Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
FUNCTIILE FIRMEI SI ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI


FUNCTIILE FIRMEI SI ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI


FUNCTIILE FIRMEI SI ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI

Activitatea intreprinderii se realizeaza prin indeplinirea functiilor sale. Aceasta inseamna ca totalitatea proceselor tehnico-productive, economico-financiare, psihosocial etc., care are loc in cadrul intreprinderii sunt puse in evidenta de aceste functii. Principalele functii ale intreprinderii moderne sunt:

a) Functia de cercetare-dezvoltare, cuprinde activitatile prin care se studia-za, se concepe, se elaboreaza si se realizeaza viitorul cadru tehnic, tehnologic si orga-nizatoric al unitatii. Activitatile integrate in functia de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea; proiectarea produselor; pregatirea tehnologica a produselor; organizarea conducerii, a productiei si a muncii; realizarea prototipului; proiectarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor; proiectarea investitiilor; dezvoltarea capacitatilor de productie; elaborarea normativelor si a normelor de munca, perfectionarea sistemului informational si implementarea metodelor moderne de calcul;b) Functia de productie, se refera la activitatile de baza ale intreprinderii prin care se realizeaza produsul finit;

c) Functia comerciala, insumeaza activitatile prin care se asigura apro-vizionarea si desfacerea produselor (serviciilor);

d) Functia financiar-contabila, integreaza activitatile prin care se asigura obtinerea si folosirea rationala a mijloacelor financiare necesare desfasurarii activitatii de ansamblu a unitatii. Activitatile corespunzatoare acestei functii sunt: programarea financiara, executia financiara; controlul financiar intern; contabilitatea; analiza economica; stabilirea preturilor.

e) Functia de personal include activitatile prin care se asigura resursele umane necesare realizarii obiectivelor intreprinderii, utilizarea rationala a acestora, dezvoltarea continua a competentelor prin ridicarea nivelului de cunostinte tehnico-profesionale ale tuturor lucratorilor, precum si salarizarea personalului.

Functiile intreprinderii se afla in stransa interdependenta, fiecare avand o anumita insemnatate pentru desfasurarea unei activitati eficiente, de aceea este ne-cesara evitarea absolutizarii insemnatatii unor functii in detrimentul altora. Acestea trebuie sa asigure integrarea intreprinderii intr-o dezvoltare economica durabila, subordonata deopotriva acoperirii necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatile de satisfacere a trebuintelor generatiilor viitoare.

Realizarea functiilor intreprinderii este conditionata de asigurarea unei structuri organizatorice adecvate a unitatii economice.

Managementul intreprinderii este definit ca "stiinta tehnicilor de condu-cere si gestiune a intreprinderii", sau ca "ansamblul activitatilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice".

Cunoasterea functiilor managementului este o premisa a insusirii si utilizarii eficiente a tehnicilor si instrumentelor de conducere. Pentru prima data functiile ma-nagementului au fost identificate si analizate de catre Henry Fayol (francez).

a) Functia de previziune, costa in ansamblul proceselor de munca prin care se determina principalele obiective ale intreprinderii si componentelor sale, precum si resursele si principalele mijloace necesare realizarii lor. Rezultatele previziunii sunt concretizate in trei categorii principale: prognoze, pentru un orizont de minim 10 ani; planuri, se refera la perioade cuprinse intre 5 ani si o luna; programele, ela-borate pentru un orizont redus - o decada, o saptamana, o zi, o ora;

b) Functia de organizare, desemneaza ansamblul proceselor de conducere prin intermediul carora se stabilesc si delimiteaza procesele de munca si componen-tele lor (miscari, timpi, operatii, lucrari, sarcini) precum si gruparea lor pe formatii de munca, compartimente, asigurarea personalului;

c) Functia de coordonare, costa in ansamblul proceselor de munca prin care se armonizeaza deciziile si actiunile intreprinderii si ale subsistemelor sale;

d) Functia de antrenare-comandata, cuprinde ansamblul proceselor de munca prin care se determina personalul intreprinderii sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor, luand in considerare factorii care il mobilizeaza;

e) Functia de control-evaluare, este constituita din ansamblul proceselor prin care performantele intreprinderii, subsistemelor si componentelor acesteia sunt masurate si comparate cu obiectivele si standardele stabilite initial, in vederea eliminarii deficientelor constatate si integrarii aspectelor pozitive.

Necesitatea adoptarii la conditiile in continua schimbare a mediului, impune abordarea intreprinderii intr-o viziune sistematica, definita de urmatoarele: a) ele-mente de intrare (X), concretizate in fluxuri informationale, materiale, umane si financiare; b) functia de transformare a elementelor de intrare in elemente de iesire (T); c) functia de reglare a abaterilor de la valorile comandate(R); d) elemente de iesire, concretizate in produse finite si/sau servicii (Y). Reprezentarea grafica a acestei abordari este redata in figura 4.2.

X T Y


R

ΔX

Fig. 4.2. Abordarea intreprinderii ca sistem

Transformarea elementelor de intrare in elemente de iesire se realizeaza prin functia de transformare, care presupune infaptuirea functiilor intreprinderii, iar corectarea abaterilor de la valorile comandate prin functia de reglare, care presupune infaptuirea functiilor conducerii (managementului).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate