Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sistemeBiologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
» Divizibilitate. Numere prime.


Divizibilitate. Numere prime.
Divizibilitate. Numere prime.

Generarea divizorilor proprii unui numar
Acest algoritm consta in impartirea numarului n (numar pentru care cautam divizorii proprii) la toate numerele naturale incepand cu valoare 2 si pana la valoarea n/ Daca n se imparte fara rest la la o valoare dintre cele precizate anterior, atunci acea valoare este divisor propriu pentru numarul n. Algoritmul se poate optimiza reducand plaja valorilor posibile pana la radacina patrata a lui n, reducand astfel timpul de executie.

citeste n;

pentru i=2,n/2 executa

daca n mod i =0 atunci

scrie i

sfarsit

sfarsit

program divizori;

var n,i:integer;

begin

write(‘n=’);

readln(n);

i:=2;

while i<= sqrt(n) do

begin

if n mod i = 0 then writeln(i,’ este divizor’);

i:=i+1;

end;

end.

Generarea divizorilor primi ai unui numar –

descompunerea unui numar in factori primi

Generarea divizorilor primi ai unui numar se bazeaza pe adevarul matematic care spune ca prin impartirea repetata a unui numar n la un divizor oarecare i, pana cand n (catul obtinut prin impartire) nu mai este divizibil cu i, numarul n nu va fi divizibil prin niciun multimplu al divizorului i.

1.Generarea divizorilor primi

citeste n;

i←2;

cat timp n<>1 executa

ok←0;

cat timp n mod i =0 executa

n←n div i;

ok←1;

sfarsit ;

daca ok=1 atunci

scrie i;

sfarsit

i←i+1;

sfarsit

program divizori_primi;

var n,i:integer;

ok:boolean;

begin

write('n=');

readln(n);

i:=2;

while n<>1 do

ok:=false;

begin

while n mod i =0 do

begin

n:=n div i;

ok:=true;

end;

if ok = true then writeln(i,' este divizor prim');

i:=i+1;

end;

readln;

end.

Descompunerea in factori primi

citeste n;

i←2;cat timp n<>1 executa

f←0;

ok←0;

cat timp n mod i =0 executa

n←n div i;

f←f+1;

ok←1;

sfarsit ;

daca ok=1 atunci

scrie I , ‘la puterea’ , f;

sfarsit

i←i+1;

sfarsit

program factori_primi;

var n,I,f:integer;

ok:boolean;

begin

write('n=');

readln(n);

i:=2;

while n<>1 do

begin

f:=0; ok:=false;

while n mod i =0 do

begin

n:=n div i;

f:=f+1;

ok:=true;

end;

if ok = true then

writeln(‘factor prim ‘,i,’ la puterea ‘,f);

i:=i+1;

ok:=false;

end;

readln;

end.

Numar prim

Un numar natural diferit de 1 este prim daca are numai doi divizori, pei cei improprii. In cazul in care numarul are un divizor propriu atunci el nu este prim. Un posibil algoritm care determina daca un numar este prim sau nu arata astfel:

citeste n;

ok←1;

pentru i←2,trunk(sqrt(n)) executa

daca n mod i =0 atunci

ok←0;

sfarsit

sfarsit

daca ok=1 atunci

scrie ‘Este prim’

altfel

scrie ‘Nu este prim’

sfarsit

program este_prim;

var n,i:integer;

ok:boolean;

begin

write('n=');

readln(n);

i:=2; ok:=true;

while ((i<sqrt(n)) and ok ) do

begin

if n mod i =0 then

ok:=false

else

i:=i+1

end;

if ok then writeln ('Numarul este prim')

else

writeln ('Numarul nu este prim');

readln;

end.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate