Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRACTUALE ALE PARTILOR IN AFACERILE DE LEASING


DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRACTUALE ALE PARTILOR IN AFACERILE DE LEASING


DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRACTUALE ALE PARTILOR IN AFACERILE DE LEASING

Punctul de plecare pentru clarificarea naturii juridice a contractului de leasing in sens mai restrans va trebui sa fie o privire de ansamblu asupra urmatoarelor aspecte:

Conceptului economic de baza al finantarii prin leasing;

Modelarii corespunzataare a contractului;Repartizarii drepturilor si obligatilor in practica contractelor de leasing;

Legalitatii altor formulare de contract.

In aeeasta ordine de idei se pot atasa la aceste elemente de clarificare si modele de contracte pentru amortizare totala si pentru amortizare partiala. Partile principale in cazul unui contract de leasing sunt:

a)      Locatorul de leasing;

b)      Utilizatorul de leasing.

Prin contractul de leasing se stabileM drepturile si raspunderile ambelor parti si din aceasta cauza incheierea unui contract de leasing necesita cunosfiinte teoretice si practice in acest domeniu si va trebui sa se bazeze pe o analiza severa a tuturor condit4or de contractare.

Pentru locatorul de leasing obligatia principala, care trebuie sa stea in centrul atentiei sale, este ca utilizatorul de leasing trebuie sa dispuna de posibilitatile de intrebuintare si de folosinta asupra unui obiect de leasing procurat de eI, pe care il cedeaza si-1 finanteaza pentru un timp convenit in contractul de leasing. Aceasta finantare se bazeaza pe incheierea unei afaceri de furnizare intre locatorul de leasing prin plata pretului de cumparare a obiectului de leasing in proprietatea sa, dar pentru folosinta utilizatorului de Ieasing. In cazul in care negocierile pentru contractarea obiectului de Ieasing au fost purtate anticipat intre utilizatorul de leasing direct cu furnizorul de leasing, atunci efectul acestor negocieri din punct de vedere al incheieriisi definitivarii contractului va fi transpus, de regula, asupra locatorului de leasing. Obligatiile de servicii auxiliare vor putea fi stabilite in cadrul contractului de leasing intre locatorul si utilizatorul de leasing, conform deciziei de vointa a utilizatorului de leasing si conform necesitatilor de investilie a acestuia,

care se poate extinde pe o perioada mai indepartata. De regula, prin contractul de leasing, incheiat cu utilizatorul de leasing, lacatorul de leasing se elibereaza de riscurile care pot sa intervina din cauza urmatoarelor fapte:

pierderea sau distrugerea obiectului de leasing; inrautatirea activitatii de afaceri;

furtul obiectului de leasing;

deteriorare sau avarierea obiectului de leasing.

Deci in asemenea conditiuni utilizatorul de leasing va suporta riscurile asa-zise "tipice de Ieasing' si anume acelea legate de riscurile obiectului de Ieasing si a pretului acestuia. Pentru reglementareaacestei situatii si evitarea unor asemenea pagube, in general prin clauzele contractului de leasing, utilizatorul,*i de leasing este obligat sa incheie contracfie de asigurare impotriva acestor riscuri. Locatorul de leasing suporta in cazurile date riscurile cu insolvabilitateewtilizatorului de leasing, dar totusi prin calitatealui de proprietar al obiectului de leasing este in parte asigurat.

De obicei, pentru aproape toate tipurile de contracte de leasing este caracteristica obligatia deosebit de severa pentru plata regulata a ratelor de leasing din partut.utilizatorului de leasing. Chiar si pentru o scurta intarziere a platii ratelor de leasing din partea utilizatorului de leasing, clauzele contractului de leasing asigura locatorului de leasing dreptul de a rezilia imediat contractul de leasing. In cazul unei astfel de rezilieri a contractului de leasing utilizatorul de leasing este obligat sa plateasca, in mod tipic afaeerilor de leasing, plati pentru incetarea contractului, la nivelul ratelor de leasing, inca de recuperat, minus parti de dobanzi aferente acestora. Modalitatile de terminare a valabilitatii contractelor difera in functie de urmatoarele aspecte:

a de drepturile de rezilierea contractului;

o           de termenele prevazute de rezilierea contractelor;

o           de posibilitatile de prelungire a valabilitatii contractelor;

o           de alte conditii de reziliere.

De asemenea, in privinta destinatiei obiectului de leasing dupa terminarecl valabilitatii contractului modalitatile de rezolvare pot sa fie diferite in functie de modelul de tipuri de contracte existente.

Din cele relatate se poate desprinde o idee esentiala in legatura cu continutul eontractelor tipice de leasing. Literatura de specialitate germana considera ca formularele de contracte de leasing, care in viata practica de afaceri cuprind intre 5-10 pagini, sunt supuse unor posibilitati de reglementare foarte numeroase si variate, care de altfel determina si earacterul foarte complex al sistemului de contractare specific afacerilor de leasing.

CRITERILE PRINCIPALE PENTRU STABILIREA UNUI MODEL
OPTIM DE CONTRACT DE LEASING

Dupa cum s-a mai aratat , modele de contract de leasing pot sa fie variate si cornplexe si in consecinta descrirea lor exhaustica este complicata si greu de realizat. In continuare se vor prezenta numai unele tipuri caracteristice unor grupe de contracte, eare se bazeaza pe diferite aspecte structurale deosebite. In aceasta ordine de idei, din punct de vedere al criiterilor de selectare a modelului de contract de leasing, se vor studia trei grupe reprezentative:

Contracte cu amortizare totala;

Contracte cu amortizare partiala;

contracte reziliabile.

In continuare se vor prezenta criteriile pentru selectarea modelului de contract de Ieasing, separat pentru cele doua parti contractante, deci din punct de vedere al utilizatorului de leasing si al locatorului de leasing.

1. Contractu[ de amortizare totala

Pentru utilizatorul de leasing

o desfasurare clara, transparenta , sistematica a platilor de rate leasing;

o posibilitate mai buna de punere de acord a duratei contractului cu cel al duratei periodei de amortizare a obiectului de leasing;

calculatii de baza sigure aferente perioadei derularii duratei de baza a contractelor; rezolvarea situatiei obiectului de leasing la expirarea contractului de inchiriere, fara probleme. Restituirea obiectului de leasing, prelungirea inchirierir acestuia sau cumpararea lui conform clauzelor contractuale;

Pentru locatorul de leasing

De regula durata contractului are o perioada mai scurta decat la contractul cu amortizare partiala sau a contractului reziliabil;

Asigurarea anticipata a realizarii veniturilor calculabile;

Diminuarea posibilitatilor de riscuri in perioada de baza a contractului;

1'osibilitati de valorificare ulterioara a obiectului de Ieasing prin incheierea sau vanzarea acestuia;

2. Contracte cu amortizare partiala Pentru utilizatorul de leasing

Prin folosirea obiectului de leasing pana la un nivel al duratei de amortizare de 90% cu o valoare reziduala de minimum 10% ratele de leasing sunt mai reduse in perioada de contractare;

Realizarea incasarii valorii reziduale dupa expirarea perioadei de baza contraetuale, chiar si atunci eand obiectul de leasing nu mai are aceasta valoare, din cauza uzurii tehnice sau morale;

Din cauza riscului in privinta valorii reziduale nu exista o baza de calcul total sigura. In cazul prelungirii inchirierii sau in cazul cumpararii obiectului de leasing sub influenta unor conditii, cheltuielile sunt mai putine decat la contractul de amortizare totala.

Pentru locatorul de leasing

amortizare mai redusa in perioada de baza a inchirierii. Prin aceasta gradul de risc este mai ridicat in perioada duratei integrale de derulare a contractului;

un acord complet sau apropiat intre valoare reziduala contabila si valoarea reziduala reala;

posibilitati reduse de incetarea ulterioara a contractului prin prelungirea incheierii ulterioare sau prin vanzarea obiectului de leasing.

3. Contract reziliabil Pentru utilizatorul de leasing

prin folosirea obiectului de Ieasing pana la un nivel al duratei de amortizare de 90% cu o valoare reziduala de minimum 10% ratele de leasing sunt mai reduse in perioada de contractare;

realizarea incasarii valorii reziduale dupa expirarea periodei de baza contractuale, chiar si atunci cand obiectul de leasing nu mai are aceasta valoare, din cauza uzurii tehnice sau morale;

din cauza riscului in privinta valorii reziduale nu exista o baza de calcul total sigura. In cazul preiungirii inchirierii sau in cazul ctunpararii obiectului de leasing sub influenta unor conditii, cheltuielile sunt mai putine decat la contractul de arnortizare totala.

Pentru locatorul de leasing

Amortizare mai redusa in perioada de baza a inchirierii. Prin aceasta gradul de risc este mai ridicat in perioada duratei integrale de derulare a contractului;

Un acord complet sau apropiat intre valoarea reziduala contabila si valoarea reziduala neta.

Posibilitati reduse de incetarea ulterioara a contractului prin prelungirea inchirierii ulterioare sau prin vanzarea obiectului de leasing.

Este foarte important ca cei care doresc sa incheb'un contract de Eeasing in prealabil sa studieze si sa cunoasca criterile specificate mai sus, care pot sa reprezinte o baza de de plecare in selectarea modelului de contract cel mai potrivit pentru afacerile de leasing. Dar aceast etapa este numai faza de la inceputul negocierilor pentru stabilirea clauzelor contractuale. Negocierea unui contract de leasing are mai multe faze importante, care vor trebui sa fie respectate. In cazul (acesta) negocierii va trebui sa fie luat in considerare totdeauna caracterul special al contractului de leasing, in sensul ca este un contract ,,sui generis'. Acesta presupune multe clauze speciale si singulare, care nu se regasese in celelaltc tipuri de contracte economice.

TENDINTELE PARTILOR CONTRACTANTE DE A SELECTA MODELUL OPTIM DE CONTRACT

Selectarea modelului optim de contract este foarte importana pentru ambii parteneri de contractare si va trebui efectuata cu mare atentie, deoarece poate sa genereze consecinte negative in timpul derularii contractului de leasing. Astfel de consecinte negative pot sa fie multiple si ele pot sa creeze o serie de aspecte negative in activitatea economica si financiara a partilor contractante, cum ar fi, de exemplu:

- Aparitia unor costuri suplimentare in legatura cu amartizarea tehnica si uzura morala a obiectului de leasing;

lmposibilitatea estimarii valorii reziduale a obiectului de leasing in vederea valorificarii, datorita unor calcule de costuri nesigure din cauza unor imixtiuni a duratei de folosinta a obiectului de leasing;

Ca o consecinta negativa a riscurilor asumate poate sa apara rezilierea contractului;

- Cheltuieli suplimentare cu procesele judiciare privind evaluarea valorii reziduale; Irnposibilitatea dimensionarii diferentei intre valoarea reziduala contabila si valoarea reziduala reala.

Succint au fost prezentate numai cateva consecinte si riscuri care pot sa apara in afacerile de leasing din cauza selectarii unui model de contract necorespunzatorde catre partile contractuale.

Din aceste cauze atat locatorul de leasing, cat si utilizatorul de leasing vor trebui sa dispuna de consecinte si experienta in acest domeniu de afaceri, pentru a evita selectarea unui model de contract de leasing contrar intereselor sale. In general, se poate aprecia ca societatile de Ieasing, in calitate de locatori de leasing, sunt bine organizate din punct de vedere tehnic, economic si juridic, si in consecinta, dispun de cunostinte teoretice si practice din aceasta bransa. Situatia lor este mai sigura si mai experimentala in selectarea modelului de eontraet de leasing, care sa corespunda intereselor lor. Nu acelasi Iucru se poate spune despre situatia utilizatorilor de leasing, care in majoritatea cazurilor nu dispun de cunostinte teoretice si practice necesare, pentru a putea aprecia corect modelul de contract, care sa reprezinte cel mai bine interesele lor.

Literatura de specialitate considera necesar ca indeosebi utilizatorii de leasing cu mai putina experienta in domeniu sa studieze mai atent reglementarilelegale si cartile de specialitate, pentru a avea capacitatea de a selecta modelul de contract de leasing cel mai favorabil pentru activitatea sa. De asemenea, se impune necesitatea apelarii in aceasta privinta la serviciile uni consultant de specialitate.

3. EXIGENTELE INCHEIERI UNUI CONTRACT DE LEASING

Incheierea unui contracte de Ieasing depinde in primul rand de deciziile utlizatorului de leasing care doreste sa-si procure un obiect in cadrul unei afaceri de leasing. Accste decizii vor putea sa fie orientate in prima faza in doua directii importante, care au consecinte determinante asupra intregii aetivitati viitoare a utilizatorului de leasing, acestea fiind urmatoarele:

1, Decizia investitionala; 2. Decizia de finantare.

Ambele decizii vor trebui sa fie luate pe baza unor studii si analize realiste si complete, iar ducerea lor la indeplinire va necesita o coordonare perfecta a tuturor aspectelor tehnice, economice si financiare pe toata durata contractului de leasing. Selectarea si comanda obiectului de leasing reclama in prealabil rezolvarea competenta a aspectelor si fenomenelor decizionale si clarificarea masurilor care vor trebui luate. Acestea presupun selectarea si comanda obiectului de leasing si stabilirea celorlarti doi parteneri din relatile triunghiulara specifica a afacerilor de leasing, deci a locatorului si.furnizorului de Ieasing.

1. Decizia investitionala a utilizatorului de leasing

Decizile invetitionale vor trebui sa fie motivate selectiv din punct de vedere tehnic si economic. In principiu, acestea vor trebui sa fie analizate si apreciate sub aspectul caraeterului lor avantajos, deci in primul rand al eficientei si a rentabilitatii. In mod mai simplu expirat, o investitiei incasarii totale rezultate din firnctionarea acestuia vor depasi periodic si in final costurile totale. Costurile totale constau din costurile de procurare si folosinta a obicctului de leasing, din dobanzile aferente si din alte costuri, in general incluse in ratele de leasing. La luarea unei decizii investitionale din partea utilizatorului de ]easing temelia de baza sunt calculele probabile ce se vor obtine din folosirea eficienta a obiectului de investitii. Pe aceasta temelie se cladeste planul de investitii. Acesta nu va trebui sa se refere numai la situatia tehnica si economica a obiectului de leasing, ci si aspectele de finantare ale acestuia si ambele domenii de procurare trebuie sa fie puse de acord. Numai asa este posibil ca rezultatele economice, care sunt determinate de capacitatea de functionare si de durata de viata a obiectului de investitii, sa poata fi sustinute de catre instrumentul de fnantare selectat. Deci , va trebui sa se porneasca de la premisa ca decizia investitionala este fundamentala prin calcule preliminare adecvate de planificare tehnica si economica. Tot odata este necesar Si selectarea unui locator de leasing si a unui furnizor de leasing, care sa reprezinte garantie in aprecierea corecta a calculelor decizionale de investitii, care vor reprezenta si un component al bonitatii. Calculele si constatarile cu privire la standardul tehnic al obiectului de investitii, precum si capacitatea de livrare a furnizorului, vor influenta si decizia de contractare a locatorului de leasing.

2. Decizia de selectare a instrumentului de Irnantare de catre utilizatorul de leasing

Tot asa ca deciziile de investitionale si in cazul decizilor cu privire la alegerea imprumutului de finantare din partea utilizatorului de leasing sa va studia si analiza caracterul favorabil al modului si formei de finantare a obiectului de investitie. Asigurarea mijloacelor de finantare va putea in primul rand sa faca posibila executarea investitiei, deci deciziile luate pe linie investitionala si de finantare va trebui sa fie corelate intre ele, deoarece procurarea obiectului de leasing pentru folosinta poate fi realizata numai in conditile in care si sursele de finantare sunt rezolvate prin decizii concrete luate in aceasia privinta.

Decizia in legatura cu felul de finantare se poate lua, in general,in eazul in care nu exista capital propriu pentru procurarea obiectului de investitii, prin apelarea 1a urmatoarele instrumente de finantare straine:

- prin instrumente de finantare de leasing;

prin cumpararea cu credite bancare;

prin alte instrumente de finantare.

Investitorul va stabili, dupa studierea si analiza ofertelor prezentate, tipul de finantare selectat. Deci, si acest criteriu de selectie este important si deciziile Iuate in aceasta privinta sunt influentate si de caracterul obiectului de investitie.

Planul de finantare contine fluxul de plati al societatii intreprinzatorului de investitii, in care spatiul de joc aI lichiditatilor va trebui sa fie stabilit concret si vizibil. Investitorul trebuie sa cunoasca de la bun inceput aceste elemente de finantare prin determinarea congruentelor de termene, deci cand au Ioc diferitele plati contractuale. Cu ocazia deciziilor luate de catre investitor, cantarirea aspectelor de finantare si de politica de lichiditati are o insemnatate deosebita in aprecierea felului de finantare ales. Tn frecvente ocazii, in cazul afacerilor de leasing, un astfel de plan de finantare, cu stabilirea nivelului echilibrat al lichiditatilor, ar putea reprezenta una din probele de bonitate.

4 SELECTAREA LOCATORULUI DE LEASING

In general, nu este o sarcina usoara pentru utilizatorul de leasing alegerea societatii de leasing, in calitate de locator de leasing, cea mai potrivita conditiilor si scopurilor pe care le urmareste in cadrul afacerilor sale. Ofertantii de leasing sunt multi si din aceasta cauza procedeul de selectie a utilizatorului de leasing, are o importanta deosebita. Intr-adevar locatorii de leasing, care prezinta oferte de contracte de leasing, sunt foarte diferiti din multe puncte de vedere. Diferentele considerabile sunt, de exemplu, in privinta:

1. marimi societatii de leasing:

volumul capitalului; cifra de afaceri;;

suma bilantului;

numarul angajatilor.

2, cuprinsului aciivitatilor desfasurate;

3. listei clientilor in calitate de utilizatori de leasing.

Din punct de vedere al utilizatorului de leasing sunt foarte importante unele conditii de calitate, de care va trebui sa dispuna societatea de Ieasing in atributile sale de locator de leasing, cum ar fi, spre exemplu, urmatoarele:

s criterile de costuri

calit*ile locatorului de leasing de a acorda corr.sultanta si asistenta;

capacitatea de a presta servicii auxiliare;

credibilitatea societ*ii de leasing;

mijlaacele de publicitate de care dispune.

In mod normal si in perspectiva relatiile dintre utilizatorul de leasing si locatorul de leasing vor trebui sa devina o legatura de afaceri de durata, care pentru afacerile de viitor simplifica procedurile de verificare reciproce ale credibilitatii si bonitatii partilor contractante. Este recomandat ca acest punct de vedre, al relatilor de durata intre locatorul de leasing si utilizatorul de leasing, sa fie promovate cu mult interes si eonsecventa, deoarece duc la consolidarea si perfectionarea acestui instrument de finantare, care este leasingul chiar la nivel mondial. Toate aceste afirmatii nu

inseamna ca, in cazul unor relatii de durata dintre utilizatorul de leasing si Iocatorul de leasing, sa nu se faca verificarea credibilitatii si seriozitatii locatorului de leasing. O data cu evolutia activitatii de leasing utilizatorul de leasing va trebui sa verifice situatia loeatorului de Ieasing indeosebi din punct de vedere al urmatoarelor aspecte:

- al conditiilor existente ale acestuia; - al calitajii lui de consultanta;

al calitatii servicilor auxiliare oferite.

Literatura de specialitate considera, ca un prineipiu important in afacerile de leasing, ca relatiile cordiale de durata intre locatorul de leasing si utilizatorul de leasing trebuie sa fie intarite si pastrate cu loialitate si cu mult discernamant pentru perioadele viitoare in perspectiva afacerilor de leasing.

Selectarea modelului de contract dier partea utilizatorului de leasing

Tratativele financiare dintre utilizatorul de leasing si locatorul de leasing va trebui sa duca, in conditii normale de negociere, la gasirea unui model de contract de leasing, care din punct de vedere al conditilor sa asigure derularea unor afaceri de nivel calitativ si cu costuri acceptabile pentru utilizatorul de leasing. Astfel de interese de coeziune apar chiar in cadrul diferitelor metode de proiecte de contracte de Ieasing, care in mod natural depind si de situatia specifica a locatorului de leasing si care se bazeaza in priin.ul rand pe urmatoarele aspecte principale ale societatii de leasing:

putenea de capital al acesteia; eficacitatea activitatii;

politica sa bilantiera;

gradul de risc pe care il suporta.

Modele de contract de Ieasing sunt foarte diferite si din aceasta cauza utilizatorul de leasing poate sa aleaga modelul cel mai favorabil pentru afacerea lui. In principiu, in tratativele de inclleiere a unui contract de leasing solicitarile utilizatorului de leasing reprezinta prioritate, Deci, loeatorul de Ieasing, pe baza legii nescrise a afaeerilor comerciale, va trebui sa se orienteze in directia prezentarii unor modele de contract in oferta lui, eare sa corespunda vointei si intereselor utilizatorului de leasing.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate