Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
» EXECUTAREA SAPATURILOR MANUALE SI MECANIZATE


EXECUTAREA SAPATURILOR MANUALE SI MECANIZATE


EXECUTAREA SAPATURILOR MANUALE SI MECANIZATE

1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

Executantul este obligat sa verifice daca natura terenului corespunde prevederilor din proiect si cand conducatorul locului de munca constata nepotriviri (pamant cu caracteristici diferite, infiltra ii puternice, suprafe e de alunecare etc.) va anunta seful ierarhic, care va anunta beneficiarul lucrarii pentru a cere proiectantului schimbarea solutiei.

Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi de orice fel, beneficiarul va preda executantului amplasamentul si instalatiile subterane existente (fundatii, conducte, cabluri electrice, canale de protectie pentru cabluri de forta sau telecomunicatii, canale acoperite pentru scurgeri sau pentru protectia unor conducte), pentru a se putea lua masurile necesare de securitatea muncii.Cand exista asemenea instalatii subterane, lucrarile de sapatura trebuie sa se execute sub o supraveghere tehnica permanenta, conducatorul locului de munca luand toate masurile de precautie, si numai dupa instruirea muncitorilor care executa aceste lucrari, cu privire la metodele de lucru sigure.

Daca in urma sapaturilor sunt descoperite instalatii subterane nesemnalate in prealabil, se va opri lucrul si se va stabili precis natura instalatiilor subterane si felul cum sunt amplasate, dupa care conducatorul procesului de munca va lua masuri pentru evitarea avarierii acestor instalatii si pentru eliminarea pericolelor.

Daca la executarea sapaturilor, se detecteaza gaze sau alte substante periculoase, ori se constata lipsa de oxigen, conducatorul procesului de munca va evacua muncitorii, instiintand coordonatorul de lucrare, care, pentru continuarea lucrului, va lua masuri de eliminare a cauzelor ce ar putea produce accidente de munca sau imbolnaviri profesionale.

Sapaturile vor fi executate astfel incat sa fie prevenita prabusirea peretilor sapaturilor. In acest scop, pere ii sapaturilor vor fi :

-sapati in taluz

-verticali si apoi vor fi consolidati cu sustineri corespunzatoare naturii rocilor si procedeului de sapare aplicat.

Sapaturile vor fi semnalizate si marcate vizibil si vor fi prevazute cu dispozitive de protectie corespunzatoare pentru prevenirea caderii in gol atat pe zi cat si pe noapte a mijloacelor de transport, a persoanelor sau animalelor in conformitate cu prevederile din proiect.

Sapaturile vor fi executate in cel mai scurt timp posibil, dupa care se va executa lucrarea pentru care s-au facut aceste sapaturi.

La executarea tuturor sapaturilor, manuale sau mecanice, se vor prevedea urmatoarele conditii minime de protectia muncii:

- nu va fi permisa formarea iesirilor in consola ('cozoroace' sau 'tumbe');

- starea de echilihru a terenului si a sustinerilor va fi tinuta permanent sub supraveghere de catre un membru al echipei de sapatori

- vor fi indepartate de pe taluze, bucatile de roca desprinse sau care tind sa se desprinda si sa cada ('copturi') ;

- angajatii vor fi dotati cu echipamentul de protectie necesar executarii lucrarilor in conditii de securitate.

La executarea sapaturilor prin procedee mecanice, se vor lua si urmatoarele masuri:

- se vor pune la dispozitia angajatilor instructiuni de lucru in conditii de securitate a muncii, pentru fiecare utilaj folosit;

- nu se va permite accesul angajatilor deasupra frontului de lucru, in limitele taluzului natural al rocilor sau in raza de actiune a utilajelor.

In apropierea locurilor unde se executa sapaturi, in zona prismei de alunecare a terenului, este interzisa instalarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor, amplasarea troliilor si a altor dispozitive.

Amplasarea utilajelor si a mecanismelor care produc vibratii in functionare, precum si circulatia vehiculelor si a utilajelor de constructie in zona prismei de alunecare a terenului, in cazul peretilor sprijiniti, este permisa cu conditia verificarii prealabile prin calcul, a rezistentei sprijinirii si a luarii tuturor masurilor de protectie a muncii. In calculul efectuat, trebuie sa se tina seama atat de marimea sarcinilor, cat si de solicitarile dinamice.

Viteza de circulatie, a mijloacelor de productie, trebuie sa fie de cel mult 5 km/ora.

Pamantul provenit din sapaturi trebuie asezat la o distanta de cel putin 0,5 m de la marginea peretilor sapaturii.

Este interzisa asezarea stivelor de materiale de-a lungul marginii de sus a gropii sau a santului, la o distanta mai mica de 0,75 m de la margine.

Este interzisa saparea manuala a pamantului in galerie (metoda 'tumbelor') sau prin subminare. Daca, eventual, se formeaza iesinduri in consola, sau daca in timpul saparii taluzelor se descopera bolovani izolati, muncitorii trebuie evacuati din aceste locuri periculoase, urmand ca iesindurile in consola sa fie daramate si bolovanii sa fie coborati, cu grija, in fundul gropii, de unde vor fi evacuati.

Conducatorul locului de munca trebuie sa supravegheze starea terenului, cand sunt posibile surpari sau alunecari ale pamantului. Nu se va incepe lucrul fara o verificare prealabila a terenului. Cand se constata crapaturi longitudinale, paralele cu marginea sapaturii, se evacueaza muncitorii si utilajele, se consolideaza terenul si numai dupa aceasta se reincepe lucrul.

Pentru coborarea lucratorilor in gropile sapate pentru fundatii, in santuri late, etc., mai adanci de l m, se vor folosi scari sau rampe de acces, pentru coborarea lucratorilor in santuri inguste, se vor folosi scari rezemate, mobile. Numarul de rampe de acces (scari) si locul de amplasare vor fi astfel alese incat sa permita evacuarea rapida a muncitorilor in caz de pericol. Se interzice coborarea pe spraituri sau pe consolidarile peretilor sapaturii.

Cand pamantul se arunca din gropile sapate sau din santuri mai adanci de 2 m, pe podine situate la diferite niveluri, podinele trebuie sa fie bine fixate si rezistente la incarcaturile pe care trebuie sa le suporte. Podinele trebuiesa aiba o latime de cel putin 0,75 m si sa fie situate la o distanta intre ele, pe verticala, de max. 1,5 m.

La folosirea motopompelor sau electropompelor se vor respecta Normele de securitate a muncii pentru utilajele respective.

Carcasele motoarelor electrice ale electropompelor se vor lega la pamint. Se vor folosi numai cabluri electrice in manta de cauciuc si care vor fi asezate astfel incat sa nu poata fi calcate, lovite si sa nu vina in contact cu piesele in miscare ale mecanismelor sau utilajelor.

Pompele folosite la epuismente vor fi astfel asezate, incat sa nu impiedice circulatia pe schela sau pe platformele de lucru.

In cazul in care sunt necesare mai multe pompe, se va lasa un spatiu suficient pentru executarea operatiilor de pornire sau de intretinere a fiecareia.

2.SAPATURA IN TEREN CU PERETI NESPRIJINITI

Saparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adancime redusa, care nu intrece dimensiunile aratate mai jos, in terenuri cu umiditate naturala si in care nu exista ape freatice, poate fi executata cu pereti verticali fara consolidari, in urmatoarele terenuri:

- teren usor (nisip, umpluturi etc.) la o adancime maxima de 0,75 m;

- teren mijlociu (se sapa cu cazmaua si, partial, cu tarnacopul) la 1,25 m;

- teren tare (se sapa cu tarnacopul si cazmaua) la 2,0 m.;

- teren foarte tare (se lucreaza cu ranga, tarnacopul, spitul, baroase etc., insa fara exploziv), la 2,00 m.

Sapaturile pentru gropi si santuri se pot executa cu peretii nesprijiniti, in taluz, numai daca:

- pamantul are umiditate naturala;

- sapatura nu sta deschisa mult timp;

- panta taluzului realizat prin sapare este mai mica decat panta taluzului natural al terenului.

Inclinarea maxima admisa a taluzurilor sapaturilor si santurilor in terenuri cu umiditate naturali, in cazul in care nu exista ape subterane este prezentata in tabelul de mai jos:

Felul terenului

La o adancime a sapaturii,

Pana la 3 m

Mai mare de 3 m

Unghiul dintre

directia taluzului si

proiectia orizontala a

taluzului, in grade.

Raportul dintre

inaltimea taluzului si

proiectia orizontala a

taluzului

Unghiul dintre

directia taluzului si

proiectia orizontala a

taluzului, in grade

Raportul dintre

inaltimea taluzlui si

proiectia orizontala a

taluzului.

 

Teren de umplutura,

nisip, pietris

 

Nisip argilos

 

Argila Nisipoasa

 

Argile

 

Loess uscat

 

Inclinarea taluzului sapaturilor pentru terenuri argilo-nisipoase si argiloase supraumidificate cu apa provenita din ploi, topirea zapezii etc trebuie redusa in comparatie cu valorile indicate in tabelul de mai sus

Continuarea lucrarilor de sapaturi care se executa cu peretii in taluz (fara sprijiniri) dar care au fost supuse umidificarii este permisa cu conditia luarii masurilor de evitarea a surparii cum ar fi:

-Intreruperea temporara a lucrarilor pana la uscarea terenului, in cazul in care exista un pericol evident de desprindere (alunecari) de teren;

-Reducerea locala a inclinarii pantei, acolo unde executarea sapaturilor cu peretii in taluz nu poate fi amanata.-Interzicerea deplasarii vehiculelor si utilajelor de constructii in apropierea marginilor superioare ale taluzurilor.

La lucrarile executate in taluzuri cu inaltimea mai mare de 3m sau cu o inclinare mai abrupta de 1:1, sau in cazul unei suprafete umede a taluzului cu o inclinare mai mare de 1:2, lucratorii trebuie sa lucreze avand centuri de siguranta legate de un reazem solid.

In tot timpul cat lucrarile raman descoperite, conducatorul lucrarii va cerceta sistematic starea taluzurilor. In cazul in care se observa aparitia de crapaturi paralele cu marginea superioara, se vor lua masuri de consolidare si evitarea surparii, pana la executarea acestor lucrari operatiunile de sapare fiind intrerupte.

Gorpile cu pereti in taluz, daca raman descoperite mai mult timp, trebuie cercetate periodic, iar daca se observa crapaturi paralele cu marginea superioara a gropii, se vor lua masuri de consolidare.

3.SAPATURA IN TEREN CU PERETI SPRIJINITI

Se interzice saparea fara sprijiniri, in terenuri supraumidificate, nisipoase, nisipoase­argiloase si in cele constituite din loess.

Daca saparea gropilor de fundatie si a santurilor se face cu pereti mai inclinati fata de orizontala decat unghiul taluzului natural si, in special, cu pereti verticali, trebuie sa se execute sprijinirea peretilor.

Sprijinirea gropilor sapate pentru fundatii si a santurilor cu o adancime pana la 5 m trebuie sa se execute, de regula, cu elemente de inventar. Pentru gropi cu o adancime mai mare de 5 m, sprijinirile trebuie facute dupa proiecte special intocmite si dimensionate, astfel incat sa reziste eventualelor impingeri ale terenului.

Sistemul de sprijinire a peretilor sapaturilor in functie de umiditatea terenurilor si de adancimea gropilor de fundatie sau a santurilor trebuie executat dupa cum se arata in tabelul de mai jos:

Natura terenului

Adancimea sapaturii

Pana la 3 m

De la 3 la 5 m

Peste 5 m

 

Terenuri obisnuite cu umiditate normala.

Sprijiniri orizontale cu interspatii de o scandura.

Sprijiniri orizontale fara interspatii.

Sprijinire pe baza de proiecte.

 

Terenuri infoiate sau terenuri cu umiditate mare

Sprijinire orizontala.

Sprijinire verticala sau continua.

Sprijinire pe baza de proiecte.

 

Toate terenurile cu afluenta mare de ape subterane

Sprijinire cu parplanse care trebuie batute la o adancime de cel putin 0,75 m de la fundul sapaturii

Sprijinire pe baza de proiecte.

Cand nu exista piese de sprijinire de inventar, pentru consolidarea peretilor la gropile de fundatii sau la sanțuri cu o adancime pana la la 5 m, se vor lua urmatoarele masuri:

-Pentru sprijinire se vor folosi dulapi cu grosimea de cel putin 5 cm. si cu latimea de 20-25 cm lipiti de peretele gropii si presati la fiecare 1,5-2 m cu proptele asezate in aceeiasi sectiune, atat vertical cat si orizontal.

-Proptelele orizontale se confectioneaza din grinzi de 13-18 cm sau din lemn rotund si se fixeaza pe ghermele in asa fel incat sa nu se poata deplasa.

-Scandurile verticale ale sprijinirilor trebuie sa iasa din groapa sau din sant , cel putin 15 cm., pentru a forma un parapet care sa previna caderea materialelor in groapa.

La sprijinirile orizontale, continue, distanta dintre proptelele verticale trebuie sa fie de 1,5 - 2 m, dupa adancimea gropii si dupa natura si gradul de umiditate a terenului. Distanta pe verticala, intre proptelele orizontale trebuie sa fie de 0,6-1 m.

Sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca, sau in terenuri fara consistenta (nisipuri), trebuie sa formeze un perete de sprijin continuu si etans. Palplansele se bat cu cel putin 0,75 m mai jos decat fundul gropii.

Daca se sapa in apropierea imediata a unor gropi vechi, astupate, la care umplutura. nu s-a tasat complet, peretii noi trebuie sprijiniti putemic.

Saparea in terenuri saturate cu apa (terenuri curgatoare) trebuie facuta conform proiectelor special intocmite, in care se vor prevedea metode de consolidare a peretilor si de coborarea artificiala a panzei freatice, astfel ca lucrarile sa se poata efectua in conditii de securitate

Sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca, sau in terenuri fara consistenta (nisipuri) trebuie sa formeze un perete de sprijin continuu si etans. Palplansele se bat cu cel putin ,75 m mai jos decat fundul gropii.

Demontarea si indepartarea sprijinirilor din gropile de fundatie sau din santuri, inainte de betonare, se pot face numai atunci cand rocile terenului permit terminarea lucrarilor aceasta operatie trebuie sa se faca cu atentie, de jos in sus, pe masura astuparii cu pamant sau a executarii fundatiei, si numai de angajati cu experienta, supravegheati de conducatorul locului de munca.

Numarul de dulapi care se indeparteaza pe verticala, simultan, nu trebuie sa fie mai mare de trei, iar in cazul terenurilor infoiate sau curgatoare numai cate unul.

In timpul indepartarii sprijinirilor este interzisa stationarea muncitorilor in santuri, in gropi, sub mal sau pe marginea gropii

Daca demontarea sprijnirilor prezinta pericol pentru muncitori sau pentru constructie (in terenuri nisipoase, cu pietris loessuri in apropierea fundatiilor constructiilor existente etc ), atunci ele trebuie lasate in pamant.

Se permite executarea lucrarilor de sapat in timpul ienii, fara sprijinirea peretilor insa numai pana la adancimea de inghet a pamantului. La adancime mai mare, se vor lua masuri pentru sprijinirea peretilor.

Partile nesprijinite ale peretilor vor fi continuu supravegheate si in cazul cand apare pericolul surparii, se vor indeparta de indata muncitorii, luand masuri de sprijinire.

Peretii gropilor circulare, cu diametrul pana la 1,50 m, executate cu foreze mecanice nu trebuie sprijiniti

Daca se sapa in timpul noptii, locurile de munca, drumurile pentru vehicule si trecerile pentru oameni vor fi iluminate in mod corespunzator.

4. SAPAREA MECANIZATA A TERENULUI

La executarea mecanizata a lucrarilor de sapaturi peretii se vor consolida cu panouri prefabricate care se vor introduce de sus pe masura avansarii lucrarilor In timpul lucrului se vor lua masuri pentru a nu se deteriora sprijinirile

Conducatorul de utilaj este obligat sa observe starea sapaturii si in caz de pericol de surpare sa indeparteze utilajul din zona periculoasa, daca prin aceasta nu este pusa in pericol viata mecanicului

Bucatile mari de roca dislocate vor fi astfel depozitate, incat sa nu impiedice deplasarea rapida a utilajului in caz de pericol.

In timpul lucrului este interzis accesul oamenilor deasupra frontului de lucru in limitele taluzului natural. De asemenea este interzis a se sta in raza de actiune a utilajelor.

In timpul functionarii excavatoarelor nu sunt admise lucrari auxiliare pe partea frontului de lucru.

Latimea platformei de lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasarii utilajelor si a mijloacelor de transport Inainte de inceperea lucrului se va verifica rezistenta terenului si daca este cazul se va nivela si compacta terenul

Inainte de punerea in functiune utilajele se vor verifica daca au fost montate corect daca partile in miscare functioneaza corect daca partile asamblate sunt fixate corect si daca sunt montate toate aparatorile de protectie.

Trecerea sau stationarea in raza de actiune a excavatorului este interzisa. Este interzisa urcarea pe excavator, in timpul lucrului a persoanelor straine.

La descarcarea pamantului excavat direct in autovehicule conducerea cupei deasupra autocamionului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea din spate a benei catre partea din fata, oprindu-se la mijlocul benei. Se va cobori apoi cupa cat permite descarcarea. Este interzisa trecerea cupei pe deasupra cabinei autocamionului, descarcarea cupei de la inaltime si stationarea pe autovehicul in momentul descarcarii. Este interzisa stationarea soferului autocamionului in cabina pe parcursul incarcarii.


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate