Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Psihologie


Index » educatie » Psihologie
Structuri si responsabilitati ale fortelor de operatii psihologice


Structuri si responsabilitati ale fortelor de operatii psihologice


Structuri si responsabilitati ale fortelor de operatii psihologice

SECTIUNEA 1

Cadrul general de organizare si desfasurare a operatiilor    psihologice

02001. Conform Doctrinei pentru operatii psihologice, decizia de intrebuintare a fortelor si mijloacelor de operatii psihologice atat la razboi, cat si pentru gestionarea unor situatii de criza, revine institutiilor abilitate ale statului, cu responsabilitati in asigurarea securitatii militare a Romaniei, in limitele cadrului legal stabilit de situatiile in care se planifica si se desfasoara actiuni militare in interiorul sau in afara teritoriului national.02002. (1) In baza obligatiilor ce-i revin ca armata a unei tari membre NATO, Armata Romaniei poate disloca in afara teritoriului national militari specialisti sau structuri de operatii psihologice pentru indeplinirea unor misiuni, cu scopul de a contribui la obtinerea, in randul grupurilor tinta stabilite din zona de responsabilitate atribuita, a unor comportamente favorabile obiectivelor fortei dislocate.

(2) In situatiile prevazute la alineatul (1), standardele si procedurile de operare dupa care actioneaza militarii romani specialisti in operatii psihologice sunt cele ale fortei NATO dislocate in zona respectiva.

(3) Procesul de planificare, managementul operatiilor psihologice si instruirea specialistilor si structurilor de operatii psihologice din Armata Romaniei sunt concepute astfel incat sa se asigure o maxima interoperabilitate cu structurile PSYOPS ale statelor membre    NATO, in concordanta cu doctrina, cerintele operative, standardele si procedurile Aliantei.

02003. Indiferent de cadrul national sau international in care se desfasoara, operatiile psihologice la care participa militari specialisti sau structuri din cadrul Armatei Romaniei nu vor fi indreptate asupra mass-media internationale, NATO, statelor aliate, fortelor coalitiei sau grupurilor de audienta din afara teatrului de operatii respectiv.

02004. Date fiind caracteristicile epocii comunicatiilor globale, trebuie avut in permanenta in vedere ca, fie si neintentionat, operatiile psihologice pot avea un anumit impact si efecte secundare pana la nivel strategic, chiar si asupra unor tinte din afara zonei de responsabilitate.

02005. Pentru indeplinirea misiunilor, structurile de operatii psihologice colaboreaza si coopereaza atat cu structuri din cadrul Ministerului Apararii Nationale, cat si cu cele corespunzatoare din diverse institutii ale statului sau - in functie de necesitati - cu societati private.

02006. In cadrul Ministerului Apararii Nationale, structurile de operatii psihologice colaboreaza cu structurile de relatii publice, CIMIC, informatii, cercetare, consiliere juridica si politica, razboi electronic, finante-contabilitate, precum si cu psihologii din unitatile militare

02007. Institutiile statului cu care structurile de operatii psihologice pot avea relatii de coordonare si cooperare in scopul sustinerii intereselor politico-diplomatice ale statului roman, al evaluarii mediului psihologic caracteristic inamicului/inamicului potential, precum si al cunoasterii particularitatilor psiho-sociale ale grupurilor tinta intr-o situatie de criza sunt: Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Consiliul National al Audiovizualului, Comisia Nationala de Statistica, Structura Nationala de Informatii Publice.

02008. Structura de operatii psihologice din cadrul Statului Major General poate solicita fiecareia dintre institutiile mentionate la art. 02007 informatii relevante despre grupurile tinta, programele de operatii psihologice avute in vedere, sau puncte de vedere privind acestea, astfel incat eficienta operatiilor sa fie maxima, iar interesele statului roman sa nu fie afectate prin efecte colaterale.

SECTIUNEA a 2-a

Structuri de operatii psihologice si misiunile acestora

02009. Misiunea principala a structurilor PSYOPS la nivel strategic, operativ si tactic este de a influenta perceptiile, atitudinile si comportamentul grupurilor tinta, pentru a sprijini indeplinirea obiectivelor politico-militare ale fortelor proprii.

02010. (1) Nivelul strategic este nivelul politico-militar de decizie cel mai inalt in probleme de securitate nationala;

(2) Misiunile si obiectivele operatiilor psihologice sunt stabilite pentru a sprijini indeplinirea obiectivelor nationale, adica a celor prevazute in strategia nationala de securitate;

(3) Fortele si mijloacele angajate la acest nivel au, prin forta si pozitie, anvergura regionala si chiar globala.

02011. La nivel strategic, operatiile psihologice sunt coordonate cu toate structurile nationale cu atributii in domeniul promovarii si protejarii intereselor nationale ale Romaniei; structurile de PSYOPS ale Ministerului Apararii Nationale asigura expertiza de specialitate necesara.

02012. Nivelul operativ realizeaza legatura intre folosirea fortelor la nivel tactic si obiectivele strategice, accentul la acest nivel cazand asupra artei operative - pentru a determina cand, unde si in ce scop fortele si mijloacele principale de operatii psihologice pot fi dislocate si pot modifica atitudinea si comportamentul inamicului - acesta fiind nivelul actiunii gruparilor de forte constituite.

02013. Componenta operatii psihologice de la nivelul Comandamentului Operational Intrunit este responsabila de planificarea, dezvoltarea si diseminarea mesajelor si produselor PSYOPS care sprijina planurile de operatii la nivel operativ.

02014. (1) Structura PSYOPS constituita in functie de dimensiunile si misiunile fortei sau gruparii de forte in folosul careia actioneaza este denumita Element de Sprijin Operatii Psihologice (PSE - Psychological Support Element).

(2) In functie de structura, dimensiunile si de misiunile gruparii de forte sau fortei constituite, structura PSYOPS poate fi atat pentru o forta de nivel corp de armata (CPSE - Corps Psychological Support Element), cat si pentru o forta de nivel divizie (DPSE - Division Psychological Support Element), respectiv brigada (BPSE - Brigade Psychological Support Element).

02015. La nivel tactic si operativ, operatiile psihologice sunt planificate si conduse pentru a influenta atitudinile si opiniile grupurilor tinta din zona de operatii a comandamentului in sprijinul caruia se actioneaza, urmarindu-se de regula atingerea unor obiective limitate si pe termen scurt si realizand legatura cea mai directa, fata-in-fata cu grupurile tinta vizate; acesta este nivelul de actiune al echipelor tactice PSYOPS.

02016. In timp de pace, in Armata Romaniei exista urmatoarele structuri de operatii psihologice:

a)      la nivelul Statului Major General/Directia Operatii - J3 - Sectia Operatii Psihologice;

b)      in subordinea Statului Major General si in coordonarea Directiei Operatii, prin Sectia Operatii Psihologice - Centrul de Operatii Psihologice;

c)      la nivelul Statului Major al Fortelor Terestre - ofiter cu operatiile psihologice, in compartimentul INFO OPS;

d)     la nivelul Comandamentului Operational Intrunit - ofiter cu operatiile psihologice, in compartimentul INFO OPS;

e)      la nivelul Comandamentului Operational Aerian Principal - compartiment operatii psihologice; acesta isi exercita competenta la nivelul Statului Major al Fortelor Aeriene;

f)       la nivelul    brigazilor - ofiteri cu operatiile psihologice, in cadrul G3.

02017. (1) Sectia Operatii Psihologice din Directia Operatii a Statului Major General este structura de conducere a activitatii PSYOPS in Armata Romaniei.

(2) Misiunile acesteia sunt:

a)      stabilirea cadrului normativ necesar PSYOPS pentru Armata Romaniei, respectiv a politicilor in domeniul PSYOPS, elaborarea doctrinei pentru operatii psihologice, a regulamentelor, manualelor si dispozitiilor de specialitate;

b)      elaborarea si implementarea conceptiei de intrebuintare a fortelor si mijloacelor de operatii psihologice la pace, in situatii de criza si la razboi;

c)      coordonarea activitatilor PSYOPS in Armata Romaniei;

d)     asigurarea expertizei necesare Statului Major General, in vederea planificarii si desfasurarii de catre structurile politico-diplomatice a PSYOPS-ului la nivel strategic;

e)      planificarea si conducerea operatiilor psihologice la pace, in situatii de criza si la razboi;

f)       coordonarea realizarii studiilor PSYOPS pentru zonele/regiunile de interes pentru Romania;

g)      coordonarea structurilor PSYOPS cu celelalte structuri implicate in operatiile informationale,

h)      coordonarea pregatirii de specialitate a personalului din domeniu;

i)        exercitarea controlului de profil la nivelul tuturor structurilor de operatii psihologice din Armata Romaniei;

j)        elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului in vederea indeplinirii angajamentelor asumate fata de NATO pe linie PSYOPS;

k)      coordonarea implementarii procedurilor standard de operare NATO in domeniul PSYOPS;

l)        coordonarea participarii structurilor PSYOPS din Armata Romaniei la operatii de raspuns la situatii de criza (CRO - Crisis Response Operations) sau de aparare colectiva;

m)    participarea in structurile PSYOPS care actioneaza in operatiile de raspuns la situatii de criza sau de aparare colectiva;

n)      implementarea procedurilor de lucru caracteristice domeniului in cadrul operatiilor speciale;

o)      coordonarea de specialitate a Centrului de Operatii Psihologice.

02018. (1) Ofiterii cu operatiile psihologice din compartimentele INFO OPS, precum si cei de la comandamentele operationale si brigazi sunt responsabili de conducerea activitatii PSYOPS la nivelul acestor structuri.

(2) Misiunile acestora sunt:

a)      coordonarea activitatii PSYOPS la nivelul structurilor din care fac parte;

b)      actualizarea bazei de date necesare indeplinirii misiunii;

c)      asigurarea expertizei PSYOPS;d)     coordonarea pregatirii de specialitate a personalului din domeniu;

e)  participarea la planificarea exercitiilor si antrenamentelor PSYOPS de nivel operativ si tactic;

f)       participarea cu specialisti PSYOPS la constituirea unor PSE, in vederea participarii la intreaga gama de actiuni militare specifice operatiilor psihologice;

g)      participarea la constituirea PSE la exercitii si antrenamente, precum si pentru detasamentele romanesti care actioneaza in misiuni de raspuns la situatii de criza;

h)      participarea la sprijinirea structurilor care au responsabilitati in prevenirea si combaterea terorismului.

02019. (1) Centrul de Operatii Psihologice este structura care dispune de capabilitati de conceptie si tehnice, in masura sa actioneze oportun si eficient, in timp de pace, in situatii de criza si la razboi, independent sau in cooperare cu alte structuri, pentru indeplinirea obiectivelor de operatii psihologice stabilite la nivel strategic, operativ si tactic in sprijinul cerintelor comandantului fortelor din zona de responsabilitate (AOR - Area of Responsibility).

(2) Misiunile Centrului de Operatii Psihologice sunt:

a)      genereaza fortele si mijloacele necesare constituirii unuia sau a mai multor PSE care vor actiona in sprijinul comandamentului constituit pentru operatia respectiva;

b)      participa la elaborarea programelor PSYOPS de nivel strategic si operativ in zona de responsabilitate a comandamentului in sprijinul caruia actioneaza;

c)      realizeaza si disemineaza produse psihologice audio, video si tiparite, utilizand mijloacele proprii si/sau puse la dispozitie pe baza unor relatii contractuale;

d)     integreaza si coordoneaza programele PSYOPS de nivel tactic in zona de responsabilitate;

e)      pregateste rapoarte informative si evaluari PSYOPS generale si speciale;

f)       consiliaza pe comandantul in sprijinul caruia actioneaza, in legatura cu implicatiile psihologice ale actiunilor desfasurate in zona de responsabilitate a acestuia;

g)      contracareaza activitatile PSYOPS ostile desfasurate de partea adversa;

h)      antreneaza si pregateste personalul PSYOPS activ si de rezerva al unitatii;

i)        participa la elaborarea si implementeaza un program de modernizare a fortei proprii, ca structura, echipament tehnic, competente si responsabilitati;

j)        asigura coordonarea programelor de operatii psihologice cu cele ale celorlalte structuri militare angajate in managementul informational - operatii informationale, relatii publice, relatii civili-militari - precum si cu cele ale organizatiilor internationale (IOs - International Organisations) si non-guvernamentale (NGOs - Nongovernmental Organisations) implicate in teatrul de operatii;

k)      informeaza comandantii altor componente ale gruparii de forte despre capabilitatile si limitarile PSYOPS;

l)        realizeaza interoperabilitatea propriilor structuri cu structurile PSYOPS ale NATO.

02020. In situatii de criza si la razboi, crearea unei structuri operative multinationale intrunite (CJTF - Combined Joint Task Force) impune crearea, la nivelul acesteia, a unei componente de operatii psihologice (CJPOCC - Combined Joint Psychological Component Command).

02021. (1) In situatii de criza si la razboi, conceptia de intrebuintare a fortelor si mijloacelor PSYOPS necesita constituirea urmatoarelor structuri:

a)      Element de sprijin PSYOPS pentru o forta de nivel corp de armata - CPSE;

b)      Element de sprijin PSYOPS pentru o forta de nivel divizie - DPSE;

c)      Element de sprijin PSYOPS pentru o forta de nivel brigada - BPSE;

d)     Echipe tactice de operatii psihologice - TPT (Tactical PSYOPS Team).

2) Elementele de sprijin si echipele tactice mentionale la alineatul (1) se asigura de catre Centrul de Operatii Psihologice, din organica acestuia, la care se poate adauga personal de specialitate din structurile mentionate la articolul 02016.

02022. (1) Structura generica a unui element de sprijin PSYOPS pentru o forta de nivel corp de armata - CPSE -    este prezentata in figura 1.

(2) Aceasta cuprinde: seful CPSE (COM CPSE - Commander Corps PSYOPS Support Element); loctiitorul sefului CPSE (DCOM CPSE - Deputy Commander Corps PSYOPS Support Element); seful de stat major al CPSE (COS CPSE - Chief of Staff Corps PSYOPS Support Element); unul sau mai multi ofiteri de legatura CPSE (LO CPSE - Liaison Officer Corps PSYOPS Support Element); unul sau mai multe DPSE/BPSE; un centru de dezvoltare produse (PDC - Product Development Centre); un compartiment analiza grupuri tinta/testare si evaluare (TAAD/TES - Target Audience Analysis Detachement/Testing and Evaluation Section); un compartiment diseminare (DISSEM - Diseminare); un compartiment de coordonare cu organizatiile internationale si neguvernamentale (IOs/NGOs COORD - International and Nongovernmental Organisations Coordination); o sectie tiparituri (PPRINT SECTION); o sectie radio (RADIO SECTION; o sectie televiziune (TV SECTION); un compartiment INTERNET si alte tipuri de media (INTERNET).

02023. Atunci cand in comandamentul fortei intrunite nu exista componenta operatii psihologice, in functie de posibilitati, elementele de sprijin operatii psihologice asigura atat personal cat si mijloacele tehnice necesare indeplinirii misiunii.

02024. Misiunile principale ale PSE la toate nivelurile sunt:

a)      consiliaza comandantul asupra tuturor aspectelor de sprijinire a operatiei din punct de vedere al operatiilor psihologice;

b)      integreaza operatiile psihologice in planificarea si conducerea operatiei;

c)      coordoneaza operatiile psihologice cu activitatile organizatiilor internationale si non-guvernamentale si, cand este specificat, cu alte activitati de informare civile sau militare;

d)     intra in legatura cu agentiile civile;

e)      analizeaza grupurile tinta selectate si impactul operatiilor psihologice asupra acestora;

f)       dezvolta programe si produse (daca au mijloace disponibile) de operatii psihologice si/sau solicita sprijin pentru productie;

g)      realizeaza si controleaza diseminarea produselor de operatii psihologice.

DISEM

 
02025. Misiunile elementului de sprijin PSYOPS pentru o forta de nivel corp de armata sunt:

a)      participa la realizarea anexei PSYOPS la ordinul de operatii;

b)      asigura integrarea PSYOPS-ului in cadrul celorlalte activitati desfasurate;

c)      asigura capacitati de realizare a produselor tiparite, audio/video si multimedia;

d)     planifica si conduce programe PSYOPS la nivel operativ;

e)      integreaza si coordoneaza programele PSYOPS desfasurate la nivel tactic;

f)       asigura comandantului fortei expertiza psiho-socio-culturala pentru zona de operatii in care actioneaza;g)      realizeaza analizele PSYOPS primare;

h)      asigura personal calificat pentru constituirea unei structuri PSYOPS in sprijinul unui comandant dintr-o zona de operatii, adaptata specificului psiho-socio-cultural din zona si capabila sa actioneze de-a lungul intregului spectru de operatii, atat la nivel operativ, cat si la nivel tactic.

02026. (1) Elementul de sprijin PSYOPS pentru o forta de nivel divizie este o structura de 7-10 militari, care poate fi integrata in G3 sau poate actiona ca structura independenta, direct subordonata G3.

(2) DPSE are capacitati de productie limitate la realizarea unor produse PSYOPS cu aplicabilitate imediata la nivel tactic.

(3) Realizarea produselor PSYOPS intra, de regula, in responsabilitatea esalonului superior.

02027. Principalele misiuni ale unei structuri de tip DPSE sunt:

a)      integrarea PSYOPS in procesul de planificare si conducere a operatiei;

b)      realizarea planului de sprijin al PSYOPS;

c)      asigurarea sprijinului PSYOPS pentru comandantul fortei sau gruparii de forte, referitoare la: realizarea studiului de zona PSYOPS pentru teatrul de operatii respectiv; asigurarea producerii si diseminarii produselor PSYOPS in zona de responsabilitate respectiva; coordonarea eforturilor Elementelor de Sprijin PSYOPS (PSE) subordonate;

d)     asigurarea capacitatilor de planificare, dezvoltare produse tiparite, audio/video si multimedia, analiza tinta, diseminare produse, inclusiv contracararea capacitatilor media ostile locale din zona de operatii, testare produse si evaluare a impactului programelor PSYOPS;

e)     

PSE's

 
influentarea grupurilor tinta pentru a obtine cooperarea acestora cu misiunea comandantului fortei in sprijinul caruia actioneaza structura PSYOPS;

f)       asigurarea elementelor de legatura cu comandamentul fortei sau gruparii de forte;

g)      asigurarea elementelor de legatura cu structura INFO OPS pentru integrarea activitatilor PSYOPS in ansamblul operatiilor informationale la nivelul zonei de responsabilitate;

h)      consilierea comandantului in sprijinul caruia actioneaza in procesul de alegere a grupurilor tinta, a modalitatilor de abordare a acestora, dar si a restrictiilor ce trebuie impuse, care pot fi de natura politica, culturala, etnica, religioasa, istorica, geografica, economica, militara, ideologica, regionala, nationala etc.;

i)        coordonarea structurilor PSYOPS subordonate;

j)        sprijinirea structurii de operatii de la nivelul brigazii BPSE.

02028. Elementul de sprijin PSYOPS pentru o forta de nivel brigada are urmatoarele misiuni:

a)      asigurarea integrarii operatiilor psihologice in procesul de planificare de la nivelul brigazii, prin participarea la analiza misiunii, elaborarea cursurilor de actiune, elaborarea ordinului de operatii;

b)      participarea la intocmirea anexei PSYOPS pentru toate planurile si ordinele de operatii de la nivelul brigazii, anexa care trebuie sa reflecte modalitatile in care misiunile PSYOPS pot fi indeplinite si cum sprijina acestea executarea misiunilor brigazii;

c)      coordonarea anexei PSYOPS cu celelalte arii functionale la nivelul comandamentului brigazii;

d)     consilierea comandantului cu privire la utilizarea fortelor si mijloacelor PSYOPS disponibile si asupra impactului pe care acestea il pot avea asupra actiunilor planificate;

e)      coordonarea activitatii PSYOPS de la nivelul batalioanelor, asigurand integrarea in anexa PSYOPS de la acest nivel a cerintelor proprii si a celor ale esalonului superior;

f)       sprijinirea activitatii echipelor tactice trimise in sprijinul batalioanelor, precum si a planificarii operatiilor psihologice la acest nivel, daca este necesar.

02029. Operatiile psihologice desfasurate la nivel tactic constituie coloana vertebrala a operatiilor psihologice de lupta, precum si a celor de raspuns la situatii de criza.   

02030. Echipele tactice de operatii psihologice actioneaza de cele mai multe ori in cadrul unui batalion, dar, daca situatia o cere, ele pot actiona direct si in sprijinul unui comandament de nivel brigada sau chiar divizie, avand rolul primordial de a asigura comunicarea directa a comandantului marii unitati/unitatii in sprijinul careia actioneaza cu beligerantii si cu populatia civila din teatrul de operatii.

02031. Principiile dupa care se desfasoara operatiile la nivel tactic trebuie sa fie impartialitatea, credibilitatea, transparenta, flexibilitatea, adaptabilitatea, unitatea comenzii, cooperarea interna si externa.

02032. Echipele tactice pot indeplini o gama larga de misiuni, care pot fi subsumate urmatoarelor mari categorii:

a)      comunicare/persuadare, conform careia echipele tactice sunt angrenate in fiecare zi, in cadrul fiecarei misiuni, intr-un proces permanent de comunicare directa, fata in fata cu grupurile tinta; din aceasta cauza, personalul ehipelor tactice trebuie sa isi perfectioneze in permanenta abilitatile de relationare si comunicare, numai astfel putandu-se castiga increderea grupurilor tinta si dorinta de cooperare, elemente de prima importanta ale indeplinirii cu succes a misiunilor;

b)      culegere de informatii - comunicarea permanenta cu populatia din zona creeaza premisele obtinerii unor informatii de mare importanta pentru desfasurarea la un nivel calitativ mai ridicat al operatiilor curente, planificarea unor actiuni viitoare, reconsiderarea unor prioritati sau corectarea unor eventuale erori; personalul ehipelor tactice trebuie sa dea dovada de un tact deosebit in orice proces de comunicare cu populatia locala, sa dialogheze cu aceasta si nu sa o interogheze, sa ofere diverse alte informatii permise in schimb;

c)      planificare - orice militar care activeaza intr-o structura de operatii psihologice trebuie sa aiba deprinderi de planificare; liderul echipei tactice avand responsabilitatea de a stabili planurile echipei sale pe termen mediu si scurt, tinand cont atat de anexa de operatii psihologice la ordinul de operatii al esalonului superior, cat si de sarcinile curente trasate de comandantul unitatii in sprijinul careia actioneaza echipa tactica; planificarea implica, de asemenea, integrarea propriilor actiuni in toate operatiile unitatii in sprijinul careia actioneaza;

d)     diseminarea produselor de operatii psihologice constituie o misiune fundamentala a echipelor tactice; orice persoana din teatrul de operatii va privi cu ochi mai buni un produs, daca acesta ii este inmanat de o persoana cunoscuta; echipele tactice pot disemina produse tiparite, audio sau audio-vizuale concepute la nivelul esalonului superior; adesea, echipele tactice constituie unica modalitate prin care poate fi abordata populatia aflata in zone greu accesibile; de asemenea, statiile de radioamplificare din dotarea echipelor tactice permit o foarte buna diseminare a mesajelor audio, atat a celor proprii, cat si a celor provenite de la esalonul superior;

e)      asistenta se refera indeosebi la oferirea unei consilieri de specialitate comandantului structurii in sprijinul careia se actioneaza; consilierea comandantului de batalion sau a sefului structurii de operatii constituie o obligatie importanta a sefului echipei tactice; in sens mai larg, asistenta se refera si la sprijinul pe care trebuie sa il acorde echipele tactice desfasurarii unor actiuni cu caracter umanitar;

f)       cooperarea echipelor tactice atat in plan intern, indeosebi cu structurile de CIMIC, relatii publice si de informatii, cat si in plan extern, cu    reprezentanti ai administratiei locale, cu diverse organizatii internationale si non-guvernamentale.

02033. (1) Evaluarea este o parte intrinseca a activitatii desfasurate de echipele tactice.

(2) Prin evaluare se realizeaza feed-back-ul pentru imbunatatirea activitatii, pentru actualizarea fiselor de analiza a grupurilor tinta, a fisei psihologice a zonei de operatii etc.

02034. Principalele misiuni ale echipelor tactice sunt:

a)      conceperea, inregistrarea si difuzarea unor mesaje prin statiile de radioamplificare aflate in dotare;

b)      actualizarea fiselor de analiza a grupurilor tinta din zona de operatii;c)      crearea si mentinerea consensului populatiei locale fata de prezenta in zona a unitatii in sprijinul careia actioneaza

d)     pregatirea populatiei din zona de operatii pentru desfasurarea unor operatii viitoare;

e)      oferirea de asistenta in problema refugiatilor si a persoanelor dislocate;

f)       sprijinirea actiunilor umanitare desfasurate de organizatiile internationale si non-guvernamentale;

g)      descurajarea amestecului populatiei civile din zona in operatiile militare;

h)      diseminarea produselor realizate de structura de operatii psihologice de la nivelul esalonului superior;

i)        identificarea si contactarea unor lideri locali si castigarea increderii acestora;

j)        sprijinirea pregatirii si desfasurarii unor operatiuni ale fortelor speciale;

k)      sprijinirea activitatilor desfasurate de catre diverse organizatii civice;

l)        sprijinirea desfasurarii unor programe de informare privind pericolul minelor, proiectilelor si armamentului abandonat;

m)    sprijinirea controlului multimilor turbulente;

n)      desfasurarea unor negocieri si medieri etc.

02035. (1) O echipa tactica de operatii pshihologice este compusa din trei-patru militari, care au la dispozitie doua autovehicule.

(2) Membrii sunt maistri militari/subofiteri si militari angajati pe baza de contract.

(3) Cel mai mare in grad este liderul echipei.

(4) Toti componentii echipelor tactice trebuie sa fie nu doar foarte buni manuitori ai tehnicii din dotare, ci trebuie sa aiba si foarte bune abilitati de comunicare si relationare.

(5) Se recomanda sa se mentina aceeasi compunere a echipei pe parcursul mai multor ani, spiritul de echipa fiind o premisa importanta a indeplinirii cu succes a misiunilor.

02036. O echipa tactica poate sa aiba in dotare: doua mijloace de deplasare pe roti - autoturism de teren 4x4, un alt gen de autovehicul sau masina de lupta speciala, care sa permita instalarea aparaturii din dotare; doua statii de radioamplificare montabile; doua surse - care asigura energia electrica necesara functionarii aparaturii; aparatura audio diversa, cum ar fi receptor audio, aparatura de inregistrare, de mixaj, microfoane etc; mijloace de comunicare prin radio; megafoane; optional, la aparatura de mai sus, se mai poate adauga: laptop de campanie care permite schimbul de date, informatii si imagini cu alte echipe tactice sau cu baza, camera de filmat, aparat foto, aparatura de orientare etc.

SECTIUNEA a 3-a

Relationarea structurilor de operatii psihologice cu alte structuri militare.

Responsabilitatile structurilor de operatii psihologice

02037. Relationarea structurilor de operatii psihologice cu alte structuri militare se realizeaza in baza unui singur obiectiv si anume indeplinirea misiunii structurii in sprijinul careia se actioneaza.

02038. Este necesara colaborarea si coordonarea riguroasa intre planificarea si desfasurarea operatiilor psihologice si a celorlalte activitati care au un impact psihologic asupra maselor de oameni, care lucreaza cu informatii sau care asigura mijloacele financiar-logistice necesare derularii activitatilor.

02039. Principalele structuri militare cu care coopereaza structurile de operatii psihologice din punctul de vedere al impactului asupra grupurilor tinta sunt cele de relatii publice si cooperare civili-militari.

02040. Coordonarea activitatilor structurilor de PSYOPS, PR si CIMIC se realizeaza prin intermediul structurilor de operatii informationale - INFO OPS, iar atunci cand astfel de structuri nu exista, reponsabilitatea coordonarii acestor trei structuri revine comandantului, care la randul sau poate delega aceasta competenta sefului de stat major sau altui ofiter din grupul de comanda.

02041. Coordonarea PSYOPS, PR si CIMIC presupune in esenta asigurarea transmiterii unor mesaje convergente din partea celor trei structuri catre grupurile tinta respective, avand permanent in vedere faptul ca mesajele concepute si adresate unui anumit grup tinta, sau actiunile desfasurate intr-o anumita zona pot fi preluate si pot avea efecte neasteptate dincolo de coordonatele in care au fost concepute.

02042. (1) Institutia militara, reprezentata, fie sub forma unei forte armate nationale sau multinationale, fie a unei structuri locale sau nationale, este in general perceputa de catre societatea civila intr-un mod global.

(2) Aceasta perceptie globala se formeaza atat ca urmare a actiunilor sau operatiilor militare in sine - pornind de la parazi militare la exercitii si aplicatii de diferite amplitudini si ajungand pana la lovituri aeriene punctuale sau actiuni ale fortelor speciale - cat si din declaratiile, gesturile, comportamentele, reactiile cu impact public ale oricarui membru al institutiei militare in cauza - incepand de la nivelul soldatului, pana la liderul militar sau politic - dar mai ales ca efect al mesajelor specifice purtatoare ale girului institutiei, emise de catre structurile de PR, PSYOPS si CIMIC precizate anterior.

02043. Relationarea PSYOPS cu structurile de relatii publice se realizeaza prin :

a)      coordonarea temelor si continutului mesajelor transmise de cele doua structuri, atat prin produsele specifice fiecaruia, de genul ziare, site-uri web, reviste, emisiuni radio si TV, brosuri, manifeste, fluturasi, afise etc, cat si prin declaratiile liderilor, comunicatele oficiale sau actiunile publice in care este implicata institutia militara, coordonarea referindu-se atat la complementaritatea si sustinerea reciproca a mesajelor celor doua structuri, cat si la evitarea contrazicerilor sau ambiguitatilor mesajelor;

b)      utilizarea - la nevoie si cu aprobarea comandantului fortei - a canalelor de comunicare ale structurilor de relatii publice de catre structurile de operatii psihologice, pentru a difuza date si informatii cu scopul de a contracara actiunile de dezinformare si propaganda, conform planurilor programelor de operatii psihologice si invers, prin utilizarea canalelor PSYOPS pentru promovarea unor teme specifice de relatii publice;

c)      sustinerea reciproca cu informatii, date si imagini video si foto obtinute de cele doua structuri.

02044. Relationarea structurilor PSYOPS cu structurile de cooperare civili-militari se realizeaza prin:

a)      coordonarea programelor de operatii psihologice cu actiunile CIMIC care au impact asupra populatiei, in sensul obtinerii unor efecte convergente, subsumate misiunii comandantului;

b)      schimbul de informatii referitoare la situatia socio-politica, culturala, administrativa etc., din zona de responsabilitate respectiva;

c)      realizarea de produse    prin care structurile de operatii psihologice induc populatiei civile un anumit tip de comportament - de obicei prin inserarea in produsul respectiv a unui anumit mesaj sau simbol PSYOPS - compatibil cu obiectivele structurilor CIMIC, in sprijinul indeplinirii misiunilor acestora;

d)     evidentierea actiunilor desfasurate de CIMIC in folosul populatiei prin canalele specifice de diseminare ale PSYOPS.

02045. Relationarea structurilor PSYOPS cu structurile de informatii, se refera la urmatoarele aspecte:

a)      solicitarea de date si informatii necesare conceperii si planificarii programelor de operatii psihologice; aceste date si informatii vizeaza starea si situatia trupelor inamicului si a moralului acestora, capacitatile PSYOPS ale acestuia, atitudinea populatiei civile din zona, impactul/feed-back-ul operatiilor psihologice desfasurate;

b)      coordonarea actiunilor in scopul asigurarii protectiei informatiei;

c)      consolidarea perceptiilor si aprecierilor promovate prin intermediul planurilor de informatii sau protectie si de inselare sau mascare.

02046. Trebuie sa fie asigurata coordonarea operatiilor psihologice cu actiunile desfasurate de structurile de razboi electronic, atat in cadrul programelor de contracarare a propagandei ostile desfasurate pe canale radio, cat si pentru monitorizarea intregului spectru radio din zona sau teatrul de operatii respectiv.

02047. In elaborarea planurilor programelor de operatii psihologice este necesara si consultarea consilierilor politic si juridic ai comandantului, astfel incat respectivele programe sa se desfasoare respectand atat cadrul juridic national sau international specific zonei sau teatrului de operatii, cat si peisajul si evolutiile politice locale.   Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate