Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
CONSTRUIRE LOCUINTA DEMISOL PARTIAL, PARTER SI MANSARDA, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE


CONSTRUIRE LOCUINTA DEMISOL PARTIAL, PARTER SI MANSARDA, IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE


 

CONSTRUIRE LOCUINTA DEMISOL PARTIAL, PARTER SI MANSARDA , IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATEAMPLASAMENT Sat. Lunca Cetatuii, com. Ciurea, IASI

BENEFICIAR

PROIECTANT S.C. ARCADA INVEST S.R.L.

PROIECT Nr. 3/2009 FAZA: D.T.A.C.

2009

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

PROIECT Nr. 3/2009 FAZA: D.T.A.C.

CONSTRUIRE LOCUINTA DEMISOL PARTIAL, PARTER SI MANSARDA , IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE

BORDEROU

A.     PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

CERERE PENTRU EMITERE AUTORIZATIEI

CERTIFICAT DE URBANISM

ACTE DE PROPRIETATE

AVIZE SI ACORDURI

BORDEROU
MEMORII PE SPECIALITATI:

MEMORIU GENERAL D.T.A.C.

MEMORIU TEHNIC PENTRU ARHITECTURA

MEMORIU TEHNIC STRUCTURA

MEMORIU INSTALATII ELECTRICE

PROIECT PENTRU ORGANIZAREA EXECUTIEI

B.    PIESE DESENATE

ARHITECTURA SI REZISTENTA

A.0 Plan incadrare in zona 

A.1 - Plan de situatie (faza D.T.A.C.)

A.2. - Plan de situatie (faza D.T.O.E.)

A.3 - Plan demisol

A.4 - Plan parter

A.5 - Plan mansarda

A.6 Plan invelitori

A.7 - Sectiunea A-A

A.8 - Fatada principala

A.9 Fatada laterala dreapta   

A.10 - Fatada laterala stinga

A.11 - Fatada posterioara

A.12 - Imprejmuire

R1 - Plan fundatii

R2 - Detalii fundatii

AUXILIARE

At.1 - Fantana

INSTALATII

E1 - Instalatii electrice demisol

E2 - Instalatii electrice parter

E3 - Instalatii electrice mansardar

MEMORIU GENERAL 

Obiectul proiectului

titlu  Construire locuinta demisol partial, parter si mansarda, imprejmuire teren proprietate

beneficiar : Balan Ioan si Isabela

amplasament (adresa) sat. Lunca Cetatuii, com. Ciurea , IASI

proiectant general (de specialitate): S.C. ARCADA INVEST S.R.L., Iasi

numarul proiectului (contractului)

faza de proiectare: D.T.A.C.

A. AMPLASAMENT :

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Prezenta documentatie tehnica cuprinde faza DTAC pentru construire locuinta demisol partial, parter si mansarda, precum si detalii de imprejmuire, fosa septica

Scopul beneficiarului este de a-si construi o constructie din materiale care sa respecte specificul zonei, in vederea asigurarii unui spatiu de locuit permanent

De asemenea , se propune imprejmuirea terenului detinut de beneficiar si realizarea accesului pietonal

Proiectul propus corespunde necesitatilor beneficiarului si respecta prevederile urbanistice

Documentatia elaborata in vederea obtinerii autorizatiei de construire a avut la baza tema de proiectare si Certificatul de Urbanism nr. 745 din 29.01.2009 emis de Primaria Comunei Ciurea si prevederile acestuia

INCADRARE IN LOCALITATE SI ZONA :

Teren intravilan, aflat in sat Lunca Cetatuii ,com. Ciurea, teritoriu administrative al Com. Ciurea, jud. Iasi

REGIMUL JURIDIC:

Terenul pe care urmeaza a se amplasa obiectivul este situat in jud. Iasi, intravilan com. Ciurea, sat. Lunca Cetatuii, avind o suprafata de 300 mp. Si apartinind solicitantuluio conform proces verbal de predare primire nr. 9326 din 30.08.2007

REGIMUL ECONOMIC :

Folosinta actuala a terenului :    

Arabil

Perimetru construibil :

Zona de constructii si se afla in T14, parcela 403, conform PUG, aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 47-2001

REGIMUL TEHNIC :

Utilizare conform Certificatului de Urbanism : Construire casa P+M Imprejmuire teren si racord electric

Regim de inaltime : demisol partial, parter si mansarda

Echipare edilitara : conform Certificat de Urbanism zona nu este echipata edilitar

Calea de acces DS, adiacenta amplasamentului, permite accesul atit a autoturismelor proprietate personala, cit si a persoanelor. Drumul constituie in acelas timp si acces P.S.I.

Cota +0.00 in dreptul intrarii este cu 0.30m deasupra terenului amenajat

ALINIAMENTE:

Vest: ax drum acces- constructie. 10.00 m

Est : constructie -limita proprietate2.03 m

Sud: constructie- limita proprietate. .3.00m

Nord: constructie- limita proprietate.1.10m

Pe amplasament nu exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de protectie.

TOPOGRAFIE :

Terenul are o suprafata de 283.4 mp., o forma dreptunghiulara usor deformata.(conform masuratorilor topografice)

Terenul se prezinta relativ plan fara diferente de nivel semnificative si este considerat cu stabilitate asigurata si nu este supus pericolului de inundatie. La ploi puternice pot aparea torenti.

Accesul carosabil si pietonal la amplasament conform planului anexat, se realizeaza din DS.

B.     ARHITECTURA

CONSTRUCTIILE CE SE REALIZEAZA :

Constructie in regim : demisol partial, parter si mansarda

Pentru asigurarea unei bune functionalitati se vor realiza ca anexe gospodaresti urmatoarele constructii :

FANTANA

IMPREJMUIRE

Constructia se va realiza din zidarie portanta , va avea dimensiunile10x11 si un iesind cu laturile de 3.40x3.30 m, inaltime la coama de 7.30m si inaltimea la streasina de 4.05 m

Mansarda se va realiza din lemn de rasinoase , iar acoperisul va fi tip sarpanta de lemn, in doua ape cu invelitori din tabla metalica tip tigla vopsita , multistrat

De asemenea se propune imprejmuirea terenului detinut cu gard din lemn de rasinoase pe stilpi metalici la intervalle de 2,5 m si realizarea accesului in incinta

Proiectul propus corespunde necesitatilor beneficiarului si respecta prevederile urbanistice

Documentatia elaborata in vederea obtinerii autorizatiei de constructie a avut la baza tema de proiectare si comanda beneficiarului.

De asemenea, se prevede racordul electric cat si alte lucrari anexe : poarta de acces auto si pietonala, alei pietonale, fosa septica.

C. STRUCTURA DE REZISTENTA :

Constructia proiectata se incadreaza la categoria de importanta ''D'' (conform HGR nr. 766/1997) si Clasa ''IV'' de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006)

Suprastructura constructiei este alcatuita din zidarie portanta.

Infarstrucura constructiei este realizata sub forma de fundatii izolate de beton care sustin suprastructura.

Acoperisul se executa in doua ape cu invelitori din tabla multistrat tip tigla , pe o sarpanta din lemn bine ancorata de corpul cladirii pentru a rezista la actiunile vintului, zapezii, seism. Invelitoarea se realizeaza pe astereala , cu strat hidroizolant si termoizolant.

D.INSTALATII GENERALE SI TEHNOLOGICE :

Instalatii generale

Pe teren nu exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de protectie.

Alimentarea cu apa

Constructia propusa se va alimenta cu apa din sursa proprie - captare sau put forat

Canalizare

Functiunea prevazuta prin proiect impune realizarea unei fose septice , cu respectarea normelor sanitare in vigoare

Alimentarea cu caldura

Confortul termic este asigurat de incalzirea prin corpuri de incalzire (radiatoare din aluminiu), alimentate de la o centrala termica cu combustibil gazos. Spatiile care fac obiectul propiectului (pod reamenajat) nu necesita incalzire.

Alimentarea cu gaze

Se va realiza prin construirea de sobe cu respectarea normelor PSI in vigoare.

Alimentarea cu energie electrica

In zona exista retea de distributie de joasa tensiune care furnizeaza energie electrica la consumatorii existenti .

Racordarea constructiei la reteaua de energie electrica se va face in baza unui proiect si a unui aviz al intreprinderii de Retele Electrice

Telefonie

Se va face la solicitarea beneficiarului .

Evacuare deseuri

Modul de colectare si depozitare a deseurilor menajere : Europubelelor din PP, colectarea acestora fiind asigurata prin serviciile publice de salubritate..

Instalatii tehnologice - nu este cazul

E. INDICI SI PARAMETRI TEHNICO CONSTRUCTIVI SI DE FUNCTIONALITATE -AI CONSTRUCTIEI PROIECTATE

Regimul de inaltime : demisol partial , parter si mansarda

Suprafata terenului : 300 mp.

Suprafata construita :    119.90mp.

Suprafata desfasurata : 229.24mp.

H maxim:    7.30m

POT propus: 40%

CUT propus: 0.8

Intocmit ,

Arhitect El Sabeh Carmen Valy

MEMORIU TEHNIC PENTRU ARHITECTURA

Obiectul proiectului

titlu  Construire locuinta demisol partial, parter si mansarda, imprejmuire teren proprietate

beneficiar : Balan Ioan si Isabela

amplasament (adresa) sat. Lunca Cetatuii, com. Ciurea , IASI

proiectant general (de specialitate): S.C. ARCADA INVEST S.R.L., Iasi

numarul proiectului (contractului)

faza de proiectare: D.T.A.C.

Prezenata documentatie sa realizat la comanda doamnei Balan Lsabela.

Lucraea are scopul realizarii unei constructii demisol partial , parter si mansarda , si a anexelor aferente cit si imprejmuirea terenului

Orientarea constructiei sunt independente, deci nu sunt probleme de orientare. Se respecta conditiile impuse prin Certificatul de Urbanism. Frontul principal al constructiei este orientat spre Vest.

CONSTRUCTIILE CE SE REALIZEAZA:

Cladirea are regim de inaltime demisol partial , parter si mansarda , si inaltime

totala de 7.30 m

Acoperisul este tip sarpanta . este format din doua corpuri distincte , diferite din punct de vedere al dimensiunilor si pantelor.

-2 pante 27grade si 2 lucarne laterale cu pante de 52 grade

H coama +7.30m

H streasina +4.35m

H coama lucarna +6.70m

H streasina lucarna +4.35m

MEMORIU DE REZISTENTA

Obiectul proiectului

titlu  Construire locuinta demisol partial, parter si mansarda, imprejmuire teren proprietate

beneficiar : Balan Ioan si Isabela

amplasament (adresa) sat. Lunca Cetatuii, com. Ciurea , IASI

proiectant general (de specialitate): S.C. ARCADA INVEST S.R.L., Iasi

numarul proiectului (contractului)

faza de proiectare: D.T.A.C.

In prezenta documentatie s-a intocmit partea de specialitae in vederea obtinerii autorizatiei de construire locuinta demisol partial, parter si mansarda, si imprejmuire teren proprietate

Amplasamentul are stabilitate locala si generala asigurata , nu este supus pericolului inundatiilor sau viiturilor de apa. Nu se semnaleaza pe amplasament existenta accidentelor subterane (beciuri, hrube)

Conform Normativ P 100/92 cladirea si amplasamentul au urmatoarele caracteristici :

Conform P.100/92-'' Cod de proiectare seismica partea I''- ampalsamentul se incadreaza la o valoare de varf a acceleratiei ag=0.16g pentru seisme cu IMR=100 ani, conform fig. 3.1, perioada de colt a spectrului fiind Tc=0.7s conform fig.3.2

Categoria de importanta a constructiei este ''D''(conform HG 261/08.06.1994)

MEMORIU DE INSTALATII

Obiectul proiectului

titlu  Construire locuinta demisol partial, parter si mansarda, imprejmuire teren proprietate

beneficiar : Balan Ioan si Isabela

amplasament (adresa) sat. Lunca Cetatuii, com. Ciurea , IASI

proiectant general (de specialitate): S.C. ARCADA INVEST S.R.L., Iasi

numarul proiectului (contractului)

faza de proiectare: D.T.A.C.

INSTALATII TERMICE

Se recomanda adoptarea unei solutii de incalzire locala. Sistemul de incalzire trebuie sa asigure minima temperature de 18 grade C, cu diferente in functie de utilizarea incaperii:

Bucatarie 22 grade C

Camera de zi 20 grade C

Dormitor 20 grade C

Agentul termic utilizat in incalzirea locuintei este furnizat de sobe pe lemne racordate la cosul de fum.

Cosul de fum va depasi cu 0.5m elementele cele mai de sus ale acoperisului, luandu-se masurile de protectie corespunzatoare fata de elementele combustibile ale acesteia. Se va respecta STAS 6793- cosuri si canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile.

Cota superioara a capacului cosului de fum este de 8.05m.

In executie se vor respecta prevederile legislative in vigoare, normele generale PSI-1999.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate