Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Bugetul de venituri si cheltuieli


Bugetul de venituri si cheltuieli


Bugetul de venituri si cheltuieli

1. Bugetul de venituri si cheltuieli - principalul instrument de asigurare a echilibrului financiar al intreprinderii

Bugetul de venituri si cheltuieli poate fi analizat in primul rand ca un sistem complex si corelat de indicatori economico-financiari care au rolul fie de conditii ale activitatii cand este vorba de necesarul de resurse ce trebuie alocat, fie de valori de comanda a utilizarii conditiilor, cand este vorba de nivelul eficientei scontate. In al doilea rand, bugetul poate fi considerat un complex de actiuni care se concretizeaza intr-un document final si care exprima eficienta activitatii generale a intreprinderii prin cumularea venitutrilor, cheltuielilor si rezultatelor exercitiului de la toate subunitatile considerate ca centre de responsabilitate. Ca atare, bugetul de venitutri si cheltuieli apare ca un sistem de anexe corelate ce reflecta obiectivul strategiei economico-financiare a intreprinderii.In practica financiara din Romania bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta principalul instrument de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesare. Principiile care stau la baza intocmirii si executiei bugetului de venituri si cheltuieli sunt eficienta maxima si echilibrul financiar. Rolul lui este de a reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare si de a asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea intreprinderii.

Unitatile economice care sunt obligate sa intocmeasca acest document sunt cele care au capital de stat sau majoritar de stat. Cele care au capital privat pot adopta in mod corespunzator acest sistem de programare.

Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual, cu defalcare pe trimestre si se compune din urmatoarele formulare:

Bugetul activitatii generale;

Bugetul activitatii de productie;

Bugetul activitatii de trezorerie;

Bugetul activitatii de incasari si plati in valuta;

Bugetul activitatii de investitii;

Imprumuturi garantate de stat;

Rezerve;

Repartizarea profitului;

Principalii indicatori economici si financiari.

Prevederile inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli sunt comparate cu cele corespunzatoare anului precedent.

Se poate afirma deci, ca bugetul de venituri si cheltuieli, in calitatea sa de instrument al conducerii activitatii economico-financiare asigura realizarea urmatoarelor deziderate:

Integrarea activitatilor de previzionare, evidenta si control privind cheltuielile, veniturile si rezultatul exercitiului;

Descentralizarea procesului de conducere prin impartirea activitatii intreprinderii pe centre interne de venituri si cheltuieli;Investirea fiecarui centru cu autoritate si responsabilitate in gestiunea resurselor alocate pentru realizarea obiectivului de eficienta ce i-a fost alocat;

Abordarea activitatii fiecarui centru prin prisma relatiei dintre venituri si cheltuieli si pe aceasta baza antrenarea lui in cresterea rentabilitatii intreprinderii sau in economisirea resurselor.

Pentru indeplinirea acestor obiective, bugetul de venituri si cheltuieli asigura urmatoarele functii:

Functia de previziune a activitatilor financiare;

Functia de control a executiei financiare;

Functia de asigurare a echilibrului financiar al intreprinderii.

Functia de previziune a bugetului se refera la stabilirea cu anticipatie a nivelurilor de venituri, cheltuieli, rezultate financiare si utilizarea resurselor financiare proprii pentru toate activitatile economico-sociale care se deruleaza in intreprindere. Prin intermediul bugetului se dimensioneaza veniturile, cheltuielile si rezultatul activitatii curente, resursele si cheltuielile activitatii de investitii, celelalte resurse si cheltuieli ale intreprinderii precum si corelatiile cu bugetul statului si bancile finantatoare, se asigura o structura financiara optima, se stabilesc indicatorii economici si financiari ce trebuie urmariti, se realizeaza o alocare rationala a resurselor banesti, se urmareste realizarea programelor economice prognozate..

Functia de control a bugetului urmareste elaborarea bugetului, executia acestuia, efectuarea cheltuielilor, alocarea fondurilor pe destinatiile prevazute, respectarea disciplinei financiare. Ea se manifesta deci in procesul de executie financiara, cand se angajeaza si se efectueaza cheltuielile, se obtin veniturile, se constituie capitalurile din resurse interne sau externe si se aloca pe destinatii. De asemenea, se exercita si prin urmarirea modului de executie al acestuia in scopul stabilirii abaterilor de la nivelurile previzionate (se urmaresc in special diferentele inregistrate de costuri, cantitatile vandute, structura vanzarilor, pretul de vanzare), a cauzelor care au stat la baza acestora astfel incat sa fie posibila adoptarea masurilor necesare imbunatatirii activitatii desfasurate. Manifestarea functiei de control este conditionata de existenta unui sistem informational prin care sa se analizeze periodic modul de executie a bugetului pe perioada expirata si sa se fundamenteze deciziile de corectie care se impun.

In functia de instrument al asigurarii echilibrului financiar, bugetul este folosit in asigurarea egalitatii dintre venituri si cheltuieli. Aceasta relatie trebuie prevazute si realizate prin buget, atat din punct de vedere dimensional pe total venituri si cheltuieli la nivel de intreprindere, cat si structural pe fiecare activitate economico-sociala sau pe verigi organizatorice.

In stransa corelatie cu echilibrul financiar, prin intermediul bugetului, este dirijat si asigurat echilibrul banesc, de trezorerie, ca parte componenta a bugetului. De altfel, echilibrul financiar trebuie astfel controlat prin buget incat sa existe o anumita sincronizare in timp intre ritmul asigurarii intreprinderilor cu fonduri banesti si necesarul pentru onorarea obligatiilor de plata.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate