Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Actİvİtatea agentuluİ economİc


Actİvİtatea agentuluİ economİc


ACTİVİTATEA AGENTULUİ    ECONOMİC

Prezentarea generala a agentului economicSocietatea comerciala S.C. MİNİMAL S.R.L. a fost inregistrata in Registrul Comertului sub numarul de ordine J13/1622/1994 din 21.04.1994(conform Certificatului de Inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie Constanta-vezi copia anexata). Ea a fost inregistrata la Ministerul Finantelor la data de 03/06/94, avand codul de inregistrare fiscala RO- (conform Certificatului de Inregistrare Fiscala emis de Ministerul Finantelor- vezi copia anexata).

Societatea functioneaza conform statutului sau, autentificat prin Sentinta Civila nr.64/c a Tribunalului Constanta la data    de 24 martie 1994 avand asociat unic pe Dl. OMER GANİ, cetatean roman, domiciliat in Constanta, Strada Grivitei, Nr.46. Sediul social al firmei este tot pe Strada Grivitei Nr.46.

Societatea comerciala "MİNİMAL" S.R.L. este o persoana juridica romana avand forma de societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile statului, ale Legii nr. 31/1990, Codului Comercial Roman si a altor reglementari legale.

Obiectul de activitae al societatii cuprinde urmatoarele:

5115(Cod CAEN) comert intermediar cu mobila, articole de menaj si de fierarie;

5170 operatiuni de import-export alte tipuri de comert cu ridicata;

5170 alte tipuri de comert cu ridicata;

5211 comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

5212 alte tipuri de comert cu amanuntul in magazine nespecializate;

5262 comert cu amanuntul prin standuri in piete;

5250 comert cu amanuntul cu bunuri de ocazie vandute prin magazine;

- 6025 transporturi rutiere de marfuri;

6023 alte transporturi terestre de calatori ocazionale;

6022 transporturi cu taxiuri.

Cu actul aditional nr.2526 din data de 25.06.2002 in temeiul OUG 76/2001 HG 601/2001 s-a adus completare la obiectul de activitate al firmei cu:

5051 comert cu ridicata cu carburanti solizi, lichizi, gazosi si produsele derivate;

5050 comert cu amanuntul a carburantilor si lubrifiantilor pentru autovehicule, a prooduselor de racire si de curatire si orice alte tipuri de produse pentru autovehicule.

5244 comert cu amanuntul cu mobila, articole de iluminat si alte articole de uz casnic;

Comert cu ridicata cu:

5143 aparate electrice si de uz gospodaresc si aparate radio si televizoare;

5144 produse din ceramica, sticlarie, tappete si pproduse de intretinere;

5145 produse cosmetice si de parfumerie;

5147 mobila si productie din lemn, articole sportive, rechizite;

5153 material luminos si de constructii;

5154 echipamente si furnituri de fierarie, ipsoserie si de incalzire;

5155 produse chimice;

Productie:

2521 fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic;

2522 fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;

2524 fabricarea de galeti, ligheane, baite, pahare, farfurii, cosuri de gunoi, oale din material plastic;

Conform statutului sau (vezi copia anexata), societatea poate deschide, pentru realizarea obiectului de activitate sucursale, filiale, depozite, magazine, agentii, birouri in tara sau strainatate.

Societatea este platitoare de TVA conform Certificatului de Inregistrare in Scopuri de TVA seria B Nr. 03628449 incepand din data de 02.06.1994 (vezi copia anexata).

Activitatea preponderenta a S.C. MINIMAL S.R.L. este

(Cod CAEN) 5212- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu     vanzare predominanta de produse nealimentare.

La formarea societatii, capitalul social s-a stabilit la suma de 100.000 lei, impartit in 20 parti sociale, fiecare in valoare de 5.000lei, in intregime subscris de asociatul unic OMER GANI si va fi constituit in totalitate din aport in numerar, urmand a fi varsat in totalitate pina la inscrierea societatii la Registrul Comertului.

Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Majorarea capitalului social se poate efectua in baza hotaririi asociatului unic.Reducerea capitalului social se realizeaza dupa trecerea a 2 luni de la luarea hotaririi de asociatul unic, care va trebui sa respecte minimul de capital legal, sa arate motivele reducerii si procedeul ce va fi utilizat penntru efectuarea ei.

Drepturile si obligatiile rezultate din partile sociale sunt: participarea la incasarea    benficiului, precum si dreptul de a conduce activitatea societatii. Drepturile si obligatiile rezultate din detinerea partilor sociale le urmeaza pe acestea in cazul trecerii lor in posesia altor persoane. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul societatii care nu poate fi grevat de datorii sau obligatii personale ale asociatului unic.

Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se hotareste de catre asociatul unic si va fi inscrisa la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Societatea va fi condusa de un administrator numit de asociatul unic.Astfel la constituirea societatii administrator afost numit Dl. OMER GANI, care va reprezenta societatea in relatiile cu tertii si va raspunde pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, de la statut si greseli in administrarea societatii.

Adunarea Generala a Societatii este organul care hotareste asupra activitatii societatii, asupra politicii sale in domeniul economic si comercial, avand urmatoarele obligatii principale: aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului, desemneaza pe administrator, il verifica si ii da desccarcare de activitate lui, modifica statutul, aproba si modifica programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli, hotareste cu privire la contractarea de imprumuturi si acordarea de garantii, hotareste majorarea sau reducerea capitalului social, realizarea de investitii si in orice alte probleme privind societatea.

Adunarea gennerala ordinara si extraordinara se va convoca de catre administrator, cele ordinare cel putin o data pe an. Organizarea si conducerea adunarii generale este in sarcina administratorului. Lucrarile adunarii generale se vor consemna in registrul de procese verbale al adunarii generale si va fi semnat de administrator si de persoana care l-a intocmit.

Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, iar in caz de modificare a statutului este necesar votul tuturor asociatilor.

Daca adunarea legal constituia nu poate lua o hotarire valabila din caauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de zi, ori care ar fi numarul de asociatii si partea din capitalul reprezentat de asociatii prezenti.

Contrulul activitatii societatii se realizeaza de catre asociati, acestia exercitand dreptul de control pentru bunul mers al activitatii societatii.

Exercitiul finannciar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an, primul exercitiu financiar incepand de la inscrierea la Registrul Commertului.

Amortizarea fondurilor fixe se realizeaza conform hotararii asociatilor, dar nu intr-un termen mai mare decat cel prevazut in normele legale.

Evidenta activitatii desfaturate se va tine connform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, iar bilantul si contul de beneficii si pierderi se intocmesc anual.

Plata beneficiului cuvenit asociatilor se face in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului. In cazul inregistrarilor de pierderi asociatii se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.

Dizolvarea societatii are loc in urmatoarele: imposibilitatea    realizarii obiectului de actiivitate, faliment, incapacitatea sau retragerea asociatilor, in situatii de forta majora, daca consecintele dureaza mai mult de 6 luni iar adunarea generala constata a functionarea nu mai este posibila.

Lichidarea societatiii se va face in caz de dizolvare de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generala. Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor mandatul administratorului inceteaza. Lichidatorii au aceeasi raspundere casi administratorii si au obligatia ca imediat dupa numire sa faca un inventar de evaluare a bunurilor societattii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Procesul de management in cadrul agentului economic: obiective, procese de munca, resurse umane

In cadrul societatii nu exista activitate (proces) de management, dar consider ca este necesar sa aduc la cunostinta cateva notiuni teoretice legate de managementul agentului economic.

Procesele de management cuprind urmatoarele elemente de baza pentru desfasurarea activitatii unitatii si anume:

PLANIFICAREA;

ORGANIZAREA;

COORDONAREA;

ANTRENAREA;

CONTROL-EVALUAREA

Acestea contribuie la procesul de management care il exercita in toate sistemele social-economice si inclusiv firmele de afaceri indiferent de caracteristicile lor.

Acest proces de management se structureaza in functie de modul in care sunt exercitate functiile sale si avem trei faze:

a)      Faza previzionala ce reprezinta anticiparea de metode, stabilirea de obiective, deciziile strategice si tactice sunt prioritare, solutii organizatorice, motivationale si de evaluare superioara a unitatii;

b)      Faza operationala careia ii corespunde organizarea, coordonarea si antrenarea personalului penntru realizarea zilnica a obiectivelor unitatii;

c)      Faza finala ce reprezinta faza de comensurare si interpretare a rezultatelor obtinute, exercitarea functiei de control-evaluare si urmarirea modului in care au fost realizate obiectivele previzionate ale unitatii, avand caracter constatator.Toate acestea servesc la elaborarea deciziilor care sunt principalele instrumente de management prin care se manifesta.

Organizarea procesului de integrare a noilor angajati, a evaluarii performantelor angajatilor, organizarea procesului de formare profesionala a personalului si urmarirea respectarii principiilor sistemului de salarizare, motivarea personalului sub aspectul material, aplicarea politicilor conducerii pe linia stimularii morale a angajatilor reperezinta citeva dintre obiectivele procesului de management.

Managerul este implicat in acctivitattea de planificare si dezvoltare a resurselor umane ce determina necesarul de personal prin doua metode:

analizeaza forta de munca din subordinea sa si pe aceasta cale    determina cine va fi promovat, concediat, pensionat;

analizeaza noi posturi, care apar ca urmare a extinderii volumului de lucru si a cresterii responsabilitatilor.

Managementul agentului economic

Nume si prenume

Calitatea

Vechimea in munca

Omer Gani

Asociat unic

Husein Filiz

Director Comercial

Omer Nagie

Lucrator comercial

Gelil Octai

Lucrator comercial

Gelil Maiser

Lucrator comercial

Resul Ersin-Kantemir

Lucrator comercial

Nadir Arif

Contabil

Gelil Eredvin

Sofer

Resursele sunt totalitatea elementelor sociale, economice, naturale de care dispune la un moment dat utilizate sau utilizabile pentru obtinerea de bunuri sau servicii.Resursele umane sunt o categorie a resurselor economice care sintetizeaza potentialul de munca a unei tari, zone geografice. Se apreciaza cu ajutorul unor indicatori ca: populatia activa disponibila, populatia in varsta de munca si apta, dar si a elementelor calittative: stare sanatate, nivel de pregatire, etc.

Managementul resurselor umane, ca activitate, este ansamblul de acctivitati privitoare la asigurarea, dezvoltarea, folosirea eficienta a personalului din cadrul

unitatii.

Importanta managementului resurselor umane provine de la importanta resursei, avand ca subiect omul si ca in toate activitatile omul se afla in centrul activitatii. Toate resursele sunt importante, dar omul este cel mai important pentru ca le pune in miscare pe celelalte. Fara om raman inerte. Importanta omului in conducere, in procesul economic, da importanta insasi diciplinei.

1.3. Nivelurile si piramida managementului agentului economic. Organe si functii de conducere corespunzatoare fiecarui nivel de management

In organizarea structurala a firmelor exista o multitudine de structuri, toate fiind mai mult sau mai putin varinte a unor trei tipuri: ierarhica, functionala si ierarhic-funtionala.
In cadrul societatii S.C. MINIMAL S.R.L. exista o structura ierarhica liniara ce define
ste linia de comanda, in care autoritatea si deciziile pornesc de sus in jos, iar raporturile de jos in sus. Aceasta structura face referire la subordonarea directa pe tipuri de activitati structura liniara are sarcinile concentrate in jurul rezultatelor primare. Aceasta se caracterizeaza printr-un sistem de delegari de autoritate, conducatorii de la centrul intreprinderii pot sa dea dispozitii pe linie ierarhica unor conducatori ai unor compartimente functionale.

Ca atare la orice nivel ierarhic un subordonat nu primeste dispozitii decat de la singurul conducator , in fata caruia raspunde pentru actiunea sa. Intrucat acest tip de structura este simplu de inteles, el este usor de aplicat in procesul conducerii. Intotdeauna in varful unei astfel de piramide se afla conducatorul colectiv si individual, care exercita conducerea operativa, iar la baza se gasesc executantii. Acest tip de structura prezinta urmatoarele avantaje:

sisteme de comunicatie avand canale de legatura relativ scurte sunt rapide in sens descendent si ascendent, actionand cu eficienta mare;

- prin numarul redus de membri, autoritatea si raspunderile sunt bine definite;
- nu apare necesitatea solicitarii specialistilor in stabilirea schemelor organizatorice, acestea fiind destul de simple. Posibilitatea elaborarii operative a celor mai corespunzatoare decizii, cultivand si promovand spiritul de sinteza, acesta constituind o buna scoala de formare a cadrelor de conducere. In acest sistem de organizare structurala fiecare sef este obligat prin raspunderile sale sa cunoasca, evalueze, optimizeze toate activitatile cerute de realizarea unui obiectiv. Exista insa si unele dezavantaje ale acestui sistem de organizare:

circulatie greoaie a informatiilor pe plan orizontal, deoarece legaturile dintre compartimentele situate la acelasi nivel nu se pot realiza decat prin intermediul sefului ierarhic superior;

Seful trebuie sa aiba o pregatire multilaterala;

Structura de conducere a unei firmei este reprezentata printr-o organigrama, care poate fi rectangulara verticala sau orizontala - sau circulara.

Cele mai importante elemente ale structurii organizatorice sunt: postul, functia, compartimentul, ponderea ierarhica, nivelul ierarhic si relatiile organizatorice

Toate acestea impreuna cu componentele procesuale sunt cuprinse in documente specifice care reprezinta instrumente manageriale cum ar fi

fisa postului (vezi anexa)

organigrama (vezi anexa)

regulamentul de organizare si functionare (R.O.F.).    (vezi anexa)

Organigrama este o reprezentare grafica a structurii de conducere. In stabilirea organigramei trebuie tinut cont de particularitatile intreprinderii, de obiective, de dezvoltarea in perspectiva, de acceptarea delegarii de autoritate vezi anexa)

Organigrama S.C. MINIMAL S.R.L. cuprinde:

Director General;

Director Comercial;

Compartiment Financiar Contabil (serviciul externalizat);

Biroul Aprovizionare;

Biroul Desfacere.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate