Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
» PRINCIPALE FORME DE LEASING


PRINCIPALE FORME DE LEASING


PRINCIPALE FORME DE LEASING

Formele leasingului sunt multiple si diverse, acestea putanduse deosebi prin diferite criterii de apreciere, care stabiles incadrarea lor in paleta bogata a leasingului existent in viata economica mondiala.

Criterile de clasificare a formelor de leasing:

I  Conform calitalii (pozitiei) locatorului care transmite dreptul de folosinla asupra bunului;II.         Conform calitatii utilizatorului de leasing;

III.       Conform conditilor contractuale in privinta riscului economic al bunului inchiriat *i dreptului de reziliere a contractului de leasing;

IV.       Conform naturii obiectului de leasing contractat;

V.         Conform nationalitalii societatii de leasing

I. Formele leasingului conform calitatii locatorului: leasing direct; 2. leasing indirect.

In cazul leasingului direct locatorul/finantatorul este si producatorul de bunuri, contractul de leasing fiind incheiat intre acestea si utilizatorul bunurilor. Societatea producatoare isi desface prin leasing produsele fabricate.

In cazul leasin2 indirect o societate de leasing cumpara de la producator bunurile care fac obiectul contractului de leasing pe care il inchiriaza utilizatorului de leasing (beneficiarului).

Formele leasingului conform calitatii utilizatorului de leasing:

leasingul comunal (utilizatorul este comunitatea, statul)

leasingul privat.

111 . Formele de leasing conform conditiilor de contractare:

leasing operalional;

leasingfinanciar.

In cazul leasingului operational riscul economic al investitiei (al obiectuluide leasing) este suportat de catre utilizator si ambii parteneri contractuali pot rezilia contractul de leasing in termen scurt.

Leasingul financiar se caracterizeaza prin faptul ca riscul economic al investitiei (al obiectului de leasing) este suportat de catre utilizator si contractul de leasing se incheie pe o durata determinata si nu poate fi reziliat. In contractele de leasing financiar o importanta deosebita o au optiunile exprimate cu privire la situatia obiectului de leasing dupa expirarea duratei contractului. In aceasta ordine de idei optiunile contractuale pot sa reprezinte urmatoarele trei forme principale:

Contract de leasing financiar fara optiune;

Contract de leasing financiar cu optiune de drept de cumparare a obiectului de leasing;

Contract de leasing financiaN care contine optiunea privind dreptul de prelungire a duratei contractului.

IV. Formele leasingului conform naturii obiectului de leasing

Leasing de bunuri mobile;

Leasing de bunuri imobile.

In cazul leasingului de bunuri mobile utilizatorul dobandeste un drept contractual de inchiriere pentru obiecte apartinand clasei de bunuri mobile. In practica afacerilor paleta categoriei de bunuri mobile s-a diversificat foarte mult, cuprinzand:masinile de birou, aparatura electrica pentru prelucrarea datelor, produse ale industriei electronice, mijloace de transport, ca, de exemplu­autoturisme, camioane si remorci, masini pentru productie, utilaje agricole, tehnica de informatii, de semnalizare.

Leasingul de bunuri imobile, se caracterizeaza prin faptul ca utilizatorul dobandeste dreptul contractual de a inchiria bunuri imobile. Astfel de bunuri imobile specifice acestor contracte sunt, in general, urmatoarele:

a)        - cladiri pentru productie;

b)        - hale pentru magazii si depozite;

c)        - cladiri administrative;

d)        - spatii comerciale pentru desfacerea marfurilor.

V. Formele leasingului conform nationalitatii societatilor de leasing:

Leasing intern ;

Leasing extern.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate