Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE AN SCOLAR 2009- 2010


PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE AN SCOLAR 2009- 2010
PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE

AN SCOLAR 2009- 2010

I. Obiective:
  • Diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare din cauza absentelor sau a actelor de indisciplina;
  • Îmbunatatirea frecventei in anul scolar 2009- 2010;
  • Reducerea fenomenului de violenta scolara;
  • Dinamizarea consiliului elevilor prin initierea si organizarea unor proiecte educative avand drept scop implicarea si responsabilizarea unui numar cat mai mare de elevi in viata scolii (cercuri, revista scolii, site-ul scolii);
  • Optimizarea relatiei scoala- familie;
  • Diversificarea activitatii extracurriculare;
  • Colaborarea cu clubul elevilor pentru asigurarea caracterului educativ al timpului liber;
  • Conectarea scolii la programe si proiecte educationale, la nivel local, judetean si national.

II. Modalitati de realizare:

monitorizarea disciplinei in scoala;

depistarea si analiza cazurilor grave de indisciplina, de deviere comportamentala si de delincventa juvenila;

colaborarea cu familia, Jandarmeria, Politia de proximitate, Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica in vederea reducerii fenomenului de absenteism si de violenta scolara;

incurajarea participarii elevilor la concursuri si olimpiade scolare, la activitatile educative din scoala sau din afara scolii;

activitati de orientare scolara si profesionala;

activitati de educatie rutiera, sanitar si de securitate personala cu invitati din randul specialistilor;

organizarea unor cercuri pe discipline de studiu;

implicarea elevilor talentati in colectivul de redactare a site-ului sau al revistei scolii

excursii tematice, vizite la muzee etc.

III.       PROIECTARE     SI ORGANIZARE

NR. CRT.

ACTIVITATI

RESPONSABIL

COLABORATORI

TERMEN

Cunoasterea si respectarea actelor normative care reglementeaza activitatea educativa

Coordonator programe si proiecte educative scolare si extrascolare

Consilierii, invatatorii

Inspector educativ

Repartizarea consilierilor pe clase

Consiliul de administratie

Director, prof. Bulgaru Corneliu.

Întocmirea bazei de date privind situatia disciplinara, absenteismul, delicventa

Responsabil disciplina

Inst. Ivan Madalina

Secretariatul scolii

lunar

Elaborarea Programului activitatilor / proiectelor educative scolare si extrascolare

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc.

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Organizarea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere si orientare si activitati educative scolare si extrascolare

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Întocmirea proiectarilor anuale si semestriale a activitatii de consiliere si orientare / a activitatilor extracurriculare conform noilor reglementari

Consilierii

Cadre didactice

Coordonator progr. si proiecte ed. sc. si extrasc.

Întocmirea programelor de parteneriate educationale.

Coordonator programe

Responsabili comisii metodice

Director

Palatul copiilor,

Biserica

Politia

Biblioteca oraseneasca

Mare Nostrum

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog

Autoritatea de Sanatate Publica

Grup scolar industrie alimentara

Revizuirea Regulamentului de ordine interioara

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

Întocmirea graficului elevilor si profesorilor de serviciu pe scoala

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

Elaborarea programului     Comisiei metodice a Dirigintilor si a programului activitatilor educative scolare si extrascolare

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc

Membrii comisiei

Constituirea comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

Organizarea Consiliului elevilor

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrascDirector, prof. Bulgaru Corneliu

Organizarea Consiliului reprezentativ al parintilor

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

Comitetele de parinti pe clase

Întocmirea graficului de interasistente la orele de consiliere

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc

Cadrele didactice

Întocmirea graficului de desfasurare a activitatilor metodice

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc.

Responsonsabili comisii metodice

IV. IMPLEMENTARE

NR. CRT.

ACTIVITATI

RESPONSABIL

COLABORATORI

TERMEN

Desfasurarea orelor de consiliere conform noilor reglementari privind activitatea de consiliere si orientare

Diriginti

Coordonator programe

Consilier

saptamanal

Operationalizarea activitatilor din calendarul propriu si a celor din parteneriate

Coordonator programe

Responsabilii comisiilor metodice

Parteneriate

Parteneri in educatie

permanent

Actiuni de prevenire a absenteismului si abandonului scolar, de ameliorare a disciplinei scolare

Coordonator programe

Prof. Oprea Luciana

Director, prof. Bulgaru Corneliu

permanent

Actiuni de prevenire a consumului de droguri, a delicventei juvenile, a traficului de persoane

Coordonator programe

Prof. Oprea Luciana

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog

Politia municipala

Jandarmeria

Conform planificarilor

Actiuni pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog

Politia municipala

Jandarmeria

Raportare statistica a 5-a zi din luna

Actiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei si culturii nationale, europene, mondiale

Consilierii

Prof. Dobre Viorel

Dirigintii

Conform planificarilor

Actiuni de insusire si respectare a normelor de igiena, de prevenire a imbolnavirii

Dirigintii

Prof. Toader Cristina

Medicul cabinetului scolar

Autoritatea de Sanatate Publica

Conform planificarilor

Actiuni de cunoastere si respectare regulilor de protectia muncii, a normelor de circulatie, de prevenire a incendiilor

Dirigintii

Inst I: Iorga Mariana

Inspectoratul pentru situatii de urgenta Ialomita

Conform calendarului

Actiuni de cunoastere si respectare a normelor de protectia a mediului

Prof. Toader Cristina

Organizarea de programe specifice pentru

ed. ptr. dezv. personala

ed. inter si multiculturala

ed. pentru pace

ed. ptr. drepturile copilului

ed. pentru sanatate

prevenirea abandonului scolar

prevenirea traficului de persoane

prevenirea exploatarii

prevenirea violentei si abuzului asupra copilului prin munca a copiilor

promovarea egalitatii de sanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)

ed. ptr. dezvoltarea comunitara

ed. ecologica

ed. prin sport

ed. globala

Coordonator programe

Responsabili comisii metodice

Director, prof. Bulgaru CorneliuParteneri in educatiei

Permanent

Derularea activitatilor traditionale ale scolii (Ziua portilor deschise, Carnavalul primaverii, Serbari scolare, Ziua rromilor)

Coordonator programe

Consiliul de administratie

Parteneri in educatie

Conform planificarilor

Dezvoltarea parteneriatelor interinstitutionale

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Parteneri in educatie

Permanent

Organizarea de reuniuni de informare si initiere pentru conceperea, monitorizarea si evaluarea proiectelor

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Inspector programe comunitare

Inspector educativ

Nov.

Aprilie

Eficientizarea activitatii de consiliere privind cariera

Coordonator programe

Prof. Floria Simona

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Sem.     II

Eficientizarea pregatirii elevilor pentru concursuri, competitii, examen admitere liceu

Consilierul clasei a VIII-a

Invatatori, Profesori

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

Permanentizarea parteneriatelor cu autoritatile locale, mass-media, agenti economici

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

Organizarea concursurilor civice, artistice, sportive

Coordonator programe

Dirigintii

Responsabilii comisiilor

Parteneri in educatie

Conform planificarilor

Îmbunatatirea imaginii scolii prin ambientizarea personalizata, aparitii in presa, pe site-uri educationale

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

Optimizarea relatiei de comunicare cadre didactice - parinti

Dirigintii

Consiliul reprezentativ al parintiilor

Permanent

Elaborarea de materiale si instrumente de lucru specifice (mape de documentare)

Coordonator programe

Responsabilii comisiilor

Inspectori educativ, management, perfectionare

CCD

Lunar

Responsabilizarea membrilor Consiliului elevilor si a elevilor cu responsabilitati la nivelul claselor pentru a dezvolta initiative si a-si asuma sarcini

Coordonator programe

Consilierii, Consiliul elevilor

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

V. CONTROL SI EVALUARE

NR. CRT.

ACTIVITATI

RESURSE

COLABORATORI

TERMEN

Monitorizarea tuturor actiunilor cuprinse in Programul activitatilor / proiectelor educative, urmarindu-se stadiile de parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora

Coordonator programe

Responsabilii comisiilor

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Inspectori specialitate

Periodic

Realizarea de interasistente la orele de consiliere si activitatile educative

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Lunar

Realizarea de investigatii in randul elevilor pentru a evidentia prioritatile educative, impactul activitatilor educative asupra acestora

Coordonator programe

Consiliul elevilor

Periodic

Analiza periodica si finala a stadiului indeplinirii programelor de activitati ale consilierilor si ale comisiei de consiliere

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

dirigintii

Semestrial

Coordonator    proiecte si programe educative scolare si extrascolare

Inst I : Ivan Madalina
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate