxim debitul orar maxim al cerintei de apa calculat in regim normal de functionare in metrii cubi pe secunda ;

n numarul de incendii simultane care se ia , pentru centrele populate , in functie de numarul de locuitori , conform tabelului 3 , iar in cazul alimentarii cu apa din acelasi sistem a centrelor si a unor zone industriale , conform tabelului 4 , in litrii pe secunda ;

Qie debitul pentru un incendiu exterior , in l/s care se stabileste astfel

pentru centre populate in functie de marimea centrului populat si de numarul de niveluri ale cladirilor , conform tabelului 3 ;

pentru cladiri industriale , conform prevederilor din STAS 1478-90 .

Qsi debitul minim care poate fi asigurat de la sursa , fara intrerupere , chiar in timpul incendiului , in metrii cubi pe secunda .

Qii debitul pentru stingerea din interior a incendiilor , care se ia conform STAS 1478-90 , in litrii pe secunda .

Tii durata de calcul a functionarii sistemului de combatere din interior a incendiului , conform STAS 1478-90 , in minute .

Observatii la tabelul 3 :

Valorile din tabelul 3 se aplica si in cazul cartierelor izolate separate de centrul populat printr-o zona neconstruita mai lata de 300 m .

Debitul pentru un incendiu (qie[l/s]) si numarul de incendii simultane (n) pentru centrele populate cu peste 1000000 locuitori se determina pe baza de studii speciale .

Localizarea incendiilor simultane , in perimetrul luat in calcul la dimensionarea retelelor de distributie , se face astfel incat un incendiu teoretic , sa revina unei suprafete locuite de cel mult 10000 locuitori .

TABELUL 3

Numarul locuitorilor din centrul populat

(U)

Numarul de incendii simultane n

Qie[l/s]

Cladiri cu 1..4 caturi

Cladiri cu peste 4 caturi

TABELUL 4

Numarul de locuitori

Din centrul populat

U

Suprafata teritoriului intreprinde-rilor

S

ha

Numarul de incendii simultane

n

Modul de considerare a incendiilor simultane

[s1] <

<

La centrul populat sau la zona industriala , luand in considerare debitul de incendiu cel mai mare

<

Unul la centrul populat si unul la zona industriala , sau ambele la centrul populat luand in considerare suma valorilor maxime

Unul la centrul populat si unul in zona industriala , ambele la centrul populat sau ambele in zona industriala , corespunzator sumei valorilor maxime

>

<

Unul la centrul populat si unul in zona industriala , ambele la centrul populat sau ambele in zona industriala , corespunzator sumei valorilor maxime

>

>

Se determina conform tabelului 3 pentru centrul populat si conform STAS 1478-90 pentru zona ind. (a

La centrul populat ti in zona industriala , in numarul care rezulta pentru fiecare

Durata pentru refacerea rezervei de incendiu , Tri , pentru centre populate si zone industriale aferente acestora se ia conform tabelului 5 .

TABELUL 5

Centre populate si zone industriale aferente centrelor populate

Tri

Centre populate

24

Zone industriale cu constructii din categoriile de pericol de incendiu .

A si B

24

C , avand : Qie > 25 l/s

Qie 25 l/s[s2] [s3] [s4]

24

36

D si E , avand : Qie > 25 l/s

Qie 25 l/s

36

48

Observatii :

In cazul surselor in care Qie 10 l/s iar debitele surselor de apa sunt insuficiente , durata pentru refacerea rezervei de incendiu Tri se poate mari pana la cel mult 72 ore .

In cazurile in care debitele de apa ale surselor nu pot asigura refacerea rezervei de incendiu in duratele maxime Tri prevazute in tabelul 5 , se admite prelungirea acestor durate , cu conditia maririi rezervei de incendiu , Vi , cu volumul de apa ce nu poate fi asigurat in timpul normat .

Debite de dimensionare a obiectelor sistemului de alimentare cu apa

Sectiunile de control dintre captare si statia de tratare se dimensioneaza pentru debitul Q s zi maxim .

Sectiunile de control dintre statia de tratare si rezervorul de inmagazinare pentru compensare zilnica se dimensioneaza la debitul Q s zi maxim , in care se ia Ks = 1,02 .

Sectiunile de control pe reteaua de distributie se calculeaza cu relatiile :

- dimensionarea se face la debitul maxim cerut de retea , Q cii , cu relatia : Qcii =Qs orar maxim + (1/1000 ) * a Qii

In acest fel in orice sectiune trebuie asigurata presiunea de functionare normala a instalatiilor interioare .

- verificarea functionarii retelei de distributie se face la debitele , Qcic , calculate cu relatiile : Qcic =a*Qs orar maxim + ( 1/1000) * n *Qie

In acest caz in sectiunile unde se produce incendiul , se asigura presiunea de 7 m H2O pentru incendiul exterior cand a=0,7 .sau presiunea de functionare a hidrantilor , la reteaua de inalta presiune ( a=1,0 ) .

Qcic = Qs orar maxim + ( 1/1000 ) *Qii +( 1/1000 ) *(n-1) *Qie

Qs orar maxim se determina cu K0 corespunzator marimii zonei alimentate .

In acest caz , se asigura presiunea de functionare a hidrantilor interiori pentru stingerea unui incendiu din interior , in sectiunea cu debitul cel mai mare iar restul incendiilor sunt combatute din exterior , deci in retea se asigura , in sectiunile respective , presiunea de 7 m H2O.


 [s1]

 [s2]

 [s3]

 [s4]

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate