Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» CAIET DE PRACTICA MANAGEMENT FINANACIAR CONTABIL


CAIET DE PRACTICA MANAGEMENT FINANACIAR CONTABIL
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE

MANAGEMENT FINANACIAR CONTABIL

BUCURESTI
CAIET DE PRACTICA

Cuprins

Introducere

Rezumat introductiv

Capitolul 1: S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. - DATE GENERALE

Capitolul 2: ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Capitolul 3 : MODALITATI DE EFECTUARE A

INCASARILOR SI PLATILOR DE CATRE INTREPRINDERE

Capitolul 4: FINANTAREA INVESTITIILOR SI A ACTIVITATII DE EXPLOATARE

Capitolul 5: CALCULAREA AMORTIZARII MIJLOACELOR FIXE

Capitolul 6 : STABILIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Capitolul 7: CALCULUL PRELEVARILOR LA FONDURILE PUBLICE SI EFECTUAREA PRELEVARILOR LA FONDURILE PUBLICE

Capitolul 8: ORGANIZAREA SI EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU (INTERN)

Rezumat introductiv

Sucursala Brasov a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. a fost infiintata in anul 2004, principalul actionar este statul si are ca obiect principal de activitate montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare apartinand Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A.

In cadrul acestui caiet sunt prezentate date importante despre activitatea compartimentului Compatimentului financiar, contabilitate si aprovizionare.

Acest compartiment este coordonat de contabilul-sef, care are in subordinea sa angajati responsabili cu balantele de verificare centralizate, aprovizionare si intocmirea si centralizarea salariilor si intocmirea documentelor de plata.

In efectuarea incasarilor si a platilor sucursala foloseste urmatoarele documente: ordinul de plata, factura fiscala, ordinul de compensare..

Planurile de investitii cat si fondurile destinate realizarii acestora sunt gestionate la nivel central, adica la nivel de Minister de Transporturi, iar activitatea de exploatare este finantata din fonduri proprii obtinute in urma desfasurarii activitatilor specfice obiectului de activitate.

Modalitatea de amortizare a mijloacelor fixe stabilita de catre Consiliul de Administrate, in conformitatea cu legea, este cea liniara.

Rezultateale financiare ale centrelor de electrificare sunt raportate la nivel de sucursala, iar cele ale sucursalei sunt cumulate la nivel de societate calculandu-se profitul sau pierderea.

Sucursala are fata de buget o serie de obligatii contand in: TVA, contributii salariale, impozit pe cladiri si pe mijloace de transport.

Ea efectueaza, prin contabilul-sef, control financiar propriu intern.

Introducere

In cadrul stagiului de practica, desfasurat in perioada 11 iunie 2007 - 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al intreprinderii S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. am avut ocazia sa aflu despre organizarea si activitatile efectuate de acesta.

Cu ajutorul Hotararii de Guvern nr. 1283 din 13 august 2004 am aflat date despre infiintarea si modul de organizare al intreprinderii.

Studiind organigrama si regulamentul de organizare si funnctionare al intreprinderii am obtinut informatii despre modul de organizare, functionare si atributii ale personalului angajat in cadrul departamentului financiar-contabil.

De asemenea, mi-au fost oferite informatii despre modalitatile de efectuare a inacasarilor si platilor, utilizarea documentelor folosite in cadrul acestor operatiuni si am fost invatata sa completez o serie de documente justificative cum ar fi : ordinul de compensare, cecul barat, ordinul de plata, nota contabila si o serie de facturi.

Am studiat si discutat despre planurile de investitii, balantele de verificare lunare, statele de plata, prelevarile la fondurile publice si organizarea si efectuarea controlului financiar intern.

Capitolul 1: S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. - DATE GENERALE

S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr. 1283 din 13 august 2004 ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A. S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A.este o societate comerciala pe actiuni care are ca obiect de activitate montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare apartinand Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A.

Organizata ca persona juridica romana, societatea functioneaza conform cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu. La infiintare, S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. a avut un capital social initial de 53.883.347,50 RON

Capitalul se constituie prin aporturi in natura si in numerar, el fiind varsat integral de catre unicul actionar -  Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. S.A.

Societatea este impartita in 8 sucursale care isi au sediile in urmatoarele orase Bucuresti, Constanta, Galati, Iasi, Cluj, Timisoara, Craiova si Brasov.

Veniturile proprii sunt asigurate prin desfasurarea activitatilor mentionate anterior, compania practicand o cota de profit de 3% - 5%.

Initial, personalul a fost preluat de la companie urmand sa aiba aceleasi drepturi salariale ca si cele anterioare, pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca.

Societatea e condusa de Adunarea Generala a Actionarilor, Adunarea Generala a Actionarilor societatii fiind inclusa in Adunarea Generala a Actionarilor companiei. AGA societatii numeste Consiliul de Administratie al societatii la propunerea AGA companiei. Directorul societatii este, totodata si presedintele CA al societatii.

Datele prezentate in continuare se refera exclusiv la sucursala Brasov a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A.

Capitolul 2: ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Sucursala Iasi a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. este impatita in patru districte electificare: CE Miercurea Ciuc, CE Teius, CE Brasov si CE Sighisoara. Acestea, la randul lor se impart in districte de electrificare: 7, 8, 7, respectiv, 8 districte pe fiecare centru. Sucursala este condusa de un sef de sucursala. Acestuia ii este subordonat contabilul sef de sucursala, cel care se afla in fruntea Compatimentului financiar, contabilitate si aprovizionare.

Organization Chart

Organigrama pentru Sucurasala Brasov a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A

Pe fiecare centru de electrificare, subordonati sefului de birou, exista trei angajati responsabili cu:

Balantele de verificare, la nivel de centru;

Intocmirea salariilor;

Mijloacele fixe.

La nivel de sucursala contabilul sef are trei subordonati care sunt responsabili de :

Balantele de verificare centralizate;

Aprovizionare;

Intocmirea si centralizarea salariilor si intocmirea documentelor de plata.

Subordonarea in cadrul departamentului este prezentata in urmatoarele organigrame:

Organization Chart

Organigrama pentru Departamentul financiar - contabil la nivelul CE Miercurea Ciuc

Organization Chart

Organigrama pentru departamentul financiar - contabil de la nivelul fiecarui district

Cei patru sefi de birou, cate unul pentru fiecare centru, sunt subordonati direct contabilului sef, iar angajatii lor sunt subordonati indirect responsabilului cu activitatea respectiva de la nivel de sucursala.

Atributiile fiecarui angajat sunt prevazute in fisa postlui, iar cele ale contabilului sef si ale departamentului in Regulamentul de Organizare si Functionare.

CONTABILUL SEF este subordonat sefului de sucursala si analizeaza activitatea compartimentului aflat in subordonarea sa, dispune anumite masuri si raporteaza conducerii sucursalei. De asemenea, el:

 • Organizeaza contabilitata in cadrul sucursalei;
 • Organizeaza controlul financiar preventiv conform legislatiei in vigoare;
 • Pastreaza confidentialitatea lucrarilor incredintate;
 • Propune masuri pentru eficientizarea si modernizarea activitatii sucursalei;
 • Urmareste calitatea si corectitudinea actelor si avizelor emise de personalul din subordinea sa;
 • Verifica si avizeaza corectitudinea informatiilor supuse atentiei sefului sucursalei;
 • Coordoneaza activitatea compartimentului aflat in subordinea sa;
 • Coordoneaza platile catre bugetul statului sau alte institutii publice;
 • Coordoneaza platile catre furnizori, in limita disponibilitatilor bancare;
 • Aplica strategia si politicile de dezvoltare economica a Sucursalei;
 • Aproba fisa postului pentru toti salariatii din subordine;
 • Asigura efectuarea inventarierii patrimoniului;
 • Propune bugete de venituri si cheltuieli;
 • Coordoneaza intocmirea bugetului de venituri sicheltuieli al scucursalei, stabilte masuri d eincadrare in acesta;
 • Coordoneaza asigurarea resurselor financiare necesare realizarii programelor de exploatare, intretinere, reparatie, modernizare, dezvoltare in corelare cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
 • Coordoneaza intocmirea raportului de gestiune;
 • Coordoneaza modul de aplicare si respectare a legislatiei in vigoare, a instructiunilor de serviciu, reglementarilor, ordinelor si dispozitiilor conducerii societatii;
 • Previne si combate coruptia (monitorizeaza activitatea personalului care este implicat in activitati predispuse la aparitia fenomenului de coruptie, urmareste calitatea si corectitudinea actelor intocmite in cadrul compatimentului aflat in subordinea sa etc.);
 • De asemenea, el are obligatia de a executa toate sarcinile trasate de conducerea sucursalei.

COMPRTIMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATE SI APROVIZIONARE are urmatoarele atributii:

 • Este in subordinea contabilului sef de sucursala;
 • Acorda viza "CERTIFIC CFP" pe documentele finanaciare, conform legilatiei in vigoare;
 • Asigura evidenta derularii platilor catre furnizori;
 • Asigura legaturile cu Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili cu privire la impozitul pe salarii;
 • Asigura intocmirea, pastrarea fiselor fiscale pe toata durata angajarii salariatilor sucursalei, transmitrea anuala a fisei fiscale la organul fiscal teritorial, iar fiecarui salariat cate o copie a fisei fiscale;
 • Asigura procurarea de la Administratia Finantelor Publice a programului pentru calculul impozitului pe veitul global si alte programe de transmitere a datoriilor sucursalei fata de Bugetul Statului;
 • Calculeaza si tine evidenta drepturilor banesti, a retinerilor legale din salariu, a datoriilor pentru fiecare salariat din centralul sucursalei, conform legislatiei in vigoare;
 • Centralizeaza lunar declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul fondului de somaj, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, fondul de risc, etc., pentru a fi transmise la centralul societatii;
 • Intocmeste si depune pe termen scurt (pana la 31 ianuarie a fiecarui an) declaratiile privind impozitele si taxele locale, urmarind confirmarea si plata la termen catre bugetele locale;
 • Efectueaza plati si transferuri de sume banesti in limitele disponibilitatilor financiare si a dispozitiilor primite de la societate catre celelalte Sucursale de Electrificare, Bugetului Statului, institutii publice;
 • Efectueaza plati in limita disponibilitatilor bancare catre furnizori, in baza situatiilor operative, a facturilor din evidenta;
 • Efectueaza plati pentru ajutoarele sociale acordate salariatilor societatii in baza hotararilor CA, in limita disponibilului pentru asistenta sociala existent;
 • Elibereaza adeverinte de venit, etc. pntru salariatii sucursalei;
 • Intocmeste documentatia necesara pentru alimentarea card-urilor bancare cu drepturile banesti pentru salariatii sucursalei;
 • Intocmeste documentatia privind constituirea si retinerea garantiilor materiale aferente gestionarilor conform legii;
 • Intocmseste Fisa Fiscala nr. 1 si 2, conform legii, privind Codul fiscal cu modificarile si completarile la zi;
 • Intocmeste zilnic situatia operativa privind incasarile si platile defalcate pe destinatii pe baza extraselor bancare;
 • Organizeaza evidenta operativa a CEC-urilor barate si a extraselor acestora;
 • Organizeaza si efectueaza deschiderea conturilor bancare si formularistica corespunzatoare, lichidarea conturilor bancare, delegari pentru salariatii care depun si ridica in si din banca, solicitari si comunicari referitoare la costuri (extras de cont, comisioane, etc.);
 • Intocmeste zilnic, sau ori de cate ori este nevoie ordine de plata (documentele de plata);
 • Raporteaza lunar serviciului financiar al societatii fondul se somaj, fonmdul de asigurari sociale, fondul de sanatate, fondul de accidente de munca si boli profesionale si alte fonduri constituite la nivel de sucursala conform legilor in vigoare;
 • Recalculeaza si regularizeaza anual impozitul pe salarii pentru personallul sucursalei;
 • Studiaza permanent legislatia in vigoare cu privire la modificarile ce apar in legatura cu activitatea financiar contabila;
 • Verifica deconturile pentru deplasari in tara, pentru cheltuieli de protocol si gospodaresti dupa care avizeaza plata sumelor care se justifica;
 • Verifica zilnic extrasele de cont si urmareste permanent corespondenta cu banca in vederea derularii operatiunilor financiare;
 • Intocmeste balanta de verificare la nivel de sucursala pe baza norelor contabile si balantelor de la Centrele de Electrificare;
 • Analizeaza lunar situatia valorica a stocurilor si informeaza conducerea sucursalei privind stocurile cu miscare lenta sau fara miscare propunand masuri de remediere;
 • Arhiveaza toate documentele primite pentru contabilizare si cele rezultate din inregistrarea si prelucrarea datelor conform legii;
 • Centalizeaza "Decontul de TVA" din teritoriu plus central sucursala pe care il intocmeste la societate la termenele stabilite;
 • Indruma si coordoneaza activitatile compartimentelor de contabilitate si financiar in cadrul Centrelor de Electrificare;
 • Colaboreaza la intocmirea raportului de gestiune;
 • Coordoneaza si indruma activitatea de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul sucursalei;
 • Coordoneaza si indruma activitatea de inventariere anuala la nivel de sucursala si transmitere a procesului verbal la societate;
 • Verifica daca au fost valorificate rezultatele inventarierii;
 • Desfasoara si alte activitati pentru realizarea obiectului propriu de activitate;
 • Efectueaza contabilitatea operatiunilor privind lucrarile de reparatii;
 • Urmareste efectuarea punctajului intre evidenta contabila  si cea gestionara la nivel de Centre de Electrificare;
 • Urmareste inregistrarea corecta si permanenta a tuturor documentelor primare care privesc relatiile cu tertii, cu respectarea conditiilor legale;
 • Urmareste inregistrarea tuturor documentelor privind miscarea stocurilor de bunuri materiale;
 • Stabileste circuitul documentelor economico-financiare, compartimentele la care trebuie sa circule pentru certificare, vizare si aprobare, modul d eprimire al acestora pe tipuri de documente;
 • Organizeaza evidenta cheltuielilor atat in contabilitatea financiara cat si in cea de gestiune;
 • Organizeaza evidenta contabila a bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, a altor valori, precum si a miscarii acestora;
 • Organizeaza si raspunde de inregistrarile din conturi de ordine si evidenta din afara bilantului;
 • Organizeaza si asigura evidenta conturilor de TVA, a registrelor TVA, precum si Intocmirea corecta si la termen a declaratiilor de TVA de la centrele de electrificare si cumulat la sucursala;
 • Organizeaza si asigura evidenta contabila, respectiv contabilitatea financiara potrivit legislatiei in vigoare si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii astfel ancat sa asigure anregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si la rezultatele economice;
 • Organizeaza si conduce contabilitatea conturilor de ordine si evidenta , astfel incat sa asigure evidenta contabila a gradului de neutralizare a mijloacelor fixe si a celorlalte conturi, conform normelor legale;
 • Organizeaza, aplica si perfectioneaza sistemul informatic in domeniul contail, urmarind organizarea eficienta a compartimentelor contabile;
 • Raspunde de asigurarea confidentialititii lucrarilor si informatiilor de care ia cunostinta in legatura cu activitatea sucursalei;
 • Respecta si insusesste toate ordinele privind normele de protectie a muncii, PSI si protectia mediului specifice;
 • Tine evidenta furnizorilor, a clientilor, a debitoriilor si a creditorilor;
 • Urmareste lichidarea sumelor in curs de lamurire si a altor debite;
 • Urmareste si controleaza aplicarea in teritoriu a instructiunilor si metodologiilor cu specific economic financiar;
 • Organizeaza gestiunile de mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile pentru centralul sucursalei;
 • Primeste, sorteza, inregistreaza in documentele de evidenta primara si distribuie bunuri de natura mijloacelor fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile pentru centralul sucursalei;
 • Efectueaza transferuri de bunuri catre alte unitati si subunitati din subordinea sucursalei;
 • Participa la inventarierea patrimoniului centralului sucursalei si urmareste valorificarea acestuia;
 • Propune spre casare/declasare bunurile de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar scose din uz;
 • Asigura redistribuirea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar in vederea unei exploatari in conditii de eficienta maxima;
 • Urmareste in exploatare bunurile in vederea asigurarii continuitatii in functionare;
 • Asigura intretinerea si repararea echipamentelor din patrimoniul centralului sucursalei prin incheierea contractelor de service post-garantie pentru echipamentele de multiplicat si instalatiile de climatizare urmarind functionarea corespunzatoare a acestora si remedierea operativa a defectiunilor aparute ca urmare a exploatarii normale a echipamentelor;
 • Asigura aplicare prevederilor legale referitoare la confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor din cadrul sucursalei;
 • Asigura evidenta formularelor cu regim special (facturi fiscale, chitante fiscale, ordine de compensare, avize de insotite a marfii, etc.), prin inregistrarea lor in fisa de magazie si eliberarea numai catre persoanele autorizate;
 • Stbileste stocurile tampon de materiale consumabile in vederea asigurarii continuitatii activitatii sucursalei;
 • Elaboreaza propuneri pentru planul financiar d echeltuieli, de investitii si administrativ-gospodaresti ale sucursalei;
 • Elaboreaza propuneri pentru planul de aprovizionare cu rechizte de birou si materiale de itretinere pentru serviciile din centralul sucursalei;
 • Urmareste modul de realizare a contractelor pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale, combustibili, lubrfianti si produsele necesare subunitatilor sucursalei;
 • Stabileste masuri obligatorii cu privire la gestionarea eficienta a materiilor prima materialelor, combustibililor, lubrifiantiilor, etc. de catre subunitatile din coordonarea sucursalei;
 • Analizeaza periodic stocurile supranormative si dispune masuri de reducere a acestora precum si pentru casarea si declasarea elementelor materiale conform prevederilor legale;
 • Coordoneaza si urmareste activitatea de recuperarea si valorificare a materialelor refolosibile;
 • Executa codificarea unitara a materiilor prime, materialelor si pieselor de schimb utilizate de subunitatile din subordinea sucursalei;
 • Urmareste valorificarea materialelor si deseurilor rezultate idn procesele de reparatii, casari de bunuri, aflate in gestiunea unitatilor de electrificare;
 • Asigura necesarul de publictii interne si de specilitate (ziare, reviste, Monitorul Oficial, Foaia Oficiala, Buletin Comercial, Standarde, Coletii Legislative);
 • Are atributii in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;
 • Executa orice alte sarcini in domeniile specifice trasate de conducerea sucursalei.

Capitolul 3 : MODALITATI DE EFECTUARE A

INCASARILOR SI PLATILOR DE CATRE INTREPRINDERE

In cadrul operatiunilor de incasari si plati sucursala Brasov a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. se foloseste de urmatoarele documente:

 • Ordinul de plata - reprezinta dispozitia data de o persoana, numita ordonator, unei banci, de a plati o suma determinata in favoarea unei alte persoane, numita beneficiar, in vederea stingerii unei obligatii banesti a ordonatorului fata de beneficiar. El este un document de decontare interbancar care serveste la efectuarea unor plati diverse (furnizori, obligatii catre bugetul statului). Un ordin de plata include denumirea unitatii bancare la care unitatea are deschis contul, in partea din stanga sus, inscriusl "ordin de plata" in partea din dreapta sus, numarul de ordine (care se da de catre platitor), suma pentru care se emite ordinul de plata in cifre si litere, datele d eidentificare a platitorului (denumire, cod IBAN, CUI - cod unic de inregistrare, adresa platitorului si unitatea bancara). In partea a doua a ordinului de plata sunt cuprinse datele de identificare ale beneficiarului sumei (denumire beneficiar, cont IBAN, CUI, unitatea bancara unde isi are deschis contul, adresa). In partea de jos a ordinului de plata se afla justificarea platii, data emiterii, semnatura si stampila platitorului si spattiul rezervat unitatii bancare;
 • Factura fiscala - este un formular tipizat cu regim special, cu serie si numar atribuite de Directia Generala a Finantelor Publice, care cuprinde date despre furnizor in partea stanga sus (denumire, numar de inmatriculare in Registrul Comertului, cod fiscal, sediul, capital social si unitatea bancara in care se va face plata), data despre cumparator in partea dreapta sus (denumire, numar de inmatriculare in Registrul Comertului, cod fiscal, sediul, capital social si unitatea bancara din care se va face plata). Intre aceste doua elemente este inscris numarul facturii si data livrarii. In continuare se regasesc date depre denumirea produselor/serviciilor funizate, unitate de masura, cantitate, pret unitar (fara TVA), valoarea si valoarea TVA. Ultimul rand este rezervat pentru total valoare produse, respectiv, TVA si accize (unde este cazul). Formularul se incheie cu semnatura si stampila funizorului si date privind expeditia;
 • Ordinul de compensare - formular cu regim special, care circula numai in original si nu se deconteaza prin banca, nu se schimba contra numerar si priveste numai obligatii certe fara dobanzi si penalizari. Formularul se completeaza in doua examplare de catre agentul economic initiator (exemplar albastru si rosu). In el se inscrie suma pentru care se face compensarea, se semneaza de catre agentii economici (initiatorul si destinatarul), iar pe verso se inscriu numarul facturilor compensate, data lor, valoarea facturata si valoarea compensata. Cu acest formular se deconteaza numai contravaloarea facturilor dintre cei doi paticipanti la compensare (pentru ordinul de compensare direct) sau facturile participantilor la compensare (cand compensarea se face in circuit). La final se transmite primul exemplar de catre platitor, beneficiarului. Ordinul de compensare are anexat protocolul incheiat la contractul de compensare a datoriilor reciproce .

Totalitatea operatiunilor efectuate de Centrul Electrificare Miercurea Ciuc a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A., inclusiv operatiunile de incasari si plati se centralizeaza, lunar, in note contabile, care se introduc apoi in balantele de verificare.

Capitolul 4: FINANTAREA INVESTITIILOR SI

A ACTIVITATII DE EXPLOATARE

Fiind sucursala unei societati comerciale la care principalul actionar este statul, pentru S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. Brasov planurile de investitii cat si fondurile destinate realizarii acestora sunt gestionate la nivel central, adica la nivel de Minister de Transporturi. Ministerul are deschise linii de credit la banci nationale si internationale si angajeaza imprumuturi pentru a finanta o serie de investitii. Prioritare in ultimii ani au fost, in cadrul CFR, informatica feroviara, respectiv CFR marfa si CFR calatori. Asadar nu s-au efectuat investitii in cadrul S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A., in mare parte datorita lipsei de fonduri destinate acestei societati din cadrul CFR.

Activitatea de exploatare a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. este finantata din fonduri proprii, sucietatea obtinand venituri din activitatea sa principala montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare apartinand Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A, pentru asigurarea functionarii infrastructurii feroviare in scopul realizarii transportului feroviar public. De asemena, se pot obtine venituri din desfasurarea unor activitati secundare cum ar fi: servicii de intretinere tehnica si reparare a instalatiilor liniilor de contact, servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de energoalimentare a caii ferate electrificate, servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de electroalimentare, servicii de intretinere si reparare a instalatiilor de comanda la distanta si telecomanda, servicii de comanda operativa a instalatiilor de electrificare apartinand Companiei, servicii de interventii operative in cazul deranjamentelor, evenimentelor si accidentelor feroviare, servicii de consultanta de specialitate pentru instalatiile de electrificare, asistenta tehnica si management de proiecte de electrificare, reabilitare, asistenta tehnica si reprezentare in organisme internationale pe probleme de schimb de informatii si interoperabilitate in domeniul instalatiilor de electrificare, servicii de proiectare instalatii electrice, servicii de proiectare si asamblare a echipamentelor de masura, reglare si control pentru instalatiile automatizate, servicii de masuratori si verificari electrice, servicii de metrologie, lucrari de instalatii electrice, servicii de intretinere si reparare a motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice, fabricarea de aparate pentru distributia si comanda electriciatii, servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor, servicii de intretinere si reparare a materialului rulant specific activitatii, servicii de reglementare in domeniul instalatiilor de electrificare si al gestionarii energiei electrice, concesionarea, locatia de gestiune si inchirierea de active catre persoane fizice si juridice, servicii de asistenta tehnica de specialitate, servicii de culegere de date si exploatare aplicatii informatice, lucrari constructii-montaj linii de contact, lucrari constructii-montaj linii electrice aeriene si subterane de medie si joasa tensiune, elaborarea de instructiuni specifice pentru intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare, intermedierea si comercializarea produselor si serviciilor specifice, activitati de aprovizionare comerciala si de comert, inclusiv comert exterior, specifice activitatii proprii, activitati de instruire de specialitate si atestare a personalului care executa lucrari in zona caii ferate electrificate sau la alte instalatii electrice, instalarea si configurarea sistemelor de securitate, transmiterea datelor pe suport propriu, administrare si exploatarea spatiilor proprii si a utilitatilor aferente acestora,activitati sociale, culturale si sportive pentru personalul propriu si pentru terti. Societatea poate desfasura si alte activitati specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate. In conformitate cu legea societatea utilizeaza veniturile obtinute din aceste activitati pentru a finanta activitatea de exploatare. De asemenea, ea mai poate utiliza si creditele bancare sau alte surse financiare.

Capitolul 5: CALCULAREA AMORTIZARII

MIJLOACELOR FIXE

Modul de amortizare a mijloacelor fixe este stabiliat de catre Cosniliul de Administrate, in conformitatea cu legea. Ca modalitate de amortizare la nivelul S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. se foloseste amortizarea liniara. S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. detine numeroase mijloace fixe. Situatia lor se prezinta, la 31 mai 2009, astfel:

Denumire

Cont

Valoare

Valoare cumulata anterior

Amortizarea lunara

Amortizarea cumulata prezent

Valoare ramasa

Constructii

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)

Aparate si instalatii de masura, control si reglare

Mijloace de transportMobilier, aparatura birotica si echipament de protectie

Datele pentru completarea situatiei mijloacelor fixe sunt preluate din balanta de verificare din data de 31 mai 2009.

Capitolul 6 : STABILIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Societatea S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. tine evidenta contabila in lei, intocmeste anual situatia financiara anuala (bilantul) si contul de profit si pierdere, conform legislatiei in vigoare, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice. Situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.

Bilantul sintetizeaza, printr-un sistem de indicatori, situatia financiara din exercitiul curent, comparativ cu cea din exercitiul precedent. Bilantul unei societati se prezinta sub forma unui tipizat:

Bilant

Incheiat la data de 31 decembrie 2008

Nr. rd.

Sold la

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ci. 201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-

II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211 +212+213+214+231 +232-2811-2812-2813-2814-291-293')

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267-296)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

b: active circulante

1. STOCURI

(ct. 301+302+303+7-308+331+332+341+345+ 346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+7-368+371+/-378+38I+/-388-

II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat.) (ct. 4092+411+413+418+425+ 4282+43 r)+437')+4382+ 44r*>+4424+4428*<)+444')

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

Nr. rd.

Sold la

inceputul anului

sfarsitul anului

A

B

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O

PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+ 43 *')+d,n*'''+ 438 l+44r**)+4423+4428*')+ 444'*)+446'*)+447*'*i+4481+451 *')+452*'*>+455+

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+ 404+405 +408+419+421+423+424-426+427+ 4281+ 43r**)+437*') +4381+441 '''+4423+ 4428***)+444*')+446***)+447'*>' +4481+451'*>+ 452*')+455+456***)+457+4581 +462+

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)

I. VENITURI IN AVANS

rd. (17+18), din care:

ct. 131

ct. 472

X CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, (rd. 20 la 22)

din care: - capital subscris nevarsat (1011)

- capital subscris varsat (1012)

- patrimoniul regiei (1015)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE  Sold C (ct. 105)  Sold D

IV. REZERVE (ct. 106)

V. REZULTATUL REPORTAT Sold C (ct. 117) SoldD

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C FINANCIAR (ct. 121) Sold D

Repartizarea profitului (ct. 129)

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)

Patrimoniu public (ct. 1016)

TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)

Contul de profit si pierdere prezinta totalitatea veniturilor si cheltuielilor care se efectueaza in cadrul societatii. Contul de profit si pierdere are, de asemenea, forma unui tipizat:

Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorului

Nr, rd.

exercitiul financiar

precedent

incheiat

A

BVenituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

2. Variatia stocurilor  Sold C (ct. 711) SoldD

3. Productia imobilizata (ct. 721+722)

4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +05-06 + 07 + 08)

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)

fa) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605)

c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16) in care:

a) Salarii (ct. 621+641)

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)

7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18 - 19)

a. 1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813)

a. 2) Venituri (ct. 7813)

7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21 - 22)

b. 1) Cheltuieli (ct 654+6814)

b. 2) Venituri (ct. 754+7814)

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct: 611+612+ 613+614+621 +622+623+624+625+626+ 627+628)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28 - 29)

- Cheltuieli (ct. 6812)

-Venituri (ct. 7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17 +20 +23 +27)

REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 09 -30)

- Pierdere (rd. 30 - 09)

J32~

9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)

- din care, in cadrul grupului

10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)

- din care, in cadrul grupului

11. Venituri din dobanzi (ct. 766)

- din care, in cadrul grupului

Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768)Denumirea indicatorului

Nr. rd.

exercitiul

precedent

financiar incheiat

A

B

VENITURI FINACIARE TOTAL

(rd. 33 + 35 +37 +39)

12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)

- Cheltuieli (ct. 686)

- Venituri (ct. 786)

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)

- din care, in cadrul grupului

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41 +44 + 46)

REZULTATUL FINANCIAR:

- Profit (rd. 40-47)

- Pierdere (rd. 47 - 40)

14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 09 + 40 - 30 - 47)

- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)

15. Venituri extraordinare (ct. 771)

16,. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 52 - 53)

- Pierdere (rd. 53 - 52)

VENITURI TOTALE (rd. 09 + 40 + 52)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + 47 + 53)

18. REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 56 - 57)

- Pierdere (rd. 57-56)

19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)

20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)

21, REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 58-60-61)

- Pierdere (rd. 59+60-61) (rd. 60 + 61 -58)

Profitul se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobata de AGA. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii, iar cel ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat potrivit hotararii AGA si legislatiei in vigoare. Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiei financiare anuale de catre AGA. In cazul inregistrarii de pierderi, AGA va analiza cauzele si va hotara in consecinta. Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza hotararii AGA.

La nivel de sucursale, se raporteaza veniturile si cheltuielile centrelor afiliate, ele transmitandu-se la unitatea tutelara cu ajutorul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati". Tot la nivel de sucursale se insumeaza veniturile si cheltuielile, cu ajutorul contului 121"Profit si pierderdere" care se raporteaza sediului central din Bucuresti. Rezultatul final se reflecta in balanta/bilantul incheiate de societate.

S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. prin sucursala sa din Brasov efectueaza urmatoarele tipuri de cheltuieli:

Chetuieli cu materiale auxiliare ;

Cheltuieli privind combustibilul;

Cheltuieli privind pisele de schimb;

Cheltuieli prvind alte materiale consumabile;

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar;

Cheltuieli privind materiale nestocate;

Cheltuieli privind apa, canalizarea;

Cheltuieli privind energia electrica;

Cheltuieli privind energia termica;

Cheltuieli privind marfurile;

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile;

Cheltuieli cu chirii spatii;

Cheltuieli de transport (permise, autorizatii);

Diurna deplasare;

Cheltuieli postale si telefoane;

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate;

Alte cheltuieli cu serviciile;

Cheltuieli cu prelevarilela buget;

Cheltuieli cu salarii;

Cheltuieli cu biletele de tratament;

Despagubiri, amenzi si penalitati;

Cheltuieli cu amortismentele.

S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. obtine urmatoarele venituri:

Venituri din lucrari executate si servicii prestate;

Venituri din vanzarea marfurilor;

Venituri din diverse activitati;

Venituri din vanzarea de active si alte operatiuni de capital;

Alte venituri de exploatare;

Venituri din dobanzi.

Capitolul 7: CALCULUL PRELEVARILOR LA FONDURILE PUBLICE SI EFECTUAREA PRELEVARILOR LA FONDURILE PUBLICE

Sucursala Brasov a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. plateste catre buget urmatoarele tipuri de impozite si taxe:

 • TVA (diferenta dintre TVA-ul colectat si TVA-ul deductibil);
 • Contributii salariale:
  • Datorate de unitate:

CAS 20,8%;

Contributii pentru concedii medicale 0,85% ;

Contributii la asigurari de sanatate 5,2% ;

Contributie ajutor somaj 0,5% ;

Comision carti munca 1% ;

Fond solidaritate handicap 4%;

Fond de accidente 0,297%;

  • Datorate de angajati:

Asigurari de sanatate 5,5%;

CAS 10,5%;

Somaj 0,5%;

Impozit pe venit 16%;

 • Impozit pe cladiri este calculat ca procent din valoarea de inventar, in functie de amplasarea in zona urbanistica elaborata de Consiliul Local;
 • Impozit pe mijloace de transport procent din valoarea de inventar, in functie de capacitatea cilindrica si tonaj;

TVA-ul de plata se plateste lunar, pa baza declaratiei de TVA care se depune la organul fiscal local pana pe data de 25 a lunii in curs, pentru luna precedenta.

Contributiile salariale se platesc, pe baza Declaratiei 100 (completata in doua exemplare si pe suport magnetic), la Directia de Finante pana pe data de 25 a lunii in curs, pentru luna precedenta.

Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere, care se completeaza si se depune la inceputul fiecarui an pana pe data de 31 ianuarie. Incepand cu anul 2007 impozitul pe cladiri se plateste semestrial prima transa achitandu-se pana pe data de 31 martie, iar cea de-a doua pana pe 30 septembrie a anului in curs.

Impozitul pe mijloace de transport se stabileste pe baza declaratiei de impunere care se completeaza anual si se depune la finantele publice locale pana pe data de 31 ianuarie a fiecarui an. Impozitul se plateste trimestrial, in transe egale.

Daca se intarzie cu plata acestor impozite unitatea este obligata sa calculeze si sa vireze majorari, penalitati si dobanzi.

Capitolul 8: ORGANIZAREA SI EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU (INTERN)

La S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. controlul financiar preventiv propriu este organizat conform prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. 522/2003 prin care se aproba Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare.

Controlul financiar preventiv propriu are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a opretiunilor care fac obicetul acestuia din punct de vedere al:

Respectarii tuturor prevederilor legale;

Indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice;

Incadrarea in limitele si destinatia creditelor bugetare sau angajamentelor dupa caz;

Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si documentelor justificative certificate in priviinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente. El se organizeaza in cadrul compartimentelor financiar-contabile si se exercita prin viza de persoana imputernicita - in scris - in acest sens de catre conducatorul unitatii (contabilul-sef). Persoana care exercita controlul financiar preventiv trebuie sa fie alta decat cea care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. Ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: competenta profesionala, independenta decizionala, obiectivitate, conduita morala, confidentialitate si incompatibilitate.

Viza de control financiar preventiv se exercita prin aplicarea sigiliului personal care trebuie sa cuprinda denumirea unitatii, mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv", numarul sigiliului si data acordarii vizei. Toate documentele prezentate la viza de CFP se inscriu intr-un "Registru privind operatiunile rezentate la viza de control financiar preventiv". Daca nu sunt respectate cerintele legale, documentele sunt restituite emitentului precizandu-se in scris motivele restituirii.

Daca in urma verificarii se constata ca operatiunile nu indeplinesc conditiile de legalitate imputernicitul cu controlul financiar preventiv va refuza motivat in scris acordarea vizei de CFP consemnand acest fapt si in registru operatiunilor supuse CFP, comunicand acest fapt si conducatorului unitatii. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare, operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului unitatii, dar contrbilul-sef va informa Ministerul Finantelor Publicesi organul ierarhic superior.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate