Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
Programe informatice


Programe informatice


Programe informaticeM2.U5.1. Introducere

In activitatea lor curenta, managerii opereaza cu un volum mare de informatii din cele mai diverse. Pentru luarea unor decizii manageriale rapide si de incredere prin prelucrarea acestor informatii, sunt utilizate calculatoarele cu sistemele lor de operare.

Este insa nevoie de o compatibilizare intre modul de gandire al managerului si modul de operare al calculatorului. Aceasta compatibilizare se realizeaza cu ajutorul diferitelor programe informatice.

M2.U5.2. Obiectivele unitatii de invatare

Unitatea de invatare isi propune ca obiective principale prezentarea programelor informatice utilizate in mod curent in activitatea manageriala.

La sfarsitul acestei unitati de invatare studentii vor fi capabili sa:

sa opereze cu notiuni legate program informatic si programare;

sa cunoasca tipurile de programe informatice;

sa cunoasca tipurile de activitati care trebuie parcurse pentru elaborarea unui program informatic;

sa cunoasca domeniile de aplicare ale programelor informatice

Durata medie de parcurgere a unitati de invatare 5 este de 2 ore.

M2.U5.3. Activitati de baza pentru elaborarea unui program

Un program pe calculator reprezinta un set de instructiuni prin care se comunica unui calculator cum sa efectueze un anumit grup de operatii. Acestea se numesc cod sau 'sursa'. Aceasta compunere de instructiuni este scrisa de un programator. De obicei persoana care scrie programul foloseste fie un editor text (pentru un program simplu), fie un mediu integrat de dezvoltare. Multe limbaje de programare utilizeaza sursa scrisa de o persoana ca sa creeze un format inteligibil de catre calculator. Acest proces de transformare al codului inteles de oameni in limbaj binar se numeste compilare. Un program eficient trebuie sa implementeze un algoritm eficient.

Programul informatic consta in transpunerea unui algoritm in instructiunile unui limbaj de programare evoluat sau orientat pe cod masina. In aceasta ipostaza programul este un produs finit al activitatii de programare informatica. Considerat formal, un program informatic este un transformator de asertiuni ce descriu proprietatile datelor corecte: atat ale datelor de intrare in sistem cat si ale datelor de iesire din sistem.

Programarea implica crearea unei secvente formalizate de instructiuni care pot fi recunoscute si implementate de/pe un computer in vederea realizarii unei atributii proces.

a. Clase de programe informatice

Program abstract

Programul abstract este un program in forma generala care permite studiul proprietatilor oricarui program derivat din el.

Program asamblor

Este un program de conversie in cod masina a programelor specificate in limbaj de asamblare.

Program de aplicatie

Este un program destinat rezolvarii unor probleme specifice, producerii unor rapoarte specifice, unor fisiere specifice necesare rezolvarii cerintelor unuia sau mai multor utilizatori.

Program de diagnosticare

Program utilitar folosit pentru a depista cauzele disfunctionalitatii unui sistem de calcul sau diverselor module ale acestuia.

b. Activitati de baza pentru elaborarea unui program

Pentru elaborarea unui program informatic trebuie parcurse, in general, urmatoarele activitati:

pregatirea unei specificatii program care sa defineasca functia programului si care este parte a specificarii generale a sistemului;

proiectarea programului pentru a raspunde nevoilor unei aplicatii particulare a IT;

codarea instructiunilor program utilizand un limbaj de programare;

testarea si depanarea (debugging) programului pentru a asigura capacitatea si performanta pentru care a fost proiectat;

prepararea documentatiei programului pentru utilizatori.

Specificarea programului descrie in detaliu functia programului in cadrul sistemului ca intreg, descriind cum opereaza el, pregatind toata documentatia necesara, definind fisierele ce se folosesc, intrarile si iesirile, structura programului si limbajul de programare ce se va folosi.

Proiectarea programului asigura ca logica fiecarui proces realizat de program a fost specificata.

Exista doua moduri de abordare a proiectarii programelor, ele putand fi utilizate si simultan:

Programare modulara (figura 2.17):

Programare structurata (figura 2.18):

Idea de baza in proiectarea programelor consta in faptul ca acestea trebuie sa respecte intocmai structurile diagramelor fluxurilor de date, prin nivelurile arhitecturale de tip program.

Pentru proiectarea programelor, programatorii vor respecta sistemul de cerinte si restrictii impus de etapele parcurse anterior pentru realizarea sistemului informatic. Urmand principiile programarii structurate, realizarea    programelor se face in urmatoarele faze:

Ø     definirea problemei de programat;

Ø     descompunerea problemei de programat;

Ø     realizarea modulara a produselor program;

Ø     testarea "top-down" a produselor program;

Ø     definirea programului testat si a documentatiei aferente;

Ø     dezvoltarea versiunii calitative a produsului program.

Specificatiile elaborate in etapele precedente permit definirea problemei de programat prin care se formuleaza elementele specifice si se analizeaza relatiile dintre aceste elemente, din punct de vedere dinamic sau static.

Descompunerea aplicatiei se poate face dupa criteriul functionalitatii, motiv pentru care elementele rezultate se mai numesc si module functionale. Din punct de vedere al fluxului datelor pot fi:

Ø     module de intrare, care manipuleaza datele de intrare;

Ø     modulele de iesire, care furnizeaza rezultate ale prelucrarilor;

Ø     module de prelucrare, care efectueaza diverse operatii asupra datelor.

Figura 2.17 Programare modulara

Figura 2.18 Programare structurata

Pe baza unor functiuni identificate sau a altor ratiuni de programare, modulele pot fi divizate in continuare. Scopul acestei structurari functionale pana la nivel elementar este de a identifica functiunile sistemului si de a le separa, eventual, in functiuni generale si cu caracter specific aplicatiei.

Modulele functionale pot fi descompuse apoi dupa criteriul omogenitatii, rezultand modulele operationale.

Realizarea modulara a produselor program presupune urmatoarele actiuni:

Ø     examinarea modulelor si specificarea succesiunii operatiilor de prelucrare descrise in acestea;

Ø     constituirea setului reprezentativ cu date test. Setul de date trebuie sa acopere intreaga cazuistica a sistemului informational si sa testeze toate ramurile programului;

Ø     precizarea elementelor de comunicatie intre module, respectiv stabilirea parametrilor de intrare/iesire in/din fiecare modul;

Ø     elaborarea algoritmii de prelucrare specifici fiecarui modul si structura programelor;

Ø     transcrierea algoritmilor intr-un limbaj de programare;

Ø     scrierea codului sursa si obtinerea fisierelor executabile.

Prin compararea rezultatelor propuse a fi obtinute cu cele efectiv furnizate de aplicatia informatica, sunt verificate sintactic si functional module din program. Daca se realizeaza identitatea intre cele doua categorii de rezultate, operatia de testare se considera incheiata.

O atentie deosebita trebuie acordata intocmirii documentatiei programului cu observatia ca in acest sens este recomandata autodocumentarea la nivel de modul.

Sa ne reamintim

Un program pe calculator reprezinta un set de instructiuni prin care se comunica unui calculator cum sa efectueze un anumit grup de operatii.

Programul informatic consta in transpunerea unui algoritm in instructiunile unui limbaj de programare evoluat sau orientat pe cod masina.

Programarea implica crearea unei secvente formalizate de instructiuni care pot fi recunoscute si implementate de/pe un computer in vederea realizarii unei atributii proces.

Pentru elaborarea unui program informatic trebuie parcurse, in general, urmatoarele activitati:

pregatirea unei specificatii program care sa defineasca functia programului si care este parte a specificarii generale a sistemului;

proiectarea programului pentru a raspunde nevoilor unei aplicatii particulare a IT;

codarea instructiunilor program utilizand un limbaj de programare;

testarea si depanarea (debugging) programului pentru a asigura capacitatea si performanta pentru care a fost proiectat;

prepararea documentatiei programului pentru utilizatori.

M2.U5.4. Domenii de aplicare

Domeniile de aplicare a programelor informatice sunt foarte variate. Prin intermediul acestor programe pot fi editate texte, se pot realiza calcule tabelare, se pot crea baze de date, se poate realiza proiectarea asistata de calculator etc.

In tabelul 2.2 sunt prezentate cele mai utilizate programe informatice, cu precizarea domeniilor de aplicare si a functiilor acestora.

Tabelul 2.2

Denumire program

Functiile programului

Exemple

Sistem de operare

Componenta fundamentala fara de care PC-ul nu functioneaza

DOS; OS/2; Unix; Linux; Windows 95,98, NT,XP, Vista; MacOS; BeOS

Programe utilitare

Programe necesare pentru gestionarea fisierelor, depanare, antivirusare

Norton Commander, Norton Utilities, Windows Commander, F-Prot, RAV, VirusScan, Tbav, AVG

Limbaje de programare (Medii de dezvoltare

a aplicatiilor)

Editoare, compilatoare si depanatoare de programe

VISUAL BASIC; TURBO PASCAL; C/C+; Fortran; Cobol; FoxPro; Java; SmallTalk

Procesoare de texte

Editare text

AmiPro; WordPro; MSWord WordPerfect

Calcul tabelar

Calcule, grafice

Lotus 1-2-3, Excel, Quatro, VisiCalc

Medii de dezvoltare baze de date

Creeaza si administreaza depozitele de informatii

Oracle, Informix, Sybase, FoxPro, Paradox, Access

Gestiunea financiar contabila asistata de calculator

Derivat din categoria bazelor de date

Aplicatii realizate cu Access, VisualBasic, FoxPro, Ciel, Wizrom

Programe pentru grafica de prezentare

Editare si prezentare materiale

CorelDRAW, Micrografx, Adobe Illustrator, PowerPoint

Programe multimedia

Editarea materialelor aud video, animatie

3D Studio, Autodesk Animator, Adobe

Proiectarea asistata de calculator

Proiectarea asistata de calculator

AutoCAD, MicroStation, Genius, ArchiCAD, OrCAD, CATIA, Pro-engineering

Analiza si simularea tehnica

Studierea comportamentelor modelelor virtuale

ANSYS, Cosmos/M, CATIA, NASTRAN, ADAMS, GENIUS

Tehnoredactarea computerizata

Editarea de ziare, reviste

PageMaker, Ventura, M5 Publisher

Programe de achizitii si control a datelor industriale si de laborator

Urmarirea si conducerea proceselor industriale

LabVIEW, Bridge, ONX

Fax digital, E-mail, videoconferinte

Comunicatii si teletransmisii de date

Cheyenne BitWare, Eudora, Outlook, Messenger, cc:mail

Internet: navigatoare (browsere)

Consultare baze de date

Internet Explorer, Opera, Netscape, Navigator, Mosaic, Mozilla Firefox

Sisteme expert, sisteme de cunostinte

Asista utilizatorii

Corpus, NG Junst, Internal Medicine

Programe de planificare a resurselor de timp

Organizarea si planificarea activitatii

TeamWare, Scheduler, Lotus, Organizer, Sidekick

Programe pentru :

- managementul si controlul circulatiei documentelor

- organizarea fluxurilor de lucru

- organizarea si planificarea resurselor

- managementul resurselor informatice si non-informatice

Asista si optimizeaza procesul managerial

- EDMS, Autodesk WorkFlow, AutoVUE

- Visio FIowCharter, IMSI Flow, i Autodesk Actrix, Micrografx, FIowChart I

- Enterprise Charter, Renaissance

- Unicenter, Tivoli, Aim IT

Sa ne reamintim

domeniile de aplicare a programelor informatice sunt foarte variate;

prin intermediul acestor programe pot fi editate texte, se pot realiza calcule tabelare, se pot crea baze de date, se poate realiza proiectarea asistata de calculator etc.

M2.U5.5. Rezumat

Un program pe calculator reprezinta un set de instructiuni prin care se comunica unui calculator cum sa efectueze un anumit grup de operatii.

Programul informatic consta in transpunerea unui algoritm in instructiunile unui limbaj de programare evoluat sau orientat pe cod masina.

Programarea implica crearea unei secvente formalizate de instructiuni care pot fi recunoscute si implementate de/pe un computer in vederea realizarii unei atributii proces.

Pentru elaborarea unui program informatic trebuie parcurse, in general, urmatoarele activitati: pregatirea unei specificatii program care sa defineasca functia programului si care este parte a specificarii generale a sistemului, proiectarea programului pentru a raspunde nevoilor unei aplicatii particulare a IT, codarea instructiunilor program utilizand un limbaj de programare, testarea si depanarea (debugging) programului pentru a asigura capacitatea si performanta pentru care a fost proiectat, prepararea documentatiei programului pentru utilizatori.

domeniile de aplicare a programelor informatice sunt foarte variate;

prin intermediul acestor programe pot fi editate texte, se pot realiza calcule tabelare, se pot crea baze de date, se poate realiza proiectarea asistata de calculator etc.

M2.U5.6. Test de evaluare a cunostintelor

  1. Definiti notiunea de program.
  2. Definiti notiunea de program informatic.
  3. Definiti notiunea de programare.
  4. Enumerati activitatile care trebuie parcurse pentru elaborarea unui program informatic.
  5. Enumerati programe informatice din sfera sistemelor de operare si a programelor utilitare.
  6. Enumerati programe informatice din sfera procesoarelor de texte, calculului tabelar si bazelor de date.
  7. Enumerati programe informatice din sfera graficii de prezentare si a programelor multimedia.
  8. Enumerati programe informatice din sfera proiectarii asistata de calculator.
  9. Enumerati programe informatice din sfera achizitiilor si controlului datelor industriale si de laborator.
  10. Enumerati programe informatice din sfera managementului industrial.

Tema de control 2

a. Identificati caracteristicile de baza ale elementelor componente ale calculatorului cu care operati:

tipul si frecventa de lucru a microprocesorului;

tipul, capacitatea si frecventa de lucru a memoriei RAM;

tipul si capacitatea hard-disk-ului;

rezolutia, calitatea culorilor si frecventa de lucru a monitorului;

tipul tastaturii.

b. Identificati tipul si versiunea sistemului de operare instalat pe calculatorul cu care operati.

c. Cautati si descarcati de pe Internet cate un produs free-download, valabil pentru sistemul de operare Windows, pentru:

- program antivirus;

- program media;

- dictionar roman - englez.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate