Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
Societatea Cooperativa de grad I Miorita


Societatea Cooperativa de grad I Miorita


Capitolul I

Prezentarea organizatiei

I.1. Sectorul de activitate

Societatea Cooperativa de grad I Miorita este cooperativa mestesugareasca cu o experienta de zeci de ani in producerea si comercializarea produselor cu specific folcloric romanesc. Gama de produse a firmei cuprinde: covoare, costume populare, broderii manuale, tapiterii lana, tesaturi decorative, artizanat lemn si amintiri turisitice. Toate produsele firmei sunt autentice si originale. Sunt facute in manufacturi din materie prima naturala de o deosebita calitate. Designul produselor se inscrie in linia folclorica traditionala respectand pasii de productie si simbolistica mestesugurilor conservate si valorificate in lumea satului romanesc.Societatea Cooperativa de grad I Miorita Iasi s-a identificat inca de la infiintare ca unitate de productie de obiecte de arta populara si artizanat.

Activitatea a avut ca obiect prioritar valorificarea elementelor autentice ale artei noastre populare imbinand totodata si cerintele vietii moderne. Prin produsele cu care s-a remarcat de-a lungul intregii perioade Coperativa Miorita pastreaza si valorifica elemente traditionale ale artei populare specifice zonei etnografice a Moldovei si elemente autentice ale artei populare romanesti cu rol major in pastrarea identitatii noastre populare.

Inca de la infintare, principiile care au stat la baza acestei organizatii cooperatiste au avut un caracter democratic prin faptul ca:

Asociatia a fost dechisa si voluntara;

S-a respectat principiul controlului democratic;

Dobanda fixa limitata a capitalului investit;

Distributia profitului functie de volumul capitalului social.

Constituita prin asocierea de persoane fizice pe baza consimtamantului liber in scopul promovarii intereselor ecnomice si sociale, societatea este detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii asociati.

I.2.Scurt istoric

In societatea contemporana, caracterizata de expansiunea rapida a tehnicii si de dezvoltarea masiva a industriei, valorile culturale si artistice realizate de om prin activitatea sa normala capata o semnificatie sociala. Aceasta activitate realizeaza in cadrul vietii economice, are un caracter permanent si intra cu o pondere insemnata in sfera preocuparilor cooperatiilor mestesugaresti.

In acest sens, Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi a fost infiintata in anul 1968 si prin dezvoltarea in timp a ajuns o cooperativa reprezentativa a judetului Iasi, prin care, in decursul anilor, au lucrat peste 1800 cooperatori intre 1986 si 1989, dintre care peste 40% si-au desfasurat activitatea productiva la domiciliu. Cooperativa are nenumarate domenii de activitate, cum ar fi: covoare manuale, tesute si innodate, ii, bluze cu broderii manuale, costume nationale, artizanat din lemn, alte piese dispensate cu valorificari moderne, broderii manuale, articole de uz casnic si personal, etc.

Dupa anul 1989, cand facilitatile de care se bucurau cooperativele cu profil de arta populara din partea statului au disparut, peste 70% din creatorii populari si alti lucratori din mediul rural au renuntat la aceste activitati ca sursa de existenta.

In dorinta de supravietuire si din dorinta asigurarii unui loc de munca pentru asociati, cooperativa a trecut la retehnologizarea prin dotarea unitatilor cu utilaje performante, tinand cont si de faptul ca o parte din produsele finite erau destinate exportului.

Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi este o organizatie independenta, cu caracter economic si social, care se constituie pe baza consimtamantului exprimat in mod liber al persoanelor    care se asociaza si devin cooperatori, in scopul desfasurarii in comun a unor activitati permise de lege, care urmareste realizarea de venituri si de profit si crearea unui cadru de afirmare profesionala si protectie sociala a membrilor sai.

I.3 Obiectul de activitate

Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi isi desfasoara activitatea pe baza Statutului Cooperativei, intocmit in conformitate cu Decretul Lege nr. 66/1990, Statutele Organizatiilor Cooperatiei Mestesugaresti si anumite prevederi din Legea nr. 31/1990.

Forma juridica de constituire COD 7: Societate Cooperativa Mestesugaresca, obiectul principal de activitate COD CAEN 3663: Produse manufacturiere. Conform actului de constituire a firmei (anexa 1) societatea activeaza si in alte domenii de la productia tesaturilor, comert cu amanuntul si ridicata pama la diverse activitati de recreere.

Societatea Cooperativa de grad I Miorita este un agent economic cu capital privat, cu personalitate juridica care functioneaza potrivit prevederilor legii si statutului propriu, respectand principiile si valorile cooperatiste.

Desi obiectul principal de activitate este acela de producere de arta populara si mestesuguri artistice, cooperativa are inregistrate obiectele de activitate din statut pentru acoperirea eventualelor reorganizari, fuzionari ale cooperativei, precum si pentru acoperirea obiectelor de activitate a chiriasilor sai.

I.4. Sediul social si puncte de lucru

Sediul social al cooperativei este in municipiul Iasi, Soseaua Arcu nr. 39, bloc CL6, parter. Natura capitalului este privat roman, valoarea capitalului social subscrie este 107.880RON. Codul de inregistrarea al societatii R 1974776.

Pe langa sediul social firma dispune si de 6 puncte de lucru :

Sectia nr. 1 : Str. Costache Negri, nr.14, Bloc G4, parter, destinatie: productie si vanzari confectii;

Sectia nr. 9 : Str. C.A.Rosetti,nr 12-14, destinatie: productie artizanat lemn, tesaturi lana, tesaturi bumbac;

Sectia nr.18: Str. Costache Negri, bloc C3, parter, destinatie: productie flori atificiale, vanzare produse proprii si achizitionate;

Sectia nr. 25: Str. Costache Negri, nr.14, bloc G4, parter, destinatie: productie si vanzare tesaturi din lana si bumbac si produse achizitionate;

Sectia nr. 27: Bld Dacia nr.57, Bloc DD6, destinatie: productie tasaturi din bumbac;

Sectia nr. 36: Str. Costache Negri, nr. 14, bloc G4, parter, destinatie: productie si desfacere tesaturi din bumbac si produse achizitionate.

In afara de sediul social, cooperativa mai detine cateva spatii in care functioneaza sectiile de productie si prestari servicii, dar si o serie de amplasari ce sunt inchiriate diferitelor persoane juridice si pentru care cooperativa primeste lunar o chirie stabilita prin contractul de inchiriere spatiu.

I.5. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

In urmatorul tabel sunt prezentati principalii indicatori preluati din situatia economico-financiara a firmei.

Tab.1Principalii indicatori financiari RON

Indicatori

Cifra de afaceri

Venituri

Cheltuieli

Profit

270030

Numar personal

Active necorporale

Creante

Casa si conturi la banci

Active circulante nete

Stocuri

Prin analiza acestor indicatori se observa o crestere a cifrei de afaceri, iar previziunile pentru anul 2007 anticipeaza o crestere cu 10%.

Capitolul II

Mediul intern si extern al organizatiei

II.1.Managementul organizatiei

II.1.1.Structura organizatorica

Structura organizatorica a unei firme este influentata de o multitudine de factori de natura economica, politica, tehnologica si sociala. Un puternic impact asupra structurii organizatorice il au competitorii, guvernul, grupurile publice de presiune, furnizorii si clientii. Ca rezultat al organizarii, prin diviziunea muncii pe verticala si orizontala, ceea ce duce, atat la stabilirea autoritatii si delegarea ei pe diferite niveluri de exercitare a conducerii cat si la departamentarea activitatilor, se obtine cadrul organizatoric al unei firme.

Structura organizatorica a societatii reprezinta ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice astfel constituite incat sa asigure premisele organizatorice in vederea realizarii obiectivelor stabilite. Principalele elemente componente ale unei structuri organizatorice sunt urmatoarele: postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic, relatiile organizatorice.

In afara de Consiliul de Conducere si Biroul Executiv, din organigrama rezulta urmatoarele compartimente:

Compartimentul de productie are urmatoarele atributii:

mentinerea unei permanente relatii cu compartimentul de desfacere pentru a identifica cerintele clientilor;

realizarea de produse conform cerintelor clientilor;

realizarea productiei in conditiile respectarii termenelor de livrare prevazute in contracte si a parametrilor calitativi;

urmareste realizarea zilnica a productiei pe unitati;

urmareste indeplinirea sortimentelor conform normelor de calitate;

asigura crearea de produse noi, competitive si modernizarea continua a produselor din nomenclatorul cooperativei;

intocmeste necesarul de materii prime si materiale pe care il trimite la compartimentul aprovizionare;

intocmeste fisa tehnologica a produsului finit;

intocmeste raportul statistic al capacitatilor de productie si utilizarea lor.

Compartimentul de aprovizionare - desfacere;

Compartimentul juridic are urmatoarele atributii:

reprezinta interesele cooperativei in fata instantei judecatoresti si in raporturile cu persoanele juridice si fizice;

urmareste respectarea legalitatii in derularea contractelor economice, contractelor de munca si deciziilor de imputare;

urmareste aparitia dispozitii cu caracter normativ si semnaleaza conducerea cooperativei in acest sens, sprijinind interpretarea justa si legala acestora.

Compartimentul financiar contabil are urmatoarele atributii:

stabilirea bugetelor de venituri si cheltuieli, anuale /lunare, precum si la nivelul fiecarui departament, birou, compartiment;

inregistrarea tuturor documentelor justificative care reglementeaza tranzactiile economice (aprovizionari, vanzari);

inventarierea patrimoniului si stabilirea diferentelor de inventar;

stabilirea, calculul si plata drepturilor salariale ale personalului.

evidenta datoriilor catre bugetul de stat si alte bugete adiacente acestuia;

urmarirea decontarii creantelor;

urmarirea modului de obtinere a rezultatelor financiare;

constituirea de garantii materiale pentru gestionari;

realizarea antecalculatiei si postcalculatiei costurilor;

stabilirea preturilor produselor si serviciilor;

elaborarea documentelor de sinteza lunare/ trimestriale/ semestriale/anuale;

calculul anumitor indicatori economic    si financiari;

stabilirea si repartizarea profitului;

stabilirea circuitului documentelor justificative si contabile in unitate;

finantarea dezvoltarii cooperativei;

analiza economico-financiara;

efectuarea controlului tehnic-operativ, controlului financiar contabil si a controlului preventiv.

Compartimentul personal are urmatoarele atributii:

determina pe baza de analize, in colaborare cu comportamentul planificare si productie, necesarul de personal pe meserii, functii, specialitati si perioade de plan;

efectueaza, impreuna cu compartimentele productie si organizarea muncii, studii si analize privind utilizarea rationala a fortei de munca si inlaturarea cauzelor fluctuatiei acesteia;in colaborare cu compartimentul productie efectueaza analize si face propuneri in legatura cu posibilitatile existente in cooperativa de calificare, recalificare sau polificare, in meserii si specialitati pentru cooperativa are deficit;

analizeaza periodic modul de utilizare a fortei de munca precum si integrarea personalului nou incadrat; analizeaza si face propuneri de redistribuire a efectivului de personal excedentar pe meserii si specialitati;

asigura masurile necesare pentru repartizarea absolventilor in productie;

intocmeste toate formele necesare pentru primirea de noi membri cooperatori, pentru incadrarea, promovarea, detasarea, transferarea si retrogradarea personalului din cooperativa, precum si pentru desfacerea contractelor de munca ale acestora, colaborand cu compartimentele productie, planificare, organizarea muncii si juridic pentru respectarea prevederilor legale in legatura cu indeplinirea acestor sarcini;

intocmeste deciziile de incadrare pentru personalul tehnico-administrativ in colaborare cu compartimentul juridic;

intocmeste in colaborare cu compartimentul juridic dosarele de pensionare pentru intreg personalul cooperativei si le depune la organele in drept;

intocmeste lucrarile prevazute de legislatia in vigoare pentru verificarea personalului din cooperativa, propus a gestiona si manui bunuri materiale;

efectueaza lucrari in legatura cu drepturile personalului cum sunt : eliberarea de adeverinte necesare stabilirii vechimii in munca; comunica datele necesare pentru plata drepturilor banesti (concedii de odihna, detasari, delegari);

efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului; completeaza legitimatiile de serviciu pentru personalul unitatii;

intocmeste graficul concediilor de odihna in colaborare cu celelalte compartimente, il propune spre aprobare conducerii cooperativei si urmareste efectuarea concediilor la datele stabilite;

rezolva problemele legate de concediile de odihna, concediile fara plata, invoiri , pierderea temporara a capacitatii de munca, etc.;

calculeaza vechimea in munca pentru cooperatorii incadrati cu munca la domiciliu in scopul inregistrarii ei in carnetul de munca;

tine la zi registrul cooperatorilor si a personalului incadrat si plecat din cooperativa, precum si evidenta deciziilor date in legatura cu incadrarea personalului TESA al cooperativei conform competentei de aprobare stabilite;

intocmeste darile de seama si situatiile statistice, privind compozitia si miscarea cadrelor din cooperativa ;

colaboreaza la organizarea si functionarea, potrivit legii a comisiilor tehnice de incadrare si promovare a muncitorilor si personalului tehnic, economic, de alta responsabilitate si administrativ, precum si la organizarea examenelor sau concursurilor pentru incadrarea si promovarea in munca a cooperatorilor si personalului incadrat;

organizeaza si tine evidenta la program a personalului din aparatul cooperativei si pastreaza condicile de prezenta;

elaboreaza proiectul de scolarizare anual si de perspectiva, scoli de maistri, scoli profesionale, ucenicie la locul de munca, cursuri de calificare si practica la locul de munca;

organizeaza cursurile de calificare si participa la examenele de absolvire;

verifica situatiile de salarii intocmite de sefii de sectie in comparatie cu raportul de productie;

calculeaza situatiile de salarii, aplicandu-le tarifele pe bucati si mp2 conform tarifelor aprobate in consiliul de conducere;

calculeaza bonurile de comanda raportate de sectiile de prestari;

centralizeaza pontajele pe sectii, calculeaza concediile medicale, concediile de odihna, salariile, remiza si comision la facturi la toate sectiile cu procentul stabilit;

calculeaza statele pana la brut dupa care se dau la calculator pentru a se scoate statele finale;

tine evidenta si inregistreaza capitalul social depus de membrii cooperatori.

Auxiliarii se refera la soferi, persoana insarcinata cu intretinerea curateniei sediului si electricianul. Fiecare dintre aceste persoane are in vedere respectarea atributiilor descrise in fisa postului fiecaruia.

Sefii de sectii reprezinta de fapt punctul de legatura intre unitatile de productie si compartimentul de productie, ei fiind subordonati pe linie ierarhica si vicepresedintelui, acesta fiind responsabilul cu productia in cadrul Biroului executiv. Atributiile acestor persoane sunt de fapt atributiile descrise la compartimentul productie.

Sectiile reprezinta unitatile de productie dar si unitatile de desfacere. Astfel, atributiile sectiilor reprezinta o combinare a atributiilor compartimentului de productie si a compartimentului de desfacere.

II.1.1.1. Organizarea compartimentului

desfacere-aprovizionare

Compartimentul de aprovizionare - desfacere are sarcina de a promova firma pe piata, de a atrage cat mai multi clienti, de a-i convinge pe acestia ca produsele societatii sunt de calitate superioara la preturi avantajoase si de a aproviziona societatea cu materii prime de cea mai buna calitate la preturi cat mai reduse. In Societatea Cooperativa si Mestesugareasca Miorita compartimentul desfacere aprovizionare este cuprinsa sia ctivitatea de transport a materiei prime, cat si a marfurilor.

Are urmatoarele atributii:

asigura materia prima la sectii prin achizitionarea de materii prime si materiale precum si a pieselor de schimb pentru utilajele cooperativei;

tine legatura cu toti sefii de sectie si face necesarul atat pentru aprovizionare cat si pentru desfacere, in functie de clientii din oras si din afara;

selectarea furnizorilor , dupa anumite criterii;

trimiterea spre aprobare a comenzilor pentru furnizori;

achizitia acelor resurse materiale necesare realizarii productiei programate;

urmarirea primirii produselor comandate si efectuarea platilor catre furnizor;

trimiterea materiilor si materialelor necesare productiei catre sectiile respective.

gestionarea produselor aprovizionate;

primirea produselor finite de la sectiile de productie;

tinerea evidentei in fise pentru fiecare produs;

organizeaza depozitul si conserva produsele din depozit asigurand totodata manipularea acestora;

inainteaza in termen toate actele compartimentului contabilitate;

raspunde de executarea contractelor economice de livrare la termen pe fiecare beneficiar intern, cantitativ si calitativ, asigura respectarea stricta a disciplinei contractuale;

factureaza toate livrarile de produse, certifica exactitatea si legalitatea preturilor de facturare, precum si a cheltuielilor de ambalare si transport a produselor;

stabilirea unor contacte cu posibilii clienti;

valorificarea produselor obtinute prin magazinele proprii;

elaborarea strategiei privind asigurarea si gestionarea resurselor materiale;

elaborarea strategiei din domeniul vanzarilor de produse;

organizarea si participarea la actiuni de promovare: expozitii, targuri, licitatii;

incheierea contractelor de vanzare-cumparare;

ambalarea produselor, pregatirea pentru expedierea marfii la beneficiarii din tara si intocmirea actelor legale cu buletine de calitate si avize de expeditie.

Alaturi de aceste atributii principale ale compartimentului aprovizionare desfacere firma incerca sa puna in practica functii moderne orientate spre condumator cum ar fi:

prestarea serviciilor, independent sau asociat cu vanzarea de

bunuri;

creditarea clientilor prin plata la termen sau in rate;

educarea consumatorului.

Obiective ale compartimentului aprovizinare desfacere

Cresterea cifrei de afaceri. Se urmareste cresterea continua a vanzarilor in expresie fizica si valorica;

Realizarea de profituri prin selectia produselor si clientilor, rationalizarea proceselor de desfacere, reducerea costurilor;

Mentinerea si sporirea cotei de piata- avantaje in fata concurentei prin calitate, inovare, costuri reduse.

Relatiile compartimentului aprovizionare desfacere cu celelelte compartimente ale cooperativei

Fig.2 Legatura compartimentului desfacere-aprovizionare cu celelalte compartimente ale organizatiei

In relatia cu compartimentul financiar-contabil apar schimburi de documente ca: facturi furnizori/clienti, chitante, receptii, note transfer, avize, jurnal cumparari, jurnal vanzari, contracte de vanzare sau cumparare, situatii ale facturilor de incasat sau incasate. Pentru acele bunuri care trebuie receptionate, se constituie comisia de receptie care realizeaza fie un proces verbal de receptie (pentru imobilizari) sau o nota de intrare receptie (pentru materii, materiale). In legatura cu activitatea financiar contabila, compartimentul desfacere-aprovizonare urmareste vanzarea direct catre populatie prin magazine dar si onorarea contractelor incheiate cu clientii cooperativei.

Legatura cu compartimentul productie se concretizeaza in sensul urmaririi, pe parcursul fabricatiei, a stadiului executiei produselor; lansarii in executie a acestora in concordanta cu programele de livrare; asimilarii in fabricatie a produselor noi solicitate de clienti; rezolvarii diferitelor, sugestii, reclamatii, propuneri ale acestora care au in vedere imbunatatirea calitatii acestora, innoirea structurii de fabricatie etc.

Compartimentul aprovizionare-desfacere are legaturi cu compartimentul juridic in ceea ce priveste supervizarea raporturilor economice angajate de cooperativa si de actualizare cu actele normative in vigoare.

Relatia sa cu compartimentul personal se bazeaza pe actiuni ce privesc recrutare si instruirea personalului direct implicat in functia comerciala (vanzatori).

In Societatea Cooperativa si Mestesugareasca Miorita compartimentul aprovizionare-desfacere cuprinde si transportul, acesta asigurand mijloacele proprii sau inchiriate necesare expedierii produselor la clienti sau la magazinele proprii pentru desfacere.   

II.1.1.2.Managerii

Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi este condusa de Adunarea generala a Cooperatorilor si un Consiliu de Administratie format din 9 cooperatori si functiile executive, Presedinte, Vicepresedinte si Contabil sef.

Adunarea generala, valabil constituita, este reuniunea membrilor cooperatori care delibereaza si adopta hotarari asupra tuturor problemelor care privesc activitatea cooperativei.

Adunarea generala adopta statutul cooperativei si hotaraste asupra profilului si denumirii acesteia, aproba modificarea statutului cooperativei, adopta regulamentul de organizare si functionare al cooperativei, regulamentul de ordine interioara, aproba adoptarea de noi membrii cooperatori, aproba modificarea capitalului social si stabileste nivelul participarilor minime ale membrilor cooperatori la acesta, analizeaza si aproba proiecte privind strategia cooperativei pe 3-5 ani, programul economico-social anual de dezvoltare si modernizare, planul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli, contractul de administrare si gestionare a patrimoniului cooperativei asumat de fiecare din membrii consiliului, aproba sistemul de salarizare al cooperativei, etc. Adunarea generala se convoaca anual, in termen de maxim 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Consiliul de administratie se alege de adunarea generala, dintre membri cooperatori pe timp de 5 ani. El este organul de conducere si gestionare care conduce activitatea cooperativei intre adunarile generale si raspund in fata acestora pentru activitatea desfasurata. Membrii acestui consiliul trebuie sa fie competenti profesional, sa aiba calitati morale, sa se bucure de incredere in randul colectivului in care lucreaza si sa nu aiba antecedente penale. Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi este condus de Biroul Executiv, birou format din presedinte, vicepresedinte, contabil sef, sef productie si seful personalului.

Presedintele si vicepresedintele cooperativei pot fi alesi din randul membrilor cooperatori cu o vechime minima de doi ani si care indeplineste cumulativ conditiile: capacitate de exercitiu deplina; pregatire profesionala corespunzatoare, atestata prin acte doveditoare, respectiv studii superioare universitare; este absolvent al cursurilor unei scoli de management cooperatist; are experienta in domeniul managerial si o vechime in sector de cel putin doi ani; are cel putin trei referinte favorabile de la ultimul loc de munca unde a activat cel putin un an si are avizul favorabil al asociatiei teritoriale.

Contabilul sef este ales de Biroul executiv, iar numirea sa se va face cu avizul Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti.

Presedintele, cu ajutorul vicepresedintilor, asigura conducerea activitatii curente a cooperativei, organizeaza si urmareste realizarea zilnica a sarcinilor, precum si respectarea drepturilor cooperatorilor. Presedintele reprezinta cooperativa in raporturile cu organele de stat, organizatiile economice si obstesti, precum si cu persoanele fizice. Cooperativa este angajata legal in operatiuni financiare si patrimoniale prin semnatura presedintelui si a contabilului sef. Presedintele este obligat sa organizeze si sa conduca activitatea compartimentului de control financiar de gestiune conform prevederilor reglementarilor in vigoare. Vicepresedintii cooperativei si contabilul sef conduc nemijlocit activitatea compartimentelor repartizate si raspund de modul cum se rezolva problemele acestor sectoare.

Cenzorii reprezinta organul de control, al carui scop principal este verificarea gestiunii economico-financiare a cooperativei. Cenzorii si supleantii sunt alesi de adunarea generala a cooperativei, prin vot deschis sau secret, pe o perioada de 5 ani. Numarul cenzorilor va fi de pana la 3 persoane. Cenzorii sunt obligati sa analizeze cel putin o data pe an modul in care s-a realizat controlul fiecarei gestiuni din cooperativa si masurile luate de conducere pentru remedierea deficientelor constatate.

II.1.2.Cultura organizationala

Organizatia are o cultura de management proprie, care depinde de propria ei istorie, de modul de abordare o problemelor si de practicile de conducere a activitatilor.

Cultura organizationala a Societatii Cooperative si mestesugaresti de Grad I Miorita Iasi priveste modul de conducere a afacerilor, reflecta gandirea managerilor, standardele etice, setul de politici manageriale, traditiile, atitudinile, evenimentele prin care a trecut organizatia.

Cultura organizationala poate fi analizata la doua niveluri: de suprafata si de adancime. Nivelul de suprafata se refera la elementele observabile, vizibile ale organizatiei, iar cel de adancime la cele neobservabile in mod direct.

Sistemul de valori al organizatiei constituie elementul esential al culturii organizationale si poate fi definit ca un ansamblu de conceptii, modalitati de intelegere si norme stabilite pentru membrii unei organizatii. Sistemul de valori isi pune amprenta asupra conceptiei Societatii Cooperative si mestesugaresti de Grad I Miorita Iasi privind etica afacerilor.Valori :

 • satisfactia clientilor si partenerilor de afaceri;
 • orientarea spre calitate;
 • increderea in oameni;
 • profitabilitatea;
 • orientarea spre inovatie, creativitate permanenta si continua;
 • respectarea procedurilor de efectuare a procesului de productie si imbunatatirea acestora;
 • responsabilitatea sociala a firmei.

Responsabilitate fata de parteneri, fata de consumatori, angajati si nu in ultimul rand fata de traditia Societatii Cooperative si mestesugaresti de Grad I Miorita Iasi este motivatia firmei.

Avand in vedere ca SCM Miorita este o societate cooperativa unde toti cei implicati in activitatea firmei sunt colaboratori, toti sunt direct interesati de functionarea organizatiei. Acesta este unul din motivele pentru care firma a rezistat atatia ani cu o activtate care nu prezinta un interes decat pentru un segment redus al populatiei.

Simbolul Societatii Cooperative si mestesugaresti de Grad I Miorita Iasi

II.2.Personalul organizatiei

Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi face parte din categoria I.M.M.-urilor avand un numar de peste 50 lucratori.

In prezent firma are 60 de angajati, impartiti pe activitati astfel:

Tab.2 Personalul organizatiei

Activitatea

Numar de salariati

Tesa

Tesatori

Tamplari

Auxiliari +paza

De deservire

Total

Salarizarea se face in functie de orele lucrate, pe baza de pontaje, iar in cadrul sectiilor de productie pe baza de acord individual, pe baza de manopera aferenta produsului respectiv.

Formele de salarizare au fost stabilite pentru fiecare loc de munca, avand in vedere criteriul esential al stimularii individuale, precum si posibilitatile de masurare a aportului fiecaruia la rezultatele inregistrate de colectiv.

Avand in vedere acestea, se propune aplicarea urmatoarelor forme de salarizare:

Activitatea confectii serie:

muncitori direct productivi - in acord individual, pe baza normelor de munca;

personal tehnic - in regie, in raport de timpul efectiv lucrat;

Activitatea tesaturi

Activitatea artizanat lemn

Activitatea de desfacere cu amanuntul - in acord individual, pe baza cotelor de remiza la 1000 lei fiecare;

Activitatea de desfacere - in regie, in raport de timpul efectiv lucrat;

Personal auxiliar si de deservire - in regie, in raport de timpul efectiv lucrat;

Personal tehnic si de specialitate si de administratie - in regie, in raport cu timpul efectiv lucrat.

Sporul de vechime se acorda in functie de zilele (orele) lucrate intr-o luna. Grila pentru sporul de vechime stabilit de conducerea cooperativei este urmatorul:

3 - 5 ani 8% 15 - 20 ani 17%

5 - 10 ani 11% 20 - 25 ani 20%

10 - 15 ani 14% peste 25 ani 25%

Sporul de vechime se aplica pentru vechimea in munca si in functie de rezultatele obtinute incluse in sistemul de salarizare. Se acorda in raport de salariul de baza negociat corespunzator timpului lucrat in regim normal de lucru. Sporul se acorda incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare indeplinirii limitelor prevazute.

De asemenea, cooperativa acorda si alte sporuri:

Spor de conducere (20%)

Spor de noapte pentru portari (5 - 10%) pentru timpul lucrat in intervalul 22- 06, in conditiile in care durata prestatiei in acest interval este de cel putin 4 ore.

Periodic, in urma cresterii preturilor de consum, se vor majora manoperele si salariile de baza si se va majora salariul minim brut pe economie, pe baza hotararilor emise de Guvern si insusite de UCECOM.

II.3.Functiile organizatiei

In cadrul Societatii Cooperative si Mestesugaresti de gradul I Miorita Iasi se regasesc urmatoarele functii economice de baza:

 • functia de productie;
 • functia de personal;
 • functia financiar-contabila;
 • functia comerciala.

Functia de productie desemneaza ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul cooperativei prin care se stabileste si realizare procesul de transformare a factorilor de productie in produse finite sau si se concretizeaza in principal in:

conceperea de modele noi si modernizate pentru produsele de artizanat;

implementarea de tehnologii noi si modernizate in ceea ce priveste procesul de productie;

elaborarea si urmarirea realizarii normelor de productie;

elaborarea si urmarirea programelor de investitii in limita si succesiunea prevazute de lege si asigurarea conditiilor necesare realizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii;

stabilirea sarcinilor de productie pe sectii;

urmarirea realizarii productiei;

elaborarea bonurilor si notelor de materiale;

efectuarea operatiilor de intretinere, a reparatiilor curente si capitale;

determinarea si asigurarea necesarului de energie, abur si apa etc.

Aceasta functie este realizata, in special, in cadrul sectiilor de productie.

Functia de personal desemneaza activitatile din cadrul societatii comerciale prin care se asigura resursele umane necesare, utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora, si se concretizeaza, in principal, prin:

stabilirea necesarului de personal;

elaborarea programelor de perfectionare, conversie si calificare profesionala;

organizarea si efectuarea selectiei angajarii, concedierii si evaluarii personalului;

organizarea promovarii personalului si asigurarea evidentei personalului;

asigurarea si urmarirea respectarii prevederilor legale cu privire la acordarea drepturilor salariale;

elaborarea, perfectionarea si urmarirea respectarii regulamentului de organizare si functionare a Statutului cadru;

selectia, intervievarea, testarea personalului;

miscarea personalului (fluxul de personal);

intocmirea dosarelor pentru angajari si a cartilor de munca;

desfacerea contractelor de munca individuale sau colective, transferari sau pensionari;

mentinerea si dezvoltarea personalului;

instruirea si perfectionarea personalului in cadrul firmei sau in cadrul unor institutii specializate;

stabilirea obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor care revin, spre exercitare pe o anumita perioada de timp, unei persoane din cadrul firmei (intocmirea Fisei postului).

Aceasta functie este realizata in cadrul compartimentelor personal si aprovizionare - desfacere, dar si in cadrul unitatilor de productie.

Functia financiar-contabila desemneaza ansamblul activitatilor prin care se asigura resursele financiare necesare realizarii obiectivelor societatii comerciale, precum si evidenta valorica a miscarii intregului sau patrimoniu si se concretizeaza, in principal, in:

stabilirea bugetelor de venituri si cheltuieli, anuale /lunare, precum si la nivelul fiecarui departament, birou, compartiment;

inregistrarea tuturor documentelor justificative care reglementeaza tranzactiile economice (aprovizionari, vanzari);

asigurarea evidentei analitice si sintetice a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb, ambalajelor, produselor finite din magazie, obiectelor de inventar, echipamentului de protectie, etc.;

asigurarea evidentei mijloacelor fixe;

inventarierea patrimoniului si stabilirea diferentelor de inventar;

evidenta datoriilor catre bugetul de stat si alte bugete adiacente acestuia;

urmarirea decontarii creantelor;

urmarirea situatiei stocurilor de valori materiale si luarea masurilor necesare pentru incadrarea in normativele specifice;

realizarea antecalculatiei si postcalculatiei costurilor;

stabilirea preturilor produselor si serviciilor;

elaborarea documentelor de sinteza lunare/ trimestriale/ semestriale/anuale;

calculul anumitor indicatori economic    si financiari;

stabilirea si repartizarea profitului;

stabilirea circuitului documentelor justificative si contabile in unitate;

efectuarea controlului tehnic-operativ, controlului financiar contabil si a controlului preventiv.

Aceasta functie este realizata in cadrul compartimentului contabilitate financiara si operator calculator.

Functia comerciala desemneaza ansamblul activitatilor menite sa realizeze procurarea nemijlocita a obiectelor muncii si a mijloacelor de munca necesare desfasurarii productiei societatii comerciale conform contractelor comerciale incheiate si livrarea produselor conform clauzelor contractuale, concretizata, in principal, in:

incheierea si urmarirea realizarii contractelor comerciale;

livrarea produselor;

stabilirea preturilor si tarifelor la produsele de baza, conform prevederilor legale.

asigurarea permanenta a firmei cu necesarul de materiale pentru a nu se intrerupe fluxul de productie sau cel comercial;

mentinerea contractelor atat cu furnizorii si cu clientii actuali.

Aceasta functie este realizata in cadrul compartimentelor de aprovizionare - desfacere si a magazinelor proprii.

II.4.Piata organizatiei

Pana in anul 1993 produsele Societatii Cooperative si Mestesugaresti de gradul I Miorita Iasi erau destinate atat pietei interne cat si celei externe. Produsele ce erau vandute cu precadere pe piata externa (Olanda) erau covoarele persane (Tismana) si produsele de artizanat. Datorita preturilor mari si a numarului redus de clienti, desfacerea acestor produse pe piata externa s-a sistat. In prezent nu exista nici un contract cu partener strain. Conducerea cooperativei si-a rezervat dreptul de a relua contractele cu clientii externi daca aceasta nu va produce prejudicii financiare cooperativei.

Pe piata interna cererea pentru produsele de artizanat a inregistrat un flux constant. Pentru a diversifica paleta de produse, cooperativa a scos pe piata produse noi, si anume tapiseriile tesute manual din PNA, lana, bumbac, impletituri din sfoara si snur dar si broderii executate manual-mecanic (in special icoane cusute).

II.5.Oferta organizatiei

Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi vine in intampinarea clientilor cu oferta de produse din cele mai diverse, la preturi accesibile, avand in vedere ca toate produsele sunt executate manual.

Cooperativa Miorita va ofera o gama variata de obiecte de arta populara si de artizanat cu specific romanesc - obiecte autentice de arta populara din zone cu vechi si valoroase traditii folclorice:

COVOARECOSTUME POPULARE

BRODERII MANUALE

TAPISERII LANA

TESATURI DECORATIVE

ARTIZANAT LEMN

AMINTIRI TURISTICE

II.6.Plan strategic al firmei (mixul de marketing)

In calitate de producator si furnizor de poduse cu destinatie decoratiuni interioare, amintiri turistice, broderii si obiecte de inspiratie folclorica trebuie abordat un management de anticipare, identificare si satisfacere a necesitatilor clientului in mod profitabil. Ca strategii de viitor se impun:

diversificarea sortimentala a produselor;

sustinerea mestesugurilor si artizanatului;

informarea si educarea comerciantului;

investitii in modernizare;

cresterea eficientei increderii si credibilitatii ca partener de afaceri si recunoasterea acestor caracteristici de catre partenerii interni si externi;

extinderea domeniilor de activitate pentru a acoperi cerintele clientilor nostri;

imbunatatirea sistemului calitatii implementat pe produse si servicii.

Un management defectuos poate aduce riscuri majore in derularea afacerii, deoarece arta populara autentica se adreseaza unui segment de piata destul de redus.

Pentru a largi piata de desfacere se impun masuri de imbunatatirea a clientilor si de diversificare a acestora, precum si reintroducerea in circuitul comercial a altor sortimente care au incetat sa se mai produca, decat pe baza de comenzi pentru a putea veni in intampinarea noilor clienti si practicarea unui pret accesibil.

Un rol important in promovarea produselor si serviciilor care serecomanda pe piata dedesfacere a produselor il au: pliantele, brosurile, foile volante, precum si mass-media.

Combinatiile pret-calitate si sortiment- noutate pot duce la cucerirea unui segment mai mare de clienti pe piata.

Consiliul de Administratie are ca strategii de dezvoltare, regandirea relatiilor de colaborare reciproc avantajoase cu societati din sistemul cooperatiei mestesugaresti, precum si cu unitati furnizoare de produse de buna calitate.

Planul de afaceri care se va demara in perioada imediat urmatoare trebuie sa corespunda cerintelor integrarii in Uniunea Europeana, cerinte care ofera atat oportunitati cat si riscuri.

Printr-o mai buna gestionare    si monitorizare a echipei de vanzari se poate ajunge la o eficienta maxima in abordarea si realizarea obictivelor societatii.

Ca strategie in managementul financiar H.G. 1247/13.10.2005 ofera societatii PROGRAMUL DE CRESTERE A COMPETITIVITATII PRODUSELOR, program ce stabileste mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de tat care are ca obictiv implementarea sistemului de management al produselor si serviciilor, dar si inregistrarea si protejarea pe piata a modelelor, desenelor si marcilor.

Produsul trebuie conceput astfel incat sa satisfaca cat mai bine necesitatile clientului.

Firma trebuie sa analizeze dinamica si structura pietei, daca exista o cerere pentru produs si daca acesta respecta normele europene de calitate.

Tehnicile utilizate in cadrul politicii de produs sunt:

analiza ciclului de viata a produsului ;

analiza gamei de produse;

marca sau numele produsului;

ambalarea produsului.

Politica de promovare reprezinta totalitatea actiunilor prin care mesajele referitoare la produs sunt transmise pietei de consum. Elementul esential in politica de promovare il repezinta munele firmei, fiind si prima informatie pentru un potential client.

Stabilirea pretului si a conditiilor de plata tin de strategia de piata (cerere-oferta). Se pot practica:

pretul functie de cost la care se adauga o marja de profit;

pretul functie de cerere care necesita o buna cunoastere a pietei;

pretul functie de concurenta.

In fazele de inceput ale afacerii se pot oferi reduceri semnificative pentru a atrage cote de piata sau se pot practica reduceri pe perioade limitate pentru a nu periclita echilibrul financiar al firmei si nici peceptia ca prousul este ieftin, si deci slab calitatitv.

Cea de-a patra componenta a mixului de marketing, distributia este reprezentata prin canale directe. Pordusele firmei se vand prin magazinul propriu Str. C.Negri nr14 (in spate la Hala Centrala). De asemeniea pentru clientii acre nu sunt din Iasi firma ofera posibilitatea comandarii produselor la adresa de email comercial@mioritaiasi.ro si acestea vor fi livrate prin rambus postal sau prin curierat rapid.

II.7.Sistemul informational si informatizarea acestuia

Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi detine un ansamblu organizat de resurse - personal, echipamente, proceduri, metode - folosite pentru culegerea, transmiterea, stocarea si prelucrarea datelor, analiza, pastrarea , difuzarea si valorificarea informatiilor

In cadrul sistemului informational se regasesc : informatia vehiculata, documentele purtatoare de informatii, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informatiei, etc. Activitatile    desfasurate in cadrul acestui sistem, pot fi :achizitionarea de informatii din sistemul de baza, completarea documentelor si transferul acestora intre diferite compartimente, centralizarea datelor, etc.

Sistemul informational nu se bazeaza pe o informatizare avansata. Activitatile principale ale firmei se desfasoara in sectiile de lucru. Astfel firma dispune de 3 calculatoare si programe specifice activitatii desfasurate.

II.8.Consumatori si clienti

Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi isi desface produsele prin magazinele proprii direct catre populatie si prin contracte directe cu clientii din tara. Principalii clienti ai cooperativei sunt asociatiile teritoriale mestesugaresti din Iasi (ATCOM Iasi), Bucuresti (CONFECTIA si METALUL Bucuresti), Brasov, Sibiu, Buzau dar si institutiile muzeale de arta populara.

II.9.Furnizori

Materiile prime si furnizorii principali ai acestora sunt unitatile de profil din tara.    Cativa dintre acestia sunt: ARTA CASNICA Breaza, ATCOM Covasna, ELIONIX SRL, SALLYANA, MARAMUSCELEANA, CARPEX si ADIMEX SRL pentru ata si fir de bumbac, CM COMIRA pentru fir de bumbac intors, DANMARTEX pentru panza, AF POPA I pentru sifon, etc.

II.10.Concurenta

Pe piata locala, Societatea Cooperativa si Mestesugareasca de gradul I Miorita Iasi nu are concurenti pentru obiectul sau de activitate. Pe plan national, concurentii cooperativei sunt organizatii cooperatiste cu acelasi profil de activitate. Totusi, tinand cont ca arta populara difera de la o zona la alta a tarii, nu putem spune ca aceste organizatii sunt concurenti directi, ci doar simpli competitori pe o piata de desfacere destul de restransa la ora actuala la nivel national.

Capitolul III

Concluzii

In decursul acestor saptamani de practica am cules informatii despre firma, de la conducerea organizatiei si legile dupa care functioneaza, pana la vizitarea sectiilor unde se fac efectiv produsele.

Acest proiect prezinta Societatea Cooperativa si Mestesugaresca de grad I Miorita Iasi de la infiintare pana la strategii de viitor, din punct de vedere atat al mediul intern cat si a mediului extern.

Aceasta cooperativa formata in mod democrat si voluntar ofera pietei romanesti produse cu adevarat diferite de majoritatea firmelor de profil. Organizatia incerca sa pastreze valorile traditionale si autentice romanesti prin produse de calitate.

"Suntem bogati prin mostenirea primita prin tradttii si arta populara. Trebuie sa stim sa pastram, sa apreciem si sa ne bucuram de arta populara si produsele executate cu multa migala, munca si talent. Cooperativa Mestesugareasca Miorita Iasi participa la metinerea si popularizarea acestor minunate produse de arta populara sprijinind, in acelasi timp, dezvoltarea unor noi generatii de artisti populari prin promovarea produselor autentice pe plan national si international. Toate produsele noastre sunt de inspiratie folclorica iar executarea lor se face manual prin tehnici originale traditionale  pastrand, astfel, valoarea intrinseca a produselor si mai ales, evidentiind frumusetea obiectelor unicat."

Prin acest citat firma descrie cel mai bine ceea ce vrea sa transmita prin produsele sale. In prezent se incerca in organizatie implementarea unui plan strategic de marketing pentru o mai buna promovare.

In conditiile actuale, ca obiectiv principal ce trebuie avut in vedere, il constituie intensificarea actiunilor de promovarea a produselor ce reprezinta firma atat pe piata interna, cat si pe piata externa. Acest obiectiv impune organizarea de actiuni promotionale atat in tara cat si in strainatate, pe piete traditionale, unde putem gasi potentiali clienti pentu desfacerea produselor de artizanat.

Metodele de promovare de care dispune firma sunt urmatoarele:

materiale documentare;

materiale de publicitate: cataloage, pliante;

participare la targuri si expozitii interne si internationale de profil;

campanie de promovarea a produselor prin mass-media.

O alta strategie de dezvoltare poate fi abordata printr-un program de investitii si modernizare, dar nu trebuie neglijata nici extinderea obiectului de activitate principal.

Obietivul prioritar in aceasta perioada de tranzitie a sistemului managerial trebuie sa-l constituie strategia si tactica negocierii si vanzarii produsului de artizanat si castigarea increderii clientilor, dar si utilizarea de tehnici de prezentare a avantajelor si beneficiilor care decurg dintro eventuala colaborare cu clientii.

In urma participarii la activitatea desfasurata zi de zi la Societatea Cooperativa si Mestesugaresca de grad I Miorita Iasi am reusit sa acumulez cunostinte practice cu privire la conducerea si administrarea unei organizatii. Cunostintele teoretice m-au ajutat sa inteleg unele decizii care trebuie luate in activitatile zilnice ale firmei.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate