Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Necesarul de fond de rulment


Necesarul de fond de rulment


Necesarul de fond de rulment

Tinand seama de echilibrul care trebuie sa existe intre nevoile temporare si resursele temporare, bilantul patrimonial scoate in evidenta un indicator de echlibru financiar denumit necesarul de fond de rulment.

Necesitatile de finantare a productiei, a cilului de exploatare sunt acoperite in cea mai mare parte din surse temporare corespunzatoare (datorii exploatare: furnizori, creditori etc.).

Necesarul de fond de rulment (NFR) se determina ca diferenta intre alocarile ciclice (active circulante nonfinanciare sau active circulante cu exceptia disponibilitatilor: stocuri si creante) si sursele ciclice (datoriile pe termen scurt nonfinanciare: datorii pe termen scurt mai putin creditele de trezorerie), respectiv suma necesara finantarii decalajelor, care se produc in timp intre fluxurile reale si fluxurile de trezorerie determinate in special de activitatea de exploatare.Pe baza bilantului patrimonial, necesarul de fond de rulment, se determina astfel :

NFR    = ALOCARI CICLICE - SURSE CICLICE

Unde :

= activele circulante nonfinanciare ;

= datorii pe termen scurt nonfinanciare

Necesarul de fond de rulment se se poate determina separand elementele legate de exploatare de cele din afara exploatarii.

NFR = NFRE + NFRAE

Avand in vedere ansamblul operatiunilor desfasurate de o intreprindere care sunt grupate in operatiuni de exploatare si operatiuni in afara exploatarii, necesarul de fond de rulment poate fi analizat ca:

- necesar de fond de rulment din exploatare (NFRE)

- necesar de fond de rulment din afara exploatarii (NFRA)

Plecand de la bilant, atat activele circulante cat si datoriile pot fi grupate in functie de apartenenta lor la ciclul de exploatare sau in afara exploatarii, astfel:

Utilizarile din exploatare sau activele circulante de exploatare (UDE) sunt reprezentate de:

- stocuri de materii prime si materiale consumabile;

- stocuri de produse in curs si produse finite;

- avansuri acordate furnizorilor;

- clienti si conturi asimilate;

- cheltuieli efectuate in avans privind activitatea de exploatare.

Resursele din exploatare sau datoriile de exploatare (RDE) sunt reprezentate de:

- furnizori si conturi asimilate;

- avansuri clienti;

- datorii fiscale si sociale;

- venituri inregistrate in avans ce privesc activitatea de exploatare.

Tinand cont de aceste elemente, necesarul de fond de rulment din exploatare se calculeaza astfel:

NFRE = UDE - RDE

Unde:UDE = utilizari din exploatare;

RDE = resurse din exploatare.

La randul lor, utilizarile in afara exploatarii sau activele circulante din afara exploatarii (UAE) sunt reprezentate de:

- alte creante;

- decontari cu asociatii privind capitalul.

Resursele in afara exploatarii sau datoriile din afara exploatarii (RAE) sunt reprezentate de:

- datorii fiscale (impozitul asupra societatii);

- datorii asupra imobilizarilor.

Necesarul de fond de rulment din afara exploatarii se calculeaza astfel:

NFRAE = UAE - RAE

unde

UAE = utilizari in afara exploatarii;

RAE = resurse in afara exploatarii.

Elementele din afara exploatarii cuprind resursele care exprima obligatii fata de stat, fata de actionari pentru plata dividendelor, fata de salariati pentru salarii si participare la profit si fata de alti creditori.

In cazul in care acest indicator este pozitiv, exista un surplus de nevoi temporare ciclice in raport cu sursele temporare ciclice posibile de mobilizat. Situatia poate fi considerata normala, cu conditia ca ea sa fie rezultatul unei politici de investitii privind cresterea stocurilor si creantelor. Necesarul de fond de rulment poate ilustra o discrepanta intre lichiditatea stocurilor si a creantelor si exigibilitatea datoriilor de exploatare.

Daca indicatorul de echilibru financiar inregistreaza semnul minus, atunci exista un surplus de surse temporare ciclice in raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante.

O atare situatie poate fi interpretata ca fiind pozitiva, daca este rezultatul accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante si al angajarii de datorii cu scadente pe termene mai lungi, adica s-au urgentat incasarile si s-au relaxat platile.

Nevoia defond de rulment negativa evidentiaza o situatei nefavorabila, daca ea este consecinta unei intreruperi temporare in aprovizionarea si reinnoirea stocurilor sau in activitatea de productie.

Necesarul de fond de rulment determinat potrivit metodologiei de mai sus are un caracter static. Din acest motiv se recomanda completarea analizei patrimoniale cu un studiu dinamic care reflecta nevoile normative ale ciclului de exploatere    determinate in functie de cifra de afaceri, durata stocurilor fizice si financiare, intensitatea fluxurilor operatiilor si structura costurilor de productie. Corelarea volumului de activitate cu marimea nevoi de fond de rulment confera acesteia, din urma, un caracter dinamic.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate