Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Argumente care sustin importanta educatiei prescolare


Argumente care sustin importanta educatiei prescolare
TEMA: ARGUMENTE CARE SUSTIN IMPORTANTA EDUCATIEI PRESCOLARE

Didactica prescolara in conceptia sistemica cu privire la ceea ce este scoala, vom avea

permanent in vedere: structura, procesul si produsul. Preocuparea noastra se concentreaza pe

specificitatea determinata de particularitatile de varsta prescolara. Gradinita reprezinta un an- samblu structural, iar prescolarul este privit din perspectiva altui ansamblu structural si anume

unitatea varstelor si capata semnificatia unui element al procesului instructiv-educativ organizat pe baze metodico-stiintifice in gradinita.

Didactica, ca teorie generala a invatarii, ofera le nivelul invatamantului prescolar bazele teoretice ale legitatilor si suportul stiintific al desfasurarii unui proces, care devine o problema de intuitie, spontaneitate si creatie. Didactica invatamantului prescolar este si trebuie sa ramana o teorie stiintifica, care in viziune sistemica – descriptiv, dar si prescriptiv –sa indru-
me activitatea educatoarei.

Didactica , este o teorie stiintifica generala a procesului deschiderii omului catre cunoastere, care isi elaboreaza strategiile pe baza fundamentarii cu date din psihologie sociologie, teoria comunicarii, cibernetica etc.

Avand in vedere palierul larg de activitati din gradinita si nevoia unui mod specific

de a actiona la fiecare gen de activitate, din didactica generala s-au desprins didacticile spe-

ciale sau metodicile: metodica jocului, metodica activitatii instructive, metodica activitatilor

de educatie: fizica, estetica, morala, metodica activitatilor practice.

Aceasta stiinta realizeaza viziunea de ansamblu asupra procesului de invatamant pre-

scolar, precizandu-i clar continutul si obiectivele, principiile, metodele, formele specifice de

organizare si desfasurare, evaluarea.

Noua programa a invatamantului prescolar trebuie sa asigure:

continuitatea in interiorul aceluiasi ciclu curricular;

interdependenta dintre disciplinele scolare si categoriile de activitati din invatamantul prescolar;

deschiderea spre module de instruire optionale;

Programa pentru invatamantul prescolar cuprinde toate activitatile existente in interiorul

structurii organizationale a gradinitei de copii, activitati destinate sa promoveze si sa stimule-

ze dezvoltarea intelectuala,afectiva, sociala si fizica a fiecarui copil in parte.

Obiectivele activitatilor, precum si exemplele de comportamente existente in programa,

vor fi urmarite de educatoare atat in cadrul activitatilor comune, cat si in cadrul activitatilor

alese. Actuala programa include si activitati extracurriculare.

In elaborarea continutului noii programe s-a tinut cont de aspectele intalnite in activitatea

educatoarelor, de tendintele actuale in pedagogie, precum si de nivelul de maturizare actual

al copiilor din gradinite. Astfel ca invatamantul prescolar are un rol deoseit in raport cu cele-

lalte trepte ale sistemui de invatamant.

Activitatile pe care le desfasuram cu copiii de 3-5 ani se recomanda a fi gandite si organi-

zate din perspectiva orientarii spre socializare, pe cand activitatile pe care la desfasuram cu

copiii de 5-7 ani vor fi gandite si organizate din perspectiva pregatirii pentru scoala.

In gradinita nu urmarim numai pregatirea copiilor pentru scoala, ci pregatirea lor pentru

viata sociala viitoare.Educatoarele trebuie sa aiba in vedere in elaborarea planificarilor de:

- crearea unui mediu educational adecvat, pentru o stimulare continua a invatarii spontane

- introducerea copilului in ambianta culturala a spatiului social caruia ii apartine, in ideea formarii lui ca personalitate autonoma si constienta de sine.

Mijlocul principal prin care educatoarea isi desfasoara activitatea este JOCUL. Jocul se desfasoara liber sau dirijat, activitati libere si activitati comune, desfasurate fie cu intreaga

grupa, fie activitati cu grupuri mici de copii, unde este deosebit de important sa creem un

mediu stimulativ si interesant pentru copii. In acest sens noi educatoarele treuie sa avem in

vedere multitudinea de activitati si modalitati de organizare a acestora, spre a-i stimula pe copii sa:

manifeste interes si curiozitate pentru lucruri noi

inteleaga informatia primita

lucreze independent si sa fie capabil sa experimenteze pe masura posibilitatilor proprii

aspectele care-l intereseaza in mod deosebit

analizeze datele primite si, pe baza lor, sa formulze predicatii

exprime independent opinii si stari sufletesti pe care sa le motiveze.

Un mediu cultural favorabil nu duce numai la formarea unor deprinderi intelectuale ci

stimuleaza, in acelasi timp, sentimente estetice ale copilului si duce la aprecierea si crearea

frumosului ca valoare umana, unanim acceptata si la educarea laturii afective a copilului, pri-vit ca o entitate a universului in care i se cere sa se formeze in spiritul: dreptatii, democratiei,

corectiudinii, tolerantei,demnitatii etc. Astfel ca un copil nu trebuie sa fie tinut in afara mediu-

lui cultural caruia ii apartine, el traieste inconjurat de carti, reviste, ziare, afise; iar televizorul

si computerul fac parte integranta din viata lui.

In aria bibliotecii vom desfasura activitati din sfera limbajului cu grupuri mici, care se vor continua in cadrul activitatilor comune.In cadrul limbajului se vor urmari simultan doua laturi

importante: cea receptiva si cea expresiva.pentru aceasta educatoarea trebuie sa puna la dis-

pozitia copiilor :carti, caiete, unelte de scris, ziare, reviste, imagini, jocuri,discuri,dischete,ca-

sete audio-video, televizor, video, computerul si multe alte materiale. O cerinta fundamentala

este aceea de a-i deprinde pe copii sa le foloseasca aceste materiale, pentru atingerea obiecti-

velor programei prescolare.

Incursiunea in lumea inconjuratoare cu obiecte, fiinte, lucruri, fenomene ale naturii ajuta la

cunoasterea si intelegerea mediului inconjurator, a tot ce se intampla in jurul lor, precum si

la stimularea curiozitatii pentru acesta.

Activitatile matematice ii faciliteaza copilului medierea cu lumea stiintelor prin interme-

diul operatiilor intelectuale. Accentul cade in aceste activitati pe utilizarea cunostintelor, pe

rezolvarea si construirea de probleme si pe deprinderea ordinii in gandire.

Aspectele de morala si de comportament civic, de cunoastere a spatiului si timpului, a me-

diului social, cultural si spiritual sunt repere in abordarea echilibrata a Educatiei pentru societate cu efecte benefice asupra dezvoltarii personalitatii copilului prescolar.

Activitatea practica atrage in interiorul sau si elemente de activitate casnica, care il readuc pe copil mai aproape de mediul initial de formare, mai aproape de experienta unui „camin”,

inteles ca spatiu afectiv,eliberator al energiilor pozitive creatoare ale individului. Astfel se

obtine si o continuitate intre mediul familial si cel al gradinitei. Aici accentul cade mai mult

pe ambianta si contextul afectiv, create cu scopul formarii unor deprinderi practice.

Activitatea artistico plastica si activitatile de Educatie muzicala prezinta valente intelec-

tuale si creative multiple. Aceste activitati ii ajuta pe copii in formarea unor deprinderi specifice domeniului artistic si in acelas timp, ii introduc in lumea esteticului, in lumea

culturii muzicale sau plastice, tinand cont de particularitatile lor psiho-fizice si de interesele lor legate de diferite domenii.

Educatia fizica este si ea o activitate obligatorie deoarece copilul trebuie sa faca miscare

pentru o dezvoltare armonioasa, sa se dezvolte psiho-motric, sa-si castige increderea in for-

tele proprii, a curajului.

Noua programa prevede scoaterea in evidenta a relatiei biunivoce continut-metoda

si pune un accent deosebit pe rolul educatoarei in procesul de activizare a functiilor mintale

constructive si creative ale copiilor, in care copiii si educatoarea se afla intr-ointeractiune

reciproca, subtila si continua.

Astfel educatoarea, la intocmirea planificarii anuale trebuie sa tina cont de obiectivele cadru ale activitatilor obligatorii astfel:

EDUCAREA LIMBAJULUI

- Dezvoltarea exprimarii orale,intelegerea si utilizarea corecta a semnificatiilor structurilor   

verbale orale.

- Educarea unei exprimari verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical si

Sintactic.

- Dezvoltarea creativitatii si expresivitatii limbajului oral.

EDUCAREA COMUNICARII SCRISE

- Dezvoltarea capacitatii de a intelege si transmite intentii, ganduri,semnificatii mijlocite

de limbajul scris.

ACTIVITATI MATEMATICE

- Dezvoltarea operatiilor intelectuale prematematice

- Dezvoltarea capacitatii de a intelege si utiliza numerele si cifrele

- Dezvoltarea capacitatii de cunoastere,denumire,construire si utilizare a formelor

geometrice

- Dezvoltarea capacitatii de a utiliza corect unitatile de masura, intrebuintand un vocabular

adecvat

- Dezvoltarea capacitatii de rezolvare de probleme prin achizitia de strategii adecvate

CUNOASTEREA MEDIULUI- Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, precum si

stimularea curiozitatii pentru investigarea acestuia

- Utilizarea unui limbaj adecvat in prezentarea unor fenomene din natura si din mediul

Inconjurator

- Formarea si exersarea unor deprinderi de ingrijire si ocrotire a mediului inconjurator,

in vederea educarii unei atitudini pozitive fata de acesta

EDUCATIE PENTRU SOCIETATE

- Cunoasterea si respectarea normelor de comportare in societate; educarea abilitatii

de a intra in relatie cu ceilalti

-. Educarea trasaturilor pozitive de vionta si caracter si formarea unei atitudini pozitive

fata de sine si fata de ceilalti

- Cunoasterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual

al poporului roman

ACTIVITATI ARTISTICO-PLASTICE

- Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje

- Realizarea unor corespondente intre diferitele elemente de limbaj plastic si forme,

obiecte din mediul inconjurator ( natura, arta, si viata sociala )

- Stimularea expresivitatii si creativitatii pri desen, pictura, modelaj

ACTIVITATI PRACTICE SI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICA

a) ACTIVITATI PRACTICE

- Imbogatirea cunstintelor despre materiale si caracteristicile lor, precum si despre

utilizarea de tehnici de lucru necesare prelucrarii acestora in scopul realizarii unor pro-

duse simple

- Formarea si consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare motrica

- Dezvoltarea simtului practic si estetic

b) ELEMENTE DE ACTIVITATA CASNICA

- Formarea deprinderilor practc-gospodaresti, folosirea cuvintelor si expresiilor specifice

acestora

EDUCATIE FIZICA

-Cunoasterea deprinderilor igienico-sanitare necesare pentru mentinerea starii de sanatate

a copiilor.

- Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de baza si aplicativ-utilitare

- Stimularea calitatilor intelectuale, de vointa si afective in vederea aplicarii independente

a deprinderilor insusite

EDUCATIE MUZICALA

- Formarea deprinderii de a canta in colectiv

- Formarea deprinderilor melodice

- Invatarea unor cantece accesibile varstei copiilor

- Formarea deprinderilor ritmice

- Formarea deprinderii de a diferentia timbrul sunetelor muzicale

- formarea deprinderilor de coordonare psiho-motrica

- Formarea deprinderii de a audia muzica inregistrata, in scopul dezvoltarii sensibilitatii

Artistice.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate