Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
» Subiectul - Examen sisteme informatice


Subiectul - Examen sisteme informatice
Examen sisteme informatice

Subiectul A

Durata de viata a unui sistem informatic
Sistemul informatic reprezinta partea componenta a sistemului informational prin care se asigura, pe baza folosirii tehnicii de calcul si in primul rand a calculatoarelor electronice, tratarea rationala a datelor si a informatiilor, cu eficienta sporita.

Sistemul informatic poate fi definit ca fiind un ansamblu de echipamente (hardware), programe (software), proceduri si oameni, organizate in scopul prelucrarii datelor pentru indeplinirea anumitor sarcini de gestiune.

Etapele principale din ciclul de viata al unei aplicatii care foloseste o baza de date relationala coincid cu cele proprii sistemelor informatice. Viata unui sistem de date incepe prin planificarea sistemului cu baza de date si se termina cu perioada de intretinere. Evolutia nu este liniara, anumite etape fiind reluate in cadrul unei bucle de tip feedback. Evident, in cazul unei aplicatii cu baze de date de complexitate redusa, ciclul de viata este mult mai simplu. Nu la fel se intampla in cazul aplicatiilor de dimensiuni medii spre foarte mari, care implica mii de utilizatori, sute de interogari si programe de aplicatii. In astfel de situatii proiectarea devine foarte complexa si se impune respectarea unei metodologii verificate.

2. Hardware-software: concepte si asemanari

Un sistem de operare este un program care controleaza executia programelor de aplicatie si actioneaza ca o interfata intre utilizator si partea hardware a calculatorului. Scopul unui sistem de operare este de a rezolva problemele utilizatorului, adica de a executa programele de aplicatie.

La executarea aplicatiilor concura atat partea hardware, cat si cea software a calculatorului.

Calculatorul este format din doua parti principale. Partea hardware si partea software.
HARDWARE reprezinta partea fizica a unui computer ce se compune in principal din: mainboard, procesor, memorie, HDD, FDD, keyboard, circuite electrice, dispozitive mecanice, fire electrice, etc.
SOFTWARE reprezinta totalitea programelor care formeaza asa zisa inteligenta a computerelor care ar asigura functionaliatea si exploatarea la maxim a unui anumit sistem de calcul. Ambele componente sunt indispensabile formand configuratia de baza.
Componentele unui computer clasificate din punct de vedere functional :
-unitatea centrala
-diferite echipamente periferice
-magistrale
Unitatea centrala este componenta care realizeaza efectiv operatile de prelucrare.
Unitatile periferice sunt componente care se ataseaza unitati centrale extinzand sau inbunatatind abiliatile ei.
Unitatile de interfata sunt reprezentatea de circuite si dispozitive ce fac legatura intre diferite componente ale computerului fie ele interne sau externe.
Orice computer are un numar variabil de echipamente periferice si unitati de interfata, depinzand de caracteristicile functionale ale computerului. Totusi configuratia de baza trebuie respecatata deoarece formeaza minimul necesar de componenete necesare functionari sistemului. Componenta hardware a unui computer personal este reprezentata decatre structura fizica (care se poate vedea) .Un computer IBM-PC este compus din unitatea centrala , periferice si memorie .
Unitatea centrala ( procesorul ) coordoneaza activitatea intregului sistemde calcul si este formata din : unitatea aritmetica si logica , unitatea de comanda si control , registrii interni si orologiul .
Pe langa componenta hardware un calculator necesita componenta informationala, software. Componenta software poate fi grupata in :
- soft de baza
- sistem de operare
- programe utilitare
- soft aplicativ
Sistemul de operare reprezinta totalitatea programelor care gestioneaza alocarea si folosirea resurselor hardware cum ar fi memoria, timpul de lucru al UCP-ului, spatiul de pe disc, si asigura functionarea dispozitivelor periferice conectate la calculator si interfata dintre utilizator si calculator.
In general sistemul de operare este primul „strat” de software care este incarcat in memoria PC-ului.

3.Sistemul informatic- sistem informational: asemanari, deosebiri,exemple

Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software, procese si date destinate sa furnizeze informatii active sistemului decizional, informatii necesare in elaborarea de solutii pentru problemele cu care se confrunta managerii agentilor economici. Sistemul informational face legatura intre sistemul de conducere si sistemul condus si este subordonat sistemului de conducere.
Sistemul informatic este o parte a sistemului informational in care procesul de culegere, transmitere, stocare si prelucrare a datelor se realizeaza utilizand elemente sau componente ale TI, adica mijloace de calcul si de comunicare moderne, produse software specializate, proceduri si tehnici specifice la care se adauga personalul specializat.
Rolul sistemului informational este de a transmite informatia intre diferite elemente. In cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele de calculatoare sau cu ajutorul modemului.
Intr-un sistem informatic pot intra: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, software-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc.
Se poate spune deci, ca sistemul informational este inclus in sistemul informatic, acesta din urma fiind o componenta esentiala a primului.
Pentru realizarea unui sistem informatic eficient, trebuiesc avute in vedere urmatoarele reguli de baza, ce au fost deduse din practica:abordarea globala modulara, Criteriul eficientei economice, orientarea spre utilizatori, asigurarea unicitatii introducerii datelor, antrenarea beneficiarului la realizarea sistemului, posibilitatea de dezvoltare ulterioara, strategia ascendenta si strategia descendenta.
Pentru realizarea unui sistem informatic sunt implicate multe persoane, materiale, timp, etc., ceea ce implica in final costuri ridicate. Din acesta cauza, modul de abordare a problemei proiectarii este foarte important.
Prin intrarile unui sistem informatic se intelege totalitatea datelor primare necesare obtinerii informatiilor de iesire ale sistemului. Datele primare se pot clasifica in date interne si in date externe. La nivelul fiecarui subsistem informatic este necesar ca intrarile sistemului sa fie conditionate de iesirile acestuia.
Prin operatia de codificare se intelege generarea unor grupuri de simboluri si atribuirea lor elementelor unei inregistrari.

SUBIECTUL B –teste grila

Raspunsul corect este varianta “a”. Numarul posibilitatilor pe care le are la dispozitie decidentul si din care trebuie sa o aleaga pe cea optima reprezinta multimea variantelor decizionale. Punctele de vedere ale decidentului alcatuiesc multimea criteriilor decizionale. Ansamblul rezultatelor potentiale ce s-ar obtine prin aplicarea variantelor decizionale constituie multimea consecintelor. Nivelul criteriilor propuse de catre decident, pentru a fi atinse in urma implementarii variantei decizionale pentru care a optat centrul decisional constituie obiectivele decizionale.

Raspunsul corect este varianta “e” deoarece ea este cea mai complexa si mai exacta dintre cele 5 variante oferite. Dupa cum se observa, fiecare din solutiile oferite cuprinde cel putin unul dintre nivelurile ierarhice la care se desfasoara procesul decizional. Insa numai cea de-a cincea varianta le include pe toate, gestiunea strategica, gestiunea tactica, gestiunea si planificarea operationala.

Tehnica documentarii urmareste culegerea si prelucrarea informatiilor cu caracter teoretic si practic privind sistemul studiat.Pentru atingerea acestui obiectiv, documentarea trebuie sa se desfasoare intr-o ordine logica folosind ca instrument principal de lucru documentele care reglementeaza existenta si functionarea sistemului respectiv. Raspunsul corect este varianta “a deoarece tehnica documentarii consta in culegerea si prelucrarea informatiilor cu caracter theoretic si practice privind sistemul studiat.

Raspunsul corect este varianta „e”,deoarece metoda anchetelor presupune culegerea de informatii cantitative si calitative pe domenii si probleme, fiind o metoda de investigare analitica, ce cuprinde un complex de tehnici cu caracter interogativ cum sunt:

1 tehnica chestionarului;

2 tehnica interviului;

3 tehnica observarii directe.

Raspunsul corect este varianta „e”, deoarece tehnica interviului urmareste obtinerea, intr-un interval de timp redus, de informatii privind orientarile practice, metodele si strategiile existente sau preconizate in rezolvarea problemelor analizate iar procedura de aplicare a interviului cuprinde trei etape: etapa pregatitoare; etapa de desfasurare a interviului; etapa de culegere si prelucrare a informatiilor, diferentiindu-se de fazele de intocmire a chestionarului.

Studiul de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management si financiare a unui obiectiv de investitii (raspunsul corect este varianta “a”). Studiul de fezabilitate nu rezolva probleme complexe de natura strategica; nu asigura o descentralizare manageriala si economica in interiorul organizatiei si nici nu asigura investigarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale (variantele “b”, “c” si “e”), aceste aspecte fiind caracteristice managementului organizatiei. In plus studiul de fezabilitate nu este echivalent cu reproiectarea manageriala care presupune modificarea ampla a caracteristicilor structurale si functionale ale managementului unei firme (varianta “d”).

Raspunsul corect este varianta “b” deoarece reproiectarea manageriala consta in modificarea ampla a caracteristicilor structurale si functionale ale managementului unei firme in plan decizional, informational, structural-organizatoric si metodologic.

Raspunsul corect este varianta “a” deoarece sistemul informational reprezinta totalitatea datelor, informatiilor, circuitelor informationale – reale, eronate si redundante – prelucrate printr-o procedura coerenta cu scopul de a stabili fundamente si de a atinge obiectivele decise de unitatea economica.Variantele “d” si “e” ar putea duce in eroare, insa ele se refera doar la notiunea de sistem

( nu sistem informational).

Raspunsul corect este varianta “b” deoarece sistemul informatic reprezinta un ansamblu de echipamente (hardware), programe (software), proceduri si oameni, organizate in scopul prelucrarii datelor pentru indeplinirea anumitor sarcini de gestiune si realizarea unor performante masurabile, prin criterii stabilite.

Raspunsul corect este varianta “e” care se bazeaza pe experienta practica de realizare a structurii conceptuale a bazelor de date.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate