Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Informatica


Index » educatie » Informatica
PROIECT INFORMATICA - PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE - Operatiuni de cont direct


PROIECT INFORMATICA - PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE - Operatiuni de cont direct


PROIECT INFORMATICA

PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE

I. Tema proiectului: Operatiuni de cont directSe va proiecta sistemul informatic al unei banci privind operatiunile de cont. Se va tine cont de urmatoarele restrictii si reguli de gestiune.

Restrictii si reguli de gestiune

1) Clientii bancii sunt :

a) persoane fizice ;

b) persoane juridice, care sunt :

societati comerciale rezidente;

reprezentate ;

soc.com. nerezidente ;

persoane juridice nonprofit rezidente ;

altele ;

2) In sistem se retin informatiile in conformitate cu prevederile :

- Norma 3/2002 (MO 154/14 martie 2002) privind "cunoasterea clientilor" completata cu:

- Norma 13 din 15.decembrie 2003 (Mo 921 din 2003);

3) Un client primeste un cod unic de identificare in cadrul bancii ;

4) Deschiderea contului se face in urma completarii unei cereri de deschidere de cont care prezinta :

numar cerere ;

data ;

sucursala unde va fi deschis contul.

In cazul persoanelor juridice cererea va cuprinde :

numele societatii ;

adresa ;

codul registrului comertului ;

codul fiscal ;

telefonul ;

tipul persoanelor juridice (conform punct 1.b)

Odata cu cererea de deschidere a contului se completeaza fisa specimenelor de semnatura unde se vor preciza ;

numele persoanelor imputernicite sa faca operatiuni in cont ;

datele de identificare ale acestora.

In cazul persoanelor fizice se vor preciza optional:

imputernicitii si

drepturile acestora :

toate drepturile ;

sa ridice extrasul de cont ;

sa ridice sume de bani ;

- sa depuna sume de bani.    

Clientul poate solicita deschiderea de cont in ROL, USD, EUR, caz in care contul clientului va prezenta analitice distincte pentru fiecare moneda ( Exemplu : 12345ROL, 12345USD, 12345EUR)

5) La deschiderea contului clienti, persoane juridice vor depune copii dupa :

actul constitutiv sau ;

contractul de societate si statutul ;

hotarare judecatoreasca de infiintare a societatii ;

certificatul de imatriculare la Oficiul Registrului Comertului ;

certificat de inregistrare fiscala ;

fotocopii ale actelor de identificare ale persoanelor autorizate cu drept de semnatura pe contul societatii ;

fotocopii ale actelor de identificare ale persoanelor care vor efectua operatii la banca .

6) In sistem se vor retine toate operatiile efectuate la cererea clientului, reprezentand:

plati;

incasari;

constituire de depozite;

schimb valutar ;

altele. 

7) Vor fi introduse in sistem toate restrictiile si vor fi prevazute prelucrarile impuse de urmatoarele acte normative:

Ordinul 1250/22 septembrie 2003;

Legea 6546/2002 privind prevenirea spalarii banilor (MO 904/2002);

Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare (MO 117/10.02.2004).

8) Sistemul va permite:

extragerea datelor de identificare ale clientilor;

a informatiilor referitoare la operatiunile derulate;

retinerea comisioanelor aferente operatiunilor;

generarea unui set de minim patru rapoarte.


Pentru modelarea realidatii " operatiuni de cont curent" au fost parcurse etapele:

Identificarea atributelor ce descriu problema de rezolvat ;

Identificarea determinarilor functionale stabilite intre atribute ;

Constructia diagramelor dependentilor functionale, in care se marcheaza in mod distinct determinantii;

Definirea entitatilor, grupand in cadrul entitatii toate atributele care determina acestei determinanti;

Identificarea asocierilor, acestea coresunzand depedentelor functionale din diagrama stabilita intre doi determinanti.

Etapele 1,2,3 au fost parcurse prin completarea schemei de mai sus.

S-a verificat daca identificatorul este determinant in raport cu celelalte atribute a entitatii. Au fost  sparte  entitatile cu dependente multivaloare sau tranzitive

Prin Modelul Conceptual al Datelor s-a urmarit reprezentarea unui mijloc de comunicare intre viitorul utilizator si echipa de prioectare si realizare a Sistemului Informatic oferind viitorului utilizator posibilitatea de a descrie realitatea in termen de entitati si relatii de legatura intre acestea.

Entitatea descrie un obiect concret s-au abstract al realitatii de modelat care are existenta de sine statatoare si o identitate proprie. Fiecare identitate are anumite caracteristici date de atribute. Identificatorul entitatii este reprezentat de un atribut sau un grup minimal de atribute care prin realizarile pe care le reprezinta permit identificarea in mod unic a entitatii.

In cadrul proiectului au fost stabilite si Asocieri care exprima legaturi intre doua sau mai multe entitati in cadrul carora fiecare entitatae joaca roluri diferite. Asocierile nu au existenta de sine statatoare iar durata lor de viata poate fi mai scurta decat durata de viata a entitatilor pe care le leaga. In definirea asocierilor prin entitati s-au folosit si cardinalitatile care reprezinta numarul minim si maxim de legaturi la care participa o entitate in cadrul asocierii.

In cadrul proiectului dupa numarul de entitati care participa la definirea asocierii au fost identificate : asocieri unare numite si asocieri reflexive sau ciclice reprezentand legaturi intre entitati apartinand aceluiasi tip. O astfel de sociere este intre entitatile  cont curent si conturi atasate .

Asocierile ternare au fost descompuse in asocieri binare urmarind sa nu se piarda informatii prin aceasta transformare.

Au fost respectate urmatoarele reguli :

- restrictii de integritate care reprezinta reguli care trebuie respectate pentru ca datele sa ramana corecte si coerente in raport cu realitatea pe care o descriu ;

- reguli de gestiune : la deschiderea contului clientii, persoane juridice vor depune copii dupa :

actul constitutiv sau ;

contractul de societate si statutul ;

hotarare judecatoreasca de infiintare a societatii ;

certificatul de imatriculare la Oficiul Registrului Comertului ;

certificat de inregistrare fiscala ;

fotocopii ale actelor de identificare ale persoanelor autorizate cu drept de semnatura pe contul societatii ;

fotocopii ale actelor de identificare ale persoanelor care vor efectua operatii la banca .

- restrictii de domeniu : deschiderea de cont in ROL, USD, EUR, caz in care contul clientului va prezenta analitice distincte pentru fiecare moneda ;

- restrictii de integritate de domeniu vizeaza corelatii intre realizarile unor atribute apartinand unor entitati sau asocieri diferite ; Ex. Data depunerii> Data deschiderii cont;

- restrictiile structurale au ca scop ca o persoana sa faca operatiunile si sa introduca datele si alta sa le valideze.

III. Modelul relational al datelor Pe baza regulilor de conversie se va elabora Modelul Relational al Datelor ; (Modelul Logic al Datelor) ;

Petru trecerea la Modelul Relational al Datelor au fost respectate urmatoare reguli :

Fiecarui tip de entitate din modelul conceptual ii va corespunde un tabel in modelul logic al datelor MLD a carei structura se regasesc toate atributele entitatii iar identificatorul existent devine cheie primara a tabelului ;

Intre doua entitati la care a fost stabilita o asociere de tip 0,1 sau 1,1 cheia primara de la una din entitati va deveni cheie externa in cea de a doua entitate. De obice cheia primara din partea cardinalitatii 1,1

Intre doua entitati la care s-a stabilit numai o asociere de tip 0,1 sau 1,1, cheia primara a tabeluli provenit din entitatea care prezinta in asociere cardinalitatea maximala n devine cheie externa in cea de a doua tabela.

Daca intre doua entitati la care nu s-a stabilit nici o asociere de tip 0,1 sau 1,1, se creaza o a treia tabela in a carei structura sau a carei schema se folosesc identificatorii entitatilor si eventual atributele care definesc asocierea.

Aplicand aceste reguli se obtin tabelele :

CLIENTI ( cod client, tip client )

PERSOANA FIZICA (cod client, sume pf, data nasterii pf, CNP pf, adresa pf)

PERSOANA JURIDICA ( cod client, denumire societate, cod fiscal, nr Registru Comertului, tip

pj, adresa pj)

IMPUTERNICITI ( cod imputernicit, nume imputernicit, cnp imputernicit, BI imputernicit, cod client)

DETINE (cod imputernicit, cod drept)

DREPTURI ( cod drept, drept)

ACORDA (cod drept, nr cont)


FISE SPECIMENE (nr fisa, nume, adresa, cod client, cod imputernicit)

ACTE NECESARE ( nr act constitutiv, nr Hotarare Judecatoreasca, cod CAEN, nr Certificat

Imatriculare, cod client)

CERERE ( nr cerere, data cerere, sucursala, cod client, nr cont)

COD CURENT ( nr cont, data deschiderii, suma initiala, nr cont sintetic, nr cont analitic)

CONT ATASAT ( nr cont atasat, suma, nr cont)

DOBANDA ( data dobanzii, procent)

INREGISTREAZA ( nr.cont, data dobanzii)


OPERATIUNI (cod operatiune, descriere operatiune, suma operatiune, tip operatiune, nr

document, tip document, cod client, nr cont)

DOCUMENT ( nr document, tip document, data document)

Modelul Fizic al Datelor s-a realizat prin formarea tabelelor in modul DESIGN aplicand toate regulile de restrictie cerute de tema de proiectare.

Dupa introducerea (editarea) tabelelor au rezultat urmatoarele relatii intre entitati si tabelele generate de asocieri.

IV. Elaborarea modelului conceptual al prelucrarilor (MCP - descrierea in timp a operatiunilor de prelucrare la care e supus MCD)

Pentru a identifica elementele declansatoare ale operatiilor din sistem si evenimentele generate de aceste operatiuni. Evenimentul este un semnal adus la cunostinta sistemului la care acesta trebuie sa raspunda. Operatie reprezinta o succesiune neintrerupta de activitati elementare executate ca urmare a producerii unor evenimente declansatoare.

Modelarea prelucrarilor pentru  DESCHIDEREA UNUI CONT BACAR  se desfasoara conform urmatoarei scheme :


Regula de emisie este reprezentata de o propozitie logica care implimenteaza o regula de gestiune care daca va fi indeplinita va genera anumite evenimente. Daca nu se indeplineste regula va genera evenimente cu alt continut. Nu toate operatiunile declanseaza evenimente.

Sincronizarea exprima contextul declansator al unei operatii exprimat prin evenimentul care urmeaza sa se produca pentru ca o operatie sa fie executata

V. Implimentarea in SGBD ACCES a modelului relational : crearea interfetei aplicatiei si exploatarea aceteia ( extragerea informatiilor cu ajutorul interogarilor si prezentarea acestora sub forma de situatii finale sau raport).

Sistemul informatic prioectat si realizat a fost verificat in paralel cu functionarea vechiului sistem si au fost verificate rezultatelor obtinute pentru diferite rapoarte.

Deschiderea programului se face prin  FORMULAR PRINCIPAL  care permite deschiderea formularelor de lucru si a interogarilor.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate