Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» STUDIU DE PREFEZABILITATE-FEZABILITATE privindul “Infiintarea unei societati comerciale specializata in prelucrarea lemnului”


STUDIU DE PREFEZABILITATE-FEZABILITATE privindul “Infiintarea unei societati comerciale specializata in prelucrarea lemnului”


STUDIU DE PREFEZABILITATE-FEZABILITATE privind proiectul “Infiintarea unei societati comerciale specializata in prelucrarea lemnului

Pentru elaborarea studiului de prefezabilitate/fezabilitate a proiectului, echipa de proiect a parcurs mai multe etape de lucru.

I.           CONCEPTIA PROIECTULUI 1. Definirea proiectului

Titularul Ilie Radu, impreuna cu echipa de proiect a efectuat studii de marketing, studii de oportunitate si a analizat necesarul de resurse existent pe plan local pe baza carora a hotarat realizarea unui proiect privind:  “Infiintarea unei societati comerciale specializata in prelucrarea lemnului

 1. Delimitarea atributiilor

Titularul proiectului considera necesar ca pentru realizarea in bune  conditii a proiectului este necesar formarea unei echipe:

Sef proiect:, care exercita managementul general;

Antreprenorul : regie proprie

Consultanti de specialitate in domeniul: Economic -

Jurist -

Inginer -

Administratorul de proiect –Ingrid Adina , care are principala atributie evidenta tuturor documentelor si contractelor care se deruleaza pentru realizarea proiectului.

 1. Stabilirea termenelor

Pentru fiecare activitate din cadrul proiectului, titularul a stabilit perioada si data in care trebuie sa se desfasoare. In acest scop a elaborat programul de activitate al proiectului anexat la cererea de finantare.

 1. Stabilirea necesarului de resurse

a)      Resurse finantare: pentru realizarea proiectului, titularul considera necesar un total de 5.000.000 €, drept pentru care a stabilit contributia proprie si necesarul de resurse atrase di fonduri structurale prin decizia de realizare a proiectului.

b)      Resurse materiale: pentru realizarea proiectului, titularul considera ca sunt necesare achizitii de utilaje, masini, instalatie tehnica de calcul, birotica

c)      Resurse umane: titularul considera ca pentru realizarea proiectului este necesara constituirea unei echipe. In afara echipei de proiect dupa darea in functiune a obiectivului vor fi angajate cu contract de munca un numar de 35 angajati.

d)      Resurse informatice: titularul va achizitiona poltrivit legii programele informatice necesare, brevete de inventii, licente sau alte titluri de proprietate necesare.

 1. Stabilirea raporturilor dintre actiuni

Titularul a considerat necesar ca proiectul sa se realizeze in Bucuresti din urmatoarele considerante:

exista titluri de proiect asupra terenului

exista forta de munca disponibila

resursele materiale sunt usor de procurat

obiectivul este util pentru locuitorii unde se realizeaza societatea

II.        FUNDAMENTAREA PROIECTULUI

 1. Oportunitatea proiectului

Titularul de proiect considera ca realizarea obiectivului este oportuna in aceasta etapa datorita faptului ca: are la dispozitie tehnologia necesara, poate angaja consultanti de activitate, are posibilitatea de a realiza obiectivul cu mijloace proprii precum si faptul ca obiectivul este necesar in zona.

 1. Fezabilitatea proiectului

Titularul propune executarea proiectului in conditii normale de piata. In acest scop s-a elaborat un raport de evaluare (studiu de rentabilitate) din care rezulta ca obiectivul este rentabil.

 1. Utilitatea proiectului

Titularul si echipa de proiect apreciaza ca proiectul este util din punct de vedere tehnico-economic, din punct de vedere social, din punct de vedere al protectiei mediului.

Din punct de vedere tehnic proiectul va utiliza cea mai buna tehnologie disponibila pe piata europeana in domeniu.

Din punct de vedere social proiectul este benefic pentru beneficiar(persoane fizice si persoane juridice) care isi au sediul in raza administrativ teritoriala. In acest scop s-a intocmit un plan de afaceri care se demonstreaza rentabilitatea ptoiectului.

III.     REALIZAREA OBIECTIVULUI PROIECTULUI

 1. Informare si documentarea(spionaj economic)

In scopul realizarii proiectului, echipa a studiat alte proiecte asemanatoare pe piata, a cules informatii necesare, a facut o sinteza a ofertei si cererii precum si a tehnologiilor utilizate in acel domeniu.

 1. Contractarea

Pentru realizarea proiectului, titularul a considerat necesar sa incheie contracte cu:

o societate de consultata care sa realizeze documentatia tehnico-economica;

incheierea de contracte pentru achizitii de materii prime si materiale de la diferiti furnizori

incheierea de contracte cu prestatorii de servicii pentru utilitati (cu furnizorul de energie electrica,apa ,gaze, telefonie, salubritate)

contracte pentru vanzarea, livrarea de produse, servicii si lucrari ce se vor realiza dupa finalizarea obiectivului.

 1. Executia obiectelor de investitii

Titularul considera necesar sa etapizeze realizarea fiecarui obiect din cadrul obiectivului de investitii (asigurarea cu utilitati, pregatire personal, punere in functiune).

 1. Punerea in functiune

La sfarsitul perioadei de implementare a proiectului se vor face probe tehnice pentru a se verifica daca utilajele functioneaza conform parametrilor tehnico-economici. Numai dupa aceasta verificare se va trece la receptionarea obiectivului de la antreprenor, moment in care titularul isi va lua asupra sa si riscurile.

Grafic privind fazele realizarii obiectivelor proiectelor

IV.      FINALIZAREA PROIECTULUI

In conceptia titularului obiectivul care urmeaza a se realiza pe baza proiectului a fost revizionat sa functioneze pe o durata de 20-25 ani. In acest scop titularul a respectat normele legale privind amortizarea mijloacelor fixe dupa cum urmeaza:

pentru cladiri o durata de viata de 20-25 ani

pentru masini, utilaje o durata de viata de 10-15 ani

pentru material rulant o durata de 5 ani

pentru IT o durata de 6 luni.

V.         DURATA DE VIATA A PROIECTULUI

Titularul apreciaza ca din punct de vedere fizic durata de viata a obiectivului este nelimitata.

Din punct de vedere economico-financiar se considera ca proiectul si-a atins obiectivul dupa ce s-au recuperat toate fondurile de investitii.

Din punct de vedere comercial durata de viata a produselor depinde de momentul in care pe piata apar produse similare dar cu caracteristici tehnice superiore.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate