Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Diagnosticul societatii comerciale


Diagnosticul societatii comerciale
DIAGNOSTICUL SOCIETATII COMERCIALE

A. Diagnosticul juridic

Scop – legalitatea functionarii intreprinderii

Se vor analiza:

Drept comercial
 
1) documentele de constituire

(contractul de societate; statutul si modificarea acestuia; Registrul actionarilor)

+ contractul de vanzare cumparare; contractul de inchiriere si locatie

2) documente de inregistrare ale firmei

Drept fiscal

 
(inregistrarea la Directia Finantelor Publice) +

(situatia obligatiilor fiscale catre bugetul de stat si local; situatia debitelor si

penalizarilor cu caracter fiscal; rezultatele ultimului control fiscal)

3) avizele de functionare

Dreptul mediului

 
(aviz sanitar, aviz pompieri, autorizatii de mediu)+

(nivel poluare; respectarea cantitatilor de emisie a gazelor in mediu)

Drept civil

 
4)– existenta titlurilor de proprietate pentru cladiri, mijloace fixe, terenuri

– situatia juridica a brevetelor, licentelor, marcilor, a imobilizarilor

financiare si a investitiilor financiare pe termen mediu si scurt

– situatia garantiilor constituite si a creditelor intreprinderii

– situatia asigurarii firmei prin efectul legii si plata primelor de asigurare


5) - existenta contractelor colective de munca si individuale

- existenta ROF-ului


B. Diagnosticul resurselor umane si managerial

SCOP: cunoasterea evolutiei, structurii si eficientei utilizarii resurselor umane si modul conducerii.

In stabilirea punctelor forte si slabe ale acestui diagnostic se vor avea in vedere:

I.         analiza resurselor umane

II.       analiza managementului firmei

Analiza resurselor umane

Resursa umana este factor capabil sa valorifice creator toate celelalte resurse ale intreprinderii si ale macromediului.

Avand in vedere particularitatea acestei resurse, analiza ar trebui completata cu aspecte psihologice, sociologice si ergonomice.

Analiza resurselor umane presupune cercetarea urmatoarelor aspecte:

► Dimensiunea si structura resurselor umane

Dimensiunea resurselor umane se caracterizeaza cu ajutorul urmatorilor indicatori:

numarul de salariati;

numarul mediu de salariati;

numarul scriptic prezent la lucru;

numarul maxim de salariati.

Structura resurselor umane – pentru analiza se folosesc ratele de structura:

pe varste – informatii despre echilibrul intre experienta si creativitate. Dezechilibrul in piramida varstelor ridica probleme manageriale in promovare si recrutare

dupa vechime – procentul mare a personalului cu vechime are o semnificatie contradictorie:

asigura imaginea intreprinderii, contribuie la cultura sa.

genereaza cheltuieli suplimentare (spor de vechime, costuri suplimentare in informare la introducerea de noi tehnologii)

pe sexe

in functie de structura profesionala: personal operativ si personal administrativ–conducere

Cu efecte asupra rezultatelor intreprinderii, in conditiile progresului tehnic, este corelatia dintre:

si

= coeficient mediu de calificare

ki = categorii de calificare „i”

= numar de salariati pe categorii de calificari „i”

Conform „Clasificarii ocupatiilor din Romania”, in activitatea industriala sunt 7 categorii de calificare

= coeficientul mediu de complexitate a lucrarilor executate

vi = volumul lucrarilor pe categorii de complexitate

APLICATIE

Categorie de calificare (ki)

Repartizare salariati pe categorie de calificare (ni)

ni × ki

Repartizare salariati pe categorii de incadrare (vi)

ki×vi

Decalaj intre repartizarea salariatilor pe categorii si volumul lucrarilor

Nr. salariati

Nr. ore norma

I

II

III

IV

V

VI

VII

Total

Km

Kl

Se observa ca procentul cel mai mare a salariatilor este din categoria a III-a si procentul lucrarilor din categoria a II-a, fapt demonstrat si de calcul:

> - lucrari inferioare sunt realizate de salariati cu o calificare superioara. Lucrari din categoriile I si II sunt efectuate de salariati din categoriile IV, V, VI, VII

<- invers

Consecintele unei asemenea situatii pe care managerii trebuie sa o solutioneze sunt:

cresterea costului produselor (forta de munca trebuie platita conform calificarii)

cresterea cheltuielilor salariale si datoriilor similare.

disparitia motivatiei profesionale, deoarece salariatul lucreaza sub nivelul pregatirii sale.

► Comportamentul resurselor umane

Comportamentul resurselor umane afecteaza nivelul rezultatelor si calitatea intreprinderii.

Aprecierea comportamentului salariatilor intreprinderii se poate realiza urmarind:

A.    Mobilitatea salariatilor

B.    Utilizarea timpului de munca

A.    Analiza mobilitatii resurselor umane necesita doua dimensiuni conceptuale:

a)Circulatia personalului = micsorarea numarului salariatilor intreprinderii din cauze obiective (somaj, pensionari, incheierea contractelor pe perioada determinata, incapacitate de munca, satisfacerea studiilor)

b) Fluctuatia personalului = fenomen nejustificat datorat desfacerii contractului de munca, demisiei

B.    Utilizarea timpului de munca – este reflectata in „Balanta utilizarii timpului de munca”

Balanta folosirii timpului de lucru pe un muncitor operativ

Nr. crt.

Indicatori

Anul precedent

Anul curent

Plan

Efectiv

zile

zile

zile

Fond de timp calendaristic

Fond de timp maxim disponibil

Fond de timp efectiv lucrat

Timpul utilizat din care:

- justificat

- nejustificat

Justificate:

- concedii medicale

- concedii de maternitate, crestere copil

- zile libere platite (evenimente in familie, concedii de studii platite)

- intreruperea activitatii din cauze neimputabile salariatilor: neasigurarea cu materii prime, opriri accidentale ale utilajelor

Nejustificate:

Absente nejustificate, greve

 

TN

 


gr. de conflictualitate:

nr. greve;

nr. zile de greva;

coeficientul importantei grevei = nr. grevisti / nr. total salariati

absenteism

► Analiza productivitatii muncii

= reflecta eficienta cu care a fost cheltuita munca

Modele de calcul a productivitatii muncii

Productia

efecte

Eforturi

Qv

Va

CA

Tz

Th

Intre indicatorii productivitatii muncii se pot urmari urmatoarele corelatii:

- reflecta cresterea ponderii salariatilor operativi in total numar salariati;

- reflecta cresterea numarului salariatilor din administratie si conducere;

- modificarea categoriilor de salariati (operativi si administratie-conducere) este in acelasi ritm;

- semnifica existenta unor timpi de munca neutilizati justificat sau nejustificat;

- cresterea activitatii intreprinderii s-a produs pe cale intensiva;

- semnifica accentul ce a cazut pe cresterea eficientei cheltuielilor cu consumurile intermediare.

Modificarea laturii intensive si a laturii extensive a utilizarii resurselor umane afecteaza nivelul rezultatelor intreprinderii si calitatea.

Modificarile principalilor indicatori

economico-financiari si ale timpului de lucru

Nr.

crt.

Indicator

Simbol

Cifra de afaceri (mii lei)

CA

Vanzari marfuri (mii lei)

Vm

Numar salariati

NsNumar mediu de zile lucrate

Nz

Numar de ore lucrate pe salariat

Nn

Stocul mediu de marfuri (mii lei)

Cheltuieli salariale (mii lei)

Chs

Rezultatul exploatarii (mii lei)

Rexp

Total om ore

Th

Productivitatea muncii anuala (mii lei)

Productivitatea medie zilnica (mii lei)

Productivitatea medie orara (mii lei)

Tz

Efectele utilizarii sau neutilizarii sunt urmatoarele:

1) asupra CA

2) asupra Rexp

Modificarea asupra dimensiunii si calitatii rezultatelor.

1) asupra CA

2) asupra

=

3) asupra

= 12 rotatii

= 0,96 rotatii

4) asupra Rexp

Rezervele legate de promovarea progresului tehnic

In cadrul bazei tehnico-materiale se cuprind toate metodele, procedeele, conditiile si dotarile tehnico - organizatori ce care concura la desfasurarea activitatii. Tehnologia imbraca forme particulare de la un gen de activitate la altul. In acelasi mod, rationalizarea tehnologiei are implicatii diferite asupra eficientei muncii. Daca am particulariza pentru activitatea comerciala am spune ca, in acest domeniu, aceasta inseamna intre altele: extinderea aprovizionarii directe, de catre industrie a unor activitati care pana nu demult erau traditionale comertului (dozarea, partitionarea, preambalarea, cantarirea), care permit o simplificare a vanzarii, promovarea unor forme moderne de vanzare.

Schema rezervelor de crestere a productivitatii muncii


B. Diagnosticul managerial


Puncte forte si puncte slabe

► Tipul de management practicat

- prin bugete

- prin obiective

- participativ

► Organizarea

ROF si Fise post

Concordanta atributii si decizii

tipologia si structura deciziilor (curente, tactice, strategice

► grad de realizare a criteriilor de performanta conform  

contractului de managementPolitica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate