Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
de lectie CLASA: a-VI-a Matematicǎ- Geometrie - Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi.


de lectie CLASA: a-VI-a Matematicǎ- Geometrie - Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi.


Proiect de lectie

DATA

CLASA: a-VI-a B

DISCIPLINA: Matematicǎ- Geometrie

UNITATEA DE INVǍTARE: Proprietǎti ale unghiurilor

SUBIECTUL: Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi.TIPUL LECTIEI: -insusire de noi cunostinte si deprinderi

OBIECTIVE DE REFERINTǍ 1.6 - sǎ recunoascǎ si sǎ utilizeze proprietǎti simple ale figurilor geometrice;

sǎ deseneze,sǎ noteze si sǎ citeascǎ unghiuri;

- sǎ recunoascǎ perechi de unghiuri congruente si unghiuri adiacente;

1.8 -sǎ mǎsoare unghiuri si sǎ construiascǎ bisectoarea unui unghi;

3.1 -sǎ diferentieze informatiile dintr-un enunt matematic dupǎ natura lor;

3.2 -sǎ prezinte intr-o manierǎ clarǎ, corectǎ si concisǎ, oral sau in scris, succesiunea operatiilor din rezolvarea unei

probleme, folosind terminologia si notatiile adecvate

4.2- sǎ manifeste perseverentǎ in rezolvarea de probleme; sǎ propunǎ solutii sau metode alternative de rezolvare

OBIECTIVE OPERATIONALE:

a)Cognitive

O1 Sa-si aminteasca elementele unui unghi

O2 sa deseneze un unghi

O3Sa identifice interiorul si exteriorul unui unghi

O3Sa defineasca unghiurile congruente

O4Sa construiasca bisectoarea unui unghi

b)Afective

O6Sa manifeste interes fata de notiunile prezentate

O7Sa participe afectiv la lectie

O8Sa reflecte asupra informatiilor primite

ELEMENTELE ACTIVITǍTII DE PREDARE-INVǍTARE

-tipul de invǎtare: inteligibilǎ, operationalǎ

-tipul de interactiune: frontalǎ semi-dirijatǎ, independentǎ

-strategia didacticǎ: -algoritmicǎ

-metode si procedee: observatia, exercitiul, explicatia, problematizarea, conversatia euristicǎ

-mijloace de invǎtǎmant: fisǎ de lucru, manualul, culegeri

EVALUARE: -tipul: formativǎ

-procedee: chestionare oralǎ, fisǎ de muncǎ independentǎ

DESFǍSURAREA LECTIEI

Momentele

lectiei. Dozare

Obi-ective

Continutul invǎtǎrii

Descrierea activitǎtii de predare-invǎtare

Evaluare

Mijloacele invǎtǎrii

Metode si procedee

1. Moment organizatoric

(2 min)

-capacitatea de a se pregǎti pentru buna desfǎsurare a lectiei

-trusa geometricǎ; creion, creioane colorate, gumǎ

-aprobare/

dezaprobare

2.Verificarea temei si a cunostintelor anterioare

(4 min)

-cunostinte despre notiunile de unghi (definitie, clasificare), unghiuri congruente( definitie, notatii) ,unitǎtile de mǎsurǎ pentru unghiuri

-caietul de teme

-manualul

-interactiune frontalǎ

-evaluare formativǎ

continuǎ

-chestionare

oralǎ

3.Anuntarea temei si a obiectivelor lectiei

(2 min)

-cunostinte despre subiectul lectiei: "Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi" si obiectivele acesteia

-tabla si caietele -maculator

-conversatia euristicǎ

4. Dirijarea invǎtǎrii

(30 min)

-capacitatea de a descoperi proprietǎtile a douǎ unghiuri adiacente (au varful comun, o laturǎ comunǎ) si de a intui definitia

-capacitatea de a recunoaste unghiurile adiacente

-cunostinte despre notiunea de unghiuri adiacente: " Douǎ unghiuri proprii care au varful comun si o laturǎ comunǎ situatǎ in interiorul unghiului format de celelalta douǎ laturi ale unghiurilor se numesc unghiuri adiacente"

-capacitatea de a observa relatia matematicǎ dintre mǎsurile a douǎ unghiuri adiacente si de a o aplica in diverse probleme

-capacitatea de a folosi rigla si raportorul pentru desenarea unghiurilor

-cunostinte despre notiunile de puncte coliniare si unghi alungit

-cunostinte despre notiunea de bisectoare a unui unghi: definitie ("Bisectoarea unui unghi propriu este semidreapta cu originea in varful unghiului, situatǎ in interiorul acestuia, care formeazǎ cu laturile unghiului initial douǎ unghiuri congruente"), constructia bisectoarei unui unghi si recunoasterea ei dupǎ proprietǎti

-capacitatea de a calcula mǎsurile unghiurilor formate de bisectoarea unui unghi si de a trasa bisectoarea folosind rigla si raportorul

-fisa de lucru nr 1

-rigla si raportorul

-caietul -maculator si tabla

-manualul(pb1/ pag133:

Dacǎ si

care este ?

pb3/pag133:

Dacǎ si

care este ? (A,O,B-coliniare)

-cretǎ colorata

-fisa de lucru nr 2

-interactiune

dirijatǎ

-observatia

generalizarea

-activitate frontalǎ

-exercitiul

-observatia

-interactiune frontalǎ

-exercitiul

-activitate

semi-dirijatǎ

-observatia

generalizarea

-exercitiul

chestionare oralǎ

-observare

curentǎ

-observare

curentǎ

-observarea

curentǎ

5.Obtinerea performantei si realizarea feed-back-ului

(10min)

-capacitatea de a desena si calcula unghiul format de bisectoarele a douǎ unghiuri adiacente si de a generaliza

-capacitatea de a aplica proprietǎtile unghiurilor adiacente si ale bisectoarei in contexte variate

-capacitatea de a    emite un rationament matematic pentru gǎsirea si redactarea solutiei unei probleme

-fisa de lucru nr 2

-manualul(pb 10/pag134:

Dacǎ A,O,B-coliniare,

,iar [OP este bisectoarea unghiului . Sǎ se afle mǎsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOD si DOP.

-activitate frontalǎ

problematizare

-conversatia euristicǎ

-generalizare

-activitate independentǎ

problematizare

-observatia

-conversatia euristicǎ

-verificare

calitativǎ

6.Incheierea activitǎtii

(2min)

-tema pentru acasǎ

-cunostinte despre gradul de reusitǎ al lectiei si performantele elevilor

-manual pb2,4,8/pag133-134

acodarea de calificative

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate