Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Aspecte teoretico-metodologice privind fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicii firmei


Aspecte teoretico-metodologice privind fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicii firmei


Aspecte teoretico-metodologice privind fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si politicii firmei

Esenta acestei lucrari destinata studentilor economisti o constituie, asa cum s-a precizat, fundamentarea si elaborarea strategiei si politicii unei firme industrial, organizata ca societate comerciala pe actiuni .

Litreratura de specialitate insista pa necesitatea derul;arii procesului strategic-tactic dupa un scenario structurat in mai multe etape:

a. Fundamentarea

b. Elaborarea

c. Implementarea

a. In etapa de fundamentare se urmareste , pe de o parte, precizarea unor premise si, pe de alta parte , punctarea principalelor categorii de informatii ce urmeaza a fi valorificate in elaborarea strategiei si politicii firmei.Astfel, in ceea ce priveste premisele proiectiei viitorului firmei pe orizonturi variabile de timp , mai ales de peste un an , este necesara luarea in considerare a urmtoarelor aspecte:

v     faza ciclului de viata in care se afla intrepriderea , premise ce influenteaza decisive tipul de strategie ce urmeaza a fi adoptat cat si componentele acesteia, de la obiective la modalitatile de obtinere a avantajului competitive;

In ceea ce priveste societatea comerciala care face obiectul acestei lucrari, faza in care se afla este aceea de maturitate , situatie ce impune:

diferentierea produselor;

cautarea de noi piete;

axarea pe costuri ca element de avantaj competitiv;

intensificarea actiunilor promotionale;

Tipul de strategie pa care se va "merge" va fi:

Tabelul nr 18

Criteriu de clasificare

Tip de strategie

Caracteristici

1

2

3

Sfera de cuprindere

Globala(cu prioritate)

Luarea in considerare a ansamblului componentelor procesuale si structural ala firmei

Dinamica

obiectivelor

De consolidare , cu tendinta spre dezvoltare

Accent pe aspectele calitative, fara neglijarea celor cantitative.

Obiective superioare prioadei precedente.

Natura obiectivelor si a principalelor abordari strategice

Ofensiva

Inovationala

Manageriala

Patrunderea pe noi piete

Extinderea nomenclatorului de fabricatie

Modernizarea managementului si a componentelor sale

Facem precizarea ca este foarte dificil de delimitat un tip de strategie de altul , dat fiind faptul ca apar si se manifesta numeroase interferente in ceea ce priveste elementele de caracterizare.

v     existenta unor stakeholderi, respective a factorilor endogeni si exogeni firmei, ale caror interese economice sunt influentate major de modul de concepere si derulare a activitatilor sale.In categoria acestora intra:

  • proprietarii
  • actionarii
  • salariatii
  • sindicatele
  • managrii
  • furnizorii
  • clientii
  • bancile
  • statul (administratia publica)
  • autoritatile locale

In prezentarea caracteristicilor tipologice ale firmei simulate se fac referiri la asemenea stakeholder, ce influenteaza decisive prezentul si mai ales , viitorul sau.

v     asigurarea continuitatii elaborarii si aplicarii strategiei si politici firmei, pe baza modificarilor ce intervin in caracteristicile dimensionale si functionale ale acestora.Adaptarea prin schimbare la mutatiile ce intervin in mediul ambiant , national si international, este singura modalitate de raspuns eficace la provocarile acestuia. Acest lucru nu este posibil decat prin strategii si politici realiste, asa cum se incearca si in lucrarea de fata .

v     multidimensionarea strategiei si politicii globale, asigurata de viziunea sistemica asupra intreprinderii (sistem socio-economic, sistem tehnico-material, sistem de management etc.)

v     flexibilitatea strategiei si politicii firmei, respectiv modificarea partiala a continutului acestora , pe parcursul derularii procesului strategic-tactic , ca urmare a aparitiei unor nesincronizari intre componentele majore (obiective, modalitati de realizare , resurse , termene etc.)

v     transferul international de know-kow managerial, internationalizarea activitatilor economice ,abordarea sistemica elaborarii si implementarii sunt alte importante premise de care trebuie sa se tina seama in derularea procesului strategico-tactic.

Concomitent , este necesara colectarea de informatii care sa permita elaborarea propriu-zisa a strategiei si politicii , furnizate de:

v     diagnosticarea viabilitatii economico-financiare si manageriale a firmei , pe baza elementelor informationale oferite de prima parte a lucrarii;

v     studiile de marketing , referitoare la piata firmei;

v     studiile de prognoza , referitoare la tendintele manifestate la nivel de ramura si economie nationala;

v     studiile ecologice.

b. Etapa de elaborare propriu-zisa parcurge un scenario in care se pune un accent pe:

v     formularea misiunii firmei;

v     stabilirea obiectivelor;

v     conturarea modalitatilor de realizare a acestora;

v     dimensionarea resurselor

v     precizarea termenelor intermediare si finale de realizare a obiectivelor si de derulare a optiunilor strategic-tactice;

v     determinarea avantajului competitive;

v     cuplarea componentelor strategic-tactice in strategia (politica) globala;

v     elaborarea referitoare la aceste secvente sunt prezentate in continuare.

c Implementarea strategiei si politicii, o etapa cu un pronuntat character pragmatic, reclama , ca principale actiuni , urmatoarele:

v     pregatirea implementarii , in sensul crearii conditiilor materiale, umane si financiare si pregatirii climatului din cadrul firmei , in vederea minimalizarii rezistentei la schimbare;

v     reproiectarea sistemului da management si a componentelor majore ale acestuia (metodologica , decizionala , informationala , organizatorica ), dupa scenarii metodologica riguroase;

v     operarea schimbarilor strategico-tactice preconizate de natura economica , tehnica, umana, manageriala etc.

v     evaluarea strategiei si politicii firmei prin determinarea eficientei acestora;

v     operarea unor modificari, a unor perfectionari, in functie de modificarile ce intervin in parametrii de stare ai firmei si mediului sau ambient.

Ne vom referi in continuare la elaborarea strategiei si politicii firmei, punctand cele mai semificative aspect pe care acestea le presupune.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate