Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Matematica


Index » educatie » Matematica
Proiect de lectie - adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0 - 30, fara trecere peste ordin


Proiect de lectie - adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0 - 30, fara trecere peste ordin


LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI"   

ORASUL MAGURELE - JUDETUL ILFOV

INVATATOR :

CLASA I-a D

DATA : 20 FEB.

EFECTIV : 20 elevi

PROIECT DE LECTIE

ARIA CURRICULARA : MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURIIDISCIPLINA : MATEMATICA

UNITATEA DE INVATARE : ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR NATURALE IN CONCENTRUL 0 - 30 , FARA TRECERE PESTE ORDIN

TIPUL LECTIEI : PREDARE -INVATARE

SUBIECTUL ADUNAREA NUMERELOR NATURALE FORMATE DIN ZECI SI UNITATI

SCOPURI:

S1 : Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic si conceptele specifice matematicii

S2 : Consolidarea deprinderilor de calcul oral si scris si de rezolvare a problemelor

OBIECTIVE OPERATIONALE :

La sfarsitul activitatii elevii vor fi capabili :

O1 : Sa rezolve in scris si oral operatii de adunare cu numerele naturale formate din zeci si unitati ;

O2 : Sa aranjeze unele sub altele numerele respectand regula 'unitati sub unitati" , "zeci sub zeci" ;

O3 : Sa descompuna numerele formate din zeci si unitati ;

O4 : Sa compuna probleme pornind de la un exercitiu de adunare ;

O5 : Sa compuna in scris probleme care sa se rezolve prin operatia de adunare ;

O6 : Sa dezvolte deprinderi de munca independenta ;

O7 : Sa participe activ la lectie ;

O8 : Sa controleze pozitia caietului in timpul scrisului si pozitia in banca .

RESURSE PROCEDURALE :

-conversatia , explicatia , exercitiul , demonstratia , jocul didactic, problematizarea.

RESURSE MATERIALE :

-numaratoare , fisa de lucru , fisa de evaluare .

BIBLIOGRAFIE :

Matematica cls. I , Aurel si Elena Maior , Editura Aramis.

Evaluare sumativa semestriala si anuala , M. Manolescu ,Ed. D. Bolintineanu 1999

Curriculum national

PRIMA ORA

DESFASURAREA LECTIEI

Ob.op.

Secvente

de continut

Continuturile invatarii

Strategia didactica

Du

ra-

ta

Evaluare

Resurse

proced.

Resurse

materiale

Momentul organizatoric

Pregatirea elevilor pentru lectie si a materialelor necesare

conversatia

Asculta si pregatesc

Frontala

Reactualizarea cunostintelor

*Se verifica tema si se corecteaza .

*Se numara crescator de la 0 la 30

*Se descompun numerele mintal

conversatia exercitiul

Citesc tema

Numara

Descompun

Frontala

Individuala

O1

O3

Captarea atentiei

*Se rezolva la tabla urmatoarele adunari

conversatia exercitiul ,explicatia

Asculta cerintele ,

Lucreaza

Individuala

O1,O2

Anuntarea

ADUNAREA NUMERELOR FORMATE DIN

Conversa

Asculta sar

FrontalaO3,O4

O5,O6

O7,O8

temei si a obiectivelor

ZECI SI UNITATI

tia , explicatia

cinile si noteaza titlul lectiei

O2

O4

O6

O5

O7

O3

O8

Dirijarea invatarii

*Se explica compunerea numerelor formate din zeci si unitati

*Se rezolva exercitiul 1 din manual folosind ca suport imaginile de descompunere a numerelor 

Efectuati :

qu quu qu quu

u u u

u u

 

12 + 12 = 13 + 14 =

*Se rezolva apoi exercitiul 2 din manual

12+ 15+ 16+ 17+

13 13 13 12

--- --- --- ---

*Joc didactic :'Esti pilot cosmonaut'

*Se rezolva apoi exercitiul 3 din manual

16+14=30 ?

15+11=24 ?

*Se rezolva problema din manual

Conversatia , explicatia,

Exercitiul

Asculta si rezolva

Lucreaza individual

Frontala

Individuala

O3

O4

O5

O6

Obtinerea performantelor si asigurarea feed-back-ului

Fisa de evaluare

problematizare

Lucru individual

Individuala

Aprecieri asupra activitatii

tema pentru acasa

*Sunt apreciati elevii care au caietele ingrijite si au realizat o scriere corecta

Explicatia

Noteaza tema

FrontalaPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate