Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
Proiect Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine


Proiect Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine


MEMORIUL JUSTIFICATIV

Titlul proiectuluiModernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. SEB Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt

Beneficiar:

S.C. SEB COM S.R.L. com. Gheraiești, jud. Neamț

Sesiunea de proiecte XS 13/123A/2008

August 2008

DATE GENERALE

Denumirea solicitantului si datele de identificare

SC SEB COM SRL

Adresa: localitatea GHERAESTI, jud. NEAMT

Tel.: 0233746414

Scurt istoric al solicitantului

S.C. SEB COM S.R.L. a fost inființata in anul 1994. Dupa inființare, principala activitate a firmei a fost cea de vanzare cu amanuntul in spații comerciale nespecializate.

Incepand cu anul 2002 firma are in proprietate o brutarie amplasata in comuna Gheraiesti, jud Neamt in care isi desfasoara activitatea conform codului CAEN 1071 - Fabricarea painii, prajiturilor și produse proaspete de patiserie, in baza licenței de fabricatie     seria A 35980 eliberata din 21 03.2002.

Incepand cu aceasa data, societatea și-a extins activitatea pentru a avea desfacere la produsele de panificatie, construind un magazin langa brutarie, a cumparat 3 magazine in Roman, a inchiriat 3 spatii comerciale in Gheraesti si unul la Gheraesti Noi, ajungandu-se in prezent la 9 spatii comerciale.

De la un singur salariat in anul 1994 s-a ajuns in prezent la un numar de 34 angajati la sfarsitul anului 2007.

Unitatea de producție a suferit in urma cu doi ani un amplu proces de modernizare in vederea adaptarii la standarde a spațiului de producție, din punct de vedere constructiv și a implementat sistemul de control al calitatii HACCP din 2007.

Prin prezentul proiect de finanțare, compania urmarește realizarea retehnologizarii procesului tehnologic de fabricare a painii, precum și diversificarea producției prin introducerea in fabricație a unor produse noi: biscuiți zaharoși tip fursecuri.

In ultimii trei ani de activitate firma a realizat urmatoarea productie marfa, cifra de afaceri si profit.

Indicatori

Valoare producție, Ron

Cifra de afaceri, Ron

Profit, Ron

In tabelele de mai jos sunt prezentate structura acționariatului, datele de identificare și administratorii societații.

Structura actionariat

Structura actionariat S.C. SEB Com S.R.L. la data de 1.07.2008

Nr.crt.

Nume Actionar

Nr. actiuni detinute

Valoarea nominala, RON

Valoarea totala, RON

Participare la capital, %

TOTAL

Date de identificare ale actionarilor

Date de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice

Nr.crt.

Nume Actionar

BI/CI

CNP

Adresa

Participare

la capital, %

Administratorii societatii

Nr.crt.

Nume, prenume

BI/CI,

Adresa

CNP

Locul nasterii

Functie

Puncte de lucru

Nr.crt

Sediul social, punct de lucru, sucursala, filiala

Activitate

Localitate

Adresa

Sediul social

Producție, comerț cu amanuntul

GHERAESTI

GHERAESTI

Puncte de Lucru

Magazin CENTRU

COMERT

GHERAESTI

STR. VASILE AL.

Mag. BRUTARIE

COMERT

GHERAESTI

STR. BIRUINTEI

Mag. DANCA

COMERT

GHERAESTI

STR. BIRUINTEI

Mag. SCOALA

COMERT

GHERAESTI

Gheraiești

Mag. GHERAESTI NOI

COMERT

GHERAESTI NOI

Gheraieștii Noi

Mag. RAMA

COMERT

ROMAN

STR. CUZA VODA

Mag. FAST FOOD

COMERT

ROMAN

PIATA

Mag. BULEVARD REP

COMERT

ROMAN

Litigii in desfasurare Nu are litigii in desfasurare

Strategia companiei:

Firma SEB Com S.R.L. Galati este o companie dinamica, al carei principal scop este de a asigura clientilor servicii si produse de calitate in vederea dezvoltarii unor relatii de afaceri pe termen lung.

De a-și extinde numarul de clineți și aria de comercializare a produselor in tot județul Neamț.

Strategia se concentreaza pe client si urmareste sa asigure dezvoltarea unor relatii de afaceri parteneriale.

Obiectivele strategice :

Obiectivul principal pe termen scurt este de asigura clientilor existenti un portofoliu de produse extins, care sa satisfaca cererea acestora. Pe termen lung,     este de a extinde piata companiei ca urmare a cresterii cererii consumatorilor pentru produse de calitate.

Obiecte de activitate ale solicitantului

Obiectele de activitate ale societatii conform codificarii Ordin 337 /2007, in baza certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului anexat sunt urmmatoarele:

Obiectul principal de activitate:    

4711 - Comert cu amanuntu in magazine nespecializate cu vanzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Obiecte secundare de activitate:

1071 - Fabricarea painii, prajiturilor si produse proaspete de patiserie

Principalele mijloace fixe din patrimoniul (Tabel 6, 7)

Tabel 6

Mijloace fixe

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL

MAGAZIN CENTRU

BRUTARIE

MAGAZIN RAMA

2.UTILAJE TOTAL

CUPTOR

MALAXOR

CAZAN LEMNE

AUTOMAT CAFEA

VITRINA FRIGORIFICA

AER CONDITIONAT

CAMERA FRIGORIFICA

GENERATOR

CANTAR ELECTRONIC

MASINA DE FELIAT MANUALA

CERNATOR

DOSPITOR

DOZATOR AMESTECATOR

MASINA DE AMBALAT

MASINA MODELE

CUPTOR ELECTRIC

LADA FRIGORIFICA

MASINA DE MODELAT

VITRINA FRIGORIFICA ORIZONTALA

VITRINA VRIGORIFICA VERTICALA

CUPTOR ROTATIV

CARUCIOR INOX

MASINI DE FELIAT

MASINA DE PESMET

CARUCIOR TAVI

3.ANIMALE

Nu este cazul

4. ALTELE (EX. MIJLOACE DE TRANSPORT)

DACIA 1305 PAPUC

DACIA 1305 PAPUC

DACIA BERLINA 1310

AUTOTURISM FORD

MERCEDES BENZ SPRINTER

MERCEDES BENZ SPRINTER

TOTAL

Toate terenurile pe care societatea deține in proprietate cladirile sunt concesionate. Terenul pe care este amplasat proiectul de investiție societatea are contractul de concesionare nr. .. din data de., incheiat cu Primaria Gheraiești . Contractul este valabil pana la data de.

Descrierea proiectului

Denumirea investiției

Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. SEB Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt

Elaborator

Amplasamentul proiectului

Proiectul se va realiza pentru sectia de producție a S.C. SEB Com S.R.L. amplasata la :

Adresa : com Gheraiești, str. . . . Nr . . ..

Localitatea : Gheraiești

Judetul : Neamț

Regiunea de dezvoltare Nord - Est

2.4. Tema si obiectivele proiectului

Modernizarea și retehnologizarea fabricii de paine aparținand S.C. SEB Com S.R.L., Gheraiești, Neamț este necesara și oportuna, prin realizarea investiției fiind atinse urmatoarele obiective:

A. Obiectivul general al proiectului crestere a competitititatii firmei, ca urmare a retehnologizarii si diversificarii activitații de producție.

B. Obiective specifice

 1. Imbunatațirea procesului tehnologic prin creșterea nivelului de automatizare, reducerea consumurilor de utilitați, creșterea randamentelor de producție;
 2. Imbunatațirea calitații produselor și creșterea siguranței alimentare cu adaptarea la standardele europene privind procesul de producția;
 3. Creșterea productivitații muncii și reducerea consumurilor specifice cu influența directa asupra costurilor de producție;
 4. Diversificarea produselor de panificație fabricate avand drept consecința o imbunatațire a competitivitații pe piața a companiei;

Obiective specifice:

Cresterea eficientei activitatii de productie existente. Acest lucru se va realiza prin inlocuirea vechiului cuptor, uzat atat din punct de vedere fizic cat si moral, cu unul nou. Aceasta inlocuire va asigura reducerea costurilor privind energia, precum si imbunatatirea calitatii produselor realizate.

Diversificarea producției existente prin introducerea unei noi tehnologii pentru fabricarea fursecurilor.

Imbunatațirea competitivitații firmei prin reducerea costurilor de producție in activitatea prezenta și imbunatațirea competitivitații pe piața a firmei prin diversificarea producției in conformitate cu cerințele pieții.

4. Cresterea productivitatii muncii si a sigurantei ocupationale ca urmare a cresterii capacitatii de productie, reducerea costurilor, cresterea cifrei de afaceri si a profitului firmei.    

5. Asigurarea protecției mediului prin reducerea consumurilor de utilitați prin inlocuirea unor echipamente energofage cu unele noi cu un consum redus.

Fundamentarea necesitatii investitiei

Brutaria Neptun, una dintre cele doua secții de producție a S.C. Afer S.R.L., are in prezent un nivel tehnologic scazut, ceea ce face ca in activitatea de producție sa existe o serie de deficiențe, și anume:

Costuri de manopera ridicate deoarece fluxul tehnologic are un nivel de automatizare scazut.

Unele dintre echipamentele din dotare au un grad de uzura morala și fizica destul de ridicat, ceea ce determina costuri ridicate de producție, privind consumul de urilitați.

Posibilitatea diversificarii producției este ingusta, ceea ce face ca adaptarea la cerințele pieții sa nu se realizeze pe deplin

In consecința, pentru asigurarea obiectivelor prezentului memoriu sunt necesare urmatoarele:

Dotarea liniei tehnologice cu echipamente care sa asigure un grad de automatizare ridicat, ex. Divizor volumetric, mașina de modelat rotund și mașina de modelat lung, ceea ce va conduce la creșterea productivitații muncii, creșterea calitații și siguranței alimentare a produselor fabricate;

Inlocuirea cuptoarelor existente care au o vechime ridicata (an fabricație 1989), pentru a putea asigura o creștere a calitații produselor, o reducere a consumului de gaz metan și posibilitatea diversificarii producției.

Achiziționarea unui mijloc de transport specializat prin care sa se realizeze o mai buna valorificare a produselor fabricate.

Fundamentarea necesitații investiției.

Investiția realizata prin prezentul proiect are in vedere doua direcții:

 1. Retehnologizarea fluxului de producție existent de fabricare a produselor de franzelarie și patiserie (cozonaci, cornuri, etc.) prin inlocuirea actualului cuptor care este uzat atat din punct de vedere fizic cat și moral, cu unul nou care are un nivel tehnologic ridicat și introducerea in fluxul tehnologic a unei mașini de divizat automate. Prin aceasta investiție se au vederea urmatoarele:
  1. Reducerea costurilor energetice privind coacerea produselor.
  2. Creșterea calitații produselor printr-un control mai riguros al regimului de coacere și automatizarea operației de divizare.
  3. Creșterea productivitații muncii prin reducerea manoperei privind divizarea aluatului,
  4. Creșterea siguranței alimentare a produselor fabricate ca urmare a unui control mai riguros al procesului.

Prin achiziționarea mașinii de divizat volumetrice se au in vedere urmatoarele:

creșterea productivitații muncii prin introducerea unei mașini petru realizarea unei operații in cadrul procesului, care in prezent se face manual;

creșterea calitații produselor și a siguranței alimentare;

Prin inlocuirea cuptorului existent cu unul nou de o capacitate identica se au in vedere urmatoarele:

scaderea costurilor de producție prin reducerea consumurilor de combustibil;

creșterea calitații produselor și a siguranței alimentare a acestora prin realiyarea unui control mai riguros al operației de coacere.

Indicatori

Actualul cuptor

Noul cuptor

An fabricație

Consum combustibil solid

Durata medie de coacere, min

Suprafața vatra, mp

 1. Dezvoltarea unei activitati noi, de fabricare a unor produse complementare produselor de panificatie ( fursecuri ) are urmatoarele scopuri:

a. cresterea cifrei de afaceri, a productivitatii si implicit a profitului prin valorificarea unor produse care satisfac cerintele pietii;

b. cresterea numarului de clienti ai firmei ce va determina si o crestere a cantitatii de produse de panificatie ce va putea fi valorificata in viitor.

c. valorificarea potențialului productiv al firmei, printr-o utilizare mai eficienta atat a echipamentelor tehnologice existente, cat și a forței de munca.

Pentru dezvoltarea acestei noi activitați de producție este suficienta achiziționarea unui echipament pentru realizarea modelarii produsului, restul de echipamente necesare fiind in dotarea firmei.

Dezvoltarea acestei activitați de producție are la baza creșterea cererii clienților pentru astfel de produse. In aceste conditii, prin realizare investitiei se vor asigura urmatoarele avantaje in cazult firmei:

 1. valorificarea superioara a potentialului productiv al firmei, deoarece pentru realizarea procesului de productie exista in prezent o serie de echipamente    utilizate la un nivel scazut;
 2. valorificarea superiora a potentialului privind forta de munca existenta. Prin utilizarea personalului existent se va putea realiza o productie suplimentara, ceea ce va determina o crestere a productivitatii muncii si totodata o crestere a sigurantei ocupationale.
 3. O mai buna adaptare a firmei la cerințele pieții și deci o imbunatațire a marketingului. Cresterea numarului de clienti prin asigurarea unei game mai largi de produse si sporirea competitivitatii pe piata a produselor.

Capacitati de productie.

Prin realizarea proiectului se are in vedere mentinerea capacitatii pentru produsele de panificatie,

 1. Cresterea capacitatii de productie prin introducerea unor produse noi, tip fursecuri.

Tip produs

Capacitate existenta, kg/24 ore

Capacitate viitoare,

Kg/24 ore

Observatii

Panificatie si produse de patiserie

Se pastreaza capacitatea de productie

Fursecuri

Capacitate noua prin achizitionarea unor noi utilaje

Analiza conformitatii obiectivelor proiectului

Obiectiv

Obiectiv conform masurii

Analiza conformitateObiectiv general

Cresterea competitivitatii firmei privind capacitatea de procesare si marketingul produselor fabricate (diversificarea productiei, cresterea competitivitatii pe piata a produselor etc.).

Prin proiect se urmarește in primul rand creșterea competitivitații firmei la nivel productiv, de piața și in consecința creșterea competitivitații economice. Realizarea acestui obiectiv general este asigurata prin proiect ca urmare:

scaderii costurilor de producție (costuri cu utilitațile, manopera, randamente de producție);

creșterea productivitații muncii și o valorificare superioara a potențialului productiv al firmei.

diversificarea producției;

creșterea calitații produselor ;

Obiective specifice

Adaptarea intreprinderii la noile standarde comunitare atat in ceea ce priveste procesarea cat si distributia produselor;

Realizarea acestui obiectiv este asigurata de:

 1. Inlocuirea unor utilaje vechi cu unele noi adaptate la noile standarde comunitare privind producția.
 2. Creșterea siguranței alimentare a produselor de panificație prin asigurarea unui control mai bun al procesului de coacere.

Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor;

Este asigurata prin investiția propusa, ca urmare a:

imbunatațirii calitații produselor fabricate și diversificarii producției;

scaderii costurilor de producție

creșterii veniturilor companiei prin diversificarea producției și o imbunatațire a marketingului produselor fabricate.

Cresterea calitatii produselor obtinute si a sigurantei alimentare;

Prin realizarea proiectului se asigura o crestere a calitatii produselor fabricate.

Cresterea sigurantei ocupationale si protejarea mediului.

Prin proiect se va asigura o crestere a sigurantei ocupationale ca urmare a unei valorificari superioare a potentialului privind forta de munca si o crestere a productivitatii muncii.Protectia mediului va fi asigurata prin inlocuirea cuptorului vechi energofag cu unul nou care are un consum energetic redus.

Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standarde.

Prin proiect se urmarește și adaptatea unitații la standardele comunitare prin realiyarea urmatoarelor investiții:

 1. Inlocuirea cuptorului existent cu unul care respecta standardele comunitare privind igiena și siguranța alimentara a produselor fabricate.
 2. Investiții privind implementarea și certificarea sistemului de control al procesului de fabricație al fursecurilor privind siguranța alimentara prin HACCP.

Tip investitie

Adaptare la standard

Descriere

Echipamente

Standard general pentru igiena produselor alimentare

Regulament 852/2004/CCE

HG nr. 924 11 aug. 2005

Echipamentele ce se vor achizitiona vor respecta standardele UE.

Controlul fabricației

Regulament 178

Legea alimentlor 150/ 2004

Implementarea și certificarea sistemului de control HACCP pentru noul flux tehnologic.

Conformitatea privind adaptarea la standarde a investițiilor realizate prin proiect este aratata prin avizele și acordurile eliberate de catre autoritațile competente (sanitare, sanitar veterinare, de mediu ) anexate la cererea de finanțare.

Din punct de vedere constructiv, unitatea a fost adaptata la standarde incepand cu anul 2007 conform legislației in vigoare. Pentru activitatea de producție prezenta, unitatea are implementat sistemul de control HACCP de catre ROMPAN.

Modul in care investitia deserveste membrii asociatiei

S.C.SEB Com S.R.L. este membra a asociatiei patronale ANAMOB .

Infiintata in 1994, ca urmare a initiativei a 59 de societati de morarit si panificatie, ANAMOB a promovat constant principiile unei economii de piata moderne, bazata pe lipsa discriminarilor de orice fel si pe sansele egale de care trebuie sa beneficieze oricare intreprinzator, indiferent de cifra lui de afaceri. ANAMOB numara in prezent peste 200 de societati membre, raspandite pe intreg teritoriul Romaniei. Pe langa societatile de morarit si panificatie, care reprezinta marea majoritate a membrilor asociatiei, in ANAMOB sunt inscrise si societati specializate in depozitarea cerealelor, producatori agricoli, precum si furnizori de echipamente si ingrediente specifice domeniilor de productie/ depozitare/procesare/distributie.

Prin realizarea invertitiei se va putea ulterior valorifica in sprijinul altor membri ai asociatiei care actioneaza pe filiera cerealelor potentialul productiv si de piata al beneficiarului S.C. SEB Com S.R.L. Neamț, in acest mod crescand competitivitatea in sectorul panificatiei a membrilor asociati.

Piata de aprovizionare/desfacere și strategia de piata

Piața de aprovizionare.

Materiile prime necesare in procesul de producție sunt achiziționate in principal de pe piața locala. Cea mai importanta materie prima, faina, este achiziționata de la furnizori locali conform tabelului prezentat mai jos. Restul materiilor prime sunt achiziționate de la distribuitorii unor producatori care activeaya pe piața locala. Livrarea materiilor este realizata de catre furnizori cu care societatea are incheiate contracte.

Avand in vedere ca prin investiția propusa in proiect nu se urmarește o creștere a capacitații de producție nu este necesara o creștere a cantitații de materii prime.

Sistemul de aprovizionare cu materii prime este organizat pe criterii de eficiența economica și tehnologica, urmarindu-se achiziționarea unor materii prime de cea mai buna calitate. In tabelul de mai jos sunt prezentați principalii furnizori ai societații.

Materiile prime ce se vor utiliya la fabricarea produselor noi (fursecuri) se vor folosi aceleași canale de furnizori, deoarece aceste materii prime exista in portofoliul acestora și in același timp societatea are contracte avantajoase cu aceștia.

Furnizorii actuali

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa

Produs furnizat si cantitate aproximativa

Valoare aproximativa

-RON-

% din total achizitii

SC KOKET SRL

Moara Grecilor jud.VASLUI

Preparate din carne

SC BETTY ICE SRL

SUCEAVA

INGHETATA

INTERAMAL GR.DISTR

ROMAN

BAUTURI

R.Y.M. DISTR.SRL

LETEA VECHE

FAINA

Se va completa cu furnizori de faina, drojdie și alte materii prime utilizate in procesul de producție

Politica de desfacere

Unul dintre obiective prezentului proiect este acela de creștere a competitivitații privind marketingul companiei și adaptarea la cerințele pieții. In vederea realizarii acestul obiectiv prin proiect se urmaresc urmatoarele:

diversificarea producției existente;

reducerea costurilor de producție in vederea creșterii competitivitații pe piața a produselor fabricate.

creșterea numarului de clienți prin imbunatațirea marketingului produselor societații.

Piața produselor de panificație este in prezent una puternic concurențiala care are ca principale caracteristici:

 1. numarul firmelor care opereaza pe piața este foarte mare, iar capacitatea de producție a acestora este peste cererea pieții;
 2. produsele fabricate de catre competitori sunt asemanatoare ceea ce face ca diferențierea dintre acestea sa se faca prin preț.

Avand in vedere aceste condiții ale pieții, S.C. SEB Com S.R.L. și-a dezvoltat o strategie de vanzari adaptata, care vizeaza urmatoarele obiective:

 1. O buna poziționare pe piața de retail a produselor firmei, prin asigurarea unei oferte diversificate adaptate la cerințele pieții.
 2. Dezvoltarea propriilor puncte de desfacere, care in prezent sunt in numar de 9.
 3. Dezvoltarea unor produse noi a caror competitivitate pe piața este legata de calitate și nu de preț.

In prezent, firma valorifica aproximativ 50% din producția de panificație in centrele proprii de vanzare. Restul este valorificata pe piața prin intermediul unor firme de distribuție sau vanzare cu amanuntul pe piața orașului Roman și a localitaților limitrofe ( vezi. Tabel.).

Avandu-se in vedere creșterea cererii pe piața pentru produse de tip fursecuri pe care firma in prezent le achiziționeaza de la diverși distribuitori și totodata a existenței in operare a unor echipamente ce pot fi utilizate in procesul de producție a fursecurilor, se considera ca prin realizarea investiției se pot realiza obiectivele privind strategia comerciala.

Totodata, se considera ca prin diversificarea producției se realizeaza o imbunatațirea a marketingului firmei ceea ce va impulsiona și vanzarile produselor de panificație.

ACTUALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

Valoare

-RON -

% din vanzari

SC GIONY COM SRL

SC CORNEL SERV SRL

SC ULISE & CO LTD SRL

VANZARI MAGAZINE PROPRII

Se considera ca prin intermediul canalelor de distribuție existente se va putea valorifica peste 50% din producția realizata de fursecuri.

Pe viitor se va urmari o extindere a numarului de clienți și o diversificare a canalelor de distribuție prin poziționarea produselor in supermarketurile și hypermarketurile care opereaza pe piața orașelor Piatra Neamț și Roman.

In concluzie se va urmari o cat mai buna poziționare a produselor pe aceasta piața regionala a jud. Neamț acolo unde exista și capacitatea de producție, precum și cea de vanzare.

Pentru distribuția produselor se vor utiliza mașinile existente a caror capacitate de transport asigura distribuția intregii cantitați de marfa.

Mijloc de transport specializat

Capacitate transport, kg

DACIA 1305 PAPUC

DACIA 1305 PAPUC

MERCEDES BENZ SPRINTER

MERCEDES BENZ SPRINTER

TOTAL, kg

Avandu-se in vedere ca mijloacele de transport vor fi utilizate pentru 2 curse pe zi, rezulta ca capacitate de transport zilnica totala este de 8.000 kg.

Date privind forta de munca si managementul proiectului

Total personal existent 35

Din care personal de execuție 32

S.C. Sedimar Com S.R.L. Gheraiești Neamț are angajați conform legii un numar de 64 de persoane, conform structurii prezentata in tabelul și a organigramei de mai jos.

Categorii de personal

Numar persoane

Personal de execuție, din care

Personal comercial ( inclusiv șoferi)

Brutari

Personal auxiliar

Personal de conducere

TOTAL

Structura de personal existenta in prezent isi desfasoara activitatea pe cele doua domenii de activitate:

 1. activitatea comerciala in magazinele proprii
 2. activitatea de productie de panificatie

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Prin realizarea investitiei se vor crea locuri de munca suplimentare in numar de 4, aferente productiei de fursecuri, activitatea noua de productie in cadrul sectiei de panificatie si patiserie apartinand S.C. SEB Com S.R.L. otodata prin realizarea investitiei se va asigura si cresterea sigurantei ocupationale a actualilor anagajati datorita cresterii competitivitatii firmei pe piata. Urmare a dezvoltarii activitatii firmei structura de personal se va modifica dupa cum urmeaza:

Categorii de personal

Numar persoane

Personal de execuție, din care

Personal comercial ( inclusiv șoferi)

Brutari

Personal auxiliar

Personal de conducere

TOTAL

SHAPE * MERGEFORMAT

ADMINISTRATOR

Contabil sef

Sef producție și desfacere

Lucratori comerciali

Contabil

Soferi

Brutari

3.3. Responsabilul legal al proiectului

Persoana implicata in administrarea proiectului in calitate de reprezentant legal este .

Nume și prenume: Gheț Iulian

Funcția: Director S.C. Sebima Com S.R.L. Iași

Data și locul nașterii: ..

Vechime in societate:

Domiciliu: .

Societate comerciala

Funcție

Perioada

Studii: .

 1. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect,

In tabelul de mai jos sunt prezentate achizițiile ce urmeaza a fi realizate prin proiect,avand prețurile exprimate in RON.

Denumire/Tip

Valoare fara TVA

TVA

Total cu TVA

Nr.crt

utilaj/echipament

Numar bucati

RON

RON

RON

Echipamente tehnologice

DIVIZOR VOLUMETRIC

34.248,2

6.507,2

40.755,3

CUPTOR CU TUBURI ANULARE

87.740,2

16.670,6

CAMERA DE ARDERE

1

4.225,6

802,9

5.028,4

VAPORIZATOR

5.817,2

1.105,3

6.922,5

CARUCIOR CUPTOR

2

5.789,0

1.099,9

6.888,9

PANACOADE

15.719,1

2.986,6

18.705,7

MAȘINA FURSECURI

1

86.976,1

16.525,5

TOTAL

45.697,9

Ofertele de preț ale echipamentelor transmise de furnizori și prezentate in anexa sunt prezentate cu prețuri exprimate in euro. Conversia Euro/Ron s-a facut la o rata de schimb de 3,5213 Ron pentru 1 Euro, din data de 22 august prezentat de Banca Central Europeana.

Denumire/Tip

Valoare fara TVA

TVA

Total cu TVA

Nr.crt

utilaj/echipament

Numar bucati

EURO

EURO

EURO

Echipamente tehnologice

DIVIZOR VOLUMETRIC

9.726,0

1.847,9

11.573,9

CUPTOR CU TUBURI ANULARE

24.917,0

4.734,2

29.651,2

CAMERA DE ARDERE

1

1.200,0

228,0

1.428,0

VAPORIZATOR

1.652,0

313,9

1.965,9

CARUCIOR CUPTOR

2

1.644,0

312,4

1.956,4

PANACOADE

4.464,0

848,2

5.312,2

MAȘINA FURSECURI

1

24.700,0

4.693,0

29.393,0

TOTAL

68.303,0

12.977,6

81.280,6

Caracteristicile tehnice si functionale ale echipamentelor tehnologice și ale mijloacelor de transport sunt prezentate in tabelul urmator.

Nr.crt

Denumire/Tip

utilaj/echipament

Numar bucati

Descriere

Divizor volumetric

Construit integral din otel inox

Gramaje divizate : 50 600 gr

Productivitate reglabila : 17 - 40 buc/min

Putere instalata 1,5 kW

Greutate : 700 kg

Dimensiuni gabarit: 545x1750x1030(h) mm (fara palnie de incarcare aluat)

Are in dotare o palnie inox teflonata la interior, cu o capacitate de 40 kg

Posibilitatea reglarii greutatii si a vitezei de divizare prin intermediul a doua volanteDotat cu numarator de bucati divizate, ce ne indica numarul bucatilor divizate pana la un moment dat si numarul total al bucatilor pe care dorim sa le divizam

Masina de divizat se opreste in momentul cand s-a divizat o cantitate egala cu cea programata

Prevazut cu brat dublu de reglare a compresiei pistonului

Sistemul de transmisie principal cu 2 roti dintate asigura rezistenta marita in exploatare

Pentru lubrifiere se utilizeaza ulei mineral alb (pentru industria alimentara), cu vascozitatea intre 30 - 33.

Banda transportatoare este confectionata din material lavabil.

Cuptor cu tuburi anulare

Caracteristici tehnice:

partea frontala din otel inoxidabil

tuburi exterioare Manessman cu = 35 mm si tuburi transversale Manessman cu = 27 mm, testate la presiune inalta, pentru incalzirea partii de sus si de jos a fiecarei camere de coacere

camera de ardere alimentata cu arzator pe combustibil solid, lemne.

temperatura este reglata rapid si automat prin intermediul unui termostat

vaporizatoarele pozitionate deasupra circuitului de gaze calde produc o cantitate mare de abur

usile gurilor de introducere a produselor in cuptor, realizate din geam temperat sunt echilibrate pt. o usoara inchidere/deschidere

Numar de vetre: 4 (cu 3 usi/vatra)

Dimensiune camera coacere: 186 x 197 cm

Suprafata de coacere: 14,75 m

Putere calorica: 105.000 Kcal/h (122 Kw)

Dimensiuni de gabarit: 242 x 339 x 230 (h) cm

Greutate: 11.300 kg

Camera de ardere

Functionare cu combustibil solid (lemn)

Vaporizator

Panacod

Carucior din otel inoxidabil

Pentru 12 panacoade

Masina fursecuri spritate

Caracteristici tehnice

-structura inox

-se poate obtine o mare varietate de produse:

fursecuri spritate;

foi de pandispan;

bezele;

-memoreaza 56 programe; are programare in limba romana

-dotari standard:

-o matrita rotanta cu 9 iesiri; motor cu o viteza

-9 duze din bronz, netede, f 10 mm

-9 duze din bronz ,striate, f 10 mm, Z 10

- 9 duze din plastic rotante netede,f 8 mm

-9 duze din plastic rotante striate,f 8 mm

-un dispozitiv pentru taierea in fir

-se folosesc tavi cu latimea de 600 mm

-productivitate: aprox 2t / 24h

-putere electrica instalata: 1,5 kW; 380 V

-dimensiuni: 1170x1360x1410h mm

-greutate: 300 kg

Durata de realizare (luni) si etape principale

Proiectul de Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. SEB Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt se realizeaza intr-o perioada de 3 luni de la semnarea contractului de cofinanțare cu APDRP, potrivit graficului de eșalonare prezentat mai jos:

Indicatori/ luna

Total

Utilaje fara montaj și echipamente transport, RON

Total fara TVA, RON

TVA 19%, RON

TOTAL, RON

Pentru realizarea proiectului s-a estimat o durata de 3 luni incepand cu data semnarii contractului de finanțare. Perioada a fost estimata avandu-se in vedere timpul necesar pentru procedurile de achiziție și perioada de livrare a echipamentelor.

Devizele investitiei

Devizul general al investiție

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare inclusiv TVA

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajarea pentru protecția mediului

Total capitol 1

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitaților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru realizarea utilitaților necesare obiectivului

Total capitol 2

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnica

Studii de teren

Obținerea de avize, acordusi și autorizații

Proiectare și engineering

Organizarea procedurilor de achiziție publica

Consultanța

Asistența tehnica

Total capitol 3

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

Construcții și instalații

Montaj utilaj tehnologic

Utilaj, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj și echipamente de transport

45.697,9

Dotari

Active necorporale

Total capitol 4

45.697,9

Capitolul 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrari de construcții (1,5%)

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii șantierului

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

Cheltuieli diverse și neprevazute (max 5%)

Total capitol 5

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și predare la beneficiar

Pregatirea personalului pentru exploatare

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

45.697,9

din care C+M

Devizul obiectului Modernizarea si retehnologizarea fabricii de paine a S.C. SEB Com S.R.L. din Gheraiesti, jud. Neamt

in lei și euro la cursul lei/euro din data de 22.aug.2008 (3,5213 lei/euro)

Nr. Crt.

Denumire

Valoarea (fara TVA)

TVA

Valoare inclusiv TVA

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

I. LUCRARI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

Terasamente

Construcții: rezistența (fundații, structura de rezistența) și arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)Izolații

Instalații electrice

Instalații sanitare

Instalații de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV

Instalații de alimentare cu gaze naturale

Instalații de telecomunicații

TOTAL 1

II. MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

III. PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

45.697,9

Utilaje și echipamente transport

Dotari

TOTAL III

45.697,9

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

45.697,9

Detalierea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Nr. Crt.

CHELTUIELI

buc.

Preț/buc

Valoare (fara TVA)

RON

RON

I. CHELTUIELI ELIGIBILE

UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

DIVIZOR VOLUMETRIC

CUPTOR CU TUBURI ANULARE

CAMERA DE ARDERE

VAPORIZATOR

CARUCIOR CUPTOR

PANACOADE

MAȘINA FURSECURI

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

II CHELTUIELI NEELIGIBILE

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (19%)

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

TOTAL BUGET

Nr. Crt.

CAP I. CHELTUIELI ELIGIBILE

buc.

Preț/buc

Valoare (fara TVA)

EURO

EURO

I. CHELTUIELI ELIGIBILE

UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Cuptor rotativ

2

31.716,0

Arzator gaz

2

2.340,0

Divizor volumetric aluat

1

8.900,0

Formator

1

7.840,0

Carucior pentru cuptor rotativ

8

563,0

4.504,0

Tavi coacere

144

40,0

5.760,0

UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TRANSPORT

Autoutilitara

1

20.659,0

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

81.719,0

 II CHELTUIELI NEELIGIBILE

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (19%)

15.526,6

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

15.526,6

TOTAL BUGET

97.245,6

Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 342.431,0 RON (inclusiv TVA), respectiv 287.757,1 Ron (fara TVA) ajutorul public nerambursabil este de 143.878 RON.

Din valoarea eligibila totala a proiectului de: 287.757,1 Ron / 81. 719 Euro sursele de finanțare pentru realizarea proiectului sunt:

surse proprii : 143.878,55 Ron / 40.859,5 Euro , reprezentand 50%

credit bancar: 0

fonduri FEADR: 143.878,55 Ron / 40.859,5 Euro, reprezentand 50%

Curs 3,5213 lei/euro. din data de 22.aug.2008.

         Procent finantare publica = 50 %

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

- RON-

Euro

-RON-

Euro

- RON-

Euro

Ajutor public nerambursabil

Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

- autofinantare

- imprumuturi

-

-

TOTAL PROIECT

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1.Valoarea totala (RON), Valoare eligibila (RON)

Valoarea totala = 342.431,0 RON

Valoarea eligibila = 287.757,1 RON

8.2. Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

Durata de realizare : 4 luni

Grafic de eșalonare al investiției

Indicatori/ luna

Total

Utilaje fara montaj și echipamente transport

Total fara TVA, RON

TVA 19%

TOTAL

8.3.Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

Capacitați de producție : 3.000 kg / schimb, echivalent 9.000 kg / zi (24 ore)

 1. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului specific de imbunatatirea competitivitatii intreprinderii.

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

Prognoza veniturilor

Prognoza cheltuielilor

Proiectia contului de profit si pierdere

Bilant sintetic previzionat

Flux de numerar

Indicatori financiariPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate