Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place.ascensiunea īn munti, pe zapada, stānca si gheata, trasee de alpinism
Alpinism Arta cultura Diverse Divertisment Film Fotografie
Muzica Pescuit Sport

Diverse


Index » hobby » Diverse
» MINI-GHID al redactarii si sustinerii lucrarii de licenta


MINI-GHID al redactarii si sustinerii lucrarii de licenta
MINI-GHID al redactarii si sustinerii lucrarii de licenta

I.    Redactarea lucrarii de licenta
Dupa alegerea temei (si afisarea listei cu studentii, temele si indrumatorii) studentul va contacta indrumatorul pentru stabilirea planului de actiune. Fiecare indrumator poate avea un stil propriu, neexistand restrictii din acest punct de vedere; cu toate acestea, este de asteptat ca la momentul contactarii indrumatorului, studentul sa pregateasca o prima lista bibliografica si o prima forma a planului lucrarii, urmand ca pe parcurs acestea sa sufere modificari, imbunatatiri etc. Lucrarea de licenta este un studiu de cercetare si respecta etapele, planul si regulile generale ale unei cercetari.

Indiferent de maniera de lucru, planul lucrarii trebuie sa primeasca acceptul indrumatorului, pentru a se asigura personalizarea lucrarii si eliminarea riscului unor prea mari similaritati cu lucrari de licenta din anii anteriori. Studentul si indrumatorul vor stabili impreuna modalitatea de lucru, numarul consultatiilor, tipurile de verificari pe parcurs; lucrarea de licenta trebuie vazuta si acceptata de catre indrumator inaintea redactarii ei in forma finala.

Structura lucrarii este cea clasica pentru un studiu sau raport de cercetare. Nu trebuie sa lipseasca un cuprins (cu paginile corespunzatoare), introducerea (cu prezentarea motivatiei alegerii temei, a obiectivelor si ipotezelor cercetarii, metodelor utilizate etc.), capitolele propriu-zise (care sa asigure coerenta conceptuala si corespondenta cu titlul lucrarii), concluzii (esentiale pentru orice raport de cercetare!), bibliografie, anexe. Orice lucrare trebuie sa-si propuna unul sau mai multe obiective, sa-si stabileasca ipoteze, sa aleaga o metodologie de cercetare (precizarea metodei/metodelor utilizate si motivatia alegerii unei anumite metode), sa realizeze analiza si sa ajunga la o serie de concluzii (capitol esential). Bibliografia se scrie in ordine alfabetica a autorilor. In text trebuie sa existe trimiteri bibliografice care sa dovedeasca o buna documentare teoretica; trimiterile se realizeaza fie ca note de subsol, fie ca mentiuni la final de fraza (autor, an, pagina). O lucrare poate fi absolut originala prin ideile dezvoltate si maniera de realizare, respectand in acelasi timp standardele universale de redactare a unei lucrari stiintifice.

Ca și structura logica lucrarea ar trebui sa indeplineasca urmatoarele:

Partea 1: Stadiul cunoasterii (sinteza a documentarilor teoretice din diverse surse bibliografice: 1-3 capitole)

Partea a 2-a: Cercetarea propriu-zisa (1capitol)

a) Scopul cercetarii

b) Obiectivele cercetarii

c) Ipotezele cercetarii

d) Instrumentele utilizate

e) Prezentarea rezultatelor

f) Verificarea ipotezelor

g) Concluzii

Dimensiuni si format: lucrarea de licenta va avea, in medie, 45 de pagini (se va incadra in intervalul 40-50 pagini), format A4 standard, Times New Roman 12, cu spatiere la 1,3 linii si margini 3cm stanga si 2cm sus, dreapta si jos. Anexele se numeroteaza separat.

II. Sustinerea lucrarii de licenta

Lucrarea de licenta se sustine public, in fata unei comisii de specialitate a departamentului. Sustinerea se realizeaza in doua etape: o prima etapa in care studentul expune succint rezultatele cercetarii sale si o a doua etapa in care studentul raspunde intrebarilor adresate de membrii comisiei.

Studentii trebuie sa pregateasca din timp un rezumat al expunerii, care sa nu depaseasca 10 minute, in care sa se refere la: titlul temei, motivatia alegerii, legatura temei cu specializarea urmata si cariera dorita (toate acestea foarte succint, fara a mai reveni asupra numelui studentului, respectiv titlului lucrarii, daca au fost deja precizate de membrii comisiei), structura lucrarii, cazul practic analizat - metodologie, aport propriu, rezultate - concluziile lucrarii , eventuale limite ale cercetarii. Accentul cade pe partea aplicativa, nu pe cea teoretica.

Dupa prezentarea publica, membrii comisiei pun intrebari, iar studentul raspunde, sustinandu-si argumentat pozitia. Daca membrii comisiei sunt edificati, ori daca studentul se abate de la subiect, comisia poate decide scurtarea timpului de expunere si trecerea la cea de a doua etapa, cea a intrebarilor.

III.       Evaluarea lucrarii de licenta

Lucrarea de licenta primeste o nota din partea indrumatorului, inainte de sustinerea publica, pe baza criteriilor de evaluare sus-amintite. La sustinere, fiecare membru al comisiei acorda cate o nota, pe baza analizei anterioare a lucrarii, a prezentarii realizate de student si a raspunsurilor la intrebari. Nota finala obtinuta de student este o medie aritmetica a notelor indrumatorului si membrilor comisiei.

Criteriile de evaluare a lucrarii de licenta sunt:

- documentarea din literatura romana, documentarea din literatura straina si documentarea practica (atentie la actualitatea datelor fata de momentul elaborarii si, mai ales, cel al sustinerii lucrarii de licenta);

- elemente de contributie proprie teoretico-metodologica si aplicativa;

- calitatea si actualitatea conceptelor folosite, legatura cu domeniul de specializare si abordarea interdisciplinara;

- originalitatea abordarii problemelor;

- concordanta continutului lucrarii cu titlul acesteia;

- programarea si realizarea in timp a cercetarii, conlucrarea cu indrumatorul;

- calitatea redactarii, corectitudinea gramaticala, abilitatile de exprimare in scris;

- continutul si valoarea concluziilor si propunerilor (aportului personal).

IV.        Redactarea lucrarii de licenta[1]

Structura lucrarii de licenta

Lucrarea de licenta este structurata pe capitole si include urmatoarele elemente obligatorii:

a.      Coperta - informatiile care trebuie sa apara pe coperta lucrarii de licenta sunt prezentate in Anexa1;

b.     Pagina de titlu - informatiile care trebuie sa apara in pagina de titlu a lucrarii de licenta sunt prezentate in Anexa2.

c.      Cuprins - lucrarea de licenta va avea un cuprins care sa contina cel putin titlurile tuturor capitolelor insotite de numarul paginii la care incepe fiecare capitol (exemplul in Anexa3);

d.     Lista figurilor si lista tabelelor - in cazul in care lucrarea de licenta contine figuri (imagini, grafice) si/sau tabele, acestea vor fi prezentate, imediat dupa cuprins, sub forma unor liste (separat pentru figuri si tabele) care contin numele fiecarui element si numarul paginii la care se afla acesta (exemplul in Anexa5);

e.      Introducere - aceasta va contine motivatia alegerii temei, gradul de noutate a temei, obiectivele generale ale lucrarii, metodologia folosita, firul rosu al lucrarii (titlul capitolelor si legatura dintre ele), precum si limitele lucrarii (confidentialitatea datelor, rata mica de raspuns la chestionare/interviuri, lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinta, etc.). Introducerea nu se numeroteaza ca si capitol;

f.      Capitole - lucrarea de licenta va contine intre 3 si 4 capitole numerotate crescator, fiecare avand, in partea finala, o sectiune de concluzii, care sa sintetizeze informatiile si/sau rezultatele prezentate in cadrul acelui capitol; titlurile si subtitlurile capitolelor trebuie sa fie clar evidentiate

Metodologia cercetarii este subcapitol al licentei. El cuprinde o scanare a cercetarilor realizate despre tema aducand argumente bibliografice. Cercetarea este prezentata cu detalii privind justificarea alegerii metodei de investigare (descrierea chestionarelor, testelor, interviurilor etc.).

Un alt subcapitol este cel de Rezultate si Discutii. Sunt prezentate analize ale cercetarii si critici personale privind: datele gasite in alte cercetari, prezentate intr-o maniera in care orice persoana inteligenta si mai putin experta in domeniu sa poata sa le inteleaga; raspunsuri pentru ipotezele/intrebarile stabilite la inceputul lucrarii, argumente si dezbateri.

g.     Concluziile lucrarii - in aceasta parte a lucrarii de licenta se regasesc cele mai importante concluzii din capitole, opinia personala privind rezultatele obtinute in lucrare, precum si potentiale directii viitoare de cercetare legate de tema abordata. Concluziile lucrarii nu se numeroteaza ca si capitol;

h.     Bibliografie - acesta este ultima parte a lucrarii si va contine lista tuturor surselor de informatie utilizate de catre absolvent pentru redactarea lucrarii de licenta. Bibliografia nu se va numerota ca si capitol al lucrarii.

i.       Anexe (daca este cazul) - acestea apar intr-o sectiune separata, care nu se numeroteaza ca si capitol. Fiecare anexa se va mentiona cel putin o data in textul lucrarii. Anexele se numeroteaza crescator (Anexa 1, Anexa 2, etc);Reguli de redactare a lucrarii de licenta

Formatul intregii lucrari este A4, numarul de pagini fiind intre 40 si 50.

a.      Marginile paginii - se vor utiliza urmatoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins):

stanga: 2,5 cm;

dreapta: 2 cm

sus: 2 cm

jos: 2 cm

b.     Spatiul intre randuri - textul va respecta o spatiere intre randuri de 1,3 linii

c.      Alinierea textului in cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat intre marginile din stanga si dreapta (justified). Primul rand al fiecarui paragraf va avea o indentare de 1,5 cm. Exceptie fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate centrat, precum si etichetele tabelelor si figurilor (a se vedea explicatiile de mai jos); nu se lasa randuri albe intre paragrafe decat daca se doreste in mod expres evidentierea unei anumite sectiuni.

d.     Font - fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizand diacriticele specifice limbii romane (a, s, t, i, a);

e.      Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face incepand cu pagina de titlu, pana la ultima pagina a lucrarii, dar numarul paginii apare doar incepand cu Introducerea. Numarul de pagina se insereaza in subsolul paginii, centrat.

f.      Antetul paginii - apare incepand cu introducerea si va contine numele absolventului (in stanga) si titlul capitolului (in dreapta);

g.     Tabele - tabelele se numeroteaza cu 2 cifre, prima reprezentand numarul capitolului, iar cea de a doua reprezentand numarul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are numar si titlu, care se mentioneaza deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta (de exemplu Tabelul 1.1 Situatia angajatilor la data de 31.12.2007). Daca este cazul, sursa datelor se precizeaza sub tabel, aliniat intre marginile din stanga si dreapta (justified), indicand in mod obligatoriu numele autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completa; (de exemplu Sursa: Prodan, A. (2004), Managementul Resurselor Umane, Editura Universitații "Alexandru Ioan Cuza", p. 15)

h.     Figuri figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numeroteaza cu 2 cifre, prima reprezentand numarul capitolului, iar cea de a doua fiind numarul figurii din capitolul respectiv (de exemplu Figura 1.1 Relatia dintre motivatie si performanta); fiecare figura are numar si titlu, care se mentioneaza sub figura, centrat; daca este cazul, sursa figurii se indica pe randul imediat urmator, justified, indicand numele autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completa;

i.       Note de subsol - in situatia in care se citeaza (ex. definitii, puncte de vedere, clasificari, etc), se mentioneaza cifre (ex. rata inflatiei, pozitie in clasamente, PIB, etc.) sau se doreste explicarea unor termeni (ex. stakeholders, formule folosite), se vor introduce note de subsol (Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). Inserarea notei de subsol in fraza trebuie sa aiba loc, pe cat posibil, exact acolo unde este citat documentul. Ca alternativa nota de subsol ar putea fi inserata la sfarsitul frazei respective. Notele de subsol se introduc in text dupa semnele de punctuatie, ca de exemplu virgulele sau punctele, si in afara ghilimelelor sau parantezelor. Toate detaliile bibliografice se vor preciza la prima citare in cadrul aceluiasi capitol; prescurtarile obisnuite (op. cit.; art. cit.; idem, ibidem) nu se vor folosi decat in cadrul aceluiasi capitol, altfel reidentificarea sursei risca sa devina dificila. Numerele notelor de subsol nu sunt nici precedate nici urmate de spatii, linii, paranteze sau alte semne. Acestea se numeroteaza unitar pentru toata lucrarea si vor respecta urmatoarele reguli de citare:

a.      in cazul citarii din articole, carti etc. cu un singur autor:

Exemplu:

In contextul implicarii lor sociale, companiile sunt parte a asa numitului model al cetateniei corporative[2], model format din trei componente mari si anume:

b.     in cazul citarii din articole, carti etc. cu mai multi autori:

Exemplu:

. fiind definite o serie de valori specifice acestui concept, valori ce sunt pe urma adoptate la nivelul firmei.[3]

c.      in cazul citarii mai multor lucrari:

Exemplu:

Responsabilitatea sociala a companiilor este considerata un instrument folosit pentru construirea identitatii companiei (corporate identity) respectiv a imaginii firmei (corporate image).[4]

d.     In cazul citarii unor documente ale unor organizatii, institutii, etc.

Exemplu:

Analizand documentele oficiale ale Uniunii Europene[5], remarcam ca responsabilitatea sociala este abordata, de asemenea, in corelatie cu dezvoltarea durabila.

Idem (se foloseste pentru a evita repetarea unui nume sau a unei referinte) in mod identic; la fel; tot asa; acelasi) se utilizeaza, de regula, pentru a indica faptul ca este vorba despre acelasi autor si aceeasi opera;  Ibidem (cu privire la un text deja citat, ca indicatie in note) tot de acolo, din acelasi pasaj al cartii, in acelasi loc - se utilizeaza cind trimiterea se face la aceeasi lucrare.

  1. Mentionarea autorilor in text (cu nota de subsol aferenta) se face prin indicarea prenumelui si a numelui acestora (ex. Ovidiu Nicolescu, Philip Kottler);
  1. Bibliografia - se structureaza pe urmatoarele paliere: carti si capitole in carti, articole si lucrari conferinte tiparite, articole si lucrari conferinte disponibile on line, lista site-uri consultate. Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic in functie de numele autorilor si vor respecta urmatoarele reguli de redactare:

Carte cu un singur autor

Exemplu:

Kotler, Ph. (2004), Zece pacate capitale de marketing, Editura CODECS, Bucuresti.

Carte cu mai multi autori:

Exemplu:

Catoiu, I., Teodorescu, N. (2004), Comportamentul consumatorului, Editura Uranus, Bucuresti.

Capitol din carte

Exemplu:

Meade, J. (1973), "The Balance of Payment...", in The Economics of Integration (ed. M. Krauss), George Allen and Unwin, London, pp.155-176

Documente ale unor organizatii, la care s-a avut acces on-line:Exemplu:

EC (2001), Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper, European Commission, DG for Employment and Social Affairs, Unit EMPL/D.1,[https://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf], accesat aprilie 2006.

Articol dintr-o revista la care s-a avut acces direct, a fost consultata forma tiparita a revistei

Exemplu:

Kenen, P.B (1975), "Floating, glides, and indicators: a comparison of methods for changing exchange rates", Journal of International Economics, 5, pp.12-30.

Articol dintr-o revista la care s-a avut acces on-line

Exemplu:

Zairi, M. (2000), "Social responsibility and impact on society", The TQM Magazine, Volume 12, Number 3, 2000, pp. 172-178, accesat aprilie 2006 la adresa: [https://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=/published/emeraldfulltextarticle/pdf/1060120302.pdf]

  1. Plagiatul reprezinta insusirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obtinute, prezentandu-le drept creatie personal (LEGE nr. 206 din 27 mai 2004). Cea mai populara sursa de informare pentru licenta este internetul (World Wide Web) si cele mai multe probleme apar in legatura cu plagiatul din aceste surse. In citarea www se aplica punctul k4, indiferent daca este vorba de grafice, design de pagini etc. Daca preluam chestionare și studii de caz, jocuri, exercitii trebuie cerut acordul scris al autorului. Plagiatul se pedepsește confoem procedurii de etica a UAIC.
  1. Alte aspecte :

Denumirile de firme sau institutii pe care se realizeaza aplicatia practica se scriu cu majuscule (de exemplu: Facultatea de Management; Centrul de Pregatire Profesionala a Functionarilor Publici; Biserica Catolica; Institutul de Cercetare si Proiectare, Primaria Targu-Mures). Nu se scriu in italic denumirile de institutii.

Conceptele, expresiile, cuvintele care apar in lucrare transcrise conform limbii de origine, nefiind asimilate in limba romana (nu exista in DE sau DEX), se scriu in italic.
Exemple: a priori; a posteriori; de facto; de jure.

Daca sunt utilizate traduceri, pentru un cuvint care in original apare in alta limba se mentioneaza in subsolul paginii, in nota traducatorului, trebuie sa apara precizarea "In limba franceza/engleza/germana/ in original" (n.t.).

Detalii de forma:

Listarea tuturor paginilor lucrarii se va realiza doar pe o fata a fiecarei foi. Lucrarea se va lega cu coperte de carton. Este de evitat legarea cu coperte imbracate in plastic de tip imitație de piele. Acestea nu aduc decat un plus de greutate și in același timp nu sunt reciclabile. Lucrarile se pastreaza un timp limitat in arhiva facultații.

Anexa 1: Coperta lucrarii de licenta

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializarea Management

LUCRARE DE LICENTA

Coordonator stiintific

Titlu academic Prenume NUME

Absolvent

Prenume NUME

Anul

Anexa 2: Prima pagina a lucrarii de licenta

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializarea Management

Titlul lucrarii

Coordonator stiintific

Titlul academic Prenume NUME

Absolvent

Prenume NUME

Iasi

Anul

Anexa 4: Exemplu de cuprins

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Documentele electronice - consecinta a dezvoltarii tehnologiei informatiilor si comunicatiilor

1.1 Evolutia computerelor si telecomunicatiilor in secolul XX

1.2 Computerele si revolutia informationala

1.3 De la documente fizice la documente electronice

1.4 Criptografie si semnaturi electronice

Capitolul 2. Rolul documentelor electronice in managementul unei organizatii

2.1 Solutii moderne pentru probleme moderne

2.2 Sisteme de management a informatiilor electronice si a documentelor electronice

2.3 Folosirea documentelor electronice in strainatate si Romania

Capitolul 3. Cadrul legislativ 

3.1 Legislatie internationala 

3.2 Legislatie romaneasca 

3.3 Probleme si inconsistente 

Capitolul 4. Interactiunea electronica intre studenti si administratia Facultatii de Economie și Administrarea Afacerilor

4.1 Necesitate si implementari in strainatate4.2 Modernizarea invatamantului romanesc in pragul aderarii la Uniunea Europeana 

4.3 Situatia curenta a informatizarii Universitații 'Alexandru Ioan Cuza' 

4.4 Analiza SWOT a folosirii unui Intranet pentru relatia studenti‑facultate

4.5 Este nevoie de un sistem de management al informatiilor electronice?

4.6 Prezentarea generala a unui sistem de managementul documentelor electronice

4.7 Obiective si cerinte ale aplicatiei Intranet. Perspective de dezvoltare

4.8 Optiuni de implementare a unei solutii. Necesitati hardware si software 

4.9 Beneficii si probleme 

Concluzii

Bibliografie

Anexe (daca exista)asist. Catalin CLIPA, completari realizate de prof.dr. Maria Viorica BEDRULE-GRIGORUTA și prof.dr. Adriana PRODAN

Catoiu, I., Teodorescu, N. (2004), Comportamentul consumatorului, Editura Uranus, Bucuresti, p. 43.

Kotler, Ph. (2004), Zece pacate capitale de marketing, Editura CODECS, Bucuresti, pp. 386-398.

Papasolomou-Doukakis, Krambia-Kapardis, Katsioloudes (2005), pp. 263-279; Arpan (2005), pp. 83-98.

EC (2001), Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility-Green Paper, European Commission, DG for Employment and Social Affairs, Unit MPL/D.1,[https://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf], accesat aprilie 2006, p. 24.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate