Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» PROCEDURA DE SELECTIE DE OFERTE DISTRIBUITORI PENTRU PRELUARE COMENZI SI DISTRIBUTIE DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL, PUBLICATII, PRODUSE DE SPECIALITATE, ETC. - PROCEDURA REPETATA


PROCEDURA DE SELECTIE DE OFERTE DISTRIBUITORI PENTRU PRELUARE COMENZI SI DISTRIBUTIE DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL, PUBLICATII, PRODUSE DE SPECIALITATE, ETC. - PROCEDURA REPETATA


PROCEDURA DE SELECTIE DE OFERTE DISTRIBUITORI PENTRU PRELUARE COMENZI SI DISTRIBUTIE DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL, PUBLICATII, PRODUSE DE SPECIALITATE, ETC.

- PROCEDURA REPETATA -

DOCUMENTATIE PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEII. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

1.- Date generale privind Compania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A.

(1) Compania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat.

(2) Compania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A. functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, avand ca obiect activitati de interes public national, in scopul realizarii cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea si circulatia hartiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie, a tipariturilor cu caracter special.

(3) Sediul social al Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A. este in municipiul Bucuresti, Bd.Alexandru Ioan Cuza nr. 56, sectorul 1.

(4) Capitalul social al Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A. este de 561700 lei, varsat integral, impartit in 56.170 actiuni nominative in valoare nominala de 10 lei.

(5) Actiunile nominative ale Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A. sunt detinute integral de statul roman.

(6) Drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de actionar al statului roman se exercita de Ministerul Economiei si Finantelor.

(7) Compania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A. are ca obiect principal de activitate imprimarea, tiparirea, administrarea, difuzarea, expertizarea si evidenta hartiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special, comune sau specifice pe economie.

(8) Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A. i s-a incredintat producerea cu titlu de exclusivitate a hartiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, conform obiectului sau de activitate.

(9) Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A. i s-a incredintat in mod direct si unic gestionarea sistemului unitar de inseriere si numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activitatii de producere si distributie a biletelor de tombola, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel si a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfasurate in sali de joc, prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, conform obiectului sau de activitate.

(10) Activitatea Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A. se desfasoara pe baza de buget propriu de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(11) In mod detaliat, obiectul de activitate al Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A.cuprinde:

A. Activitati principale:

a) productia poligrafica, activitatea editoriala, tiparirea publicatiilor periodice si neperiodice, imprimarea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente si tiparituri administrative specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, bonuri de tezaur, actiuni, titluri de stat si de proprietate, obligatiuni necesare pentru finantarea deficitului bugetar, cecuri bancare, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, alte hartii de valoare;

b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hartiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, certificatelor de autorizare a unor activitati;

c) gestionarea sistemului unitar de inseriere si numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activitatii de producere si distributie a biletelor de tombola, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel si a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfasurate in sali de joc, prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate;

d) producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipariturilor cu caracter special ce impun masuri de protectie impotriva falsificarii sau contrafacerii, elaborate de alte institutii si de organele administratiei publice centrale si locale;

e) expertizarea privind autenticitatea hartiilor de valoare romanesti si straine, care fac obiectul de activitate al Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A.;

f) difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al companiei nationale prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;

g) efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;

h) efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;

i) organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;

j) asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice in sistem de reprezentare si/sau prin asociere cu firme din tara si din strainatate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;

k) realizarea altor produse poligrafice sau activitati, conform prevederilor legale.

B. Activitati conexe celor prevazute la lit. A, precum si alte activitati:

a) operatiuni de comert interior si exterior, legate de obiectul de activitate;

b) servicii informatice, activitate de software de baza si aplicativa pentru calculatoare si retele de calculatoare;

c) realizarea investitiilor pentru dezvoltari, modernizari, automatizari si retehnologizari;

d) realizarea de studii de marketing si sondaje in legatura cu obiectul de activitate;

e) servicii de reclama si publicitate, organizarea de expozitii, simpozioane si schimburi de experienta;

f) activitati financiare, de consultanta, leasing, management si de reprezentare in nume propriu sau in asociere;2.- Sursele de finantare pentru achizitie

Sursele de finantare pentru achizitie sunt constituite din fonduri proprii, obtinute din activitatea curenta si repartizate cu destinatia de cheltuieli prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

3.- Scopul ofertei :

Desemnarea unor distribuitori pentru 27 de judete ale tarii in vederea incheierii unor contracte de prestari servicii pentru preluarea de comenzi si distributie documente cu regim special (formulare de compensare, formulare pentru comercializarea materialului lemnos, etc.), carti si publicatii, produse de specialitate privind activitatea companiei (pachetul de produse si servicii pentru verificarea autenticitatii marcajelor de catre distribuitorii en-gross de bauturi alcoolice si produse din tutun, etc.), alte marfuri pentru Compania Nationala „Imprimeria Nationala” S.A.

4. - Principiile care stau la baza selectiei de oferte sunt:

libera concurenta pentru cei ce doresc sa ofere produse, sa presteze servicii pentru Compania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A.;

eficienta utilizarii fondurilor proprii Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” - S.A.;

transparenta, respectiv accesul liber al tuturor ofertantilor la orice informatie de natura sa permita o oferta cat mai completa;

tratament egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie, astfel incat orice ofertant sa aiba sanse egale;

confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului;

nediscriminarea, respectiv lipsa oricarui avantaj comparativ pe care C.N. ,,Imprimeria Nationala’’-S.A. il va crea unuia dintre ofertanti;

recunoasterea reciproca, respectiv asumarea de catre C.N. ,,Imprimeria Nationala’’-S.A. a obligatiei de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene;

proportionalitatea, respectiv asumarea de catre C.N. ,,Imprimeria Nationala’’-S.A. a obligatiei ca atunci cand stabileste criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime solicitate sa ia in considerare exigentele specifice impuse de natura si complexitatea contractului care urmeaza sa fie atribuit;

asumarea raspunderii, respectiv asumarea de catre C.N. ,,Imprimeria Nationala’’-S.A. a raspunderii privind realitatea, acuratetea, legalitatea si exactitatea documentatiei privind elaborarea si prezentarea ofertei si a legalitatii desfasurarii procedurilor de selectare a ofertelor, inclusiv a procedurii de solutionare a contestatiilor si de contractare.

5.- Modul de calificare a ofertantilor

Modul de calificare a ofertantilor consta in aplicarea unor criterii obligatorii de eligibilitate. Astfel pentru aceasta procedura ofertantii vor prezenta urmatoarele:

Scrisoare de intentie pentru participare la procedura in care vor fi mentionate: denumirea si sediul agentului economic, judetul in care se va asigura distributia formularelor specifice CNIN S.A. , persoane de contact si nr. de telefon., fax ;

certificatul de inmatriculare la O.N.R.C (copie cu mentiunea « conform cu originalul ») ;

certificat de inregistrare fiscala (copie cu mentiunea « conform cu originalul »

actul constitutiv sau statutul (copie cu mentiunea « conform cu originalul » );

bilantul contabil la data de 30.06.2007, vizat de catre organul fiscal competent (copie cu mentiunea « conform cu originalul »)documente din care sa rezulte faptul ca poate asigura obligatiile ce ii revin, conform Sectiunii II – CAIET DE SARCINI, pct. A. (copie cu mentiunea « conform cu originalul »)

Oferta se depune in plic inchis, sigilat, pe care se va specifica PROCEDURA DE SELECTIE OFERTE DISTRIBUITORI, in perioada 10.03-14.03.2008 prin posta sau la punctul de lucru al companiei din B-dul Iuliu Maniu, nr. 244 D, sectorul 6, Bucuresti.

Departajarea distribuitorilor se va realiza avandu-se in vedere urmatoarele criterii:

comisionul de distributie cel mai scazut ;

cele mai bune conditii de depozitare si vanzare (spatii, birotica) ;

experienta in domeniul distributiei formularelor cu regim special.

Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la documentatia in cauza pana la data de 05.03.2008, iar raspunsurile la aceste solicitari de clarificari vor fi transmise si publicate pe pagina de web a companiei pana la data de 07.03.2008.

Caietul de sarcini poate fi descarcat de catre potentialii ofertanti de pe site-ul companiei (www.cnin.ro), incepand cu data de 03.03.2008.

Ofertantii calificati in urma analizarii documentelor mentionate anterior vor fi invitati la negocirea clauzelor contractuale la o data convenita de comun acord.

II.     Caiet de sarcini

Distribuitorul va comercializa in cadrul judetului in care isi desfasoara activitatea produsele beneficiarului CNIN S.A., mentionate in art. 3 – „Scopul ofertei”.

Cele 27 de judete in care vor fi distribuite tipariturile sunt urmatoarele :

 1. ALBA ;
 2. ARAD ;
 3. ARGES ;
 4. BACAU ;
 5. BIHOR ;
 6. BISTRITA NASAUD ;
 7. BOTOSANI ;
 8. BUZAU ;
 9. CARAS SEVERIN ;
 10. CALARASI ;
 11. CONSTANTA ;
 12. COVASNA ;
 13. DOLJ ;
 14. GALATI ;
 15. GORJ ;
 16. HARGHITA ;
 17. IALOMITA ;
 18. IASI ;
 19. MARAMURES ;
 20. MEHEDINTI ;
 21. MURES ;
 22. PRAHOVA ;
 23. SATU MARE ;
 24. SIBIU ;
 25. TIMIS ;
 26. VASLUI ;
 27. VRANCEA.


Distribuitorul se obliga sa asigure urmatoarele :

A.    un spatiu de vanzare / preluare comenzi cu urmatoarele dotari : minimum 35 mp, sistem de alarma, sistem de monitorizare, un computer conectat la reteaua de internet, imprimanta, copiator, fax si telefon ;

B.    un spatiu de depozitare adecvat, dotat cu sistem antiefractie sau pazit 24 ore/zi.

Distribuitorul se obliga :

a)     sa constituie o garantie de buna executie prin Scrisoare de garantie bancara sau fila C.E.C. in suma egala cu contravaloarea in lei a 20.000 Euro, in termen de 30 zile lucratoare de la data semnarii contractului ; in caz contrar, contractul se desfiinteaza de drept , iar Beneficiarul are dreptul de a pretinde daune interese.

b)     sa raspunda de depozitarea, gestionarea si vanzarea in cele mai bune conditii a marfurilor ;

c)     sa plateasca lunar contravaloarea marfurilor vandute ;

d)     sa preia comenzile si sa distribuie marfurile in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

e)     sa nu faca acte de concurenta neloiala in detrimentul beneficiarului ;

f)      sa mijloceasca incheierea unui contract cu clientii pentru care intermediaza preluarea de comenzi tipografice ;

g)     sa realizeze periodic o estimare a necesarului de marfa, pe care o va transmite lunar beneficiarului, pana la data de 25 ale lunii pentru luna urmatoare ;

h)     sa raspunda la solicitarile beneficiarului de a comunica in scris, sub semnatura si stampila, datele de identificare ale clientilor ;

i)      sa utilizeze computerul si sistemul informatic pus la dispozitie de beneficiar si sa raporteze zilnic in sistemul informatic al beneficiarului datele privind vanzarile anumitor documente cu regim special, conform indicatiilor primite ;

j)      sa pastreze intr-un dosar corespunzator fiecarei societati documentele anexate comenzii prezentate de persoanele care achizitioneaza documentele cu regim special pe o perioada de minimum 10 ani.

III. CERINTE DE REALIZARE A LUCRARILOR

Contractul va fi incheiat de comun acord cu distribuitorul in baza procesului verbal de calificare si a procesului verbal de negociere a clauzelor contractuale cu fiecare distribuitor in parte   sub conditia prezentarii, in original a: certificatelor care sa ateste plata datoriilor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, fondul de somaj, fondul asigurarilor de sanatate, bugete locale si certificatului eliberat de Oficiului Registrului Comertului privind starea societatii, declaratiei lunare privind comisionul depusa la I.T.M. sau adeverinta eliberata de I.T.M. din care sa rezulte plata comisionului pentru salariatii societatii, certificatului de cazier fiscal. Distribuitorul va face dovada ca nu figureaza in reteaua C.I.B. (centrala de incidente bancare).

Contractul va avea valabilitate 24 luni, cu posibilitatea prelungirii pe durate de cate un an calendaristic, prin acte aditionale, prin vointa beneficiarului.

IV. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Procesul verbal de calificare si procesul verbal de negociere a clauzelor contractuale constituie actul in baza caruia Compania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A. incheie contractul cu ofertantul.

V.PREVEDERI FINALE

In cazul in care la prima procedura nu se vor prezenta cel putin 3 ofertanti, pentru fiecare judet dintre cele aratate in caietul de sarcini   procedura va fi reluata la o data ulterioara, cand vor fi depuse noi oferte in plic inchis, conform punctului 5 din documentatie.

In cazul in care la repetarea procedurii va participa un singur ofertant, clauzele contractuale vor fi negociate direct cu acesta.

Contractul se va incheia in termen de pana la 30 de zile lucratoare de la incheierea Procesului verbal de negociere a clauzelor contractuale. In toata aceasta perioada, Compania Nationala “Imprimeria Nationala” - S.A. poate renunta la incheierea contractului, fara nici o pretentie din partea ofertantului. Daca nu se va incheia contractul in termenul de maxim 30 de zile lucratoare mentionat mai sus, atunci Procesul verbal de negociere se considera nul, fara nici o pretentie din partea ofertantului. Prin prezentarea la procedura orice participant isi insuseste aceste obligatii si angajamente.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate