Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Instrumente de politica monetara


Instrumente de politica monetara


Instrumente de politica monetara

Aplicatia 1

Fie urmatoarea situatie initialǎ reflectatǎ pe baza bilantului bancii centrale si bilantului agregat al bancilor comerciale (bilanturi simplificate):

Banca centrala

A    PActive    3500

Rezerve minime ale bancilor comerciale 1000

Emisiune baneasca    2500

Total    3500

Total    3500

Bancile comerciale

A    P

Credite acordate economiei    7500

Rezerve minime la banca centrala    1000

Alte active    3500

Depozite 10000

Alte pasive    2000

Total    12000

Total    12000

Cum se modifica fata de situatia initiala creditele acordate economiei de catre bancile comerciale la cresterea ratei rezervei minime obligatorii la 15% din depozite, respectiv la scaderea acesteia la 6% din depozite.

a. scad cu 500 respectiv cresc cu 400; b. scad cu 400 respectiv cresc cu 500; c. cresc cu 500 respectiv scad cu 400; d. cresc cu 400 respectiv scad cu 500; e. scad cu 500 respectiv cresc cu 500.

REZOLVARE:

In situatia initiala rata rezervei minime obligatorii este de 10% din depozite ().

Cresterea ratei rezervei minime obligatorii la 15% duce la scaderea posibilitatilor de creditare a economiei nationale (a). In acest caz, rezervele minime devin 1500 (), iar in conditiile mentinerii unui total bilantier constant, creditele acordate economiei de catre bancile comerciale scad cu 500 (cresterea de rezerva, adica 1500-1000).

Banca centrala

A    (a) P

Active    3500

Rezerve minime ale bancilor comerciale 1500

Emisiune    2000

Total    3500

Total    3500

Bancile comerciale

A    (a) P

Credite acordate economiei    7000

Rezerve minime la banca centrala    1500

Alte active    1500

Depozite    10000

Total 10000

Total 10000

Scaderea ratei rezervei minime obligatorii de catre banca centrala conduce la cresterea creditelor acordate economiei de catre bancile comerciale (b). In acest caz, fata de situatia initiala, rezervele minime obligatorii devin 600 (), iar in conditiile mentinerii unui total bilantier constant, creditele acordate economiei de catre bancile comerciale cresc cu 400 (scaderea de rezerva, adica 1000-600)

Banca centrala

A    (b) P

Active    3500

Rezerve minime ale bancilor comerciale 600

Emisiune    2900

Total 3500

Total    3500

Bancile comerciale

A (b) P

Credite acordate economiei    7900

Rezerve minime la banca centrala    600

Alte active    1500

Depozite    10000

Total    10000

Total 10000

Concluzie: La cresterea ratei rezervei la 15 % creditele acordate scad cu 500, iar la scaderea ratei rezervei la 6%, creditele acordate cresc cu 400 (varianta "a")

Aplicatia 2

Fie urmatoarea situatie bilantiera a societati bancare XYZ din Romania: Rezerva minima obligatorie: 110.000; Bonuri de tezaur: 75.000; Credite acordate economiei: 425.000; Alte active: 15.000; Depozite la vedere in moneda nationala 100.000; Depozite in euro 200.000; Depozite la termen in moneda nationala 200.000; Capital 100.000; Alte pasive 25.000. Stiind ca baza de calcul pentru rezerva minima o reprezinta depozitele, sa se stabileasca efectul generat asupra potentialului de creditare al bancii de faptul ca banca centrala decide renuntarea la rata unica a rezervelor minime obligatorii (in situatia initiala) si aplicarea unor rate diferentiate ale rezervei minime obligatorii in functie de tipul devizei disponibilitatilor atrase (18% pentru ROL si respectiv 25% pentru euro) concomitent cu achizitia de catre banca centrala a unor bonuri de tezaur in valoare de 4.000 u.m. de la banca XYZ.

a. scade cu 2000 u.m. b. creste cu 10.000 c. creste cu 2000 u.m. d. scade cu 5.200 u.m. e. creste cu 1.000 u.m.

REZOLVARE:

Bilantul initial al bancii XYZ este:

ACTIV    PASIV

Credite acordate economiei    425000

Rezerva minima obligatorie    110000

Bonuri de tezaur    75000

Alte active     15000

Depozite la vedere in lei    100000

Depozite la termen in lei    200000

Depozite in EURO    200000

Capital 100000

Alte pasive    25000

Total    625000

Total    625000

In conditiile noilor rate de rezerva minima obligatorie, rezerva minima pentru depozitele in lei va fi:

iar rezerva minima pentru depozitele in EURO va fi:

Ca urmare, rezerva minima totala va fi 104000 (54000+50000).

Prin vanzarea de bonuri de tezaur de catre banca XYZ in valoare de 4000 scade portofoliul de bonuri de tezaur al acesteia la 71000. ca urmare, bilantul final al bancii XYZ va fi:

ACTIV    PASIV

Credite acordate economiei    435000

Rezerva minima obligatorie    104000

Bonuri de tezaur    71000

Alte active 15000

Depozite la vedere in lei    100000

Depozite la termen in lei    200000

Depozite in EURO    200000

Capital 100000

Alte pasive    25000

Total    625000

Total    625000

In conditiile mentinerii unui total bilantier constant, creditele acordate economie de catre banca XYZ vor creste la 435000.

Concluzie: Creste capacitatea de creditare a bancii XYZ cu 10000 (varianta "b").

Aplicatia 3

Fie urmatorul bilant simplificat al bancii Centrale BNX:

Bilantul Bancii Centrale (BNX)    mld. ROL

Activ

Pasiv

Aur si devize

Emisiune baneasca

Bonuri de tezaur

Disponibilitati ale bancilor comerciale la Banca Centrala

Credite acordate economieiAlte active

Total activ

Total pasiv

Presupunem ca Banca Centrala achizitioneaza 20 mld. bonuri de tezaur de la o banca comerciala pentru care plateste in contul acestei banci deschis la BNX. Daca multiplicatorul monetar este 5, cu cat se modifica oferta de moneda?

a. scade cu 100 mld; b. creste cu 100 mld; c. Creste cu 20 mld; d. Scade cu 20 mld; e. Nu se modifica.

REZOLVARE:

In tabelul de mai jos, se prezinta efectul acestei tranzactii asupra bilantului BNX

Bilantul Bancii Centrale (BNX)    mld. ROL

Activ

Pasiv

Aur si devize

Emisiune baneasca

Bonuri de tezaur

Disponibilitati ale bancilor comerciale la Banca Centrala

Credite acordate economiei

Alte active

Total activ

Total pasiv

In comparatie cu situatia initiala, nivelul valoric al bonurilor de tezaur detinute de BNX a crescut cu 20 mld. (de la 560 mld ROL la 580 mld. ROL), simultan cu cresterea cu aceeasi marime a disponibilului bancilor comerciale la Banca Centrala (de la 80 mld. ROL la 100 mld. ROL).

Baza monetara este egala cu suma dintre nivelul emisiunii banesti si marimea disponibilului bancilor comerciale la BNX.

M0 - baza monetara

E - emisiune baneasca

DI - disponibilitati la BNR

Astfel, baza monetara creste cu 20 mld. ROL, de la nivelul initial de 840 mld. ROL la 860 mld. ROL dupa achizitionarea bonurilor de tezaur.

Oferta de moneda se poate scrie ca produs intre baza monetara si multiplicatorul monetara:

M0 - baza monetara

MS - oferta de moneda

m - multiplicatorul monetar

Modificarea ofertei de moneda este egala cu produsul dintre modificarea bazei monetare si marimea multiplicatorului monetar (presupunand ca multiplicatorul monetar este constant):

M0 - baza monetara

MS - oferta de moneda

m - multiplicatorul monetar

In conditiile in care multiplicatorul monetar este 5, modificarea ofertei de moneda va fi .

Concluzie: Oferta de moneda creste cu 100 mld. ROL (varianta "b").

Aplicatia 4

Fie urmatoarea situatie bilantiera simplificata a unei banci centrale:

Bilantul Bancii Centrale    mld. ROL

Activ

Pasiv

Aur si devize

Emisiune baneasca

Bonuri de tezaur

Disponibilitati ale bancilor comerciale la Banca Centrala

Credite acordate economiei

Alte active

Total activ

Total pasiv

Presupunem ca banca centrala vinde bonuri de tezaur in suma de 100 mld. ROL unei banci comerciale. Daca multiplicatorul monetar este 4, cu cat se modifica oferta de moneda?

a. scade cu 100 mld; b. creste cu 100 mld; c. Creste cu 400 mld; d. Scade cu 400 mld; e. nu se modifica.

REZOLVARE:

In tabelul de mai jos, se prezinta efectul acestei tranzactii asupra bilantului simplificat al Bancii Centrale:

Bilantul Bancii Centrale    mld. ROL

Activ

Pasiv

Aur si devize

Emisiune baneasca

Bonuri de tezaurDisponibilitati ale bancilor comerciale la Banca Centrala

Credite acordate economiei

Alte active

Total activ

Total pasiv

Pornind de la situatia initiala, nivelul valoric al bonurilor de tezaur detinute de banca centrala s-a diminuat cu 100 mld. ROL (de la 500 mld ROL la 400 mld. ROL), simultan cu scaderea cu aceeasi marime a disponibilului bancilor comerciale la Banca Centrala (de la 300 mld. ROL la 200 mld. ROL).

Baza monetara este egala cu suma dintre nivelul emisiunii banesti si marimea disponibilului bancilor comerciale la Banca Centrala:

M0 - baza monetara

E - emisiune baneasca

DI - disponibilitati la BNR

Astfel, baza monetara scade cu 100 mld. ROL, de la nivelul initial de 1000 mld. ROL la 900 mld. ROL dupa vanzarea bonurilor de tezaur.

Oferta de moneda se poate scrie ca produs intre baza monetara si multiplicatorul monetara:

M0 - baza monetara

MS - oferta de moneda

m - multiplicatorul monetar

Modificarea ofertei de moneda este egala cu produsul dintre modificarea bazei monetare si marimea multiplicatorului monetar (presupunand ca multiplicatorul monetar este constant):

M0 - baza monetara

MS - oferta de moneda

m - multiplicatorul monetar

In conditiile in care multiplicatorul monetar este 4, modificarea ofertei de moneda va fi .

Concluzie: Oferta de moneda scade cu 400 mld. ROL (varianta "d").

Aplicatia 5

Fie urmatoarea situatie bilantiera simplificata a unei banci centrale:

Bilantul Bancii Centrale    mld. ROL

Activ

Pasiv

Aur si devize

Emisiune baneasca

Bonuri de tezaur

Disponibilitati ale bancilor comerciale la Banca Centrala

Credite acordate economiei

Alte active

Total activ

Total pasiv

Se constata pe piata valutara o tendinta de apreciere reala a monedei nationale (ROL). Pentru a tempera aceasta tendinta, Banca Centrala tranzactioneaza EURO in valoare de 20 mld. ROL cu o banca comerciala si se angajeaza simultan intr-o operatiune de sterilizare cu bonuri de bonuri de tezaur avand ca partener o alta banca comerciala. Sa se precizeze sensul operatiunilor (vanzare sau cumparare) si sa se evidentieze noua situatie bilantiera a Bancii Centrale.

REZOLVARE

Pentru a tempera tendinta de apreciere a monedei nationale (ROL) in raport cu EURO, Banca Centrala trebuie sa cumpere EURO de pe piata. In consecinta, dupa aceasta operatiune, bilantul Bancii Centrale devine:

Bilantul Bancii Centrale    mld. ROL

Activ

Pasiv

Aur si devize

Emisiune baneasca

Bonuri de tezaur

Disponibilitati ale bancilor comerciale la Banca Centrala

Credite acordate economiei

Alte active

Total activ

Total pasiv

Nivelul valoric al devizelor detinute de Banca Centrala creste cu 20 mld. ROL. In acelasi timp, disponibilul bancilor comerciale la Banca Centrala creste cu 20 mld. ROL (de la 200 mld. ROL la 220 mld. ROL).

Baza monetara este egala cu suma dintre nivelul emisiunii banesti si marimea disponibilului bancilor comerciale la Banca Centrala:

M0 - baza monetara

E - emisiune baneasca

DI - disponibilitati la BNR

Ca urmare a acestei prime operatiuni, baza monetara creste cu 20 mld. ROL (), de la nivelul initial de 700 mld. ROL la 720 mld. ROL.

Pentru a evita aceasta crestere a bazei monetare, banca centrala poate vinde bonuri de tezaur intr-o suma echivalenta (20 mld. ROL). Dupa aceasta operatiune, bilantul Bancii Centrale devine:Bilantul Bancii Centrale    mld. ROL

Activ

Pasiv

Aur si devize

Emisiune baneasca

Bonuri de tezaur

Disponibilitati ale bancilor comerciale la Banca Centrala

Credite acordate economiei

Alte active

Total activ

Total pasiv

Nivelul valoric al bonurilor de tezaur detinute de banca centrala s-a diminuat cu 20 mld. ROL (de la 300 mld ROL la 280 mld. ROL), simultan cu scaderea cu aceeasi marime a disponibilului bancilor comerciale la Banca Centrala (de la 220 mld. ROL la 200 mld. ROL).

Ca urmare a celei de-a doua operatiuni, baza monetara scade cu 20 mld. ROL (), de la nivelul initial de 720 mld. ROL la 700 mld. ROL.

Efectul agregat al celor doua operatiuni asupra bazei monetare va fi nul, modificarea bazei monetare fiind:

.

Realizarea simultana a acestor operatiuni, astfel incat baza monetara sa ramana constanta este cunoscuta sub numele de interventie sterilizata.   

Aplicatia 6

Consideram ca piata monetara este in echilibru. De asemenea, consideram ca cererea de bani pe piata monetara este descrisa de relatia: , in care r este rata dobanzii, iar MD este cantitatea de bani ceruta pe piata monetara. Oferta de bani pe piata monetara este de 250 mld. ROL. Daca banca centrala doreste reducerea ratei dobanzii pe piata monetara la 15% si stiind ca multiplicatorul monetar este 4, sa se determine volumul si sensul (vanzare sau cumparare) operatiunilor pe piata monetara cu titluri de stat pe care trebuie sa le efectueze banca centrala.

a. cumpara 10 mld; b. cumpara 5 mld; c. vinde 20 mld; d. cumpara 20 mld.; e. vinde 5 mld.

REZOLVARE:

La echilibru, cererea este egala cu oferta:

cererea de bani pe piata monetara

oferta de bani pe piata monetara

Ca urmare, rata dobanzii de echilibru va rezulta din relatia:

. Deci rata dobanzii pe piata monetara va fi 25%.

Pentru a reduce rata dobanzii de echilibru, banca centrala trebuie sa actioneze in directia cresterii ofertei de moneda. La o rata de dobanda de echilibru de 15% oferta de moneda trebuie sa fie mld ROL. Prin urmare, oferta de moneda trebuie sa creasca cu 20 mld. ROL, de la 250 mld. ROL. la 270 mld. ROL (vezi graficul).


Oferta de moneda se poate scrie ca produs intre baza monetara si multiplicatorul monetara:

M0 - baza monetara

MS - oferta de moneda

m - multiplicatorul monetar

Modificarea ofertei de moneda este egala cu produsul dintre modificarea bazei monetare si marimea multiplicatorului monetar (presupunand ca multiplicatorul monetar este constant):

M0 - baza monetara

MS - oferta de moneda

m - multiplicatorul monetar

Pentru a creste oferta de moneda cu 20 mld. ROL, baza monetara trebuie sa creasca cu 4 mld. ROL (mld. ROL). Aceasta crestere a bazei monetare se poate realiza prin cumpararea de catre banca centrala de titluri de stat in valoare de 5 mld. ROL.

Concluzie: Banca centrala trebuie sa cumpere titluri de stat in valoare de 5 mld (varianta "b")

Aplicatia 7

Banca centrala realizeaza un swap valutar cu banca BETA, cumparand EURO spot si vanzand EURO forward. Valoarea contractului 800000 EURO. Cursul de schimb spot - 4 ROL/USD, punctele swap 0.08, scadenta 30 de zile. La scadenta, cursul de schimb de piata este 4.07 ROL/EURO.

Dupa incheierea contractului, bilanturile vor fi:

Banca centrala

ACTIV    mld lei PASIV

Aur si valute convertibile +3200000

Titluri de stat   

Alte active   

Capitaluri proprii   

Cont curent al bancii BETA    +3200000

Alte pasive

Total    +3200000

Total    +3200000

Banca BETA

ACTIV    mld lei PASIV

Credite neguvernamental   

Depozite la alte banci in EURO    -3200000

Alte active   

Cont curent la banca centrala    +3200000

Depozite   

Capitaluri proprii   

Alte pasive   

Total    0

Total 0

Dupa 30 de zile, banca centrala realizeaza un profit de 8000 mld=(4.08 ROL/EURO-4.07 ROL/EURO) x 800000, iar bilanturile vor fi:

Banca centrala

ACTIV    mld lei PASIV

Aur si valute convertibile -3256000

Titluri de stat   

Alte active   

Capitaluri proprii    +8000

Cont curent al bancii BETA    -3264000

Alte pasive   

Total    -3256000

Total    -3256000

Banca BETA

ACTIV    mld lei PASIV

Credite neguvernamental   

Depozite la alte banci in EURO    +3256000

Alte active   

Cont curent la banca centrala    -3264000

Depozite

Capitaluri proprii    -8000

Alte pasive   

Total    -8000

Total    - 8000Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate