Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Controlul fiscal


Controlul fiscal


Controlul fiscal

1 Desfasurarea inspectiei fiscale

2 Organizarea controlului fiscal

Inspectia fiscala presupune parcurgerea urmatoarelor etape: pregatirea inspectiei fiscale respectiv realizarea inspectiei fiscale.Pregatirea inspectiei fiscale presupune parcurgerea urmatoarelor sub-etape cum ar fi:

selectarea contribuabililor functie de:

conformarea voluntara a contribuabililor si verificarile anterioare din dosarul fiscal al acestora;

informatii survenite de la alte autoritati de control (garda financiara, autoritatea nationala a vamilor);

contribuabilul prezinta risc datorita obiectului d activitate.

Intocmirea si comunicarea avizului de inspectie fiscala care se va face astfel: pentru micii contribuabili termenul este de 15 zile, iar pentru marii contribuabili termenul este de 30 de zile.

Stabilirea echipei de inspectie fiscala care presupune:

stabilirea efectiva a componentei acesteia functie de gradul de incarcare a inspectorilor si complexitatea tematicii de control;

studierea legislatiei in vigoare de catre inspectori pe tematicile de control;

analiza punctelor slabe rezultate in urma studierii dosarului fiscal al contribuabilului.

Realizarea inspectiei fiscale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

o      stabilirea locul de desfasurare a inspectiei fiscale;

o      stabilirea duratei inspectiei;

o      interventia la fata locului;

o      intocmirea actelor de inspectie fiscala;

o      intocmirea deciziei de impunere.

Stabilirea locului de desfasurare - potrivit codului de procedura fiscala, locul desfasurarii inspectiei fiscale poate fii: sediul contribuabilului sau sediul inspectorilor fiscali(cand operatiunile supuse controlului nu sunt extinse).

Stabilirea duratei in functie de complexitatea si tematica de control   - echipa de inspectie fiscala va stabilii durata efectiva de control, durata care nu va putea depasii 3 luni pentru mici contribuabili respectiv 6 luni pentru marii contribuabili.

Interventia la fata locului presupune urmatoarele etape:

prezentarea echipei de control la sediul contribuabilului ocazie cu care se va prezenta echipa de control la conducere, se vor prezenta legitimatiile de control si ordinul de serviciu care mandateaza acea actiune de control;

se identifica locul de desfasurare al inspectiei;

se stabilesc persoanele de contact care vor furniza informatiile necesare controlului; s

e vor fixa intervalele efective de control.

Desfasurarea propriu-zisa a inspectiei fiscale consta in folosirea principalelor proceduri de verificat aferente tematicii de control:

v    referitor la impozitul pe salarii organele de control vor verifica daca statele de salarii sunt corect intocmite, daca evidenta contabila este corect realizata privind salariile, modul de fundamentare al concediilor, sporurilor sau indemnizatiilor, modul de gestionare al fiselor fiscale precum si daca impozitul pe salariu a fost corect stabilit si virat la termen;

v    referitor la impozitul pe profit organele de control vor verifica

daca cheltuielile si veniturile sunt corect contabilizate si apartin obiectului de activitate;

daca la baza calcularii impozitului sta profitul impozabil sau fiscal;

corectitudinea inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea, reparatiile de productie, lipsuri de inventar, ajustari sau provizioane;

daca nu exista depasiri privind cheltuielile de protocol, diurna, actiuni sociali culturale;

daca impozitul pe profit a fost corect calculat si era la termen

v    referitor la TVA organele de control vor verifica:

daca facturile de cumpararea sau vanzare sunt corect contabilizate si apartin obiectului de activitate;

daca documentele de intrare / iesire au fost corect preluate in jurnalele de cumparari respectiv vanzari;

daca TVA deductibil colectat de plata sau de rambursat au fost corect stabilite;

daca exista corelatii intre jurnalele de cumparari si vanzari, fisele de cont si totalul incasarilor si platilor;

daca decontul de TVA este corect stabilit si daca TVA a fost achitat la termen.

Discutia finala cu contribuabilul - ocazie cu care se va aduce la cunostinta conducerii constatarile controlului si se va intocmi de catre conducatorul societatii o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitia organelor de control toate documentele si evidentele.

Intocmirea actelor de inspectie fiscala

La finalizarea inspectiei fiscale se vor intocmi urmatoarele acte:

raportul de inspectie fiscala care se va intocmi atat in cazul in care se modifica sau nu baza de impunere;

procesul verbal care se va intocmi in cazul in care organele de inspectie fiscala a realizat controale inopinate, incrucisari, cercetari la fata locului sau pentru mentionarea unor fapte de natura penala (indeplinesc conditiile unor infractiuni);

procesul verbal de contraventie in care se vor mentiona abaterile de la legislatia fiscala;

anexele care au urmatoarea componenta: avizul de inspectie fiscala, ordinul de serviciu, notele explicative, proces verbal de sigilare, declaratia data de conducatorul unitatii,, tabele si situatii prin care se justifica constatarile mentionate in raportul de inspectie fiscala.

Decizia de impunere - in cazul in care in urma inspectiei fiscale se modifica baza de impunere, deci apar debite suplimentare de plata, se va trimite o decizie de impunere privind obligatiile suplimentare de plata la buget, decizie care reprezinta titlul de creanta fata de acele debite suplimentare, debite care se vor deconta prin una din urmatoarele modalitati:

plata,

compensare,

restituire

constatarea insolvabilitatii debitorului

dare in plata,

executare silita

Prescrierea dreptului de a cere executarea silita

Anularea creantelor fiscale

In cazul in care baza de impunere nu se modifica atunci se va emite o decizie de modificare a bazei de impunere.

Aplicatii privind stabilirea raspunderii patrimoniale

Aplicatia nr.1 - Sa se stabileasca raspunderea patrimoniala stiind ca salariatii compartimentului financiar au prejudiciat societatea prin neachitarea la scadenta a unor facturi comerciale pentru care s-a platit majorare de intarziere in suma de 1.000 lei iar salariile nete ale celor 3 angajati au fost:

Sa se retina lunar din salarii.

Etapa 1 - stabilirea prejudiciului

Etapa 2 - calcularea raspunderii

Etapa 3 - imputarea

Etapa 4 - retinerea din salariu

Inregistrarea prejudiciului format din majorari de intarziere achitate de firma:

1.000 lei

Stabilirea raspunderii fiecarui salariat proportional cu salariul acestuia, se face dupa formula:

Imputarea distincta pe fiecare salariat

4282 / x = 7588 167 lei (fara TVA)

4282/ y = 7588 333 lei

4282/ z = 7588 500 lei

Retinerea in rate lunare din salariu:

1.000 lei

4282/x 167 lei

4282/y 333 lei

4282/z 500 lei

Aplicatia 2: Avand datele din exemplul precedent privind salariile, sa se stabileasca raspunderea stiind ca prejudiciul la reprezentat depasirea plafonului comunicare cu 1.000 lei.

Apar modificari la etapele 1 (cheltuieli platite 626; TVA deductibil 4426), 3 (apare TVA colectat) si 4 (se completeaza si TVA)

Inregistrarea prejudiciului:

= 5121 1.190 lei

1.000 lei

190 lei

Stabilirea raspunderii - la fel ca in problema anterioara

Imputarea

194 396 595

7588 163 333 500

4427 32 63 95

Retinerea din salar

1190

4282/x 199

4282/y 396

4282/z 595

Aplicatii privind raspunderea gestionarilor

Aplicatia 1 - Sa se stabileasca raspunderea patrimoniala a gestionarilor stiind ca in urma inventarierii unei gestiuni colective de marfuri s-au constatat stoc faptic 3.000 buc, stoc scriptic 3.100 buc, cost de achizitie 10 lei/buc, iar salariile nete si timpii efectiv lucrati de catre cei 2 gestionari au fost:

Gestionarul x = 1.000 lei; timp lucrat 300 zile

Gestionarul y = 1.000 lei; timp lucrat 200 zile

Prejudiciul va consta din lipsa la inventar la sortimentul de marfuri : 3100 - 3000 = 100; 100*10 lei = 1.000 lei

371 1.000 lei

Stabilirea raspunderii celor 2 gestionari in functie de salariul net si de timpi efectiv lucrati intre cele 2 inventare se face dupa formula:

Imputarea distincta pe cei 2 gestionari

4282/x = % 714

7588 600

4427 114

4282/y = % 476

7588 400

4427 76

Recuperarea celor 2 debite din garantii depuse initial de gestionari:

4281/x = 4282/x = 714

4281/y = 4282/y = 476

Aplicatii privind controlul impozitului pe profit

Sa se stabileasca impozitul pe profit stiind ca pe perioada cumulata a anului in urma inspectiei fiscale s-au constatat: venituri totale 60.000 lei din care: din anularea provizioanelor pentru deprecierea activelor corporale 000; dividende aferente titlurilor de participare 1.000; venituri din anularea majorarilor fata de stat 3.000 respectiv venituri din majorarea partenerilor de afaceri 4.000.

Cheltuieli totale 4000 din care: cheltuieli cu impozitul pe profit 000; cheltuieli cu salariile 15.000; cheltuieli de protocol 000; cheltuieli de sponsorizare 1.500; cheltuieli cu actiuni social culturale 1.300; cheltuieli cu majorarile datorate statului 860 respectiv cu majorarile datorate partenerilor de afaceri 500

Cifra de afaceri pe 2009 a fost 50.000 iar pe 2008 a fost 80.000

Determinarea impozitului de catre organele de control

Profitul brut = Pbi Vt-CT: VT-(CT-Ip)= 60000-(42000-2000) = 20000

Venituri neimpozabil Vni: Vni: venituri din anularea provizioanelor pentru depreciere (deoarece cand s-au constituit provizioanele ele au fost cheltuieli nedeductibile) = (2000)

Dividendele (Vn2) (deoarece acestea au fost impozitate) = (1000)

Venituri din anularea majorarilor fata de stat (Vn3) (deoarece majorarile sunt nedeductibile ca constituire) = 300 Total Vni = 6000

Cheltuielile nedeductibile

Protocol nedeductibil

Protocol efectiv: 2000

Protocol deductibil : 2% (Pb+protocol deductibil+Vni) = 2% (20000+2000-6000) = 320

Sponsorizari Cn2 : 1500

Actiuni social culturale nedeductibile

Actiuni efective : 1300

Actiuni deductibile: 2%xS: 2%x15.000 = 300

Majorari fata de stat (Cn4): 860

Cn1+Cn2+Cn3+Cn4 = 1680+ 1500 +1300+ 860 = 5040

Ipc = 16%(20000 + 5040 - 6000) = 3046 (impozitul la momentul controlului)

Stabilirea impozitului aferente cheltuielilor de sponsorizare

Rip: 20% x IPC = 20% * 3046 = 487

3/100 * CA: 3/1000 * 50000 = 150

Cheltuieli sponsorizare = 1500

Rip : 150

Stabilirea impozitului final la momentul controlului dupa scaderea impozitului

Ipc: Ipc - Rip = 3046 - 150 = 2896

Compararea acestui impozit final cu impozitul minim datorat

Stabilirea impozitului minim datorat pe 2009 care se determina tinand cont de veniturile din anul precedent pentru care, conform codului fiscal modificat, exista o grila de impozitare minima anuala : (52201 - 215000) - impozitul minim = 4300 lei dar avand in vedere ca acest impozit minim se aplica doar cu data de 1 mai 2009 avem doar 8 luni pentru care acesta se calculeaza deci impozitul minim va fi = 8/12*4300 = 2867

Impozitul final este valoarea cea mai mari dintre impozitul la momentul controlului si impozitul minim anual datorat deci IPCF: 2896

Stabilirea obligatiilor suplimentare de plata: in urma controlului se stabileste o obligatie suplimentara de achitat privind impozitul de profit pe profit adica

ΔIPCF : IPCF - IPE= 2896 - 2000 = 896

care se inregistreaza in contabilitate 691 = 4411 896

Aplicatia 2

Avand datele din problema precedenta la care se adauga la cheltuieli elementul cheltuieli cu diurna in suma de 300 lei aferent a 5 zile de deplasare.

Sa se stabileasca impozitul la momentul controlului (limita maxima deductibile : 2,5 * 13 lei/zi) = 2,5 *13*5 = 163 lei

300 - 163 = 137 lei ce se adauga la cheltuieli nedeductibile deci 5040 + 137 = 5177

IPC = 16%(20000+5177-6000) = 3068

RIP : 150

IPCF : 3068 - 150 = 2918

Comparare IPCF : 2918

IPminim = 2867 - impozitul datorat 2918

Aplicatii privind auditul financiar si statutar

Aplicatii privind stabilirea riscului global functie de care se va stabilii esantionul minim de elemente care se vor verifica pentru fiecare domeniu semnificativ

Aplicatii privind modul de inregistrare a eventualelor erori stabilite cu ocazia auditului

In vederea determinarii riscului global trebuie determinate componentele acestora

Riscul inerent total (RIT) reprezinta riscul ca o eroare semnificativa sa nu poata fi detectata de catre sistemul contabil si sistemul de control intern.

Acesta se determina conform tabel (1) in functie de 2 elemente riscul inerent general care se determina de catre auditor functie de raspunsurile primite in urma evaluarilor a 4 domenii (management, contabilitate, activitatea societatii auditate respectiv auditul societatii).

In urma evaluarii celor 4 domenii (in cazul nostru in domeniul aprovizionarii) nu s-a raspuns afirmativ la nici una din intrebari, deci nu exista nici un risc, prin urmare riscul inerent general este zero sau foarte scazut.

Riscul inerent specific se determina pe fiecare domeniu semnificativ in functie de raspunsurile la cele 6 intrebari, pentru domeniul aprovizionari s-a raspuns afirmativ la 3 intrebari, prin urmare exista 3 riscuri.

Conform tabelului (1) cat va fi riscul inerent total tinand cont ca riscul inerent general este foarte scazut si avem 3 riscuri inerente specifice, prin urmare riscul inerent total va fi de 50%

Riscul de control (RC) reprezinta riscul ca sistemul de control intern sa nu detecteze erori semnificative, risc care se determina in functie de rata de eroare stabilita de auditor in urma verificarii sistemului de control intern (in cadrul exemplului nostru s-a stabilit o rata de eroare de 1,8% iar conform tabelului nr.(4) pentru aceasta rata de eroare sistemul de control intern ne confera un grad de siguranta semnificativ si pentru care riscul de control este de 13,5%)

Riscul de nedetectare prin neesantionare reprezinta riscul ca procedurile analitice folosite de auditor sa nu conduca la descoperirea unor necorodante sau necorelatii ale situatiilor financiare de la o perioada la alta. Acesta se determina prin rationament profesional, functie de existenta sau neexistenta corelatiilor sau comparatiilor conform tabelului nr.2, in cazul domeniului aprovizionari prin rationament profesional, auditorul a stabilit ca informatiile contabile sunt necorelate, necomparabile deci prin urmare nu se pot folosi procedurile analitice, prin urmare exista un risc maxim (gradul de siguranta este zero a acestor proceduri analitice)

Banda de risc sau riscul global va fi egal cu 15%*, 13,5%*100% = 6,75%, conform tabelului nr.3 Pentru acest risc global de 6,75 %, esantionul va fi un minim de 10 elemente (minim 10 documente se vor verifica din fiecare sectiune)

Inseamna ca pentru domeniul aprovizionarii auditorul va fi obligat sa verifice minim 10 intrari, 10 elemente de stoc inventariate, minim 10 consumuri, minim 10 vanzari.

Daca cu ocazia auditarii s-au stabilit erori de natura cheltuielilor sau veniturilor atunci, avand in vedere principiul independentei exercitiului aceste erori nu se vor inregistra ca si cheltuieli sau venituri curente deoarece apartin exercitiului precedent incheiat si-n consecinta, ele se vor inregistra ca si cheltuieli si venituri reportate direct in contul 1174, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Standarde de audit

Pragul de semnificatie

Cunoasterea preliminara a entitatii clientului (inainte de acceptarea mandatului)

Sa se determine marimea esantionului asupra carora se vor aplica "procedurile de fond" pe baza urmatoarelor date:

Numarul de documente intocmite in entitate (marimea populatiei) pentru domeniul semnificativ " aprovizionare" 800

Riscul inerent general este foarte scazut

Cu ocazia evaluarii riscului inerent specific, auditorul a obtinut raspunsuri afirmative ("da") la 3 intrebari

In urma evaluarii controlului intern auditorul constata ca pentru documentul audiat "Fisa punctelor de control" prevedea 2 controale independente. In urma "testelor de permanenta" efectuate pe baza "Programului punctelor de control" se stabileste un grad de siguranta de 1,8%

Informatiile contabile sunt necorelate, necompatibile si contin anomalii. Drept urmare nu se pot utiliza procedurile analitice

Normele minime de audit au stabilit urmatoarele:

Riscul inerent tabel 1

Numarul riscurilor inerente specifice identificate

Nivelul riscului inerent (total) (%)

Foarte scazut

Scazut

Mediu

Ridicat

Pana la 2 riscuri

Intre 3 si 4 riscuri

Intre 5 si 6 riscuri

Riscul d nedetectare neasociat esantionarii  tabel 2

Gradul de siguranta oferit de procedurile analitice

RNNE (%)

Semnificativ (ridicat)

Mediu si limitat

Zero

RI GSS

13,5 x 100 = 6,75

Dimensionarea esantioanelor pentru o populatie mai mare de 400 elemente (tabelul 3)

Banda de risc (riscul general)

Marimea esantionului

7,1% pana la 100%

Pana la 6,4

Riscul de control  tabel 4

Gradul de siguranta

Rata de eroare (%)

Riscul de control (%)

Semnificativ

<2

Moderat

Limitat

Zero (inexistent)

>10

Din datele date : grad de siguranta 1,8% rezulta risc de control 13,5%

Aplicatie:

Cu ocazia auditarii s-au constata urmatoarele omisiuni sau erori semnificative aferente exercitiului incheiat:

nu s-a inregistrat o factura de vanzare a veniturilor in valoare de 600 lei plus TVA, costul marfurilor fiind de 500 lei;

nu s-a inregistrat o factura privind consumul de energie in valoare de 400 lei+TVA,

nu s-a inregistrat majorari de intarziere datorate statului in suma de 100;

nu s-au inregistrat majorari de intarziere datorate furnizorilor in suma de 100;

nu s-a inregistrat amortizarea programelor informatice in suma de 300 lei,

a fost subevaluata productia in curs cu 900 lei.

Cerinte: sa se inregistreze in contabilitate ; sa se stabileasca impozitul pe profit aferent rezultatului si TVA de plata.

Rezolvare

Inregistrare factura vanzare marfuri 600 + TVA

714

1174 600

4427 114

Scaderea din gestiune

1174 = 371 500

Inregistrare factura de energie

476

400

76

Inregistrare majorari de intarziere

1174 = 401 100

Inregistrare majorari fata de stat

100

Inregistrare amortizare program informatic aferent anului trecut

1174 = 2808 300

Inregistrarea in plus a productiei in curs aferenta anului anterior

331 = 1174 900

Impozitul pe profit

Ip = 16% * Pbreportat = 16%*100 = 16

Cont 1174

P

C

TVA de plata 4427 - 4426 = 114 - 76 = 38

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate