Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place.ascensiunea īn munti, pe zapada, stānca si gheata, trasee de alpinism
Alpinism Arta cultura Diverse Divertisment Film Fotografie
Muzica Pescuit Sport

Diverse


Index » hobby » Diverse
» Programul Operational Regional - Program Complement


Programul Operational Regional - Program Complement
Programul Operational Regional

Program Complement -

I          Introducere
II.     Strategia si obiectivele POR

III. Axele Prioritare si domeniile de interventie ale POR:

III.1. AXA PRIORITARA Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

III.1.1. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii judetene si locale de transport

III.1.2. Reabilitarea /modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate, sociale si de siguranta publica

III. 1.2.1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate

III. 1.2.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor sociale

III. 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii pentru siguranta publica si situatii de urgenta

III. 1.3. Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale

III.2. AXA PRIORITARA 2: Consolidarea mediului de afaceri regional si local

III. Domeniul principal de interventie: Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor specifice fiecarei regiuni

III. 2.2.Domeniul principal de interventie: Sprijinirea initiativelor antreprenoriale locale

III.3. AXA PRIORITARA 3: Dezvoltarea turismului regional si local

III. 3.1 Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural

III. 3.2 Valorificarea resurselor turistice naturale in contextul dezvoltarii durabile

III. 3.3 Cresterea calitatii serviciilor turistice de cazare si agrement

III.4. AXA PRIORITARA 4: Dezvoltare urbana durabila

III.5. AXA PRIORITARA 5: Asistenta tehnica

IV. Programarea financiara a POR

V. Sistemul de implementare a Programului Operational Regional

V.1. Management - Comitetul de monitorizare

- Autoritatea de management

- Organisme intermediare

V.2. Principiile si mecanismul privind selectia si evaluarea proiectelor

VI. Evaluarea Ex-ante a Programului Complement

VII. Planul de comunicare

I. INTRODUCERE

Programul Complement este un document programatic national elaborat pe baza Programului Operational Regional. Rolul Programului Complement este de a detalia, pe domenii de interventie, cine sunt beneficiarii proiectelor, activitatile eligibile, criteriile de eligibilitate si selectie a proiectelor, marimea alocarilor financiare, sistemul de implementare, monitorizare si evaluare.

Programul Complement contine informatii necesare atat celor care implementeaza Programul Operational Regional, precum si beneficiarilor acestui Program, adica cei care elaboreaza proiecte si solicita finantare pentru aceste proiecte.

Programul Complement este un document care poate fi folosit independent de Programul Operational Regional. Tocmai de aceea, el va cuprinde un rezumat al strategiei si obiectivelor Programului, stabilindu-se astfel clar legatura dintre cele doua documente. Documentul respecta intocmai strategia si obiectivele Programului, precum si ale Planului National de Dezvoltare si ale Cadrului National Strategic de Referinta 2007-2013.

Programul Complement a fost elaborat de Autoritatea de Management a Programului Operational Regional in cooperare cu Agentiile de Dezvoltare Regionala. Documentul va fi supus aprobarii Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional si poate fi modificat doar cu aprobarea acestuia.

II. STRATEGIA SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL

Strategia Programului Operational Regional

Strategia POR reflecta politica Romaniei de dezvoltare regionala - care a stat la baza elaborarii Legii Dezvoltarii Regionale (Legea nr. 315/2004) - si procesul de descentralizare, reglementat prin Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 339/2004. De asemenea, aceasta Strategie ia in considerare Orientarile Strategice ale Comunitatii si politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, precum si Strategia Lisabona, care pune un accent deosebit pe sprijinirea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii.

Strategia s-a elaborat in concordanta cu principiul european al subsidiaritatii, in sensul ca ea se bazeaza pe Strategiile de Dezvoltare ale Regiunilor, elaborate la nivel regional in largi grupuri de lucru parteneriale.

Strategia POR este in concordanta cu obiectivele PND si ale Cadrului National Strategic de Referinta (CNSR) 2007-2013, contribuind la atingerea obiectivului global si a celor specifice, privind diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si celelalte state membre ale UE.

Programul Operational Regional vizeaza toate cele patru domenii prioritare ale CNSR, contribuind la solutionarea majoritatii problemelor de dezvoltare identificate de Strategia Nationala de Dezvoltare. In ce priveste resursele umane, desi acestea nu constituie un domeniu de interventie distinct al Programului Regional, acesta realizeaza prin sprijinirea diferitelor tipuri de infrastructuri, complementaritatea cu Programul destinat prioritar activitatilor de formare a resurselor umane.

Fundamentare

Strategia dezvoltarii regionale decurge din problemele-cheie identificate in analiza socio-economica a regiunilor si in cadrul acestora, a judetelor :

Ø      Cresterea disparitatilor de dezvoltare intre Regiunea Bucuresti-Ilfov si celelalte Regiuni;

Ø      Dezvoltare neechilibrata intre Estul si Vestul tarii, respectiv intre Regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest si Regiunile Vest, Nord-Vest, Centru,

Ø      Existenta unor importante disparitati intraregionale care reflecta structura mozaicala a dezvoltarii economice: in interiorul Regiunilor coexista zone subdezvoltate cu zone relativ dezvoltate;

Ø      Declinul masiv al oraselor mici si mijlocii, indeosebi al oraselor mono industriale, generat de restructurarea industriala;

Ø      Declinul socio-economic a numeroase centre urbane mari si diminuarea rolului lor in dezvoltarea arealelor adiacente;

Ø      Grad scazut de atractivitate a majoritatii Regiunilor.

Obiectivul general

Obiectivul general al strategiei nationale de dezvoltare regionala a fost definit plecand de la concluziile analizelor economice si sociale, precum ale analizei SWOT, care au identificat problemele de dezvoltare regionala cu care se confrunta Romania.

Obiectivul general il reprezinta accelerarea cresterii economice a tuturor regiunilor Romaniei, in special a celor mai slab dezvoltate, astfel incat, la sfarsitul perioadei de programare, raportul intre cea mai dezvoltata si cea mai slab dezvoltata Regiune, in termeni de dezvoltare infrastructurala si mediu de afaceri, sa se diminueze.

Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferentiata pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o stransa coordonare cu actiunile realizate in cadrul celorlalte Programe Operationale.

Strategia regionala va da prioritate regiunilor ramase in urma si a zonelor mai putin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. Scopul este de a aloca fonduri acelor domenii de interventie, masuri si proiecte care au o influenta directa si puternica asupra dezvoltarii regionale si locale.

Obiective specifice

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltarii regionale, strategia se articuleaza in jurul urmatoarelor obiective specifice:

Ø      Imbunatatirea gradului general de atractivitate si accesibilitate a regiunilor si cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;

Ø      Valorificarea potentialului turistic, istoric si cultural al regiunilor si cresterea contributiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor;

Ø      Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane in dezvoltarea Regiunilor si a diferitelor lor zone.

Implementarea strategiei de dezvoltare regionala va conduce, in ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in interiorul regiunilor, intre mediul urban si rural, intre centrele urbane si arealele adiacente, iar in cadrul oraselor, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale.

Scopul POR este de a atinge obiectivul general si obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare regionala, prin actiuni specific regionale si/sau locale, complementare interventiilor national - sectoriale, care vor sprijini dezvoltarea regiunilor si vor genera crestere economica.

Axe prioritare tematice

Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe urmatoarele axe prioritare tematice:

Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Consolidarea mediului de afaceri regional si local

Dezvoltarea turismului regional si local

Dezvoltarea urbana durabila

Asistenta tehnica

III. AXE PRIORITARE SI DOMENII MAJORE DE INTERVENTIE ALE POR

III.1. Axa Prioritara 1: Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Domeniul major de interventie

III 1.1. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii judetene si locale de transport

Fundamentare si Obiective

Schimbarile aparute in structura economiei romanesti dupa 1990, procesul de integrare europeana si implicit accesul la pietele vest europene, au modificat radical directia fluxurilor de marfuri si de calatori, determinand o crestere constanta a volumului acestora. In acelasi timp, au crescut si standardele privind calitatea retelelor de transport, in conditiile introducerii unor reglementari mai stricte privind protectia mediului.

Acest domeniu de interventie, prin rolul pe care il are in economia regiunilor, constituie un domeniu prioritar, intrucat reprezinta o preconditie a dezvoltarii regiunilor si a unor zone mai izolate in cadrul regiunilor.

Investitiile in infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populatiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori, imbunatatirea accesului pe pietele regionale, cresterea eficientei activitatilor economice, economisirea de energie si timp, creand conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investitiilor productive, imbunatatirea accesului populatiei la serviciile de sanatate, asistenta sociala si educatie.

Dezvoltarea retelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregionala si va contribui semnificativ la cresterea competitivitatii intreprinderilor/firmelor si a mobilitatii fortei de munca, si, prin urmare, la o dezvoltare mai rapida a Romaniei pe ansamblu, dar si a fiecarei regiuni in parte.

Acest domeniu de interventie contribuie, astfel, la realizarea obiectivelor Cadrului National Strategic de Referinta si este in concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare ale Politicii de Coeziune care prevad necesitatea imbunatatirii accesibilitatii si atractivitatii regiunilor.

Conectarea drumurilor judetene la reteaua drumurilor nationale si la reteaua TEN, prevazuta a se realiza prin POR, are implicatii asupra dezvoltarii regionale, atragand in circuitul economic zone cu o dezvoltare structurala deficitara. In acest sens, investitiile se vor concentra indeosebi in acele zone unde caracteristicile cadrului natural, evolutiile istorice si economice au impiedicat o dezvoltare adecvata a infrastructurii de transport.

Aceste retele de drumuri vor contribui, pe termen mediu, la cresterea fluxurilor de capital, a mobilitatii fortei de munca, a accesibilitatii spre si in interiorul tarii, determinand o dezvoltare durabila a acesteia si, implicit, crearea de noi oportunitati de locuri de munca, inclusiv in zonele rurale.

Obiective:

Ø      Conectarea regiunilor si a diferitelor lor zone la drumurile nationale si europene

Ø      Crearea de legaturi rutiere mai bune intre regiuni si in interiorul regiunilor pentru a facilita mobilitatea populatiei si a fortei de munca

Activitati eligibile si operatiuni (proiecte):

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri locale din mediul urban;

Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura (cu statut de drum judetean) pentru eliminarea blocajelor rutiere si traversarea, in conditii de siguranta, a localitatilor;

Reabilitarea si modernizarea aeroporturilor si porturilor de interes regional/local.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

36 luni

Solicitanti

Autoritati ale administratiei publice locale (cu exceptia celor din mediul rural)

Areale / zone si / sau grupuri tinta

Localitati cu infrastructura de transport deficitara, atat sub aspectul calitatii / densitatii, cat si sub aspectul capacitatii de transport, care impiedica dezvoltarea lor economica

Categorizarea interventiilor

 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Transport

Reteaua regionala si locala de drumuri

Aeroporturi

Porturi

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice. 

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor

Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor

 • Proiectul trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului;
 • Proiectul are studiu de fezabilitate;
 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;

Costurile financiare ale proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;

 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectul trebuie sa se incadreze in strategia nationala privind realizarea, dezvoltarea, modernizarea retelei de transport de interes national si european (Legea 203 / 2003, republicata);
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 1;
 • Proiectele propuse trebuie sa respecte cerintele Planurilor de Amenajare a Teritoriului si a Planurilor de Urbanism si sa detina avizele corespunzatoare studiului de fezabilitate;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 1;
 • Drumurile de centura si / sau variantele ocolitoare trebuie sa fie drumuri judetene;

Aeroporturile / porturile de interes regional /local propuse pentru finantare sa nu fie situate pe reteaua TEN-T (care sunt finantabile din POS Transport), conform listei anexate;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa (proprie sau prin delegare) de implementare a proiectului.

Ø      Criterii de evaluare a proiectelor

Proiectele trebuie sa fie eficiente din punct de vedere economic si sa aiba impact favorabil asupra economiei regiunii in care este localizat (atragerea investitorilor, economisirea timpului si a carburantilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, crearea de locuri de munca, etc.), precum si asupra mediului ambiant;

Proiectele trebuie sa asigure crearea unor legaturi de transport mai bune intre regiuni si in interiorul regiunilor, intre centrele urbane ale regiunii si/sau intre centre urbane si zone adiacente periferice (urban/rural);

Proiectele trebuie sa contribuie la scoaterea din izolare a unor areale (zone unde dificultatile cadrului natural si evolutia economica au impiedicat reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport);

Proiectele trebuie sa respecte normele europene privind siguranta traficului si siguranta calatorilor;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii, sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru intretinere, reparatii etc.;

Studiile privind intensitatea si frecventa traficului rutier (impactul negativ al traficului greu asupra constructiilor si starii de sanatate a locuitorilor) sa demonstreze necesitatea construirii/reabilitarii drumurilor de centura;

 • Studiile sa dovedeasca cerinta de trafic aerian din zona in care se propune reabilitarea / dezvoltarea/ modernizarea unui aeroport ;

Indicatori de monitorizare si evaluare

Indicator

Unitate de masura

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv (2013)

Output/Implementare

Lungimea drumurilor judetene reabilitate/modernizate

Km

Rapoarte Monitorizare POR - SMIS


Lungimea strazilor orasenesti reabilitate/modernizate

Km

Rapoarte Monitorizare POR

Aeroporturi de interes regional/local reabilitate/modernizate

Nr. proiecte

Rapoarte Monitorizare POR

Porturi de interes regional/local reabilitate/modernizate

Nr. proiecte

Rapoarte Monitorizare POR /

Rezultat

Reducerea timpului de transport pe drumurile reabilitate

Minute

Rapoarte evaluare /Anchete de teren

Organismul competent pentru efectuarea platilor catre solicitant

MIE - Directia de Certificare si Plati Programe

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 1.000.000 Euro

Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro

Plan financiar

- Euro -

Buget total

963.240.000

Contributia comunitara

(FEDR)

818.750.000

Contributia nationala

144.490.000

Buget de stat

125.230.000

Buget local

19.260.000

Finantare din FEDR - Max 85% din costurile eligibile

Cofinantare din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:

din bugetul de stat - MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile

din bugetele locale - 2% din total cheltuielile eligibile

Ajutorul de stat

Acest domeniu de interventie nu intra sub incidenta ajutorului de stat intrucat solicitantii de proiect sunt autoritati ale administratiei publice locale, deci nu sunt agenti economici.

In situatia in care autoritatea publica, in calitate de solicitant de proiect, decide sa incredinteze unui agent economic, spre administrare (pentru intretinere, operare, etc.), rezultatele proiectului implementat, aceasta se va face prin licitatie publica, conform regulilor achizitiilor de stat si nu in mod direct, pentru evitarea distorsionarii competitiei pe piata. Prin urmare, proiectul respectiv nu intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat.

In cazul proiectelor de reabilitare a porturilor si aeroporturilor, investitiile prevazute in aceste proiecte sunt numai investitii de infrastructura publica. Asa cum s-a mentionat, infrastructura publica reabilitata va fi data spre utilizare agentilor economici (companii aeriene) in mod nediscriminatoriu, neselectiv, pe o baza competitiva, ceea ce face ca aceste proiecte sa nu implice aplicarea regulilor ajutorului de stat.

Respectarea cerintei de protejare a mediului

Dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de transport contribuie la rationalizarea/ fluidizarea traficului, drumurile de ocolire reducand nivelul poluarii, mai ales din interiorul oraselor.

De asemenea, se va avea in vedere protejarea habitatelor diferitelor specii avi-faunistice, mai ales in cazul in care artera de transport reabilitata traverseaza sau se afla in apropierea unei arii naturale protejate.

Domeniul major de interventie

III.1.2. Reabilitarea /modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate, sociale si de siguranta publica

III. 1.2.1. Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate

Fundamentare si Obiective

In Romania, cadrul strategic pentru acordarea acestor servicii este constituit de strategiile sectoriale in domeniu, respectiv de Legea pentru reforma in domeniul sanatatii, Strategia pentru organizarea serviciilor sociale si de Conceptul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii de siguranta publica si asistenta medicala prespitaliceasca de urgenta.

Aceste strategii sunt in concordanta cu "Orientarile Strategice Comunitare pentru perioada 2007-2013", care prevad necesitatea reducerii disparitatilor in ceea ce priveste calitatea si gradul de acces al populatiei la servicii de sanatate si servicii sociale la nivel regional.

Strategia nationala de sanatate publica vizeaza dezvoltarea unui sistem de prevenire si tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum si a unui sistem eficient de servicii de urgenta. Infrastructura acestor servicii se situeaza mult sub standardele europene, iar lipsa unui management adecvat si a investitiilor a determinat un proces continuu de deteriorare.

Pentru refacerea echilibrului intre serviciile de medicina primara si cele de medicina secundara, afectate de evolutia sistemului sanitar din ultimii ani, un rol important il are dezvoltarea serviciilor ambulatorii (de spital si de specialitate). Acestea au un rol esential in cresterea rolului preventiv al serviciilor de sanatate.

Este de asteptat ca reabilitarea ambulatoriilor si dotarea lor cu aparatura moderna de investigatii, recuperare si fizioterapie si chiar de tratament, sa mute centrul de greutate al tratamentului din spitale, unde costurile sunt mari , sa rezolve marea majoritate a cazurilor, iar internarile sa se faca numai pentru cazurile grave, chirurgicale si pe cat posibil cat mai aproape de ziua interventiei, durata spitalizarii reducandu-se la jumatate.

De asemenea, amplasarea ambulatoriilor in spitale sau in apropierea acestora precum si in centre de diagnostic si tratament din zone greu accesibile este de natura sa duca la ingrijiri de calitate, cu costuri scazute, datorita echipamentelor si personalului medical de inalta calificare in cazul spitalelor si, in acelasi timp, sa asigure securitatea actului medical.

Serviciile de urgenta din spitale, precum si spitalele de urgenta sunt suprasolicitate si incarcate cu cazuri care nu fac neaparat obiectul asistentei de urgenta, ci reprezinta mai degraba o tendinta sociala, care, pentru a fi contracarata, va necesita ani de zile. Prin urmare, pentru eficientizarea sistemului, precum si pentru preluarea si tratarea la cele mai inalte standarde a urgentelor grave, strategia nationala in domeniul sanatatii prevede dezvoltarea unei retele de 8 spitale regionale, destinate cu precadere tratarii urgentelor si cazurilor foarte grave.

Programul Operational Regional sprijina implementarea strategiei nationale de eficientizare a serviciilor de sanatate, prin modernizarea si echiparea ambulatoriilor, precum si prin modernizarea si echiparea sectiilor de urgenta ale spitalelor regionale, in functie de particularitatile si nevoile locale si regionale.

Identificarea, la nivel regional, a ambulatoriilor care necesita modernizari si dotari cu echipamente, precum si a spitalelor cu rol de spital regional se va realiza in concordanta cu prioritatile stabilite de Strategia Nationala de Sanatate Publica, Strategiile si Planurile de Dezvoltare ale Regiunilor, precum si in conformitate cu reglementarile Legii pentru reforma in domeniul sanatatii.

Obiective:

Ø      Imbunatatirea capacitatii si calitatii serviciilor de asistenta medicala si repartizarea teritorial - regionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate.

Activitati eligibile si operatiuni (proiecte)

Ø      Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriilor de specialitate si ambulatoriilor din spitale;

Ø      Reabilitarea, modernizarea si echiparea sectiilor de urgenta din cadrul spitalelor regionale.

Tipuri de operatiuni:

reabilitare, modernizare cladiri;

reabilitarea /modernizarea utilitatilor generale si specifice;

facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice;

achizitionare echipamente.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

24 luni

Solicitanti:

Autoritati ale administratiei publice locale.

Areale / zone si /sau grupuri tinta

Localitatile cu servicii ambulatorii existente de o calitate necorespunzatoare, conform standardelor;

Sectiile de urgenta din Spitalele regionale stabilite de Ministerul Sanatatii in concordanta cu strategia nationala in domeniu.

Categorizarea interventiilor
 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Investitii in infrastructura sociala

Infrastructura serviciilor de sanatate

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

 • Dimenisunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone Rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor
Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor:
 • Proiectele trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al cladirilor;
 • Proiectele trebuie sa aiba studii de fezabilitate, care va include obligatoriu autorizatiile si aprobarile necesare implementarii;
 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;
 • Costurile proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;
 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectele propuse trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Nationale de Sanatate Publica (2004) si sa fie in concordanta cu Legea pentru Reforma nr. 95/2006;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 1, se incadreaza in zonele tinta sau este inclus pe lista spitalelor regionale, stabilita de Ministerul Sanatatii;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 1;

Ø            Criterii de evaluare a proiectelor:

 • Activitatile proiectului pot fi realizate la termenele propuse si cu ajutorul financiar solicitat;

Localizarea proiectului - in zone cu servicii medicale ambulatorii de specialitate / de spital de o calitate necorespunzatoare standardelor in domeniu;

Numarul persoanelor arondate, potentiale beneficiare de serviciile ambulatorii oferite de unitatea propusa spre reabilitare si sau modernizare;

Gradul de deteriorare al cladirilor propuse pentru reabilitare si gradul de uzura al instalatiilor acestora sa fie de minim 20%;

Proiectele trebuie sa fie sustenabil dupa incetarea finantarii, sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru functionare, intretinere, reparatii etc.;

Ponderea echipamentelor in valoarea totala a proiectului, sa nu depaseasca 25 %.

Indicatori de monitorizare si de evaluare

Indicatori de Program

Unitate de masura

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv (2013)

Output/Implementare

Unitati medicale reabilitate

/echipate pe tip de unitati: ambulatorii /spitale regionale de urgenta

Nr

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

Rezultat

Cresterea numarului persoanelor care folosesc serviciile oferite de unitatile medicale reabilitate/pe tipuri de unitati: ambulatorii /spitale regionale de urgenta

Nr.

Rapoarte evaluare POR/

Anchete de teren

Organismul competent care efectueaza platile catre beneficiari

MIE - Directia de Certificare si Plati Programe

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro

Costul total maxim al unui proiect

pentru ambulatorii 1.000.000 Euro

pentru sectiile de urgenta din spitalele regionale, 25.000.000 Euro

Planul Financiar

- Euro -

Buget total

192.645.000

Contributia comunitara

(FEDR)

Contributia nationala

- buget de stat

-buget local

Finantare din FEDR - Max 85% din costurile eligibile

Cofinantare din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:

din bugetul de stat - MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile

din bugetele locale - 2% din total cheltuielile eligibile

Scheme de ajutor de Stat

Investitiile finantate din cadrul subdomeniului de interventie "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii serviciilor de sanatate" nu intra sub incidenta prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea cerintelor de protejare a mediului si asigurarea egalitatii sanselor

Mediu

Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refera la existenta avizelor necesare si in primul rand avizul de mediu. Existenta acestui aviz de mediu asigura protejarea mediului in procesul implementarii proiectelor.

Egalitate de sanse

Prin insusi obiectivul acestei interventii, constituit de imbunatatirea capacitatii si calitatii serviciilor de asistenta medicala si repartizarea teritorial - regionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate, se urmareste respectarea egalitatii de sanse in accesarea serviciilor de sanatate, indiferent de disabilitati, gen, etnie sau religie.

III 1.2.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor sociale

Fundamentare si Obiective

Analizele POR au evidentiat situatia precara a infrastructurii serviciilor sociale si necesitatea realizarii de investitii in reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirilor in care se desfasoara activitati de servicii sociale. Totodata, necesitatea investitiilor apare si ca urmare a elaborarii si stabilirii unor standarde de calitate pentru serviciile sociale, care trebuie sa fie indeplinite de centrele sociale rezidentiale.

In multe situatii, calitatea slaba a infrastructurii si lipsa dotarilor cu echipamente obliga persoanele apartinand grupurilor sociale defavorizate sa apeleze la servicii sociale din alte zone, indepartate de domiciliu. In acelasi timp, aceasta situatie afecteaza si desfasurarea in conditii normale a activitatilor de pe piata muncii din doua motive: pe de o parte din cauza faptului ca nu se acorda asistenta calificata si suficienta persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, care ar putea fi reinserate pe piata muncii; pe de alta parte persoanele active care au in familie membri dependenti aloca un timp important ingrijirii acestora, dar insuficient si necalificat, cu repercusiuni atat asupra celui dependent, care nu beneficiaza de ingrijire permanenta, cat si asupra calitatii muncii si vietii persoanelor care au in familie membri cu diferite handicapuri, sau a persoanelor singure care au in ingrijire copii minori. Imbunatatirea si diversificarea serviciilor sociale oferite de centrele multifunctionale si rezidentiale poate contribui la degrevarea membrilor activi ai familiilor de grija persoanelor dependente pe perioada orelor de lucru si la cresterea calitatii muncii si vietii atat a celor activi, cat si a celor dependenti.

Centrele sociale cu destinatie multifunctionala pot acoperi o gama variata de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele in dificultate, incepand cu primirea lor neconditionata in centru, pana la rezolvarea problemelor specifice cu care acestea se confrunta, temporar sau permanent (materiale, financiare, culturale, juridice si administrative, relationale, ocupationale, medicale), inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea competentelor profesionale.

Dezvoltarea acestor centre sociale va fi completata de investitii in centrele rezidentiale deja existente, care asigura servicii de cazare de lunga durata, asigurandu-se astfel un cadru adecvat de gazduire si ingrijire a persoanelor aflate in dificultate. Centrele rezidentiale vor oferi servicii de gazduire pentru aceleasi categorii de grupuri vulnerabile ca si centrele sociale.

Prin urmare, implementarea unor astfel de proiecte va avea rezultate pozitive, nu numai din punct de vedere umanitar, ci si din punct de vedere al reinsertiei pe piata muncii a numeroase persoane aflate in dificultate.

Identificarea la nivel regional a proiectelor de reabilitare, modernizare si dotare a infrastructurii centrelor sociale si rezidentiale se va realiza in concordanta cu prioritatile stabilite prin Strategia Nationala privind Serviciile Sociale, precum si cu nevoile identificate prin strategiile judetene de incluziune sociala si strategiile si Planurile de Dezvoltare ale Regiunilor.

Obiective:

Ø      Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate si repartizarea regionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Activitati eligibile si operatiuni

Ø      Reabilitarea si/sau modernizarea, precum si dotarea cladirilor destinate centrelor sociale;

Ø      Reabilitarea si/sau modernizarea, precum si dotarea cladirilor in care functioneaza centre rezidentiale.

Tipuri de operatiuni

Reabilitarea/ modernizarea cladirilor centrelor sociale;

Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale si rezidentiale;

Facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati;

Dotare cu echipamente adaptate situatiei beneficiarilor de servicii oferite de centre, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

24 luni

Solicitantii

Autoritati ale administratiei publice locale in parteneriat cu furnizorii de servicii sociale: furnizori publici/ONG-uri, acreditati in conditiile legii, care activeaza in comunitatea respectiva;

Furnizorii de servicii sociale: furnizori publici/ONG-ur, acreditati in conditiile legii, care activeaza in comunitatea respectiva.

Areale /zone si /sau grupuri tinta

Localitati cu dotari infrastructurale pentru servicii sociale deficitare si /sau care nu asigura conditii de functionare si de viata conform standardelor de calitate prevazute de legislatia in vigoare (MMSSF).

Categorizarea interventiilor
 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Investitii in infrastructura sociala

Alte infrastructuri sociale

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor
Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor:
 • Proiectul trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar, sau dupa caz, concesionar al cladirii, pe o durata de minim 10 ani;
 • Proiectul au studii de fezabilitate, inclusiv toate avizele necesare;
 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;
 • Costurile proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;
 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;

Proiectul trebuie sa fie in concordanta cu cel putin una dintre urmatoarele prevederi normative:

Legea 47/2006 pentru aprobarea Sistemului National de Asistenta Sociala;

Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (HG 1826/2005);

Strategia Nationala pentru Protectia, Integrarea si Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Handicap (HG 1175/2005);

Strategia Nationalade Prevenire a Violentei in Familie (HG 686/2005);

 • Proiectul trebuie sa fie concordanta cu planurile judetene anti saracie si de promovare a incluziunii sociale;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 1;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 1.

Ø      Criterii de evaluare a proiectelor

 • Activitatile proiectului pot fi realizate la termenele propuse si cu ajutorul financiar solicitat;

Gradul de deteriorare al cladirilor propuse pentru reabilitare si gradul de uzura al instalatiilor acestora sa fie de minim 20%;

Gradul de diversificare a serviciilor sociale acordate in cadrul centrului social cu scop multifunctional;

Proiectele trebuie sa fie sustenabil dupa incetarea finantarii, sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru functionare, intretinere, reparatii etc.;

Ponderea echipamentelor in valoarea totala a proiectului, sa nu depaseasca 25 % in cazul proiectelor pentru centre rezidentiale si 50% pentru centrele sociale.

Indicatori de monitorizare si de evaluare

Indicatori de Program

Unitate de masura

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv (2013)

Output/implementare

Unitati pt servicii sociale reabilitate/echipate, pe tipuri de centre: multifunctionale si rezidentiale

Nr

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

Rezultat

Cresterea numarului utilizatorilor de servicii sociale, acordate de unitatile sociale reabilitate - total/pe tipuri de centre : multifunctionale /rezidentiale

Nr.

Anchete de teren/

Rapoarte evaluare POR

Organismul competent care efectueaza platile catre beneficiari

Directia de Certificare si Plati Programe

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro;

Costul total maxim al unui proiect: 1.000.000 Euro.

Planul Financiar

- Euro -

Buget total

Contributia comunitara

(FEDR)

Contributia nationala

-buget de stat

-contributia locala

Finantare din FEDR - Max 85% din costurile eligibile

Cofinantare din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:

din bugetul de stat - MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile

din bugetele locale - 2% din total cheltuielile eligibile
Scheme de ajutor de Stat

Investitiile finantate din cadrul subdomeniului de interventie "Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor sociale" nu intra sub incidenta prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea cerintelor de protejare a mediului si asigurarea egalitatii sanselor

Mediu

Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refera la existenta avizelor necesare si in primul rand avizul de mediu. Existenta acestui aviz de mediu asigura protejarea mediului in procesul implementarii proiectelor.

Egalitate de sanse

Unul dintre criteriile specifice de eligibilitate a proiectelor se refera clar la concordanta acestora cu planurile judetene anti saracie si de promovare a incluziunii sociale. Concordanta cu si respectarea acestor planuri asigura prin urmare respectarea oportunitatilor egale pentru femei si barbati, asa cum sunt prevazute de Legea 202/2002 republicata in MO 135/2005 - precum si promovarea de sanse egale pentru persoane cu disabilitati si indiferent de etnie, confesiune etc, contribuind la reconcilierea vietii familiale si profesionale si incluziunea grupurilor sociale dezavantajate.

III 1.2.3. Imbunatatirea dotarilor infrastructurii pentru siguranta publica si situatii de urgenta

Fundamentare si Obiective

Conceptul Strategic National privind organizarea interventiilor in situatii de urgenta, de acordare a asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, prevede imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului sigurantei publice prin crearea a opt baze regionale. Acestea vor fi localizate la nivel regional, in judetul cu cea mai multa experienta in acest domeniu, de unde vor fi coordonate interventii integrate in caz de dezastre majore.

Programul Operational Regional va sustine acest obiectiv strategic prin investitii in achizitionarea de echipamente specifice, atat pentru dezvoltarea celor 8 baze operationale regionale care vor inlesni interventii integrate in caz de dezastre sau accidente (rutiere, etc.), cat si pentru imbunatatirea dotarii bazelor judetene existente, in functie de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundatiilor, eroziunii).

Este de asteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu imbunatatirea dotarilor cu echipamente, sa conduca la cresterea gradului de siguranta a populatiei si la primirea ajutorului de urgenta calificat in timpul cel mai scurt.

Obiective:

Ø      Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare prin dotarea cu echipamente.

Activitati eligibile si operatiuni (proiecte)

Ø      Dotarea cu echipamente a bazelor operationale regionale pentru interventii in situatii de urgenta;

Ø      Dotarea cu echipamente a bazelor operationale judetene pentru interventii in situatii de urgenta.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

24 luni

Solicitanti

Consiliile judetene desemnate - prin "Actul de asociere / parteneriat" intre toate consiliile judetene ale unei regiuni - sa depuna proiectele regionale integrate - din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru;

Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru regiunea Bucuresti-Ilfov.

Areale / zone si /sau grupuri tinta

Judetele desemnate pentru localizarea bazelor operationale regionale/judetene pentru interventii in situatii de urgenta.

Categorizarea interventiilor
 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Protectia mediului si prevenirea riscurilor

prevenirea riscurilor

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila


 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor
Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor:
 • Proiectele trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Existenta avizelor necesare, inclusiv avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
 • Solicitantul de proiect (parteneri/asociati) trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Costurile proiectelor trebuie sa se incadreze in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;
 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectele trebuie sa fie in concordanta cu documentul strategic al Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta denumit "Conceptia privind organizarea interventiei in situatii de urgenta, de acordare a asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat" si sa justifice necesitatea activitatilor pe care le presupune;
 • Proiectele trebuie sa contribuie la realizarea obiectivelor stabilite in Documentul strategic privind organizarea interventiei in caz de urgenta;
 • Act de asociere incheiat intre Consiliile Judetene beneficiare ale proiectului regional, prin care se obliga sa cofinanteze proiectul ;

Pentru o regiune, proiectul se depune de consiliul judetean unde este localizata baza operationala, care reprezinta si celelalte judete din regiune;

 • Echipamentele care urmeaza sa se achizitioneze prin proiect trebuie sa se gaseasca in lista cu necesarul de echipamente estimat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si sa aiba avizul Inspectoratului;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 1;
 • Solicitantul (in asociere / parteneriat) sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 1;

Proiectul sa fie localizat in conformitate cu lista mentionata.

Ø      Criterii de evaluare a proiectelor

Echipamentele solicitate prin proiect trebuie sa respecte standardele europene in domeniu;

 • Justificarea necesitatii proiectului.
Indicatori de monitorizare si de evaluare

Indicatori de Program

Unitate de masura

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv (2013)

Output/implementare

Nr. Unitati mobile echipate pentru interventii de urgenta

Nr

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

Rezultat

Diminuarea timpului de raspuns in situatii de urgenta /Regiuni si tipuri de interventie

Nr.

Anchete de teren/

Rapoarte evaluare

Organismul competent care efectueaza platile catre beneficiari

MIE - Directia de Certificare si Plati Programe

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 3.000.000 Euro;

Costul total maxim al unui proiect:15.000.000 Euro.

Planul Financiar

- Euro -

Buget total

87.700.000

Contributia comunitara

(FEDR)

74.545.000

Contributia nationala

13.155.000

- buget de stat

11.401.000

Buget local

1.754.000

Finantare din FEDR - Max 85% din costurile eligibile

Cofinantare din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:

din bugetul de stat - MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile

din bugetele locale - 2% din total cheltuielile eligibile
Scheme de ajutor de Stat

Investitiile finantate din cadrul domeniului de interventie "Dezvoltarea infrastructurii pentru siguranta publica si situatii de urgenta" nu intra sub incidenta prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea cerintelor de protejare a mediului si asigurarea egalitatii sanselor

Mediu

Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refera la existenta avizelor necesare si in primul rand avizul de mediu. Existenta acestui aviz de mediu asigura ca echipamentele achizitionate nu dauneaza mediului.

Egalitate de sanse

Interventiile in caz de urgenta, realizata cu echipamentele achizitionate, prietenoase mediului, se fac ne discriminatoriu, toate persoanele putand beneficia de sprijin, indiferent de etnie, sex sau religie, conform legislatiei nationale ( Legii 202/2002 republicata in MO 135/2005 ) si comunitare in vigoare.

III. 1.3. Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale

Fundamentare si Obiective

Politica nationala in domeniul educatiei vizeaza in principal asigurarea accesului egal la educatie si a calitatii procesului educativ si totodata sprijinirea pregatirii si formarii continue a fortei de munca.

Calitatea serviciilor educationale este influentata de conditiile de invatare, respectiv de starea si calitatea infrastructurii in care se desfasoara actul educational. Avand in vedere perioada lunga de subfinantare, starea actuala a infrastructurii educationale este deficitara, iar investitiile necesare depasesc fondurile disponibile. Mai mult, catastrofele naturale din ultimul an au afectat foarte multe scoli, ceea ce a condus la cresterea nevoii de reabilitare a acestora. De asemenea, invatamantul preuniversitar se confrunta cu probleme legate de lipsa de siguranta in exploatare, din cauza avariilor provocate de cutremure, dar si de vechimea cladirilor, fiind necesare lucrari de consolidare si reabilitare a acestor unitati.

Starea infrastructurii educationale este si mai proasta in zonele de declin economic, cu probleme economice si sociale acute, unde scoala, din cauza conditiilor precare de invatare, a devenit mai putin atragatoare pentru copii, scolile fiind etichetate "de mana a doua", ceea ce indeparteaza profesorii calificati. Educatia contribuie, asadar, in mod surprinzator, la fenomene de marginalizare si excluziune sociala, in loc sa favorizeze diminuarea lor.

Incepand cu anul 2003, invatamantul obligatoriu a fost extins de la opt la zece ani, ceea ce a condus la cresterea cererii, precum si la o suprasolicitare a infrastructurii liceelor, a scolilor tehnice si profesionale. Clasele a noua si a zecea pot fi absolvite ori la liceu ori in scolile de arta si meserii (institutii tehnice si profesionale).

Accesul la educatie a copiilor din localitati cu economii in declin, in special din mediul rural, si medii sociale vulnerabile (in special rromi) este dificil nu numai din cauza infrastructurii scolare proaste, ci si din cauza distantelor mari pana la cele mai apropiate scoli (copiii fiind nevoiti sa plece in alte localitati pentru a studia), lipsa mijloacelor de transport, a unor spatii scolare de cazare in apropierea scolilor (sau, daca exista, sunt insuficiente), in conditiile in care familiile din care provin nu pot asigura acest lucru din resurse proprii. In pofida unor masuri luate de guvern, participarea la invatamantul liceal este inca scazuta in tipurile de localitati si medii sociale mentionate. Pentru asigurarea accesului la educatie a copiilor din localitati cu economie in declin si medii sociale vulnerabile, Strategia Nationala in Domeniul Educatiei stabileste ca o prioritate a tarii, crearea si dezvoltarea Campusurilor educationale preuniveraitare. Se preconizeaza ca aceste Campusuri care se vor dezvolta pe actualele licee/scoli profesionale/scoli de arte si meserii, sa fie dedicate invatamantului liceal si sa asigure dezvoltarea si adecvarea ofertei de invatamant profesional si tehnic la cerintele pietei locale/regionale a muncii.

In cadrul acestor campusuri se pot desfasura si activitati de formare continua, cu impact asupra dezvoltarea capitalului uman, ceea ce va conduce la cresterea importantei si relevantei lor locale si regionale pentru piata muncii si atractivitatii zonei. Aceasta, intrucat Campusurile vor oferi absolventilor, calificari in meserii cerute de piata regionala/zonala a muncii.

Dotarea scolilor cu echipamente IT este de asemenea la un nivel modest, comparativ cu alte tari. Absenta unor dotari adecvate si in domeniul IT afecteaza posibilitatile de dezvoltare a competentelor digitale, ca parte a competentelor cheie ale participantilor la educatie, si limiteaza, implicit, in viitor, posibilitatile de integrare pe piata muncii . In acest context, sunt necesare investitii importante in acest domeniu pentru sustinerea dezvoltarii competentelor cheie in domeniul TIC si conformarii benchmark-ului european in domeniu.

Invatamantul prescolar nu este obligatoriu, dar este o etapa foarte importanta pentru integrarea copiilor in procesul educational. Legea educatiei (modificata in 2003) prevede obligativitatea inspectoratelor scolare si a autoritatilor locale sa ofere spatii pentru grupele pregatitoare de prescolari. Capacitatea gradinitelor este insuficienta, multe cereri de inscriere sunt respinse sau copiii sunt primiti in conditii de supraincarcare si neprimitoare. De aceea se impune crearea si / sau reabilitarea / modernizarea gradinitelor si dotarea corespunzatoare a acestora, astfel incat copiii sa beneficieze de conditii adecvate.

Activitatile identificate si propuse a fi finantate prin POR sunt in concordanta cu directiile strategice ale strategiei nationale in domeniul educatiei si cercetarii, elaborata sub coordonarea MEdC. Strategia acopera o arie mai larga de prioritati care vor contribui la cresterea calitatii in educatie. Fondurile Structurale completeaza efortul national in procesul de imbunatatire a calitatii procesului educational, inclusiv prin imbunatatirea infrastructurii educationale preuniversitare.

De asemenea, aceste activitati sunt in concordanta si cu prevederile Orientarilor Strategice Comunitare pentru perioada 2007 - 2013, linia strategica Locuri de munca mai multe si mai bune, care prevede activitati concrete pentru cresterea calitatii si eficacitatii sistemului educational si de instruire .

Elementele de fundamentare prezentate justifica finantarea prin POR a infrastructurii scolare din invatamantul preuniversitar, care pune, practic, bazele calificarii fortei de munca si sustine dezvoltarea regionala.

Obiective:

Ø      Imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarii scolilor la standarde europene.

Activitati eligibile si operatiuni (proiecte):

Ø      Imbunatatirea infrastructurii educationale de baza si a dotarii scolilor si unitatilor prescolare cu echipamentelor didactice si IT (cu exceptia campusurilor scolare):

Reconstructia, extinderea si/sau consolidarea de cladiri (toate tipurile de infrastructura pentru educatie preuniversitara exceptand campusurile scolare);

Modernizarea utilitatilor generale si specifice din cadrul scolilor si unitatilor prescolare;

Dotari cu echipamente scolare, didactice si IT.

Ø      Sprijinirea dezvoltarii "campusurilor educationale[1]":

Constructia, reabilitarea/modernizarea, extinderea cladirilor localizate in cadrul campusurilor;

Dotari cu echipamente scolare, didactice si IT (corelate cu profilul campusului);

Modernizarea utilitatilor generale si specifice.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

24 luni

Solicitanti

Autoritati ale administratiei publice locale:

Judetene - pentru invatamantul special,

Municipale / orasenesti / comunale - pentru invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal, inclusiv campusuri.

Areale /zone si /sau grupuri tinta

Unitatile scolare cuprinse in planurile anuale de reabilitare elaborate de Inspectoratele Scolare Judeene si aprobate de ministrul educatiei;

Campusurile scolare stabilite prin ordin al ministrului educatiei, anexata programului.

Categorizarea interventiilor
 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Investitii in infrastructura sociala

Infrastructura educationala

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice. 

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor
Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor
 • Costurile financiare ale proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;
 • Proiectul trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului, sau, dupa caz, al cladirilor;
 • Proiectul are studiu de fezabilitate;
 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;

Proiectele trebuie sa aiba un caracter integrat pentru fiecare unitate in parte (reabilitare si dotare);

 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 1;

Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 1;

Proiectele de reabilitari unitati scolare trebuie sa fie incluse in Planul de reabilitare a unitatilor scolare elaborat de Inspectoratele Scolare Judetene, corespunzator perioadei in care se depune proiectul;

Dotarile cu echipamente nu pot sa depaseasca 50% din valoarea proiectului.

Ø      Criterii de evaluare a proiectelor

Unitati scolare

 • Unitatea scolara propusa spre constructie/reabilitare sa aiba un grad mediu de ocupare a salilor de clasa de minim 70%;

Unitatea scolara propusa spre reabilitare sa aiba un grad de deteriorare al cladirii de peste 20%;

Gradul de dotare IT sa fie sub 50% ( pentru proiecte de achizitii echipamente);

Unitatea scolara sa fie localizata intr-o comunitate defavorizata sau usor accesibila grupurilor defavorizate;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile si dupa incetarea finantarii; sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru functionare, intretinere, reparatii etc.;

Gradul de integrare al proiectului (numarul de unitati scolare propuse spre reabilitare/constructie prin proiect).

Unitati prescolare

Unitatile prescolare propuse spre constructie/reabilitare sa aiba un grad de deteriorare al cladirii de peste 20%;

Proiectele propuse spre constructie/reabiitare sa aiba un grad mediu de ocupare de minim 70%;

Proiectele propuse trebuie sa dovedeasca necesitatea acestora prin marimea contingentelor de copii in varsta de scolarizare / de varsta prescolara, dupa caz;

Unitatea scolara sa fie localizata intr-o comunitate defavorizata sau usor accesibila grupurilor defavorizate;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile si dupa incetarea finantarii, sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru functionare, intretinere, reparatii etc..

Campusuri educationale

 • Campusurile sa se afle la o distanta de alte unitati de invatamant gimnazial/liceal de minim 30 Km.;
 • Unitatile scolare din Campusuri sa propuna specializari relevante pentru profilul economic al judetului/regiunii, oferind absolventilor calificari in meserii cerute de piata regionala/zonala a muncii;

Unitatea scolara sa fie localizata intr-o comunitate defavorizata sau usor accesibila grupurilor defavorizate;

 • Campusul trebuie sa aiba o capacitate pentru minim 200 elevi; 
 • Proiectele trebuie sa fie sustenabile si dupa incetarea finantarii, sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru functionare, intretinere, reparatii etc..
Indicatori de monitorizare si de evaluare

Indicatori de program

Unitate

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Tinta (2013)

OUTPUT/IMPLEMENTARE

Unitati de invatamant reabilitate / dotate /pe tipuri de unitati : prescolare /scolare

Nr

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

Numar campusuri preuniversitare reabilitate/dotate

Rapoarte Monitorizare POR/SMIS

REZULTAT

Cresterea ratei de participare la procesul educational a populatiei scolare in varsta de pina la 18 ani in scolile reabilitate/dotate

INS / MEdC / Rapoarte  evaluare POR/Anchete de teren / recensamant

Organismul competent care efectueaza platile catre beneficiari

MIE - Directia de Certificare si Plati Programe

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect:

Pentru invatamant prescolar: 50.000 Euro

Pentru invatamant preuniversitar: 150.000 Euro

Pentru campusuri preuniversitar: 300.000 Euro

Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro

Planul Financiar

Euro

Buget total


Contributia comunitara

(FEDR)

Contributia nationala

- buget de stat

- bugete locale

Finantare din FEDR - Max 85% din costurile eligibile

Cofinantare din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:

din bugetul de stat - MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile

din bugetele locale - 2% din total cheltuielile eligibile

Scheme de ajutor de Stat

Investitiile finantate nu intra sub incidenta prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea cerintelor de protejare a mediului si asigurarea egalitatii sanselor

Egalitatea de sanse

Educatia, prin esenta ei, urmareste promovarea sanselor egale si a accesului egal si ne discriminatoriu la educatie.

Legea educatiei 84/1995 prevede ca cetatenii Romaniei au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, iar statul promoveaza principiile invatamantului democratic si garanteaza dreptul la educatia diferentiata, pe baza pluralismului educational.

Aceste principii si prevederi vor fi respectate in implementarea proiectelor din domeniul educatiei. Conform legislatiei in vigoare predarea este obligatorie in limba romana si dupa caz se asigura predarea in limba minoritatilor. Avand in vedere ca in multe unitati de invatamant coexista clase cu predare atat in limba romana cat si in limba minoritara, proiectele finantate prin POR vor avea un impact benefic asupra ambelor grupuri de copii.

De asemenea, se va pune accent pe asigurarea accesului egal la educatie si a populatiei scolare provenind din categorii de populatie dezavantajate, indeosebi populatia rroma, avand prioritate proiectele de reabilitare a unitatilor de invatamant din zone cu populatie numeroasa apartinand acestei etnii.

Mediu

Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refera la existenta avizelor necesare si in primul rand avizul de mediu. Existenta acestui aviz de mediu asigura protejarea mediului in procesul implementarii proiectelor.

Axa Prioritara 2: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Domeniul major de interventie

III. 2.1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de interes regional /local

Fundamentare si obiective

Structurile de afaceri reprezinta structuri clar delimitate care asigura o serie de facilitati (accesul la utilitati publice, etc) si/sau spatii pentru desfasurarea unor activitati economice de productie, servicii (cu exceptia celor care nu sunt finantabile conform regulilor FEDR), avand ca scop atragerea investitiilor, astfel incat sa se valorifice potentialul material si uman al zonei in care sunt amplasate. Prin POR vor fi sprijinite toate tipurile de structuri de afaceri, cu exceptia incubatoarelor de afaceri care vor fi finantate prin POS Cresterea Competitivitatii.

Existenta structurilor de afaceri dar si facilitatile oferite de acestea reprezinta un factor esential pentru cresterea atractivitatii regiunilor ca locatii pentru investitii in activitati economice si sociale.

Numarul insuficient al structurilor de afaceri dar mai ales slaba dotare a acestora, mergand de la utilitati si lipsa spatiilor pentru activitati, pana la tehnologii de informare si comunicare, sunt probleme majore cu care se confrunta cele mai multe structuri de sprijinire a afacerilor. Gradul redus de dezvoltare a structurilor de afaceri in multe regiuni si localitati ale tarii constituie una din cauzele identificate ale insuficientei emulatii a mediului de afaceri in Romania.

Investitiile in structuri moderne de afaceri reprezinta un instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional si local si cresterea gradului de competitivitate a tarii, in contextul Uniunii Europene largite, care poate crea conditii pentru o mai rapida integrare a economiei nationale in economia europeana.

Avand structuri de afaceri moderne, regiunile pot beneficia de avantaje competitive, prin utilizarea resurselor lor specifice, pana acum neutilizate sau subutilizate si mobilizarea intregului potential productiv de care dispun, contribuind astfel la convergenta regiunilor Romaniei cu celelalte Regiuni ale Statelor membre ale UE.

POR vizeaza sprijinirea financiara a autoritatilor locale sau a intreprinzatorilor particulari din localitati cu potential de dezvoltare, inclusiv din zonele afectate de restructurare industriala, sa poata crea si / sau dezvolta structuri operationale de sprijinire a afacerilor, pentru atragerea de intreprinderi, indeosebi IMM, care sa creeze locuri de munca si sa utilizeze forta de munca disponibila in zona.

De asemenea prin POR vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale abandonate pentru a le reda activitatilor economice si sociale.

Potentialul de dezvoltare al localitatilor este evaluat prin traditia pe care acestea o au in activitati industriale, existenta infrastructurilor de baza, respectiv infrastructura de transport si tehnico-edilitara, a unor relatii economice cu zonele mai dezvoltate, si nu in ultimul rand, existenta fortei de munca apta sa se califice in meserii noi, cerute de profilul investitiilor atrase. Potentialul de dezvoltare a localitatilor este dat de asemenea atat de trendul general al oraselor respective, din punct de vedere al dinamicii populatiei, al dinamicii atragerii investitiilor, al cresterii economice, dar si de trendul zonelor in care sunt amplasate. Se cunoaste ca amplasarea unei investitii mari intr-o zona, atrage dupa sine investitii mai mici in tot arealul si determina crearea de legaturi economice intre localitatile apartinand aceleasi zone (clustere).

Structuri de sprijinire a afacerilor vor fi dezvoltate numai acolo unde Planurile de Dezvoltare Regionala demonstreaza ca exista o cerere clara pentru locatii destinate afacerilor.

Aceste structuri de afaceri, destinate dezvoltarii activitatilor economice, trebuie sa ofere conditii propice localizarii intreprinderilor, indeosebi IMM productive si de servicii, acestea putand contribui la crearea unei noi "biografii" a localitatilor respective si implicit la crearea de noi locuri de munca, diversificarea activitatilor economice in zona si in final la cresterea contributiei zonelor in care sunt amplasate, la formarea PIB Regiunilor.

In ce priveste reabilitarea siturilor industriale abandonate, aceasta este cu atat mai necesara, cu cat localizarea vechilor industrii afecteaza nu numai mediul din zonele nodale ale teritoriului, dar foarte multe zone industriale au fost create in cele mai favorabile areale geografice, in ceea ce priveste apropierea de cai de comunicatie si locuinte. Refacerea acestor areale industriale favorizeaza nu numai protectia mediului, dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii, deoarece dispun de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita. Nu este lipsit de importanta de mentionat ca imaginea unitatilor industriale in care s-a stopat activitatea economica, atat in zone urbane cat si rurale, are un impact negativ asupra deciziei potentialilor investitori de a se localiza in aceste zone.

Obiective:

Ø      Crearea si/sau imbunatatirea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor si reabilitarea siturilor industriale abandonate, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale.

Activitati eligibile si operatiuni ( proiecte)

Ø      Crearea si/ sau extinderea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor:

construirea / reabilitarea /extinderea de cladiri, exclusiv pentru activitati de productie, servicii, cu exceptia celor destinate incubatoarelor de afaceri;

reabilitarea/extinderea sistemului de strazi din interiorul structurii de afaceri;

crearea/extinderea infrastructurii de utilitati publice (statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare, retele broadband, cablare etc.);

demolare /dezafectare cladiri.

Ø      Reabilitarea siturilor industriale abandonate

indepartarea reziduurilor /deseurilor industriale;

demolarea cladirilor si planarea terenului;

reabilitarea /completarea infrastructurii de utilitati publice (retele de alimentare cu apa, gaze naturale, electricitate, retele de canalizare, cladiri, retele broadband, cablare);

reabilitarea / completarea / redirectionarea unde este cazul, a infrastructurii de drumuri (drumuri de acces, reteaua de strazi interne).

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

36 luni

Solicitanti

Autoritati ale administratiei publice locale;

Societati comerciale (publice si/sau private).

Areale/zone si sau grupuri tinta

Zone cu potential de crestere economica.

Categorizarea interventiilor

 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Mediu de afaceri

Infrastructura de CDT (inclusiv constructie cladiri pentru intreprinderi, instrumente si retele de mare viteza pentru calculator, specifice centrelor de cercetare) si centre de competenta in tehnologie specifica

Transferul tehnologic si imbunatatirea retelelor de cooperare care leaga micile afaceri intre ele (IMM), afacerile cu universitatile, institutiile de invatamant postliceal de toate tipurile, autoritatile regionale , centrele de cercetare si poli stiintifici si tehnologici (parcuri stiintifice si tehnologice, tehnopoli etc.)

Sprijini pentru Cercetare / Dezvoltare Tehnologica indeosebi pentru IMM (inclusiv accesul IMM la serviciile de din centrele de cercetare)

Servicii avansate de sprijinire a firmelor si grupurilor de firme

Sprijinirea IMM pentru promovarea produselor si proceselor de productie nepoluante (introducerea unui sistem eficient de management a mediului, adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii, integrarea tehnologiilor nepoluante in procesul de productie al firmei)

Investitii in firmele care au legaturi directe ar cu cercetarea si inovarea (tehnologii inovative, crearea de noi firme de catre Universitati, existenta centrelor si a firmelor de CDT, etc)

Alte investitii in firme

Alte masuri de stimulare a cercetarii, inovarii si antreprenoriatului

Infrastructura de telefonie (incluzand retelele broadband)

Reabilitarea siturilor industriale si a terenurilor contaminate

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

a) Structuri de sprijinire a afacerilor / b) Reabilitarea site-urilor industriale aflate in proprietatea statului

Ajutor nerambursabil

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor

Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor

 • Proiectele trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar sau, dupa caz, concesionar al terenului si/sau a infrastructurii, pe o durata de minim 10 ani;
 • Proiectele trebuie sa aiba studii de fezabilitate si/sau plan de afaceri sau dupa caz planuri de reabilitare situri industriale dezafectate, inclusiv avizele necesare;
 • Proiectele pentru situri industriale abandonate trebuie sa aiba studii de evaluare a gradului de poluare /pe tipuri de poluanti si a cerintelor privind lucrari de depoluare si costul acestora;
 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Solicitantul sa nu fi beneficiat in ultimii 5 ani de fonduri publice pentru acelasi tip de activitate cu cel solicitat prin acest proiect;
 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectele trebuie sa se incadreze intre minimul si maximul financiar al alocarilor financiare pe tipuri de proiecte;
 • Proiectele trebuie sa se incadreze in durata maxima a operatiunii;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 2;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 2;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa (proprie sau prin delegare) de implementare a proiectului.

Ø      Criterii de evaluare a proiectelor de structuri de afaceri

 • Structurile de afaceri pentru care se depun proiectele sa fie usor accesibile (drumuri, cai ferate, port, aeroport etc.);

Proiectele trebuie sa contina elemente inovative;

Localizarea in orasele mici si mijlocii;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii, sa dovedeasca existenta surselor financiare pentru functionare, intretinere, reparatii etc;

Activitatile prevazute a fi atrase in cadrul structurilor de afaceri trebuie sa aiba impact economic asupra dezvoltarii regionale/locale;

Ponderea activitatilor de transfer tehnologic, cercetare/ dezvoltare/ inovare;

Gradul de corelare cu alte proiecte.

Ø      Criterii   de evaluare a proiectelor pentru situri industriale abandonate

Localizarea in zone rezidentiale sau centre ale oraselor;

Contributia la imbunatatirea calitatii mediului (poluarea aerului /solului/apei) sunt prioritate;

 • Proiectele sa fie in conformitate cu Strategia nationala de protejare a mediului si sa respecte conditiile de mediu regional/local;
 • Proiectele trebuie sa creeze conditii pentru alte destinatii ale sitului reabilitat;

Gradul de corelare cu alte proiecte;

Impactul asupra mediului asupra zonei in care se implementeaza proiectul;

Impactul economic asupra zonei in care se implementeaza proiectul.

Indicatori de monitorizare si evaluare

Indicatori

de program

Unitate de masura

Nivelul de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv

OUTPUT/IMPLEMENTARE

Structuri de afaceri

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR - SMIS

Site-uri industriale reabilitate

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR - SMIS

Investitii in structuri de afacerilor

Mil-Euro

Rapoarte Monitorizare POR - SMIS

Investitii in reabilitarea site-uri industriale

Mil -Euro

Rapoarte Monitorizare POR - SMIS

REZULTAT

Gradul de ocupare a structurior de afaceri la 5 ani de la finalizarea proiectului


Rapoarte de  evaluare/

Anchete de teren

Crearea de noi locuri de munca in structurile de afaceri sprijinite

Nr. angajati

Rapoarte de  evaluare/Anchete de teren

Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari

MIE - Directia de Certificare si Plata

Marimea alocarilor financiare

Structuri de sprijinire a afacerilor:

Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro;

Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Reabilitarea site-urilor industriale

Costul total minim al unui proiect: 500.000 Euro;

Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Planul financiar

- Euro -

Total

Structuri de afaceri

Situri industriale

Contributia comunitara

(FEDR)

Contributia nationala

- buget de stat

- buget local

Buget total

Solicitanti:

Ø      Autoritatea publica locala

Contributie FEDR 85 %

Buget de stat 13 %

Buget local 2 %

Ø      Societati Comerciale - Intreprinderi Mari

Contributie FEDR:

maxim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 50% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 50% pentru celelalte Regiuni

Ø      Societati Comerciale - Intreprinderi Mijlocii

Contributie FEDR:

maxim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 60% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 40% pentru celelalte Regiuni

Ø      Societati Comerciale - Intreprinderi Mici

Contributie FEDR:

maxim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 70% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 30% pentru celelalte Regiuni

Scheme de ajutor de stat

Sprijinirea structurilor de afaceri si a siturilor industriale nu intra sub incidenta ajutorului de stat.

Respectarea cerintelor de protejare a mediului si asigurarea egalitatii sanselor

Mediu

In cadrul domeniului de interventie privind structurile de sprijinire a afacerilor si reabilitarea situ-rilor industriale abandonate intervin activitati cu impact pe termen lung asupra mediului.

Egalitatea de sanse

Proiectele eligibile vor tine seama de egalitatea de sanse dintre femei si barbati.

Societatea informationala

Printre activitatile eligibile a acestui domeniu major de interventie se regasesc dotarile structurilor de afaceri cu echipamente hardware, programe software, precum si cu platforme de comunicare care presupun extinderea retelelor broadband, a celor din fibra optica, diseminarea sistemelor informatice integrate. Scopul este de a dezvolta abilitatile intreprinzatorilor in domeniul TIC.

Domeniul major de interventie

III.2.2. Sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale / locale: microintreprinderi

Fundamentare si obiective

In contextul strategiei revizuite de la Lisabona este necesar sa se investeasca in modernizarea sectoarelor productive locale si regionale, prin sprijinirea mediului antreprenorial si inlesnirea crearii de noi firme, in special microintreprinderi. Utilizarea rezultatelor C&D tehnologice de catre firme productive de interes local si regional, in scopul cresterii competitivitatii acestora in valorificarea resurselor si a fortei de munca locale, precum si in comercializarea produselor obtinute se reflecta, in cele din urma, in crearea de locuri de munca, intrarea in circuitul economic a unor zone in declin si iesirea din izolare a acestor zone.

Sprijinirea cresterii capacitatii investitionale a IMM, trebuie insotita de servicii de sprijinire a afacerilor, atat pentru intreprinderile existente, cat si pentru cele nou create, acestea avand un rol esential in cresterea competitivitatii, productivitatii si calitatii serviciilor intreprinderilor regionale si locale, intrucat le ajuta sa intre in circuitul economic national si chiar international.

Prin Programul Operational Regional se va sprijini crearea si dezvoltarea microintreprinderilor, care desfasoara activitati productive si/sau de servicii si utilizeaza potentialul endogen al Regiunilor - resurse naturale, materii prime, resurse umane, contribuind la diversificarea structurii economice a Regiunilor. Microintreprinderile vor fi ajutate sa-si imbunatateasca accesul la noile tehnologii si inovatii, prin sprijinul financiar primit pentru achizitionarea de noi tehnologii.

Finantarea microintreprinderilor, inclusiv a microintreprinderi nou create, are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice.

Activitati eligibile si operatiuni ( proiecte)

Ø      Sprijinirea microintreprinderilor

Achizitionarea de echipamente si tehnologii moderne pentru activitati de productie, servicii (cu exceptia celor ce nu sunt finantabile pe FEDR), constructii ;

Achizitionare sisteme IT (echipamente si soft);

Relocalizarea microintreprinderilor in structuri de afaceri;

Extindere /Reabilitare/amenajare spatii de productie ale microintreprinderilor.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

18 luni

Solicitantii proiectelor

Microintreprinderi cu activitati de productie / servicii / constructii.

Areale / zone si/sau grupuri tinta

Localitati cu potential de crestere economica, in afara spatiului rural (densitatea populatiei sub 150 locuitori / kmp)

Categorizarea interventiilor

 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Mediu de afaceri

Servicii avansate de sprijinire a firmelor si grupurilor de firme

Ajutor acordat IMM pentru a utiliza modele de productie sustenabile ( prin introducerea sistemelor de management al mediului pe baza de cost-eficacitate, cumpararea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii si preluarea in firme, a tehnologiilor curate

Alte investitii in firme

Tehnologii informationale si de comunicare

Servicii si aplicatii pentru IMM (e-commerce, educatie si instruire, retele etc)

Alte masuri pentru accesul IMM la TIC si utilizarea lor eficienta

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

Ajutor (imprumuturi, subventii dobanzi, garantii)

Capital de risc (participare, fond capital de risc)

Alte forme de finantare

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice. 

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor

Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor pentru microintreprinderi

 • Proiectele trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar sau, dupa caz, concesionar al terenului si/sau al cladirii, pe o durata de minim 10 ani;
 • Proiectele trebuie sa aiba plan de afaceri si avizele necesare;
 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Solicitantul sa nu fi beneficiat in ultimii 5 ani de fonduri publice pentru acelasi tip de activitate cu cel solicitat prin acest proiect;
 • Durata de executie a lucrarilor/activitatilor nu trebuie sa depaseasca anul 30 iunie 2015;
 • Sa se incadreze in minimul si maximul financiar;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 2;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 2;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa de implementare a proiectului;

 • Sa nu aiba credite restante;
 • Sa nu fie in lichidare judiciara sau in stare de faliment;
 • Sa fie inregistrat conform legii 31/1990 cu modificarile ulterioare si sa isi desfasoare activitatea in Romania; totodata, proiectul sa se realizeze in Romania;

Sa nu aiba datorii la stat la data depunerii cererii de finantare;Bilantul activitatii financiare si economice desfasurate in ultimul an sa inregistreze profit operational;

 • Sa indeplineasca toate conditiile pentru obtinerea licentelor si aprobarilor pentru activitatea pentru care solicita finantare.

Ø      Criterii de evaluare a microintreprinderilor:

 • Sa aiba un numar de angajati permanent de minim 3 persoane;
 • Proiectele sa fie in conformitate cu Strategia nationala de protejare a mediului si sa respecte conditiile de mediu regional/local;

Dovada ca administratorul are capacitatea de a conduce afacerea (a absolvit cel putin un curs de specialitate);

Implementarea proiectului sa duca la crearea de noi locuri de munca;

Localizarea in orase mici si mijlocii, exclusiv cele, care prin definitia OECD[2] sunt considerate areale rurale, constituie un avantaj;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii.

Indicatori de monitorizare si evaluare

Indicatori

Unitate de masura

Nivelul de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv

OUTPIT/IMPLEMENTARE

Microintreprinderi sprijinite

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS/

Investitii in microintreprinderi

Mil-Euro

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

REZULTAT

Crearea de noi locuri de munca in microintreprinderile sprijinite

Nr. pers

Anchete de teren/

Rapoarte evaluare

Organismul competent pentru efectuarea platilor catre solicitant

MIE - Directia de Certificare si Plata

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 20.000 Euro;

Costul total maxim al unui proiect: 500.000 Euro.

Planul financiar

- Euro -

Buget total

Contributia comunitara

(FEDR)

196.500.000

Contributia nationala

- privat

Ø      Microintreprinderi

Contributie FEDR

maxim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 70% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie

minim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 30% pentru celelalte Regiuni

Scheme de ajutor de stat

Intrucat microintreprinderile nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat sau bugetele locale, ci numai de fonduri comunitare, aceasta schema (acest tip) de finantare nu intra sub incidenta regulii ajutorului de stat .

Respectarea cerintelor de protejare a mediului si asigurarea egalitatii sanselor

Mediu

In cadrul acestei axe prioritare a POR sunt promovate numai proiecte care nu au impact negativ asupra mediului, si pe cat posibil impact pozitiv. Criteriile de eligibilitate si selectie ale proiectelor servesc acestui scop.

Microintreprinderile vor fi sprijinite financiar sa achizitioneze echipamente moderne de productie, procesare si comercializare care protejeaza mediul.

Egalitatea de sanse

Mediul de afaceri, in general, si antreprenoriatul, in special, promoveaza egalitatea de sanse dintre femei si barbati.

Societatea informationala

Acest domeniu de interventie faciliteaza microintreprinderilor achizitionarea de echipamente IT. Totodata, microintreprinderile sunt incurajate (prin criteriile de eligibilitate si evaluare) sa utilizeze noile tehnologii ecologice si sa se preocupe de introducerea elementelor inovative in activitatea lor.

III.3. Axa Prioritara 3. Dezvoltarea turismului regional si local

Domeniul major de interventie

III.3.1 Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural

Fundamentare si obiective

Sprijinul acordat proiectelor din domeniul turismului si culturii trebuie perceput, intr-un context mai larg, ca un sprijin pentru dezvoltarea socio-economica a regiunilor, dar si ca o modalitate de a valorifica potentialul turistic regional, istoric si cultural. Acest lucru va contribui la cresterea atractivitatii regiunilor pentru turisti, pentru investitori dar si pentru locuitorii zonei.

Pentru Romania este deosebit de important sa se conserve ceea ce a ramas din mostenirea culturala a diferitelor regiuni ale tarii, care au fost grav afectate in timp. Ne referim aici la cladiri istorice, monumente, muzee, teatre, lucrari istorice de arta. Aceste initiative de conservare culturala, propuse de autoritatile locale, vor trebui insotite de o consistenta planificare, care sa conserve (si unde este posibil sa restaureze) centrele istorice ale oraselor, mentinerea stilului arhitectonic traditional si conservarea oraselor istorice medievale.

Obiective:

Ø      Cresterea importantei turismului si culturii, ca factori care stimuleaza cresterea economica in regiuni, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;

Ø      Extinderea sezonului turistic;

Ø      Cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potentialului turistic cultural local si regional pe piata turistica nationala si internationala.

Activitati eligibile si operatiuni ( proiecte)

Sunt eligibile pentru finantare activitati care vizeaza obiectivele cu potential turistic care fac parte din patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural national, patrimoniul cultural local din mediul urban (conform Anexei nr .), cum ar fi:

Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu;

Restaurarea, protectia si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

Refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele reabilitate, in interiorul zonei de protectie a acestora;

Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ;

Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;

Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului reabilitat;

Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);

Instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea necesarului de apa si pentru evacuarea apelor pluviale si menajere;

Dotari interioare pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil

Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);

Constructia utilitatilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame si indicatoare);

Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele reabilitate.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

36 luni

Solicitanti

Autoritati ale administratiei publice locale si centrale;

Societati comerciale;

Persoane juridice (care nu sunt agenti economici).

Areale / zone si /sau grupuri tinta

Areale in care se gasesc obiective cu potential turistic din patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural national, patrimoniul cultural - local din mediul urban.

Categorizarea interventiilor

 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Cultura

Protectia si conservarea patrimoniului cultural

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice. 

Criterii de eligibilitate si selectie a proiectelor

Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor

 • Proiectul trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului si /sau a obiectivului de patrimoniu sau are acordul proprietarului de drept (persoana fizica sau juridica ) in cazul in care nu este proprietarul obiectivului de patrimoniu ;
 • Proiectul are studiu de fezabilitate si avizele corespunzatoare;
 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;
 • Costurile proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;

Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;

Proiectul trebuie sa fie in concordanta cu planurile de amenajare a teritoriului;

Proiectul are autorizatiile specifice necesare;

Proiectul trebuie sa respecte normele legislative privind protectia obiectivelor de patrimoniu / siguranta turistului, protectia mediului;

Existenta caii de acces la obiectivul de patrimoniu restaurat;

Obiectivul de patrimoniu sa fie inclus total sau partial in circuitul public;

 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 3;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 3;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa (proprie sau prin delegare) de implementare a proiectului.

Ø      Criterii de evaluare a proiectelor

Impactul proiectului asupra dezvoltarii turismului in zona si utilizarea resurselor existente: gradul in care proiectul contribuie la cresterea numarului de turisti / vizitatori la obiectivele culturale;

Crearea de locuri de munca;

Calitatea caii de acces catre obiectivul propus spre reabilitare;

Gradul in care proiectul contribuie la mentinerea specificitatii zonei in care este implementat;

Proiectul propune o abordare integrata - contine activitati de restaurare a patrimoniului cultural-istoric, refacererea drumurilor din interiorul siturilor, amenajarea sistemelor de iluminat, etc.;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii;

Indicatori de monitorizare si evaluare

Indicator

U.M.

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv final (2013)

OUTPUT/IMPLEMENTARE

Cladiri de patrimoniu reabilitate,  pe tipuri: national /UNESCO/ cultural urban local

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

REZULTAT

Cresterea numarului persoanelor care au vizitat obiectivele de patrimoniu reabilitate

Nr pers

Rapoarte evaluare/

Anchete de teren

IMPACT

Locuri de munca nou create (cu program partial sau integral) la 2 ani dupa implementarea proiectului

Nr

Rapoarte evaluare/POR

Anchete de teren

Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari:

MIE - Autoritatea de Certificare si Plata

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 500.000 Euro;

Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Plan financiar

-Euro -

Buget total


Contributia comunitara

(FEDR)


Contributia nationala

34.680.000

- buget de stat

30.050.000

- buget local

4.620.000

Ø      Autoritati ale administratiei publice locale si centrale care fac dovada proprietatii asupra obiectivului de patrimoniu sau au acordul proprietarilor de drept;

Contributie FEDR 85 %

Buget de stat 13 %

Buget local 2 %

Ø      Persoane juridice (care nu sunt agenti economici) care au in proprietate obiective de patrimoniu

Contributie FEDR 85 %

Buget de stat 13 %

Contributie proprie 2 %

Ø      Societati comerciale care au in proprietate obiective de patrimoniu

Societati Comerciale - Intreprinderi Mari

Contributie FEDR:

maxim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 50% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 50% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale - Intreprinderi Mijlocii

- Contributie FEDR:

maxim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 60% pentru celelalte Regiuni

- Contributia proprie:

minim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 40% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale - Intreprinderi Mici

Contributie FEDR:

maxim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 70% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 30% pentru celelalte Regiuni

Ajutor de stat

Activitatile finantate in cadrul acestui domeniu de interventie nu fac obiectul ajutorului de stat intrucat natura acestora nu este in principal una economica.

Respectarea cerintelor de protejare a mediului si asigurarea egalitatii sanselor

Mediu

Toate proiectele trebuie sa respecte legislatia nationala in domeniul protectiei mediului. Dezvoltarea durabila a turismului trebuie sa se realizeze in concordanta cu planurile de amenajare ale teritoriului, care precizeaza nivelul de protectie in care se inscrie obiectivul care trebuie reabilitat. De asemenea, vor fi finantate proiectele care vor implementa solutii prietenoase mediului inconjurator, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse de energie neconventionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de apa eficient, cresterea suprafetelor ocupate de spatiile verzi, promovarea si diseminarea unui stil de viata prietenos mediului inconjurator, conservarea patrimoniului cultural.

Egalitatea de sanse

In cadrul tuturor investitiilor, toate obstacolele fizice vor fi inlaturate / ameliorate, vor fi prevazute spatii speciale de acces in vederea asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, indeplinind astfel prevederile legislatiei in vigoare cu privire la accesul in cladirile si structurile de utilitate publica.

Domeniul major de interventie

III. 3.2 Valorificarea resurselor turistice naturale cu respectarea cerintelor dezvoltarii durabile

Justificare si obiective

Turismul in natura, practicat intr-o maniera durabila, da nastere unor activitati variate si permite cresterea durabilitatii ambientale si economice ale activitatilor turistice. Avand in vedere faptul ca 30% din suprafata Romaniei este ocupata de munti, se poate aprecia ca turismul montan reprezinta o oportunitate pentru practicarea de activitati turistice pe toata durata anului, unele dintre acestea chiar cu caracter de "turism de nisa".

In plan intern, populatia tanara isi manifesta tot mai mult dorinta de a-si cunoaste tara, optand pentru turismul cultural, ecoturism (de tip "intoarcere la natura"), in timp ce populatia varstnica, in crestere, manifesta un interes tot mai ridicat fata de statiunile balneo-climaterice, ale caror proprietati curative atrag inclusiv turisti straini.

Cele mai importante oportunitati pentru dezvoltarea turismului pe termen scurt sunt date de turismul de nisa (turismul ecvestru, speo-turismul, turismul de aventura, turismul memorial - istoric, turismul de pelerinaj, turismul de afaceri etc.), bazat pe resursele naturale si culturale si anume: statiuni balneare, areale silvice, arii naturale protejate , zone care ofera posibilitatea practicarii sporturilor de iarna, etc.

Complementar domeniului de interventie 3.1, in cadrul acestui domeniu, investitiile in turism pot fi realizate inclusiv in Delta Dunarii, care, desi face parte din patrimoniul UNESCO, constituie un obiectiv turistic complex, cu o valoare naturala ridicata.

Obiective:

Ø      Valorificarea resurselor naturale in scop turistic;

Ø      Diversificarea serviciilor turistice.

Activitati eligibile si operatiuni (proiecte)

Dezvoltarea retelelor de captare si /sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor);

Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;

Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activitati turistice (formatiuni geologice, pesteri, saline, mine, vulcani noroiosi, lacuri) prin:

Instalatii de iluminat, incalzire, ventilatie;

Asigurarea accesului in conditii de securitate pentru turist;

Amenajare grupuri sanitare;

Etc.

Amenajare puncte (foisoare) de observare / filmare / fotografiere;

Refacerea si amenajarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale, cu exceptia drumurilor finantate sub Axa prioritara 1 si a drumurilor comunale;

Amenajarea si dotarea platformelor de campare, inclusiv utilitatile specifice (grupuri sanitare, apa curenta, iluminat etc.);

Amenajare puncte de colectare a gunoiului menajer;

Amenajarea si construirea de refugii montane pentru asigurarea sigurantei si a primului ajutor in caz de accidente;

Marcarea traseelor montane;

Amplasarea de panouri informative;

Amenajarea de noi posturi SALVAMONT;

Refacerea si amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a traseelor pentru cura de teren, a spatiilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;

Refacerea parcurilor balneare, parcuri - gradina;

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

24 luni

Solicitanti:

Autoritati ale administratiei publice;

Societati comerciale.

Areale / Zone si/sau grupuri tinta

Areale cu resurse naturale, care au potential turistic.

Categorizarea interventiilor

 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Turism

Protectia si dezvoltarea patrimoniului natural

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila


 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice. 

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor

Ø      Criterii de eligibilitate

 • Proiectul trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului si sau al cladirilor sau dupa caz, concesionar terenului / cladirii, pe o durata de minim 10 ani;

Proiectul are studiu de fezabilitate si avizele necesare;

 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;
 • Costurile proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;
 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 3;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 3;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa (proprie sau prin delegare) de implementare a proiectului;

Proiectul trebuie sa fie in concordanta cu planurile de amenajare a teritoriului si sa aiba autorizatiile specifice necesare (de mediu, constructii, urbanism);

Proiectul trebuie sa respecte normele legislative privind protectia obiectivelor naturale de patrimoniu, siguranta turistului, protectia mediului);

Existenta caii de acces la obiectivul turistic reabilitat.

Ø      Criterii de evaluare

Impactul proiectului asupra asupra dezvoltarii turismului in zona si utilizarea resurselor naturale existente (contributia proiectului la cresterea numarului de turisti / vizitatori la obiectivele reabilitate);

Crearea de locuri de munca;

Contributia proiectului propus la scoaterea din izolare a zonei in care este implementat;

Contributia la mentinerea specificitatii zonei in care este implementat;

Calitatea caii de acces spre obiectivul propus spre reabilitare;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii;

Proiectul propune o abordare integrata - contine activitati de amenajare a patrimoniului natural, a cailor de acces, amenajarea sistemelor de iluminat, etc.

Indicatori de monitorizare si evaluare

Indicator

U.M.

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv final (2013)

OUTPUT/IMPLEMENTARE

Proiecte integrate de investitii in valorificarea patrimoniului natural cu potential turistic

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

Proiecte integrate de reabilitare statiuni turistice

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR /SMIS

Suprafata amenajata a patrimoniului natural

Ha

Rapoarte Monitorizare POR / SMIS

Rapoarte evaluare

Anchete de teren

REZULTAT

Cresterea numarului persoanelor care au vizitat obiectivele reabilitate

Nr.

Rapoarte evaluare

Anchete de teren

IMPACT

Locuri de munca nou create (program partial sau integral) la 2 ani dupa implementarea proiectului

Nr

Rapoarte evaluare

Anchete de teren

Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari:

MIE - Autoritatea de Certificare si Plata

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro

 • Costul total maxim al unui proiect:

Plan financiar

-Euro -

Buget total

154.120.000

Contributia comunitara

(FEDR)

131.000.000

Contributia nationala

23.120.000

20.040.000

3.080.000

Ø      Autoritati ale administratiei publice locale si centrale care fac dovada proprietatii asupra terenului/cladirilor sau le detin in concesiune pentru cel putin 10 ani, sau au acordul proprietarilor de drept ;

Contributie FEDR 85 %

Buget de stat 13 %

Buget local 2 %

Ø      Societati comerciale

Societati Comerciale - Intreprinderi Mari

Contributie FEDR:

maxim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 50% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 50% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale - Intreprinderi Mijlocii

Contributie FEDR:

maxim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 60% pentru celelalte Regiuni

- Contributia proprie:

minim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 40% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale - Intreprinderi Mici

Contributie FEDR:

maxim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 70% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 30% pentru celelalte Regiuni

Ajutorul de stat

Investitiile finantate din cadrul domeniului de interventie "Valorificarea resurselor turistice naturale in contextul dezvoltarii durabile" nu intra sub incidenta prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea principiului durabilitatii si egalitatii sanselor

Mediu

Dezvoltarea turismului va tine cont de principiile dezvoltarii durabile, in sensul conservarii si protejarii patrimoniului natural, dar si al reducerii presiunii antropice asupra mediului, inerenta in conditiile practicarii turismului pe scara larga.

Cresterea numarului de turisti, asteptata in conditiile dezvoltarii turismului, va suprasolicita mediul inconjurator, afectand echilibrul ecosistemului. Presiunea asupra mediului va fi tinuta sub control in regiunile cu un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite valorificarea acestuia intr-o maniera durabila si printr-o repartizare spatiala uniforma a activitatilor turistice.

Exploatarea turistica durabila a zonelor naturale se poate realiza prin practicarea unui turism controlat, prin distribuirea echilibrata a turistilor in toate perioadele anului (reducand astfel si efectul indus de sezonalitate).

Egalitatea de sanse

In cadrul tuturor investitiilor, vor fi prevazute spatii speciale de acces in vederea asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, indeplinind astfel prevederile legislatiei in vigoare cu privire la accesul in structurile de utilitate publica.

Domeniul major de interventie

III. 3.3 Cresterea calitatii serviciilor turistice de cazare si agrement

Fundamentare si obiective

In prezent, Romania dispune de un numar suficient de spatii de cazare, care au, insa, un grad inaintat de uzura, corelat cu un nivel scazut al gradului de modernizare, situatie intalnita indeosebi in cazul structurilor de cazare de doua si trei stele, construite in perioada 1975-1980.

De aceea, tinand cont si de evolutiile globale ale pietei turistice, este absolut necesara cresterea standardelor de calitate a spatiilor de cazare de tipul hotelurilor, moteluri si campinguri, cabane si hoteluri pentru tineret, structuri de cazare pe vapoare/pontoane. In plus, aceleasi atribute caracterizeaza si structurile de agrement turistic, care furnizeaza facilitatile de petrecere a timpului liber.

Obiective:

Ø      Imbunatatirea calitatii serviciilor de cazare;

Ø      Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, in vederea cresterii numarului de turisti si a duratei sejurului;

Ø      Diversificarea serviciilor turistice.

Activitati eligibile si operatiuni (proiecte)

Ø      Reabilitarea / modernizarea / extinderea structurilor de cazare cu utilitatile corespunzatoare :

Structurile de cazare eligibile pentru finantare sunt: hoteluri, moteluri, pensiuni turistice, campinguri, cabane, hoteluri pentru tineret;

Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare (interior si fatada, grupuri sanitare, camere / spatii pentru persoane cu handicap locomotor), izolare fonica, extindere spatii de cazare, modernizare sistem de utilitati, amenajare parcare / garaje, iluminat exterior ;

Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente ecologice pentru alimentare cu energie electrica, spalatorie), ascensor.

Sunt exceptate de la finantare :

structurile de cazare de tipul apartamentelor sau camerelor de inchiriat in locuinte familiale sau in cladiri cu alta destinatie (conform Ordinului 510 / 2002);

 • Pensiunile cu mai putin de 10 camere din spatiul rural;

Pensiunile agro-turistice.

Ø      Crearea / extinderea / reabilitarea structurilor de agrement turistic cu utilitatile aferente, cum sunt :

amenajare piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;

terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitatie;

transport feroviar de interes turistic pe cale ferata cu ecartament ingust, in zone de deal si de munte,

amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;

Amenajarea de piste pentru cicloturism;

Amenajarea de noi partii de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru intretinerea partiilor de schi);

amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna: echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzatoare;

amenajari specifice sporturilor nautice;

amenajari pentru practicarea pescuitului sportiv.

Sunt exceptate de la finantare :

unitati de alimentatie publica cum sunt: restaurante, baruri, discoteci, cazinouri etc situate in afara spatiilor de cazare.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

24 luni

Solicitanti

Autoritati ale administratiei publice locale;

Firme private, cu activitate in domeniul turismului, cu exceptia microintreprinderilor din spatiul rural.

Areale/Zone si/sau grupuri tinta

Localitati turistice si localitati cu potential turistic.

Categorizarea interventiilor

 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Turism

Asistenta pentru imbunatatirea serviciilor turistice

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Zone rurale

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice. 

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor

Ø      Criterii de eligibilitate

 • Proiectul trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului si sau al cladirilor sau dupa caz, concesionar terenului / cladirii, pe o durata de minim 10 ani;
 • Proiectul are studiul de fezabilitate;
 • Solicitantul de proiect trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;
 • Costurile proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect;
 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 3;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 3;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa (proprie sau prin delegare) de implementare a proiectului;

 • Proiectul trebuie sa fie in concordanta cu planurile de amenajare a teritoriului si sa aiba autorizatiile specifice necesare (de mediu, constructii, urbanism, etc.);

Proiectul trebuie sa respecte normele legislative privind protectia obiectivelor de patrimoniu si a obiectivelor naturale, siguranta turistului, protectia mediului);

Existenta caii de acces catre obiectivul propus spre reabilitare.

Ø      Criterii de evaluare

Impactul proiectului asupra asupra dezvoltarii turismului in zona si utilizarea resurselor existente (gradul in care proiectul contribuie la cresterea numarului de turisti / vizitatori in obiectivele reabilitate / structurile de agrement create);

Crearea de locuri de munca;

Gradul in care proiectul propus contribuie la scoaterea din izolare a zonei in care este implementat;

Gradul in care proiectul contribuie la mentinerea specificitatii zonei in care este implementat;

Calitatea caii de acces catre obiectivul propus spre reabilitare / dotare;

Proiectele trebuie sa fie sustenabile dupa incetarea finantarii;

Proiectul propune o abordare integrata - contine activitati de dotare / modernizare a structurilor de cazare, dezvoltarea structurilor de agrement etc..

Indicatori de monitorizare si evaluare

Indicator

U.M.

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv final (2013)


Proiecte de investitii realizate

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR / SMIS

 

Firme sprijinite

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR / SMIS


Cresterea numarului de turisti in structurile de cazare reabilitate

Nr.

Rapoarte evaluare POR/

Anchete de teren

 

Structuri de cazare care au trecut la un standard de calitate superior

Nr.

Rapoarte evaluare POR/

Anchete de teren


 

Locuri de munca nou create (cu program partial sau integral) la 2 ani dupa implementarea proiectului

 

Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari

MIE - Autoritatea de certificare si Plata

Marimea alocarilor financiare

Reabilitari / modernizari / dotarii / structuri de cazare

Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro

Costul total maxim al unui proiect: 5 000.000 Euro

Crearea / extinderea / reabilitarea structurilor de agrement turistic

Costul total minim al unui proiect:  200.000 Euro

Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro

Plan financiar

-Euro -

Buget total

192.650.000

Contributia comunitara

(FEDR)

163.750.000

Contributia nationala

28.900.000

-Buget de Stat

25.050.000

-Buget Local

3.850.000

Ø      Autoritati ale administratiei publice locale si centrale care fac dovada proprietatii asupra terenului/cladirilor sau le detin in concesiune pentru cel putin 10 ani:

Contributie FEDR 85 %

Buget de stat 13 %

Buget local 2 %

Ø      Societati comerciale

Societati Comerciale - Intreprinderi Mari

Contributie FEDR:

maxim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 50% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 50% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale - Intreprinderi Mijlocii

- Contributie FEDR:

maxim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 60% pentru celelalte Regiuni

- Contributia proprie:

minim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 40% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale - Intreprinderi Mici

Contributie FEDR:

maxim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 70% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 30% pentru celelalte Regiuni

Ajutorul de stat

Investitiile finantate din cadrul acestui domeniu de interventie nu intra sub incidenta prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea principiului durabilitatii si egalitatii sanselor

Mediu

Toate proiectele trebuie sa respecte legislatia nationala in domeniul protectiei mediului. Dezvoltarea durabila a turismului trebuie sa se realizeze in concordanta cu planurile de amenajare ale teritoriului, care precizeaza normele tehnice de realizare a structurilor de agrement turistic. De asemenea, vor fi finantate proiectele care vor implementa solutii prietenoase mediului inconjurator, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse de energie neconventionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de apa eficient, cresterea suprafetelor ocupate de spatiile verzi, promovarea si diseminarea unui stil de viata prietenos mediului inconjurator, conservarea patrimoniului turistic, natural si cultural.

Egalitatea de sanse

Vor avea prioritate la finantare acele investitii care vor avea prevazute spatii speciale de acces in vederea asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, indeplinind astfel prevederile legislatiei in vigoare cu privire la accesul in structurile de utilitate publica.

III.4. Axa Prioritara 4: Dezvoltare urbana durabila

Fundamentare si Obiective

Procesul de restructurare a economiei romanesti dupa anul 1990, generat de declinul activitatilor industriale, indeosebi ale industriei grele, a afectat profund orasele Romaniei, initial orasele mici si mijlocii cu activitati mono industriale, iar ulterior si centre urbane vechi, cu traditii industriale. Diminuarea numarului locurilor de munca in intreprinderile industriale, in conditiile in care numarul locurilor de munca in activitati tertiare nu a crescut suficient de mult pentru a absorbi forta de munca din industrie, a facut ca Romania sa se confrunte cu u fenomen unic in Europa, anume migratia definitiva a populatiei de la oras, la sat, dar si o "migratie de week-end si concedii" ale citadinilor care si-au redobandit pamantul mostenit, in parcele mici de terenuri, care se adauga celor care practica o agricultura de subzistenta.

Diminuarea veniturilor populatiei de la orase si legat de acestea, a bugetelor autoritatilor locale, au dus la restrangerea investitiilor publice in infrastructura de baza a oraselor, la deteriorarea vietii citadine, cu impact asupra calitatii vietii locuitorilor din mediul urban.

Este cazul deopotriva al zonelor periferice ale oraselor dar si a zonelor centrale ale acestora, unde cladiri de mare valoare istorica, culturala si artistica sunt abandonate sau intr-o stare avansata de degradare, locuite de minoritati etnice sau categorii de populatie marginalizate. De asemenea, aceste zone inregistreaza un grad ridicat de deteriorare a spatiilor publice: strazi cu pavaj/asfalt deteriorat, iluminat stradal incomplet si/sau inadecvat, suprafata redusa a parcurilor si zonelor de recreere, etc. aceasta situatie este agravata de absenta sau caracterul limitat al activitatilor antreprenoriale, ceea ce face ca bugetul acestor comunitati sa nu poata face fata cerintelor de refacere a infrastructurii urbane de baza, de punere in valoare a unor vechi areale urbane, care ar putea atrage micii intreprinzatori, sau de sprijinire a categoriilor dezavantajate.

Pentru a contribui la rezolvarea unor astfel de probleme complexe, vor fi finantate in cadrul acestei prioritati a POR proiecte integrate ale unor orase mici sau areale clar delimitate spatial in cadrul oraselor mijlocii si mari, asa-numitele "zone de actiune urbana". Avantajul acestei abordari integrate consta in faptul ca se pot rezolva simultan o serie de probleme intre care exista relatii de interdependenta si care afecteaza si arealele adiacente zonei de interventie propriu-zise.

Un proiect integrat cuprinde actiuni de reabilitare a mediului construit degradat, de dezvoltare a activitatilor antreprenoriale prin sprijinirea IMM si a infrastructurii de afaceri pentru ocuparea fortei de munca, precum si actiuni de promovare a incluziunii sociale, a acelor categorii de populatie marginalizate si dezavantajate.

Obiective:

Ø      Obiectivul general al acestei axe prioritare il constituie regenerarea / revitalizarea oraselor cu potential de crestere economica.

Operatiuni/ activitati eligibile

Ø      Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea serviciilor urbane prin investitii cum sunt:

finalizarea si/sau renovarea cladirilor abandonate (si pregatirea lor pentru noi tipuri de activitati economice si sociale);

restaurarea cladirilor de importanta istorica si culturala;

 • demolarea cladirilor si/sau a structurilor aflate intr-o stare avansata de degradare, care nu apartin patrimoniului national cultural si amenajarea terenurilor degradate /neutilizate, pentru constructia de cladiri de utilitate publica sau spatii verzi ;

dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii si utilitatilor publice urbane, respectiv reabilitarea strazilor orasenesti, inclusiv a infrastructurii aferente si refacerea spatiilor publice si a diferitelor tipuri de infrastructurii urbane (pavaje, trotuare, iluminat public etc.);

crearea si/sau conservarea spatiilor verzi si pentru recreere;

investitii pentru imbunatatirea mobilitatii populatiei din zonele de actiune urbana:

construirea de statii pentru autobuze, tramvaie si troleibuze sau modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale in scopul imbunatatirii integrarii diferitelor moduri de transport public urban;

extinderea si/sau modernizarea retelei liniilor de tramvai si infrastructurii pentru troleibuze;

achizitionarea de mijloace de transport ecologice;

construirea de piste pentru biciclisti.

renovarea locuintelor:

renovarea cladirilor rezidentiale colective (exceptand ariile din interiorul locuintelor), incluzand:

innoirea partilor structurale principale ale cladirilor, acoperis, fatada, casa scarilor, coridoarele interioare si exterioare, intrarile si exterioarele acestora, lift;

instalatiile tehnice ale cladirilor (reteaua de distributie a apei si canalizare, instalatiile electrice, instalatiile contra incendiilor, sistemul de ventilatie, sistemul de colectare a gunoiului, etc);

actiuni de eficientizare energetica incluzand renovarea sistemului de incalzire si a izolatiei, centralelor termice, retelelor de distributie a caldurii si promovarea surselor de energie regenerabila.

Renovarea si schimbarea folosintei cladirilor existente pentru asigurarea de locuinte sociale;

Achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la servicii publice.

Ø      Dezvoltarea mediului de afaceri prin:

Sprijinirea crearii si dezvoltarii IMM prin acordarea de granturi pentru investitii in activitati de productie si servicii, indeosebi pentru achizitionarea de echipamente si tehnologii moderne, prietenoase mediului;

Sprijinirea crearii infrastructuri necesare afacerilor (parcuri de afaceri, centre logistice, etc).

Ø      Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea serviciilor sociale prin investitii cum sunt:

Reabilitarea si/sau crearea - prin amenajarea unor spatii existente - a infrastructurii sociale a zonei de actiune urbana: centre de ingrijire a copiilor, centre pentru batrani, centre de asistenta pentru persoanele cu deficiente, centre pentru tineret, persoane aflate in dificultate etc, si dotarea lor cu echipamente specifice, inclusiv achizitionarea de echipamente de informare si comunicare;

Imbunatatirea serviciilor sociale, cum sunt prevenirea extinderii fenomenului "copiii strazii", sprijinirea mamelor singure si a altor femei cu probleme de reintegrare pe piata muncii, etc.;

Achizitionarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sisteme de supraveghere, etc).;

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor

Durata maxima de implementare a unui proiect individual

36 luni

Durata maxima de implementare a proiectului integrat

Pana la 30 iunie 2015

Solicitanti

Autoritati ale administratiei publice locale.

Areale /zone si/sau grupuri tinta

Cartiere sau areale clar delimitate spatial in cadrul oraselor, caracterizate prin deteriorarea mediului fizic si natural, declinul activitatilor economice si pondere importanta a unor grupuri de populatie dezavantajate, cu minim 20.000 locuitori.

Categorizarea interventiilor

 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Regenerare urbana si rurala

Proiecte integrate de regenerare urbana si rurala

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Urban

Criterii de evaluare strategica a proiectului integrat

Contributia proiectului integrat la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului integrat la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;

Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectului integrat

Ø      Criterii de eligibilitate a proiectului integrat:

 • Solicitantul trebuie sa faca dovada capacitatii de finantare;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa (proprie sau prin delegare) de implementare a proiectului;

 • Proiectul integrat trebuie sa contina si strategia de dezvoltare a zonei de actiune urbana;
 • Proiectul integrat trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile prin POR;

Proiectul integrat trebuie sa fie in concordanta cu Planurile de Amenajare a Teritoriului si Urbanism;

 • Durata maxima de implementare a proiectului integrat nu trebuie sa depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectul integrat trebuie sa contina proiecte individuale din cel putin doua domenii de interventie (reabilitarea infrastructurii urbane, sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului, reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea serviciilor sociale), dintre care, obligatoriu, reabilitarea infrastructurii urbane;

Proiectul integrat trebuie sa fie implementat in zone urbane ("zonele de actiune urbana") care indeplinesc cel putin trei din urmatoarele criterii de eligibilitate:

Nivel scazut/declinul activitatilor economice, inchiderea unor activitati industriale traditionale;

Nivel ridicat al somajului;

Nivel ridicat al saraciei, exprimat prin venituri scazute si excluziune sociala;

Populatie numeroasa apartinand unor grupuri etnice si/sau minoritare marginalizate;

Nivel scazut de educatie, rata de calificare scazuta, si rata ridicata de abandon scolar;

Nivel redus al securitatii locuitorilor, respectiv nivel ridicat al delicventei, criminalitatii, consumului de droguri si/sau violentei;

Trenduri demografice negative;

Un mediu construit distrus / parasit / deteriorat.

Proiectul integrat trebuie sa fie implementat in areale urbane ("zonele de actiune urbana") cu o populatie de cel putin 20.000 de locuitori.

Ø      Criterii de evaluare a proiectului integrat

Perioada de implementare estimata de solicitant pentru realizarea actiunilor continute in Proiectul integrat sa fie realista;

Bugetul estimat al Proiectul integrat pentru implementarea actiunilor prevazute sa fie fezabil;

Proiectul integrat dovedeste/justifica existenta unui impact economic pozitiv atat asupra zonei vizate cit si a intregului oras (cresterea atractivitatii "zonei de actiune urbana", crearea de noi locuri de munca, etc);

Proiectul integrat respecta politicile orizontale privind mediul, societatea informationala si egalitatea de sanse;

Proiectul integrat vizeaza zone cu nivel scazut si/sau declin al activitatilor economice, inchiderea unor intreprinderi industriale traditionale etc.;

Proiectul integrat se adreseaza unor zone cu nivel ridicat al somajului /somajul de lunga durata /somajul tinerilor;

Proiectul integrat vizeaza zone cu populatie numeroasa apartinand unor grupuri etnice minoritare (populatie rroma, etc);

Proiectul integrat vizeaza zone cu mediu construit distrus / deteriorat;

Solicitantul face dovada respectarii principiului parteneriatului (cu implicarea tuturor actorilor relevanti, vizati de proiect) in procesul de elaborare a

o       

proiectului.

Proiectele individuale

Dupa aprobarea, in urma procesului de evaluare, a proiectului integrat, solicitantul va depune minim 2 proiecte individuale - componente ale proiectului integrat - din domenii diferite (infrastructura si servicii urbane, mediu de afaceri, infrastructura si servicii sociale) cu studii de fezabilitate si proiecte tehnice.

Criterii de evaluare strategica a proiectului individual

Ø      Contributia proiectului individual la realizarea obiectivelor proiectului integrat;

Ø      Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel "zonei de actiune urbana"/ orasului din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor individuale:

Infrastructura si servicii urbane

Criterii de eligibilitate a proiectelor individuale:

Proiectul individual trebuie sa se regaseasca intre actiunile prevazute in cadrul proiectului integrat;

 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului/cladirii sau dupa caz concesionar al terenului/cladirii, pe o durata de minim 10 ani;
 • Proiectul trebuie sa aiba studiu de fezabilitate si avizele corespunzatoare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;

Costurile financiare ale proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru un proiect individual;

 • Proiectele propuse trebuie sa respecte cerintele Planurilor de Amenajare a Teritoriului si a Planurilor de Urbanism si sa detina avizele corespunzatoare studiului de fezabilitate.

Criterii de evaluare a proiectelor individuale

Proiectul are impact favorabil asupra dezvoltarii zonei de actiune urbana (atragerea investitorilor, crearea de locuri de munca , etc.), precum si asupra mediului ambiant;

Proiectul este sustenabil - existenta surselor financiare necesare functionarii, intretinerii si/sau repararii, dupa terminarea proiectului.

Infrastructura de afaceri

Criterii de eligibilitate a proiectelor individuale:

Proiectul trebuie sa se regaseasca intre actiunile prevazute in cadrul proiectului integrat;

 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului/cladirii sau dupa caz concesionar al terenului/cladirii, pe o durata de minim 10 ani;
 • Proiectul trebuie sa aiba studiu de fezabilitate / plan de afaceri;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;

Costurile financiare ale proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru un proiect individual;

 • Proiectele propuse trebuie sa respecte cerintele Planurilor de Amenajare a Teritoriului si a Planurilor de Urbanism si sa detina avizele corespunzatoare studiului de fezabilitate.

Criterii de evaluare proiecte individuale:

Proiectul are impact favorabil asupra dezvoltarii zonei de actiune urbana (atragerea investitorilor, crearea de locuri de munca, etc.), precum si asupra mediului ambiant;

 • Proiectul este sustenabil - existenta surselor financiare necesare, dupa terminarea proiectului;

Ponderea activitatilor de transfer tehnologic, cercetare/ dezvoltare/ inovare.

Intreprinderi Mici si Mijlocii

Criterii de eligibilitate:

Schema de finantare trebuie sa se regaseasca intre actiunile prevazute in cadrul proiectului integrat;

 • Durata schemei de finantare sa nu depaseasca 30 iunie 2015;

Valoarea schemei de finantare se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru un proiect individual;

 • Capacitatea solicitantului de implementare a schemei de finantare a IMM;
 • Schema de finantare sa aiba autorizare pentru Ajutorul de stat , daca este cazul.

Criterii de evaluare proiecte individuale:

Justificarea necesitatii sprijinirii IMM din zona de actiune urbana (existenta pietelor pentru produsele /serviciile etc. IMM -lor sprijinite, crearea de locuri de munca pentru somerii de lunga durata, tineri, etc).

Infrastructurii si servicii sociale

Criterii de eligibilitate a proiectelor individuale:

Proiectul individual trebuie sa se regaseasca intre actiunile prevazute in cadrul proiectului integrat;

 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului/cladirii sau dupa caz concesionar al terenului/cladirii, pe o durata de minim 10 ani;
 • Proiectul trebuie sa aiba studiu de fezabilitate si avizele corespunzatoare;
 • Activitatile propuse spre finantare in cadrul proiectului sa nu fi fost finantate din fonduri publice in ultimii 5 ani;

Costurile financiare ale proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru un proiect individual;

 • Proiectele propuse trebuie sa respecte cerintele Planurilor de Amenajare a Teritoriului si a Planurilor de Urbanism si sa detina avizele corespunzatoare studiului de fezabilitate;
 • dovada instruirii si/sau calificarii profesionale a persoanelor apartinand unor grupuri marginalizate (someri, minoritati etnice, indeosebi etnia rroma, etc) din zona de actiune urbana, realizata prin alte programe (POS Resurse Umane etc).

Criterii de evaluare a proiectelor individuale

Proiectul are impact favorabil asupra sprijinirii procesului de incluziune sociala in zona de actiune urbana;

Proiectul este sustenabil - existenta surselor financiare necesare functionarii, intretinerii si/sau repararii, dupa terminarea proiectului;

Indicatori de monitorizare si de evaluare

Indicatori

U.M.

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv final (2013)

OUTPUT/IMPLEMENTARE

 

Proiecte de regenerare urbana finantate

Nr

Rapoarte Monitorizare POR

Cladiri publice renovate/ reabilitate

M2

Rapoarte Monitorizare POR

Strazi orasenesti construite/ reabilitate /modernizate inclusiv trotuare si piste pentru biciclisti

Km2

Rapoarte Monitorizare POR

Retea de tramvai/troleibuz extinsa/reabilitata

Km

Rapoarte Monitorizare POR

Locuinte reabilitate/modernizate

Nr

Rapoarte Monitorizare POR /

IMM create /sprijinite in zonele de actiune urbana

Nr

Rapoarte Monitorizare POR

Centre sociale infiintate/reabilitate

Nr

Rapoarte Monitorizare POR

Spatii verzi create/reabilitate

M2

Rapoarte Monitorizare POR

REZULTAT

 

Persoane beneficiare ale implemen -

tarii proiectelor integrate urbane

Nr

Rapoarte evaluare POR

Anchete de teren

Locuri de munca nou create in zonele de actiune urbana -

Nr

Rapoarte evaluare POR/

Anchete de teren

Persoane beneficiare de servicii sociale acordate de centrele sociale care au beneficiat de sprijin prin proiectele integrate urbane

Nr

Rapoarte evaluare POR/

Anchete de teren

Organismul competent pentru efectuarea platilor catre beneficiari

MIE - Autoritatea de Certificare si Plata

Marimea alocarilor financiare

1) Proiect integrat

 • Costul total minim al unui proiect integrat: 10. 000.000 Euro
 • Costul total maxim al unui proiect integrat: 50.000.000 Euro

2) Proiect individual

 • Costul total minim al unui proiect individual:  500.000 Euro
 • Costul total maxim al unui proiect individual: 25.000.000 Euro

Planul Financiar

Buget total

655.000.000

Contributia comunitara

(FEDR)

556.750.000

Contributia nationala

98.250.000

- Buget de Stat

85.150.000

- Buget Local

13.100.000

Proiecte de infrastructura /servicii urbane si sociale publice:

Finantare din fonduri Europene (FEDR) - Maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului

Cofinantare din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:

din bugetul de stat - MFP - minim 13% din totalul costurilor eligibile

din bugetele locale - minim 2% din total costurilor eligibile

Proiecte IMM:

Societati Comerciale - Intreprinderi Mici

Contributie FEDR:

maxim 60% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 70% pentru celelalte Regiuni

Contributia proprie:

minim 40% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 30% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale - Intreprinderi Mijlocii

- Contributie FEDR:

maxim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

maxim 60% pentru celelalte Regiuni

- Contributia proprie:

minim 50% pentru Reg Bucuresti Ilfov

minim 40% pentru celelalte Regiuni

Ajutor de stat

Ø      Intrucat IMM nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat sau bugetele locale, ci numai de fonduri comunitare, schemele de finantare a IMM in cadrul proiectelor integrate de regenerare urbana nu intra sub incidenta regulii ajutorului de stat;

Ø      Activitatile de reabilitare a cladirilor de importanta istorica finantate in cadrul proiectelor integrate nu intra sub incidenta ajutorului de stat chiar daca proprietarul cladirii contribuie la cofinantarea proiectului;

Pot fi doua situatii, ambele in afara ajutorului de stat:

FEDR + contributie privata

FEDR + contributie publica (national si /sau local)

Respectarea principiilor durabilitatii si egalitatii sanselor

Mediu

Aceasta axa prioritara (domeniu de interventie) contine explicit activitati care sa conduca la imbunatatirea mediului in zonele urbane degradate: crearea de spatii verzi, reabilitarea termica a cladirilor de locuit, introducerea unui transport ecologic, reabilitarea arealelor degradate (terenuri degradate, situri industriale abandonate, etc), reabilitarea infrastructurilor publice uzate.

Egalitatea de sanse

Proiectele integrate de regenerare urbana vor viza, prin componenta de promovare a incluziunii sociale, sprijinirea grupurilor sociale marginalizate si dezavantajate. Vor fi finantate in cadrul proiectelor integrate de regenerare urbana activitati care sa sprijine insertia pe piata muncii a persoanelor dezavantajate (someri, persoane cu o pregatire insuficienta, tineri, etc), in special prin cursuri de instruire si acordarea de locuinte sociale. O atentie speciala se va acorda persoanelor apartinand minoritatii rrome, pentru a le ajuta sa se integreze pe piata muncii si a le asigura conditii civilizate de locuire .

Societatea informationala

In ceea ce priveste societatea informationala, una dintre activitatile eligibile este dotarea cu echipamente IT a cladirilor publice reabilitate in cadrul proiectelor integrate de regenerare urbana si acordarea de cursuri de instruire a populatiei pentru a putea utiliza serviciile informatice de interes public.

III.5. Axa Prioritara 5: Asistenta Tehnica

Fundamentare si obiective

Pentru ca Programul Operational Regional sa fie implementat in cele mai bune conditii si sa se asigure calitatea si gradul de coerenta al actiunilor, precum si utilizarea eficienta a fondurilor alocate acestui program, este necesar ca Autoritatea de Management si Organismele Intermediare sa fie sprijinite prin intermediul asistentei tehnice.

Asistenta tehnica se acorda conform prevederilor art. 44 al propunerii Regulamentului Consiliului privind dispozitiile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, prezentata de Comisie (COM(2004)492 final, 14.7.2004), referitor la asistenta tehnica acordata Statelor Membre, in care se mentioneaza: "pentru fiecare program operational, fondurile pot finanta activitati de pregatire, management, monitorizare, evaluare, informare si control, precum si activitatile pentru intarirea capacitatii administrative privind implementarea Fondurilor Structurale"

Pentru a defini asistenta tehnica necesara implementarii Programului Operational Regional, s-a luat in considerare Sistemul de Implementare al Programului Operational Regional, integrat in documentul ce va fi transmis Comisiei Europene pentru inceperea negocierilor.

Conform Hotararii Guvernului Nr 402/2004, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a fost desemnat Ministerul Integrarii Europene, prin intermediul Directiei Generale pentru Dezvoltare Regionala, iar conform Hotararii Guvernului Nr. 243/2006 s-a constituit Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional.

Organismele intermediare pentru implementarea domeniilor de interventie ale Programului Operational Regional sunt cele opt Agentii pentru Dezvoltare Regionala. Contractele de servicii privind delegarea de atributii vor fi incheiate pe toata durata programului de catre Autoritatea de Management a POR cu fiecare Agentie de Dezvoltare Regionala. Contractele vor include conditii referitoare la:

Structura organizationala a organismelor intermediare si separarea functiilor;

Pastrarea unui nivel corespunzator al personalului calificat si monitorizarea programelor de instruire;

Mentenanta retelelor informatice;

Atingerea unui standard recunoscut de management.

Obiectiv

Ø      Obiectivul acestei axe prioritare il constituie sprijinirea implementarii in conditii de eficienta si transparenta a Programului Operational Regional.

Acest obiectiv va fi atins prin intermediul Strategiei de Asistenta Tehnica aprobata de Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional.

Operatiuni si activitati eligibilei (proiecte)

Ø      Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional

sprijinirea Autoritatii de Management si a Organismelor intermediare (inclusiv costuri de personal) in implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv identificarea si dezvoltarea proiectelor, pregatirea, selectia, monitorizarea, evaluarea, controlul si audit;

achizitia si instalarea echipamentelor IT (altele decat cele procurate prin POAT) necesare pentru managementul si implementarea programului;

achizitia si instalarea echipamentelor birotice necesare pentru managementul si implementarea programului;

sprijinirea organizatorica si logistica a Comitetului de Monitorizare a POR si a celorlalte Comitete pentru POR;

evaluarea POR, inclusiv pentru urmatoarea perioada de programare;

evaluarile pentru proiectele implementate, inclusiv evaluari continue si la fata locului;

elaborarea de studii pentru fundamentarea POR;

cheltuieli salariale ale personalului implicat in pregatirea, selectia, evaluarea, monitorizarea, controlul si auditul programului;

cursuri de training in vederea imbunatatirii cunostintelor personalului din cadrul Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare;

studii de impact pentru rapoartele anuale de implementare.

Ø            Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

pregatirea si distribuirea materialelor informative si publicitare (documente oficiale POR, manuale de proceduri, ghiduri ale solicitantilor, brosuri, alte publicatii);

pregatirea si publicarea materialelor pentru presa;

proiectarea si managementul web-site-ului, dezvoltarea si mentenanta site-ului;

organizarea de seminarii, evenimente;

pregatirea si distribuirea materialelor publicitare (obiecte, buletine informative, postere, etc);

organizarea de conferinte, forumuri, prezentari, caravane de informare, traininguri pentru beneficiari;

evaluarea activitatilor de informare si publicitare, precum si a rezultatelor obtinute;

informarea privind "bunele practici" pentru promovarea utilizarii corecte si eficiente a fondurilor publice.

Toate materialele publicitare si de informare vor avea siglele UE si POR.

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene, detaliate in Ghidul solicitantului.

Durata operatiunilor (proiectelor)

Durata maxima de implementare a unui proiect

24 luni

Solicitantii proiectelor

Ø·   Autoritatea de Management a POR

Ø·   Organismele intermediare POR

Ø·   Alte structuri implicate in gestiunea POR

Grupuri tinta

Autoritatea de Management POR, Organismele Intermediare, alte structuri implicate in gestiunea POR pentru activitati de implementare a POR;

Potentialii beneficiari de proiecte de investitii finantabile prin POR, organizatii economice, sociale si profesionale, publicul larg (pentru activitatile de informare si publicitate).

Categorizarea interventiilor
 • Tema prioritara

Cod

Tema prioritara

Asistenta tehnica

Pregatire, implementare, monitorizare si control

Evaluare si studii; informare si comunicare

 • Forma de finantare

Cod

Forma de finantare

Asistenta nerambursabila

 • Dimensiunea teritoriala

Cod

Tipul de teritoriu

Nu se aplica

Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Contributia proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale Programului Operational Regional 2007-2013;

Contributia proiectului la realizarea obiectivelor strategiei de asistenta tehnica pentru implementarea POR .

Criterii de eligibilitate si evaluare a proiectelor

Ø      Criterii de eligibilitate a proiectelor

 • Proiectul trebuie sa se incadreze in domeniile eligibile in cadrul Programului Operational Regional;
 • Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de organism implicat in gestionarea POR;

Costurile financiare ale proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute;

 • Graficul platilor efectuate de catre beneficiar catre contractor sa nu depaseasca 30 iunie 2015;
 • Proiectul este in conformitate cu activitatile eligibile in cadrul axei prioritare 5;
 • Solicitantul sa fie eligibil in cadrul axei prioritare 5;

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitate administrativa de implementare a proiectului.

Ø     Criterii de evaluare a proiectelor:

Justificarea necesitatii proiectului;

Rezultatele estimate ale implementarii proiectelor;

Corelarea cu etapele implementarii POR;

Complementaritatea cu alte proiecte in domeniul asistentei tehnice, finantate din fonduri publice.

Indicatori de monitorizare si de evaluare

Indicatori de Program

Unitate de masura

Nivelul  de Baza

An de baza

Sursa

Obiectiv (2013)

Output/Implementare

Comitete de monitorizare/ implementare POR organizate

Nr

Rapoarte Monitorizare POR/ Rapoarte evaluare

Participanti la cursurile de training organizate

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR/ Rapoarte evaluare

Activitati publicitare si de informare

Nr.

Rapoarte Monitorizare POR/ Rapoarte evaluare

Organismul competent care efectueaza platile catre beneficiari

MIE - Directia de Certificare si Plati Programe

Marimea alocarilor financiare

Costul total minim al unui proiect: 3.000 Euro

 • Costul total maxim al unui proiect: 2.000.000 Euro

Planul financiar

-Euro -

Buget total

115.590.000

Contributia comunitara

(FEDR)

98.250.000

Contributia nationala

17.340.000

Contributie FEDR

Buget de stat

Scheme de ajutor de stat

Acest domeniu de interventie nu intra sub incidenta ajutorului de stat.

Respectarea principiilor durabilitatii si egalitatii de sanse

Protectia mediului

Domeniile de interventie vor contribui la mai buna implementare a principiilor dezvoltarii durabile.

Egalitatea de sanse

Domeniile de interventie vor contribui la monitorizarea implementarii politicii privind egalitatea de sanse.

Societatea informationala

Domeniile de interventie vor promova aplicarea metodelor moderne de management prin intermediul IT, precum si activitatile de informare si publicitate.Campusul cuprinde: scoala/liceu; camin/garsoniera profesor, cantina si biblioteca, dotate si utilate corespunzator; baze de practica pentru meserii si specializari cerute de particularitatea zonei; baza sportiva - terenuri de sport

OECD defineste spatiul rural in functie de densitatea populatiei, sunt considerate localitati rurale, localitati cu o densitate de sub 150 locuitori /kmp
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate