Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Mediul extern si relatiile externe ale intreprinderi


Mediul extern si relatiile externe ale intreprinderi


Mediul extern si relatiile externe ale intreprinderi

Mediul estern reprezinta ansamblul factorilor externi si ai organizatiilor care influenteaza direct sau indirect activitatea intreprinderi.

Factori externi care influenteaza activitatea intreprinderi:

1.Factori economici

2.Factori tehnici si tehnologici

3.Factori de management4.Factori socioculturali

5.Factori juridici

6.Factori demografici

7.Factori politici

Factori economici reprezinta ansamblul elementelor de nat. economica din mediul estern al intreprideri care actioneaza asupra activitatilor acesteia:piata interna si internationala,puterea de cumparare a populatiei,potentialulu financiar al economiei ,parghiile economico-financiare.

Factori tehnici si tehnologici care alc. mediul extern al intreprinderi se refera la nivelul tehnic al utilajelor si instalatiilor,tehnologiile furnizate,licentele cumparate de intreprindere,nivelulu de dezvoltare a cercetarii.

Factori de management.Componenta de baza a factorilor de management o reprezinta sistemul de organizare a intreprinderii.

Factori politici cuprind:strategia si politica economica a unei tari. Politica externa a acesteia,politicile altor state si politicile organizatiilor internationale.

Factori socioculturali reprezinta totalitatea elemntelor de natura socioculturala externe intreprinderii care influenteaza activitatea aceteia.

Relatiile externe ale intreprinderi

Clienti sunt colaboratori ai intreprinderi,beneficiari ai produselor sau serviciilor intrep.

Furnizori sunt parteneri ai intreprinderi de la care aceasta se aprovizioneaza cu materii prime,materiale,combustibil,energie,apa.

Intreprinderile concurente:

  1. concurenta directa-produs similar cu cel al altei intreprinderi.
  2. Concurrent indirecta-produse diferite care satisfac nevoi asemanatoare si se adreseaza aceluiasi segment de sonsumatori.

Institutile bancare au rol deinformare,consultanta si service.

Societati de asigurari-institutii la care apeleaza intreprinderea pt as proteja bunurile sau serviciile .

Mass-media are triplu rol:promovare,reprezentare si informare.

Camerele de comert si industrie reprezinta interesele membrilor lor.Pot fi:

-bilaterale

-internationale

-nationale

-regionale

-locale

Institutiile statului-relatii de asigurare,finantare,control si evaluare etc.

Asociatile comercial reprezinta interesele membrilor dintr-o anumita ramura.

Definirea si elementele componente ale organizarii procesula a intreprinderii

Organizarea consta in descompunerea intreprimderi in elemnte componente,respective in factori de productie,analiza acestora cu scopul recompunerii lor dupa anumite criteri tehnice,economice,de personal,in vederea realizarii in conditii de eficienta sporita a obiectivelor stabilite

Obiectivele intreprinderi reprezinta caracterizari calitative si/sau cantitative ale scopurilor intreprinderi.

Obiective fundamentale-exprima scopul principal urm. de intreprindere in ansablul sau

Obiective derivate de gr. I -se deduc din obiectivele fundamentale

Obiective derivate de gr. II-lea se deduc direct din obiectivele derivate de gr.I.

Obiective specifice-sintetizeaza utilitatea unor lucrari sau actiuni care contribuie la realizarea obiectivelor derivate

Obiective individuale-reprezinta obiective specifice pt fiecare persoana a intreprinderii

Organizarea procesuala consta in stabilirea principalelor procese necesare realizarii ansamblului de obiective ale intreprinderii.

Efectele organizarii procesuale a intreprinderii

Functiunea reprezinta ansamblul activitatilor omogene si/sau complementare desfasurate de un grup de personae specializate,in scopul realizari obiectivelor derivate de gr. I.

Activitatea reprezintaansablul atributiilor omogene pe care le indeplineste un grup de personae specializate intr-un domeniu mai restrans, cu scopul indeplinirii obiectivelor derivate de gr. al II-lea.

Atributia reprezinta ansablul sarcinilor executate periodic de un grup de personae care au cunostinte specifice unui domeniu restrans si care concura la realizarea unui oboectiv specific

Sarcina reprezinta componenta de baza a unui process de munca simplu sau complex, desfasurata pt realizarea unui obiectiv individual.

Sistemul organizarii procesuale a intreprinderi

Functiunile unei intreprinderi se completeaza se se intrepatrund formand sistemul organizarii procesuale.

1.Functiunea comerciala include activitatile de marketing,aprovizionare tehnico-materiala,comercializare a produselor realizate de intreprindere,comert exterior si cooperare economica internationala.

Marketingul ca domeniu distinct al func. comerciale,este prioritar in activitatea unei intreprinderi moderne,deoarece unitatea respective obt. Informatii privind tendintele pietei,comportarea produselor sale pe piata,situatia concurentilor.

Aprovizionarea tehnico-materiala prezinta o importanta deosebita pt buna desfasurare a intregului proces de productie si influenteaza direct calitatea produselor fabricate.

Activitatile desfasurate in cadrul func.comerciale constau in:

-calcularea necesarului de resurse material

-stabilirea necesarului de resurse materiale privind stocurile pt productie

-det. normelor de consum specific de aprovizionare tehnico-materiala

2.Functiunea de cercetare -dezvoltare reprezinta totalitatea activitatilor desfasurate in scopul descoperiri unor noi adevaruri stiintifice,a unor noi cunostinte

Cercetarea poate avea doua forme de manifestare:cercetare fundamentala si cercetare aplicativa.

Dezvoltarea reprezinta ansamblul activitatilor intreprinse in scopul transformarii si realizarii,la scala macroeconomica, a cunostintelor accumulate ca urmare a muncii de cercetare.

La nivelul intreprinderilor ,functiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde in principal urmatoarele tipuri de activitati:

-activitati cercetare stiintifica si inginerie tehnologica,cum sunt:cercetarea si proiectarea produselor ,asimilarea de noi produse in fabricatie,modernizareaproduselor existente.

-activitati de investitii,care cuprind activitati referitoare la creacrea de noi capacitate de productie sau dezvoltarea celor existente.

3.Functiunea de productie cuprinde totalitatea activitatilor legate nemijlocit de realizarea productiei.

Prin functiunea de productie se coreleaza activitatile legate de miscarile si transformarile necesare ale obiectivelor muncii pana la obtinerea produsului finit.Din perspective etapelor necesare fabricarii produselor,activitatile incluse in functiunea de productie sunt:

-pregatirea productiei

-executarea propriu-zisa a produselor

Activitatea de pregatire a productiei este influentata de gradul de noutate a produsului ce urmeaza a se fabrica.Din acest considerent,aceasta activitate este direct legata de activitatea de cercetare ,fiind de cele mai multe ori o continuare a unor actiuni intreprinse in cadrul functiunii de cercetare-dezvoltare.Executare propriu-zisa a produselor cuprinde totalitatea activitatilor intreprinse in scopulindepliniri sarcinilor de fabricare a produselor.Volumul activitatilor functiuni de productie este influentat de anumiti factori,si anume:profilul intreprinderii,inzestrarea tehnica a acesteia.caracteristicile materiilor prime si materialelor utilizate, complexitatea produselor fabricate etc.

4.Functiunea financiar-contabila reprezinta ansamblul activitatilor privimd obtinerea mijloacelor intreprinderi si evidenta activitatilor economice.

In general,functiunea financiar-contabila are un rol static,pasiv.Activitatile principale din cadrul acestei func. sunt:

-activitatea financiara,care se refera la obtinerea si folosirea nationala a mijloacelor financiare necesare intreprinderii

-activitatea contabila care vizeaza inregistrarea si evidenta contabila,in expresie valorica,a fenomenelor si proceselor economice din cadrul intreprinderi.

5.Functiunea de resurse umane cuprinde ansamblul activitatilor intreprinderii in domeniul asigurarii dezvoltarii si protectiei potentialului uman necesar.

Principalele activitati cuprinse in cadrul func. de resurse umane constau in:

-recrutarea,selectia si integrarea resurselor umane.

-motivarea,evaluarea si promovarea angajatilor

-salarizarea resurselor umane

-protectia resurselor umane

In cadrul acestei func.,conducerea intreprinderi trb.sa asigure un echilibru intre interesele angajatilor si obiectivele stabilite la nivelul intreprinderii.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate