Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
INSTRUCTIA pentru exploatarea mijloacelor de interventie - feroviar


INSTRUCTIA pentru exploatarea mijloacelor de interventie - feroviar


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 632

INSTRUCTIA

pentru exploatarea mijloacelor

de interventie

EDITURA FEROVIARAMINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDINUL Nr. 679

Din 12.11.1999

pentru aprobarea "Instructiei pentru exploatarea mijloacelor de interventie"

In temeiul art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata prin Legea nr. 197/1998, al art. 7 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 12/1998 privind transporturile pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata prin Legea nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Ministrul transporturilor emite urmatorul

ORDIN

Art. 1 Se aproba "Instructia pentru exploatarea mijloacelor de interventie", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul Ordin.

Art. 2 Ordinul se publica in Foaia Oficiala, iar anexa se va edita intr-un numar de 2000 de exemplare de catre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"-S.A.

Art. 3 Prevederile prezentului Ordin intra in vigoare la data publicarii in Foaia Oficiala CFR.

Art. 4 Cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului Ordin, Instructia pentru exploatarea trenurilor de ajutor nr. 236, aprobata de catre Consiliul Departamentului Cailor Ferate sub numarul 47-0/663/1982 din 13.IV.1982, precum si orice alta dispozitie contra isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 5 Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"-S.A. va aduce la indeplinire prevederile prezentului Ordin.

Ministru

Traian Basescu

DISPOZITII GENERALE

Prevederile prezentei instructii se aplica la Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA ca gestionar al infrastructurii feroviare publice, la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa CFR Marfa SA ca operatori nationali de transport feroviar de calatori si respectiv de marfa, precum si altor operatori feroviari de transport licentiati.

Instructia reglementeaza exploatarea mijloacelor de interventie utilizate pentru inlaturarea urmarilor evenimentelor de cale ferata si pentru restabilirea circulatiei feroviare.

CAPITOLUL 1

MIJLOACE DE INTERVENTIE SI PERSONAL PENTRU INTERVENTII

Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, denumita in continuare CFR SA, ca gestionar al infrastructurii feroviare publice si operatorii feroviari licentiati, denumiti in continuare operatori feroviari ale caror vehicule sau/si personal au fost antrenate in evenimentul de cale ferata, trebuie sa intervina la timp si eficient pentru inlaturarea urmarilor evenimentului de cale ferata si redeschiderea circulatiei. In acest scop se utilizeaza mijloace de interventie adecvate si formatii de lucru specializate.

Circulatia mijloacelor de interventie constituie o activitate de transport in interes propriu, ce se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prevederile prezentei instructii.

1.1. Mijloacele de interventie utilizate sunt:

- trenuri de interventie aflate in gestiunea CFR SA;

- vagoane de ajutor pentru cale normala si pentru cale ingusta, apartinand operatorilor feroviari.

In afara trenurilor de interventie, conducerea regionalelor CF poate dispune si utilizarea macaralelor feroviare diesel sau a automacaralelor din dotarea CFR SA, precum si orice alte mijloace apartinand subunitatilor sau sectiilor din zona.

1.2. Echipele de interventie utilizate la evenimente de cale ferata sunt:

- echipe specializate ale CFR SA - pentru deservirea trenurilor de interventie si pentru lucrari la linii si instalatii;

- echipe specializate asigurate de operatorii feroviari, alcatuite din personal autorizat pentru interventii la materialul rulant (si la linii - in cazul in care detin infrastructura feroviara privata).

1.3. Mijloacele de interventie si echipele de interventie actioneaza in urmatoarele conditii:

- trenurile de interventie si vagoanele de ajutor se doteaza in mod corespunzator pentru a fi apte sa inlature, in timpul cel mai scurt urmarile evenimentelor de cale ferata;

- circulatia trenurilor de interventie si a vagoanelor de ajutor se organizeaza in asa fel incat acestea sa se poata deplasa si sosi pentru interventii la locul evenimentului de cale ferata in cel mai scurt timp posibil de la avizare;

- echipele specializate trebuie sa fie dotate cu utilajele necesare lucrarilor de restabilire a circulatiei si sa se poata deplasa, in cel mai scurt timp posibil de la avizare, pentru a interveni cu eficienta la locul evenimentului de cale ferata.

In activitatea mijloacelor de interventie si a echipelor de interventie se vor respecta instructiile de serviciu, ordinele si reglementarile in vigoare, reglementarile Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat, prescriptiile tehnice ale utilajelor, alte norme si dispozitii specifice emise de autoritatile de stat in domeniul respectiv.

CAPITOLUL 2

CLASIFICAREA SI ORGANIZAREA MIJLOACELOR DE INTERVENTIE SI A ECHIPELOR UTILIZATE

2.1. Clasificarea mijloacelor de interventie.

Pe infrastructura feroviara se utilizeaza urmatoarele mijloace de interventie:

Trenuri de interventie cu macara diesel.

Trenuri de interventie specializate, dotate cu instalatii de vinciuri hidraulice.

Trenuri pentru stingerea incendiilor.

Vagoane de ajutor de cale normala si ingusta

Caracteristicile generale ale trenurilor de interventie sunt cuprinse in Anexa 3.

Datele tehnice ale macaralelor diesel sunt cuprinse in Anexa 11.

Caracteristicile generale ale vagoanelor de ajutor sunt cuprinse in Anexa 4.

2.2. Clasificarea si atributiile personalului de interventie.

Echipe de interventie ale gestionarului infrastructurii feroviare;

Echipe pentru deservirea trenurilor de interventie cu macara, a trenurilor de interventie specializate si a trenurilor pentru stingerea incendiilor, asigurate de proprietar.

Alt personal necesar pentru interventie:

a) personal de intretinerea caii, care are obligatia:

- sa asigure inlaturarea defectiunilor la linie;

- sa asigure linia pentru conditiile de calare a macaralei (suprainaltari, curbe etc.);

- sa dea ajutor la transportul traverselor de calare de la vagonul de calare pana la macara cat si la operatiile de decalare a macaralei;

- sa asigure traversele necesare formarii patului de calaje pentru locuri de lucru in rambleu;

b) personal de la sectoarele de electrificare, telecomunicatii, centralizare si telecomanda care are obligatia:

- sa execute lucrarile de realizare a gabaritului pentru activitatea macaralei;

- sa asigure indepartarea firului de contact al liniei electrificate din axul caii corespunzator tipului de macara, inainte de inceperea lucrarii;

- sa asigure iluminatul, legaturile telefonice si sa execute lucrari de centralizare.

Functiile si numarul de personal necesar pentru fiecare din ramurile linii, electrificare, telecomunicatii, centralizare si telecomanda se stabilesc in raport de situatia locala si de proportia evenimentului de cale ferata.

Echipe specializate ale operatorilor feroviari:

In cazurile cand trenul de interventie cu macara sau trenul de interventie specializat sunt indrumate la evenimente, operatorul feroviar cel mai apropiat de locul evenimentului de cale ferata asigura indrumarea de personal specializat.

Echipe pentru deservirea vagoanelor de ajutor a caror componenta se stabileste de operatorul feroviar proprietar.

Lucrarile de ridicare a vagoanelor deraiate se fac cu asistenta tehnica a unui specialist de vagoane, cu functia de cel putin revizor tehnic de vagoane, iar cele de ridicare a locomotivelor deraiate, cu asistenta tehnica asigurata de un specialist de tractiune, cu functia de cel putin maistru.

CAPITOLUL 3

PRIMELE MASURI CARE SE IAU IN CAZUL EVENIMENTELOR DE CALE FERATA

3.1. Personalul care se deplaseaza imediat la locul evenimentului de cale ferata

Dupa instiintare, la locul evenimentului de cale ferata, primul care se deplaseaza este seful statiei celei mai apropiate. Impreuna cu sefii de subunitati locale, daca in zona respectiva exista asemenea subunitati, si stabilesc ce mijloace de interventie sunt necesare pentru inlaturarea urmarilor evenimentului de cale ferata.

Seful de district linii in raza caruia s-a produs evenimentul de cale ferata, dispune deplasarea echipelor de intretinere a caii din zona evenimentului de cale ferata; dupa constatare sau dupa avizarea primita asupra proportiei evenimentului de cale ferata si a defectiunilor produse la linie, poate dispune deplasarea la locul evenimentului de cale ferata si a altor echipe din cuprinsul districtului.

3.2. Deplasarea echipelor de intretinere a caii la locul evenimentului de cale ferata.

Dupa avizare, echipa sau echipele de intretinere a caii, sub conducerea sefilor de echipa respectivi, se deplaseaza la locul evenimentului de cale ferata, in timpul cel mai scurt posibil, cu mijloacele pe care le au la dispozitie. Deplasarea se poate face si cu trenul de interventie daca acesta ar ajunge mai repede la locul evenimentului de cale ferata sau daca este necesar sa se ataseze la acesta vagoane cu traverse sau sa se imbarce sculele necesare. In acest scop, trenul de interventie va fi oprit, fie in statie, fie in linie curenta, numai la cererea si dupa indicatiile personalului de intretinere a caii, cu respectarea instructiilor.

In cazul cand echipa are lucrare deschisa (linie denivelata, traverse nelegate, buraj insuficient etc.) nu va pleca inainte de incheierea lucrarii, pentru a lasa linia in stare sigura pentru circulatie.

3.3. Procurarea si aducerea materialelor de cale necesare la locul evenimentului de cale ferata.

In cazul cand sunt necesare materiale de cale pentru restabilirea circulatiei, acestea vor fi luate din rezervele subunitatilor de linii, centralizare si instalatii.

Aceste materiale se aduc cu orice mijloace fara a stingheri circulatia trenului de interventie sau a vagonului de ajutor.

3.4. Cazurile in care sunt solicitate mijloacele de interventie

Trenul de interventie cu macara va fi solicitat, de regula, in urmatoarele cazuri:

Locomotiva rasturnata, asezata transversal fata de linie sau alaturi de linie inchizand gabaritul de libera trecere;

Locomotiva fara boghiuri deraiata, asezata transversal fata de linie sau cu toate osiile departate de firul exterior al sinei cu mai mult de 20 cm;

Locomotiva cu boghiuri deraiata, asezata transversal fata de linie sau deraiata de doua sau mai multe osii, departate de firul exterior al sinei cu mai mult de 20 cm;

Un vagon de calatori sau un vagon de marfa incarcat, rasturnat sau deraiat asezat transversal fata de linie;

Vagoane de marfa goale, rasturnate, asezate transversal fata de linie;

Vagoane pe boghiuri deraiate si necirculabile.

Trenul de interventie specializat cu instalatii de vinciuri hidraulice va fi solicitat in toate cazurile de deraieri, in special pe linii electrificate. cand nu este posibila actiunea trenului de interventie cu macara sau cand se apreciaza ca actiunea concomitenta sau alternata cu acesta poate scurta timpul de actionare.

Vagonul de ajutor se va solicita in toate cazurile cand nu este necesara actionarea cu trenurile de interventie.

3.5. Solicitarea si aprobarea de indrumare a mijloacelor de interventie in cazul unui eveniment de cale ferata

Pe baza avizarii primite, conform Instructiei pentru prevenirea cercetarea si tratarea evenimentelor de cale ferata. compartimentul de siguranta circulatiei din cadrul regionalei cf, aproba indrumarea mijloacelor de interventie de pe raza regionalei proprii.

In cazul in care este necesara (si) actiunea unor mijloace de interventie de pe alte regionale, acestea vor fi solicitate de compartimentul de siguranta circulatiei din cadrul regionalei cf, prin telefonograma, la compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR-S.A., care va dispune indrumarea mijlocului de interventie solicitat.

3.6. Datele pe care trebuie sa le cuprinda avizarea telefonica de solicitare a mijlocului de interventie

In cazul necesitatii indrumarii trenului de interventie sau a vagonului de ajutor in caz de evenimente de cale ferata, avizarea telefonica se va face de catre seful statiei si va cuprinde:

Tipul si numarul locomotivelor si al vagoanelor deraiate sau rasturnate si pozitia lor fata de linie;

Existenta intre vagoanele deraiate a unor vagoane incarcate cu marfuri explozibile, spontan incendiabile, radioactive, toxice, corosive etc;

Felul mijlocului de interventie necesar pentru a deschide circulatia trenurilor in termenul cel mai scurt;.

Cand se solicita tren de interventie cu macara, se vor comunica date informative privind terenul pentru calarea macaralei (in rambleu, inaltimea acestuia, langa capul podului), precum si starea terenului (pamant rezistent, pietris, pamant cu rezistenta slaba, inmuiat de ape etc) si date care sa permita indrumarea macaralei cu bratul in directia necesara pentru interventie.

3.7. Obligatiile sefului de district linii in caz de eveniment de cale ferata

In caz de eveniment de cale ferata seful de district linii are obligatia:

Sa organizeze lucrarile de reparatie a caii, pe cat posibil chiar in timpul operatiilor de eliberare a liniei;

Sa ia legatura cu conducatorul trenului de interventie pentru a stabili lucrarile ce trebuie executate la linie in vederea calarii macaralei si sa urmareasca executarea lor;

La cererea conducatorului trenului de interventie, va stabili personalul care sa ajute la transportul materialului lemnos de la vagonul pentru material de calare la locul de calare a macaralei, la calarea, respectiv decalarea macaralei si la transportul materialului lemnos inapoi la vagonul pentru material de calare:

Sa asigure traversele suplimentare necesare pentru calarea macaralei in cazul cand linia se afla in rambleu si sa stabileasca personalul care participa, sub indrumarea conducatorului trenului de interventie, la construirea prismelor de calare din traverse.

3.8. Solicitarea echipei de interventie

Echipa de interventie va fi solicitata de seful statiei, prin telefon, de la revizia de vagoane, districtul de intretinere linii si de instalatii, atunci cand in statie au deraiat vagoane fara inchiderea gabaritului de libera trecere ale celorlalte linii.

Echipa de interventie impreuna cu aparatele de ridicat, se va deplasa la locul evenimentului de cale ferata. In cazul cand echipa de interventie nu are personal suficient, se va solicita sprijin de la sectia linii.

CAPITOLUL 4

REMIZAREA, INDRUMAREA, CIRCULATIA SI MANEVRAREA TRENURILOR DE INTERVENTIE

Indatoririle sefului de subunitate, ale conducatorului trenului de interventie si ale regulatoarelor de circulatie in legatura cu remizarea si indrumarea vehiculelor respective:

Trenul de interventie va fi garat pe o linie din incinta unitatii de domiciliu situata astfel incat accesul locomotivei pentru remorcare sa se poata face pe cat posibil pe la ambele capete. Pe aceasta linie nu se vor mai gara si alte vehicule.

In cazul indrumarii la evenimente de cale ferata, trenul de interventie va iesi din subunitatea de domiciliu in termen de maximum de 30 minute ziua, respectiv 45 minute noaptea, socotit de la ora primirii avizarii.

Trenul de interventie va fi insotit de conducatorul mijlocului de interventie, cand este indrumat la evenimente de cale ferata.

Inainte de indrumare, trenul de interventie va fi revizuit din punct de vedere tehnic, facandu-i-se inclusiv proba franei.

Cand trenul de interventie a fost indrumat pentru diferite lucrari in statii sau pe linii industriale, pe timp de noapte se vor respecta si urmatoarele:

Este interzis sa fie remizat pe linii industriale.

Este interzis ca macaraua sa ramana calata.

In statii trenul de interventie va fi remizat pe o linie libera, pe cat posibil cu acces pe la ambele capete.

Compartimentul de Siguranta Circulatiei din centralul CFR-S.A. in cazuri bine justificate, poate da dispozitii privind remizarea trenurilor de interventie pe timp de noapte, in alt mod.

Dupa sosirea la domiciliu a trenului de interventie, conducatorul (responsabilul) acestuia va face o revizie amanuntita a vehiculelor din compunere si va lua masuri de remediere a defectiunilor constatate. In cazul cand se constata nereguli la partea de rulare si/sau frana, prin intermediul responsabilului cu mijloacele de interventie, va solicita ajutorul celei mai apropiate revizii de vagoane, pentru remedierea lor.

4.2. Liniile pe care pot circula trenurile de interventie cu macara si vitezele de circulatie.

Trenul de interventie cu macara circula numai pe liniile admise prin caietul cu datele caracteristice ale liniilor si podurilor, precum si pe cele pentru care se da aviz in scris de catre specialistul de linii de cale ferata.

Datele tehnice referitoare la macara, precum si la vagonul macara si vagonul portcontragreutati, pentru circulatia in trenul de interventie, sunt cuprinse in Anexa 12.

Vitezele maxime de circulatie ale trenurilor de interventie cu macara sunt prevazute in Instructia de remorcare si franare a trenurilor si in caietul cu datele caracteristice ale liniilor si podurilor.

In cazul in care in compunere exista vehicule a caror viteza de circulatie este mai mica decat viteza de circulatie a trenului de interventie prevazuta in instructia de remorcare si franare, conducatorul trenului de interventie va instiinta in scris pe impiegatul de miscare al statiei de indrumare.

Timpii de mers ai trenurilor de interventie cu macara se stabilesc in raport cu vitezele admise si restrictiile impuse.

4.4. Remorcarea trenurilor de interventie si a vagoanelor de ajutor

Remorcarea trenului de interventie sau a vagonului de ajutor cand se deplaseaza la eveniment de cale ferata se va efectua cu prima locomotiva echipata, gata de drum aflata in depou si care poate dezvolta o viteza cel putin egala cu viteza maxima de circulatie a vehiculelor respective.

In lipsa acestei locomotive, se va utiliza alta locomotiva aflata in depou sau de la trenul din statia cea mai apropiata. In acest caz regulatorul de circulatie va fi instiintat imediat sa execute acest ordin.

In timpul cat mijloacele de interventie se afla la locul evenimentului, locomotiva va ramane la dispozitia conducatorului mijloacelor de interventie.

Cand trenurile de interventie sunt indrumate la alte lucrari, compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR-S.A. va decide asupra locomotivei.

Atasarea de vehicule la trenurile de interventie

In mod cu totul exceptional, in scopul interventiei operative la locul evenimentului de cale ferata, pentru transportarea echipelor de interventie, a echipamentelor si materialelor necesare, la aceste trenuri pot fi atasate si alte vehicule ce nu fac parte din compunerea trenului respectiv.

4.6. Manevrarea garniturii trenurilor de interventie si masuri pentru prevenirea unor evenimente de cale ferata

In scopul prevenirii evenimentelor de cale ferata in timpul circulatiei trenurilor de interventie, personalul macaralei verifica daca toate ansamblele si subansamblele macaralei si ale vagonului portbrat si portcontragreutati sunt bine asigurate; personalul de deservire a instalatiei de vinciuri hidraulice va lua masuri ca toate echipamentele sa fie bine fixate si asigurate.

Trenul de interventie va fi insotit de conducatorul de manevra care executa sarcinile de serviciu ce-i revin din instructii, privind executarea manevrei, compunerea si descompunerea trenului de interventie, semnalizarea trenului in circulatie, a liniilor inchise pentru lucru etc. Agentul autorizat conducator de manevra, face parte din personalul normat al trenului de interventie.

In timpul lucrului mijlocului de interventie, masurile de asigurare a conditiilor tehnice de lucru si de protectia muncii cad in sarcina conducatorului mijlocului de interventie.

Manevrarea trenului de interventie cu macara se va efectua numai cu o singura locomotiva. Peste poduri mai lungi, intre locomotiva si macara se va afla in permanenta vagonul portbrat sau oricare alt vagon din compunerea trenului de interventie.

Pentru prevenirea evenimentelor de cale ferata ce se pot produce in timpul lucrului in statii si pe liniile din afara statiilor C F R, conducatorii trenurilor de interventie si ai vagoanelor de ajutor sunt obligati sa respecte si urmatoarele indicatii:

Inainte de inceperea lucrarilor pe liniile din statii sau din halte de miscare, vor lua legatura cu impiegatul de miscare de serviciu si vor inscrie in registrul de revizie a liniilor si instalatiilor SC, liniile ce trebuie inchise in vederea asigurarii spatiului de lucru necesar trenului de interventie sau vagonului de ajutor.

Trenul de interventie cu macara se va manevra pe linia de lucru stabilita, numai cu avizul - scris al organelor de intretinere, din care sa rezulte precis ca linia permite sarcina pe osie a trenului de interventie, viteza de circulatie si asigurarea gabaritului de libera trecere. Acest aviz se va inscrie in registrul de bord al trenului de interventie.

Nu se va incepe lucrul pe linii traversate de trasee electrice sau telefonice, pana cand nu se va asigura spatiul de lucru necesar macaralei.

Este interzis sa se lucreze pe liniile electrificate inainte de scoaterea liniei de contact de sub tensiune, legarea ei la pamant si luarea masurilor corespunzatoare pentru asigurarea spatiului de lucru necesar. Confirmarea scoaterii liniei de contact de sub tensiune si legarea ei la pamant se va face de catre impiegatul de miscare si va fi inscrisa in registrul de bord al trenului interventie;

Dupa gararea trenului de interventie cu macara pe linia de lucru, se va detasa locomotiva de la tren (cu sau fara vagoane-dupa caz), apoi linia pe care se gaseste macaraua, cat si liniile din raza de actiune a acesteia, se vor inchide si semnaliza, potrivit prevederilor din instructia de semnalizare;

Trenul de interventie cu macara va fi tintuit cu franele de mana iar macaraua si cu sabotii de mana;

Dupa terminarea lucrarii se va inlatura calajul macaralei, se va revizui starea caii la locul unde a fost calata macaraua, urmarind daca nu s-au produs tasari de teren cu influente negative asupra sigurantei circulatiei. In cazul aparitiei unor astfel de tasari de teren, personalul de intretinere linii va lua masuri de remediere a acestora.

CAPITOLUL 5

GENERALITATI ASUPRA METODELOR DE LUCRU IN CAZ DE EVENIMENTE DE CALE FERATA

5.1. Conditiile de folosire a macaralelor.

Deservirea macaralelor se va face numai in conformitate cu prevederile date in instructiunile de functionare si deservire a macaralei. In plus, se vor avea in vedere reglementarile din prescriptiile tehnice ale Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat si normele specifice de protectia muncii.

Conform prescriptiilor din cartile tehnice ale utilajelor, macaralele tip EDK 500, 1000 si 2000 pot functiona in intervalul de temperaturi de la minus 35sC la plus 35sC iar macaralele tip EDK 750 - de la minus 25sC la plus 40sC.

Macaralele diesel tip EDK 750 (telescopice) servesc, in special, pentru executarea de lucrari pe linii electrificate, sub poduri, in tunele etc. In unele cazuri, pe liniile electrificate nu este necesara demontarea liniei de contact, ci numai scoaterea acesteia de sub tensiune.

Inainte de inceperea lucrului cu macaraua se va stabili exact, care dintre variantele de lucru se preteaza pentru cazul respectiv si care sunt masurile necesare pentru pregatire.

Dupa terminarea lucrarilor de pregatire, se verifica inca o data daca, prin stabilirea numarului de contragreutati ce trebuie montate, a variantei de calare, a vitezei de ridicare etc., s-au creat conditiile necesare pentru efectuarea lucrarilor prevazute.

5.l.5. Greutatile ce le poate ridica fiecare tip de macara la diferite deschideri ale bratului (raza de actiune) sunt indicate in cartea macaralei respective, extrase din acestea fiind prezentate in Anexele 11 si 12.

Deschiderea bratului macaralei, respectiv raza de actiune, se considera distanta intre axul pivotului central si axul rolei carligului respectiv, masurata pe linie orizontala.

Nu se va depasi sarcina de ridicare maxima admisa corespunzatoare variantei respective de exploatare si deschiderii bratului macaralei. Se va tine cont de faptul ca, in timpul ridicarii sarcinii, deschiderile bratului se maresc datorita deformarilor elastice ale utilajului precum si datorita comprimarii solului, in cazul macaralei calate.

In caz de necesitate, bratul macaralei se va retrage la deschiderea admisibila si, dupa depunerea sarcinii, se va face calajul macaralei.

Nu se va depasi deschiderea maxima (raza de actiune maxima) corespunzatoare pentru fiecare sarcina ce o poate ridica macaraua, conform datelor din tabelele sarcinilor de ridicat aflate in documentatia tehnica a macaralei respective.

5.2. Calarea macaralei.

Pentru a evita pericolul de rasturnare a macaralei, se va executa calarea ei pe toate reazemele cu care este prevazut fiecare tip de macara, chiar in cazul greutatilor mici de ridicat. In prealabil, terenul pe care se aseaza patul de traverse va fi nivelat.

Nu se admite inceperea lucrarii cu macaraua daca aceasta nu este calata.

O atentie deosebita se va acorda alegerii locului de lucru si a terenului pe care vor apasa traversele si bratele de sprijin, deoarece sarcina maxima ce apasa pe bratele de sprijin exterioare poate ajunge pana la:

- 117 tf la macaraua tip EDK 500;

- 136 tf la macaraua tip EDK 750;

- 110 tf la macaraua tip EDK 1000;

- 270 tf la macaraua tip EDK 2000.

Pentru aceasta, se va alege locul cel mai potrivit de calare, tinand cont de urmatoarele considerente:

a) terenul sa aiba rezistenta suficienta pentru a se evita rasturnarea macaralei in timpul lucrului. In acest sens, specialistul linii va preciza, in scris, in registrul de bord al trenului de interventie cu macara, starea terenului de calare (umpluturi, teren alunecator, lucrari de arta etc.) si daca aceasta permite calarea macaralei;

b) sa existe spatiu suficient pentru calarea si manipularea macaralei;

c) sa existe spatiu liber in jurul macaralei, pentru manipularea acesteia in timpul lucrului.

Este interzisa, in principiu, calarea macaralei pe linii cu suprainaltare. In cazul cand situatia impune ca macaraua sa lucreze pe linii cu suprainaltare si declivitate, se vor lua, in mod obligatoriu, de catre personalul de intretinere linii, masuri de readucere a caii ferate in plan orizontal pe toata lungimea macaralei si a vagonului pentru contragreutati si numai dupa aceea se admite sa se inceapa calarea macaralei. In acest caz se va folosi tabela sarcinilor de ridicat pentru situatia normala de calare.

Conducatorul trenului de interventie poate reduce valorile maxime indicate in tabelele respective, in functie de starea terenului de sub fiecare reazem de calare.

Platforma pentru calare se va stabili impreuna cu personalul de linii, pe portiunile de linie care in profil transversal sunt la cota zero, in rambleu pana la 0,75 m inaltime si in debleu, in cazul cand terenul este alcatuit din pamant indesat, rezistent, stanca, pietris, pietris nisipos sau pamantos, argila nisipoasa uscata.

In cazul efectuarii de lucrari, platforma pentru calare se va stabili prin schita sau proiect de catre atelierele de proiectare ale regionalelor de cale ferata sau va fi avizata de acestea in urmatoarele cazuri:

a) pe portiuni de linie la cota transversala zero, in debleu, cu rezistenta slaba, teren inmuiat ca urmare a apelor din precipitatii sau acolo unde nivelul panzei freatice este ridicat;

b) pe portiuni de linie in rambleu cu inaltimea mai mare de 0,75 m si pe portiunile de la capetele podurilor, indiferent de natura si starea de umiditate a terenului. Se va analiza cu deosebita grija calarea pe taluzele rambleelor inalte, iar la capetele podurilor se va avea in vedere si slabirea culeelor ca urmare a aparitiei impingerii suplimentare a pamantului, datorita sarcinii suplimentare cu care apasa macaraua pe bratele de sprijin.

Cand, dupa calarea macaralei in conditiile de la punctul 5.2.5, s-au produs ploi abundente sau ploi de lunga durata, conducatorul trenului macara va aprecia daca stabilitatea initiala a reazemelor macaralei este mentinuta sau este necesar ca platformele de calare sa fie consolidate sau refacute.

Pentru executarea de lucrari in afara celor de la evenimentele de cale ferata, beneficiarul lucrarii va prezenta in prealabil, avizul organelor de linii si, la nevoie, in functie de starea terenului, schita sau proiectul pentru calarea macaralei.

Beneficiarul este obligat sa asigure executarea lucrarilor de amenajare a platformelor pentru calarea macaralelor, respectiv readucerea liniei in plan orizontal (in cazul liniilor cu suprainaltare sau cu declivitate).

Cand traversele de la trenul de interventie cu macara sunt insuficiente pentru formarea platformei de calare, personalul de linii, respectiv beneficiarul (in cazul altor lucrari), va pune la dispozitie traversele necesare. Acestea vor fi din lemn de esenta tare si pentru alcatuirea unui strat, vor avea toate aceeasi grosime.

Traversele folosite la calarea macaralei nu trebuie sa capete curburi in plan vertical si nici sa vina in contact cu sinele caii.

5.3. Prevenirea deraierii sau rasturnarii macaralei in timpul lucrului.

La macaralele dotate cu dispozitive antideraiere, in timpul lucrului, aceste dispozitive se vor monta la sinele de cale ferata, conform datelor din documentatia macaralei.

Functionarea macaralelor din punct de vedere al stabilitatii este permisa numai pana la o anumita viteza a vantului si anume:

- 15,3 m/sec la macaralele EDK 500 si 750;

- 9,9 m/sec la macaralele EDK 1000;

- 18,3 m/sec la macaralele EDK 2000.

La depasirea acestor valori, bratul macaralei va fi asezat pe vagonul portbrat iar macaraua va fi adusa in pozitie de repaus. Determinarea vitezei vantului se va face cu anemometrul de mana din dotarea macaralei. Deoarece masuratorile se executa la o inaltime maxima de 2-4 metri, se multiplica valorile masurate cu factorul 1,5 si se compara cu limitele prescrise. Rezultatul se va nota obligatoriu si in registrul de bord al trenului de interventie cu macara.

Macaralele vor lucra in pozitie orizontala sau, in situatiile exceptionale prevazute la punctul 5.2.3, in limitele admise de documentatia tehnica a macaralei respective. Pentru a preveni pericolul de rasturnare ca urmare a tasarii terenului sub reazeme in timpul lucrului, la scurte intervale de timp, se va controla pozitia macaralei prin verificarea bulei de aer a nivelei.

Este interzisa ridicarea oricarei sarcini careia nu i s-a determinat in prealabil greutatea.

Este interzisa smulgerea cu macaraua a sarcinilor ancorate, precum si rasturnarea de material rulant nedeblocat in prealabil si legat necorespunzator.

Se vor evita miscarile de pendulare si rotire a sarcinii prin manipulari cu miscari fine si continue ale mecanismelor macaralei

Se va acorda o deosebita atentie dispozitivelor si modului de legare a sarcinii, deoarece desprinderea acesteia din carlig poate conduce la rasturnarea macaralei.

5.4. Principiile ce trebuie avute in vedere la redeschiderea circulatiei.

Pentru redeschiderea circulatiei se vor avea in vedere urmatoarele principii:

Locomotivele, vagoanele clasa, posta si bagaje deraiate, de regula nu se rastoarna pentru a deschide gabaritul de trecere;

Vagoanele de marfa incarcate si avariate in asemenea masura incat nu mai pot fi circulabile, de regula, vor fi asezate alaturi de linie sau pe vagoane platforma si numai in cazul cand timpul necesar acestor operatii ar afecta simtitor redeschiderea circulatiei, se vor rasturna.

Vagoanele de marfa circulabile, care inchid accesul la alt grup de vagoane deraiate, vor putea fi asezate alaturi de linie cu ajutorul macaralei, fara a le deteriora.

5.5. Modul de ridicare a locomotivelor deraiate

Locomotivele cu abur, tenderele si locomotivele diesel cu biele, daca sunt deraiate dar neinclinate, pot fi ridicate cu aparatele de ridicat din inventarul vagonului de ajutor (prese hidraulice, vinciuri sau aparate Podolschi) daca:

- sunt deraiate de toate rotile si acestea sunt departate de firul exterior al sinei cu cel mult 20 cm:

- au numai o parte din roti sau osii deraiate, iar roata cea mai departata de sina nu a trecut de capatul traversei caii.

Locomotivele cu boghiuri deraiate pot fi repuse pe linie cu aparatele de ridicat aratate mai sus numai daca deraierea s-a produs la un singur boghiu si o osie a acestuia a ramas pe linie.

Operatia de reasezare pe linie peste aceste limite reclama interventia trenului de interventie specializat dotat cu instalatie de vinciuri hidraulice sau a trenului de interventie cu macara.

Locomotivele rasturnate care inchid gabaritul de libera trecere, daca sunt avariate devenind necirculabile sau pentru a fi circulabile necesita interventii (demontari si montari de piese, boghiuri etc.) care prin durata lor prelungesc timpul necesar deschiderii circulatiei, se vor deplasa lateral pentru a se asigura gabaritul de libera trecere. Ulterior, dupa deschiderea circulatiei, locomotivele respective vor fi ridicate, facute circulabile si apoi transportate la depoul cel mai apropiat.

Locomotivele rasturnate si circulabile se vor repune pe linie.

5.6. Modul de ridicare a vagoanelor cu boghiuri.

Pentru ridicarea vagoanelor cu boghiuri, atunci cand unul din boghiuri este deraiat iar celalalt se afla pe sine, se va cauta ca, prin ridicarea cutiei sa se readuca boghiul pe linie sau sa se poata trage boghiul defect de sub vagon; cutia vagonului se va aseza, la acest capat, pe un boghiu de rezerva.

5.7. Modul de procedare in cazul vagoanelor avariate necirculabile incarcate cu marfuri de valoare.

Cu vagoanele avariate si necirculabile, incarcate cu marfuri de valoare sau cu utilaje, se va proceda astfel:

a) daca prin ridicarea cu macaraua marfurile incarcate nu sunt expuse deprecierii si conditiile locale permit, vagoanele vor fi asezate alaturi de linie.

In cazul cand se apreciaza ca, prin ridicarea cu macaraua, marfurile ar fi supuse deprecierii, acestea, mai intai, se vor descarca.

b) cand situatia impune rasturnarea acestor vagoane, marfurile vor fi in prealabil descarcate.

5.8. Modul de procedare in cazul vagoanelor de marfa care trebuie rasturnate pentru asigurarea gabaritului de libera trecere.

Pentru vagoanele de marfa avariate in asemenea masura incat nu mai pot fi circulabile si s-a stabilit necesitatea rasturnarii lor, se vor avea in vedere urmatoarele:

a) daca linia este situata in rambleu, se va avea grija ca vagoanele rasturnate sa nu loveasca utilajul de tragere;

b) daca linia se afla in debleu, se vor aseza cupoane de sina, in numar suficient si de lungime corespunzatoare, de la baza caii pana la inaltimea care se va aprecia dupa situatia locala. Se va rasturna vagonul pe cupoanele de sina astfel asezate, unse in prealabil si se trage apoi vagonul cu ajutorul utilajului de tragere.

5.9. Modul de procedare in cazul vagoanelor avariate incarcate cu marfuri periculoase.

In cazul cand printre vagoanele avariate se afla vagoane incarcate cu marfuri explozibile, spontan incendiabile, inclusiv cele care degaja gaze in contact cu apa, toxice, corosive sau radioactive, seful statiei, in telefonograma de avizare a evenimentului de cale ferata transmisa conform Instructiei pentru prevenirea, cercetarea si tratarea evenimentelor de cale ferata, va aprecia daca vagoanele respective sunt sau nu circulabile, va preciza natura marfurilor incarcate in acestea, precum si daca sunt sau nu scurgeri din continut.

Este interzis ca personalul feroviar sa procedeze singur la descarcarea vagoanelor incarcate cu astfel de marfuri.

Modul cum se va proceda cu aceste vagoane va fi stabilit cu ocazia intocmirii planului de lucru la locul evenimentului, conform art. 6.2 din prezenta instructie.

CAPITOLUL 6

STABILIREA PLANULUI DE LUCRU LA LOCUL EVENIMENTULUI DE CALE FERATA SI CONDUCEREA OPERATIILOR

6.1. Ordinea lucrarilor pentru inlaturarea urmarilor evenimentelor de cale ferata

Ordinea lucrarilor pentru redeschiderea circulatiei in cazul evenimentelor de cale ferata este urmatoarea:

a) eliberarea liniei de materialul rulant si de alte materiale, eventual depozitarea acestora alaturi de linie;

b) ridicarea materialului ramas alaturi de linie.

6.2. Stabilirea planului de lucru la locul evenimentul de cale ferata.

In toate cazurile, operatiile pentru deschiderea circulatiei se vor face dupa un plan intocmit de reprezentantul agentului economic pe a carui infrastructura feroviara s-a produs evenimentul de cale ferata, impreuna cu conducatorul mijlocului de interventie.

6.3. Executarea planului de lucru.

Dupa stabilirea planului de lucru, pentru inlaturarea urmarilor evenimentului de cale ferata, conducatorul mijlocului de interventie va trece la executie, conform planului, conducand lucrarile pe proprie raspundere.

Schimbarea planului de lucru nu se poate face decat de cei care l-au intocmit.

6.4. Conducerea operatiilor cand la locul evenimentului de cale ferata sau al lucrarii se gasesc doua trenuri de interventie.

In cazul cand la locul evenimentului de cale ferata urmeaza sa lucreze doua trenuri de interventie, conducerea operatiunilor de inlaturare a urmarilor evenimentului o are conducatorul trenului de interventie a carui macara are sarcina cea mai mare de ridicare.

Daca ambele trenuri au macaralele cu aceeasi sarcina de ridicare, conducerea o are conducatorul trenului de interventie de pe regionala in zona careia s-a produs evenimentul sau va fi stabilit de reprezentantul agentului economic pe a carui infrastructura feroviara s-a produs acesta, in cazul cand macaralele apartin altor regionale.

Prevederile de mai sus vor fi luate in considerare si adaptate in mod corespunzator, in cazul lucrarilor efectuate la alti beneficiari.

6.5. Dispozitiile executate de personalul mijloacelor de interventie

Personalul mijloacelor de interventie, in timpul lucrului primeste dispozitii numai de la conducatorul mijlocului de interventie, care raspunde de activitatea personalului respectiv.

Nimeni nu poate da direct dispozitii personalului mijloacelor de interventie, ci numai prin intermediul conducatorului de interventie. Fac exceptie comenzile de oprire a miscarilor macaralei, in caz de pericol, care pot fi date de intreg personalul aflat la locul evenimentului de cale ferata sau a lucrarii si care va fi luate imediat in considerare de conducatorul mijlocului de interventie.

CAPITOLUL 7

RELATIILE DE SERVICIU ALE CONDUCATORJLOR SI RESPONSABILILOR MIJLOACELOR DE INTERVENTIE

7.1. Subunitatile cu care conducatorii si responsabilii mijloacelor de interventie au relatii de serviciu.

Conducatorii si responsabilii mijloacelor de interventie se adreseaza pentru toate problemele importante de serviciu, conducerii subunitatii proprietare.

Dupa iesirea din unitatea de domiciliu a mijloacelor de interventie indrumate la evenimente de cale ferata, conducatorii si responsabilii mijloacelor de interventie, vor avea relatii de serviciu directe cu sefii statiilor de cale ferata, regulatoarelor de circulatie, sectiilor de linii, instalatii, electrificare, si ai reviziilor de vagoane, pentru acele probleme curente de serviciu, in stransa legatura cu exploatarea mijloacelor de interventie si care cer o rezolvare urgenta..

7.2. Relatiile de serviciu cu statiile de cale ferata si regulatoarele de circulatie.

Personalul statiilor de cale ferata si regulatoarelor de circulatie va da, la cerere, conducatorului sau responsabilului trenului de interventie informatii asupra locului unde se afla mijloacele de interventie indrumate la evenimente de cale ferata sau la alte lucrari.

7.3. Relatiile de serviciu cu sectiile de intretinere linii, electrificare, telecomunicatii centralizare si telecomanda

Sectiile de intretinere linii electrificare, telecomunicatii, centralizare si telecomanda asigura urmatoarele:

a) personalul care urmeaza sa ajute la lucrarile de eliberare a liniei;

b) materialele necesare ce urmeaza a fi furnizate;

c) situatia limitarilor si restrictiilor de viteza pe liniile pe care circula mijloacele de interventie;

d) deschiderea frontului de lucru pe linii electrificate prin dispecerul energetic feroviar.

CAPITOLUL 8

ANGAJAREA PERSONALULUI SI ORGANIZAREA MODULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATII LA TRENURILE DE INTERVENTIE SI VAGOANELE DE AJUTOR

8.1. Angajarea personalului de la trenurile de interventie si vagoanele de ajutor

Personalul de la trenurile de interventie se angajeaza in conformitate cu prevederile din reglementarile in vigoare.

Personalul de conducere al trenului de interventie cu macara trebuie sa fie autorizat de Inspectia de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat.

Operatorii feroviari vor numi personalul pentru deservirea vagoanelor de ajutor.

8.2. Domiciliul conducatorului trenului de interventie cu macara, responsabilului trenului de interventie specializat, precum si a responsabilului vagonului de ajutor.

Conducatorul trenului de interventie cu macara, responsabilul trenului de interventie specializat, responsabilul vagonului de ajutor, precum si personalul permanent respectiv, este de dorit sa locuiasca in apropierea sediului mijlocului de interventie.

In cazul cand conducatorul trenului de interventie cu macara, responsabilul trenului de interventie specializat sau responsabilul vagonului de ajutor nu locuieste in apropierea sediului, i se va instala la domiciliu telefon C.F.R. de serviciu, se va facilita instalarea unui post telefonic de catre operatorul national de telecomunicatii,. sau va fi dotat cu telefon mobil de serviciu.

Regionalele C.F. vor acorda cu prioritate in limita posibilitatilor locuinte de serviciu in apropierea resedintei mijlocului de interventie pentru personalul de conducere al trenurilor de interventie.

Timpul de serviciu al personalului de la trenul de interventie si vagonul de ajutor

La trenurile de interventie serviciul se va presta in tura potrivit reglementarilor facute de regionalele c.f. cu respectarea regimului lunar de munca.

In cazul cand trenul de interventie se afla in unitatea de domiciliu, personalul se va utiliza astfel:

- la intoarcerea de la interventii, se va efectua revizuirea si remedierea defectiunilor la macara, la scule si dispozitive si va reechipa trenul de interventie, dupa un program intocmit de conducatorul acestuia si aprobat de conducatorul subunitatii proprietare. Cu aceasta ocazie se va analiza cu toata raspunderea si modul cum s-a actionat la interventie;

- in cazul stationarii in vederea indrumarii la interventii, dupa efectuarea remedierilor si reechiparii, conducatorul subunitatii proprietare poate utiliza personalul la diferite lucrari privind productia unitatii, asigurand posibilitatea indrumarii trenului de interventie la eveniment in timpii stabiliti;

- in cazul stationarii mai indelungate, cauzate de necesitatea unor reparatii si revizii la trenul de interventie care il fac impropriu indrumarii la interventii, conducatorul subunitatii proprietare poate programa intregul personal la serviciu de zi.

- in timpul cand aceste mijloace de interventie nu sunt indrumate la evenimente de cale ferata, vor stationa in unitatea de domiciliu. Responsabilii si meseriasii se vor ocupa de buna intretinere a sculelor si utilajelor din dotarea mijloacelor de interventie iar dupa terminarea acestor lucrari, pot fi utilizati si la alte lucrari, fara a parasirea sediului mijlocului de interventie.

La vagoanele de ajutor, operatorii feroviari vor stabili programul personalului. In timpul liber acestia pot parasi localitatea, cu aprobarea conducatorului subunitatii si cu stabilirea unui inlocuitor.

8.4. Organizarea activitatii echipelor.

Pentru organizarea activitatii la interventii, conducerea subunitatii proprietara va stabili, pentru personalul de la trenurile de interventie, sarcini precise si nominalizate pentru fiecare membru al echipei, in functie de dotari si conditii specifice de lucru. Se va preciza si modul cum se va desfasura activitatea atunci cand la trenurile de interventie se gasesc in acelasi timp, in afara echipei de serviciu si echipele de schimb.

Atributiile astfel stabilite se vor consemna in fisa postului, care va fi aprobata de conducerea compartimentului de siguranta circulatiei de la regionalele c.f. Aceste fise se vor pastra atat la compartimentul de siguranta circulatiei de la regionalele c.f., cat si la trenul de interventie.

CAPITOLUL 9

INSTRUIREA PERSONALULUI TRENURILOR DE INTERVENTIE SI AL VAGOANELOR DE AJUTOR

9.1. Instruirea teoretica

Personalul de la mijloacele de interventie va fi instruit si examinat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Personalul trenurilor de interventie trebuie sa fie specializat in operatii de ridicari de vehicule, legarea sarcinilor in cabluri, verificarea, intretinerea si matisarea cablurilor de ridicat si va fi autorizat de organele Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat, conform Instructiunilor de specialitate R1 si CR5. O parte din acest personal va fi specializat si atestat pentru interventii cu utilajele din dotarea trenurilor pentru stingerea incendiilor.

Personalul de la punctul 2.2.2.2. indrumat, in cazul evenimentelor de cale ferata, cat si personalul repartizat la vagonul de ajutor, trebuie sa fie instruit si autorizat (intern, de catre operatorul feroviar caruia ii apartine) pentru operatii de ridicari de vehicule de cale ferata.

Tematica dupa care se face instruirea trebuie sa cuprinda cel putin:

- instructia de exploatare a trenurilor de interventie si normele de exploatare a vagoanelor de ajutor;

- reglementari din instructiile de serviciu ale caii ferate care intereseaza personalul de la trenurile de interventie si vagoanele de ajutor;

- conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele de cale ferata pentru a fi circulabile;

-prescriptiile de exploatare si intretinere a agregatelor, dispozitivelor de lucru si a sculelor din dotarea trenurilor de interventie si vagoanelor de ajutor si normele de utilizare;

- prevederile Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat R1, CR5 s.a.

- normele de protectia muncii specifice;

- normele de prevenire si stingere a incendiilor;

- alte ordine si reglementari speciale privind activitatea trenurilor de interventie si vagoanelor de ajutor.

9.2. Exercitiile practice de interventie

Exercitiile practice de interventie au ca scop instruirea personalului asupra lucrarilor de ansamblu, in scopul realizarii unei perfecte colaborari intre membrii echipei in cadrul actiunilor la evenimente de cale ferata.

In acelasi scop se va simula stingerea unui incendiu, folosind tehnica de lupta de la trenul de stingere a incendiilor, prin constituirea formatiilor de lupta conform reglementarilor in vigoare.

Cu ocazia instruirii, atentia se va indrepta asupra organizarii lucrului, impartind atributiile si observand comportarea fiecarei persoane din echipa.

Dupa fiecare eveniment, in termen de trei zile, conducatorul (responsabilul) mijlocului de interventie va convoca intregul personal si va face o expunere a situatiei evenimentului de paralel cu expunerea procedeului de lucru adoptat, explicand in detaliu fiecare operatie efectuata. Cu aceasta ocazie se va face analiza activitatii fiecarui membru al echipei.

Tematica exercitiilor va fi stabilita de conducatorii, respectiv responsabilii trenurilor de interventie si vagoanelor de ajutor si aprobata de conducatorul subunitatii, iar numarul exercitiilor se va stabili in functie de necesitate, dar cel putin o data pe trimestru.

La trenurile de interventie cu macara, exercitiile se vor efectua, de regula, cu ocazia executarii reviziilor periodice, la locul de domiciliu.

In cadrul exercitiilor practice se va acorda o deosebita atentie:

- pregatirii macaralei pentru circulatia pe calea ferata la viteza maxima admisa, in depline conditii de siguranta a circulatiei;

- problemelor de asigurare a stabilitatii macaralei pe pozitia de lucru;

- asigurarii materialelor, dispozitivelor de lucru si utilajelor din vagonul de ajutor sau din vagoanele care compun trenul de interventie;

- iluminarii zonei de lucru pe timp de noapte.

Atat la instructajul teoretic cat si la cel practic, se va acorda o deosebita atentie reglementarilor Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat, a normelor de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor, care trebuie respectate intocmai.

9.3. Obligatia conducerii subunitatii proprietare in legatura cu controlul de zi si de noapte al trenului de interventie sau vagonului de ajutor

Conducerea subunitatii proprietare are obligatia sa cuprinda in activitatea de control verificarea trenului de interventie.

Compartimentul regional de siguranta circulatiei va efectua control semestrial. Cu aceasta ocazie se va urmari:

- modul cum se desfasoara instruirea si nivelul de pregatire teoretica si practica al personalului de deservire;

- starea tehnica a trenurilor de interventie;

- efectuarea lucrarilor zilnice de intretinere la macara si vagoanele din compunerea trenurilor de interventie;

- programarea si respectarea lucrarilor periodice de revizii si reparatii la macara si la celelalte vagoane din compunerea mijlocului de interventie;

-starea personalului si respectarea graficului intocmit la inceputul fiecarei luni;

-evidentele ce se tin la mijlocul de interventie, convolutul de instructii, ordine si dispozitii legate de siguranta circulatiei si prevenirea si stingerea incendiilor.

Acest control se va efectua atat la trenurile de interventie din dotare cat si la cele ale altor regionale, detasate pentru lucrari pe raza regionalei respective mai mult de 30 de zile.

Organele care efectueaza controlul trenurilor de interventie in afara unitatii (cand acestea au fost indrumate la interventii) vor trece constatarile in registrul de bord. La sosirea in unitatea de domiciliu registrul de bord va fi prezentat conducerii subunitatii proprietare pentru informare si luarea dupa aceea, a masurilor corespunzatoare.

CAPITOLUL 10

ADMINISTRAREA SI EVIDENTELE TRENURILOR DE INTERVENTIE SI ALE VAGOANELOR DE AJUTOR

10.1. Unitatile de care depind din punct de vedere administrativ trenurile de interventie si vagoanele de ajutor.

Domiciliul trenurilor de interventie si al vagoanelor de ajutor este prevazut in anexa astfel:

- in anexa 1 litera A, trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 2000 cu sarcina maxima de ridicare de 250 tf;

- in anexa 1 litera B, trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 1000 cu sarcina maxima de ridicare 125 tf;

- in anexa 1 litera C, trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 750 cu sarcina maxima de ridicare de 125 tf - cu brat telescopic;

- in anexa 1 litera D, trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 500 cu sarcina maxima de ridicare de 80 tf;

- in anexa 1 litera E, trenurile de interventie specializate dotate cu instalatii de vinciuri hidraulice;

- in anexa 1 litera F, vagoanele de ajutor apartinand operatorilor feroviari.

Din punct de vedere administrativ, trenurile de interventie depind de sectia de intretinere mecanizata a caii, de domiciliu.

10.2. Zonele de actiune ale trenurilor de interventie si vagoanelor de ajutor

Regionalele c.f. sunt dotate cu trenuri de interventie astfel incat, de regula, pe fiecare zona sa existe posibilitatea de interventie pentru a rezolva operativ lucrarile la care sunt solicitate. (Anexa 2).

Zonele de actiune ale vagoanelor de ajutor se stabilesc de operatorii feroviari, cu avizul compartimentului de siguranta circulatiei din centralul CFR-SA

10.3. Pastrarea dosarelor cu datele tehnice si desenele trenurilor de interventie

Compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR-SA si subunitatile proprietare de mijloace de interventie vor pastra dosarele cu toate datele de constructie si cu desenele macaralelor, uzinei electrice precum si prescriptiile de functionare si de intretinere a lor.

10.4. Registrul de bord pentru mijloacele de interventie.

Trenurile de interventie vor avea cate un registru de bord (anexa 10) in care se noteaza:

- numarul dispozitiei de cerere a trenului de interventie, data si ora primirii;

- data si ora iesirii din sediu, a plecarii din statie si a sosirii la locul evenimentului de cale ferata;

- personalul care a plecat cu trenul de interventie;

- data si ora inceperii lucrarii, a terminarii lucrarii si a sosirii la domiciliu;

- lucrarile efectuate (ridicari de locomotive, vagoane, alte utilaje sau piese etc.);

- orele de functionare a macaralei, sau instalatiei de vinciuri hidraulice (simplu si cumulat);

- timpul efectiv in care trenul de interventie a stat la dispozitia beneficiarului pentru efectuarea lucrarilor solicitate, inclusiv timpul necesar pentru punerea si scoaterea macaralei din functiune, conform reglementarilor de tarifare;

- observatii.

10.5. Alte evidente tinute la mijloacele de interventie.

Conducatorul trenului de interventie cu macara si responsabilul de la trenul de interventie specializat, respectiv de la vagonul de ajutor vor tine pe formulare aprobate, urmatoarele evidente:

a) prezenta personalului din subordine; la trenurile de interventie aceasta se tine permanent iar la vagonul de ajutor, numai pe timpul cat acesta a fost indrumat la evenimente de cale ferata;

b) graficul de ture libere si concedii de odihna, aprobate de conducerea subunitatii proprietare;

c) sarcinile de serviciu ale intregului personal al trenului de ajutor;

d) inventarul de scule si dispozitive ( Anexa 5);

e) inventarul dormitoarelor, sufrageriilor si bucatariilor (Anexa 6);

f) inventarul si materialele cu care sunt dotate vagoanele (Anexa 7);

g) evidenta combustibilului si lubrifiantilor primiti si consumati;

h) evidenta materialelor de consum ( Anexa 8);

i) evidenta comenzilor de lucru date la atelierele sectiilor de intretinere mecanizata a caii sau la alte societati;

j) devizele lucrarilor efectuate;

k) cartea tehnica a macaralei cu autorizarile Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat;

l) registrul de predarea-primirea serviciului;.

m) blocul cu rapoarte de eveniment;

n) evidenta stingatoarelor si starea lor de functionare.

o) evidente specifice trenului de stingere a incendiilor;

p) fisele individuale de securitate si sanatate a muncii si prevenire si stingere a incendiilor;

q) evidentele instruirii teoretice si practice;

r) evidentele autorizarilor Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat

s) evidentele vizitelor medicale si examinarilor psihologice

CAPITOLUL 11

REVIZUIREA SI REPARAREA APARATELOR DE RIDICAT SI INVENTARULUI DIN DOTAREA TRENURILOR DE INTERVENTIE SI VAGOANELOR DE AJUTOR

Revizia aparatelor, completarea inventarului degradat si a materialelor consumate

La sosirea in unitatea de domiciliu a trenului de interventie sau a vagonului de ajutor, dupa executarea unor lucrari, conducatorul acestuia, respectiv responsabilul, va dispune revizuirea si repararea tuturor aparatelor de ridicat si a restului de inventar, incepand cu cele mai importante si pe rand, astfel ca, la un moment dat, sa nu fie demontate toate aparatele.

Se va cere inlocuirea inventarului degradat nereparabil si completarea materialelor consumate.

Periodic, in functie de planul de intretinere si revizii si de orele de functionare, se vor efectua operatiile prevazute pentru fiecare tip de revizie.

Seful subunitatii proprietare si conducatorul trenului de interventie, respectiv responsabilul vagonului de ajutor, raspund de buna stare de functionare a mijloacelor de interventie.

Masurile ce trebuie sa le ia factorii decizionali.

Directorii regionali si conducerea executiva a operatorilor de transport feroviar vor asigura dotarea si intretinerea in buna stare a mijloacelor de interventie.

CAPITOLUL 12

COMPUNEREA MINIMA PENTRU TRENURILE DE INTERVENTIE SI VAGOANELE DE AJUTOR

Tipul vagoanelor din compunerea trenurilor de interventie si amenajarea lor este aratat in Anexa 3.

Tipul vagoanelor de ajutor este aratat in Anexa 4.

Vagoanele care intra in compunerea trenului de interventie cu macara diesel de 250 tf:

- vagonul de semnal si magazia piese schimb;

- vagonul pentru cabluri;

- vagonul pentru materiale de calare si lubrifianti;

- macaraua propriu-zisa cu forta de ridicare de 250 tf;

- vagonul contragreutati;

- vagonul atelier;

- vagonul dormitor nr. 1;

- vagonul bucatarie-sufragerie si vestiar;

- vagonul dormitor nr. 2.

Vagoanele care intra in compunerea trenului de interventie cu macara diesel de 125 tf:

- vagonul contragreutati;

- macaraua cu forta de ridicare de 125 tf;

- vagonul pentru materialul de calare a macaralei;

- vagonul pentru combustibil si lubrifianti;

- vagonul atelier si pentru scule;

- vagonul bucatarie-sufragerie;

- unul sau doua vagoane de dormit;

- vagonul pentru cabluri.

Vagoanele care intra in compunerea trenului de interventie cu macara diesel de 80 tf:

- vagonul portbrat A;

- macaraua cu forta de ridicare de 80 tf;

- vagonul portbrat B;

- vagonul pentru combustibili si lubrifianti;

- vagonul atelier si pentru scule;

- vagonul bucatarie-sufragerie;

- vagonul de dormit;

- vagonul uzina electrica.

Vagoanele care intra in compunerea trenului de interventie specializat dotat cu instalatie de vinciuri hidraulice:

- vagonul atelier si pentru scule;

- vagonul pentru transportul echipei de interventie.

Trenurile de interventie cu instalatie de vinciuri hidraulice sunt completate cu macara diesel tip EDK cu sarcina maxima de ridicare de 20 tf. si ies la interventii in aceasta compunere.

12.5. Vagonul de ajutor

Vagonul de ajutor va fi format dintr-un vagon acoperit, utilizat ca atelier si pentru depozitarea sculelor. In plus, pentru cale normala, se poate atasa un vagon de calatori pentru transportul echipei de interventie. Dotarea minima a vagonului de ajutor este prezentata in Anexele 8 si 13.

Circulatia combinata a mijloacelor de interventie

Trenurile de interventie (cu macara, cu instalatie de vinciuri hidraulice, de stingere a incendiilor) pot circula combinate, in oricare din variantele necesare, pe baza reglementarilor proprii ale regionalelor, in limita tonajelor si lungimilor aprobate pentru sectia respectiva.

CAPITOLUL 13

DISPOZITII FINALE

Protectia muncii si norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Conducatorii mijloacelor de interventie vor aplica in toata activitatea lor normele de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor specifice si vor lua masuri ca acestea sa fie respectate de toti salariatii din subordine.

Conducerile subunitatilor proprietare vor intocmi instructiuni proprii de protectia muncii, si prevenirea si stingerea incendiilor, in care prevederile din actele normative sa fie adaptate la specificul de lucru al trenurilor de interventie si vagoanelor de ajutor, controland aplicarea intocmai a acestora.

Autorizari ale mijloacelor de interventie si ale personalului de deservire

Pentru functionarea in conditii de siguranta a macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare sunt direct raspunzatoare subunitatile care le exploateaza.

Se vor respecta reglementarile Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat privind autorizarea de functionare a macaralelor si autorizarea personalului care manipuleaza macaralele de la trenurile de interventie.

In vederea aplicarii prevederilor din prescriptiile tehnice R1 ale Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat privind siguranta in functionare a macaralelor, a mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare, subunitatile care folosesc aceste instalatii vor numi personal tehnic ingineri si tehnicieni de specialitate in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor. Acest personal va fi autorizat de Inspectia pentru cazane, recipiente sub presiune si instalatii de ridicat. Personalul autorizat din subunitatile mentionate raspunde impreuna cu conducerea subunitatii de luarea masurilor pentru aplicarea prescriptiilor tehnice privind siguranta in functionare a acestor instalatii.

Materialul rulant al mijloacelor de interventie va fi atestat din punct de vedere tehnic de catre Autoritatea Feroviara Romana in vederea inmatricularii.

13.3. Coordonarea activitatii conducatorilor de la trenul de interventie.

Activitatea conducatorilor de la trenul de interventie va fi coordonata de unul din acesti conducatori numit de compartimentul regional de siguranta circulatiei, la propunerea conducerii subunitatii proprietare.

Acesta, in plus fata de sarcinile sale de conducator la trenuri de interventie, se va ocupa si de coordonarea activitatii turelor de serviciu (graficul turelor libere, integritatea materialelor, a pieselor si obiectelor din inventarul trenului de interventie etc.)

13.4. Indrumarea trenului de interventie pentru alte lucrari.

La cererea institutiilor, intreprinderilor sau a societatilor comerciale, trenurile de interventie pot fi indrumate, la orice alte lucrari la subunitati feroviare, pe liniile intreprinderilor sau in statii de cale ferata pentru descarcari si incarcari de piese grele. Cererea se face de solicitator la regionala c.f. pe teritoriul careia se afla locul unde se va executa lucrarea iar aprobarea se da de catre compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR-S.A.

Pentru lucrarile efectuate se vor percepe tarifele legale.

Modul de procedare in cazul cand se solicita trenul de interventie pentru alte lucrari, precum si obligatiile solicitatorului sunt cuprinse in Anexa 9.

13.5. Decontarea cheltuielilor

CFR SA va deconta, in cazul in care este implicata in eveniment sau executa lucrari pentru terti, cheltuielile efectuate de operatorii feroviari, generate de asigurarea cu locomotive, personal etc., pe baza devizelor de lucrari.

ANEXA 1

DOMICILIUL TRENURILOR DE INTERVENTIE SI AL VAGOANELOR DE AJUTOR

A. Trenuri de interventie cu macara diesel tip EDK 2000, cu sarcina maxima de ridicare de 250 tf:

1. Depoul Bucuresti Triaj

B. Trenuri de interventie cu macara diesel tip EDK 1000, cu sarcina maxima de ridicare de 125 tf:

l. Depoul Brasov EDK 1000/1

2. Depoul Caransebes EDK 1000/1

3. Depoul Cluj EDK1000/2

4. Depoul Palas EDK 1000/2

5. Depoul Galati EDK 1000/4

6. Statia Pascani EDK 1000/4

7. Depoul Craiova EDK 1000/4

C. Trenuri de interventie cu macara diesel tip EDK 750, telescopica, cu sarcina maxima de ridicare de 125 tf:

Depoul Ploiesti

D. Trenuri de interventie cu macara diesel tip EDK 500, cu sarcina maxima de ridicare de 80 tf:

1. Depoul Oradea

E. Trenuri de interventie specializate, dotate cu instalatii de vinciuri hidraulice si macara EDK de 20 tf:

1. Depoul Bucuresti Triaj

2. Depoul Craiova

3. Depoul Brasov

4. Depoul Palas

F. Vagoane de ajutor apartinand operatorilor feroviari:

REGIONALA C.F. CRAIOVA REGIONALA C.F. BRASOV

1. Depoul Pitesti 1. Depoul Targu-Mures

2. Depoul Piatra Olt 2. Sectia de exploatare locomotive de

marfa Sibiu

REGIONALA C.F. TIMISOARA REGIONALA C.F. IASI

1. Depoul Timisoara 1. Depoul Iasi

2. Depoul Arad  2. Depoul Suceava

3. Depoul Caransebes 3. Remiza Campulung

4. Depoul Simeria  4. Remiza Bacau

REGIONALA C.F. CLUJ REGIONALA C.F. GALATI

1. Depoul Satu-Mare  1. Depoul Buzau

2. Remiza Sighet

Compartimentul de siguranta circulatiei, din centralul CFR-S.A., cu aprobarea conducerii CFR - SA, poate modifica domiciliul trenurilor de interventie in functie de dotari si nevoi.

Operatorii de transport feroviar pot modifica domiciliul vagoanelor de ajutor in functie de dotari si nevoi, cu avizul compartimentului de siguranta circulatiei din centralul CFR-S.A.

Orice modificare a domiciliului se va opera in prezenta instructie si se va aviza tuturor celor interesati.

ANEXA 2

ZONELE DE ACTIUNE ALE TRENURILOR DE INTERVENTIE

A. TRENURILE DE INTERVENTIE CU MACARA

Se folosesc, de regula, pe regionala proprie.

In cazul cand proportiile evenimentului necesita mai multe macarale pentru redeschiderea circulatiei in termen scurt sau macarale cu o forta de ridicare mai mare, conducerea regionalei va solicita prin compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR - S.A., macarale de ajutor de la alte regionale.

La lucrari pentru alti beneficiari, se va solicita aprobarea compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR - S.A.

B. TRENURILE DE INTERVENTIE SPECIALIZATE DOTATE CU INSTALATII DE VINCIURI HIDRAULICE

Se folosesc, de regula, pe regionala proprie, in special pe linii electrificate.

In caz de nevoie pot fi indrumate de compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR - S.A si pe alte regionale.

ANEXA 3

TIPUL VAGOANELOR DIN COMPUNEREA TRENURILOR DE INTERVENTIE SI AMENAJAREA LOR

A. Trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 2000 de 250 t.f. au in compunere:

Vagonul de semnal si magazie piese de schimb este un vagon metalic acoperit, cu doua boghiuri a doua osii fiecare, cu frana automata si de mana si iluminat electric. Este amenajat cu rasteluri si rafturi pentru piese de rezerva, tuburi de oxigen si cazarmament de rezerva necesar personalului trenului macara si personalului insotitor. La un capat al vagonului este amenajata o cuseta pentru personalul de miscare (conducator de manevra).

Vagonul pentru cabluri este un vagon metalic acoperit, pe doua boghiuri a doua osii fiecare, amenajat cu rasteluri pentru diferite lungimi de cabluri. Este inzestrat cu frana automata.

Vagonul pentru materialele de calare, combustibil si lubrifianti este un vagon descoperit, cu pereti laterali mici, pe doua boghiuri a doua osii, inzestrat cu frana automata. In el sunt asezate materialele de calare formate din traverse de stejar si chituci si are amenajat un spatiu acoperit pentru combustibil si lubrifianti.

Macaraua de 250 tf pe doua boghiuri a cate patru osii fiecare (macaraua propriu-zisa), inzestrata cu frana automata si de mana. Pentru deplasarea proprie cu viteza pana la 6 km/h, macaraua este prevazuta cu mecanism de mers montat pe fiecare boghiu, constand dintr-un angrenaj actionat de catre un motor electric prin intermediul unui cuplaj de inductie.

Vagonul portbrat si contragreutati este un vagon special, pe doua boghiuri a cate patru osii flecare. Platforma este prevazuta cu un pivot de sustinere a bratului si cu doua locuri amenajate pentru asezarea celor doua contragreutati de 40 tf fiecare. Este prevazut cu frana automata si de mana. Pentru deplasarea proprie este prevazut cu mecanism de mers montat pe fiecare boghiu ca si vagonul macara.

Vagonul atelier si pentru scule este un vagon metalic acoperit, pe doua boghiuri a doua osii fiecare, inzestrat cu frana automata si de mana, precum si cu instalatie electrica. Este amenajat cu banc de lucru, dulapuri de scule, precum si cu utilajele necesare pentru mici reparatii de urgenta.

Doua vagoane de dormit, pe doua boghiuri a doua osii, inzestrate cu frana automata si de mana, in stare de functionare cu instalatie de iluminat electric, cu instalatii de incalzire cu aburi prin racordare la conducta de incalzire a trenului, cu instalatii de incalzire proprie cu calorifer cu apa calda si cu paturi necesare pentru personalul trenului. Doua compartimente se amenajeaza pentru conducatorii trenului macara.

Vagonul bucatarie, sufragerie si vestiar este un vagon tip restaurant. Vagonul are instalatie de iluminat electric, frana automata si de mana in stare de functionare, incalzire proprie cu calorifer cu apa calda si incalzire cu abur racordata la conducta de incalzire a trenului.

Toate aceste vagoane trebuie sa fie apte pentru a circula la viteza de 100 km/h.

B. Trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 1000 de 125 tf. au in compunere:

Vagonul portbrat si portcontragreutate este un vagon special pe doua boghiuri a cate trei sau patru osii fiecare. Platforma este prevazuta cu pivot de sustinere a bratului si cu doua locuri amenajate pentru asezarea celor doua contragreutati de 26 tf fiecare - la EDK 1000/1 si EDK 1000/2 si cu un loc pentru contragreutatea de 52 tf - la EDK 1000/4. Este prevazut cu frana automata si de mana si cu mecanism de deplasare proprie cu viteza pana la 6 km/h, montat pe fiecare boghiu, care consta dintr-un angrenaj actionat de catre un motor electric prin intermediul unui cuplaj de inductie.

Macaraua de 125 tf pe doua boghiuri a cate patru osii fiecare (macaraua propriu-zisa) inzestrata cu frana automata si de mana. Pentru deplasarea proprie cu viteza pana la 6 km/h, este prevazuta cu mecanism de mers montat pe fiecare boghiu, constand dintr-un angrenaj actionat de catre un motor electric prin intermediul unui cuplaj de inductie.

Vagonul pentru materialul de calare este un vagon acoperit sau descoperit, pe doua boghiuri a doua osii, inzestrat cu frana automata si de mana. In el sunt asezate materiale de calare formate din traverse de stejar si chituci.

Vagonul pentru combustibil si lubrifianti este un vagon metalic acoperit, pe doua boghiuri a doua osii fiecare, amenajat cu rafturi si locuri de depozitare a motorinei si uleiurilor in butoaie sau rezervoare metalice. Vagonul este prevazut cu frana automata si de mana si este inzestrat cu instalatie electrica de iluminat.

Vagonul atelier si pentru scule este un vagon metalic acoperit, cu doua boghiuri a doua osii fiecare, prevazut cu frana automata si de mana. Este inzestrat cu instalatie electrica. Vagonul este amenajat cu rasteluri, rafturi si banc de lucru.

Unul sau doua vagoane de dormit, pe doua boghiuri a doua osii. Vagoanele au instalatie de iluminat electric, frana automata si de mana, incalzire proprie cu calorifer cu apa calda si incalzire cu aburi racordata la conducta generala de incalzire. Sunt prevazute cu paturi necesare pentru personalul trenului. Un compartiment se amenajeaza pentru conducatorii trenului macara.

Vagonul bucatare-sufragerie este un vagon tip restaurant. Vagonul are instalatie de iluminat electric, frana automata si de mana, incalzire proprie cu calorifer cu apa si incalzire cu abur racordata la conducta de incalzire a trenului. Este impartit in doua compartimente: primul este bucatarie cu toate accesoriile iar al doilea este sala de mese.

Vagonul pentru cabluri este un vagon metalic acoperit, cu doua boghiuri a doua osii fiecare, amenajat cu rasteluri pentru diferite lungimi de cabluri. Este inzestrat cu frana automata si de mana.

Toate aceste vagoane trebuie sa fie apte pentru a circula la viteza de 100 km/h.

C. Trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 750 de 125 tf au in compunere:

Vagonul portcontragreutate, pe doua osii, prevazut cu frana automata si de mana. Pe acest vagon, in afara contragreutatii mobile, se mai gasesc: scripetele cu carlig, patru piramide pentru calare si grinda de ridicare pentru greutati.

Macaraua de 125 tf tip EDK 750, pe doua boghiuri a cate trei osii (macaraua propriu-zisa), inzestrata cu frana automata si de mana. Pentru deplasarea proprie cu viteza pana la 6 km/h, este prevazuta cu un mecanism de mers montat pe fiecare boghiu, constand dintr-un angrenaj actionat de catre un motor electric prin intermediul unui cuplaj de inductie.

Celelalte vagoane din compunerea trenului de interventie cu macara de 125 tf tip EDK 750 (pentru material de calare, combustibil si lubrifianti, atelier si pentru scule, de dormit, bucatarie-sufragerie, pentru cabluri) sunt identice cu cele din compunerea trenului de interventie cu macara de 125 tf tip EDK 1000.

D. Trenurile de interventie cu macara diesel tip EDK 500 de 80 tf au in compunere:

Doua vagoane platforma portbrat (A si B), pe doua boghiuri a doua osii, prevazute cu frana automata si frana de mana. Acestea sunt prevazute cu pivoti de sustinere a bratului si au amenajate:

- cutii laterale, acoperite cu usi mobile din tabla, pentru depozitarea materialului de legare;

- lazi inferioare (cate doua la fiecare vagon) pentru depozitat piese speciale de ridicat materialul rulant.

Macaraua de 80 tf, pe doua boghiuri a cate trei osii (macaraua propriu-zisa), inzestrata cu frana automata si de mana.

Pentru deplasarea proprie cu viteza pana la 6 km/h este prevazuta cu un mecanism de mers montat pe fiecare boghiu, constand dintr-un angrenaj actionat de catre un motor electric prin intermediul unui cuplaj de inductie.

Vagoanele pentru combustibil si lubrifianti, atelier si scule, dormitor, bucatarie si sufragerie sunt identice cu cele de la trenul de interventie cu macara de 125 tf.

Vagonul uzina electrica, pe patru osii, este impartit in doua compartimente, unul pentru uzina si celalalt pentru personalul de miscare.

Vagonul este inzestrat cu frana automata si de mana si cu lumina electrica.

Toate vagoanele trebuie sa fie apte pentru a circula la viteza de 100 km/h.

E. Vagoanele din compunerea trenurilor de interventie specializate dotate cu instalatii de vinciuri hidraulice sunt amenajate astfel:

Vagonul atelier si uzina este un vagon pe patru osii inzestrat cu frana automata si de mana, iluminat electric.

Vagonul pentru transportul echipei de interventie este un vagon pe 4 osii, iluminat electric, inzestrat cu frana automata si de mana, cu instalatie de incalzire cu abur.

Aceste vagoane trebuie sa fie apte pentru a circula la viteza de 100 km/h.

Toate vagoanele din dotarea trenurilor de interventie folosite si pentru depozitarea combustibilului si lubrifiantilor trebuie sa fie astfel amenajate incat sa fie respectate normele de prevenire si stingere a incendiilor.

La vagoanele acoperite se pot executa usi frontale pentru a permite trecerea de la un vagon la altul.

Pentru fiecare vagon din compunerea trenului de interventie se va intocmi lista inventarului destinat vagonului respectiv.

ANEXA 4

TIPUL VAGOANELOR DE AJUTOR

A. Vagonul de ajutor pentru cale normala este un vagon de marfa acoperit pe doua sau patru osii, inzestrat cu frana automata si de mana. Acest vagon poate fi insotit de un vagon clasa pe 4 osii, pentru transportul echipei de interventie. Vagoanele trebuie sa poata circula cu viteza de 80 km/h.

B. Vagonul de ajutor pentru cale ingusta este un vagon de marfa acoperit, inzestrat cu frana de mana.

ANEXA 5

INVENTARUL GENERAL DE SCULE SI DISPOZITIVE AL MIJLOACELOR DE INTERVENTIE (bucati)

Nr crt

Denumirea obiectului

Tren de interventie cu:

Vag. ajutor cale norm.

Vag. ajutor cale ing.

Macara de:

Vinciuri hidraulice

250 tf

125 tf

80 tf

Banc de lucru

Masina de gaurit pentru banc

Masina de gaurit de piept manuala

Masina de gaurit de piept electrica

Polizor de banc

Ferastrau electric

Ferastrau de mana pentru metale

Ferastrau pentru lemn

Menghina de banc

Vinci de 5 t

Vinci de 10 t

Vinci de 20 t

Podolschi pentru locomotive

Podolschi pentru vagoane

Trusa compl. pt. sudura

Ap. pt. taiat cu oxiacetilena

Reductor de pres. oxigen

Butelie de oxigen

Furtun pt. oxigen 20 m lung

Furtun pt. acetilena 20 m lung.

Generator de acetilena 400 l

Scara de lemn sau metalica

Funie de canepa 25-50 m

Scripete diferential 1000 kg.

Cablu de otel 15-50 m cu  ochiuri

Cablu de otel 36-30 m id.

Cablu de otel 36-20 m id.

Cablu de otel 36- 5 m id.

Centura de siguranta

Ruleta de masurat 20-50 m

Aparat masurat bandaje 

Ap. masurat ecartamentul

Trusa de prim ajutor

Targa pentru raniti

Sabot de mana

Radiotelefon mobil

Trusa de chei combinate 8-36

Palmare

Manusi sudor

Ochelari sudor

Manusi de cauciuc

Tulumbita

Lanterna

Galeata

Burghie diferite diametre

Dalti diferite

Dornuri diferite

Ciocane 1-5 kg.

Ciocan 10 kg

Joagar

Topor

Pile diferite

Cheie reglabila

Chei olandeze

Cleste cu lant pt. tevi 1-3"

Rangi

Lopata

Tarnacop

Traversa de stejar

2500x350x150

Traversa de stejar

2000x250x150 sau 1500x300x150

Traversa de stejar

1500x250x150 sau

500x300x150

Traversa de stejar

1000x250x150 sau

1000x300x150

Placa de stejar 900x900x80

" 900x900x60

" 900x500x80

Chituci de stejar 700x400x150

" 700x400x80

" 500x250x150

Placi impotriva deraierii

Piese de fixare a placilor de la poz.69

Carucior Diplory

Dispozitiv pentru ridicat LE

" LDE

" LDH

Distantier pt. cabluri de ridicare LE si LDE

Distantier pt. cabluri de ridicare LDH

Vinci hidraulic telescopic de 60/30 t;

h=60mm; cursa=560 mm

Vinci hidraulic telescopic de 120/60 t;

h=435mm; cursa=560 mm

Vinci hidraulic cu carlig de 35 t;

h=315 mm; cursa=560 mm

Traversa metalica de 4,5 m

Traversa metalica de 2,25 m

Cilindru de impingere

Scara elevatoare din cablu

Carucior cu role

Grup pompa ulei

Pompa de ulei manuala

Pupitru de comanda

Perechi de furtune de inalta presiune cu anexe

ANEXA 6

INVENTARUL DORMITOARELOR, SUFRAGERIILOR SI BUCATARIILOR TRENURILOR DE INTERVENTIE

Nr. crt.

Denumirea obiectului

Unitatea de masura

Tren de interventie cu macara

Tren de interventie specializat cu vinciuri

A. DORMITORUL  PERSONALULUI

Saltea

buc.

Perna

buc.

Cearsaf

buc.

Fata de perna

buc.

Prosop

buc.

Paturi de lana

buc.

Suba

buc.

Pelerina

buc.

Cizme de cauciuc

buc.

Paslari

buc.

B. SUFRAGERIE

Masa

buc.

Scaune

buc.

Dulap

buc.

C. BUCATARIE

Soba de gatit

buc.

Dulap pentru vesela

buc.

Masa de menaj

buc.

Galeata de tabla

buc.

ANEXA 7

INVENTARUL SI MATERIALELE CU CARE SUNT DOTATE VAGOANELE UZINA ELECTRICA DIN COMPUNEREA TRENURILOR DE INTERVENTIE

Nr. crt.

Denumirea obiectului, respectiv materialului

Nr. buc.

A. Dormitorul mecanicului electrician

Paturi

Saltele

Perne

Paturi de lana

Cearsafuri

Fete de perna

Masa

Scaune

Dulapuri pentru efecte

Chiuveta cu rezervor de apa 200 l

Lada pentru nisip

B. Compartimentul uzinei

Agregat electric

R.ezervordemotorinade200 l

Tablou electric cu accesorii

Trusa de scule

C. Magazia de inventar si materiale electrice

Trepiede cu monturi electrice si reflectoare

Cabluri electrice bipolare de 220 V armate cu monturile complete de 2x2,5 mmp x 200 ml

Cabluri electrice bipolare de 220 V armate cu monturile complete de2x2,5 mmp x 100ml

Cabluri electrice bipolare de 220 V armate cu monturile complete de 2 x 2,5 mmp x 50 ml

Cabluri electrice bipolare de 220 V armate cu monturile complete de 2x2,5 mmp x 25 ml

Becuri electrice de 200 si 220 V

Becuri electrice de 100 W si 220 V

Banda izolatoare

Cutii pentru derivatii

Lampi de mana

Cleste patent izolat

Lanterna de mana

Lada de nisip

Lopeti de fier

In functie de dotari, compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR-S.A. poate completa inventarul si materialele prevazute in aceasta anexa.

ANEXA 8

MATERIALELE DE CONSUM CU CARE SUNT APROVIZIONATE TRENURILE DE INTERVENTIE SI VAGOANELE DE AJUTOR

Nr. crt.

Denumirea obiectului

U/M

Tren de interventie cu macara

Tren de interventie specializat cu vinciuri hidraulice

Vagon de ajutor cale normala

Azbest franghie

Kg.

Klingherit de 2 mm grosime

Kg.

Carbid

Kg.

Tub de oxigen

buc.

Tub de acetilena

buc.

Facla parafinata

buc.

Benzina pentru motoare

Kg.

Ulei mineral

Kg.

Motorina

Kg.

Ulei hidraulic

Kg.

Ulei compresor

Kg.

Ulei angrenaj

Kg.

Vaselina

Kg.

Bumbac pentru sters

Kg.

Petrol lampant

Kg.

Scoabe de fier

buc.

Sarma de 5-6 mm de fier

Kg.

Pene de lemn

buc.

Sapun

Kg.

ANEXA 9

MODUL DE PROCEDARE IN CAZUL SOLICITARII TRENULUI DE INTERVENTIE PENTRU ALTE LUCRARI

Pentru punerea la dispozitie a trenului de interventie in vederea executarii altor lucrari decat la evenimente de cale ferata, beneficiarul va solicita in scris astfel:

- la statia unde se va executa lucrarea, in cazul cand nu se solicita inchideri de linii,

- la regionala cf, in cazul cand pentru efectuarea lucrarii este nevoie de inchideri de linii;

- la compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR-S.A., cand lucrarea se efectueaza in cadrul unor societati comerciale sau cand solicitatorii sunt unitati care apartin Ministerului Transporturilor.

Unitatea care a primit cererea de punere la dispozitie a macaralei va transmite la compartimentul de siguranta circulatiei din centralul CFR-S.A, prin regionala c.f. de care apartine, continutul cererii si precizarea daca sunt asigurate conditiile de incepere a lucrarii.

Cererea trebuie sa cuprinda:

- denumirea societatii comerciale, adresa si locul unde se executa lucrarea;

- data pentru care se solicita mijlocul de interventie;

- volumul lucrarii, aratand greutatea maxima a fiecarei piese sau utilaj care urmeaza a fi ridicat;

- distanta maxima fata de axul liniei a locului de unde se ridica, se descarca, se monteaza piesa sau utilajul respectiv;

- inaltimea maxima la care se ridica piesa sau utilajul respectiv;

- o schita a locului unde urmeaza a se executa lucrarea din care sa rezulte datele aratate mai sus;

- sensul de orientare a bratului macaralei la sosirea in statia unde se va executa lucrarea;

- aprobarea de inchidere a liniei, daca se solicita aceasta;

- cand lucrarea se executa pe liniile infrastructurii private, cererea va avea avizul scris al organului de linii, din care sa rezulte ca macaraua are acces si poate executa lucrarea pe linia respectiva;

- numele responsabilului de la beneficiar care supravegheaza modul de lucru conform planului. Acesta va indica pe proprie raspundere modul de prindere a piesei sau utilajului respectiv in vederea ridicarii, tinand cont de centrul de greutate al piesei si de rezistenta locului unde se face prinderea piesei.

Lucrarea nu se va incepe:

- daca beneficiarul nu are la fata locului responsabilu1 stabilit, cat si lucratorii necesari executarii diferitelor lucrari la macara (calare, decalare precum si in timpul cat macaraua lucreaza);

- daca se constata nepotriviri intre datele inscrise in cerere si situatia la fata locului (greutati mai mari, distante mai mari, gabarit diferit etc. ale pieselor sau utilajului pentru care s-a solicitat macaraua);

- daca beneficiarul nu a executat unele lucrari de imbunatatire a locului unde se va cala macaraua si de care a luat cunostinta la data cand s-a solicitat macaraua.

In cazul aratat la punctul 3. se va intocmi deviz in contul beneficiarului, chiar daca nu s-a executat lucrarea.

La prezentarea cererii, beneficiarul trebuie sa ia la cunostinta obligatiile ce-i revin din prezenta anexa.

ANEXA 10

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

C.N.C.F. "CFR" - S.A.

Regionala C.F. ...........

SIMC .............

REGISTRU DE BORD

pentru tren de interventie

Nr. dispozitiei de cerere

Data si ora primirii dispozitiei de cerere

Data si ora

Personalul nominal care a plecat cu trenul de interventie

Data si ora

Operatiile efectuate

Ore de functionare a macaralei sau a instalatiei de vinciuri hidraulice

Obs.

Iesirii

Plecarii din statie

Sosirii la locul de lucru

Inceperii lucrarii

Terminarii lucrarii

Sosirii la domiciliu

simplu

cumulat

 

 

 

ANEXA 11

TABEL CU SARCINILE CE POT FI RIDICATE DE MACARALELE EDK

Raza de actiune

4 m

20 tf

OBSERVATII: 1. Sarcinile trecute in tabel sunt sarcini maxime ce pot fi ridicate cu carligul principal, macaraua fiind echipata cu numarul total de contragreutati si in conditii de calare normala pentru baza maxima.

* - cu bratul ridicat la maxim ).

ANEXA 12

DATE TEHNICE SUPLIMENTARE PENTRU MACARALE FEROVIARE

TIP EDK 80, 500, 750, 1000, 2000

Nr. crt.

Denumirea datelor tehnice

A. DATE TEHNICE REFERITOARE LA MACARA

Raza de actiune minima a bratului pentru carligul principal, m

Idem, pentru carligul auxiliar, m

Raza de actiune maxima a bratului pentru carligul principal, m

Idem, pentru carligul auxiliar, m

Sarcina ce poate fi ridicata de carligul principal la raza minima a bratului, t

Idem, la raza maxima a bratului, m

Sarcina ce poate fi ridicata de carligul auxiliar la raza minima a bratului, t

Idem, la raza maxima a bratului, t

Inaltimea maxima de ridicare a carligului principal, pentru raza minima de actiune, m

Idem, pentru carligul auxiliar, m

Adancimea maxima de coborare a carligului principal la raza maxima de actiune, m

Idem, pentru carligul auxiliar, m

ANEXA 13

NUMARUL SI TIPUL STINGATOARELOR CU CARE TREBUIE SA FIE DOTAT FIECARE TREN DE INTERVENTIE SI VAGON DE AJUTOR

Nr. crt.

Denumirea vagonului si destinatia lui

Tipul stingatoarelor

Cu praf si CO2

Cu CO2

Cu spuma

A. LA TRENURILE DE AJUTOR CU MACARA DIESEL

Vagon semnal, magazie piese de schimb, tuburi oxigen, cazarmament rezerva si cuseta pentru personal de miscare

Vagon pentru cabluri

Vagon pentru materiale calare cu un spatiu amenajat si acoperit pentru combustibil si lubrifianti

Macaraua diesel

Vagon portbrat si contragreutate

Vagon atelier, pentru scule si utilaje necesare

Vagon de dormit

Vagon bucatarie, sufragerie si vestiar, tip restaurant

Vagon pentru combustibil si lubrifianti

Vagon uzina electrica

B. LA TRENURILE DE INTERVENTIE SPECIALIZATE CU INSTALATII DE VINCIURI HIDRAULICE SI LA VAGOANELE DE AJUTOR

Vagon atelier si uzina

Vagon transport echipa de interventie

Vagon de ajutor pentru:

cale normala

cale ingusta

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate